torstai, 26. heinäkuu 2012

ILMONENNimijäisiä voi lukea Vuodatuksen sekoilun ajan Bloggerissa (uusi v.1.04).

http://nimijaiset.blogspot.fi/maanantai, 25. heinäkuu 2011

Joutavainen vastaa: Syntyvän kuun vastaukset

"Kun tunsit emoksi männä, niin tunne emona olla".

tietäjä Joutavaiselta voipi kysyä kaikesta nimiin, nimeämiseen, nimen vaihtoon, syntymään, lasten kasvatukseen ja suomalaiseen kansanuskoon liittyvästä.

"Ken emoin unohtanee, maammoin maalta heittänee, älkää mahtua manalle".

 

maanantai, 25. heinäkuu 2011

Ei otsikkoa

  

SUOMALAINEN JA URALILAINEN NIMIPERINNE

1. kalenterista on vaikea löytää suomalaisia nimiä koska kalenterinimet edustavat eurooppalaista ja kristillistä (juutalais-kreikkalaista) nimiperinnettä (matti=matteus, mika=mikael).

2. vierasperäiset nimet ottivat ns. virallisten nimien paikan vuosisatoja kestäneen vieraan vallan aikana. sorron vuosina omat nimet jäivät taka-alalle ja niitä alettiin kutsua haukkuma, hellimä ja lempinimiksi.

3. suomalaiset nimet voidaan jakaa lapsen luonnetta värikkäästi kuvaileviin luonnenimiin, syntymän hetkeen ja sitä edeltäviin tapahtumiin liittyviin syntymänimiin, totemistisiin nimiin (kurki, koivu) ja ympäröivästä maailmasta saatuihin luontonimiin (vesa, marja).

4. suomalaiset nimet ovat sukupuolettomia mikä tarkoittaa sitä että nimiä ei voi (eikä pidä) yhdistää kumpaankaan sukupuoleen. nimien sukupuolettomuus kuvastaa kansamme tasa-arvoista luonnetta ja erottaa meidät sukupuolten välisiä eroja ylikorostavista, sukupuoliristiriitojen rikki repimistä etelän kansoista.

5. suomalaiseen nimenantoperinteeseen kuuluu tietty vapaus ja leikillisyys. nimeä voidaan vaihtaa useasti elämän aikana, etenkin suurten muutosten tai vastoinkäymisten jälkeen. nimen annetaan kasvaa ja muuttua kantajansa mukana ("nimi elää").

6. nimiin ei suhtauduta järkiperäisesti vaan tunteella, nimen täytyy Tuntua oikealta.

7. lapsena saadut nimet kuvastavat vanhempien ajattelua ja valintoja. varttuessaan nuori oppii näkemään itsensä eri tavalla ja voi haluta muuttaa nimensäkin, ilmentämään uutta vaihetta elämässään. uuden nimen ottaminen on luonnollinen osa nuoren itsenäistymistä (monilla kansoilla tapahtuu ns. aikuistumisrituaalien yhteydessä).

8. aikuisiän nimiä voidaan saada enteistä ja unista, tärkeistä tapahtumista tai saavutuksista (uroteot) ja läheisten ihmisten tai sukulaisten nimistä (vanhus voi antaa nimensä nuorelle ennen kuolemaa).

9. haluttaessa sitoa lasta jollekin tietylle alueelle (syntymäseutu) tulisi nimestäkin valita oman murteinen kieliasu (jaajo->joajo).

10. nimipäivien tapaiset jäykät ja muodolliset tapahtumat eivät ole kuuluneet uralilaisten kansojen elämään (kalenterit vierasta alkuperää). nimipäivän sijaan voidaan viettää "uuden nimen päivää", uuden nimen keksimisen, löytymisen tai uneksimisen kunniaksi.

11. uralilaiset kansat eivät ole viettäneet syntymäpäiviäkään (tapa ymmärtää aikaa erilainen kuin ns. virallinen ajanlasku). syntymän hetkestä on painettu mieleen näkyviä asioita (sää, kuunvaihe, vuorokaudenaika, vuodenaika). syntymäpäivää voidaan haluttaessa viettää näiden olosuhteiden toistuessa luonnon kierrossa.

12. syntymäpaikkaa eli sijaa on pidetty aikaa tärkeämpänä ja yhdistetty lapsen kohtaloon. paikalle on palattu suorittamaan suojelevia taikoja ja lapsen kasvuun liittyviä menoja.

13. syntymäpäivä-perinteen myöhäisyyttä selittää sekin ettei yksilöä olla pidetty yhtä tärkeänä kuin tänä päivänä. yksilö oli ja on osa suurempaa kokonaisuutta, heimon ja perheen jatkumoa, suvun jatkumista.

14. vaikkei nimi ja syntymäpäivien tapaisia (kulutusjuhliksi surkastuneita) tapahtumia ollakaan vietetty liittyy syntymään, nimen valintaan ja lasten varttumiseen monenlaisia aidompia ja vanhempia kotoperäisiä tapoja.

LUONNENIMET

1. suurin osa säilyneistä nimistä kuuluu ns. luonnenimiin eli kuvaileviin nimiin. luonnenimet kuvailevat lapsen tapoja, piirteitä ja luonnetta (mallu=malttamaton, hilja=hiljainen).

2. luonnenimiä on ollut olemassa siitä lähtien kun kieleen kehittyi kuvailevia sanoja ja niitä on annettu ihmisille ja eläimille.

3. ihmiselämää kuvaileva sanasto oli alkujaan nykyistä niukempaa miksi vertailukohteita haettiin eläimistä (vanhimpia tunnettuja nimiä mansin pikku-jänis-jolla-kurki-reidet).

4. luonnenimiä käytetään tunnepitoisessa arkipuheessa miksi nimi voi muuttua usein ja uusia nimiä saattaa syntyä tuhka tiheään (lempinimi). 

5. luonnenimen syvällisempi tarkoitus on kuvata lapsen kehittymistä omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen uusien tapojen (niisku=niiskuttaja) ja piirteiden (unto=uneksija) ilmaantuessa iän myötä. 

6. luonnenimen antaminen tapahtuu itsestään nimeä sen kummemmin pähkäilemättä tai suunnittelematta.

7. monet luonnenimet on luotu lisäämällä kantasanaan ylimääräinen kirjain (hypö->hyppö, iha->ihha, hötä->höttä) tai itäisempi i-pääte (hypö->hypöi, iha->ihai, hötä->hötäi).

8. luonnenimiä voi olla niin monta kuin halutaan. hyviksi havaituista nimistä voidaan kehitellä uusia muunnelmia (höpö->höpöläinen->höpöliini->höpönassu).

9. osa luonnenimistä päätyi sukunimiksi (hyräilijä=hynynen) vierasperäisten nimien vietyä etunimien paikan. useimmista luonnenimistä saakin kauniita sukunimiä lisäämällä niihin supisuomalaisen ja kantasanaa pehmentävän nen-päätteen (laukka->laukkanen, muju->mujunen).

10. sukunimien lisäksi luonnenimiä päätyi paikkojen ja tilojen nimiksi jolloin niihin lisättiin la tai lä-pääte (touhu->touhula, hyry->hyrylä).

11. alla oleva luonnenimien lista kuvaa sitä tapojen ja piirteiden kirjoa mitä esivanhempamme ovat lapsissaan ja eläinlapsissaan nähneet (lista on suuntaa antava).

LUONNENIMIÄ

Aapa, Oapa, Uapa, Aappa, Aapaton, Appe, Äppi, Ääpi, Äppe, Appet, Appetaebme, Äpi, Äpit, Äpittem (voimaton), Aave, Oave, Uave, Aavi, Aaveh, Aavehtija, Aaveksija, Aavailija, Aavai, Aavas, Aava, Avi, Avis, Avistada, Aaveda, Avas, Ava, Avastit, Avist (ennakoija, aavistaja), Ahku, Aahku, Oahku, Uahku, Ahu, Ahvu, Ahko, Ahkua, Ahkuaja, Ahke, Akko, Ahkui, Aatska, Ahkera, Ahe, Ahera, Aherra, Ahertaja, Ahkeroija, Ahker, Ahkerus (innokas, ahnas, tarmokas, rohkea, vilpitön), Aito, Aido, Aida, Aihtu, Aide, Ede, Ujte, Iijte, Uihto, Oihtu, Aiti, Aitilas, Aajde, Aajdeles, Aidalas, Aidilas, Aidi (rauhallinen, puhdas), Aiva, Aivas, Aivastaja, Aivastelija, Aavi, Oavi, Uavi, Aavis, Aavistaja, Aavistelija, Aavistettu, Aivaz, Aiva, Aivaselija, Aeva, Aevas, Haeva, Haevas, Aivi, Aivit (aivastaja, aavistaja, aavistettu), Akki, Akkiloija, Aki, Akit, Akittelija, Akkinainen, Akkima, Akkimain (hoivaaja, puuhaaja, rakas), Alma, Amma, Ama, Albma (kelpo, ilmeinen), Ammo, Ammoin, Ammoi, Ammon, Ammuin, Amu, Ammu, Ammui, Amut, Aamu, Aamut, Ammoinen, Amuin, Ammuine, Amune, Amuine, Amo, Amoi, Amoine, Amus (muinainen, vanha), Ana, Anastaja, Anas, Anastada, Äni, Änistid, Änis (riistäjä, omin luvin ottaja), Ape, Abbe, Abbet, Abe, Abet, Appa, Appaaja, Appoja, Appoa, Appo, Apponen, Appu, Appuinen, Appui, Apo, Apos, Apu, Apus, Apta, Apa, Apat, Apadi, Appoi, Appoinen, Appoine, Apei, Apein, Vuoppo, Vuoppot (ahne, suursyömäri), Aska, Asko, Askar, Askare, Askara, Askaroitsija, Askartelija (puuhakas), Auhto, Autto, Avcco, Autso (pehmeäihoinen, hauras), Ehe, Eheä, Ehjä, Ehy, Ehyt, Ehkeä, Ehke, Ehjo, Eho, Ehokas, Ehi, Ehie, Ehollah, Ehko, Ehkoi, Eheda (oiva, terve, mieluisa), Ehto, Ehtoi, Ehtoisa, Ehdo, Ehdoton, Ehtu, Ehtuo, Ehtoh, Eho, Ehoi, Ehottaja, Ehoittaja, Äktö, Eähtu, Ektu, Ektui, Jauti (ehdottelija, omatahtoinen, suopea), Eksy, Eksyä, Eksyjä, Eksyvä, Eksyväinen, Öksy, Öksyä, Öksyjä, Eksynyt, Eksyö, Yöksy, Yöksyö, Yöksynyt, Yösty, Öhsy, Eksi, Eksida, Essi, Essu, Eksitus, Jekso (eksyväinen, erehtyväinen, hajamielinen, omille teilleen lähtevä), Empi, Empiä, Empijä, Empijeä, Empiväinen, Emmi, Jiebba, Jiebbat, Jiebbadit (arka, ujo, yhtaikaa ujo ja iloinen), Ennu, Ennus, Ennustaja, Ennustettu, Ennustada, Einu, Einus, Einustit, Enu, Enus, Enne, Aennu, Aennustid, Einnu, Einnus (ennustettu, ennen aikojaan tullut, ennakoija, ennustaja), Ensi, Ensimmäinen, Ensimäine, Endz, Ens, Ende, Enne, Ennen, Este, Ennest, Enst, Enni, Entse, Entsek, Ienni, Iensi, Iensik, Eisi, Eisige, Ente, Enta, Ento, Entu, Entuus, Endo, Endoline, Enti, Entinen, Endine, Endi, Ändi, Ändist (ensimmäinen, esikoinen, entuudestaan tuttu), Eri, Erilainen, Erillinen, Erinäinen, Erilline, Ero, Eroi, Eroa, Aerro, Aerotit, Erä, Era, Eranko, Erakko, Erkaantuja, Erilläh, Erize, Erizi, Erago, Eragoitta, Eräpolin, Erak, Ära, Äraline, Jära, Jara, Jera, Aerre, Aerra, Aerranit, Iere, Ieretit, Erin, Erit, Aere, Aereb, Eräs, Eräheällä, Eräz, Erhe, Eras, Erasti, Aeres, Erot (erilainen, eristäytyjä, omillaan olija), Este, Estä, Esty, Estyä, Esse, Esteä, Estäjä, Estäjeä, Estynyt, Estädä, Aeste, Aestet, Aesta, Aestat (estelijä, varautunut, vastakarvaan pyrkijä), Etsi, Etsiä, Etsijä, Etsijeä, Etsikko, Etsinko, Etso, Etsie, Etsidä, Etsta, Etsia, Etsu, Otsi, Otsida, Votso, Vuotso (etsijä, kokeilija, hakija), Evä, Eväs, Ävä, Äväs, Övä, Öväs, Evästetty, Evästäjä, Ebä, Ebäs, Eväz, Aeve, Aeves, Ava, Avas, Avastit (usein ruokittava, ruokansa loppuun syövä), Haale, Hoale, Huale, Haalea, Hale, Halea, Halja, Haali, Haalis, Haalistunut, Hali, Halia, Halli, Hallia, Hoali, Huali, Hoalie, Hoala, Hoalakka, Haala, Haalakka, Hoala, Huala, Halie, Haleda, Hala, Halas, Halastada, Alas, Alasto, Alastli (lauhkea, surullinen, kalpea, rakas), Haama, Hamu, Hamui, Hamuilija, Haami, Haamia, Haamija, Hamia, Hoama, Huama, Hoami, Huami, Hoamo, Hoamu, Hoamuda, Hamua, Hamuaja, Hammu, Hammutada (ahmija, ahnas, hapuilija, käsin tavoittelija, hampain tavoittelija, kurkottelija, osoittelija, hamuilija, kiinni ottaja, huitoja, hosuja),

Haara, Hoara, Huara, Haaro, Haaroa, Haro, Haroja, Harojea, Haaroja, Haari, Haarikas, Haarikka, Haarikko, Haaru, Hoaru, Huaru, Haarukka, Hara, Hoara, Ara, Aaru, Aara, Sarre, Saara, Soara, Suara, Hare, Harrai, Harre, Harri, Harra, Hääri, Heäri, Hiäri (haarojaan aukova, sormiaan levittelevä, varpaitaan levittelevä), Haaska, Hoaska, Huaska, Haiska, Haaskaaja, Haaski, Haaskio, Hasku, Haske, Haska, Haski, Haskit, Häski, Haja, Hajottaja, Hajallinen, Hajanainen, Hajoi, Haje, Hajo, Hajjo, Hajes, Hajon, Haggji, Haggjit, Saaje (haaskaaja, tuhlaaja, vaatteiden repijä, ilveilijä, villi), Haasta, Hoasta, Huasta, Haastaja, Haastelija, Haaste, Haasto, Hasta, Hoassa, Hoasta, Hoastelija, Aasta, Haste (huutaja, kutsuja, vaatija, kutsuksi lähetettyjä kekäleitä lahjaksi saanut), Haha, Hahattaja, Hahattoja (äänekkäästi naurava), Haiha, Haihattelija, Haihattaja, Haihattoja (kiireinen, hutiloija, tyhjän puhuja), Haihtu, Haihtuvainen, Haihtua, Haihtuja, Haihdu, Haihduja, Häihty, Häihtyä, Häihtyjä, Haihtuo, Haihtuda (eksyväinen, katoileva), Haika, Haiku, Haike, Haikea, Haikai, Haikailija, Haikar, Haikertada, Haige, Haigu, Haigus, Aigo, Aigoz, Aigi, Aigiz, Suoike, Suojge (hajamielinen, alakuloinen, valittaja), Haippu, Haippa, Haippua, Haippuja, Haibu, Haibukas (pitkä, laiha, solakka), Haira, Hairah, Hairaja, Hairahtuja, Hairahtuvainen, Hairahtanut, Hairahtoa, Hairahtuo, Hairahus, Haire, Hairu, Hairuo, Hairuda, Hairahtuda (erehtyväinen, kömpelö, kompastelija, tavaroiden tiputtelija), Haitu, Haitukka, Huitu, Huitukka (hutilus, ressu, laiha), Haitu, Haituva, Haituvainen, Haive, Haiven, Häive, Häiven, Haiva, Haival, Haivale, Haivertaja, Hapsi, Äpzko, Hapsu, Have, Haven, Hape, Hapene, Hapena, Haben, Habe, Habi, Habin, Habene, Hapen, Abbo, Abbon, Abno, Abnoz, Abnod, Abn, Abba, Abban, Abbe, Abben, Habbe, Habben (heikkohiuksinen, harvahiuksinen, tukistaja), Halu, Halui, Haluinen, Haluttu, Halukas, Halua, Haluaja, Halullinen, Halaaja, Hala, Halai, Halailija, Hale, Halea, Hali, Halie, Halus, Alto, Hallo, Halo, Haalu, Halii, Haliidit (halailija, haluttu, halattu, rakas), Hanki, Hankiainen, Hankiene, Hankine, Hang, Hangi, Hangiaine, Antsi, Hangu, Hanguda, Hangudane, Ang, Cuono (hangen aikaan syntynyt, helposti kangistuva, kylmän arka), Hapu, Hapui, Hapuilija, Hapuinen, Hapukoitsija, Hapa, Haparoitsija, Haparoija, Hape, Habi, Haba, Aba, Haparassad, Happu, Happa, Hapla, Abla, Ablas, Hable, Able, Ables, Hapli, Haplia, Haplija (tarttuja, tavoittelija, sieppaaja, ahnas), Hapla, Haplakka, Haula, Haulakka (hauras, heikko), Harka, Harkka, Harkkaaja, Harkkamus, Arka, Arkka, Arkkaaja, Argo, Argohse, Harpa, Harppa, Harppaaja, Harppija, Harppo, Harppoja, Harppoa, Harpoa, Harppavus, Harpi, Harpida, Harpas, Harpastada, Huarp, Harbada, Harba (loikkija, hyppijä, pitkien askelien ottaja), Hatsa, Hatsattaja, Hatsattada, Hatse, Hatsettada (kovaääninen, räkättäjä), Haukka, Haukkailija, Haukki, Haukkija, Haukko, Haukkoja, Haukkoa, Haukkia, Hauka, Haukas, Haukta, Hauktä, Hauku, Haukunen, Haukuz, Hauga, Haavku, Haavkud, Hawko, Haukkua, Haukahtelija, Haukkuja, Haukus, Haukuskelija, Haukkuo, Haukku, Haukkuda, Haukah, Haukahtada, Aukku, Aukkua, Haugatada, Haugu, Haugutada, Hawkot, Hauko, Haukottelija, Haukutos, Haiko, Haikoitus, Haikoi, Haiku, Haikko, Haikos, Haikostade, Aigu, Aiko, Haigu, Haagu, Haigutada, Haigutus (haukkuja, haukkaaja, haukottelija, sättijä, näykkijä), Havi, Havis, Havisija, Havisuttelija, Havina, Havine, Habi, Habis, Habiseda, Abi, Abin, Hapi, Hapin (suhisija, kerskailija, mellakoitsija), Hehku, Hehkua, Hehkuja, Hehkujea, Hehkuva, Hehkuttaja, Hahka, Hiehka, Hehka, Hehkava, Hehke, Hehkeä, Hiehke, Hiehkeä, Hehkuo, Hehki, Hehkie, Hohk, Hohku, Hohu, Hoha, Hohka, Hohkada, Hohkaava, Ohk, Ohu, Ohku, Ohkuda, Ego, Igo, Ugo (kiivas, innokas, uhkea, kaunis, raikas, verevä, punaposkinen, punastuja, säteilevä),  

Heikko, Heiko, Heike, Heikeä, Heikentynyt, Heikem, Heikembane, Eikko, Haeigo (heikko, laiha), Heilu, Heilua, Heiluja, Heiluttaja, Heili, Heila, Heiluo, Heilutada, Haeilo, Haeilot (heiluttaja, vetelehtijä, keinuja, huojuja), Heko, Hekottaja, Hekottelija, Eku, Ekutada, Hekotama, Hoku, Hoko, Hokotama (keimailija, kikattaja), Hele, Heleä, Heljä, Helevä, Hela, Helakka, Heli, Heliä, Helli, Helliä, Hellijä, Hellitty, Helie, Heled, Eli, Elli, Eliä, Heleda, Eldzo, Eldzi, Ulzo, Helisijä, Helä, Helistelijä, Heläh, Helähtäjä, Helinä, Hely, Helu, Heluna, Helli, Helähtada, Helis, Helistada, Elisä, Heliseda, Heliidid, Haeaella, Haeaellan, Heäla, Heälatted, Helo, Helottaja, Heloi, Helsky, Helskyä, Helskyttäjä, Helskyvä, Helskä, Helske, Helskeä, Helskyö, Helskeh, Helsku, Helskutada (kirkasääninen, sointuvaääninen, herkkä, hellimisestä pitävä, vaaleaihoinen), Helju, Heljua, Heljuja, Heljuda, Holju, Holjuda (veltto, heiluja, omissa maailmoissaan olija), Helkky, Helkkyä, Helkkyjä, Helkkä, Helke, Helkku, Helkkua, Helkkuja, Helkkeä, Helkke, Helkkyö, Helkeä, Helkeh, Helgeta, Helge, Helgutada, Helgu, Helgitada, Helgi, Elkka, Helki, Helkida, Helka, Helkada, Helk, Elko (säteilevä, hohtava, läpitunkevan katseen omaava), Hellä, Helli, Helliä, Hellijä, Hellitty, Hellittelijä, Hellitelty, Helti, Heltiä, Hellittäjä, Helty, Heltyä, Heltyjä, Heltynyt, Helle, Helleni, Heltyö, Hellida, Heldu, Helduda, Ellä, Hellitada, Helde, Heldi, Heldida, Hielle, Haelle, Helte, Heltu (arka, lempeä, hyväsydäminen, herkkä, hauras), Helmi, Helme, Helmei, Helmeilijä, Helmeilevä, Helmiä, Helmiäinen, Hölmu, Elmi, Helmä, Helmes, Helm, Elk, Elma, Elmaz, Helbmu, Helbme, Haelma, Hilme, Helmu (hohtava, helmikuussa syntynyt, kirkassilmäinen), Hempe, Hempeä, Hempeilijä, Hemmo, Hemmottelija, Hemmoteltu, Hemmi, Hemmoi, Hemme, Hemmeä, Hemmeys, Hempu, Hempukka, Hempie, Hempi, Hempehinen, Hempehine, Hempukkaine, Hempukkainen, Hemppo, Hemppa, Hempo (hellitty, rakas, vieno, sievä, suloinen, hento), Hento, Hentu, Henttu, Hentto, Hentukainen, Hentoa, Henno, Hennoa, Hentoine, Hentoinen, Henna, Hennah (hoikka, siro, huojuja, voimaton), Hepsu, Hepsua, Hepsuja, Hepsa, Hepsahtaja, Hepsahtelija, Hepsah, Hepsakka, Hepsuo, Hepsake, Hepsakeh (heiluja, keinuja, huikentelevainen), Here, Hereä, Herevä, Hereväinen, Heri, Herie, Hereda, Ere, Ereda, Erev (herkkä, kärsimätön, vikkelä, hilpeä, valpas), Heri, Heris, Heristelijä, Heristäjä, Herittäjä, Häris, Häristäjä, Häri, Härhi, Häritys, Heristejä, Herisselijä (uhkailija, ärsyttäjä, nyrkin puija), Herke, Herkeä, Herkeäjä (lopettaja, kuuliainen), Herkku, Herkuttelija, Erkku, Ork, Erk, Herku (herkuttelija, herkkusuu), Herkkä, Herkka, Herkeä, Herkke, Herkkeä, Herk, Erg, Ärg, Irk, Irgu, Haerke (hellä, arka, hento, eloisa, valpas, vireä), Hermo, Hermos, Hermostunut, Hervo, Hermu, Hermunen, Hervoton, Hermoi, Hermoilija, Hermutoine, Hermutoinen, Herpo, Herppo, Herpaantuja, Herpaantunut, Hervah, Hervahtanut, Herva (voimaton, veltto), Heta, Hetale, Hetu, Hetuli, Hetule, Hetava (hapsuinen, resuinen), Heta, Hetas, Hieta, Hietas, Heda, Hedas, Hetaus, Hetta, Hettaus, Hetaz (utelias, antelias, hanakka), Hetku, Hetkua, Hetkuja, Hetkuttaja, Hetka, Hetkah, Hethahtanut, Hetkahtelija, Hetkuo, Hetju, Hetjua, Hetjuja, Hetja, Hetjailija, Ootsu, Ootsuda, Otsso, Otsk, Odzu (keinuja, heiluja, notkuja, tutisija), Hieno, Hiene, Hientä, Heno, Henokainen, Henokaine, Hoonu, Hoonukene, Hienu, Hienukainen, Hienukane, Heänu (pieni, korea, hoikka, heikko, laiha), Hihku, Hihkua, Hihkuja, Hihko, Hihkoa, Ihku, Ihkuda, Hihi, Hihe, Hihittäjä (nauraja, huutaja), Hiihtä, Hiihtäjä, Hiihtelijä, Hihtä, Hihta, Hiihte, Hiihteä, Hiihto, Hiihtoa, Hihtädä, Hihtada, Hista, Histada, Histta, Hihtta, Hizda, Hizdada (laahustaja, hiipijä), Hiili, Hiillos, Hiillostaja, Hiila, Hiilakas, Hiilty, Hiiltyä, Hiiltyvä, Hiiltyjä, Hiiltynyt, Hili, Hil, Ili, Hiile, Hile, Iile, Ildo, Ilgo, Il, Silla (loistavasilmäinen, kiihkeä, tulen lähellä viihtyvä), Hiimo, Himo, Hiimu, Himos, Hiimos, Hiimoi, Himostaja, Kime, Kimes (sanavalmis, tarinoiden kertoja, saduista pitävä, loitsuista pitävä, hyvä kuuntelija, suulas),

Hiipi, Hiipiä, Hiipijä, Hiiviä, Hiivi, Hiivis, Hiiviskelijä, Hiippa, Hiippailija, Hiippari, Hiivu, Hiivuo, Hiipie, Hivo, Hivoda, Huuvi, Huuvida, Hiili, Hiilida (hiiviskelijä, ryömijä, piileksijä), Hiisku, Hiiskua, Hiiskuja, Hiiska, Hiiskah, Hiiskahtaja, Hiiskuo, Hiisko, Hiiskoa, Hiiskoja, Hiiske, Hiiskeä, Iiska, Iiskada, Hiiskada, Hiiskuda (kuiskailija, hiljaa puhuva, hiljaa liikkuva), Hiki, Hiko, Hikoi, Hikoilija, Hiottaja, Hio, Hios, Hiostaja, Hie, Hiestyä, Hies, Higi, Higo, Itsi, Ig (kosteaihoinen, helposti hikoileva), Hila, Hilaaja, Ila, Ilaja (raahaaja, laahaaja), Hile, Hili, Hilisijä, Hilie, Hilis, Hilissäjä (helistelijä, kilistelijä, kilinästä pitävä), Hilja, Hiljai, Hiljainen, Hilje, Hilli, Hillitty, Hiljain, Hiljah, Hiljaine, Hiljaisa, Hill, Hild, Hildu, Hilduda, Illa, Hili, Hiline, Hilineda, Ilig, Hillje, Hilljes (hiljainen, rauhallinen, myöhästyjä), Hilla, Hillo, Hillu, Hilli, Hillikka, Hillukka, Hilloa, Hilloaja, Hilloi, Hilluo, Hil, Hilda, Hilloda, Ill, Illu (murentelija, muuraimista ja marjoista pitävä), Hilpa, Hilpu, Hilpale, Hilve, Hilppa, Hilva, Hilpai, Hilbu, Hilba, Hilbada, Ilp (repaleinen, hyörijä, häärääjä, heiluja), Hilpe, Hilpeä, Hilba, Hilbad (riehakas, vallaton), Himme, Himmeä, Hime, Himeä, Himpe, Himpeä, Himmentäjä, Himmentyjä, Himpi, Himmi, Hime, Himerrys, Imi (hämärästä pitävä, himmeäsilmäinen), Himo, Himokas, Himoi, Himoaja, Himoa, Himottaja, Himu, Himottu, Imu, Habmo, Hibmo (kiihkeä, ahnas, halukas, haluttu), Hinka, Hinkka, Hinkkaaja, Hinga, Hinkautuja, Hinku, Hinkua, Hinkuja, Hinkai (hankaaja, kihnuttaja, närkästynyt), Hinku, Hinkua, Hinkuja, Hinkuda, Hinkta (yskijä, vinkuja, nuhanenä), Hintelä, Hinteröinen, Hinterä (hento, heikko), Hippu, Himppu, Hipe, Hive, Hiven (pienikokoinen), Hipsu, Hipsuttaja, Hipsuttelija, Hipsi, Hipsiä, Hipsijä (hiipijä, sipsuttaja), Hirmu, Hirmui, Hirmuinen, Hirma, Hirmas, Hirmuja, Hirmo, Hirmoja, Hirmua, Hirmustuja, Hirmustunut, Hirmuisa, Hirmuine, Irmu, Hirm, Hirmuda, Irm, Irmo, Irmoz, Hirb, Hirbma, Hirbmad, Harb, Harbma, Harbmad (helposti pelästyvä, äkäpussi, suuttuja), Hirnu, Hirnua, Hirnuja, Hernu, Hernua, Hernuja, Hirnuo, Hirnuda, Hernuda, Irna, Irnua, Hirdno, Hirdnot (äänekkäästi naurava, aivastelija), Hitu, Hitunen, Hide, Hitva, Hitulainen, Hitui, Hituinen, Hituine, Hidu, Hidune, Hidulane, Hidukane, Hilva, Hirva, Hitva, Hitvakka, Hitve, Hitvelöinen, Hidve, Hidveine (kapeavartaloinen, siro, heikko), Hiukka, Hiuka, Hiuke, Hiuve, Hiukkanen, Hiue, Hiues, Hiukkainen, Hiukkaine, Hiukku, Hiukkuinen, Hiukkuine, Hiuk, Hiugi, Jeugo (pienikokoinen, muruista pitävä), Hohi, Hohisija, Hoho, Hohottaja, Hohis, Hohissija (tohisija, nauravainen), Hohka, Hohko, Hohkomainen, Hohkaantunut, Ohk, Oha, Ohada, Hohku, Hohkuva, Hohkuja, Hohkua, Hohkuo (hauras, höperö, hajamielinen), Hohta, Hohtava, Hohde, Hohtaja, Huohta, Huohtuo (loistava, säteilevä, uhoaja), Hoikka, Hoike, Hoiketa, Hoiki, Hoikistuja, Hoikistunut, Hoik, Hoikke, Oikka, Oik, Voik, Voiti (hento, laiha, kaunis, heikko), Hoila, Hoilaaja, Hoilo, Hoilottaja, Hoiloa, Hoilu, Hoiluo, Heila, Heilaaja (huutaja, parkuja), Hoippu, Hoippua, Hoippuja, Hoiper, Hoipertelija, Hoippe, Hoipe, Hoipperoitsija, Oibe, Oiberdada, Hoajppu, Hoajppud, Hoibardallad (hoippuja, kompastelija), Hoita, Hoitaja, Hoito, Hoitu, Hoitua, Hoitta, Hoihta, Hointa, Hoitoa, Oita, Hoida, Hoid, Hoiu, Hoius, Voido, Vuido, Suoito, Hoitat, Hojda, Hojdad, Hoiva, Hoivaaja, Hoivattu, Hoive, Hoivettu, Hoitto, Hoimi, Hoime, Hoima, Hoimia, Hoivi (hoivaamisesta pitävä, rauhoittelua tarvitseva), Hoke, Hokea, Hoki, Hokija, Hoku, Hokema, Hokuo, Hokki, Hoka, Hokkia, Oge, Ogeda, Hoakka, Hoakkat, Hoakko (lörpöttelijä, neuvojen antaja, aikoja), Holho, Holhottu, Holhoaja, Holhi, Holhokki, Holhod, Holkko, Hoalko, Hoalkot, Holhu (hoivattu, vaalittu, ahne), Holi, Holisija, Hola, Holajaja, Holah, Holahtanut, Holina, Holajoa (hölisijä, hölskyttelijä), Holo, Holottaja, Holakka, Holu, Holottoa, Holotada (hoilottaja, ahneesti juova), Homma, Hommai, Hommailija, Omma (puuhakas), Honto, Hontto, Honta, Hontalo, Honte, Hontelo, Hond, Honne, Honneda (pitkä, hoikka, veltto, kömpelö, siro, hento),

Hope, Hopea, Hoppi, Hoppia, Hopie, Hobed, Hobje, Hobdu, Epe, Epea, Hobe, Hobeda, Ebdo, Ibdi, Suophe, Suope, Suopes, Subbe, Subbed, Sope, Sopeda (hopeasta pitävä, hopeanväriset hiukset tai silmät omaava), Hoppu, Hopu, Hoputtaja, Hoppuilija, Hopa, Hopakka, Hopakko, Hoppud, Hoppui, Hoappo (hätäilijä, hutilus, riitelijä), Hori, Horis, Horisija, Hora, Horia, Horajaja, Horajoa, Horiseda, Horah (höpöttäjä, murisija, sekavia puhuva, kuorsaaja, hörppijä), Horju, Horjua, Horjuja, Horjuva, Horjuvainen, Horjuttaja, Horjahtelija, Horjakka, Hori, Horilo, Horjuo, Horjah, Horjahtoa, Horjakko, Herja, Herjah, Herjahtoa, Horia (hoipertelija, hapuilija, pitkä, helposti eksyvä), Horne, Hornea, Horna, Hornakka, Horni, Hornie, Horn, Vorna (viileäihoinen, herkkä, hento, hauras), Horo, Horottaja, Horka, Horkama, Horkko, Horkoi, Horkoinen, Hork, Horgu, Horguh (suutaan ammollaan pitävä, hauras), Horro, Horros, Horru, Horrus, Horto, Hortto, Hortoi, Hortoilija, Hortu, Hortua, Horre, Hortei, Horteinen, Hore, Horteissa (uneksija, kuljeksija, ajatuksissaan viihtyvä), Hosu, Hosua, Hosuja, Hosa, Hosi, Hosia, Hosai, Hosaisija, Hoska, Hosuo, Hosuda, Osu, Osuda, Hoassa, Hoassat (huitoja, hätiköijä, huiskija, touhuaja), Hota, Hotaisija, Hotai, Hoti, Hotia, Hotija (huitoja, sipaisija, hotkija), Hoto, Hotottaja, Hota, Hotakka, Hotakko (pehmeä, hauras, lörpöttelijä, äänekäs), Hotti, Hotta, Hottinen, Hötti, Höttine, Höttinen, Höttiäinen (siro, pienikokoinen), Houkka, Houkki, Houkkia, Houkkio, Houke, Houkas, Houkastaja, Houk, Houkkaaja, Hoawke, Houhka, Houhto, Houhtoa, Houhtu, Houhtua, Houna (hupakko, hassu, iloinen, leikkisä, hupsu, narraaja), Houku, Houkuttelija, Houkutus, Huoko, Huku, Hukutada, Houkuttaja, Hauku, Haukuttaja, Houko, Augu, Augutada, Ukto, Hokka, Hokkatit (yllyttäjä, yllytyshullu, petkuttaja), Houri, Houria, Hourija, Houra, Hourai, Hourailija, Houraus, Houre, Hourio, Houru, Hourie, Hourida, Hoawre, Hoavri, Howri, Howriidit, Hovra, Hovrad, Howru (hourailija, rauhaton, joutavia puhuva, pelleilijä), Huhi, Huhisija, Huha, Huhah, Huhahtaja, Huhahtelija, Huhina, Huhissija (suhisija, huhuilija), Huhki, Huhkija, Huhkia, Huhka, Huhkaisija, Huhkie (ahertaja, hosuja, nopealiikkeinen), Huhu, Huhui, Huhuilija, Huuhu (huutaja, melskaaja), Huika, Huikka, Huikkailija, Huikkaaja, Huikai, Huiga, Huiku, Huikuda, Huik, Uiko, Huike, Huiket (huutaja, hihkuja, hoilottaja), Huike, Huikea, Huika, Huiku, Huikka, Huiki, Huikistelija, Huikentelevainen, Huikkai, Huikkailija, Huikai, Huiji, Huijis, Huijistelija, Huikaisija, Huie, Huikie, Huija, Huiji, Huijo, Huige, Huiged, Huiga, Huigai, Huigaita, Hujutada, Huju, Uju, Ujutada, Uid, Uidi, Uigo, Uiga, Uigas (tuima, vinha, ujo), Huisku, Huiskua, Huiski, Huiskia, Huiskija, Huiskuttaja, Huiskea, Huisko, Huiskoa, Husko, Huskoa, Huiskie, Huiskuo, Huska, Huskai, Husku, Huskutada, Huisa, Huisata, Huiskuda, Huisu, Huisutada, Husko, Huskot (huojuja, heiluja, hosuja, nopealiikkeinen), Huito, Huitoja, Huitoa, Huimi, Huimia, Huimija, Huita, Huitai, Huitaisija, Huite, Huitelija, Huitu, Huitukka, Hujdo, Hoite (huiskija, kuljeskelija, pitkä, laiha, vetelä), Huka, Hukkaaja, Hukka, Uka, Ukta, Ukto, Hukattu, Hukkua, Hukku, Hukkuja, Hukkunut, Hukkuo, Hukkau, Hukkuda, Hukkah, Hukke, Ukka, Huku, Ukko, Uka, Ukas, Hohkka, Hohkkai, Hokko (katoilija, asioiden kadottaja, tuhlaaja, haaskaaja), Hula, Hulah, Hulahtaja, Hulahtelija, Huli, Hulisija, Hulina, Hule (huhuilija, vikkelä, telmijä, kuljeksija), Hulju, Huljua, Huli, Uli, Huljuttaja, Huljah, Hulje, Hulja, Huljakas, Huljakka, Huljuda, Huljutada (huojuja, heiluja, pitkä, solakka, reipas, hiipijä, hoipperoiva), Hulkku, Hulkkua, Hulkkuja, Hulkka, Hulka, Hulku, Hulkuttaja, Hulkko, Hulkkoa, Hulkkoja, Hulkkonen, Hulkuttelija, Hulkki, Hulkkia, Hulke, Hulkke, Ulkku, Ulkkua, Hulkuda, Ulk, Ulko, Ulkob (hölskyttelijä, kuljeksija, kiertelijä), Hullu, Hulluttelija, Hulla, Hullaantuja, Hullutus, Hulli, Hullus, Hulluine, Hulluinen, Ullu, Hull, Hullutada, Ul, Ula, Ulato, Oll, Hulli, Hullit, Hullo, Hullotit (telmijä, mieletön, riehakas, mellastaja, raivokas),

Hulma, Hulmakka, Hulme, Hulmi, Hulmiutunut, Hulva, Hulvainen, Hulvaine, Hulvai, Hulla, Hulva, Hulvattu, Hulvaton, Hulla, Hullattu (voimaton, kivulloinen, helposti pyörtyvä), Hulmu, Hulmuta, Hulma, Hulmui, Hulmuilija, Hulme, Hulmi, Hulmah, Hulmahtanut (liehuja, levoton, ahmija), Hulpa, Hulpakko, Hulpakka, Hulpakas, Hulpokas, Hulpo, Hulpe, Hulpea, Hulppe, Hulppea, Hulpattaja, Ulba, Ulbakas, Ulp, Ulb, Ulbi, Ulpi, Ulpida, Hulpi, Hulpida (puhelias, reipas, komea, vallaton, hölmö, veltto), Hulva, Hulvah, Hulvahtelija, Hulvas, Hulvastelija, Helve, Hulvi, Hulvaton (ahmija, huolimaton, uskomaton, vetelys), Humi, Humisija, Huma, Humahtaja, Humina, Humu, Humaja, Hummi, Humminen, Humah, Huvi, Huva, Huvah, Umi, Umiseda, Uma, Umada, Umin (hymisijä, huutaja), Humppa, Humppana, Humpakko, Humpa, Humpattaja, Humpo, Humppai, Humppailija, Humpu (hupakko, lörpöttelijä, touhukas, löntystelijä), Huna, Hunakka, Huni, Hunikka, Hunis, Hunisko, Hunattaja, Hunha, Hunittaja, Hunhe, Hunai, Hunhu, Hunhutada (honottaja), Huoka, Huokai, Huokailija, Huoa, Huokua, Huoku, Huokuja, Huoko, Huokonen, Hoa, Hoka, Hokua, Hoku, Hokus, Hoko, Huoahto, Huokavus, Huokain, Huoga, Huokazuda, Oga, Ogata, Ogah, Ogahta, Oku, Okua, Hoogu, Hooguda, Hoog, Hoou, Ug, Suokke, Suokket (huokailija, lepäilijä, läähättäjä, ähkijä, vinkuja), Huoju, Huojua, Huijuja, Huojuttaja, Huoja, Huojahtelija, Huojuo, Huojah (heiluja, lepäilijä, horjuja), Hura, Hurah, Hurahtanut, Hurat (vasenkätinen, outo, surullinen), Huri, Huris, Hurisija, Huristaja, Huristelija, Hurah, Hurahtaja, Hurahtanut, Hurina, Huru, Hurai, Hurahtada, Hurda, Uri, Urisa, Huriseda, Hurada, Huru, Huruda, Urikso, Hurra, Hurrat, Hure, Huretit, Hura, Huratit, Hore, Horetted, Hurka, Hurkai, Hurko, Hurkoa, Hurgu, Hurguda, Hurguttada, Hurkta, Hurga, Hurge (hurisija, surisija, hyräilijä, joikuja, kiirehtijä, viilettäjä), Hurja, Hurjas, Hurjastelija, Hurji, Hurjimus, Huri, Hure, Hureutujo, Hurjo, Hurjoh, Hurju, Hurjutada (hillitön, höperö, hassuttelija, villi, innokas), Hurme, Hurmeh, Urm, Urma, Urmane, Urmanen, Hurma, Hurmi, Hurmio, Hurmo, Hurmos, Hurmaaja, Hurmattu, Hurmaantunut (kiihkeä, kiukuttelija, pyörtyilevä, verta vuotava), Hurna, Hurnakka, Hurnakko, Hurnia, Hurnija, Hurni, Hurnida (reipas, rivakka, ilakoitsija, nopea), Hute, Hutera, Hutero, Hutela, Hutelo, Huti, Hutikka, Huta, Hutakka, Hutu, Hutukka, Hutiloija, Hutaisija, Hutai, Hutilus, Hutikko, Hutisko, Hutis, Hutisija, Hutajaja, Hutisuttaja, Hutistaja, Hutistelija, Hutia, Hudi, Hudida, Hutja, Hudia, Hutjake, Hutji, Hutjia, Hudja, Hudjas, Uda, Hutju, Hutjua, Hutjata, Hutjah, Hutjahtaja, Hutjuttaja, Hutjakka, Hutjuo, Hutka, Hutkia, Hutkija, Hutko, Hutkoa, Hutku, Hutkutada, Hutra, Hutrakka, Hutrakko, Hutrana, Hutri, Hutria, Hudr, Hotra, Hotras, Huttu, Hutta, Hutuuttaja, Huttu, Huttuuttelija, Huttuda, Huttutada (vaappuja, hätiköijä, huitoja, huolimaton, tutisija, heiluja, solakka, touhukas, viskoja, hauras, heikko), Huude, Huuta, Huudehtija, Huuve, Huuveh, Huutehine, Huutehinen, Hudeh, Ude, Udeh, Hude, Hudeg, Uude, Uudetada, Uda, Udas, Huhte, Uoas, Ud, Udda, Huuru, Huura, Huurre, Huurtua, Huurtuja, Hurre (huurusta pitävä, huurua hengittävä, talvella syntynyt), Huuhka, Huuhkaja, Huhka, Huhkaja, Huhku, Uhkaja, Uuhka, Uhka, Huuhkai, Huuk, Vuuk, Huuhku, Huuhkuttaja, Huukko, Huukkonen, Huukkoa, Huukkoja, Huuko, Huukoa, Huukoja, Hukkada, Hukka, Hukkai, Hukkaida, Hukutada, Huku, Huua, Ugo (huhuilija, huutelija, vinkuja), Huuma, Huumattu, Huumaaja, Huumaantunut, Huumaus, Huume, Huumeinen, Huumelo, Huumeh, Huumehtija, Huumeltaja, Huumah, Huumahtaja, Huum, Um (pyörtyilijä, kuumeinen, huimauksesta kärsivä, lumoava, höperö, touhukas, uhoaja), Hydä, Hytä, Hytäjäjä, Hyde, Hye, Hyte, Hytei, Hyteinen, Hytelmä, Hytelä, Hytelö, Hyteä, Hyti, Hytö, Hytelöijä, Hudi, Hudine, Hudikene (hytisijä, värisijä, kylmänarka, heikko), Hyhe, Hyher, Hyhertäjä, Hyhertelijä, Hyhi, Hyhis, Hyhisijä, Hyhy, Hyhyttäjä, Hyhky, Hyhkyä, Hyhkyjä, Huhu, Huhuttaja, Huhki, Huhkida, Uhi, Uhis, Uhiseda (kukertaja, keinuja, keinuttamisesta pitävä, hymisijä, hyrisijä),

Hyke, Hykertäjä, Hykertelijä, Hyky (nauravainen, kihertelijä), Hykä, Hykähtäjä, Hykäs, Hykästelijä, Hykättäjä, Hyky, Hykyttäjä, Hykki, Hykkiä, Hykkijä, Hykäh, Hyke, Hykke, Hykkeä, Hyhke, Hyhkeä, Huke, Hukettada, Hukki, Hukkida (säpsähtelijä, nytkähtelijä, silmien räpyttelijä, nyyhkijä, nikottelija), Hylly, Hyllyä, Hyllyjä, Hylli, Hylliä, Hyllerö, Hullu, Hulludä, Hyllyö, Ulli, Ullida (notkuja, keinuja, pyöreä), Hylä, Hylätty, Hyljä, Hyljätty, Hylkä, Hylkääjä, Hylje, Hyljeksitty, Hylki, Hylkiä, Hylkijä, Hylkiö, Hylky, Hyle, Hylkie, Hulgä, Hulgäi, Hulja, Ulja, Ula, Ulata, Hilgot, Hilgo, Hilka, Hilkahet (hylätty, jätetty, asioiden kesken jättäjä, helposti kyllästyvä), Hymi, Hymisijä, Hymis, Hymistäjä, Hymistelijä, Hymä, Hyminä, Hymy, Hymyi, Hymyilijä, Hymäh, Hymähtäjä, Hymähtelijä, Hymie, Humi, Hymineh, Hummi, Umi, Umiseda, Hubma, Hubmat (mumisija, hiljaisen äänen omaava, värisevällä äänellä puhuva, vapisija), Hyni, Hynisijä, Hyninen, Hyny, Hynynen, Hynä, Hynäilijä, Huni, Hyne, Huniseda, Hunä, Hunäda (honottaja, hyräilijä, mumisija), Hynki, Hynkiä, Hynkijä, Hynkä, Hynky, Hynkyttäjä, Hyngä, Hyngäh, Hyngähtäjä, Hyngi, Hyngy, Unge, Ungö (hymähtelijä, raskaasti hengittävä, huhuilija), Hynte, Hyntty, Hynttyyttäjä, Hynty, Hyntys, Hyntystäjä, Hyntä, Hyntti, Hyntte, Hyntteröitsijä, Hyntterö, Hyntsä, Hynsy, Hynssy, Hyntse, Hyntsy, Hyntsö, Untsi, Untsida (laahustaja, hidas, kömpelö, loikkija, koikkelehtija), Hyri, Hyris, Hyrisijä, Hyrä, Hyräjäjä, Hyrinä, Hyrähtäjä, Hyrähtelijä, Hyräh, Hyräi, Hyräilijä, Hyry, Hyryi, Hyryilijä, Hyreh, Hyrehtijä, Hyreksijä, Hyreä, Hyre, Huri, Huriseda, Hurädä, Hurä, Uri (hymisijä, hytisijä, ynisijä, murisija), Hyrky, Hyrkä, Hyrke, Hyrkentäjä, Hyrkyö, Hurge, Hurged, Hurgeh, Hurgehtida (hurisija, vauhdikas, menevä), Hyrmi, Hyrmiä, Hyrmijä, Hyrminä, Hyrmäkkä, Hyrmä, Hyrmäyttäjä, Hurma, Hurmi, Hurmitseda (ärisijä, nurisija, viluinen, hemmoteltu, usein toruttu), Hyrrä, Hyrry, Hyrriä, Hyrrijä, Hyri, Hyrisijä, Hyrryttelijä, Hurra (hyrisijä, hiipijä, hiljainen), Hyrsky, Hyrske, Hyrskiä, Hyrskijä, Hyrskäh, Hyrskähtäjä, Hyrskähtelijä, Hyrskeh, Hyrskeä, Hyrskyö, Hyrski, Hyrskie, Hyrskä, Hurska (pärskijä, nauruun purskahtelija), Hyti, Hytisijä, Hytisyttäjä, Huti, Hytinä, Hytineh, Hudiseda, Hudi, Udi, Udiseda, Hytsi, Hutsi, Hutsis, Hutsistuda (vapisija, tärisijä, kyyristelijä, käpertyjä), Hytjä, Hytjy, Hytjyä, Hytjyjä, Hytjätä, Hytkyä, Hytky, Hytkyjä, Hytkä, Hytki, Hytkiä, Hytkijä, Hytkyttäjä, Hytkähtäjä, Hytkähtelijä, Hytke, Hytkyö, Hytkeä, Hytkäh, Hytkeh (notkuja, vavahtelija), Hytri, Hytris, Hytristäjä, Hytriä, Hytrijä, Hytristelijä, Hytry, Hytryttäjä, Hyträkkä (käpertyjä, käpristelijä, värjöttelijä), Hyy, Hyytävä, Hyyty, Hyytyä, Hyytyjä, Hyinen, Hutu, Hutuä, Hutö, Hutöjä, Hyyte, Hyyteä, Hyine, Huudu, Huudunu, Hudä, Hudädä, Huudu, Huududa, Huutta, Huuda, Hu, Utu, Utuä, Hutsu, Hutsuä, Huubi, Huubida, Huubu, Huubudä, Huudu, Huududä, Ulm, Hyyde, Hyyte, Hyte, Hytelä, Hue, Huve, Hute, Hyyve, Hyyveh, Huude, Hude, Hudegi, Hudo, Hudog, Huuve, Huue, Huude, Uude (helposti kohmettuva, kylmänarka, hyytyväverinen), Hyymi, Hyymis, Hyymistyjä, Hyypi, Hyyppö, Hyymö, Hyynö, Hyyni (kyyristelijä, vaanija, varuillaan oleva), Hyyri, Hyyris, Hyyristyjä, Hyyristelijä, Hyyristäjä, Hyyriä, Hyyrijä, Hyyry (piiloutuja, kyyristelijä, ujo), Hyyvä, Hyyvy, Hyyvys, Hyyväs, Hyyvö, Hyvö, Hyvönen, Hyyvöksijä, Hyyvi, Hyyvis, Hyyvistäjä, Hyyvistelijä, Hyyväh, Hyyvähtäjä, Hyylä, Hyylö, Huuvi, Huuvida (piiloutuja, lymyilijä, hiipijä), Hyöky, Hyökä, Hyökyä, Hyökyjä, Hyö, Hyöy, Hyöä, Hökö, Hööge, Ööge, Hööke, Ööke, Höök, Öök, Ööki, Hööki, Höökiä, Höökijä, Hyökkä, Hyökkääjä, Hyökkäilijä, Hyökky, Hyökkyä, Hyökkyjä, Hyökyi, Hyökyilijä, Hyöki, Hyökiä, Hyökijä, Höökle, Höökleda, Hyöklähtäjä, Hyöklä, Hyöke, Hyökelehtijä, Ioko (ryntäilijä, syöksähtelijä, rauhaton, hyppijä), Hyöri, Hyöriä, Hyörijä, Hyörä, Hyörääjä, Hyörinä, Hyöriäinen, Höyry, Hyöryläinen, Hörä, Hööri, Höörida, Hööra (touhukas, levoton, vilkas, häärijä, rauhaton, pyöriskelijä, kieriskelijä, hyörijä, hötkyjä, mahdoton),

Häijy, Häjy, Häjyi, Häjyilijä, Häjyine, Häjyinen, Äio, Haeggjo, Hiejji, Hiejjies, Hädjo, Heäjje (hankala, kiusanhenki, ilkimys), Häike, Häiki, Häikiintyjä, Häikittäjä, Häikyttäjä, Häiky, Häikkeä, Häikke, Häikä, Häiktu, Äigi, Äigida, Häikida (heikentynyt, sairaudesta selvinnyt, helpottunut), Häikä, Häikäi, Häikäilijä, Häikäilemätön, Häikkä, Häikäle, Häikiö, Häikeä, Häikis, Häikistelijä, Häiki, Äiki, Häikki (empijä, ujostelija, hävytön, härnääjä, levoton), Häikä, Häikäi, Häikäisijä, Häikäisevä, Häikäistynyt, Häie, Häjä, Häijä, Häike, Häikeä, Häikö, Häikke, Häigä (valoa vierastava, helposti sokaistuva), Häily, Häilyä, Häilyjä, Häilyvä, Häilä, Häili, Häiliä, Häilä, Häilääjä, Häilähtäjä, Häilyttäjä, Häiläkkä, Häiläh, Häilyö, Häiludä, Häilda, Häuluä, Äulä, Häulä, Äili, Äilida, Häila, Häilatada, Äil, Äilu, Hälli, Hällida, Häll, Hällu, Äl, Ällo (heiluja, keinuja, keinuttamisesta pitävä, vilkas, huojuja, kuljeskelija), Häime, Häimertyjä, Häimertynyt, Häimä, Häimäi, Häimäilijä, Häimeä (helposti häkeltyvä, pökertyvä, neuvoton, hapuilija), Häippä, Häippy, Häippänä, Häipä, Häippe, Häippääjä, Häippäilijä, Häipäkkä, Häipö (hipaisija, hontelo, laiha, hoippuja), Häipy, Häipyä, Häipyjä, Häipyvä, Häipyväinen, Haipua, Haipu, Häippy, Häippyä, Häipe, Häivä, Häiväh, Häivähtäjä, Häippä, Häippäi, Häippäisijä, Häipertyjä, Häipä, Häipyö, Häipa, Häima, Häipär, Hääbu, Hääbuda, Haeiba, Haeibat, Aje, Ajepa, Ajepanet (katoilija, eksyjä, hämmentynyt, riutuva, unisilmäinen), Häiri, Häiritsijä, Häiriintynyt, Häiriö, Häirikkö, Häirida, Häire, Haere, Haeretit, Häirat, Heirat, Häira, Heira, Häiräh, Häirähtänyt, Häirä, Häirääntynyt, Häirtyä, Häirähdys (säikky, hämmentynyt, hermostunut, erehtyväinen, asioiden keskeyttäjä, lyhytjännitteinen), Häitä, Häittä, Häite, Häiteä (helposti häikäistyvä tai häiriintyvä), Häke, Häkeltäjä, Häkeltyjä, Häkeltynyt, Häkertäjä, Häkke, Häkkä, Häkelö, Häkerö, Häku, Häkula, Häkulased (epäselvästi puhuva, hätäinen, hämmentynyt, rauhaton, haparoiva), Häki, Häkiä, Häkki, Häkkinen, Häkkiä, Häkijä, Häkittäjä, Häky, Häkyttäjä, Häkkä, Häkä, Häkky, Häku, Häkuttäda, Häkitada (arkanapainen, helposti hengästyvä, läähättäjä, hoputtaja, torjuja, kieltäytyjä), Häkky, Häkkyrä, Häkkä, Häkkärä, Häkkäröitsijä, Häkkyö (vastustelija, estelijä), Häli, Hälinä, Hälis, Hälisijä, Häly, Hälineh, Äli, Älis, Äliseda (meluaja, äänekäs, levottomasti liikkuva, puhelias), Hällä, Hälläke, Hälli, Hälläköitsijä, Hällittäjä, Häll, Äl, Ällo (levoton, touhukas, omiaan hääräilijä, keinuja), Hälve, Hälpe, Hälvennyt, Hälveä, Hälvi, Hälvä, Hälväkkä, Hälbi, Hälbida, Hälba, Hälbada, Haelba, Haelbat, Aelba, Aelbat (vaikeasti syntynyt, häipyjä, eksyjä, karkuun livahtelija, laiha), Hämme, Hämmentäjä, Hämmentynyt, Hämi, Hämmi, Hämminki, Hämmen, Hämmä, Hämmäs, Hämmästynyt, Hämäs, Hämästuda, Häme, Häma, Hämas, Ämme, Ämmeldada, Haemma, Haemmas, Haemmastuvvat, Heä, Heämas, Heämastud, Heämaskid, Hämä, Hämääjä, Hämääntynyt, Hämäi, Hämäinen, Hämäkkä, Hämeä, Hämerä, Hämertynyt, Hämeltynyt (sotkija, ymmällään olija, sekoittaja, helposti pelästyvä, ihmettelijä, sekavia puhuva, ujo, ällistynyt), Hämy, Hämyi, Hämyinen, Hämu, Ähm, Ähma, Ämunen, Ämune, Hämunen, Hämune, Ähmu, Ähmunen, Ähmune, Hämä, Hämärä, Hämärtäjä, Hämärikkö, Hämärtynyt, Hämäri, Hämär, Hämärdudä, Ämä, Ämärikko, Hämardada, Ämar, Ämardo (valoa vierastava, hämärän aikaan syntynyt, hämärästä pitävä), Hävy, Hävytön, Häve, Häveliäs, Häpä, Häpäi, Häpäisijä, Häpy, Häppi, Häppiä, Häppijä, Hävä, Häpi, Häpie, Häppy, Häpe, Äpe, Äpeä, Äpi, Äpiä, Häbi, Häbitu, Häbe, Äbi, Haeppa, Haeppad, Haeppanit (häpeilevä, häpeilemätön, häpyään esittelevä, häpyään piilotteleva), Häplä, Häpläkkä, Häpläkkö, Häpläköitsijä, Häply, Häplättäjä, Häblä, Häblätada (puhelias, hätiköivä, ajattelematon, lörpöttelijä), Häpsi, Häpsiä, Häpsijä, Häpsä, Häpsäh, Häpsähtäjä, Häpsähtelijä, Häpsähtädä (hätiköivä, helposti säikähtävä, säpsähtelijä, hiipijä, joutavia puhuva), Häpä, Häpäkkä, Hävä, Häväkkä, Häpäkkö, Häpäköitsijä, Häve, Hävelö, Häpa, Häipa (hätäinen, malttamaton, hutiloitsija, heikko, suupaltti), Häri, Häris, Härisijä, Häristäjä, Häristelijä, Häriseda, Häristada (ärisijä, murisija, huitoja, pelottelija, uhmakas, uhittelija),

Härnä, Härnääjä, Härnäi, Härnäilijä, Ärnä, Ärnäh, Ärnähtelijä, Ärna, Ärnas, Ärnastuda, Ärni, Ärnida (ärsyttäjä, kiusoittelija, telmijä, ärähtelijä, tiuskija), Härskä, Härskättäjä, Härsky, Härskyä, Härskyjä, Härski, Härske, Härskeä, Härskeh (äänekäs, pärskijä, nuhainen, riitelijä, ärisijä), Härsy, Härsyttäjä, Härsä, Härsääjä, Härssy, Härzy (ärsyttäjä, kiusaaja, touhukas, härnääjä, yllyttäjä), Härtsä, Härtsi, Härtsikkä, Härtsikäs, Härtsy, Härtsykkä, Härri, Härrikäs, Haerce, Haerco, Haercot (vilkas, oikukas, piikittelijä, keimailija, kiusaaja, rauhaton), Häsy, Hässä, Hässäkkä, Häsä, Häsättäjä, Häsääjä, Häsi, Häsäjeä (meluisa, touhukas, hosuja, räkättäjä, hiipijä), Häti, Hätistäjä, Hätis, Hätistelijä, Hätistetty, Hätyytetty, Häthä, Häätä, Heätä, Hiätä, Hätinä, Hati, Häty, Hätys, Hätystäjä, Hätyyttäjä, Hätystelijä (kiusaaja, hätyyttäjä, ahdistelija), Hätkä, Hätkähtäjä, Hätkähtelijä, Hätkäh, Hätkähdyttäjä, Hätki, Hätkiä, Hätkijä, Hätkijeä (säpsähtelijä, hotkija, vilkas), Hätsi, Hätsittäjä, Hätsä, Hätsättäjä, Hätse, Hätsy, Häsi, Hätsäkkä, Hätsa (touhuaja, toisten asioihin puuttuja, sotkija, räkättäjä, hosuja, riitelijä, voimakas, terve), Hätä, Hätäi, Hätäinen, Hätäilijä, Hätääntyjä, Häty, Hätyyttäjä, Hätyyttelijä, Häti, Hätikkö, Hätiköitsijä, Hätäh, Hätähinen, Hätäe, Hättö, Hättöi, Hädä, Häda, Häde, Hätöi, Hätäine, Hädaline, Hädane, Hädaldada, Hädatseda, Äda, Ädali, Haette (hätäilijä, hoputtaja, tuskainen, kuumeinen, malttamaton), Hätä, Hätärä, Hätälä, Häte, Hätelä, Häterä, Hätäröijä (tihrusilmäinen, utusilmäinen, heikkonäköinen), Häve, Häveltäjä, Hävä, Hävältäjä, Hävelö, Äva, Ävatada, Ävatleda (nopeasti puhuva, suupaltti, toisten sanojen toistelija), Häyry, Häyryäjä, Häyryö, Häyrä, Häyräkkä, Häyr, Äur (kuumeinen, temmeltäjä, riitelijä, toikkaroitsija), Hääly, Hiäly, Heäly, Häälyäjä, Hääli, Heäli, Hiäli, Hääliä, Häälijä, Häily, Häilyvä, Häälinä, Häälä, Heälä, Hiälä, Häälääjä (huojuja, touhuaja, rauhaton, riehuja, tavoittelija, sinne tänne kuljeskelija), Häämö, Heämö, Hiämö, Häämöttäjä, Hämö, Hämmö, Häämy, Hiämy, Heämy, Häämä, Heämä, Hiämä (väsynyt, huononäköinen), Hääri, Hiäri, Heäri, Hääriä, Häärijä, Häärä, Hiärä, Häärääjä, Hääris, Hääriskelijä, Häärtä, Häriä, Härijä, Härijeä, Heärä, Ärä, Härä, Ääri, Äärida, Haere, Haeredit (puuhailija, touhuaja, hosuja, vetelä, askartelija), Häätä, Heätä, Hiätä, Hääty, Hiäty, Häätyä, Häätyjä, Heä, Heäteä, Heäte, Heäty, Heätyö, Hiättä, Hiettä, Hiä, Hiädudä, Häta, Ävu, Ävuttä, Saette, Saettet, Haette, Haettet, Hetti, Hettit, Hähttu, Hähttut (rinnasta vieroitettu, karkailija, pakenija, katoilija, vaatteitaan riisuva), Höhi, Höhis, Höhisijä, Höhinä, Höhkiä, Höhkijä, Höhki, Höhö, Höhöttäjä, Höhe, Höhke, Höhkeä, Höhkejeä, Höhöttädä, Höhötada (suhisija, turhan puhuja, yskijä, porhaltaja, höröttäjä, hirnuja, pölisijä, tuleen puhaltaja), Höhlä, Höhlö, Höhly, Höhe, Höhelö, Höhli, Höhliä, Höherö, Höhö, Höhkä, Höhmä, Höhke, Höhki, Höhkiä, Höhkijä, Höhkeä, Höhkejeä (hupsu, pehmeä, lörpöttelijä, pörröpää, sotkutukkainen, innokas), Höke, Hökertäjä, Hökeltäjä, Hökli, Hökliä, Höklijä, Höklä, Höki, Hökiä, Hökijä, Hökijeä, Hökis, Hökisijä, Höklö, Höklöttäjä, Hökä, Hökkä, Hökäi, Hökäisijä, Höglä, Hökö, Hövi, Höglö, Höglötädä (ahmija, epäselvästi puhuva, köhisijä, yskijä, puuhakas, kiireinen, kömpelys, möläyttelijä, hölpöttäjä, höpisijä, sopertaja), Hökke, Hökkeli, Hökkelö, Hökki, Hökkelöitsijä, Höke, Hökeli, Hökelö, Hökä, Hökäle, Hökerö (hupsu, hutilus, holtiton, hätähousu, hölmö), Höksä, Höksi, Höksiä, Höksijä, Höksäh, Höksähtänyt, Höksättäjä, Hökseä, Höksejeä, Höksähtädä, Heksä, Heksäh, Heksähtädä (nyyhkijä, naurunpuuskainen, päähänpistoja saava, mielensä muuttaja, hörähtelijä, hirnahtelija, huhuilija), Hökö, Hököte, Hökötin, Hökötti, Hököttäjä, Hökkä, Hökkäh, Hökkähtada (paikallaan kököttäjä, odottaja, touhuaja, turhan puhuja, nauravainen, sopertelija, ajattelematon, äkkinäinen), Hölkkä, Hölkä, Hölkkääjä, Hölky, Hölkyttäjä, Hölkyttelijä, Hölköttelijä, Hölkö, Ölki, Ölkida (hiljaa liikkuva, lönkyttelijä, hyppelijä, loiskuttelija), Höllä, Höllö, Hölle, Hölli, Höllittäjä, Höllentäjä, Hölly, Höllöi (hellittäjä, väljissä vaatteissa viihtyvä, periksi antaja, roikkuja, hellyttävä), Hölmö, Hölmä, Hölmy, Hölmäkkä, Hölmöilijä, Hölmis, Hölmistynyt, Hölmöläinen, Hölmöi (tyhmyyksien tekijä, suupaltti, vetelys, surullinen), Hölpö, Hölpöttäjä, Hölppä, Hölppi, Hölppänä, Hölppö, Hölpä, Hölpäkkä, Hölpäkkö, Ölp, Ölpi (pälpättäjä, roikkuja, hölkkääjä, suulas, tyhmyri), Hölsky, Hölskyä, Hölskyjä, Hölskyttäjä, Hölskyttelijä, Hölskä, Hölske, Hölskö, Hölsköttäjä, Hölsku, Hölskutada (ravistelija, pälpättäjä, suulas, heiluja, hötkyjä, huljuttaja, huljutuksesta pitävä),

Hölty, Höltyä, Höltyvä, Höltyväinen, Hölte, Hölteä, Hölttä, Höltejeä (hellittäjä, heiluja, löysähampainen, väljähampainen, holtiton), Hölve, Hölvennyt, Hölvä, Hölväi, Hölväilijä, Hölväkkä, Hölvö (turhanpuhuja, toljottaja, alakuloinen, heikko), Hölö, Hölöttäjä, Höli, Hölis, Hölisijä, Höly, Hölä, Hölähtäjä, Höläh, Hölähtada, Hölötada (hälisijä, pölpöttäjä, usein putoileva, nopeasti kasvava, rähisijä, veteen pulahtelija), Höme, Hömelö, Hömeli, Hömerö, Hömme, Hömmelö, Hömmerö, Hömeltäjä, Hömelöitsijä, Hömmelä (höperö, huonomuistinen, pehmeä, joutavia puhuva, hassahtanut), Hömpsy, Hömpsä, Hömpsö, Hömsy, Hömpsykkä, Hömpsäkkä, Hömpsi, Hömpsiä, Hömpsijä, Hömpsyttelijä, Hömpsöttäjä, Hömseä, Hömsejeä, Hömssy, Hömssä, Hömsä, Hömppä, Hömppänä, Hömppelö, Hömpperö, Hömpö, Hömpöttäjä, Höpe, Höperö (kömpelö, joutavia puhuva, huolimaton, touhuaja, hassu), Hönkä, Hönky, Hönkö, Höngä, Höngy, Höngöi, Hönkiä, Hönkijä, Hönkyä, Hönkyjä, Hönke, Hönkeh, Hönkeä, Hönkejeä, Hönkäi, Hönkäilijä, Hönkyö (yskijä, innokas, kiireinen, uhoaja, hönkijä, levoton, lähelle tuleva, tiuskija, köhijä), Höpe, Höperö, Höpi, Höpiö, Höpelö, Höppe, Höppelö, Höpperö, Höppä, Höppänä, Höppärä, Höpertyjä, Höperöitsijä, Höppivö, Höperöijä (ajattelematon, saamaton, hupsu, hassu, sekavia puhuva), Höpi, Höpisijä, Hövä, Höpä, Höpäjäjä, Höpinä, Höpöttäjä, Hövi, Höpö, Höpöttädä, Höpöi (mumisija, sekavia puhuva, hupsija, hourija, lörpöttelijä), Höplä, Höplö, Höply, Höpleä, Höplejeä, Höpliä, Höplöttäjä, Höblä, Höbliä, Höbli, Höble, Höblö, Höblei, Höblötädä (veltto, hajamielinen, hupsu, suulas, hutiloija, lerppahuuli, epäselvästi puhuva, kömpelö), Höppä, Höppö, Höppänä, Höppy, Höpe, Höpelö, Höpperö, Höppe, Höppelö, Höppälö (hauras, laiha, siro, pehmeäihoinen), Höpsä, Höpsäkkä, Höpsö, Höpsy, Höpsi, Höpsijä, Höpsiä, Höpsyttäjä, Höpsöttäjä, Höpsäh, Höpsähtänyt, Höpsäkkö, Höpseä, Höpsejeä, Höpsie, Höpsähtädä, Höpsutada, Höpsah, Höpsahtada, Höpsu (hassu, hupsu, hourija, unohtelija, arvaamaton, heiluttelija, pudistelija, kömpelö, alakuloinen, hypähtelijä, kepeästi liikkuva), Hörhö, Hörö, Höröttäjä, Hörkö, Hörhy, Hörhöttada, Hörhötada, Horho, Horo, Horhottada (nauravainen, hyrisijä, hamuilija, onnellinen, hirnuja, hohottaja), Höri, Höris, Hörisijä, Höristäjä, Höristelijä, Hörä, Höräh, Hörähtäjä, Hörähtelijä, Hörrä, Hörinä, Höry, Hörinen, Hörine (matalaääninen, hyrisijä, marisija, hyrähtelijä, huhuilija, puhelias, pörisijä), Höri, Höris, Höristäjä, Höristelijä, Hörki, Hörö, Hörrö, Hörkä, Hörkkö, Höryä, Hörkkä, Hörkköi, Hörkki, Hörkkie, Hörkke, Hörkis, Hörkistelijä, Hörkistuda, Hörko, Hörkotada, Hörtso, Hörppä, Hörpä, Hörpö (tarkasti kuunteleva, höristelijä, korvien heiluttaja, varuillaan oleva, epäilijä, pälyilijä, tarkkakatseinen, toljottaja), Hörpä, Hörppi, Hörppiä, Hörppijä, Hörppy, Hörpy, Hörpättäjä, Hörpö, Hörpöttäjä, Hörppö, Hörpäkkö, Hörpötada, Hörppänä, Hörpe (hörppijä, kulauttaja, pälpättäjä, lörpöttelijä), Hörskä, Hörske, Hörsky, Hörskyä, Hörskyjä, Hörskyttäjä, Hörskeä, Hörskejeä, Hörskyö, Hörskeh, Hörsku, Hörskuttädä, Hörskutada (innokas, touhukas, rohkea, vilkas, riitelijä, piereskelijä), Hössö, Hösö, Hösy, Hössy, Hösä, Hössä, Hössi, Hössikkä, Hössyttäjä, Hössöttäjä, Hösälö, Höse, Höselö, Hösäh, Hözäh, Hözähtädä, Hözä, Höza, Hözah, Hözahtada, Hözö, Hözötada, Hösa, Osu, Ösö (hauras, hajamielinen, huolimaton, malttamaton, hosuja, toheltaja, turhia puhuva, ulostaja), Hötky, Hötkyjä, Hötkyi, Hötkyilijä, Hötkä, Hötkylä, Hötkäle, Hötkelö, Hötki, Hötkiä, Hötkijä, Hötkyä, Hötkyttäjä, Hötkö, Hötköttäjä, Hötke, Hötkeltäjä (huolimaton, veltto, kömpelö, joutilas, hidas, isokokoinen, rötköttäjä), Höty, Hötelä, Hötelö, Hötte, Hötterö, Höttä, Höttö, Höttönen, Hötö, Höttöi, Höttöinen, Hötinä, Höte, Höteröitsijä, Hötäkkä, Hötty, Höttyi, Höttyilijä, Hötä, Höttei, Höttelö, Höti, Hötis, Hötisijä (saamaton, tutisija, hytisijä, höpisijä, vetelys, touhukas, innokas, hätäisesti puhuva), Höyhe, Höyhenen, Höyhö, Höyhön, Höyhönen, Höyhöi, Höyhöin, Höyhöinen, Hööhen, Hööhön, Höyhä, Höyhäme, Höyhemä, Höyhenä, Höyne, Höynehe, Höyhentäjä, Heyhe, Heyhen, Heyhenen, Höyhte, Höyhtelö, Höyhten, Höuneh, Huune, Huuneh, Heune, Heunez, Höune, Eve, Ehme, Ehmes, Ohme, Ehe, Eheme, Ehemed, Ehtme, Ehtmed, Soousa (untuvainen, pehmeäihoinen, siro, kevyt, höyhenistä pitävä, höyhenillä makaava), Höykkä, Höykkö, Höykä, Höykö, Höyke, Höyky, Höykyttäjä, Höykkyyttäjä, Höykky, Höykkäpäinen, Höykäh, Höykeh, Höykkeä (innokas, kiihkeä, pirteä, hupsu, touhukas, voimistuva, parantuva, heiluttelija, huutaja), Höynä, Höynäyttäjä, Höynähtänyt, Höynääntynyt, Höynäkkä, Höynäkkö, Höynis, Höyniskö, Höynäh, Höyni, Höynistynyt, Höuna, Höunäs, Höunästädä, Houna, Houni, Hounauttaja (helposti innostuva, erehtyväinen, ryntäilijä, narraaja, yllyttäjä, apea, hiljainen, hiljaa puhuva, ajattelematon, ahmatti, hätäisesti liikkuva), Höy, Höyr, Höyry, Höur, Öu, Öur, Öuru, Öuri, Höu, Höuri, Hew, Hewru, Höuro (kuumeinen, lämminverinen, sekapäinen, outoja puhuva, houraileva, riitaisa, huuruava, huurua hengittävä),

Ihma, Ihmaaja, Ihmaja, Iima, Iimat, Iimu, Iimut (käsiään yhteen hieroja, käsiään vartaloonsa hieroja, noidan elkeitä osoittava), Ihme, Imeh, Imes, Imet, Imehe, Ihmeellinen, Ihmettelijä, Imehtie, Imehtuda, Ime, Imestada, Imetleda, Im, Ama, Amas, Imas, Imastallat (kummallinen, oudosti hymyilevä, oudosti naurava, ihmettelijä), Iki, Ikit, Ikittäjä, Ikis, Ikisä, Ikisijä, Iko, Iku, Ikutada, Ikistada, Ikutada (nikottelija, nyyhkyttäjä, änkyttäjä, itkijä, vikisijä), Ilka, Ilko, Ilkonen, Ilkamoitsija, Ilas, Ilastelija, Ila, Ilkoa, Ilkoja, Ilkojea, Ilkku, Ilkkua, Ilkkuja, Ilgu, Ilgua, Ilg, Ilu, Ilga (pilailija, kiusantekijä, hulluttelija, ilveilijä, tuhma, alasti viihtyvä), Ilke, Ilkeä, Elke, Elkeä, Ilki, Ilkiö, Ilkimys, Ilkinen, Ilje, Ilkenen, Iljetys, Ilkiä, Ile, Ilkie, Elge, Elgei, Ilkea, Ilka, Hilki, Hilkiä, Ilge, Ilgeda, Ilga, Ilgad (rohkea, häpeilemätön, häijy, julkea), Ilo, Iloinen, Iloitsija, Iloisa, Ilah, Ilahtunut, Ila, Ilakoitsija, Iloton, Illo, Illoisa, Ilok, Ilokas, Iloine, Ilona, Iloi, Ilotoin, Ilokaz, Iloza, Ilu, Ilus, Ilut, Ilutseda, Allo, Alo, Alotit (riemukas, vallaton, vekkuli, kaunis, tyytyväinen, lauleskelija, laulusta ja soitosta pitävä, leikkisä, koreilija, luonnokas, halukas), Ilta, Iltai, Iltainen, Iltama, Illas, Illastaja, Iltaine, Illa, Illai, Ild, Ildai, Ildaine, Ilda, Ildas, Ildastada, Ildane (iltavirkku, illalla syntynyt, illoista pitävä, iltaruokinnasta pitävä), Ilve, Ilves, Ilvei, Ilveilijä, Ilvi, Ilvehtijä, Ilveh, Alva (kujeilija, temppuilija, äänekäs, touhukas, erikoiset kasvot omaava, tahdonvoimaiset kasvot omaava), Ime, Imelä, Imeli, Imeliäs, Imeliäinen, Imel, Imeltynyt, Imakka, Imar, Imarre, Hima, Himma, Imartelija, Imi, Imiintynyt, Imme, Imit, Imittada, Imituda, Imiä, Imijä, Imal, Imar, Ima, Imane, Imanen, Imali, Imalik, Imav, Imala, Imalad, Imaldada, Imab, Imabi, Ami, Amii, Amiidit, Hami, Hamii, Hamiidit (makeileva, liehittelijä, kiittelijä, mielistelijä), Inha, Inho, Inhottava, Inhe, Inheä, Inhu, Ine, Inea, Inetu, Inu, Inutu, Inetada, Inutada (ilkeä, epäsiisti, sottainen, tahrija), Ini, Inis, Inisijä, Ininä, Ina, Iina, Inah, Inahtaja, Inahtelija, Inu, Inua, Inuo, Inujo, Iniseda, Inin, Idno, Idnot, Inno (inisijä, ynisijä), Iri, Iris, Irisijä, Ira, Irah, Irahtaja, Irahtelija, Irinä, Irri, Irrine, Irrinen, Irisä, Irise, Iriseda, Irin, Irikso (hiljaa ääntelehtivä, hiljaa itkeskelevä, kitisijä, ruikuttaja, vikisijä, vinkuja, marisija), Irvi, Irvis, Irvistelijä, Irve, Irvo, Irvottaja, Irva, Irvah, Irvistada, Irvottada, Nirvi, Nirvis, Nirvistada, Irv, Irvida, Irvitada, Irto, Nirve, Nirvet, Nirvo, Nirvot, Nirvit, Nirva, Nirvased (irvistelijä, virnistelijä, nälvijä, hampaitaan näyttävä, leveähymyinen, rakohampainen, ilkkuja, nenänsä nyrpistelijä), Iske, Iskeä, Isku, Iskeytyä, Iskeytyjä, Isko, Iskos, Iskostaja, Iskotaja, Iskoutuja, Iskotuja, Iski, Iskiä, Iskijä, Iskie, Iskijeä, Iskedä, Iskta, Isktä, Ihtse, Ihtseä, Izze, Iskida, Iska, Iskat, Iskad (punoja, pujottelija, letittäjä, letityksestä pitävä, seuraaja, vaanija, väijyjä, hyvän hajuaistin omaava, vakoilija, tarkkailija), Iso, Isoa, Isoja, Isoaja, Isonen, Isou, Izo, Izone, Izonen, Isu, Isuda, Isuneda (nälkäinen, ahnas, ruuan tavoittelija, hyvän ruokahalun omaava, rakas), Ita, Itar, Itara, Ida, Iida, Idara, Itaroija, Ija, Ijar, Ijartoa (hidas, saamaton, säästeliäs), Itke, Itkeä, Itki, Itkiä, Itkijä, Itku, Itkuinen, Itkeväinen, Itkettäjä, Itko, Itkie, Itkijeä, Itkedä, Itkettädä, Itk, Itkta, Itktä, Itkea, Itkeda, Itko, Itkto (vuotavasilmäinen, vuotavanenäinen, itkeväinen, vuolaasti itkevä, vanhempiensa itkettäjä, surullisista lauluista pitävä), Iukku, Iuku, Iukua, Iukuja, Iukki, Iukkia, Iukai, Iokkoa, Iokko, Iukuo, Iukujo, Iuko, Iuka, Iukama, Iuke, Iukelema, Iukso, Iukslo (vinkuja, potkija, vihainen, niskuroiva, kimeä-ääninen), Jaari, Joari, Juari, Jaarikka, Jaaru, Joaru, Juaru, Jaara, Juara, Joara, Jaaro, Juaro, Joaro, Joaroi, Järä, Jäärä, Jiärä, Jeärä, Järävä, Juura, Diärä, Diäräväd (hidas, kankea, itsepäinen, lyhyt), Jaari, Jaarittelija, Joari, Juari, Iari, Jaaro, Juaro, Jaaritus, Jaro, Jaroja, Jaarittaja, Jaartaja, Jaaria, Jaarottaja, Joaro (hitaasti ja pitkään puhuva, kinastelija, riidanhaluinen, hitaasti kävelevä, paikallaan seisoja), Jalo, Jalou, Jalos, Jalosti, Dalo, Daloli, Dalos, Jalu, Juolle, Juolled, Juolla, Juollad, Jallo (suuri, vahva, vankka, kunnollinen, etevä, komea, raju, uhkarohkea, äkäinen, äänekäs, halukas, reipas, innokas, kiihkeä), Janka, Jankka, Jankkaaja, Janku, Jankuttaja, Jängle, Jängleda, Jänge, Jängel, Jändle, Jandle, Jankama (toistelija, nalkuttaja, kinastelija, riitelijä, mankuja, puoliaan pitävä), Jano, Janoa, Janoaja, Janoi, Janoinen, Janu, Jannu, Jänu, Janutada, Jänutada (janoinen, halukas, ahnas), Jarru, Jaru, Jaruttaja, Jarruu, Jarrau, Jarra, Jarro, Jaro (hidastelija, reen jarruttaja, kiinnipitäjä, paikallaan jököttäjä, vetkuttelija, vastustelija, vastaan haraaja, vastaan väittäjä, itsepäinen),

Jatka, Jatkaja, Jatkajoa, Jatke, Jatko, Jatkos, Jatku, Jatkua, Jatkoa, Jatkuo, Datka, Datkada, Datko, Datkoa, Gätka, Gätk, Jatkus, Jätka, Jätk, Jatk, Jätku, Jätkuda, Joatke, Joatket, Joatka, Joatkaga (työn jatkaja, suvun jatkaja, vanhempien yhdistäjä, sukujen yhdistäjä), Johde, Juohe, Juohte, Duohte, Juohti, Juhte, Juhtega, Joh, Johta, Johtaja, Johda, Johdattaja, Juohta, Johdatus, Johto, Juohto, Johdo, Johdos, Johtu, Johtua, Juoha, Duohta, Duohtattada, Duohto, Juha, Juhatada, Joha, Johatada, Juhatus, Juht, Juhi, Juhe, Juhtme, Juh, Juhti, Juhtida, Juodo, Juondo, Johtua, Juohtu, Juohtua, Jouhtu, Jouhtua, Juohtuo, Juoho, Juho, Duohtu, Duohtuda, Duohtuo, Duohtuttada, Johtuda, Johtutada, Juhtu, Juhtuda, Juhu, Jut (johdattaja, näyttäjä, osoittaja, neuvoja, selittäjä, muistuttaja, taluttaja, hyvämuistinen), Joiku, Joikua, Joikuja, Joika, Joia, Joikuo, Joikujo, Juoik, Juoig, Juoiga, Juoigat (lauleskelija, lauluista pitävä, juoruilija, valittaja, kehuskelija, haukkuja), Joka, Jokai, Jokainen, Joko, Dogo, Doga, Joga, Jeka, Ikä, Iga, Ega, Egä, Jega, Jegä, Ekä, Juokke, Jokah, Jokahinen, Jokohinen, Jokohine, Dogahine, Jogahine, Jekai, Jekaine, Juakka, Juokkas, Juakkasas, Jokk, Juohkke, Jokke, Juokke, Juoha, Juohaz, Juki, Jugg, Juggjenz, Jokin, Jotki, Joki, Jonki, Jota, Jotain, Jossa, Josta, Jostain, Joho, Joksi, Jokse, Joda, Joda, Jodagi, Johu, Johugi, Jokse, Juobke, Juoste, Juka, Juoka, Juoi, Juoita, Juone, Juonna, Juoggu, Jusi, Juosi, Juoina, Juoga, Juoida, Juosa, Juogage (viilettäjä, joka paikkaan ennättäjä, katoileva, vilkas, ehtiväinen, periksi antamaton, taipumaton), Joke, Jokeltaja, Jokeltelija, Joko, Joka, Jokatada, Joku, Jokutada (lepertelijä, sopertelija, kailottaja, sählääjä), Jolka, Jolkka, Jolkkaaja, Jolku, Jolkuttaja, Jolko, Jolkottaja, Jolkuttelija, Jolkki, Jolkkia, Jolkkija, Jolkku, Jolkkua, Jolkuda, Jolki, Jolkida (hölkkääjä, ympäriinsä kävelijä, juoksentelija, ravaaja), Jomo, Jomotus, Jomottaja, Jumo, Jumottaja, Dumo, Dumottada, Juomo (kivulloinen, kolotuksesta kärsivä, särkyjä omaava), Jompi, Jomma, Jompa, Juobba, Juoppu, Juoppus, Juobbe (jompi kumpi, toinen kahdesta lapsesta, toiselta puolelta tuleva), Jono, Joni, Jonottaja, Jana, Juna, Juno, Jona, Junoi, Junoikas, Junoinen, Junoine (viivojen piirtelijä, raidallinen, juovikas, omapäinen, hitaasti kävelevä, jälkien jättäjä, sinnikäs, pitkäjänteinen), Jori, Joris, Jorisija, Jora, Jorajaja, Joro, Jorottaja, Jorina, Joru, Jorineh, Doro, Dorotada, Dorho, Dorhottada, Jorotada, Joriseda, Jorada, Jorida, Jorin, Juro, Duro, Jor, Juru, Jorpa, Jorpakko (turisija, mutisija, lörpöttelijä, juoksentelija, omituinen, oikukas), Jotka, Jotkale (pitkä, lihava, vetelä, maleksija), Jouka, Joukah, Joukahtaja, Joukahtelija, Juoka, Juokah, Juokahtaja, Juovke, Juovketet (möläyttelijä, nopeaälyinen, kekseliäs), Jouta, Joute, Joutava, Joutai, Joutilas, Jouti, Jouto, Joutua, Joutuja, Joutavainen, Joutoa, Doutta, Doud, Douda, Doudau, Douti, Joudai, Joudja, Jouda, Joude, Joudi, Joud, Joudo, Joutet, Joawdo (toimeton, kelvoton, joutilas, ehtiväinen, kyvykäs, mahtava, voimakas, hengenlahjan omaava), Joutu, Joutua, Joutuja, Joutuvainen, Joutus, Joudu, Jouduttaja, Joutuisa, Joutui, Jouvu, Jouvutta, Joutuo, Joutujo, Joudutada, Jeutu, Jeutua, Joududa, Joutada, Joudus, Joudzo, Joawda, Joawdat (ehtiväinen, kiireinen, onnea tuova, nopea, vahva, väkevä), Juhma, Juhmaaja, Juhmi, Juhmia, Juhmija, Juhmo, Juhmoa, Juhmoaja, Juhmottaja, Juhmuaja, Juhmu, Jyhmä, Jyhmi, Jyhmiä, Jyhmijä, Juhmie, Jyhmie, Jyhmeä (jyskyttäjä, kumauttelija, telmijä, kolistelija), Juke, Juker, Jukertaja, Jukertelija, Jukerdada (tuhertelija, hidas, kuhnija), Juli, Julis, Julistaja, Julistus, Julki, Julkis, Julkistaja, Julje, Julkea, Julkeaja, Julke, Julkenen, Julle, Jullo, Jule, Julo, Julge, Julgeda, Julgo, Jolga, Jolgadit, Julga, Julgadit, Julkai, Julkaisija, Julkeus, Julje, Julkia, Julkija, Julkie, Julkevus, Julka, Julgi, Jolgad, Julgad, Julkinen, Julkine, Julkisa (asioiden ilmoittaja, hölösuu, tarinoiden kertoja, totuuden torvi, kovaan ääneen kuuluttaja, esineiden koristelija, rohkea, varma, komea), Jumi, Jumo, Jummi, Jymi, Jymis, Jymisijä, Jumittaja, Jumottaja, Juma, Jumih, Jumis, Jumisko, Jumm, Jomm, Jummikas, Jumisija, Jumie, Jumiseda (hidas, laiska, jumiin jäävä, paikallaan olija, uppiniskainen, kankea, jymistelijä, tömistelijä), Juola, Juolas, Juole, Juolo, Juolanen, Juolia, Juolija, Juoliainen, Juoleikko, Juoli, Juoliene, Juolis, Juolea, Juolava, Juoleva, Juolake, Juolu, Juolukka, Juolukas, Juolikka, Juomi, Juomikka, Juomu, Juomukas, Juomukka, Juomo, Juopi, Juopikka, Juopu, Juopukka, Juovi, Juovikka, Juovu, Juovukka, Huolu, Huolukka, Jomu, Jomukka, Juomukkaine, Juomukkainen, Juominkaine, Juominkainen, Juomunkaine, Juomunkainen, Juomoi, Duomo, Duomoi, Duomu, Joni, Jonikaine, Jonikainen, Jomu, Jomukas, Joovi, Joovikas, Johvi, Joobi, Juoi, Juoimki, Juoipki, Juoipkoz, Juogo, Juovu, Juovot, Jobu (hoikka, soma, siro, pitkänhuiskea, juolukan väriset posket tai huulet omaava, juolukoista pitävä),

Juola, Juolahtaja, Juolahdus, Juolah, Jola, Jolah, Joka, Jokah (nopeaälyinen, nopeasanainen, nokkela, hyvämuistinen), Juoru, Juoruilija, Juora, Juori, Juoruo, Juorui, Juorro, Juorrodit (puhelias, jaarittelija, perättömiä puhuva, kantelija, soimaaja, sättijä), Juosta, Juoksi, Juoksia, Juoksija, Juoksu, Juokse, Juoksentelija, Juoksuttaja, Josta, Juossa, Juosto, Juostu, Duok, Duosta, Jok, Joksta, Johsa, Jossa, Johse, Johsu, Joosta, Jooksi, Jooksija, Juokso, Juoks (juoksentelija, liukuja, vanhempien juoksuttaja, nopea, juoksevaverinen), Jupa, Jupakka, Jupakoitsija (riitelijä, kiistelijä), Jupi, Jupittaja, Jupu, Juputtaja, Juputtelija (lyhyin askelin astuja), Juro, Jura, Juroa, Jurottaja, Jurakka, Juri, Juris, Jurisija, Jurah, Jurahtaja, Jurahtelija (vakava, omapäinen, murjottaja, paikallaan jököttäjä, jäykkä, harvasanainen, hidas), Juumo, Juumottaja, Juumoa, Juumoja, Juumoi (kivulloinen, säryistä kärsivä), Juuttu, Juuttunut, Juuttua, Juuttuja, Juututtaja, Jutta, Juutta, Juuttaaja, Juuttuo, Juuttujo, Juutu, Duttu, Duttuda, Jutu, Jutuda, Juutunud (kiinni tarttuja, jumiin jäävä, kuumasta kärsivä, läkähtyjä), Jyke, Jykevä, Jykä, Jykeä, Jukki, Jykki, Jykkiä, Tykjä, Jyki, Jykie, Duge, Duged, Juge, Juged (paksu, vahva, tukeva, vaikea luontoinen), Jylhä, Jylhe, Jylheä, Jylhy, Jylhistyvä, Jylhistynyt, Jylheikkö, Jylhi, Jylu, Julu (tumma, vanttera, synkkämielinen, kade, kiukkuinen, yksinäinen), Jyli, Jylis, Jylisijä, Jylä, Jyläh, Jylähtäjä, Jylähtelijä, Jyly, Jylinä, Jalla, Jallat (kolistelija, meluaja), Jyllä, Jyllääjä (temmeltäjä, myllääjä), Jymi, Jymis, Jymisijä, Jymistelijä, Jymä, Jymääjä, Jymy, Jyminä, Jymmi, Jymäkkä, Jabma, Jabmat, Jubma, Jubmat (meluaja, humisija, kumistelija), Jyre, Jyreä, Jyri, Jyrie, Jorri, Jorrid (tukeva, matalaääninen, äänekäs, karkeaihoinen), Jyri, Jyris, Jyrisijä, Jyrä, Jyrääjä, Jyry, Jyryä, Jyryäjä, Jyräh, Jyrähtäjä, Jyrähtelijä, Jyrinä, Duri, Dyri, Duriz, Durizijä, Dyry, Gura, Jura, Juri, Duru, Guru, Juru, Juriseda, Jarra, Jarrat, Jurra, Jurrat, Jurii, Juriidid (toruja, haukkuja, kovaääninen, murisija, meluaja), Jyrke, Jyrkeä, Jyrki, Jyrkiö, Jyrkky, Jyrkkö, Jyrkö, Jyrkönen, Jyrkyläinen, Jyrkinäinen, Jyrky, Durgi, Dyrgi, Durginäine, Jurg (pyöreä, tukeva, paksu), Jyrkkä, Jyrkä, Jyrkäs, Jyrke, Jyrki, Nyrkkä, Jyrkis, Jyrkistyjä, Durk, Dyrk, Murk, Myrk, Jerku, Jerkku (tiukka, ankara, ehdoton), Jyskä, Jyskääjä, Jysky, Jyskyttäjä, Jyski, Jyskiä, Jyskijä, Jyskyä, Jyske, Jyskeä, Jyskyö, Jyskeh, Jysäh, Jysähtäjä, Jysäyttäjä, Jysäyttelijä, Jysä, Juske, Jusket (koputtaja, hakkaaja, meluaja), Jystä, Jystääjä, Jyystä, Jyystäjä, Jyste, Jysteä, Joste, Juste (iskijä, survoja, nakertaja), Jyti, Jytis, Jytisijä, Jytistäjä, Jytistelijä, Jytisyttäjä, Jydy, Jydä, Jytä, Jytääjä, Jytinä, Jyty, Jytsi, Judi, Judiseda, Judis, Judistada, Jucca, Juccat, Jacca, Jaccat (tärisijä, tärisyttäjä, värisijä, narskuttaja, suhisija), Jähme, Jähmeä, Jähmettynyt, Jähmettyvä, Jähmi, Jähmie, Jähmä, Jähmäkkä, Jähmis, Jähmistynyt, Jahmu, Jahmuo, Jahm, Jahma, Jahmatus, Jahmatada, Jäme, Jämeh, Jämeä, Jämäkkä, Jämäkäs, Jämä, Jämerä, Jämmi, Jämmiä, Jämis, Jämie, Däme, Dämed, Jämi, Jämiä, Jemme, Jämeda, Jamdo, Jamdi (kankea, kohmettuva, kylmänarka, hyytyväverinen, säikky, luja, vankka, järeä), Järe, Järeä, Järke, Järkeä, Järkä, Järkäle, Järri, Järriä, Järi, Järie, Däre, Därei, Järed, Jare, Jared, Järiä (vanttera, suurikokoinen, karkeaihoinen), Järi, Järis, Järistäjä, Järisyttäjä, Järisyttelijä, Järä, Järinä, Järistys, Järäh, Järähdys, Däri (tärisyttäjä, vapisija, ärisijä), Järi, Järittäjä, Järitada, Däri, Därittada, Järrä (jyrsijä, silppuaja, pureskelija), Järkky, Järkkyä, Järkkyjä, Järky, Järkyttäjä, Järkyttynyt, Järkä, Järkäh, Järkähtäjä (heiluja, huojuja, tärisijä), Jättä, Jäte, Jätti, Jättö, Jättäytyjä, Jätetty, Jätä, Jätättäjä, Jätte, Jätteä, Diättä, Dietta, Diettada, Dätte, Dätteä, Diätta, Jätta, Datta, Jätis, Jetto, Jätto (asioiden jättäjä, hylkääjä, joukosta jättäytyvä, itsekseen viihtyvä, omien polkujen kulkija), Jäyhä, Jäyhe, Jäyheä, Jäyhkä, Jäyhevä, Jäykkä, Jäykistäjä, Jäyki, Jäykistynyt, Jäyke, Jäik, Jäiga, Jäigas, Jäigastada (jämerä, totinen, ankara, tukeva, itsepäinen, juro, kankea), Jäädä, Jääjä, Jeäjä, Jiäjä, Jäämä, Jäämi, Jeämi, Jiämi, Jäännö, Jäännös, Jättä, Jäyttäytyjä, Jävvä, Jeähä, Diädä, Diätä, Diäda, Jädä, Jada, Jääda (omille teilleen lähtevä, jättäytyjä, jälkeen jäävä), Jörö, Jörökki, Jöröi, Jöröinen, Jörri, Jörrikkä, Jöröttäjä, Jöri, Jöris, Jörisijä (vähäpuheinen, totinen, juro, tunteikas, murjottaja, jorisija),

Kaaka, Koaka, Kuaka, Kaakattaja, Kaka, Kaako, Koako, Kuako, Kako, Kakottaja, Kakattada, Kake, Kaku, Kaaga, Kagu, Kagutada, Koksto, Gakke, Gakket, Gakko, Gakkot, Kaga, Kagams (toruja, motkottaja, kaakattaja, lintuja matkiva, lintumaisen äänen omaava), Kaaki, Koaki, Kuaki, Kaakis, Kaakistaja, Kaki, Kakistelija, Kaka, Kakas, Kakastuda, Käägi, Kägi, Kägis, Kägistada, Käka, Kääki, Kako, Kakoa, Kähi, Kähis, Kähistid (kuristaja, tukehtuja, läkähtyjä, kakistelija), Kaame, Koame, Kuame, Kaamea, Kame, Kamea, Kaama, Koama, Kuama, Kaamakka, Koami, Koamie, Koamakka (kalpea, kylmäihoinen, säpsähtelijä), Kaata, Koata, Kuata, Kaato, Koato, Kuato, Kaataja, Kaate, Kaatelija, Kaati, Kaatis, Kaade, Kaatu, Koatu, Kuatu, Kaatua, Kaatuja, Kaatui, Kaatuilija, Kata, Koataja, Koatuo, Koatta, Kuatta, Kuadu, Kuaduda, Kaada, Kaadama, Katu (kaatuilija, kömpelö, kaatelija), Kahe, Kaheli, Kahelus, Kahelo, Kahero, Kaherus, Kaho, Kahjo, Kahju, Kahi, Kahis, Kahisija, Kahistelija, Kaha, Kahaja, Kahajaja, Kahauttaja, Kahauttelija, Kahina, Kahakoitsija, Kahea, Kahelma, Kahhi, Kahah, Kahie, Kahai, Kahada, Kahiseda (hupsu, levoton, suhisija, hälisijä, meluaja, touhuaja, riitelijä, köhisijä), Kahma, Kahme, Kahmea, Kahmettuja, Kahmettunut, Kahmo, Kahmoa, Kahmakka, Kahmi, Kahmie, Kahmu, Kahmuo, Kahmoi, Kahmatada, Kahmetada, Kahne, Kahnettunut, Kahno, Kahn, Kahnduda, Kahna, Kahnu, Kahnetada, Kono (jäykistyvä, kohmettuva, kylmänarka, kuivaihoinen, kylmäihoinen), Kahma, Kahmi, Kahmia, Kahmija, Kahmu, Kahmuaja, Kahmaisija, Kahmai, Kaahma, Koahma, Kuahma, Kaahmi, Koahma, Kuahmi, Kaahmia, Kaama, Koama, Kuama, Kaami, Koami, Kuami, Kaamia, Kaamija, Kahmie, Kahme, Kahmitseda, Kahmakas, Kahm, Kama, Kamah, Kahmo, Kamou, Kahmou, Kama, Kami, Koma, Komo, Kormo, Kurmo, Kiri, Kirim (hamuaja, haalija, kourallisten ottaja, hutilus, reipas, käsiään hierova, taitava, uuttera), Kahna, Kahnaaja, Kahnu, Kahnuttaja, Kahnaus, Kahni, Kahnia, Kahnija, Kahnakka, Kahnukka, Koahna, Kahnai, Kaahna, Kuahna, Kaahnakka (hankaaja, kihnuttaja, hutilus, riitelijä, raapija, hamuilija, kömpelö), Kaihi, Kaihe, Kaiho, Kaiha, Kaihea, Kaihu, Kaihta, Kaihtaja, Kaihtu, Kaihtua, Kaihte, Kaihdi, Kaeh, Kaehte, Kae, Kaih, Kaihde, Kaje, Gaita, Gaitta, Kaihokas, Kaihoi, Kaihoisa, Kaihoa, Kaihosa, Kaihuo, Kaihusa, Kahju, Kahjo, Kahja, Kahi, Kahitseda, Kahu, Kai, Kajjo, Kaito (piilottelija, ihmisiä vierastava, ihmisiä karttava, ujo, surullinen, kiukkuinen, kalpea, laiha, kyselijä, kaipaaja, vanhempiaan etsivä), Kaino, Kaini, Kainu, Kainos, Kainostelija, Kainus, Kainustelija, Kainoi, Kainoine, Kainoinen, Kaine, Kajna, Kajnad (ujo, arka, laiha, kalpea, tyyni, siisti, hiljainen, rauhallinen), Kaja, Kajo, Kajoaja, Kaju, Kajah, Kajau, Kajauttaja, Kajauttelija, Kajaus, Kaji, Kajakka, Kaje, Kajos, Kajea, Kajie, Kajahtada, Kajama, Kajada, Gaaju, Gaggja, Gaggjat, Skaggja, Gaaje, Gaggja (kovaääninen, huutamisesta pitävä, kaikujen tekijä, kaiuista pitävä), Kako, Kakoa, Kakoja, Kao, Kaki, Kakia, Kakis, Kakistelija, Kakai, Kakaisija, Kake, Kakeltelija, Kaka, Kakas, Kakasdaze, Kagi, Kagis, Kagistada, Kääki, Kägi, Käägi, Kähä, Käka, Gakko, Gakkot (yskijä, oksentelija, nopeasti puhuva, epäselvästi puhuva, rykijä, tukehtuja, läkähtyjä), Kalju, Kaljua, Kaljuja, Kalja, Kaljah, Kaljahtaja, Kaljuo, Kaljo, Kaljoa, Kallu, Kaljuda, Kaljaus, Kaljaaja, Kalkka, Kalka, Kalkattaja, Kalkku, Kalkuttaja, Kalkkua, Kalkko, Kalkkoa, Kalku (huutaja, kiljuja, kilkuttaja, iskijä, tärisyttäjä, kolisuttaja, kolkuttaja), Kalka, Kalki, Kalkis, Kalkistuva, Kalkeentuva, Kalke, Kalku, Kalkua, Kalkuja, Kalju, Kalje, Kaljentuja, Kaljeh, Kalkke, Kalkkea, Kalkas, Galga, Galgat (toipuva, voimistuva, pirteä, virkeä, reipas), Kalki, Kalkinen, Kalk, Kalgi, Kauge, Kauged, Kalke, Kalkea, Kalg, Kalje, Kale, Kalgu, Kalgo, Kalgodo, Kalgoda, Kalea (kurja, resuinen, hauras), Kalpo, Kalppo, Kalppoa, Kalppoja, Kalppoaja, Kalpa, Kalpakka, Kalpe, Kalpea, Kalpi, Kalpis, Kalpistunut, Kalp, Kalpoa, Kalpatet (säikky, arka, vieroksuja, karttaja, onnettomuusaltis, onnettomuuksien aavistaja), Kalse, Kalsea, Kalsa, Kalsakka, Kalsi, Kaltsa, Kaltsakka, Kaltsi, Galsa, Galsas, Goalsa, Goalsas, Goalso, Koalssu, Koalse, Kuolt, Kuoltje, Galco, Galcos, Kalske, Kalskea, Kalskja, Kalsk, Kalski (kylmänarka, viimasta kärsivä, ylpeä, mahtava), Kalska, Kalsku, Kalskuttaja, Kalskuttelija, Kalskua, Kalske, Kalskea, Kolske (kolkuttaja, koputtelija), Kama, Kamana, Kamara, Kamaro, Kame, Kamera, Kamer, Kamertuja, Kameroitunut, Kami, Kamie, Kamakka, Kamaduda, Kamu (tervehtyvä, voimistuva, lihonut, reipas, pirteä, ketterä, virkku), Kama, Kamahuttaja, Kamau, Kamauttaja, Kame, Kamea, Kamakka, Kami, Kamina, Kamu, Kamua, Kamuaja, Kamah (iskijä, kolistelija, äkkinäinen, peuhaaja, riitelijä, hälisijä, telmijä, juoksentelija, ahkera, kumauttelija, koputtaja, vilkas, ryntäilijä),

Kammo, Kammoa, Kammoaja, Kammu, Kammuo, Kamma, Kamme, Kammela, Kammeloija, Kammuh (arka, säikky, asioita tai tilanteita kammoava, värisijä), Kampsa, Kampsakka, Kampsu (reipas, rivakka, tanakka, voimakas), Kani, Kania, Kanija, Kane, Kanea, Kanie, Kanni, Kannida (kaunistautuja, kaunistamisesta pitävä, hyvä, puhdas, siisti), Kapa, Kapanen, Kapai, Kapaisija, Kapas, Kapastelija, Kaparoitsija, Kapakka, Kaba, Kabada, Kabatada, Kabe, Kabel, Kabeldada, Kablu (vikkelä, kavahtelija, äkkinäinen, pystyyn nousija, kiipeilijä, liukastelija, hätähousu, ketterä, sipaisija, levoton, pakoon juoksija), Kape, Kapea, Kapei, Kapeikko, Kapi, Kapie, Kave, Kappi, Kappie, Kabe, Kapeli, Kapelu, Kapelo, Kapela, Kapera, Kapero, Kaperus (hoikka, puhdas, siisti, siro, laiha, hassu, hupsu, huonokuntoinen, levoton), Kape, Kapera, Kappe, Kappera, Kapperehtaja, Kaperoitsija, Kapero (reipas, toimelias, touhuaja, levoton, äkkinäinen, maahan mätkähtelijä, kokoon lysähtelijä), Kape, Kaper, Kapertelija, Kaperoitsija, Kaperoija, Kaperdada (vuoleskelija, jyrsijä, nakertelija, puuhailija, hapuilija, vaappuja, hoippuja), Kapi, Kapin, Kapina, Kapinoitsija, Kave, Kaveh, Kabi, Kabe, Kabina, Kapinallinen, Kapino, Kapine, Kapis, Kapisija, Kapistaja, Kapistelija, Kapa, Kapakka, Kapikka, Kapu, Kapissijoa, Kaba, Kabah, Kabahtada, Kabis, Kabiseda, Kabatada (kahistelija, touhuaja, riitelijä, kopistelija, väittelijä, rapistelija, vintiö, ilkimys, vihoissaan rymistelijä), Kapri, Kapria, Kaprija, Kapris, Kapristaja, Kapristelija, Kapra, Kaprah, Kaprahtaja, Kapre, Kaprakka, Kabra, Kabras, Kabrastada (ponnekas, kavahtelija, ketterä, rivakka, intoutuja, kouriinsa pusertaja, sieppaaja, raapija), Kapsa, Kapsahtaja, Kapsahtelija, Kapsah, Kapsi, Kapsia, Kapsija, Kapse, Kapsakka, Kapso, Kapsoa, Koapso, Koapsa, Kapseh, Kapsahtada, Kapsida, Kapsakas, Kaps (kopistelija, sirosti liikkuva, kavahtelija, ketterä, ripeä, nopea), Kara, Karahtelija, Karah, Karahtada (törmäilijä, ryntäilijä, hyppijä, syöksähtelijä, pyrähtelijä, äkkinäinen), Kara, Karauttaja, Karauttelija, Karas, Karaskoittada, Karah (nopealiikkeinen, pyyhältäjä, äkkinäinen, iskijä, nauruun purskahtelija), Kare, Karei, Kareh, Karehtunut, Karehtija, Garre, Gare, Kareu (suutahtelija, luonnokas, äkkipikainen, alta kulmain katsoja, toraisa), Karha, Karho, Karhama, Karhaaja, Karhallah, Karhoi, Karhakka, Karhakko, Karhakas, Karhake, Karhakoitsija (pörröinen, takkuinen, sormiaan harallaan pitävä, vastaan haraaja, kinastelija, ärhentelijä, hätyyttäjä, raaputtaja, äkäinen, sisukas, terhakka, pahankurinen, tuima), Karhe, Karhea, Karhi, Karhia, Karhija, Karhie, Kare, Kareda, Kahre, Kardo, Karhu, Karu, Karru, Karo (äreä, kiivas, karheaihoinen, rämeä-ääninen), Kari, Karis, Karisija, Kara, Karah, Karahtaja, Karaisija, Karaistunut, Karistaja, Karai, Karaiduttada, Kare, Karei, Kariseda (rapistelija, rykijä, kahistelija, kuorsaaja, karheaääninen), Karju, Karjua, Karjuja, Karjai, Karjaisija, Karjah, Karjahtelija, Karjuo, Karje, Karjeh, Karjutada, Gori, Gorini, Gorzi, Gerja (huutaja, ärjyjä, itkijä), Karko, Karkko, Karkottaja, Karkotettu, Karo, Karkoa, Karkoi, Karkottada, Kargu, Kargutada (katoilija, karkuun juoksija, takaa-ajaja, esiintymishaluinen, pelottelija, herättelijä, hyppijä), Karme, Karmea, Karmakka, Karmi, Karma, Karmai, Karmia, Karmu, Karmie, Karm, Guorme, Guormes (äksy, vihainen, karjuja, puistelija, harmistunut, yritteliäs, ponnistaja, reipas, virkku, karheaihoinen), Karra, Karraaja, Karri, Karrittaja, Karru (vastaanharaaja, vastahakoinen, tarttuja, nakertaja, raapija), Karska, Karskaaja, Karskah, Karskahtelija, Karske, Karski, Karsko, Karskoa, Karskeh (rahistelija, lyöjä, narskuttaja), Kartta, Karttelija, Karte, Kartte, Karta, Karde, Karda, Kartu, Karttu, Kartus, Karto (välttelijä, ihmisiä kaihtava, varovainen, pelokas, arka), Karu, Karukko, Karulainen (vaikealuontoinen, heikko, kylmäihoinen), Kase, Kasea, Kaseva, Kaso, Kasoi, Kasoinen (suuri, vanttera, reipas, ripeä, kätevä, tuuhea, komea, vahva), Kassi, Kassina, Kasi, Kasin, Kasina, Kasida, Kasiu, Kazi, Kazin (puhdas, siisti, kissamainen, kunnollinen), Kasta, Kaste, Kastelija, Kastu, Kastua, Kastuja, Kasti, Kastikka, Kastiainen, Kasse, Kassi, Kasto, Kastoa, Kastuo, Kassiaine, Kassiainen, Kastada, Kastuda, Kastta, Kase, Kaseg, Kaasta, Koasta, Kassu, Kassua, Kasto, Kastatit, Gasta, Gastasit, Gastat, Kästi, Kästid (kosteaihoinen, yökastelija, itsensä tai toisten kastelija, sateesta pitävä, kastumisesta pitävä), Kata, Katala, Katale, Kada, Kadala (pienikokoinen, laiha, kalpea, hankala), Kauha, Kauhda, Kauhta, Kauhto, Kauhtoja, Kauhtoa, Kauho, Kauhoa, Kauhoja (käsipohjaa kauhoja, lumihangessa kauhoja, vettä suuhunsa kauhova, vahvakätinen, likinäköinen, heikkonäköinen, käsiään käyttävä, käsillään suunnistava),

Kauhe, Kauhea, Kauhi, Kauhia, Kauhis, Kauhistelija, Kauhistunut, Kauhu, Kauhtu, Kauhtua, Kauha, Kauhava, Kauhie, Kauhakka, Kauhakko, Kauhtuo, Kauhed, Kahva, Kahvada, Gafa, Gafad, Kaauha, Kaauhad, Gafi, Gafis, Gafistuvvat (kiivas, kalpea, äkäpussi, tunteellinen, sydämistyvä, säikky, värisijä), Kave, Kavertaja, Kaive, Kaivertaja, Kaivertelija (kovertaja, nakertelija, vuoleskelija), Kehke, Kehkeä, Kehe, Keheä, Kehi, Kehki, Kehkiä, Kehka, Kehkai, Kehkailija, Kehkautuja, Keho, Kehoi, Kehoittaja, Kehottelija, Kehkitada, Kehkida, Kehitada (pehmeäihoinen, pirteä, hyväkuntoinen, innokas, halukas, nopea, kehuja, ehtiväinen, pöyhijä, kääntelijä, purkaja, yllyttäjä, yllytyshullu, neuvoja, pullistelija), Kelli, Kelliä, Kellijä, Kellis, Kellistäjä, Kellistyjä, Kelle, Kello, Gaelli, Gaellih, Gelli, Gellih, Gälla, Gällaa (kaataja, kaatuilija, makuulla viihtyvä), Kelme, Kelmeä, Kelmi, Kelmiä, Kelvä, Kelmu, Kelmä, Kilmu, Kolme, Kolm, Kilme, Ken, Kin, Keni, Kini, Kenmi, Kinmi (kalpea, ohuen syntymäkalvon peittämä), Kepsa, Kepsi, Kepsu, Kepsy, Kepsä, Kepsakka, Kepsakas, Kepsah, Kepsahtelija, Kepsua, Kepsuja, Kepsuttaja, Kepsida (ketterä, nopea, tepastelija, sipsuttaja, virkeä, sukkela, keikahtelija, hypähtelijä), Keri, Kerkiä, Kerkiäjä, Kerje, Kerke, Kere, Kerki, Kerri, Kergi, Kärge, Kärget, Keära, Gaerga, Gaergat, Kierga, Kierganid, Kerkeä, Kerkie, Kerge, Kerged, Kierdo, Kierda (kiiruhtaja, hoputtaja, ketterä, nopea, köykäinen, ahkera), Kerä, Kerääjä, Keräi, Keräilijä, Keru, Kera (kerjääjä, läheisyydenkipeä, seurallinen, poimija), Kette, Ketter, Ketterä (notkea, sukkela), Kiehku, Kiehkura, Kiehki, Kiehkie, Kiehko, Kiehkoi, Kiehku, Kehka, Kehkar, Kehke, Kiekko, Kieko, Kiekka, Kiekura, Kekko, Kiehkoi, Kiek, Kiekod (kiharainen, kiemurtelija, pyöreä, hiuspyörteitä omaava), Kiehto, Kiehtoa, Kiehtova, Kiehtä, Kiehi, Kiehde, Kiehtu, Kiehtuo, Giesto, Kiesti, Kiestit (lumoava, helposti lumoutuva, ympyrää kiertäjä, pyörijä, kääntyilijä), Kiekku, Kiekkua, Kiekkuja, Kiekkuo (keinuja, heiluja, keikkuja), Kieku, Kiekua, Kiekuja, Kiekku, Kieka, Kiika, Kiekuo, Kiegu, Kiegutama, Kika, Kikka, Kik (kiekuja, laulaja), Kieltä, Kieltäjä, Kieltelijä, Kielto, Kieltäytyjä, Kielte, Kieltei, Kielteinen, Keltä, Kielteä, Kielttä, Kelta, Tseltä, Keelda, Keeld, Keela, Keelata, Kieldo, Gielde, Gieldet (kieltäjä, kieltelijä, pyytäjä, kehottaja, estäjä, hillitsijä), Kiemu, Kiemurtelija, Kiema, Kiemuroitsija, Kiemura, Giema, Giemar (kiharainen, kiemurtelija), Kieppi, Kieppä, Kieppa, Kieppu, Kiepa, Kieppua, Kieppuja, Kieputtaja, Kieputtelija, Kiepi, Kieppe, Cieppa (pyörijä, heiluja, keikkuja, pyörittelijä, kietoja, kiertyjä), Kiero, Kieru, Kieri, Kierikka, Kieriä, Kierijä, Kierittäjä, Kierittelijä, Kiertä, Kiertäjä, Kierte, Kiertelijä, Kierty, Kiertyjä, Kiertyilijä, Kierre, Kierro, Kierros, Kero, Kerra, Kerrä, Kerräkäs, Kerti, Kertä, Kertyä, Kerty, Kierä, Kieri, Kierie, Kierteä, Kiertyö, Kier, Kierta, Ker, Tser, Tsertä, Tserty, Keer, Keeru, Keeruline, Keerdu, Keeri, Keerme, Keerida, Keera, Kerik, Kiermo, Kel, Gierre, Kiesi, Kiesiä, Giessa, Kieto, Kietoa, Kietoja, Kietoutuja, Kietaisija, Kietti, Kiettu (karsastavat silmät omaava, viekas, pyörähtelijä, vääntyilijä, kierittäjä, vääntelijä, sekava, vinokasvoinen, vinovartaloinen, punoja, käärijä, vetäjä), Kieva, Kievas, Kievastelija, Kievo, Kievottaja, Keeve, Kiema, Kiemai, Kiemailija, Kiemas (innokas, nopea, sukkela, vikkelä, viekas, rauhaton, eloisa, keikistelijä, häärääjä), Kiha, Kihara, Kihe, Kiherä, Kihhe, Kihu, Kihura, Kihar (kiehkurainen, kiharapäinen), Kihe, Kihelmöivä, Kiheltäjä, Kihertäjä, Kihertelijä, Kiheleda, Kihle (kutittaja, kutiava, kihelmöinnistä tai kirvelystä kärsivä), Kihe, Kihermä, Kihelmä, Kihermö, Kihermöijä, Kiha (parveilija, pyöriskelijä), Kihi, Kihis, Kihisijä, Kiha, Kihahtaja, Kihahtanut, Kihu, Kihah, Kiho, Kihiseda, Kihada (sihisijä, kuhisija, hyörijä, vilistäjä), Kihna, Kihnaaja, Kihnu, Kihnuttaja, Kihnutada (hankaaja, hiertäjä), Kiihke, Kiihkeä, Kiihko, Kihko, Kihka, Kihku, Kiiho, Kiihottaja, Kiihtynyt, Kiho, Kihoi, Kihka, Kihu, Kiihku, Kiihi, Tsihga, Tsihgu, Kihk, Kihutada, Kiihty, Kiihtyä, Kiihtyjä, Kihty, Kiihtu, Kiihtuo, Kiihtyö, Gikte, Giktet, Giktu (kiivas, hanakka, innokas, tuima, raju, villi, villitsijä, helposti kutiava, vihlonnasta kärsivä), Kiikke, Kiikkerä, Kiike, Kiikertäjä, Kikke, Kike, Kikerdada, Kikra, Kiika, Kiikku, Kiikka, Kiikkua, Kiikkuja, Kiikuttaja, Kiikkuo, Tsikku, Kiik, Kiige, Kiikuda, Kiiku (vaappuja, huojuja, heiluja, kyyristelijä, kieriskelijä, keinuja, ontuja), Kiiltä, Kiiltävä, Kiilto, Kiillo, Kiillottaja, Kiilu, Kiiluvainen, Kiille, Kiilte, Kiilteä, Kilte, Kilteä, Kiltte, Kiltteä, Tsila, Tsilta, Kilta, Kiila, Kilto, Kilaz, Kilas, Kilte, Kiltet, Kiilua, Kiiluva, Kiilus, Kiilustaja, Kiilo, Kilu, Kilua, Kila, Kiiluo, Kiiluda, Kiilustada (loistavasilmäinen, sileäihoinen, säteilevä, tuikkivat silmät omaava),

Kiini, Kiinni, Kiinnittäjä, Kin, Kini, Kindi, Kindittädä, Tsini, Kinni, Kinnitada, Gidda, Kiinte, Kiinteä, Kinte, Kinteä, Kiinty, Kiintyjä, Kiintynyt, Kiinnos, Kiinnostuja, Kiinnostunut, Kiinno, Kiintoi, Kiintoinen, Kiintoisa, Kiinti, Kiintiö, Kinti, Kintiä, Kiintie, Kinde, Kinded, Kindel, Gidda, Giddad, Giddi, Giddis (kiintyjä, kiinnittelijä, vakuuttelija, jämerä, tiukka, ankara, luja, luotettava), Kiire, Kiirei, Kiireinen, Kiiru, Kiirus, Kiiru, Kiiruh, Kiiruhtaja, Kiireh, Kiirehtijä, Kiira, Kire, Kireh, Kirekäs, Kirehtädä, Kiru, Kiruh, Tsire, Kiires, Kiirestada, Kiiras, Kiiri, Kiiriä, Kiirijä (kiirehtijä, hoputtaja, vilkas, nopea), Kiista, Kiiste, Kiistelijä, Kiistä, Kiistäjä, Kista, Kisse, Kiisto, Kiisteä, Kist, Kistä, Kistädä, Tsissa, Tsisa, Tsisse, Kisto (väittelijä, riitelijä, kehuja, kilpailija, kiistäjä), Kiittä, Kiittäjä, Kiite, Kiitetty, Kiito, Kiitos, Kiitollinen, Kiittelijä, Kiitte, Kittä, Kiitteä, Kittädä, Kito, Kitos, Kitta, Kita, Tsittä, Kiita, Kiit, Kiitu, Kiitus, Giite, Giitet, Giito (kiittelijä, kiitetty, kehuja, ylistäjä, satuilija, puhelias), Kiitä, Kiitäjä, Kiidä, Kiito, Kiitu, Kiiteä, Kiijä, Kiia (nopea, kiiruhtaja, harhailija), Kiive, Kiipe, Kiipeli, Kiipei, Kiipeilijä, Kiipi, Kiipiä, Kiipijä, Kivu, Kipu, Kipua, Kipuaja (kiipeilijä, kapuaja, hiipijä), Kika, Tjikka, Cakke, Kikale, Kiga, Kikka, Kikkara, Kikkare, Kikk, Kikku (paakkujen tekijä, lumipallojen tekijä, kiharainen, kähäräinen), Kika, Kikattaja, Kikattelija, Kiko, Kike, Kiki, Kikitada, Kikerdada (kikattaja, kimeä-ääninen), Kikka, Kika, Kike, Kikke, Kikk (pystynenäinen, kieronenäinen, pystykasvoinen, pystyleukainen, kieroryhtinen, pystyryhtinen), Kile, Kileä, Kila, Kilakka, Kili, Kilie, Kile, Kille (kimeä-ääninen, kirkasääninen, pistävä-ääninen), Kili, Kilis, Kilistelijä, Kila, Kilauttelija, Kilaja, Kiliseda, Killo, Kilu (helistelijä, kalistelija, soittaja, soitosta pitävä, kirkkaista äänistä pitävä, huutelija, kaiusta pitävä), Kilju, Kiljua, Kiljuja, Kilja, Kiljai, Kiljaisija, Kiljahtaja, Kiljah, Kiljahtelija, Killu, Killua, Kiljuo, Tsilla, Kiljuda, Kiljas, Kiljastada (huutaja, parkuja, vinkuja), Kilkka, Kilka, Kilkku, Kilkkua, Kilkattaja, Kilkah, Kilah, Kilahtaja, Kilauttaja, Kilauttelija, Kilke, Kilkko, Kilkki, Kilki, Kilkkoa, Kilku, Kilkuttaja, Kilkuttelija, Kilkada, Kilga, Gilke, Gilket (kilistelijä, kilinästä pitävä, lyöjä, huudahtelija), Kilko, Kilkos, Kilkostaja, Kilka, Kilke, Kilga, Kilgas, Kilgastada, Gilgu, Gilgudit, Gilga, Gilgad, Kilo, Kila, Kilottaja, Kilah, Kilahtaja, Kilauttelija, Kile, Kili, Kilie, Tsiri (säteilevä, helposti häikäistyvä, lämminverinen, kuumaihoinen, kimaltavat silmät omaava, loistavan katseen omaava), Killi, Killittäjä, Kilto (tuijottaja), Kima, Kiima, Tsimo, Kime, Kimu, Kuma, Kimallus, Kimaltaja, Kimaltelija, Kimmeltäjä, Kimme, Kimoi, Kimo, Kimada, Kimeä, Kimakka, Kimi, Kimis, Kimisijä, Kimalainen, Kimittäjä, Kimmi, Kimmiä, Kimeda (kimeä-ääninen, heleä-ääninen, kiiltävät silmät omaava, ripeä, nopsa, kiivas, kihisijä), Kimmo, Kimma, Kimmah, Kimmahtelija, Kimpo, Kimmoi, Kimpa, Kimpas, Kimpastuja, Kimpe (ponnistaja, hypähtelijä, poukkoilija), Kimpa, Kimpale, Kimppu, Kimpu, Kimputtaja, Kimppui, Kimp, Kimbu, Kimbo, Kimbutada, Gimpo, Kimpo, Kimppo, Kimppa, Gippo (usuttaja, sitoja, tiukkaaja, kovistelija, ponnistaja, painija, vaatelias, riitelijä, meluaja), Kinke, Kinkeä, Kinka, Kingo, Kinki, Kinkie, Kingi, Kingitädä, Kinge (kireä, puristaja, jännittäjä, vaikealuontoinen, kiinni juuttuja), Kinna, Kinga (ponnistaja, kiskoja, jännittäjä), Kipa, Kipakka, Kiba, Kibakas (kiivas, nopea, tuima, äkkipikainen, joutuisa), Kipa, Kipi, Kipittäjä, Kipai, Kipaisija, Kipo, Kipoa, Kipoja, Kiba, Kibada, Kibi, Kipu, Kiputada, Kippa (hyppijä, juoksija, telmijä, rauhaton), Kipe, Kiperä, Kipri, Kipris, Kipristelijä, Kippe, Kippu, Kippura, Kipru, Kibri, Kibr, Kiber, Kipra, Kiprane, Kibru, Kibrutada, Kobra, Kopi (kiharainen, kipristelijä, käpertyjä, kippuranenäinen, ryppyinen), Kipe, Kipeä, Kipu, Kivi, Kivis, Kivistys, Kippi, Kippiä, Kipie, Kipi, Kipiehene, Kibe, Kibei, Kibedähine, Tsipe, Tsipea, Kihpu, Kibu, Gippo, Kibeldada, Kibeleda, Kibdi (kivulloinen, kiireinen, arka, tulinen), Kipi, Kipinä, Kipine, Kipe, Kive, Kiven, Kipu, Kipuna, Kipinöivä, Kipunoitseva, Kippu, Kippuna, Kibi, Pigi, Kibe, Kibena, Kyve, Kyven, Kype, Kypene, Kyyntä, Kybe, Tsuve, Tsupe, Kube (hehkuvat silmät omaava, säkenöivän katseen omaava, tunteikas, tulinen, tulesta pitävä), Kira, Kiri, Kirah, Kirahtaja, Kiris, Kiristäjä, Kiristelijä, Kiriz, Kirize, Kirada, Kiriseda, Girha, Girhai (kitisijä, hampaiden kirskuttelija, huutaja, kilistelijä, itkijä, vinkuja), Kirja, Kirjava, Kirjavainen, Kirjai, Kirjailija, Kirjoi, Kirjo, Kirjoja, Kirji, Kirjikki, Kird, Kirde, Kirda, Kirdai, Kirdaine, Kirj, Tsirja, Tsirjo, Tsirjova, Kiri, Kirje, Kera, Kerabi, Girje, Kirjoittelija, Kirju, Kirjuttada, Kirdu, Kirjutada, Kera, Girjo (kirjava, juovikas, täplikäs, piirtelijä, ompelija, koristelija), Kirka, Kirkas, Kirkastaja, Kirkastuva, Kirkkaus, Kirkka, Tsirka, Kirga, Girka, Girki, Girkis (säteilevä, kiiltävät silmät omaava, helottavat posket omaava), Kirki, Kirg, Kire, Kirje, Kiirg, Kireg, Kiru, Kirug, Garg, Garga, Garge, Garget (kiihkeä, kuumaverinen, säteilevä, tunteikas, intohimoinen),

Kirku, Kirkua, Kirkuja, Kirkku, Kirkkua, Kirka, Kirkai, Kirkaisija, Kirkuo, Kirgu, Kirguda, Kirgo, Kira, Kirga, Kiirgu, Kirko (huutaja, kiljuja, kutsuja, haukkuja), Kirma, Kirmaaja, Kirmai, Kirmailija, Kirmi, Kirmie, Kirna, Girbme, Kirme, Kirmeä, Kirmakka, Kirmiä, Kirmijä, Kirmitada, Kirm (juoksentelija, hyppijä, leikkijä, pirteä, vikkelä, meluaja, kirvelystä kärsivä), Kirsku, Kirskua, Kirskuja, Kirskuttaja, Kirskuo, Kirsa, Kirska, Kirskada (narisuttaja, narskuttaja, tiuskija, tirskuja, huutaja), Kirvo, Kirpo, Kirpoaja, Kirpoa, Kirppo, Kirpu, Kirpua, Kirppua, Kirppuja, Kirvo, Kirvottaja, Kirvotus, Kirppu, Kirbo, Kirbotada, Kerbo, Kerbotada, Kirb, Kirbu, Kirpoi (putoilija, vääntelehtijä, poukkoilija, sinkoilija), Kisma, Kisme, Kismertäjä, Kitsme (kitkerästä pitävä, karvaasta pitävä, vahva, väkevä), Kismi, Kismittäjä, Kismittelijä, Kisma, Kismiä, Kismijä (harmittelija, venyttelijä, kiskoja), Kite, Kiteä, Kita, Kitakka, Kiti, Kitie, Kitsa, Kitsakka, Kitte (kireä, hidas, itkuinen), Kiti, Kitisijä, Kita, Kidi, Kidiseda, Gidi, Kitsa, Kize, Kizei, Kidzi, Gicca, Giccat (natisuttaja, vikisijä, vinkuja, tirskuja, riitelijä, rapistelija), Kitku, Kitsku, Kitke, Kitkerä, Kitske (savusta pitävä, tulesta pitävä, savusta kärsivä), Kitku, Kitkuttaja, Kitkua, Kitkuja, Kitsku (hankaaja, kömpelö, kitisijä, natisuttaja), Kitsa, Kitsakka, Kidzo, Ketsä, Ketsa (kiivas, kireä, hidas, kankea, kiukkuinen), Kitsa, Kitsas, Kitsi, Kitsaz (säästeliäs, ahdistelija, pakottaja, kireä, ahne), Kiukka, Kiuka, Kiukas, Kiukkamainen, Kivkke, Kiukku, Kiukkui, Kiukkuinen, Kiuku, Kiukuttelija, Kiukus, Kiukustuja, Kiukukas, Kiud, Kiu, Kius, Kiusa, Kiuge, Kiuke (vilkas, äkkipikainen, kiivas, outo, vihainen, itsepäinen, pahasisuinen), Koe, Koettaja, Koettelija, Koetus, Kuo, Koeta, Koetada, Kudu, Kududa (tunnustelija, koskettelija, yritteliäs, pyrkijä), Kohe, Kohelo, Koheltaja, Koho (hauras, hölmö, hosuja), Kohe, Kohentaja, Kohentelija, Kohde, Kohentuja, Kohendada, Kohte (järjestelijä, auttaja, korjaaja, parantaja), Kohi, Kohis, Kohisija, Kohina, Koha, Kohah, Kohahtaja, Kohahtelija, Kohu, Kohiseda, Kohahtada (pauhaaja, meluaja, hälisijä), Kohma, Kohme, Kohmettuja, Kohmelo, Kohmi, Kohmakka, Kohmai, Kohmainen, Kohmaine, Kohmie, Kohmo, Kohm, Kohmakas (kylmästä jäykistyvä, kylmänarka, kömpelö, ryhdikäs, hämmästyjä), Koho, Kohottaja, Kohu, Kohuda, Kohutada (nousija, kelluja, innostuja, kiihtyjä, kehuja, yllyttäjä), Kohta, Kohti, Kohdis, Kohdistaja, Kohdi, Kohda, Kohtalainen, Kohtalo, Kohe, Kohentaja, Kohte, Koht, Kohtas, Kohtha, Kohtei, Kohtalne, Kehta, Kehu, Kehuz, Koha, Kotu, Kotus, Kohe, Kot, Kuodi, Guotte, Guotta, Kuatta, Kihti, Kohtuullinen, Kohtu, Kohtuuton, Kohus, Kohu, Kohtuline, Kuodo, Govtu (nopea, paras, kunnollinen, rehellinen, suora), Koika, Koikki, Koikka, Koikkia, Koikkija, Koiki, Koiste, Koistelija, Koike, Koikke, Koikkelehtija (hyppijä, loikkija, vaappuja), Koko, Kokottaja, Kokotada, Koku, Kokto (ojentelija, kurottaja, osoittaja, suorassa istuja, takakenossa istuja, kököttäjä, uhkaaja), Kola, Kolakka, Kole, Kolea, Kolo, Kolu, Koli, Kolie, Koleda, Kolle, Kel, Goallo, Goallot, Goalo, Goalos (kolkon äänen omaava, kylmäverinen, ynseä), Kola, Koli, Kolis, Kolisija, Kolistelija, Kolina, Kolaus, Kolah, Kolei, Kolatada, Kolistada, Kolli, Kolahtada, Skoalla, Goalha, Gole, Goled (kolkuttaja, koputtelija, meluaja, kilistelijä), Kolhi, Kolhia, Kolhija, Kolha, Kolho, Kolhoa, Kolhai, Kolhaisija, Kolhu, Kohlu, Kolhie, Kohli, Kohla (iskijä, kolauttelija, kolhija), Kolka, Kolkka, Kolkkaaja, Kolkuttaja, Kolkku, Kolkkua, Kolka, Kolku, Kolkko, Kolkkoa, Kolke, Kolkettada, Kolki, Kolkida, Kolk, Kolgi, Kolgu, Kolge, Kulku, Kulkka, Golka, Goalke, Skoalke (kopistelija, kalisuttaja, kilisyttäjä), Kolkko, Kolkka, Kolk, Kolga, Kole, Kolga, Kolgas (synkkämielinen, yksinäinen), Koma, Komah, Komahtaja, Komauttaja, Komauttelija, Komi, Komina, Komu, Goma, Gomah, Komei, Kome, Komiseda, Kommi, Komea, Komie, Komed, Komme, Kommea, Komeda (kumisuttaja, kumea-ääninen, huhuilija, ylpeä, komea), Komme, Kompe, Komppe, Kompele, Kommeltaja, Kommellus, Kompa, Komppa, Komppi, Komppia, Kommeh, Kombe, Kom, Kome, Komei, Komeh, Komehtija, Komi (juonittelija, temppuilija, pisteliäs, sutkauttelija, viekas, lumoava, noidan taipumuksia omaava), Kompa, Kompas, Kompastuja, Kompi, Kompastelija, Kombi, Kombis, Kombistuda, Komi, Komis, Komistada, Komma, Kuma, Kumma, Kompe, Kompelo, Kompu, Kompuroija, Kompia, Kompija, Kompuroitsija, Kömpy, Kombe (kaatuilija, kömpelö, horjuva, epävarma), Kompi, Kompia, Kompija, Kömpi, Kömpiä, Kömpijä, Kömpie, Kömppi, Kömppie, Kompu, Kompui, Kompta, Kombida, Kombi, Kombu, Kompida, Komba (konttaaja, ryömijä, lattialla viihtyvä, kömpelö, laahustaja, haparoiva, törmäilijä, tunnustelija),

Kone, Koneh, Konu, Koneva, Kona, Koneleda, Kones, Kuona, Kuonas (kujeilija, omituinen, soma, ilveilijä, juonittelija, toruja, väittelijä, tanssija, siisti), Konka, Konko, Konku, Konkelehtija, Konke, Konga, Konki, Konkida, Konkki, Konkia, Konkija (ontuja, hyppijä, kömpelö, toikkaroitsija, ryömijä), Konkka, Konkki, Konka, Konko, Konke, Konk, Kongi, Kongu, Konkni, Konkja, Goanko (kyömynenäinen), Konna, Konni, Konnikka, Konnakas, Konnamainen, Konnu, Konn, Kond, Kuona, Goadne (lurjus, kelmi, viluinen, saamaton), Konta, Kontta, Konttaaja, Konti, Kontia, Kontija, Konto, Kondi, Kondida, Konni, Kond, Konna, Konni, Goanto, Goantot, Koanta, Koantai, Konntja, Kontiain, Kontie, Kondi, Konja (ryömijä, astelija, kontaten eli kontion tavoin kulkija), Kontta, Konta, Konti, Kontis, Kontistuja, Kontsi, Kont (kohmettuva, kangistuva, kylmäkätinen, kylmänarka), Kopa, Koppi, Koppa, Koppaaja, Kope (sieppaaja, tempaaja, tarttuja), Kope, Kopea, Kopeas, Kopei, Kopeilija, Kopentelija, Kopi, Kopie, Kopakka, Kobe, Kobeda, Kopa, Koppa, Koppava (ylpeä, kaunis, toimelias, touhukas, vahva, toipuva), Kope, Kopelo, Kopeloija, Kopu, Kobe, Kobeldada, Kopeli (haparoitsija, hapuilija, tunnustelija, penkoja, kömpelö), Kopi, Kopis, Kopisuttaja, Kopisuttelija, Kopistelija, Kopu, Koputtaja, Koputtelija, Kopauttaja, Kopina, Kopa, Kobi, Kobiseda, Kobis, Kobistada, Kopo (kolistelija, rapistelija, kolkuttaja), Kopla, Kopli, Koplia, Koplija, Kuopli, Koplo, Kobli, Koblia, Koplie, Kobla, Koblida (tunnustelija, hapuilija, sieppaaja, pitelijä), Koppu, Koppura, Kopu, Kopri (käyräkyntinen, käyräsorminen, käpertyjä), Kopsa, Kopsi, Kopsia, Kopsija, Kopsah, Kopsahtaja, Kopse, Kopsuttaja, Kopsuttelija, Kopsis, Kopso, Kopsoa, Kopsie, Kopseh, Kopsu, Kopsta, Kopsahtuda, Kops, Kopsida (koputtelija, sivelijä, polkija, iskijä), Kore, Korea, Koria, Korei, Koreilija, Koris, Koriste, Koru, Korie, Goarra, Goarrad, Gorri, Gorris (sorja, kopea, nirso, mahtailija, hoikka, pitkä), Korho, Korhottaja, Korhi, Kore, Kohru, Kohra, Kohrutada, Korri (pöyhijä, pörrötukkainen, kohottautuja, ylös nousija, höristelijä, pörhistelijä, pehmeä), Kori, Koris, Korisija, Koriseva, Kora, Korah, Korahtelija, Koriseda, Korri, Gori, Geri, Korra (kuorsaaja, tohisija, röhisijä, kalistelija), Korja, Korju, Korjah, Korda, Kerja, Kori, Kuorro, Goarje (keräilijä, piilottelija, kätkijä, siisti, poimija, kunnostaja), Korke, Korkea, Korko, Koro, Korottaja, Korottelija, Korostaja, Koros, Korki, Korlu, Koorlu, Korkia, Korkie, Korge, Korgei, Korgi, Korgitada, Kerke, Kerkea, Kuordo, Goarga, Goargad, Goargo, Guorggo (pitkä, ylpeä, hyväryhtinen, itsensä kohottelija), Koro, Korottaja, Korko (nostelija, ylistäjä, sanojen painottaja), Korska, Korske, Korskea, Korskai, Korskailija, Korsku, Korskua, Korskuja, Kuorsku, Kuorskua, Kuorsu, Korsko, Korskuo, Kuorska, Korskta, Korsa, Korskada, Korski (komea, koreilija, päristelijä, pärskijä, narskuttaja), Kosta, Kostaja, Kosto, Koste, Kostoa, Kuosto, Goaste, Koasti, Kosse, Kiosta, Kostea, Kostu, Kostua, Kostuttaja, Kostehus, Kostuo, Kostuda, Kostutada, Kuosto, Goasta (tuulelta suojattu, vastailija, huutelija, kaiun tekijä, tyyni, piristyvä, voimistuva, parantuva), Kove, Kovera, Kovero, Kovertaja, Kovertelija, Kovve, Koverduda, Keuro, Kiuro, Kuuro, Goova, Guava, Goave, Goaba, Goava (itsensä taivuttelija, väistelijä, koukistelija, kyyristelijä, kumartelija, kovertaja, selkänsä pyöristäjä, kumaraan menijä), Kuha, Kuhi, Kuhis, Kuhisija, Kuhina, Kuhada, Kohha (kohisija, kihisijä), Kuiki, Kuikis, Kuikistaja, Kuikistelija (kurkistelija, kurkottelija), Kuiku, Kuikuttaja, Kuikuttelija (valittaja, vaikertaja, itkijä), Kuke, Kukertaja, Kuje, Kujertaja, Kujertelija, Kuhe, Kuhertelija, Kuku, Kudru, Kudrutada, Kuddo, Kudre, Kodo, Kudor, Kuto, Kutor (lauleskelija, kujertelija), Kuki, Kukis, Kukistaja, Kukistuja, Kukistuda, Kugi, Kuha, Kuhas, Kuke, Kukertuja, Kukku, Kukkuda, Kukko (kaatelija, kellistäjä, kaatuilija, riiputtaja, läikyttäjä, loiskuttaja, tuupertuja, putoilija, säikky), Kuli, Kulis, Kulisija, Kulina (kilistelijä, kumistelija, kitisijä, helistelijä), Kuma, Kume, Kumea, Kumo, Kumottaja, Kumoi, Kumu, Kumeda, Kumada (säteilevä, loistavasilmäinen), Kuma, Kumah, Kumahtaja, Kumi, Kumis, Kumistelija, Kumistaja, Kumina, Kume, Kumea, Kumie, Guma, Gumai, Kumu, Kumiseda, Kopmo, Komi, Komij, Gobma, Gomai, Goma, Kumai, Gubma, Guma, Gumai, Kuumma, Gim, Gima, Gimalni, Gime, Gimed (kumistelija, synkkä, suhisija, kumea ääninen, koputtelija, tömistelijä), Kumma, Kummallinen, Kummaksuja, Kummas, Kummastelija, Kummi, Kummitus, Kummajainen, Kummittelija, Kum, Kummakas, Kumm, Kummitada, Gobme, Koma, Gumma (outo, ihmeellinen, ihmettelijä, hauska), Kuohu, Kuoha, Kuoho, Kuohua, Kuohuja, Kohu, Kuohuo, Kiov, Kiovva (vaahtoavan suun omaava, meluaja, kuorsaaja, huohottaja), Kuon, Kuontu, Kuontua, Kuontuja, Kuonte, Kuontea, Kuontuo, Kuondu, Kuonduda, Koon, Koonda, Koondu, Kuondo (toipuva, virkistyvä, sairaudesta selvinnyt, pehmeäihoinen, heräilijä, suulas, asioiden ilmoittaja),

Kuopi, Kuopia, Kuopio, Kuopija, Kuoppi, Kuoppia, Kuopa, Kuopai, Kuopaisija, Kuopu, Kuopie, Kopo, Kobi, Kobitseze, Kuopo, Kuopiji (kuopija, kaapija, hoivaamisesta pitävä), Kuorsa, Kuorsaaja, Korsa, Korsu, Kuorsu, Kuorsua, Kuorzu, Kuorzuda, Korsta, Korzu, Guorsa, Koarsa, Korsna, Korna, Korro, Krosna, Norsa, Xirna, Kirna, Korna, Kore, Kare (kuorsaaja, korskuja, yskijä, kakistelija), Kupa, Kupe, Kupea, Kupakka, Kupelus, Kupara, Kupertaja, Kupertelija, Kupertuja, Kupu, Kuva, Kuppu, Kiki, Kukke, Kuki, Kuke, Upe, Kuppe, Gubba, Guppa, Koppa, Kuppa (kuperavatsainen, kaatelija, käpertyjä, pyörtyilijä, tuupertuja, kuperkeikkojen tekijä, pyöriskelijä, selkänsä pyöristäjä), Kupi, Kupa, Kupas, Kupastelija, Kupilas, Kuba, Kubai, Kubi, Kubiseda, Kubina, Kuva, Koba (kolistelija, kihisijä, vilistäjä, helposti kutiava, kynsijä, raapija), Kura, Kurah, Kurahtaja, Kurahtelija, Kuri, Kuris, Kurisija, Kurina, Kurai, Kuristada, Kurri, Kurra, Skurra, Gure, Kurki (kurisija, murisija, hyrisijä, kuhertelija), Kurki, Kurkis, Kurkistelija, Kurkki, Kurkkija, Kurka, Kurkkaaja, Kurkkailija, Kuro, Kurottelija, Kurna, Kurnu, Kurnuttaja, Kurni, Kurnia, Kurnija, Kurno, Gurni (kehrääjä, kurnuttaja, murisija, hyrisijä), Kurppu, Kurppui, Kurppuinen, Kurp, Kurpo, Kurpoi, Kurttu, Kurtti, Kurta, Kurtta, Kurtu, Kurti, Kurtis, Kurtistunut, Kyrtty, Kyrti, Kurd, Kurru, Kord, Korru, Kurrutada, Kurttsa, Kurttsu, Kurtsi, Kyrtsä, Kyrtsy, Kyrtsi, Kurs, Kursu, Kortsu, Kortsuda (ryppyinen, kurttuinen, rypistäjä, käpertyjä, kumartuja, halaaja, rutistaja), Kuta, Kutale (resuinen, hulttio), Kuti, Kutia, Kutiava, Kutittaja, Kutittelija, Kutu, Kutsu, Kutsutada, Kodi, Kudi, Kidi, Ködi, Kudis, Kidis, Kudju, Gedi, Kiti, Gudda, Guddi, Kuta, Kutam, Kotfta, Kutsu, Kutsus, Kutka, Kutku, Kutkua, Kutkuttaja, Kutsku, Kutkuttada (kutittaja, kutiava, kutittamisesta pitävä), Kutva, Kutvah, Kutvahtaja, Kutvana, Kutve, Kutvelo (laiska, vetelys, resuinen), Kuulle, Kuulte, Kulla, Kulta, Kultava, Kulle, Kuldo, Kuldu, Kuldlo, Gulda, Kultso, Kuntso, Kildi, Kule (kuuntelija, tottelevainen, tunnustelija, koettelija), Kuuma, Kuuhma, Kuume, Kumma, Kuumentaja, Kuumentuja, Kuumo, Kuumoi, Kuumottaja, Kuma, Kume, Kuhma, Kuum, Kuumeneda, Kuumendada, Kumi, Gume, Gumes, Gubmo, Gubmot (kuvajaisestaan pitävä, kuumaverinen, punaposkinen, säteilevä, tulistuva), Kye, Kyke, Kykenevä, Kykeneväinen, Kykeä, Kyvy, Kyvykäs, Kyhe, Kuge, Kugeneda, Kuke, Kikka, Kikkanid, Kyhä, Kyhääjä, Kyhentelijä, Kyhäi, Kyhäilijä, Köhä, Kyky (osaava, pystyväinen, voimakas, taidokas), Kyllä, Kylläi, Kylläinen, Kylle, Kylli, Kyllikki, Kylläs, Kyllästynyt, Kyllästyjä, Kyllästyvä, Kyllö, Kyllönen, Kylly, Kyllyys, Kylläys, Kul, Kullä, Kullus, Kyllävä, Kyllys, Kula, Kuläine, Kulle, Kullei, Kulleine, Kuldu, Kulduda, Kulla, Kullas, Kullastuda, Kull, Kullane, Kil, Killo, Galle, Gal, Gale (lihava, helposti kyllästyvä, helposti kylläiseksi tuleva, hyvin varustettu), Kylpe, Kylpeä, Kylpi, Kylpiä, Kylpijä, Kylpö, Kylpöä, Kylpy, Kylvettäjä, Kylve, Kulpi, Kulpia, Kulpu, Kulve, Kylpie, Kulbe, Kulbeda, Kulbettada, Kulptä, Kilpta, Kulbet, Tsulpiä, Tsulpi, Tsulve, Kulbma, Kumme, Kumble, Gilbo, Gilgo, Gulbo, Gilto, Gulto, Kuli, Kyly, Kel, Kall (kylpemisestä ja kylvettämisestä pitävä, roiskija, kastelija, uimisesta pitävä, kylmästä vedestä pitävä), Kytty, Kyty, Kytry, Kyträ, Kytri (käpristyjä, koukistaja, kyyryssä kulkija, kumarassa kulkija), Kyyly, Kyylyä, Kyylyjä, Kyyli, Kyyliä, Kyylijä, Kyylä, Kyölö, Kyylyttäjä, Gowlo, Gowlot (röyhtäilijä, oksentelija), Kyyry, Kyyri, Kyyris, Kyyristyjä, Kyyristelijä, Kyyrö, Kyry, Kyrys, Kykrä, Kyyrie, Kykrie, Kykri, Kyyrötädä, Kuuru, Kuurutada, Kir, Kur, Kyr, Kyykky, Kyykki, Kyykkijä, Kyyki, Kyykis, Kyykistelijä, Köyry, Kuuru, Gawre (kyyryssä kulkija, kumarassa kulkija, kyykistelijä), Käe, Käke, Käkeä, Käkeäjä, Käkeys, Keä, Keätä, Käi, Käitä, Kägi, Kägiä, Kägie, Käge, Gaekka, Gaekkat (ennustaja, ennustettu, aavistelija, aikoja, vihjailija), Kähi, Kähis, Kähisijä, Kähinä, Kähe, Käheä, Kähy, Kähä, Kähie, Kähäkkä, Kahi, Kahis, Kahistuda, Kähiseda (kuiskailija, sähisijä, touhuaja, käheä-ääninen), Kähmi, Kähmiä, Kähmijä, Kähmä, Kähmäi, Kähmäinen, Kähmäilijä, Kähmäkkä, Kähmie, Kämo, Kähve, Kahmi, Kähni (hapuilija, kopeloija, hiiviskelijä, kuhnailija, nahistelija, kömpelö, tuhertelija), Kähve, Kähvelä (sukkela, vikkelä, nopea), Kähä, Kähärä, Kähe, Käherä, Kähertäjä, Kähertelijä, Kähhe, Käheröitsijä, Tsäihä, Käha, Kähardada (kiharoista pitävä, kiharoiden tekijä, kiharapää), Käki, Käkis, Käkisijä, Kääki, Käkistäjä, Käkistelijä, Kiäki, Keäki, Kägi, Kägis, Kägiseda, Kägistada, Käka (kakistelija, yskijä, ujo, empijä, käpristyjä, vikisijä), Käkkä, Käkkärä, Käkke, Käkky, Käkä, Käkki, Käkkiä, Käkkijä, Käkkiäinen, Käku, Käkru, Käkruda, Käke, Käker, Käkerdada, Käkr (käpertyjä, kumara, laiha, kiharainen), Kämpi, Kämpiä, Kämpijä, Kempi, Kempiä, Kempijä, Kämp, Kämpida (ryömijä, rämpijä, mönkijä, laahustaja),

Kämpy, Kämpyrä, Kämppä (ontuva, käppyrä, kiharainen), Kämä, Käme, Kämeä, Kämi, Keme, Kemä, Keme, Kämärä, Kämäräinen, Kämy, Kämmä (kumara, kovaihoinen, sekava, käpertyjä, rutistaja, tuupertuja), Kämä, Kämättäjä, Kämi, Kämäh, Kämähtäjä, Kämähtelijä (matalaääninen, hälisijä, hoputtaja, läiskijä, kaatuilija, mäjäyttelijä, vilkas), Käntty, Känttyrä, Käntti, Känttä, Käntä, Känty, Käntys, Käntystäjä, Käntystelijä, Känti, Kände, Känderdada, Känna, Kännas, Känni, Kännu, Kännus, Käntsi, Käntsä, Käntsäkkä, Käntsy (kömpelö, riitaisa, kankea, kuhnailija, penkoja, etsijä, ontuva, tukeva, juonitteleva), Känä, Känääjä, Känkky, Käntty (kiukuttelija, vastahakoinen), Käpe, Käpeä, Käpelä, Käppe, Käppeä, Käpse, Käpseä, Käpsä, Käppi, Käppiä, Käppijä, Käppe, Käpi, Käpie, Käbe, Käbed, Käbi, Käbis, Käbistada, Käbiz, Käbizuda, Tsäpe, Tsäpeä (vikkelä, siro, nopsa, näppärä, punastuva, punaposkinen), Käppy, Käppyrä, Käppä, Käppärä, Käpe, Käperys, Käperö, Käpertyjä, Käpä, Kepe, Käperä, Keäppy, Käperduda, Käba, Käbe, Käbardada (käpertyjä, kippurassa nauraja, kippuranenäinen, pyörtyilijä, ryppyinen), Käppä, Käppäi, Käppäilijä, Kääpä, Kääppä, Käppö, Käppönen, Käpä, Käppi, Käpäs, Käptä, Käpp, Käpa, Käpi, Käpis, Käpinen, Käpine, Käpu, Kepe (sieppaaja, nopsa, kärkäs, kepeä, sipaisija, kähveltäjä, hapuilija, paljain jaloin viihtyvä), Käpri, Käpris, Käpristäjä, Käpristelijä, Kääpri, Käprä, Käpry, Käprys, Kääpry, Käpe, Keäpri, Keäpry, Kiäpri, Käbri, Käbris, Käbristuda, Käbru, Kiäbru, Kiäbri, Käbry, Käpra, Kärbi, Kiebra, Kiebre, Kepre, Kepres, Tepre (nenän nyrpistäjä, kerälle käpristyjä), Käpsä, Käpse, Käpseä, Käpsi, Käpsiä, Käpsijä, Käptsä, Käpsy, Käptse, Käps, Käptsä, Käpsu (näpistelijä, vikkelä, läpsijä, napauttelija, pehmeäliikkeinen), Käpä, Käpälä, Käpälöitsijä, Käppä, Käbä, Tsäpä, Käba, Gaeppe, Keepi (kopeloija, käsillään kävelijä), Käre, Käreä, Kärä, Käräkkä, Käri, Käris, Kärisijä, Kärtty, Kärttyinen, Kärie, Käred, Kärdu, Kärduda, Kere, Kärre, Käriseda, Käristada (käheä, äreä, rahistelija, rämäkkä, karjuja, repijä), Kärhä, Kärhäkkä, Kärhäkäs, Kärhämä, Kärhe, Kärhentäjä, Kärhentelijä, Kärheä, Kärhi, Kärhie, Kära, Kärada (kärttyisä, hanakka, pörröinen, häärääjä, hoputtaja, takertuja, terhakka, temmeltäjä), Kärkä, Kärkäs, Kärkky, Kärky, Kärkästäjä, Kärkki, Kärkkiä, Kärkkijä, Kärkkä, Kärkkäinen, Kärkkyä, Kärkkyjä, Kärki, Kärkida (hanakka, utelias, ahnas, vaanija, norkoilija, innokas, tuijottaja), Kärnä, Kärnäs, Kärny, Kärni, Kärna, Kärno (äreä, murisija, marisija, jankuttaja, töhrijä, vaanija), Kärty, Kärtty, Kärttyinen, Kärttyisä, Kärtsy, Kärttä, Kärd, Kärde, Kärsu (rypistelijä, nyrpistelijä), Kärve, Kärventäjä, Kärventelijä, Kärveh, Kärvä, Kärppä, Kärva, Kärba, Kärvas (nokinen, tulesta pitävä, asioiden polttamisesta pitävä, savusta pitävä, tulisijan lähellä viihtyvä), Kässä, Kässi, Kässikkä, Kässäi, Kässäilijä, Kässe, Kässy, Käss, Kässakas, Kässis, Kässu, Kässus, Käsä, Käsäle, Käsärä, Käslä, Käsa (kumararyhtinen, tukeva, köpöttelijä, hiljakseen puuhailija), Kätke, Kätkeä, Kätki, Kätkiä, Kätkijä, Kätkö, Kätky, Kätkös, Kätke, Kätkeytyjä, Kätkie, Kätkeda, Käkki, Käkmä, Kätku, Gietka, Gietkat, Gadko, Gadka, Kekso, Käso (piilottaja, piiloutuja, näpistelijä, sidottu, kapaloitu, kätkyihin piilotettu eli suojattu), Kääkkä, Kiäkkä, Keäkkä, Kääkkänä, Kääkä, Kiäkä, Keäkä, Kääkki, Käkä, Keäkky, Keäki, Keäkö (nuuhkija, köyryssä olija, pitkällään viihtyvä, viivyttelijä, kyhjöttäjä), Köhä, Köhi, Köhis, Köhisijä, Köhiä, Köhijä, Köhinä, Köhhi, Köhhiä, Köhie, Tsöhä, Tsöhi, Tsöhiä, Köha, Köhida, Kieuv, Kieuto (köhijä, yskijä), Kökö, Kököttäjä, Kököttädä (istuja, jököttäjä), Kömmä, Kömmähtäjä, Kömmähtelijä, Kömmäh, Kömbi, Kömbis, Kömbistuda (hätkähtelijä, hämmästyjä, arka, helposti pelästyvä, kangistuja), Könsi, Könsikkä, Könsikäs, Köntsi (laiska, itsepäinen), Köyry, Köyrä, Köyri, Köyriä, Köyrijä, Köyris, Köyristäjä, Köyristyjä, Köpri, Köbe, Köbru, Köbr (taivuttaja, köyristyjä, koukistaja), Laaha, Loaha, Luaha, Laahaaja, Laahu, Loahu, Luahu, Laahus, Laahustaja (raahaaja, hioja, joutilas, joutavia puhuva, veltto), Laama, Loama, Luama, Laamu, Loamu, Luamu, Laam, Laamas, Labme, Lamo, Lama, Laami, Loami, Luami, Laamia, Laamija, Laamai, Lami, Lamia, Laamida, Lahma (pitkällään viihtyvä, nojailija, ryntäilijä, silittelijä, pyyhkijä, sotkija, kahmija, hapuilija, haalija), Lahe, Lahea, Lahke, Lahkea, Lahi, Lahie, Lahed, Lahti, Lahtu, Lahtuda, Lahe (miellyttävä, hauras, ystävällinen), Lahma, Lahna, Lahmi, Lahmu (tallaaja, sotkija, ahnehtija, hotkija, huitoja), Laikku, Laikkua, Laikkuja, Laika, Laikah, Laikahtaja, Laikko, Laikkoa, Laikka, Laikkada (ulisija, kimeä-ääninen, läikyttelijä, loiskija, vinkuja, vikkelä), Laina, Laino, Lainoa, Lainoja, Lainaus (nieleskelijä, ahmatti, ylensyöjä, hekumoija), Lalli, Lallu, Lallus, Lallukka, Lallo, Lallokki, Lall (veltto, suurivatsainen),

Lange, Lanke, Lankeaja, Lankea, Langennut, Lanki, Langetada, Lango, Langa, Lagga (kaatuilija, putoilija, ehtiväinen), Lapu, Laputtaja, Lappa (tiehensä juoksija, ruuan puputtaja, reippaasti kävelevä), Laske, Laskea, Lasku, Laski, Laskettelija, Laskeutuja, Lasko, Laskos, Laskio, Lase, Laskie, Laskia, Laskija, Laskettada, Laskta, Lasta, Lasu, Lasi, Lasko, Luoika, Luoikat, Laskta (irti päästäjä, lausuja, soittaja, laskeutuja, luovuttaja), Latki, Latkia, Latkija, Latku, Laku, Lakki, Lakkie, Lakittoa, Lakkida, Laki, Lakkia, Lakku, Lakkua, Lakko (janoinen, ahnaasti juova, nuolija, latkija), Laue, Lauka, Laukai, Laukaisija, Lauko, Laukoa, Laukoja, Lauvve, Lauvva, Lauki, Laukab, Lauge (hajottaja, purkaja), Lauhke, Lauhkea, Lauhki, Lauhkia, Lauhkie (lempeä, nopeasti leppyvä, leppoisa), Lauke, Laukea, Lauka, Laukka, Lauku, Lauko, Laukku, Laukko, Lauge, Lauh, Lau, Laugu, Lougo (tyyni, hidas, hiljainen), Laula, Laulaja, Laule, Laulelija, Laules, Lauleskelija, Laulu, Laulattaja, Laulo, Lauloa, Laulada, Loulda, Laulda, Laul, Laulatada, Loulo, Loul, Lola, Lolato, Lawlo (lauleskelija, laulamisesta pitävä, lauluista pitävä), Leha, Lehah, Lehahtaja, Lehahtelija, Lehahdus, Lehu, Lehua, Lehuja, Leho, Lehos, Lehaz, Lehazottaja (liehuja, heiluja), Leimu, Leimua, Leimuja, Leimuaja, Leimah, Leimahtaja, Leimahtelija, Leima, Leimah, Leimo, Leimoa, Lemkta, Looma, Leäjmu (lehahtelija, hehkuvaposkinen, heilahtelija, ailahteleva, tulen kaltainen, tulesta pitävä), Leisku, Leiskua, Leiskuja, Leiskuva, Leiska, Leiskah, Leiskahtaja, Leiskahtelija, Leiskaus, Leiske, Leiskuo (hyppijä, heiluja, vauhdikas, liehuja, tulen kaltainen), Lekko, Lekka, Lekku, Lekkua, Lekkuja, Leko, Lekottelija, Lekkoi, Lekkuo, Leka, Lekah, Lekahtada, Loka, Lokatada, Loke (heiluja, telmijä, auringossa viihtyvä, keikkuja, liikuskelija, säteilevä), Lelli, Lelliä, Lellijä, Lellitty, Lellittelijä, Lelo, Lili, Lilli, Lilu, Lilliä, Lellie, Lillitada, Lill, Lelu, Lello, Lilla, Lillo (hemmoteltu, omin avuin kävelevä, omin avuin seisova, oikeakätinen), Lellu, Lellua, Lelluja, Lelly, Lellyä, Lella, Lellukka, Lelluo, Lelvä, Velvä, Letve, Lodva (pehmeä, pyöreä, veltto), Lempi, Lemme, Lemmes, Lempe, Lempeä, Lemmi, Lemmikki, Lemma, Lemb, Lembi, Lembida, Lemmeldada, Lembe, Laemba, Libbe, Lemmitty, Lemminkäinen, Lembito, Lempo, Lembo, Lemboi, Lempa, Lempalainen, Lommu, Lemmu, Laebbo (säteilevä, onnekas, onnellinen, vikkelä, heiluja, roihuava, leimuava, tulen kaltainen), Lense, Lenseä (lämmin, lempeä), Lentä, Lentäjä, Lento, Lennättäjä, Lete, Letty, Letti, Letto, Lenno, Lennos, Lenne, Lenteä, Lente, Lennä, Letä, Lettä, Lenda, Lendada, Lende, Lend, Leta, Lenna, Lenni, Lennu, Lindo, Laende (kiirehtijä, rientäjä, nostelija, kantaja), Lepe, Lepertäjä, Lepertelijä (jokeltelija, lempeästi puhuva), Lepsu, Lepsua, Lepsuja, Lepso, Lepsi, Lepsiä, Lepsijä, Lepsuo (veltto, pehmeä, heiluja, nopealiikkeinen), Lerkku, Lerkkua, Lerkkuja, Lerkkuo, Lerkki, Lerkkiä, Lerkkijä, Lerppa, Lerppu, Lerpa, Lerppua, Lerpo (heiluja, roikkuja, veltto), Letu, Letukka (laiska, reipas, ajattelematon), Leuhka, Leuhki, Leuhkia, Leuhkija, Leyhkä, Leyhke, Leyhkeä, Löuhhä, Leuhu, Leuhua (mahtailija, hupsu), Leuto (huoleton, mukava), Leyhy, Leyhyä, Leyhyjä, Leyhä, Leuhu, Leuhua, Leuhuja, Leuha, Leuhuo, Leyhky, Leihta, Lehvi, Lehvida (hönkäilijä, puhaltelija, huoleton, viilettäjä, liehuja), Lieha, Liehakoija, Liehe, Lieheä, Liehejä, Liehka, Liehke, Liehkeä, Liehi, Liehie, Liehki, Liehkie, Liehakka, Liehu, Liehua, Liehuja (virnuilija, leveästi hymyilevä, leveäsuinen, jalkojen levittelijä), Lieha, Liehakoitsija, Liehi, Liehiä, Liehijä, Liehittelijä (mielistelijä, touhuaja), Liehu, Liehua, Liehuja, Lieha, Liehah, Liehahtaja, Liehahtelija, Liehe, Lehu, Lehua, Liehuo, Lieho, Leija, Leijas (touhuaja, vilkas, heiluja, vaatteet tai hiukset hulmuten liikkuva), Liehme, Liehma, Lezmo, Liesma, Liezm, Liesmo, Liekki, Liekka, Lieke, Liekeh, Liekehtijä, Lieki, Liekittäjä, Leek, Leegi, Liejkie, Liekkiö, Liekku, Liekkua, Liekkuja, Lieku, Liekuttaja, Lekku, Lekkua, Liekkuo, Lieka (tuudittamisesta pitävä, keinumisesta pitävä, menevä, keikkuja, heiluja, vilkas, lepattava, tulen kaltainen), Lientä, Lienne, Liema (silmiä kiinni paineleva, raukea), Liepe, Liepeä, Lepe, Lepeä, Liepi, Liepie, Leebe, Leebu, Liebdo, Liwo, Lewe (lempeä, rauhallinen, lämmin), Liepu, Lieputtaja, Liepo, Lieppo, Lieppu, Liepe, Lieve, Leebu, Leebutada (hiukset tai vaatteet hulmullaan kävelijä, heiluja, liehuja, jalat levällään astelija), Lieska, Leska, Lesku, Leskua, Leskuja, Lieskuo, Loosk, Loosa, Looska (hulmuavat hiukset tai vaatteet omaava, heiluja, leiskuja, tulen kaltainen), Lietso, Lietsoa, Lietsoja, Letsu, Letsua, Letsuja, Letsa, Lietsu, Lietsuo, Liettso, Littso, Littsoda, Loot, Lootsu, Lootsuda, Lootsa, Letsto (puhaltaja, huohottaja, läähättäjä, tuleen puhaltaja, tulesta pitävä),

Liha, Lihava, Liho, Lihoa, Lihoja, Lihas, Lihha, Lihho, Lihu, Lihuo, Lihoda, Leja, Liebi, Liike (tukeva, hyväkasvuinen, hyväihoinen), Liiho, Liihottaja, Liihottelija, Liihy (hyppelijä, meneväinen), Liipo, Liipottaja, Liipottelija, Liipotin, Liipa, Liipoi, Liipu, Liipukka, Lipo, Lippo, Lipoi, Lip, Lipikäine, Lipikäinen, Lipko, Liippo (heiluja, vilkas, liihottelija, perhosen kaltainen), Liittä, Liittäjä, Liitty, Liittyä, Liittyjä, Liitto, Liito, Liitos, Liite, Litto, Liitte, Liitteä, Liittyö, Lita, Litta, Littada, Littä, Liita (kiinni tarttuja, läheisyydenkipeä, seuraan liittyjä), Liki, Like, Likei, Likeinen, Likili, Litsi, Ligi, Lige, Ligendada, Ligine, Lakka, Likis, Likistäjä, Likistelijä, Ligistada (lähellä olija, vieressä olija, sylissä viihtyvä, syliin painaja, syliin puristaja, syleilijä), Likli, Likla, Likle, Ligle, Ligletädä (kepeäliikkeinen, läikyttelijä, heiluja), Liko, Lio, Liottaja, Liottelija, Like, Likeä, Livo, Ligo, Ligu, Liguneda, Lige, Liggo (märkä, kastelija, liottaja, märästä pitävä, vedestä pitävä), Lilli, Lilliä, Lillijä, Lillu, Lillua, Lilluja, Lilluda (kelluja, vedessä viihtyvä, vedestä pitävä), Lipa, Lipo, Lipoa, Lipoja, Lippa, Lipe, Lippi, Lippida, Lipi, Lipitada (juoksija, pakenija, nopea), Lipa, Lipattaja, Lipattelija, Lipi, Lipu, Lipe, Lipettädä, Liputada, Liba, Libai, Liva, Livai (vikkelä, silmien räpyttelijä, vilkuttaja, liehuja, heiluttaja), Lipe, Lipevä, Lipa, Lipakko, Lipu, Liba, Libu, Lipi, Libo (liukastelija, lipeäjä, liukaskielinen), Lipla, Liple (vedestä pitävä, uimisesta pitävä), Lipo, Lipoa, Lipoja, Lipa, Lipai, Lipaisija, Lipuo, Lippu, Lippuo, Lippo, Lippoda, Libi, Libida, Liba, Libas (nuolija, litkijä, silittäjä, huuliensa lipoja, herkuttelija), Lippi, Lipa, Lipi, Lipittäjä, Lippo, Lippoa, Lippoja, Lippu, Lippuo, Lipai, Lipe (ammentaja, viskoja, lusikoija, lipittäjä), Lipsa, Lipsauttelija, Lipsu, Lipsuja, Lipsuttelija, Lipsuo, Lipsakka, Lipso, Lipsoa, Lipsah, Lipsahtada (livahtelija, pujahtelija, luistelija, luiskauttelija, lipsuttelija, pistäytyjä), Lipu, Lipua, Lipuja, Liva, Livah, Livahtaja, Livahtelija, Livi, Livis, Livistäjä, Livistelijä, Libu, Libuda, Libi, Libis, Libiseda, Livistada, Lipsto (innostuja, luisuja, luistelija, vauhdin ottaja, rientäjä, liukastelija, liukuja), Liri, Liris, Lirisijä, Lirisyttäjä, Lirisyttelijä, Liristelijä, Lira, Lirauttaja, Lirauttelija, Liru, Lirua, Liriseda (kastelija, yökastelija, juomien kaatelija), Lisku, Liska, Litsku, Litska, Laske, Laskem, Lusku, Luske, Lutska, Lutsku (litistelijä, pusertelija, paiskoja, rikki lyöjä, paukuttelija), Liti, Litis, Litistäjä, Litistelijä, Littu, Litu, Litte, Litteä, Litukka, Litsi, Litsu, Litti, Lituine, Lituinen, Lidu, Lidus (litistelijä, likistelijä, pusertelija), Litki, Litkiä, Litkijä, Litka, Litku, Liki (lipittäjä, ahmatti, nopeasti syövä, nopeasti nielevä), Litsa, Litso, Littso, Litsu, Litsuda, Lozo, Litski (sulloja, ahtaja, inttäjä, tunkija, painaja), Liuha, Liuhakka, Liuh, Luuh (irvistelijä, itkijä), Liuhto, Liuhtoa, Liuhtoja, Liuhta, Liuhko, Liuho, Liuhu, Liuhua, Liuhuja, Liuha, Liuhakoija, Liuhakoitsija, Liuhakka, Lihvi, Lihvitada (huiskija, ahkera, vikkelä, houkuttelija, mielistelijä), Liuku, Liukua, Liukuja, Liuka, Liuke, Liukea, Liukuo, Liuga, Liugu, Liuguda, Liugle, Leuglo, Liglo (laskija, hiihtäjä, liukuja, luisuja, lipeäjä, hiipijä, kompastelija, hyppääjä), Liula, Liulo, Liplu, Lipla, Liblo, Lible, Libl, Libletada, Libli, Lablo, Lable (hulmuavat hiukset omaava, liihottaja, perhosen lailla liikkuva), Liusu, Liusua, Liusuja, Liuska, Lisku, Liusa (liukuja, luiskahtelija, lipsahtelija, lipsauttelija), Live, Livertäjä, Livertelijä, Lipe, Lipertelijä, Liperö, Liperdada, Libe (visertelijä, imartelija, lörpöttelijä, suupaltti), Lohmi, Lohmia, Lohmija, Lohmu, Lohma, Lohmida (huolimaton, ahmija, laiska, kolistelija, rohmuaja, särkijä), Lohna, Lohni, Lohnia, Lohnija (huolimaton, ahmija, raskasliikkeinen), Loihti, Loihtia, Loihtija, Loihtu, Loitsi, Loitsia, Loitsija, Loitse, Loitsu, Loittsie, Loittsi, Loitsus, Loita, Loitsuda, Loitsida (taianomainen, taioista pitävä, tarinoista pitävä, loitsuista pitävä), Loika, Loikare, Loike, Loira (vetkuttelija, kiemurtelija, laiska), Loika, Loikki, Loikkija, Loikkia, Loikka, Loiko (hypähtelijä, nauruun purskahtelija, purskauttelija, heittäytyjä), Loikku, Loikkua, Loikkuja, Loiku, Loikuda, Loigu, Loigutada, Loiko (heiluja, roikkuja, heiluttaja, liikkuja, makaaja), Loiko, Loikoa, Loikoja, Loikoi, Loikoilija, Loiku, Loikuo, Loijo (pitkällään viihtyvä, makailija), Loilo, Loilottaja, Loilottelija, Loilu, Loilua, Loiluja, Loilutada, Loil (uneen laulettu, meluaja, lauleskelija, loruista pitävä, lauluista pitävä, hoilottaja), Loimu, Loimo, Loimua, Loimuava (loistava, säteilevä, kirkassilmäinen, tulen kaltainen), Loisku, Loiskua, Loiska, Loiski, Loiskia, Loiskija, Loiskah, Loiskahtaja, Loiskuttelija, Loiskaus, Loisko, Loiskoa (roiskija, hyppijä, läikyttelijä), Loiti, Loitia, Loitija, Loiri, Loiria, Loirija, Loida, Loi, Loid, Loia, Loiu, Loit, Loidu, Loidus (loikoilija, makailija, lorvija, vetelys), Loitto, Loito, Loittu, Loittuo, Loittoine, Loittoinen, Loittoneva, Loitos, Loitho (etäinen, kaukainen, haaveilija), Loiva, Loive, Loivakka, Loivi, Loivie, Loiv, Loitto, Loitta, Loaito (hiljainen, rauhallinen), Loju, Lojua, Lojuja, Lojo, Lojoa, Lojoi, Lojoilija, Loja, Loidu, Loiko (pitkällään makaaja, lepäilijä, vetelys),

Loju, Lojo, Loid, Loiu, Loija, Loika, Loiko, Loikottada (huutaja, itkijä, juoruaja, kovaääninen, nauraja), Loko, Lokottaja, Loka (jouten olija, suutaan ammollaan pitävä), Loksu, Loksua, Loksuja, Loksa, Lokso, Loksoa, Loksuda, Loks, Klekso (kolistelija, heiluja, läikyttäjä, hörppijä, kulauttelija, kolisuttaja, naksuttelija), Lolli, Lolla, Lollikka, Lollo, Lolloi, Loll, Lol (hupsu, veltto, laiska), Lomma, Lompo, Lommi, Lommida, Lommo, Lummu, Lomo, Lomme, Lome, Lomm, Lumma, Lummi, Lomp, Lombi (moittija, herjaaja), Loni, Lonia, Lonija, Lona, Lonie (valikoija, penkoja, laiskuri), Lonke, Lonkero, Longe, Lonka, Lonkertelija (mutkittelija, kiemurtelija, laiskottelija), Lope, Lopettaja, Lopettelija, Lepe, Lopto, Lopetada, Loppu, Loappa, Loakte, Loapti, Loppi, Lopi, Loppinen, Loppiainen, Loppe, Loppea, Loppie, Loppida, Loptä, Lop, Lopu, Loppo, Loppua, Loappa, Loppuo, Leppu, Lopp (lopettaja, loppuun syöjä, loppuun juoja, loppuun asti tekijä), Lopi, Lopis, Lopisija, Lovi, Loba, Lobi, Lobis, Lobiseda, Lebbo, Lopsi, Lopsia, Lopsija, Lopsa, Lopsah, Lopsahtaja, Lopsahtelija, Lopso, Lopsu, Lopsoa, Lopsta, Lopsahtada, Lops, Lopo, Lopottaja, Lopottelija, Lopa, Lopakko (lörpöttelijä, suhisija, vihtomisesta pitävä, syömisestä pitävä, napsija, läiskyttelijä, nuokkuja, kolistelija), Loppa, Lopa, Lopakka, Lotko, Luppa (ahnehtija, loppasuu, korvat riipuksissa kulkija, huulet riipuksissa kulkija), Lori, Loris, Lorisija, Lorisuttelija, Loritus, Loro, Lorottaja, Lorottelija, Loru, Lorua, Lorui, Loruilija, Loriseda, Lora, Lorutada (joutavia puhuva, laiskottelija, lorottelija), Lorkki, Lorku, Lorkuttelija, Lorkuda, Lorka (jaarittelija, hutilus, maleksija), Lorppi, Lorppo, Lorpo, Lorpottaja, Lorpottelija, Lorppu, Lorppua, Lorppa, Lorpa, Lorp, Lorbi, Lorpida (laiskuri, lörpöttelijä, löntystelijä, kiertelijä), Lorvi, Lorvia, Lorvija, Lorvai, Lorvailija, Lorva (laiskottelija, vetelys), Losa, Loso, Loha, Lohakas, Loasse (laiska, rähmällään olija, raahaaja, huolimaton), Loska, Losku, Loskua, Loskuja, Loskuttaja, Loskuttelija, Lotsku, Lotska, Losko, Loskoa, Lotsko, Lotske, Loaska (hävyttömiä puhuva, leukojen louskuttaja, kolistelija, napsuttelija, läimäisijä, sormien napsuttelija), Loso, Losottaja, Losottelija, Losu, Losuda, Losus (lörpöttelijä, laiskottelija, alla päin oleva), Loti, Lota, Lotsi, Loda, Lodai, Lodi, Lodiseda (hampaiden kalistelija, löpisijä, kolistelija, rupattelija, vapisija), Lotko, Lotka, Lotkauttaja, Lotkauttelija, Lotku, Lotkua, Lotkuja, Lotki, Lotkuda (luppakorvainen, hörökorvainen, isokorvainen, laiskuri, notkuja, horjuja), Lotto, Lotta, Lottu, Lottus, Lotu, Lotutada, Lote (luppakorvainen, hörökorvainen, isokorvainen, veltto, roikkuja), Louka, Loukka, Loukkaaja, Loukkaantuja, Loukkaus, Loawke (kolhija, litistäjä, puristelija, nyrjäyttäjä), Lousku, Louskua, Louskuja, Louskuttaja, Loiski, Loiskia, Loiskija, Louska, Louskuo (lotisuttaja, lonksuttaja, mäiskijä, kolistelija), Luika, Luihka, Luikattaja, Luikauttaja, Luikauttelija, Luiku, Luikah, Luikahtelda, Luiga (huutaja, mylvijä, laulaja, nauraja, kiljuja, kirkuja, itkijä), Luikki, Luikkia, Luikkija, Luika, Luike, Luikertelija (tiehensä menijä, pujahtelija, kiemurtelija), Luiku, Luiko, Luikua, Luikuja, Luie, Luike, Luikea, Luika, Luikas, Luikki, Luigu, Luiguda (liukuja, vauhdikas, veijari, lurjus, liukastelija), Luja, Luji, Lujittaja, Lujah, Luje, Lujentaja, Loggje (vauhdikas, vahva, kestävä, luotettava, peloton, sikeäuninen, rauhallinen), Lumo, Lumoa, Lumoaja, Lumottu, Lumous, Lumoutunut, Lume, Lumma, Lumpa, Lumu, Lumuo, Lumovus, Labmo, Labmot, Lome, Lumem (lumoava, helposti lumoutuva, noidan taipumuksia omaava, sanavalmis, sokea), Luonte, Luonteva, Luontea, Luonni, Luonnikas, Luonno, Luonnollinen, Luonnokas, Luonto, Luontu, Luontua, Luonnis, Luonna, Luonti, Luontie, Luontuo (onnekas, naseva, sopeutuja, menestyjä, rento, luonteva), Luopu, Luopua, Luopuja, Loopu, Luope, Luopui, Luopuisa, Luovu, Luovuttaja, Lopu, Lopua, Loovu, Loovutada, Luoppa, Luoba, Luopa, Luohpa (keskeyttäjä, miellyttävä, kiintyjä, toiseen turvautuja, suostuvainen, leppyvä), Luosa, Luosu, Loase, Loosi, Luasva, Lyesvi, Luessa, Loska, Loso, Luoska, Luosto, Luosku, Luoski, Luoskio, Luoskivo, Luosko, Luski, Luskii (kehuskelija, joutavia puhuva, panettelija, laiska, rupattelija, siivoton), Luotta, Luottaja, Luottavainen, Luottamus, Luotto, Lotta, Lotti, Luottoa, Loota, Lootu, Lootus, Loodu, Loodus, Luoto, Luotte (uskoja, toivoja, toisiin turvautuja, toisiin tukeutuja, välttelijä, onnistuja), Luppa, Luppo, Lupa, Lupi, Lupis, Lupistada, Lurpi, Lurppa, Lurppi (roikkuvasilmäinen, roikkuvahuulinen, veltto, silmiään puoliummessa pitävä, siristelijä, luimistelija, korvien höristelijä, luppakorva, piiloutuja, kokoon käpristyjä, kyykkijä),

Lupsa, Lupsi, Lupsia, Lupsija, Lupsu, Lupsuttelija, Lupso, Lupsie, Lupsuda, Lupsakka, Lupsakas, Lupsakkaine, Lupsakkainen (kupsahtelija, kasaan lysähtelijä, läpsäyttelijä, maiskuttelija, lönkyttäjä), Luri, Luris, Lurisija, Lurittelija, Lura, Lurauttelija, Luru, Luritus, Lurikka, Luriseda (hyräilijä, laulelija, ryystäjä, loruilija), Luuka, Luukka, Luuga (ontuva, vaivalloisesti liikkuva), Luulla, Luuli, Luulija, Luulo, Luule, Luuletada, Luulda, Luul, Luulu, Lolla, Lollat, Lollo (olettaja, arvelija, keksijä, epäilijä, väijyjä, urkkija, mustasukkainen), Lyhyt, Lyhy, Lyhvä, Lyhyvä, Lyhykäinen, Lyhyi, Lyhyinen, Lyhä, Lyhe, Lyhentäjä, Lyhentelijä, Lyhyine, Lyhykkäine, Lyhykkäinen, Luhu, Luhe, Luhi, Luhku, Lit, Liki, Lytsy, Lytsykkä, Lytsykkäine, Lytsykkäinen (lyhyt, pienikokoinen), Lylly, Lyllykkä, Lylle, Lyllerö, Lylleröinen, Lyllyä, Lyllyjä, Lull, Lulli (pullukka, lyhyt, kömpelö), Lymy, Lymyi, Lymyilijä, Lymö, Lymyä, Lymyäjä, Lymi, Luma, Lumada, Labma, Labme (piiloon menijä, pakoilija, kumartelija, kyyristelijä), Lysä, Lysäh, Lysähtäjä, Lysähtelijä, Lysy, Lissa, Lesse, Lisa, Liisa, Lisas (lyyhistyjä, rojahtaja, hupsu, hullu), Lytty, Lyti, Lytis, Lytistäjä, Lytistelijä, Luttu, Lutu, Lytsi, Ludu, Ludus, Ludi (lysähtelijä, lyyhistyjä, kyykistyjä), Lyyhi, Lyyhis, Lyyhistyjä, Lyyhy, Lyyhä, Lyyhäi, Lyyhäilijä (kumartelija, kyykkijä, maassa makailija, maahan painautuja), Lyyki, Lyyky, Lyyvy, Lyymi, Lyymy, Lyymä (kyykistyjä, kyyristyjä, lysähtelijä, kumarassa kulkija), Lähe, Lähettäjä, Lähde, Lehe, Lählä, Lähä, Lähetti, Lähettiläs, Lähetada (heittäjä, paiskaaja, tyrkkijä, viskoja), Läikky, Läikkyä, Läiky, Läikyttäjä, Läikyttelijä, Läikkä, Läikki, Läikkiä, Läikkyö, Läiki, Läikta, Läik, Läikida, Läiku, Läiga, Läigatada, Läigi (läiskyttäjä, loiskuttaja, roiskija, välkehtivät silmät omaava), Läimä, Läimi, Läimiä, Läimijä, Läimäyttäjä, Läimäyttelijä, Läimähyttäjä, Läime, Läimeä, Läimäh, Läimähtädä (läiskijä, huitoja, lojauttaja), Läisky, Läiskyä, Läiski, Läiskiä, Läiskijä, Läiskä, Läiskyö, Läiske, Plaizgu, Laeiko, Leiske (roiskija, lätkijä, mätkijä, melskaaja), Läki, Lägi, Läga, Lägis, Lägiseda (meluaja, räkättäjä), Läkä, Läkättäjä, Läke, Läkäh, Läkähtyjä, Läkäs, Läkästuda, Lätsä, Läka, Läko, Leka, Lekom (tukehtuja, pakahtuja, läähättäjä), Läkä, Läkättäjä, Läke, Lätä, Läkkä, Läklä, Läki (lörpöttelijä, räpättäjä, sotkija, hölöttäjä), Lämmy, Lämmä, Lämpy, Lämpyö, Lämmys, Lämpä, Lämbu, Lämbui, Lämbuda, Lämbe (taivuttaja, venyttelijä, notkea), Lämsä, Lämpsä, Lämpsi, Lämpsiä, Lämpsijä, Lämssä, Lämsäkkö, Lämsse, Lämse, Lämseä, Laemse, Laemsa, Laemsas, Laemso (lampsija, löntystelijä, laiska, veltto, läimijä, pieni), Länkä, Längä, Lönkä, Löngä, Länkkä, Lönkkä, Lönki, Länga, Längu, Länguda, Laegge, Liegge, Lägge, Laegga (nojailija, ontuja, kyyryssä olija, kumarassa olija, kompuroija), Läppä, Läppy, Läpp, Läpa (lyhytkasvuinen, leveänaamainen), Läpä, Läpy, Lävä, Läväyttäjä, Läväyttelijä, Läpe, Läpetädä, Lapo (läpsijä, vikkelä, taputtaja, kättelijä), Läti, Lätis, Lätisijä, Lätistäjä, Lätsi, Lätsä, Lädi, Lädis, Lädiseda (löpisijä, mumisija), Lätki, Lätkiä, Lätkijä, Lätkä, Lätkäisijä, Lätkäi, Lätke, Lätkeä, Lätky, Lätkyö (läiskijä, läimäyttelijä), Lättä, Lätä, Läty, Lätykkä, Lätki, Lätkiä, Läti, Lätsi, Lätsä (läimäyttelijä, lättäjalkainen, lättänenäinen), Läve, Läpe, Läpeä, Lävy, Läpy, Läbe, Läbeda, Läbu, Läbeneda, Läbbo, Läba (katseen välttelijä, ehtiväinen, malttavainen), Läähä, Läähättäjä, Läähö, Leähä (huohottaja, puuskuttaja), Löhö, Lähöäjä, Löhöä, Löhöi, Löhöilijä, Löhöttäjä (laiska, rötköttäjä, lorottaja), Lökö, Lököttäjä, Löksö, Lökä, Lököi, Lököilijä (laiska, veltto), Lönty, Löntys, Löntystäjä, Löntystelijä, Löntti, Löntö (laahustaja, kömpelö, löntystelijä), Löpi, Löpis, Löpisijä, Löpö, Löpöttäjä, Löpöttelijä, Lövi (höpisijä, lörpöttelijä, tutisija), Löpsä, Löpsö, Löpse, Löpsäh, Löpsähtädä (veltto, löysissä vaatteissa viihtyvä, roikottaja), Lörpö, Lörpöttäjä, Lörppä, Lörppö, Lörpöttelijä (lavertelija, höpöttäjä, suulas), Lötkö, Lötköttäjä, Lötky, Lötkyä, Lötkyjä (laiska, veltto, rötköttäjä, lönköttäjä, notkuja), Löyhä, Leyhä, Löyhty, Löyhtyä, Löyhtyjä, Löyhi, Leyhi, Leyhie, Leyhty (pehmeä, möyhentäjä, lempeä, tuhlaavainen), Löytä, Löytäjä, Löyde, Löydetty, Löyty, Löytyä, Löytö, Löydö, Löydös, Löytäjäinen, Löyte, Löyteä, Loudu, Loududa, Lubu, Leida, Loid, Leidu, Leiduda, Leid, Leidi, Leidis, Lieudo, Lied, Livtje, Lel, Leve, Levtä (etsijä, löytäjä, löytäjän kyvyn omaava, löydetty, ottolapsi),

Maisku, Maiskuttaja, Maiskuttelija, Maiski, Masku, Maiska, Maisklo, Maisko (maiskuttaja, mäjäyttelijä, liukastelija), Maltta, Malttavainen, Malttamaton, Malti, Maltillinen, Maltti, Maltto, Malttoa, Malttada, Mauta, Moutta, Malla, Malda, Mald, Mallu, Malda, Maldamatu, Malte (kärsivällinen, kärsimätön, rauhallinen, taitava, kykenevä, ymmärtäväinen), Mari, Maris, Marisija, Mara, Marajaja (valittaja, naukuja, ynisijä), Marma, Marmattaja (marisija, mankuja), Matki, Matkia, Matkija, Matkie, Matkida, Matka, Matku, Matkus, Matkustaja, Matkustelija, Matkai, Matkailija, Matkalainen, Matke, Muotke, Muotko, Muotka (matkija, jäljittelijä, virnistelijä, perässä kulkija), Matsa, Matsakka, Matsu, Masa, Maza, Matsä (tanakka, luja, lyhyt), Matsku, Matskuttaja, Matskuttelija, Matska, Matskutada, Matske, Matsu, Matsa, Matsutada, Madza (maiskuttaja, läimäyttelijä, taputtelija), Mauru, Mauri, Maaru, Mawro, Muavru (naukuja, vaikeroija, marisija, murahtelija, mörisijä), Meiska, Meiskaaja, Meiske (telmijä, leikkijä, peuhaaja), Melke, Melkeä, Melki, Melkiä, Melko, Melkoi, Melkoinen, Melkie, Maelga (aikamoinen, suurikokoinen), Mella, Mellakka, Mellas, Mellastaja, Mölla, Möllu, Melu, Melua, Meluaja, Mela, Melo, Melui, Mölu, Mölis, Möliseda (meluaja, riuhtoja, riehuja), Mene, Menes, Menestyjä, Mäne, Mönu, Mana, Manas, Manastuvvat (onnistuja, menestyjä, nopeasti varttuva), Mene, Menetys, Menettäjä, Mäne, Mänetys, Mänetada, Mine, Mana, Mona (tuhlaaja, kuluttaja, viilettäjä, menevä, pistäytyjä), Mauha, Meuha, Meuhaaja, Meuhka, Meuhkaaja, Meuhu (peuhaaja, telmijä, riehuja), Meuru, Meurua, Meuruaja, Mäuro, Meure (raivoaja, melskaaja, touhuaja, ähkijä), Miele, Mielei, Mieleinen, Mielu, Mielui, Mieluinen, Mielehine, Melhi, Miella, Miellasas (rakas, samaa mieltä oleva, mieleinen), Miele, Mieletön, Mele, Mieletöine, Mieletöinen, Melu, Meelu, Miela, Mielataebme (mieletön, hurja, hupsu, silmitön), Miele, Mielevä, Melö, Mele, Melevä, Mielo, Milla (järkevä, ymmärtäväinen, viisas), Mieli, Mielis, Mielistyjä, Mielistelijä, Meli, Melis, Melistuda, Miela, Mielas, Mielastuvva (ihastuja, ihmisiin kiintyvä, mieltyjä, sopija, suostuvainen), Mielty, Mieltyä, Mieltyjä, Meltu, Mieltyö, Mieldu, Mieldi, Mieldida, Meldu, Melduda, Meltua, Meltsu, Meeldi, Meeldu, Mieldo, Milte (ihastuja, kiintyjä, nopeasti leppyvä, järkevä, oppivainen, viisas, miellyttäjä), Mies, Miestä, Miesty, Miestyä, Miestyjä, Miestyö, Miestu, Miesta (säteilevä, miehistyvä, nopeasti varttuva, voimistuva, oppivainen), Moikki, Moikkia, Moikkija, Moika, Moike, Moikida (morkkaaja, ruokaan tyytymätön, ruuan valikoija, maistelija), Moitti, Moittia, Moittija, Moitittu, Moitta, Moita, Moittie, Moittida, Moaite (soimaaja, ruuan inhoaja, ruokaa hylkivä), Mojo, Mojoa, Moju, Mojua, Mojottaja, Mojotus, Mojova, Mojuda, Mojjo, Moijjo (kolotuksesta kärsivä, jomotuksesta kärsivä, aito, mukava, hauska, mainio, mutisija), Mokka, Moka, Mokko, Moko, Mokottaja, Mokk (lerppahuuli, murjottaja, jurottaja), Moksa, Moksah, Moksahtaja, Moksauttelija, Moksi, Moksis, Moksia, Moksija, Moksu, Moksuda, Mokse, Moks (läjäyttelijä, kolhija, puskija, yhteen iskijä), Muha, Muhah, Muhahtaja, Muhahtelija, Muhi, Muhis, Muhisija, Muho, Muhia, Muhija, Muhoi, Muhie, Muhahtada, Muhe, Muja, Muidlo (myhäilijä, hymähtelijä, murahtelija, hymyilijä), Muhke, Muhkea, Muhe, Muhea (komea, tukeva), Muisku, Muiskuttelija, Muiska, Muiskauttaja, Muiskauttelija, Muisk, Muisu, Musu, Muisutada, Musutada (suukottelija, suukoista pitävä, suun suipentelija), Muista, Muistaja, Muisti, Muisto, Muistu, Muistua, Muistuttaja, Muistuttelija, Muiste, Muistelija, Muisse, Muistoa, Musta, Mustada, Musto, Mustoa, Must, Muste, Mustta, Mustatada, Meissa, Moista, Moistatada, Moisto, Muoisto, Muite, Muita (muistelija, hyvämuistinen, arvuuttelija, arvailija, oivaltaja, kertoja), Muju, Mujunen, Mujje, Moje, Modje, Moggje, Moggja, Mojje, Muejje (hymyilijä, hymähtelijä), Muksa, Muksi, Muksia, Muksija, Muksah, Muksahtaja, Muksauttelija, Muksis, Muksu, Muksida (tökkijä, kolhija, keikahtelija, muksauttelija), Mula, Mulai, Mulailija, Mulah, Mulahtelija, Muli, Mulia, Mulina, Muliseda, Mulahtada (polskija, loiskija, mölisijä, lörpöttelijä), Mulja, Muljauttelija (silmiensä pyöräyttelijä), Mulja, Mulju, Muljo, Muljoa, Muljoja, Muljuda, Muljah, Muljahtaja, Muljahtelija, Mullo, Molljo, Moljo (penkoja, sekoittaja, kierähtelijä, pyöriskelijä, rutistaja, pureskelija), Mulko, Mulkoi, Mulkoilija, Mulka, Mula, Mulgo (tuijottaja, mulkoilija), Mumi, Mumis, Mumisija, Mumiseda (murisija, mumisija), Mure, Murea, Mura, Muranen, Murakka, Murri, Murria, Murie, Mure, Mureda, Muurra (kaunis, pehmeä), Murhe, Murheellinen, Mure, Mureh, Murehtija, Muretseda, Mur, Mora, Moras, Moro, Muure, Murehtuda, Muro (murehtija, surumielinen, huolehtija, synkkämielinen, tunteellinen, apea, toisista välittävä, toisten murheita kantava),

Muri, Muris, Murisija, Mura, Murah, Murahtelija, Muriseda, Morre (murisija, toruja, mörisijä, motkottaja), Murjo, Murjoa, Murjoja, Murja, Murju, Murjuo (runtelija, särkijä, rikkoja, ryppyinen), Murma, Murmattaja, Murmu, Murmutada (murisija, valittaja, mumisija), Murta, Murtaja, Murtu, Murtua, Murtuja, Murto, Murre, Murtta, Murda, Murdo, Murd, Murru, Morda, Murde, Murte, Morde, Morte, Morto (murtaja, taittaja, vääntelijä, rikkoja, taivuttelija, väistyjä, kiusaaja), Muse, Musertaja, Mutse, Mutsu, Mutsuo, Mutsurdada, Muzo, Muzoi, Muzoida, Muserdada, Moce, Mocco (rypistelijä, rutistelija, taittelija, huolimaton, hosuja, sormiensa vääntelijä), Muti, Mutis, Mutisija, Myti, Mudi, Mudiseda (mutisija, vastaan sanoja, tömistelijä), Mutka, Mutkai, Mutkainen, Mukka, Mutki, Mutkittelija, Mutkikas, Mokke (oikukas, metkukas, kummallinen), Muutta, Muuttaja, Muuttu, Muuttuja, Muuttelija, Muuto, Muutos, Mutta, Muttua, Muuttoa, Muutu, Muutuda, Mukta, Muktu, Muhtte, Mutte (muuttuja, muuttelija, paikan vaihtaja, vierailija), Myhi, Myhis, Myhisijä, Myhä, Myhäi, Myhäilijä, Muhhi, Muhhia, Muhi, Muhiseda (hymyilijä, myhäilijä, hiljaista ääntä pitävä), Mykkä, Mykis, Mykistynyt, Myki, Mykistyjä, Myttsä, Mukk, Muka (mykkä), Myllä, Myllääjä, Mylläkkä, Mylle, Myllertäjä, Mulla (peuhaaja, rehkijä, telmijä, meluaja), Mylvi, Mylviä, Mylvijä, Mylvä, Mylväi, Mylväisijä (mölyäjä, mylvijä), Myri, Myris, Myrisijä, Myrä, Myräh, Myrähtelijä, Muri, Muris, Muriseda, Murs (murisija, hyräilijä, mutisija), Myrty, Myrtyä, Myrtyjä, Myrtynyt, Myrä, Myräh, Myrähtelijä, Myre, Myreä, Myrtyö, Myräkkä, Myrrä, Mura, Muras, Murastada, Murdi, Mure (suuttunut, ärtynyt, pahantuulinen), Myöhä, Myöhäi, Myöhäinen, Myöhäs, Myöhästyjä, Möhä, Möhäi, Myöhäine, Moha, Möhei, Möhäs, Möhästuda, Muh (myöhästelijä, myöhässä syntynyt), Myöntä, Myöntäjä, Myönty, Myöntyjä, Myönteinen, Myönte, Myöntelijä, Myönteä (myöntyjä, suostuja), Myöstä, Myösty, Myöstyö, Myöste, Myöstädä, Mestta, Mesta (työntäjä, sysääjä, myöntyjä, puheidensa peruja, peräytyjä), Mähki, Mähkiä, Mähkijä, Mähje, Mähke, Mähktä, Mähkida, Mähe, Mähkme, Mädo, Mähkä (peittelijä, mätkijä, kietoja, käärijä, sotkeutuja), Mäiskä, Mäiski, Mäiskiä, Mäiskijä, Mäiske (meluaja, läiskijä, kovaääninen, maiskuttelija), Mäkä, Mäkättäjä, Mäke, Mäki, Mäkitada, Mäku, Maekka, Meäkka (määkijä, änkyttäjä, sammaltaja), Mäli, Mälis, Mälisijä, Mälä (meluaja, nopeasti puhuva, epäselvästi puhuva, karjuja), Mänki, Mänkiä, Mänkijä, Mänku, Mängu, Mäntsä, Mänko, Mängi, Mängida, Mängo, Mäng, Mänkyä, Mänkyjä, Mänkyö, Mänguda, Mänktä (meluaja, huutaja, leikkijä, soittaja, hypistelijä, pelailija), Märi, Märis, Märisijä, Märä (marisija, ärisijä, itkijä, ynisijä, ääntelijä, murisija), Mäsä, Mätse, Mätsö, Mädzö, Mädzo, Mäzo, Mädzä, Mätsi, Mätsu, Mätsutada (litistelijä, pusertelija, survoja), Mätkä, Mätki, Mätkiä, Mätkijä, Mätkä, Mätkäh, Mätkähtäjä, Mätkähtelijä, Mätky, Mätkyä, Mätskä, Mätsku, Mätskähtädä (iskijä, lätkijä, läimäyttelijä), Mökä, Mökääjä, Möke, Mökeltelijä, Möki, Möku, Mökki, Möky, Möissä, Mögi, Mögä, Möga, Mögada, Mögis, Mögiseda, Mega, Miga, Muga, Meggo, Miggo, Muggo (huutaja, epäselvästi puhuva, kutsuja, voivottelija, kovaääninen, mutisija, jymistelijä), Mökö, Mököttäjä, Möki, Mökitada, Möku, Mögi, Moki (murjottaja, jankuttaja, takeltelija, ääntelijä), Möllö, Möllöttäjä, Mölli, Möllis, Möllistada, Mölu, Möllu (toljottaja, vollottaja, suutaan ammollaan pitävä, silmiään auki pitävä), Möly, Mölä, Möli, Mölis, Mölisijä, Mölyä, Mölyäjä, Mölu, Mölli, Mölö, Möliseda, Möla (meluaja, parkuja, itkijä, huutaja), Möri, Möris, Mörisijä, Mörä, Möräh, Mörähtelijä, Mörri, Möräi, Möre, Möriseda (mörisijä, möyryäjä), Möykä, Möykkä, Möykkääjä, Möyke, Möyky (elämöijä, kolistelija, paukuttaja, meluaja), Möyry, Möyryä, Möyryäjä, Möyrä, Möyre (mylvijä, rähjääjä, vihoittelija), Naaki, Noaki, Nuaki, Naakia, Naakija, Naakki, Naakkia, Naakkija, Njakka (vaanija, hiipijä, ryömijä), Naasti, Noasti, Nuasti, Nasti (siisti, puhdas, sievä, soma), Naatu, Noatu, Nuatu, Naatua, Naatuja, Naantu, Naantua, Naantuja, Naddo, Naddot (pysähtelijä, kieltäytyjä, kokoon kyyristyjä), Nahi, Nahis, Nahisija, Nahistelija, Nahiseda (kinastelija, kahistelija, tuhisija, touhuaja), Naka, Nakka, Nakkaaja, Nakkai, Nakkailija, Nakk, Naku (viskaaja, heittelijä, iskijä, napauttaja, tarttuja), Nake, Nakertaja, Nakertelija, Nage, Nageleda, Näge (nakertaja, kalvaja, näykkijä, kinastelija), Naksa, Naksu, Naksua, Naksuttaja, Naksuttelija, Naksuja, Nakso, Naksoa, Naksatada (kopistelija, naksuttelija), Naku, Nakuttaja, Nakuttelija (naputtaja, ahmija, hitaasti puhuva), Nalja, Naljai, Naljailija, Nali, Nola, Nalko (leikkijä, hassuttelija, ilkkuja, pilailija), Nape, Napero, Napelo, Napareh, Naperoine, Naperoinen, Napa, Naperoija (pienikokoinen, pikkuruinen, pienikasvuinen, ipana),

Napi, Napis, Napisija, Nabi, Nabis, Nabiseda (tyytymätön, jupisija, rapistelija), Napsa, Napsu, Napsuttelija, Napso, Napsoa, Napsatada, Naps (naksuttelija, hotkija, lyöjä), Napu, Naputtaja, Naputtelija, Napa, Naba (koputtelija, maiskuttelija, huolellinen), Narku, Narkuttaja, Nargu, Nargutada, Närgu (jankuttaja, mankuja, moittija), Narska, Narsku, Narskua, Narskuja, Narskuttelija, Narskauttelija, Narsko, Narskoa, Narskuo (narisija, narskuttaja), Nasa, Nasakka, Nase, Naseva (tukeva, napakka, näppärä, ripeä, terhakka), Nassi, Nassikka (pienikokokoinen), Nati, Natis, Natistelija, Nadi, Nadis, Nadiseda (natistelija, narisija, kitisijä), Natu, Natus, Natustaja, Natustelija (mutustelija, ahnehtija), Nauku, Naukua, Naukuja, Naukku, Naukuo, Naugu, Nauguda, Naukta, Noukta, Näukta, Näugu, Näugo, Navgi, Mawko, Njawge (naukuja), Naura, Nauraja, Naures, Naureskelija, Naure, Naurattaja, Nauru, Naureksija, Naurah, Naurahtelija, Nagra, Nagro, Nagru, Nakro, Nakroa, Nakra, Nagrattada, Nagrda, Naerda, Naeru, Naggo, Naggor, Nawro, Narra (ilkkuja, kiusoittelija, leikkijä, pilailija, naureskelija), Nauska, Nausku, Nauskuja, Nauskua, Nauskuttaja, Nausko, Nauskoa, Nauske (narskuttelija, kinastelija, napsuttelija, suhisija, maiskuttelija), Nepsa, Nepsä, Nepse, Nepseä, Nepsy, Nepsyä, Nepsi, Nepsiä, Nepsie, Neps, Nepsja, Nepsjas, Nepsta, Nipsta (pehmeä, norja, hyväluontoinen, mukava, ketterä), Nerko, Nerkoi, Nerkoinen, Nerkko, Nork, Norga, Norkka, Nerk, Nerka, Nurka, Nirka, Nurki, Nurkine, Nurkinen, Nirki, Nirkine, Nirkinen, Nurk (hento, pieni, notkea, voimaton, raihnainen), Nero, Neru, Nere, Nerokas, Neruullinen, Nerotoine, Nerotoinen (taidokas, kyvykäs, voimakas, kekseliäs, kätevä), Nestä, Nesty, Nestyä, Nessy, Nessu, Nestu (kastelija, kostea), Neuvo, Neuvoja, Neuvoa, Neuvos, Neuvokas, Neuvottelija, Neuvvo, Neuvvoa, Nevvo, Nevo, Nevoda, Nevvu, Nevvua, Nou, Nouvu, Nouvvu, Nouta, Noutada, Neu, Naevvo, Neävu (neuvoja, kekseliäs, kehottaja, selittäjä, huolehtija), Nihka, Nihkai, Nihkaisija, Niha, Nihku, Nihkuda, Nihu, Nihutada (vetäjä, siirtelijä, varastelija, nykäisijä, hivuttautuja), Niisku, Niiskua, Niiskuja, Niiskuttaja, Niisko, Niiskoa, Niiska, Niiksu, Niiksuda, Nisko, Njisko, Naskne, Niski, Niskini, Nizgi, Niksy (nyyhkyttäjä, nenän kautta hengittäjä, niiskuttaja, vikisijä, nikottelija, myhähtelijä, tohisija, haistelija, vinkuja), Niistä, Niistäjä, Nistä, Niiste, Niisteä, Nistädä, Nista, Nistada, Nistta, Niista, Niste, Nuste, Noste, Nusta, Nosta, Nisti, Nistini (niistäjä, kaappaaja, ajattelematon, kuontalonsa nyppijä), Nilki, Nilje, Nile, Nilkinäinen, Nilka, Nilkas, Nilke, Nilkeä, Nili, Nilko, Nilkoa, Nilkki, Nilgo, Nilgoda, Nilge, Nilgi (karvaton, ihoaan hankaava, ihonsa rikkoja, hiertäjä, riisuutuja, näykkijä), Nilkku, Nilku, Nilkuttaja, Nilkah, Nilkahtaja, Nilkas, Nilkastuja, Nika (ontuva, lipsauttelija, nyrjäyttelijä), Nipi, Nipis, Nipistelijä (nipistelijä, kiiresti ottaja), Nire, Nireä, Niri, Niris, Nirisijä, Niriseda (itkuinen, kitisijä, marisija), Nirha, Nirhe, Nirhi, Nirhiä, Nirhaaja, Nirho, Nire, Nireä (hankaaja, leikkaaja, nakertaja, näräilijä), Nirpi, Nirpis, Nirpistäjä, Nirpistelijä, Nirpa, Nirpo, Nirppa, Nirpe, Nirpakka (nenän nyrpistäjä, äreä, nirso, muikistelija), Nirsku, Nirskuttaja, Nirskuja, Nirska (hampaiden nirskuttaja), Nirso, Nirsu, Nirsi, Nirsiä, Nirsoi, Nirsoilija, Niltso, Nirsa, Tirttsu, Tsirttsu, Nirko, Niru, Nirpo, Nirkki, Nirkko, Nirkku, Nirppa, Nirppi, Nirpi (ruokia valikoiva, nakertaja, näykkijä), Niru, Nirua, Niruja, Nira, Niri, Niro, Niris, Niriseda, Nirgu, Nire (lirisyttäjä, narisuttaja, pirisyttäjä), Niska, Nisku, Niskuroija, Niskuroitsija, Niskoi, Niskoittelija, Nisko, Nisk, Niske (vastaan panija, uppiniskainen), Niti, Nitis, Nitisijä, Nidi, Nidis, Nidiseda, Nitsi (likistäjä, rutistaja), Niuka, Niukah, Niukahtaja, Niukauttaja (nyrjäyttäjä), Nivo, Nivoa (ruokahaluton, nirso), Nohe, Noheva, Noho, Nohva, Nohvas, Nohi, Nohie (etevä, hanakka, notkea, terävä), Noika, Noikku, Noikta, Noikah, Noikahtoda, Neikku, Noiki, Noikida, Noiku, Noikuda (nyökkäilijä, notkahtelija, vaappuja), Noja, Nojautuja, Nojaduda, Noje, Neja, Naja, Naal, Noal, Najatada, Nojjo, Noju, Noaje, Noadje, Noaija (nojailija, makoilija, kaatelija, toisiin turvautuja), Noje, Nojelo, Nojeva, Nojea, Noive, Noivea, Noja, Njuoija (notkea, vetelä, laiska), Nokka, Nokki, Nokkia, Nokkija, Nokkava, Noko, Noki, Nokta, Nokke, Nokkela (ylpeä, nokkiinsa ottaja, etevä, vikkelä, näppärä), Noko, Nokottaja, Nuoko (nököttäjä, kököttäjä, kärkkyjä), Nola, Nolo, Noloi, Nolakko, Noli, Nolie, Nole, Nolki, Nolko, Nolke, Nolgu, Nolene, Nolgo, Nolgi, Snuolga, Nolga, Nyal (sylkijä, kuolaaja, kaatelija, roiskuttaja, räkänenä), Nolo, Nola, Nolos, Nolostuja, Nulo (laiska, vetelä, hämillään oleva, toljottaja, apea), Nopo, Nopottaja, Nopotada (kyhjöttäjä, näpertelijä), Norja, Nori, Noria, Nore, Norea, Nora, Norakka, Norjakko, Njuora, Nöro (notkea, taipuisa, veltto, hellä), Norkko, Norko, Norkonen, Norkku, Norkkuo, Norka, Norgu, Norguda, Norku, Norkki, Nurge (haluttomasti syövä, huonon ruokahalun omaava, näykkijä, nyppijä, ruokaansa siirtelevä),

Norko, Norkoa, Norkki, Norkkia, Norkkija, Norka, Norku, Norkua, Norkoi, Norkoilija, Norga (kärkkyjä, kerjääjä, väijyjä), Norppa, Norpa, Norpo (alakuloinen, murjottaja, nyreä), Noru, Norua, Noro, Noroa, Norottaja, Nora, Noora, Nori, Norutada, Norro, Njoarra (valuttaja, litistelijä, lorisuttaja), Nose, Nosela, Noze, Nozo (notkea, taipuisa, vetelä), Nosta, Nostaja, Noste, Nostelija, Nostattaja, Nosto, Nossa, Nosse, Nostoa, Nossi, Nostatada, Nessa, Nese, Tosta, Nost, Nostme, Nusto, Nusta, Noaste (lähtijä, nostelija, herättäjä, kohottelija), Notke, Notkea, Notki, Notkis, Notkistaja, Notkistelija, Notko, Notku, Notkua, Notkuja, Notkia, Notkie, Notkai, Netka, Netke, Netkeä, Notkes, Notkestada, Netko, Nodha, Njoaske, Nocka, Nutska (notkea, vetelä, notkistelija, kumartelija), Notku, Notkua, Notkuja, Notka, Notkah, Notkahtelija, Notkuo, Notkta, Notkutada, Netko, Netku, Netka (notkuja, notkistelija), Noukka, Noukki, Noukkia, Noukkija, Nuokki, Nuokkie, Nuokke, Nuokkida, Noawko, Nuekka, Snoakku (poimija, hitaasti syövä, näykkijä, ahmija), Nousta, Nousu, Nouse, Nousema, Nousi, Nousia, Nousija, Noissa, Noussa, Nosta, Noustu, Noustua, Nouzu, Nusta, Noustta, Noustada, Neisa, Neise, Neisu, Tousta, Touse, Tousu, Nose, Nuzo (aikaisin nousija, jalkeille nousija, punastuja, kiipeilijä, herättelijä), Nuhde, Nuhdeltu, Nuhte, Nuhtelija, Nuhteeton, Nuhe, Nuhkle, Nuhtlu, Nuhklu, Nukta (toruja, toruttu, moittija, läksyttäjä), Nuhja, Nuhjaaja, Nuhju, Nuhjus, Nuhjustelija, Nuhjake, Nuhjo, Nuhjoa, Nuho, Nuhoi (jahkailija, vetelehtijä, vaitelias, itsepäinen), Nuhra, Nuhru, Nuhruinen, Nora (likainen, vaatteiden kuluttaja, tahraaja), Nuiva, Nuive, Nuivelo, Nuivi, Nuivo (penseä, puolikuntoinen, luimistelija, murjottaja), Nukku, Nukkua, Nukkuja, Nuka, Nukah, Nukahtelija, Nuku, Nukuttaja, Nukkuo, Nukutada, Nukta, Tukku, Tuka, Tukko, Tuku, Nukko, Nokka (nukahtelija, sikeäuninen, nukkumisesta pitävä, nukuttaja, raukea), Nulja, Nuljakka, Nuljah, Nuljahtaja, Nuljahtelija, Nulju, Nuljua, Nuljuja (liukastelija, lipeäjä, nuhjaaja, pikkumainen), Nulkka, Nulka, Njolge, Njolga (hölkkääjä, ravaaja), Nuoju, Nuojua, Nuojuja, Nuoja, Nuojuo (heiluja, huojuja, notkuja), Nuokku, Nuokkua, Nuokkuja, Nuoka, Nuokah, Nuokahtelija, Nuoko, Nuoku, Nuoki, Nooku, Noogu, Noogutada, Nuok (pään riiputtaja, nyökyttelijä, nyökkäilijä, torkkuja), Nuri, Nuris, Nurisija, Nure, Nurea, Nura, Nurru, Nuriseda, Neri (valittaja, tyytymätön, kärttäjä, itkuun pillahtelija, murisija, vikisijä), Nurku, Nurkua, Nurkuja, Nurkta, Nurgu, Nurga, Nurgle, Nurgo (valittaja, kärttäjä, kuriseva vatsainen, marisija), Nurpe, Nurpea, Nurpa, Nurpo (alakuloinen, apea), Nuti, Nutis, Nutistaja, Nuta, Nutikoija, Nutikoitsija, Nutsi, Nutu, Nudi, Nudida (retuuttaja, nujakoitsija), Nuuka, Nuukah, Nuukahtelija, Nuukka, Nuupa (lyyhistyjä, tuupertuja), Nyhe, Nyhertäjä, Nyhertelijä, Nyhrä, Nyhrääjä, Nyhry (tuhertelija, saamaton), Nyhjä, Nyhjääjä, Nyhjö, Nyhjöttäjä (vetelehtijä, nuhjaaja), Nyhki, Nyhkiä, Nyhkijä, Nyhkä, Nyhkäisijä, Nyhky, Nuhki, Nuhkida, Nyhi, Nyhiä, Nyhji, Nyhjy, Nyhjä, Nuha, Nuhja (nykijä, tuuppija, kyhnyttäjä, hankaaja), Nyrjä, Nyrjäyttäjä, Nyrjäyttelijä, Nurja (riitaantuja, kellahtelija, mätkähtelijä), Nyrpe, Nyrpeä, Nyrpi, Nyrpis, Nyrpistäjä, Nyrpistelijä (pahastuja, nenänsä nyrpistäjä), Nyrvä, Nyrvi, Nyrviä, Nyrvijä (nyrjäyttelijä, kompastuja, tyrkkijä, luokseen vetäjä), Nytki, Nytkiä, Nytkijä, Nytky, Nytkyä, Nytkyttäjä, Nytkäh, Nytkähtelijä, Nytke, Nytkä, Nutkta, Nutki (vähän kerrallaan liikkuva, hytkyjä, huojuja, nyökyttelijä, läimäyttelijä, tempoja), Nyyhki, Nyyhkiä, Nyyhkijä, Nyhki, Nyhkiä, Nyyhkyttäjä, Nyyhky, Nyyhke, Nyyke, Nuhkta, Nuhka, Nuhkutada (nyyhkyttäjä, niiskuttaja), Nyyki, Nyykis, Nyykistyjä, Nyyke, Nyykö, Nyykä, Nyykkiä, Nyykkijä, Nyöki (lyyhistyjä, käpertyjä, nököttäjä, nyökkäilijä), Nyökä, Nyöky, Nyökyttelijä, Nyökäyttelijä, Nyökkä, Nyökkäilijä (nuokkuja, nyökyttelijä), Näky, Näkyä, Näkymätön, Näkyvä, Näkyi, Näkyisä, Näkky, Näkyö, Nägu, Näguda, Nägö, Näida, Naekka, Neja, Näjo (kaunis, näyttävä, näkyville pyrkivä, yliluonnollinen), Näki, Näkiä, Näkijä, Näkö, Näköi, Näköinen, Näkkö, Näköine, Nägö, Nako, Nägu, Näg, Naekko, Niekko (hyvänäköinen, hyvännäköinen, jotakin muistuttava, unen näkijä, unessa nähty), Nälkä, Nälkäi, Nälkäinen, Nälä, Nälki, Nälkiintynyt, Nälkähine, Nälkähinen, Nälg, Nälge, Nälgä, Nälgähine, Nälgäne, Nältsä, Nältse, Nälja, Nälga, Naelge, Nielge (nälkäinen, hyvän ruokahalun omaava, ahne, laiha), Näplä, Näplääjä, Näpe, Näpeltäjä, Näpeltelijä, Näpelöijä, Näpelöitsijä, Näpli, Näpliä (sormeilija, hypistelijä), Näppi, Näpe, Näpertelijä, Näprä, Näprääjä, Näpräilijä, Näpi, Näpis, Näpistelijä, Näpu, Näpistada (nipistelijä, puristelija, hypistelijä), Näppi, Näppiä, Näppijä, Näppie, Näpta, Näppida (nyppijä, noukkija, sormeilija, purija), Näpsi, Näpsiä, Näpsijä, Näpsä, Näpsäyttelijä, Näpsie, Näpsa (poimija, leikkelijä, läimäyttelijä, läpsijä),

Näre, Näreä, Närkä, Närkäs, Närkästyjä, Närkästynyt, Närä, Näräkkä (ärtyisä, kärttyinen), Närhi, Närhiä, Närhijä, Närhe, Närhä, Näri, Näriä, Näry, Närri, Närriä, Närida (nakertaja, kaluaja, järsijä, pureskelija), Näri, Näris, Närisijä, Närri, Närriä, Närrijä, Näriseda (marisija, kiukuttelija, sättijä, toruja), Närppi, Närppijä, Närpä, Närba, Närva, Närbi, Närkki, Närkkiä, Närkkijä, Närkkida (näykkijä, maistelija, riutuja, noukkija, nykijä), Närä, Näräs, Närästys, Näre, Näri, Näritada (äkäinen, närkästynyt, harmistunut, soimaaja), Närä, Näri, Näriä, Närö, Näröi, Näre, Nära, Nora (närästyksestä kärsivä, huonosti syövä), Näykki, Näykkiä, Näykkijä, Näykä, Näykkä, Näykkäisijä, Näykkie, Näykkidä, Näägu, Näägutada, Näugo, Näuvo (tavoittelija, nyppijä, näykkijä, mutustelija), Näyttä, Näyttäjä, Näyttävä, Näyttäytyjä, Näyte, Näytö, Näytte, Näytteä, Näida, Näide, Näitu, Näitus, Näkto, Naekte, Nefte, Näfto (jotakin muistuttava, opastaja, todeksi osoittaja, kaunis), Näänty, Nääntyjä, Nääntynyt, Näänny, Näämä, Neämä, Niämä, Nääpe, Neäpe, Niäpe, Nääpeä (väsynyt, helposti uupuva), Nääri, Neäri, Niäri, Näärittäjä, Näärä, Neärä, Niärä, Niäritada (ärsyttäjä, mankuja, jankuttaja, narraaja), Nökö, Nököttäjä (paikallaan istuja, paikallaan seisoja), Nöyrä, Nöyri, Nöyris, Nöyristelijä, Nöyrty, Nöyrtyjä, Nöyry, Nöyryyttäjä, Neyrä, Neyrty, Nedra, Node, Nodra, Neddo, Nidro, Nidroz, Naewre (notkea, heikko, tottelevainen, pystyvä, oppivainen, voimaton), Oha, Ohah, Ohahtaja, Ohahtelija, Ohka, Ohko, Ohkoa, Ohkoja, Ohkada, Ohki, Ohkitada (ähkyjä, voihkija, huokailija), Oikku, Oiku, Oikukas, Oikko, Oikuttelija, Oikullinen, Oikulline (juonikas, itsenäinen, vahvatahtoinen, vilpitön), Oimo, Oimi, Oimu, Oime, Oim, Oima (älykäs, tarkkaavainen, järkevä, ymmärtäväinen), Oitti, Oitto, Oitta, Oid, Oiu (oikukas, tahdokas, epäileväinen), Oje, Ojentaja, Ojentelija, Oije, Ojennus, Ojo, Oe, Oige, Eige, Oie, Oiendada (antaja, luovuttaja, oikaisija, nuhtelija, puolustaja, järjestelijä), Okse, Oksentaja, Oksentelija, Oksentada, Ehse, Oksno, Vuokse, Vuovse, Uksno, Ukso, Uksi, Eski, Eskini, Vosni, Esni (oksentelija, pureskelija, märehtijä), Ole, Olento, Olenta, Oli, Olli, Olio (haamumainen, hiiviskelijä, oleilija), Ole, Olettaja, Olette, Olettelda (otaksuja, arvelija, määräilijä, ylpeilijä, oleskelija), Olo, Olottaja, Olje, Olke, Olge, Olgo, Olgottada, Ougo, Elge, Oletada, Olka, Oalga, Oalgu (viskelijä, heittelijä, työntäjä, ojentaja, syöksähtelijä, poistuja, hätyyttelijä, houkuttelija), Omi, Omis, Omistaja, Omistelija, Oma, Omas, Omastada (omija, omanaan pitävä, myöntelijä, havittelija), Omi, Omituinen, Omituine, Umti (erikoinen, kummallinen), Omme, Ompe, Ompelija, Umme, Umpe, Ombe, Ombo, Omblu, Emme, Empe, Umble, Omblu, Umblo, Obbo, Uubba (ompelija, ompelemisesta pitävä, yhdistäjä), Onge, Ongi (urkkija, arvuuttelija, utelija, piikittelijä), Onni, Onne, Onnekas, Onnellinen, Onneton, Onnis, Onnistuja, Onnittelija, Ono, One, Onetoi, Enni, Enne, Enneva, Enneto, Onn, Onnes, Onnestuda, Vuon, Von, Vonsto, Vuodna, Vuodnalas (surkea, lohduton, onnekas, onnistuja, siisti), Ontu, Ontua, Ontuja, Onna, Onnah, Onnahtaja, Ontuo, Ondu, Onduda, Oando (ontuja, periksi antaja, huojuja, laihtuva), Opa, Opas, Opastaja, Opastada, Opastai, Epa, Oappe, Oappes (neuvoja, tien näyttäjä, oppija, tutustuja, mukautuvainen, tuttu, tunnettu), Ouna, Ounas, Ounastelija, Ounailija, Ounai, Ounastada, Ounaz (aavistelija, uumoilija, ujostelija, ovela, vaanija, herkkävainuinen), Outo, Oudo, Oudoksuja, Oudos, Oudostelija, Ouvo, Oudne, Oud, Outa, Oawdo (kummallinen, kummeksuja, ujostelija, aavistelija, epäilijä, ihmettelijä), Ove, Ovela (viekas, nokkela, kätevä), Paape, Paapero, Paapertaja, Poape, Poapero, Puape (taapertaja, pieni), Paara, Paari, Paarikka, Paaria, Paariainen, Poari, Poarie, Poara, Puara (pienikokoinen, isovatsainen, pörhistelijä), Paipa, Paipattaja, Paipatada (valittaja, hoilaaja, vilkuttaja), Paiska, Paiskaaja, Paiskelija, Paiske, Paiski, Paiskia, Paiskija, Paisko, Paiskoa, Paiskoja, Paisa, Paisatada, Patska, Patsku, Patskutada, Baeske, Baeska, Baesko, Packa, Pack, Peck (heittelijä, läjäyttelijä, kaatuilija, loiskuttelija, paukuttaja), Paka, Pakah, Pakahtuja, Pakahtaja, Pake, Pakeh, Pakehtuda, Pakki, Pakku, Pakkua, Pakkuja, Pakkuo, Paku, Pakutada (läkähtyjä, juuttuja, kaatuja, katoilija), Paki, Pakis, Pakisija, Paka, Pakajaja, Pake, Pakinoitsija, Paissa, Pagi, Pagis, Pagisija, Pagiseda, Paga, Pahko, Pako, Pagge, Bakku (juttelija, kertoilija, moittija, keskustelija, juoruilija, vilistäjä, kiistelijä), Pako, Pake, Pakenija, Pakoi, Pakoilija, Pakolainen, Poa, Pago, Page, Pagu, Pao, Poge, Page, Pageneda, Baakka, Paaku, Paya (karkailija, piileskelijä, välttelijä), Paksu, Paksui, Paksuinen, Paksukainen, Paksus, Paksuhinen, Paksuhine, Poaksu, Puaks, Puoksu, Paks, Pahsu, Paksuh, Paksune, Pakse, Pakseneda (pyöreäkasvoinen, vanttera, paksu, lihava, herkkä lihomaan),

Papa, Papattaja, Paipa, Pappa (nopeasti puhuva, paljon puhuva, hokija, toruja), Parku, Parkua, Parkuja, Parka, Parkai, Parkaisija, Parah, Parahtelija, Parkuo, Pargu, Bargo, Pari, Pora (itkijä, karjuja, murisija, päristelijä), Pauha, Pauhaaja, Pauhi, Pauhu, Pauho, Pauhoa, Pahva, Pahvatada, Baffa (kovaääninen, molskija, äkkinäinen), Paukku, Paukkua, Paukkuja, Paukuttaja, Paukuttelija, Pauku, Pauka, Paukka, Pauke, Paukkuo, Paukeh, Poukta, Pouka, Pouku, Poukutada, Paugu, Paugutada, Pauga, Pouko, Poku, Poukto, Bawke (äänekäs, kolistelija, loiskuttelija), Pehe, Pehertäjä, Pehertelijä, Peke, Pyhe, Pohe, Poherdada (piehtaroija, myllääjä, telmijä), Pehme, Pehmeä, Pehmo, Pehmoi, Pehmoinen, Pehmi, Pehmittäjä, Pehmu, Pehmiä, Pehmu, Pehmie, Pehmed, Pehmendada, Piemdo, Piemto, Piem (hauras, hellä, lempeä, helposti väsyvä), Pehna, Pehnaaja (telmijä, sotkija, peuhaaja), Pehu, Pehukko, Peho, Pehko, Pehe, Pehertäjä, Pehertelijä (möyhijä, sotkija, tallaaja), Peipo, Peipottaja, Peipoi, Peipoinen, Peipa, Peippa, Peippai, Peippailija, Peipe, Peipu, Peibu, Peibutada (viekas, harhauttaja, houkuttelija), Pelmu, Pelmuttaja, Pelme, Pelma, Pelmakka (pyrähtelijä, pöllähtänyt, harhailija, pöyhijä, ravistelija), Pema, Pemah, Pemahtaja, Pemahtelija, Pemauttaja, Pemo, Pemi, Pemu (pyrähtelijä, telmijä, mellastaja), Penko, Penkoa, Penkoja, Penga, Penka, Pengas, Pengastaja, Penku, Penkuo (kaivelija, tonkija, varovainen, arvelija), Pense, Penseä (ynseä, notkea, pehmeä), Pepe, Pepertäjä, Pepertelijä, Pepeltäjä, Peppu, Peppuroitsija (pöyhijä, piehtaroitsija, pyöriskelijä, vipeltäjä), Pere, Pereh, Perehtyjä (sopeutuja, tottuja, kiintyjä, kotiutuja), Petku, Petkuttaja (kepposten tekijä, huijari), Pettä, Pettäjä, Pete, Petetty, Peto, Petollinen, Pettu, Petty, Pettyä, Pettyjä, Pety, Peti, Petos, Pette, Petteä, Pettyö, Petti, Petta, Pettas, Peta, Petoz, Pettuda, Petli, Pietto, Pietu, Baette (erehtyväinen, vahinkoaltis, syrjään jättäytyvä, pidättyväinen, höynäyttäjä), Peuha, Peuhaaja, Peuhu, Pöyhä, Peuhto, Peuhtoa, Peuhka, Peuhko, Peuhkoa, Peuhkoja (telmijä, metelöitsijä, sotkija), Piehta, Piehtaroitsija, Pehta, Pehka, Pehkro, Pehke (telmijä, kieriskelijä), Pihi, Pihis, Pihisijä, Pihistäjä, Pihistelijä, Piha, Pihajaja, Pihahtaja, Pihahtelija, Pihah, Pihku, Pihka, Pihkada (sihisijä, viheltäjä, tuhisija, paukuttelija), Pihi, Pihis, Pihistäjä, Pihdi, Pihistelijä, Pihe (puristelija, näpistelijä, kitsas, likistelijä, ahdistelija), Piillä, Piile, Piiles, Piileskelijä, Piileksijä, Piilo, Piiloa, Piilottelija, Piilonen, Pilo, Pilos, Piilu, Piiluda, Piil (karttaja, pakoilija, kätkijä, väijyjä, piilottelija), Piinty, Piintyä, Piintyjä, Piintynyt, Piity, Piitty, Pintty, Pinttu, Pinty, Pintu (tarttuja, laihtuja, kiintyjä), Piipa, Piipah, Piipahtaja, Piipahtelija, Piipo, Piipe, Piipertäjä (hyppelijä, tepsuttaja, taapertaja), Piirtä, Piirtäjä, Piirte, Piirtelijä, Pirre, Piirre, Piirro, Piirto, Piirty, Pirtä, Pirda, Pirdo, Pirta, Piire, Piirdu, Piirduda, Piirle (jälkien tekijä, viivojen vetäjä, vauhdikas, raapija, ympyrää kävelevä), Piiru, Piirus, Piirustaja, Piru (viirusilmä, ryppyotsainen, itsensä naarmuttaja), Piisku, Piiskua, Piiskuja, Piiskuttaja, Piisko, Piitsko, Pisku, Piskuinen, Piskua, Piskuja, Piska, Piiksu, Piiksuda, Pii, Bisko, Pisko, Piski, Piskini (viheltelijä, piipittäjä, kirkuja, vinkuja), Pilli, Pilliä, Pilliäinen, Pillis, Pille, Pill, Pil, Pillittäjä, Pilla, Pillah, Pillahtaja, Pillahtelija, Pillitada, Pillo (soittaja, vinkuja, itkijä, valittaja, lapsi jonka korvat soivat), Pilppa, Pilppu, Pilpu, Pilpo, Pilpus, Pilpustaja, Pilba, Pilbas, Pilbastada (pilkkoja, halkoja, veistelijä), Pima, Pimah, Pimahtaja, Pimahtanut, Pimauttaja, Pimpu, Pimputtaja, Pimputtelija, Pimajaja, Pimi, Pimiä, Pimis, Pimisijä, Pimpe, Bimi (korkea-ääninen, kimeä-ääninen, inisijä, kilistelijä, itkijä, itkuun pillahtelija, tuhisija, vinkuja), Pingo, Pingottaja, Pinkke, Pinkkeä, Pinke, Pinkeä, Pinkki, Pinkko, Pinka, Pinkai, Pinkaisija, Pinko, Pinkoa, Pinkoja, Pinga, Pingah, Pingahtelija, Pinna, Pingu, Pingutada, Pinge, Pingeline, Pingne, Ping, Penkto, Punkto, Penka, Bagge, Pengo (jännittäjä, jännittynyt, kireä, juoksija, singahtelija, itkijä, hypähtelijä, pinnistelijä, voimakas), Pini, Pinis, Pinistelijä, Pina, Pinna, Pinniä, Pinniäinen, Pinah, Pino, Pinoi, Piniseda (inisijä, kimittäjä, kilistelijä, tuhertelija, pillittäjä), Pinni, Pinnis, Pinnistäjä, Pinnistelijä (jännittäjä, ponnistelija, pingottaja), Pipa, Pipana, Pipara (pieni, pallero), Pipi, Pipe, Pipeä, Pippi (kipeä, sairasteleva), Pire, Pirre, Pireä, Pira, Pirakka, Piri, Piris, Piristäjä, Piristyjä, Pirakas, Baro, Barok, Peri, Perid, Pirte, Pirteä, Pirke, Pirkeä, Pirha, Pirhakka, Pirja, Pirjakka, Pirtsa, Pirtsakka, Pirske, Pirskeä, Pirtsakas (pirteä, piristyvä, virkku, kärsimätön, ketterä, nopea, tuittupäinen), Piri, Piris, Piristäjä, Piristelijä, Pira, Pirah, Pirauttelija, Bira, Birai, Birra, Piriseda (sirisijä, nenän päristelijä, turisija, itkijä, kitisijä), Piro, Pirottaja, Pirko, Pirkko, Piroi, Piroitada, Pirsko, Pirskoa, Pirskoja, Pirsku, Pirskua, Pirskottaja, Pirskottelija, Pirskuttaja, Pirskuo, Pirska, Pirsa, Pirsakko (itkuun pillahtelija, varistelija, roiskuttaja, lirauttelija, pärskyttelijä, herkästi itkevä), Pirpa, Pirpana, Pirpale, Pirpe (pienikokoinen, piipertäjä, sipsuttaja, kevyesti liikkuva), Piti, Pitittäjä, Pidhe (ilkkuja, huutelija, haukkuja, ilveilijä),

Pitkä, Pitkällinen, Pitka, Pitkaline, Pika (pitkällään makaava, pitkällään viihtyvä, hidas, verkkainen), Piukku, Piukkua, Piukkuja, Pikku, Pikkuja, Piukka, Piukki, Piukkia, Piuka, Piukah, Piukahtaja, Piukahtelija, Piuku, Piukuttaja, Piukko, Piukkoa, Piugu, Pigu, Pigutada, Pihko, Pihkoa, Pihkoja, Piuksu, Piuksuda, Piukso (napsauttelija, piipittäjä, paukuttelija, puhisija, vinkuja), Poike, Poikke, Poikkeaja, Poikkea, Poikkeus, Poikkeuksellinen, Poiku, Poiga, Poige (voimistuva, vahvistuva, puikkelehtija, hyppijä), Poimia, Poimi, Poimija, Poime, Poimea, Poimo, Poimoa, Poimonen, Poimu, Poimui, Poimuinen, Poimeinen, Poimie, Poimeda, Poimendada, Poim, Poimo, Puoimo, Boaibmo, Buoibma, Buoima (pujottaja, noukkija, kerääjä, punoja, lajittelija, kiinni ottaja, hidas syömään), Pola, Polah, Polahtaja, Polahtelija, Poli, Polisija, Polina, Polis, Polai, Polaija (pulisija, polskija, puuhailija, kahlaaja, kurisevan vatsan omaava), Polo, Poloi, Poloinen, Polloi, Polloin, Poloine, Poloina, Pilo, Piloi, Piloinen (onneton, kurja), Polpa, Polpattaja, Polpo, Polpottaja, Polpe, Bolpa (pälpättäjä, pulisija, vollottaja), Polski, Polskia, Polskija, Polska, Polsku, Polskua, Polskuttaja, Polskuttelija (molskija, loiskija), Poltta, Polttaja, Polte, Poltto, Polttia, Polttiainen, Polttajainen, Polttainen, Polti, Poltikkainen, Polttarainen, Poltikka, Polttoa, Pouta, Poltiainen, Poltiaine, Poltte, Poutta, Poutte, Poutteine, Pelti, Poltsi, Poltsikaz, Peldi, Peldikko, Pele, Pole, Pelea, Poleda, Pala, Pallo, Boalde, Boldi, Boldijas, Pulta, Polta (kiireinen, painelija, vaatija, kärttäjä, iskijä, heittelijä, pistelijä, pistelystä kärsivä, polttelusta kärsivä), Pomi, Pomis, Pomisija, Pomina, Poma, Pomah, Pomahtaja, Pomahtelija, Pomittaja, Bomi, Pomiseda (mumisija, humauttelija, mutisija, murisija, itsekseen puhuva), Pompo, Pompottaja, Pompa, Pomppa, Pomppailija, Pomppi, Pomppia, Pomppija (kumauttelija, paukuttelija, hypähtelijä, lapsi jonka sydän pamppailee), Popo, Popottaja, Popi, Popis, Popisija, Pobi, Pobis, Pobiseda, Bobi (itsekseen puhuva, nopeasti puhuva, käskijä, motkottaja, toruja, kipittäjä, härnääjä, mumisija), Poppa, Poppo, Popa, Poppoa, Poppoja (kuuma, kuumeinen, kipeä, usein itsensä polttava), Popsi, Popsia, Popsija, Popsida (ahnas, imijä, maiskuttaja), Pora, Poraaja, Poru, Pori, Poris, Poriseda (parkuja, itkijä, meluaja, valittaja, moittija, murisija), Porha, Porhaltaja, Porhi, Porhia, Porhija, Porhe, Porhu, Porho (pyyhältäjä, kahlaaja, tarpoja), Pori, Poris, Porisija, Porina, Porah, Porahtaja, Porahtelija, Pora, Poro, Porottaja, Beri, Poriseda, Bora, Pura, Bire, Forr (sorisija, juttelija, parahtaja, kovaääninen, polskija, poksauttelija), Poro, Porottaja, Pora, Porah, Porottada, Poru, Porutada, Porotus (rikkoja, irti päästäjä, hakkaaja, putoaja, pakenija, tärisijä, hytkyjä, särystä kärsivä, huimauksesta kärsivä, nopea, puhaltelija), Porpa, Porpattaja, Porpo, Porpe, Borbo (lörpöttelijä, valittaja), Porsku, Porskuttaja, Porska, Porskua, Porskuja, Porski, Porskuttelija (roiskuttaja, polskuttaja, rehvakas, pärskijä), Posa, Posauttelija, Posahdus, Posah (paukuttelija, molskija), Potki, Potkia, Potkija, Potka, Potkai, Potkaisija, Potku, Pota, Potkie, Potkida, Potktä, Petke, Petkea, Petki, Petkia, Pedga, Petka, Poatka, Pottke, Puotka (potkija, ponnahtaja), Pouka, Poukah, Poukahtelija, Poukko, Poukkoi, Poukkoilija, Pouko, Poukka (hypähtelijä, singahtelija, hyppijä), Poukka, Pouka, Poukku, Poukkua, Poukkuja, Poukuttaja, Poukah, Poukahtaja, Poukahtelija, Poukko, Pouko, Poukoa, Poukoja, Poukta, Poukahtada, Povka (paukuttelija, kolistelija), Pudi, Pudis, Pudistelija, Puri, Puli, Puiste, Puistelija, Puista, Puistatus, Puisse, Puisto, Puistoa, Puissa, Puistaja, Pudistada, Puisa, Puistu, Buste, Potso (ravistelija, vaatija, värisijä, murentelija, lyöjä), Pudo, Pudottelija, Putoi, Putoilija, Puto, Putous, Puo, Puvo, Pudotada, Pudu, Puddo, Putto, Bodo, Bodoi, Bodos, Burre (putoilija, sirottelija, murentelija), Puha, Puhaltelija, Puhallus, Puhaltaja, Puhaldus, Puonto (levähtelijä, puuskuttaja, läähättäjä, itkuun purskahtelija), Puhe, Puhea, Puhke, Puhkea, Puhi, Puhikko, Puhu, Puhuva, Puheva, Puhakka, Puhki, Puhkie, Puha, Puhev, Puhle, Puhlakka, Puhli, Puhlie, Puhla (pulska, pöhöttynyt, mahtava), Puhi, Puhis, Puhisija, Puhina (sihisijä, puhaltelija, suhisija, pauhaaja), Puhje, Puhka, Puhkai, Puhkaisija, Puhko, Puhkoa, Puhkoja, Puhki, Puhke, Puhkne, Puhkahtada, Puhkah, Puhga, Bitski, Bitska (puhkoja, perkaaja), Puhka, Puhku, Puhkua, Puhkuja, Puhki, Puhkia, Puhah, Puhahtelija, Puha, Puhaltelija, Puhko, Puhkoa, Puhkai, Puhkutada, Puhk, Pugo, Pukto, Puski (puuskuttaja, lepäilijä, tuhisija, huokailija, posauttelija, puhkuja), Puhti, Puhtia, Pohti, Puhdi, Puhdikas, Puhk, Puhku, Puhta (tarmokas, voimakas, vauhdikas, pirteä), Puija, Puijaaja, Puijaus, Buija, Puja, Puuja (petkuttaja, yllyttäjä, kehottaja, huijaaja, harhaan johtaja, innostaja, lietsoja, mainittelija, ehdottelija, juksaaja),

Puike, Puikea, Puiku, Puikula, Puikelo (pitkulainen, pyöreä), Puikki, Puikkija, Puikkia, Puikke, Puikkelehtija, Puika, Puikah, Puikahtelija, Puikka, Puihka, Puihko, Puihkoa, Puiga, Puige, Puikle, Buikke (pujottaja, nopealiikkeinen, kiemurtelija, pujahtelija), Puitta, Puiga, Puige, Puitto, Puittoa, Puittoja, Puita, Puitada, Pujte (puikkija, livistäjä, nopea, luikkija, nokkela), Puja, Pujah, Pujahtelija, Poja (hyvä uimari, tiehensä kiiruhtaja), Pujo, Pujoa, Pujottaja, Puje, Pujottautuja, Pujottelija, Puju, Pujuo, Pujoi (pujottaja, sitoja, ahtaja, sulloja, tyrkyttäjä), Puka, Pukah, Pukahtelija, Pugi, Pugis, Pugiseda, Puksa, Puksu (hiiskuja, puhelija, ähisijä, puhkuja), Puke, Pukea, Pukeutuja, Puku, Puki, Pukia, Pukija, Pukeva, Pue, Pugo, Pugoi, Pugoittada, Puge, Pugetada, Poe, Poetada, Puggo, Pukto, Bokka, Bokke, Buji, Buvi (pujottaja, hiipijä, tuppautuja, mielistelijä, ryömijä, punoja), Puksu, Puksuttaja, Puksa, Puksah, Puksahtelija, Pukso, Puksoa, Puksi, Puks (puuskuttaja, muksauttelija), Pula, Pulakka, Pola (pulaan joutuva, puuhailija, touhukas), Puli, Pulis, Pulisija, Pula, Pulikoitsija, Pulauttelija, Pulah, Pulahtelija, Pulina, Pulli, Bula, Bulah, Bulahtada, Bulai, Buli, Puliseda, Pulin, Pulpu, Pulja, Pulka, Pulkahus, Pulke, Pulki (pälpättäjä, vastaan väittäjä, polskuttelija, oksentelija, loiskija, niskuroitsija), Pulja, Puljai, Puljailija, Pulju, Puli, Pula, Pulha (puuhailija, touhuaja, huijaaja, telmijä), Pulle, Pullea, Pulla, Pullakka, Pullu, Pullukka, Pulleva, Pullo, Pulli, Pullis, Pullistelija, Pullakas, Pullas, Bulla, Bullas, Bullai, Bulle (pullea, suun mutristaja, suuttuja), Pulpu, Pulputtaja, Pulppu, Pulpe, Bulbo, Bulbotada, Bulbu, Pulbi, Pulbitseda (pulisija, lörpöttelijä), Pulska, Pulske, Pulskea, Pulskistuja, Pulski (lihava, pyöristyvä, verevä, komea, kaunis), Pulska, Bulska, Pulsku, Bulskahtada (polskija, loiskija), Punne, Punnertaja, Punna, Punni, Punge, Pungertaja (ponnistelija, ahertaja, puurtaja, pingottaja), Puole, Puoleton, Puoletoin, Puolu, Puolueeton (avuton, hillitön, ilkiö, puolueeton), Puolta, Puoltaja, Puolto, Puoltoa (suosija, puolustaja, säestäjä), Puolu, Puolus, Puolustaja, Puoli, Poli, Puollu, Puolis, Puolistada, Pooli, Poolis, Poolistada (puolesta puhuja, puoliaan pitävä, suojelija), Pupu, Puputtaja, Pupe, Pupeltaja, Pupeltelija, Puputada, Pupo, Pappa, Pappaa (epäselvästi puhuva, tiehensä juoksija, puputtaen syövä), Purha, Purho, Purhottaja, Purhu, Purhoa, Purhoja, Burhu, Pura, Puras, Puri, Burz, Borso, Borse (pärskijä, polskija), Puri, Puris, Purisija, Pura, Purina, Pure, Buri, Bure, Bura, Burai, Puristada, Burzo (lörpöttelijä, jupisija, niistäjä, murisija, mutisija), Puri, Puris, Puristelija, Puristus, Puristada (likistelijä, puristelija), Purka, Purkaja, Pura, Purkautuja, Purkaus, Purku, Purko, Purkoa, Purga, Pure, Purge, Purgo, Burge, Borge, Pory, Pury (purkaja, hajottaja, perkaaja, penkoja, tutkija), Purna, Purnaaja, Purne, Purnake, Purno, Purnottaja (valittaja, mutisija, murjottaja, lerppahuuli), Purpa, Purpattaja, Purpatus, Purpe, Burbe, Burbo, Burbotada (lörpöttelijä, marmattaja, murisija, jupisija), Putka, Putkah, Putkahtelija, Putkahdus, Butka, Potsko (puikkija, säikky, hypähtelijä, molskija, tönijä), Putska, Putsko, Putsku, Putskah, Putskahtada (pärskijä, putoilija, paiskija, läimäyttelijä, polskija, kaatuilija), Puuha, Puuhailija, Puuhakas, Puha, Puoha, Puohi, Puohinki, Puohe, Puuja, Puujai, Puujailija (touhuaja, ponnistelija, järjestelijä, hilaaja), Puurta, Puurtaja, Puurte, Puurre, Puurto, Puurtava, Puurtamo, Puuri, Puurie, Purde, Purtki, Purdi (polun tekijä, kahlaaja, etsijä, kaivaja, touhuaja, puskija), Puuska, Puska, Pusku, Puuskuttaja, Puusku, Puuskah, Puuskahtelija, Pusko, Puzga, Puusa, Puis, Puisa, Nuus, Nuusa (nakkaaja, tyrkkijä, huohottaja, puhkuja, puhaltelija, syöksähtelijä, paiskoja, kuorsaaja, käsiään lanteilla pitävä), Puutta, Puutto, Puuto, Puutos, Puute, Putte, Puutte, Putos, Puuttoa, Putto, Puto, Puuta, Pute, Putta, Puta, Pututada, Putus (tarttuja, kajoaja, asettelija, ompelija, sitoja), Puuttu, Puuttua, Puuttuja, Puutu, Putu, Puttu, Puttua, Puuttuo, Puutus, Puute, Puttuda, Putta, Pututada, Puudu, Puude, Puudutus, Putto (tarttuja, juuttuja, tarraaja, koskettelija), Puuttu, Puuttua, Puute, Puuto, Puutos, Puto, Putos, Puuteh, Putu, Putus, Puudu, Puududa, Puudus, Puue, Putto, Puwtu, Puwtus, Putte (uupuva, laihtuva, helposti väsyvä), Puutu, Puutua, Puutuja, Puuttu, Puuntu, Puundu, Puundumus, Puudus, Puudu, Puutunut, Puuduttaja, Pudo (jäykistyvä, tunnoton, turtunut), Pyki, Pykiä, Pykijä, Pyke, Pykö, Pyköä, Pykä, Pye, Pykiö, Pykei, Pykie, Puga (veistelijä, lovittaja, murtumista kärsivä, ihon halkeilusta kärsivä), Pyri, Pyris, Pyristäjä, Pyristelijä, Pyrä, Pyräh, Pyrähtäjä, Pyrähtelijä, Puri, Puris, Puriseda (pärskijä, pudistelija, ravistelija, räpistelijä, rimpuilija, syöksähtelijä),

Pyrski, Pyrskiä, Pyrskijä, Pyrskä, Pyrskäh, Pyrskähtelijä, Pyrsky, Pyrskyä, Pyrske (aivastelija, tirskuja, loiskija, räpsyttelijä), Pysty, Pystö, Pisty, Pystyttäjä, Pussu, Pussus, Pustu, Pissy, Pust, Pustuttada, Pustta, Pistta, Pistu, Pusta, Pissu, Pissua, Pusti, Pisto, Pusto, Pistli (pystyttäjä, rakentelija, hyväryhtinen), Pysty, Pystyä, Pystyvä, Pystyväinen, Pisty, Pistyö (kykenevä, taitava), Pysy, Pysyä, Pysyjä, Pysyttelijä, Pysäh, Pysähtelijä, Pysähtyjä, Pysä, Pisä, Pysäyttäjä, Pisy, Pisyö, Puzu, Puzuda, Pusi, Pezi, Pezo, Pizä, Piza, Pessa, Bisso, Bisa, Pise (pysähtelijä, tyyni, hillitty, kestävä, tarttuja, juuttuja), Pyyle, Pyylevä, Pyyleä, Pyyli, Pyyliä (lihavahko, suurikokoinen), Pyörty, Pyörtyä, Pyörtyjä, Pyörtyilijä, Pyörry, Pörtu, Pörru, Pyörrys, Pyördy, Pörty, Pöördu (eksyjä, huimauksesta kärsivä, pyörittelijä), Pyörtä, Pyörtäjä, Pyörtelijä, Pyörte, Pyörre, Pyörty, Pyörtyä, Pyörtyjä, Pyörtyäinen, Pörtä, Pörtta, Pörta, Pörtas, Pööra, Pöörda, Pööre (pyörtyilijä, pyörittäjä, kääntelijä, kiertelijä), Pyöre, Pyöreä, Pyöri, Pyöriä, Pyörijä, Pyörittäjä, Pyörittelijä, Pyöräh, Pyörähtelijä, Pyörtyilijä, Pyörtäjä, Pyörtä, Pyörty, Pörä, Pöri, Pöriä, Pyörie, Pyöry, Pyörys, Pöru, Pörutada, Pöör, Pööre, Pööris, Pööri, Pööritada, Piero, Pier, Peör, Pierra, Pene, Pywä, Päyo, Pärt, Powa, Peno (pyörittelijä, pyörähtelijä, häärijä, petkuttaja, käännähtelijä, pyöreä), Pähkä, Pähkäi, Pähkäilijä, Pähkääntyjä, Pähki, Pähkiä, Pähkijä (innostuja, suutahtaja, hölmistyjä, jahkailija, pohtija), Päkä, Päkättäjä, Bäki, Bäkä (epäselvästi puhuva, lörpöttelijä), Päli, Pälis, Pälisijä, Pälinä, Pälä, Pälättäjä, Päläh (hälisijä, möläyttelijä, älähtelijä), Pälkä, Pälkäh, Pälkähtäjä, Pälkähtelijä, Pälga, Pälgatada, Pälk, Pälgi (älykäs, kekseliäs), Pälpä, Pälpättäjä, Pälpe, Pälpetädä (lörpöttelijä, hölöttäjä, mökeltäjä), Päri, Päris, Pärisijä, Päristelijä, Päristäjä, Pärä, Pärinä, Päriseda, Paeaerra, Perii (rämistelijä, tärisijä, pärskijä, puhaltelija, ravistelija, nenän pärisyttäjä, pyrähtelijä), Pärpä, Pärpättäjä, Pärpäkkö, Pärpe, Pärpätädä (lörpöttelijä, sättijä, loruilija, suupaltti), Pärsky, Pärskyä, Pärskyttäjä, Pärski, Pärskiä, Pärskijä, Pärskä, Pärskäh, Pärskähtelijä, Pärskyö (aivastelija, korskuja, roiskija, pärisyttäjä, pierijä), Päte, Päteä, Pätevä, Päti, Pätiä, Pätijä, Pätö, Pätöä, Pätöi, Pätöinen, Pättä, Pättävä, Pätie, Pätöine, Pädö, Pädödä, Pädi, Päde, Baetta, Pieota (voimistuva, poloinen, kelvollinen, oiva), Pätkä, Pätki, Pätkiä, Pätkijä, Pättkä, Baeske, Päckä, Peckä, Biedga, Pädke, Biekke (lyhyt, pilkkoja, poimija), Pätkä, Pätkäh, Pätkähtäjä, Pätkähtelijä, Pätkäi, Pätkäisijä, Pätskä (mätkähtäjä, paukuttelija, lätkijä, liikahtelija), Päälli, Päällikkö, Pääli, Päli, Pälikköi, Peälikkö, Piälikkö, Peäli, Piäli, Pälikkö, Pealik, Peali, Päälik (taitava puhumaan, itsevarma, johtajan ominaisuuksia omaava), Pääsy, Peäsy, Piäsy, Päästä, Päästäjä, Pääsiä, Pääsiäinen, Pääsi, Peäsi, Piäsi, Pääsijä, Pässä, Päsö, Peässä, Peäsö, Peäse, Piästä, Piäzu, Päzda, Päzdä, Päsä, Pääse, Pääseda, Pease, Pääs, Päzzo, Baessa (pelastaja, pelastettu, toipuja, kykeneväinen, itsenäinen, vapaudesta pitävä), Päästä, Päästäjä, Päästelijä, Pääste, Pästä, Peäste, Piäste, Peästö, Peässä, Piästä, Piästädä, Pästta, Pästtä, Pässä, Peasta, Pästo, Baeste (hellittäjä, irrottaja, pelastaja, eläinten vapauttaja, lauleskelija), Päättä, Päättäjä, Päättyä, Pääty, Päätyjä, Pääte, Päätös, Päätö, Peätö, Piätö, Päätte, Päättelijä, Peätte, Peäte, Peätös, Piättä, Piättädä, Pättä, Pätö, Pätöz, Peata, Pääti, Peähta (päätöksien tekijä, päättelijä, päihittäjä, arvelija), Pöhkö, Pöhki, Pöhkiö, Pöhö, Pöhi, Pöhis, Pöhisijä, Pöhke, Pöhkeä (hölmö, höperö, lihava, puhisija, puuskuttaja), Pöhlö, Pöhli, Pöhlis, Pöhlistyjä, Pöhlä, Pöhläkkä (lihava, pöhöttynyt), Pöhö, Pöhe, Pöhöttynyt, Pöheä, Pöhöttäjä, Pöhi, Pöhis, Pöhistyjä, Pöhhe, Pöhöi (turvotuksesta kärsivä, tyrmistyjä, yllättyjä, puhisija, rötköttäjä), Pöke, Pökertyvä, Pökertyjä, Pökerö, Pökke, Pökkerö (tuupertuja, tyrmistyjä, pöhkö, tokkurainen), Pökkö, Pökke, Pökkelö, Pökö, Pökki, Pökkijä, Pökkilö, Pökky, Pökkylä, Pökkä, Pöki, Pökkiintyjä, Pökköi (pöhkö, saamaton), Pölhö, Pöljä (hölmö, tollo), Pöllö, Pöllöi, Pöllä, Pöllähtänyt, Pöllämystynyt, Pöll, Pulo, Päll (hölmistyjä, pelästyjä, itsepäinen), Pölpö, Pölpöttäjä, Pölpä, Pölpättäjä, Bölbö, Bölbötada (höpöttäjä, vollottaja, lörpöttelijä), Pölö, Pölönen, Pölöttäjä, Pöli, Pölis, Pölisijä, Pölä, Pöläyttelijä, Pöly, Bölä, Böli (pälpättäjä, kailottaja, mylvijä), Pönkkä, Pönkä, Pönki, Pönkittäjä, Pöngi, Pöng, Pönge, Pönga (sulkija, vangitsija, telkeäjä, pönkittäjä), Pönä, Pönäkkä, Pönäköityjä (tanakka, komea, vahva, kopea), Pöppe, Pöpperö, Pöppö, Pelö (tokkurainen, pöhnäinen), Pörhö, Pörhöi, Pörhöinen, Pörhä, Pörhöttäjä, Pörhi, Pörhis, Pörhistelijä (pörröinen, pöyhistelijä, höristelijä, pulskistuva), Pöri, Pöris, Pöristelijä, Pörrä, Pörä, Pöräh, Pörähtelijä, Böri (höpisijä, pyrähtelijä, mörähtelijä, mutisija), Pörpö, Pörpöttäjä, Pörpä, Börbö, Börbötada (pälpättäjä, mutisija, suupaltti), Pörrö, Pörröi, Pörröinen, Pörröttäjä, Pörri, Börri, Börö (pörröpää, pörröinen), Pötki, Pötkiä, Pötkijä, Pötkie (pakoon juoksija, livistäjä), Pötkö, Pötköttäjä, Pötkä, Pötkäh, Pötkähtäjä, Pötkähtelijä, Pötköttelijä (kellahtelija, makoilija, mätkähtelijä), Pöyhe, Pöyheä, Pöyhi, Pöyhiä, Pöyhis, Pöyhistäjä, Pöyhistelijä, Pöyhö, Pöyhkeä, Pöyhki, Pöyhie, Pöyhäkkä, Pöyhtsi, Pöyhtsiä, Pöyhke (pehmeä, tuuhea, pörheä, ylpeä, pöyhijä, kerskailija), Pöyki, Pöykiö, Pöykki, Pöykkiö, Pöykie, Pöykivö (pöhkö, saamaton), Pöyry, Pöyri, Pöyris, Pöyristäjä, Pöyristelijä, Pöyre, Pöyrö, Pöyröttäjä, Pöyreä, Pöyrie, Pölly (pörrötukkainen, sotkuisa, viluinen, tokkurainen, roiskija, suuttuja, pökertyjä, takkuinen, kylmänarka, uninen, pyörtyilijä, vihastuja, pöpperöinen, aamuäksy),

Raaja, Roaja, Ruaja, Raaji, Raajia, Raaju, Roaju, Ruaju, Raggja, Raggjo (touhuaja, puuhailija, järjestelijä), Raakku, Roakku, Ruakku, Raakkua, Raakkuja, Raaku, Roaku, Ruaku, Raakua, Roakkuo, Roakkoa, Roakko (rääkyjä, raakkuja), Raasi, Roasi, Ruasi, Raasia, Raasija, Raas, Raasu, Roasu, Ruasu, Raasida (repijä, riipijä, murentaja), Raasta, Raastaja, Raasti, Roasto, Roasta, Ruasta, Ruastada, Rastta, Rosto, Raste (raahaaja, raapija, raaputtaja, repijä, riistäjä, riuhtoja), Rahi, Rahis, Rahisija, Rahistelija, Rahina (rahistelija, rapistelija), Raika, Raikas, Raike, Raikea, Raiko, Raikos, Raiku, Raikua, Raikku, Raikkua, Raikaaja, Raja, Rajah, Rajahtaja, Raikuli, Praiku, Praikuo, Raikta, Raiga, Raigu, Raigah, Raigahtada (kovaääninen, kaikujen tekijä, iloluontoinen, kirkuja), Raiska, Raiski, Raiskio, Raisku, Raisa, Rask, Rasku, Raisko, Rasko (parka, rukka, tuhlaaja, lurjus), Raista, Raiste, Raisme (vilusta kärsivä, särystä kärsivä), Raisu, Raisa, Rasa (raju, vallaton, levoton), Raju, Raila, Raili, Railakas, Railakka, Raima, Raimo, Raimakka (villi, voimakas, reipas, hurja), Raksu, Raksua, Raksa, Rakse, Raksauttelija, Raksuttaja, Raksuttelija, Raksatada, Krakso (rasauttelija, rapistelija), Rama, Ramai, Ramaisija, Rami, Ramis, Ramistunut, Ramisija, Ramu (väsynyt, raukea, veltto), Rami, Rama, Ramis, Ramistelija, Ramauttaja, Prama (rämistelijä, rapistelija, helistelijä), Rani (raihnainen), Rapi, Rapis, Rapistelija, Rapistaja, Rapina, Rava, Rävi, Rabi, Rabis, Rabiseda, Gräbzo (rahistelija, rapistelija), Rappi, Rappio, Rappe, Rappivo, Rapne, Räpa, Räpas, Räpastada, Räpane (vaivainen, kelvoton, rähjääntynyt, ryvettynyt), Rapsa, Rapse, Rapso, Rapsoa, Rapsi, Rapsia, Rapsija, Rapsu, Rapsuttaja, Rapsie, Rapsuttada, Raps (rasauttelija, napsuttelija, rapsuttaja, raaputtaja, huiskija, kahmija, läpsijä), Rasa, Rasah, Rasahdus, Rasahus, Raza, Razah, Ruocca (rasauttelija, rätistelijä), Rasa, Rasakka, Rasakko, Rasi, Rasie, Raze, Razed, Rasea, Rase, Raseda, Rassi, Rassee (ripeä, sukkela, veres, hauras, raukea), Rasi, Rasittunut, Rasite, Rasittava, Rase, Rasentaja, Rasendada (uupunut, raukea, hoputtaja, katuja), Rati, Ratina, Radi, Radis, Radiseda, Radin, Ratta (rutisija, murisija, riitelijä), Ratke, Ratka, Ratkai, Ratkaisija, Ratkaisu, Ratki, Ratku, Ratkuo, Ratte, Radga, Ratko, Ratkoa, Ratkoja, Ratkuda, Rakke, Rakko, Ruosske (repijä, ratkoja, katkoja, purskahtelija), Rauha, Rauhallinen, Rauhai, Rauhaisa, Rauhaton, Rauhoi, Rauhoittelija, Rauhoittuja, Rauho, Rauhalline, Rauh, Rauhe, Rauhu, Rauhuz, Rahu, Rahutu, Rahus, Rahudus, Rafe (rauhallinen, tyyni, tyynnyttelijä), Rauke, Raukea, Raue, Rauka, Rauko, Raukoa, Rauki, Raukie, Rauge, Rauges, Raugestada (unelias, voimaton, veltto, hervoton), Rauku, Raukua, Raukuja, Raukuttaja, Raukui, Raukuo, Rauga, Raukle, Raugu, Ruowga, Rouku, Roukua, Rawka (valittaja, mankuja, ruikuttaja, jankuttaja, uikuttaja, metelöitsijä, herättäjä), Rava, Ravaaja, Rapa, Ravau, Ravauttaja, Raba, Rabai, Rappe, Rapped, Rabbo, Rapu, Raputada (ripeä, huitoja, yllättäjä, kahmija, iskijä, ravaaja, ravistelija, pudistelija), Ravi, Ravis, Ravistelija, Ravistaja, Rävi, Ravistada, Rapi, Rapis, Rapistuda (pudistelija, ravistelija, raihnas, laihtunut), Reha, Reho, Rehaus, Rehakka, Rehi, Rehka, Rehu, Rehuda (nauruun purskahtelija, äänekkäästi naurava, rohkea, reipas, roihuava, tulen kaltainen), Rehe, Rehevä, Reheä, Rehvä, Rehentelijä, Rehi, Rehie, Reho, Rehed, Rehva, Rehvakas, Rehvakka, Rehvas, Rehvastelija (uhkea, mahtaileva, pöyhkeä, hilpeä, tuuhea, reipas), Rehki, Rehkiä, Rehkijä, Riehki, Riehkiä, Rehkä, Riehka, Riehkie, Rehkta, Rehk, Rohu, Rohuda, Rohk, Rehka, Riekka (telmijä, peuhaaja, uurastaja, riehuja, huitoja, huiskuttaja, paiskoja, ravisuttaja), Reima, Reimakka, Reimakko, Reimi, Reimie (ripeä, komea, vilkas, puhelias), Relle, Relles, Rellestäjä, Rellestelijä, Relli, Rellittäjä, Rella, Rello, Rellottelija, Rellu, Rillu, Rilluttelija (elämöitsijä, rehvastelija, köllöttelijä, hulttio), Rema, Remakka, Remah (nauruun purskahtelija, maahan rojahtelija, räväkkä, iloluontoinen), Remppa, Rempa, Rempu, Remputtaja, Rempo (heiluttelija, ravaaja, väsynyt, roikkuja, roikottelija, veltto, rämpyttäjä), Remu, Remua, Remuaja, Remui, Remuisa (metelöitsijä, riehuja, telmijä, leikkijä, äänekäs), Rento, Rentoutunut, Rentouttaja, Rentto, Rentu, Renttu, Renta, Rentale, Reta, Retale, Rentukka, Rentta, Ryntty, Ryntte, Rynti (hulttio, retku, resuinen), Repa, Repale, Repaleinen, Riepa, Riepale, Riba (riekaleista pitävä, risoista vaatteista pitävä, vaatteiden rikkoja, poloinen, resuinen), Repi, Repiä, Repijä, Repäisijä, Repä, Revä, Repe, Reve, Repei, Repeilijä, Revi, Revittäjä, Revittelijä, Reväyttäjä, Reppi, Reppiä, Repie, Rebi, Rebittädä, Rebitada, Rebe, Rebes, Rebestada, Reba, Rebad, Rappa (repijä, kitkijä, laulaja, raastaja, raapija, vetäjä), Repo, Repos, Repostelija (sotkija, sorkkija, myllääjä, hutilus), Repsa, Repsah, Repsahtaja, Repsahtelija, Repsä, Repse, Repso, Repsottaja, Repsu (roikkuja, retkottaja, kupsahtelija, pyrähtelijä, juoksentelija, nukahtelija, pilkkijä, kaatuilija), Ressu, Ressukka (raukka, raasu, resuinen, takkuinen, pörröinen),

Retku, Retka, Retkale, Retkua, Retkuja, Retkuttaja, Retko, Retkah, Retkahtelija (heittiö, heiluja, notkuja, retuuttaja, veltto, hytkyttäjä), Rette, Rettelöitsijä, Rettelö (riitelijä), Retu, Reuka, Reukas, Retuinen, Retuine, Retuh, Retuhinen, Retuhine, Redu, Reo, Reutu, Reutus, Reotu, Reotus, Reus, Reustada (likainen, kurainen, soimaaja), Retu, Retuuttaja, Retus, Retustelija, Reto, Retos, Retostelija, Reta, Retale, Räto (raahaaja, roikottaja, pudistelija, ravistelija, raahustaja, kerskailija, syyttäjä), Retva, Retvakka, Retvana (notkea, taipuisa, veltto, huonoryhtinen, laiskuri), Reuha, Reuhaaja, Reuhakas, Reuho, Reuhoa, Reuhoja, Reuhka, Reuhottaja, Reuhto, Reuhtoja, Reuhtoa, Reuto, Reutoa (räyhääjä, riehuja, telmijä, touhukas, riuhtoja, rempseä, huolimattomasti pukeutuva), Riehu, Riehua, Riehuja, Rieha, Riehaantuja, Riehakas, Riehakka, Riehuo, Riehakko, Rieho, Rehu, Rehuda (telmijä, leikkijä, rehkijä, villi, keikkuja, heiluja, hillitön, itkijä, nauraja, pörröinen, röyhkeä, ahkera, kiivas, liehuva, leiskuva, tulen kaltainen), Rieka, Riekale, Reika, Reikale, Reka (repaleissa kulkeva, rikkinäisissä vaatteissa viihtyvä, roikale), Riekku, Riekkua, Riekkuja, Rieku, Riekua, Riekuja, Rieka, Riekko, Riekkuo, Prieku, Riegu, Riegus, Riegustada, Riekka (telmijä, riehuja, roikkuja, keinuja, huutaja, parkuja, vallaton, keikkuja, riippuja), Riemu, Remu, Riemui, Riemuisa, Riemukas, Riemuitsija, Riema, Riemas, Riemastuja, Riemakka, Room, Roomu, Roomus, Roomustada, Rem, Riebmo, Rieibmo (ilakoitsija, metelöitsijä, riehuja, reipas, rivakka, iloinen, ihastuja, innostuja, roihuava, liekehtivä, tulen kaltainen), Riena, Rienaus, Reena (riitelijä, parjaaja, loihtija, loitsuista pitävä), Rientä, Rientäjä, Rietä, Riento, Rike, Riente, Rige, Rigeh, Rigehtida, Riende, Riendo (kiiruhtaja, puuhailija, nopea), Riepo, Riepottaja, Riepottelija, Riepoi, Riepoa, Riebu, Riebutada, Riepsa (retuuttaja, raahaaja, suututtaja, retkottaja, puistelija, kiusoittelija, hyväilijä, roikkuja, riuhtoja, hypähtelijä, viskoja, tönijä), Riepu, Repu, Rieppo, Rietu, Riemu (raukka, räsyistä pitävä, räteistä pitävä, huiveista pitävä), Rietta, Rieta, Rietas, Rietastelija, Reta, Retas, Riette, Riettes (ilkiö, rähmäsilmäinen, riesa), Riippu, Riippua, Riippuja, Rippu, Rippua, Riippa, Rippa, Riippi, Riiputtaja, Riipu, Ripu, Riipus, Ripustaja, Ripus, Rippuo, Rippi, Rippuda, Ripne, Ripe, Riiputada, Reppa, Rivi, Riva, Ribi, Riba, Ribai, Ribbo (roikottaja, ripustaja, roikkuja, laahaaja), Riistä, Riistäjä, Riisto, Risto, Riistoa, Riista, Riiste, Riiska, Riistäytyjä, Ristä (tempoja, kiskoja, anastaja, raapija, purkaja, ratkoja, repijä), Rikko, Rikkoa, Rikkoja, Riko, Rikos, Rikollinen, Rikku, Riku, Rike, Rikki, Rikkuo, Rikka, Eiko, Rikta, Rikkuda, Rika, Rikkos, Rikolaz (särkijä, murskaaja, rauhan häiritsijä, taikoja, tärvelijä, sääntöjen rikkoja, omapäinen), Rimppa, Rimppana, Rimpo, Rampe, Rampo (pitkäsäärinen, heiveröinen, paljain jaloin juoksentelija, pienissä vaatteissa kulkija), Rimpu, Rimpui, Rimpuilija, Rimmu, Rimpua, Rimpo, Rimpoilija (vastaan panija, riuhtoja, kiipeilijä, heiluttaja), Rinku, Rinkua, Rinkuja, Rinkuo, Ringu, Ringuda, Rinkta (kiljuja, kirkuja, tiuskija), Ripi, Ripis, Ripisijä, Ripistäjä, Ripistelijä, Ripa, Riva, Ribi, Ribis, Ribiseda (rapistelija, roiskuttelija, viskoja, repijä, raapija), Ripo, Ripottaja, Ripottelija, Rippo, Rippoa, Ripe, Ripeksijä, Rippu, Rippua, Ripu, Ripoi, Ripottada, Roppa (sirottelija, tiputtelija, kädellä pyyhkijä), Ripsa, Ripsi, Ripsiä, Ripsijä, Ripsu, Ripsua, Ripso, Ripsoa, Ripsuttaja, Ripsta, Ripsutada, Ripso, Ripse (huiskuttaja, luutija, silmien räpsyttelijä, silmien liikuttelija, pirskottelija, reippaasti liikkuva, ravistelija), Ripu, Ripa, Ripakka, Rippe, Rippla (vatsatautinen, likainen, löysävatsainen), Risa, Risauttelija, Risah, Ritsa, Riza (kirskuttaja, rasauttelija), Riti, Ritis, Ritisijä, Ritistelijä, Priti, Rita, Riitta, Ritinä, Ritsi, Ratta (rutistelija, ratkoja), Ritva, Rihva, Rilva, Ritvakka, Ritv, Ridva (hento, notkea, norja, taipuisa, oksamaisen ruumiinrakenteen omaava), Riuhto, Riuhtoja, Riuhta, Riuhtaisija, Riuha, Riuhtu, Riuhtuo (kiskoja, nykijä), Rivo, Rio, Rijo, Riivo, Riva, Rivas, Rivos, Rivous, Rive, Rivetada, Reo, Reos, Reostada, Rove (pahankurinen, heittiö, roskaaja, ryvettynyt), Rohi, Rohis, Rohisija, Rohistelija, Rohina, Rohiseda (köhijä, rahistelija, rämäkällä äänellä puhuva, rämäkästi naurava), Rohmu, Rohmi, Rohmia, Rohmija, Rohmua, Rohmuaja, Rohmo, Rohma, Rohmakka, Rohmakas (lurjus, ahne, suurikokoinen, rivakka, huolimaton), Rohti, Rohtia, Rohtija, Ruohti, Ruohtie, Ruohtida, Rohtta, Rohttä, Rohtsi, Rohtsia, Rosti, Roaste, Roastel (uskalias, aikaansaapa), Roihu, Roihua, Roihuaja, Roiha, Roihah, Roihahtaja (kiivas, tulistuja, tulen kaltainen), Roika, Roikamoinen, Roiku, Roikua, Roikuja, Roja, Rojakka, Rojo, Rojottaja, Roiko, Roikoa, Rojakko, Roiga, Roikada, Roina (metelöitsijä, paukuttaja, hakkaaja, jyskyttäjä, kovaa laulaja, kovaa huutaja, parkuja, kirkuja, mylvijä),

Roikkua, Roikkuja, Roikku, Roiko, Roikottaja, Roikuttaja, Roiku, Roikka, Roikale, Roika, Roja (riippuja, veltto, makailija), Roima, Roimakka (reilu, reipas, vahva), Roimi, Roimia, Roimija, Roima, Roimie, Roimu, Roimutada, Roivi, Roivia, Roivija, Roiva, Roivai, Roaiva (hutkija, paiskoja, sivaltaja, läimäyttelijä, oven jyskyttäjä, heittelijä, heiluttaja), Roisi (siivoton, metelöitsijä), Roisku, Roiskuttaja, Roiskuttelija, Roiske, Roiski, Roiskis, Roiskija, Roiska, Roisku, Roiskuo, Ruoisko, Ruoiska, Rojska (roiskuttaja, hutkija, veteen kaatuilija, läimäyttelijä, puistelija), Roisto, Roistu (pitkä, vetelys, laiha), Roitto, Roitti, Roittu, Roito, Roid, Roiu, Roidu, Roidus (räsyinen, likainen, lurjus), Roja, Rojah, Rojahtelija, Rojo, Rojatada, Roika, Roiti, Roitia, Roide (kaatuilija, paiskoja, pitkälleen heittäytyjä, rojahtelija, piiskaaja), Rome, Romo, Romottaja, Romi, Romie, Romssu, Rompsu, Rompsi, Romsi, Romsku (loistava, kasvot punaisena hehkuva, tulesta pitävä, tulen lähellä viihtyvä), Romi, Romis, Romistelija, Roma, Romauttelija, Rome, Romei, Romeikko, Romea, Rompsa, Romah, Romakka, Romahtada, Romai (kaatelija, sortaja, römeä-ääninen, helistelijä, kumistelija, metelöitsijä), Romu, Romo, Romoluinen, Romuluinen, Romuttaja (suuri, kömpelö, isoluinen), Ronkki, Ronkkia, Ronkkija, Ronkka, Ronkkie (kaivelija, tonkija, sorkkija), Ronkku, Ronkkua, Ronkkuja, Ronku, Ronkua, Ronkuja, Ronko, Ronkottaja, Ronk, Ronga, Roango, Roagge, Roange, Runka (raakkuja, käheä-ääninen, karkea-ääninen), Ropi, Ropis, Ropistelija, Ropina, Ropa, Ropaus, Rovi, Roba, Robah, Robahtada, Robe, Robei, Robi, Roappa (rapistelija), Ropsi, Ropsia, Ropsija, Ropsa, Ropsah, Ropsahtelija, Ropsu, Ropsuttaja, Ropse, Ropsie, Ropsta, Ropsida, Ropsis (hutkija, lakaisija, lampsija, hutiloitsija, notkea, riuska, kolistelija, läpsijä), Rote, Roteva, Roto, Rotova, Rotva, Rute, Ruteva, Rota, Rotakka, Roito, Roitova (kookas, reipas, riuska, rivakka), Roti, Rotis, Rotistelija, Proti, Rodi, Rodis, Rodiseda, Rotikko (ratistelija, rutistelija, moittija, naksuttelija), Rotko, Rotkottaja, Rotkah, Rotkahtelija, Rotku, Rotkua, Rotkuja, Rotkale, Rotka, Rotsko, Rotskoa, Rotska, Rotskahtada, Roske, Roacke, Roaska, Roaske, Roatko (veltto, rötköttäjä, roikottaja, lampsija, heiluja, rymistelijä, naksuttelija), Rousku, Rouskua, Rouskuttelija, Rouska, Rouskuttaja, Rouski, Rouskia, Rouskija, Rouske, Rousko, Rouskoa, Rouskah, Rouskahtada, Roawske, Röysky, Röyskä, Röyski, Röyskiä, Röyskijä, Röyske (rouskuttaja, röyhtäilijä, narskuttaja, räsäyttelijä), Ruhjo, Ruhjoa, Ruhjoja, Ruhje, Ruhju, Ruhjuo (runnoja, rehkijä, rähjääntynyt), Ruhmo, Ruhmu, Ruhmi, Ruhmii, Ruhmoa, Ruhma, Ruhmoja, Ruhmda (syömäri, survoja, telmijä, rymistelijä, kuhnija, ahmatti), Ruhmu, Ruhmus, Ruhmuska, Ruhmui, Ruhmuinen, Ruhma, Ruhmahinen, Ruhmahine (kuhmuinen, ryppyinen, näppyläinen), Ruika, Ruikku, Ruikki, Ruikkia, Ruikkija (ripuloitsija, oksentelija, sylkijä), Ruiku, Ruikuttaja, Ruika, Ruiga, Ruigutada, Ruigu (valittaja, vaikertaja, mankuja, kärttäjä), Ruina, Ruinaaja, Ruihna (ruinaaja, mankuja, valittaja, vinkuja), Ruipe, Ruipelo, Ruippa, Ruippana (laiha, pitkä, hintelä), Ruisku, Ruiska, Ruiskuttaja, Ruiski, Ruiskia, Ruiskija, Ruisko, Ruiskoa, Ruiskeh (roiskuttaja, huiskija, viuhtoja, sylkijä), Rujo, Ruja, Ruju, Roja, Rojas (ontuva, rampa, heikko), Ruko, Rukoi, Rukoilija, Ruku, Rukous, Rukoustaja, Rukovus, Rohko, Rokka, Rokkadus (pyytelijä, anelija), Rumi, Rumis, Rumistelija, Ruma, Rumauttelija (kolistelija, rymistelijä), Runno, Runnoa, Runnoja, Runto, Runne, Runtelija, Runte, Runtu, Runna, Runni, Runde (ruhjoja, sulloja, rutistelija, ponnistelija, raahaaja), Runta, Runtta, Runttaaja, Runte, Runtelija, Runtti (ahtaja, nakkelija, mättäjä, paiskoja), Ruoja, Ruoju, Ruojake, Ruojanen, Roja, Roe, Rooja, Roojanen, Roojane, Roojas, Roojastada (ryökäle, rumia puhuva, likaaja, ryvettynyt), Ruopi, Ruopia, Ruopija, Ruopa, Ruopu, Ruopie, Ruopo, Ruopoi, Ruobe, Roopi, Roopida, Roop, Roobi, Ruoppa, Ruopua, Ruope (rapsuttaja, kuopija, raapija, rikkoja, kutittaja, repijä), Rupa, Rupattelija, Rupattaja, Rupe, Rupajaja, Rupi (lörpöttelijä, moittija, nopeasti puhuva), Rupsa, Rupsah, Rupsahtanut, Rupsahtelija (kupsahtelija, putoilija, kaatuilija), Rusa, Rusauttelija, Rutsa, Rutsakka, Rudza, Rudzah, Rudzahtada, Ruse, Rusentaja (paukuttaja, katkoja, naristelija, kitisijä), Ruse, Rusentaja, Rusentelija, Rusu, Rutse, Ruzu, Rusuda, Ruzzo, Ruts, Rutsu, Rocco, Rocce (murjoja, silppuaja, puristelija, painelija), Rusi, Rusikka, Ruska, Rusikoitsija, Rusikas, Ruisk (murjoja, mukiloitsija), Ruska, Rusku, Ruskua, Ruskuja, Ruske, Ruskuttaja, Rutsko, Rutskoa, Rutsku, Rutska, Rutskada (rutistelija, narskuttelija, rusauttelija, riehuja), Ruti, Rutis, Rutistaja, Rutistelija, Rutina, Rutsa, Rutsi, Rudi, Rudis, Rudiseda, Ruta, Rutai, Rutaisija (rutistelija, narisija, kitisijä, narskuttaja), Rutka, Rutkah, Rutkahtaja, Rutkahtelija, Rutku, Rutkale, Rutko (rojahtelija, lihava, laiska, rötköttäjä, retkottaja),

Ryhe, Ryhevä, Ryhä, Ryheä (rehevä, tuuhea), Ryki, Rykiä, Rykijä, Rykä, Rykäisijä, Ryittä, Rykimä, Ryillä, Ryji, Ryvi, Rykie, Rugi, Rugdä, Rykidä, Rakka (yskijä, rykijä), Rymi, Rymis, Rymistelijä, Rymä, Rymäyttelijä, Ryminä, Rymy, Rymäkkä, Ruma, Rumi, Rume, Rumes, Ryme, Rymes (mellastaja, rymistelijä, tungeksija), Rynky, Rynkyttäjä, Ryngä, Rungä (jyskyttäjä, tempoja, riuhtoja, rynnijä), Rype, Rypeä, Rypö, Rypöä, Ryve, Ryvettäjä, Rypi, Rypiä, Rypijä, Rypie, Rybö, Rubö, Ruve, Rupe, Rybe, Rube, Ruvetada (piehtaroija, kylpijä, pulikoitsija, rämpijä, ryömijä, tyrkkijä, likainen), Ryppy, Ryppyi, Ryppyinen, Rypy, Rypi, Rypis, Rypistelijä, Rype, Rip, Rypu, Ruppu, Ruppi, Rupi, Rupu (rypistelijä, käsiä nyrkkiin puristelija, kyyristelijä, käpertyjä, ryppyinen, kurttuinen), Rysky, Ryskyä, Ryskyttäjä, Ryskä, Ryski, Ryskiä, Ryske, Ryskeä (kinastelija, tiuskija, ryskyttäjä, paukuttaja), Rysy, Rysi, Ruse, Rusa, Ruskle, Rassa, Racca (metelöitsijä, ryskyttäjä, tyrkkijä, rimpuilija, puuhailija, ponnistelija), Rysä, Rysäh, Rysähdys, Rysäyttäjä, Rysäyttelijä, Ryse (ryskyttäjä, heiluttaja), Ryti, Rytis, Rytistelijä, Rytinä, Ryty, Rytä, Rytäkkä, Rytyyttäjä, Rytsi (metelöitsijä, kolistelija, tärisyttäjä), Rytky, Rytkö (likainen, ryysyinen, isokokoinen, laiska), Rytky, Rytkyä, Rytkyjä, Rytkyttäjä, Rytkä (heiluja, notkuja, ravistaja, tiuskija, retuuttaja, kompastelija), Ryystä, Ryystäjä, Rystä, Ryyste, Ryysteä, Ryysy, Reslo, Rislo, Ryysä, Ruusa, Ruusta (hörppijä, niiskuttaja, niistäjä, yskijä, kakistelija), Ryöki, Ryökijä, Ryökiä, Ryökä, Rökä, Ryögä, Rökki, Rökkiä, Rökkijä, Rööki, Röökida, Rööga, Röögatada (röyhtäilijä, parkuja, rääkyjä), Ryökä, Ryökäle (heittiö, vetelehtijä), Ryömi, Ryömiä, Ryömijä, Ryömä, Ryömy, Römi, Römiä, Rumi, Rymi, Ryömie, Ryömö, Rooma, Rööma, Roomaja (konttaaja, rämpijä, tarpoja, röhöttäjä, veltto), Ryönä, Ruona, Ryönäinen, Ryöne (likainen, peseytymistä inhoava, roskaaja), Ryöpsä, Ryöpsähtelijä, Ryöpsy (syöksähtelijä, roiskuttelija, purskahtelija, ryystäjä), Ryöpy, Ryöpyttäjä, Ryöppy, Ryöpä, Ryöpäyttäjä, Ryöpäkkä, Ryöppä (pärskijä, roiskija, nopeasti liikkuva, hätäinen), Ryöstä, Ryöstäjä, Ryöste, Ryöstelijä, Ryöstö, Röstä, Röstö, Ryösteä, Röstta, Rössä, Ruusta, Risto, Rysto, Rieste (riistäjä, nappaaja, anastaja, repijä, kitkijä, nyhtäjä, tempoja, haalija, raahaaja), Rähi, Rähis, Rähisijä, Rähinä, Rähä, Rähäkkä, Rähäh, Rähy (moittija, riitelijä, köhäinen, röhisijä, ärisijä), Rähjä, Rähjääjä, Rähjäi, Rähjäinen, Rähjääntynyt, Rähje, Rähjeä, Raehje, Rehju, Rehjus, Rehjo, Rehja (raihnas, rehkijä, rämpijä, likainen, meluaja, vetelehtijä, raahustaja), Rähmi, Rähmiä, Rähmijä, Rähmä, Rähmäkkä, Rähmy, Rähmys, Rähme, Rähmeä, Rähmida, Rähmikas (rämpijä, ryömijä, konttaaja, vetelys, rohmuaja, innokas), Rähmä, Rähmänen, Räämä, Rääme, Reäme, Riäme, Rähmi, Rähmiä, Rähmijä, Räämi, Reämi, Riämi, Räämiä, Rämy, Rämä, Reämä, Riämä, Rähmis, Riäzme, Rähmäs, Rähmästuda, Rähm, Rähma, Rähmane, Rääma, Räämas, Rähkä, Rähkäle, Rähk (rähmäsilmä, likainen, roikale), Räikä, Räikkä, Räike, Präickä, Räikeä, Räikky, Räigä, Räig, Räikta, Räika (meluaja, paukuttelija, läimäyttelijä, jyskyttäjä, kirkuja, huutaja), Räiskä, Räiskijä, Räiskäh, Räiskähtelijä, Räiski, Räisky, Räiskyttelijä, Räiskyä, Räiskyjä, Räiske, Räiskäle, Räiskeä, Räiskyö, Raeske, Reäska, Reacka, Rätskä (paukuttaja, rähisijä, roiskija, räkättäjä), Räjä, Räjäh, Räjähtänyt, Räjäyttelijä, Räjjä, Räjjähös, Räja, Räjahtada (paukuttelija, räsäyttelijä, räiskijä, jyrähtelijä), Räki, Räkittäjä, Räkö, Räkki, Räke, Räkke, Räkkevys, Räkittada, Räka, Raeaeha, Reäkka, Räkä, Räky, Räkkä (kuumaverinen, hikoileva, helteestä pitävä, helteestä kärsivä), Räkä, Räkättäjä, Räky, Räkättä, Räki, Räissä, Präki, Rägi, Rägin, Räga, Rägi, Rägis, Rägiseda (nauraja, ilkkuja, käkättäjä, parkuja, lörpöttäjä), Rämi, Rämis, Rämistelijä, Rämä, Rämäkkä, Räme, Rämeä, Rämie, Rämy, Rämäh, Rämähtada, Rämu (kolistelija, melskaaja, rämeä-ääninen), Rämpi, Rämpiä, Rämpijä, Rämpä, Räbo (liukastelija, kaatuilija, mätkähtelijä), Rämpy, Rämpyttäjä, Rämpä, Rämpäkkö, Rämppä, Rämpe, Rämpäkkä (rämisyttäjä, lörpöttelijä, suulas), Rämä, Rämö, Rämy, Rämäkkä, Rämi, Rämie, Räm, Rämu (rähjäinen, siro, laiha), Ränky, Ränkyä, Ränkyjä, Rängä, Ränkyö, Ränkä, Rängy, Ränktä, Rängu, Rienga, Rinku, Rinkua, Rinkuja, Ronku, Ronkua, Ronkuja, Rango (rääkyjä, parkuja, kiljuja, ärjyjä, kirkuja), Ränsi, Ränsis, Ränsistynyt, Ränsty, Ränsä, Ränssä, Ränstä, Ränsiä, Ränsijä, Ränsy, Ränti, Räntty, Räntti, Räntä, Räntsi, Räntsa, Räntsatada, Räntsakas (huonokuntoinen, tärvelijä, sotkija, ryhditön), Räpe, Räpeä, Räpä, Räpäkkä, Räbe, Räbed, Räpa, Räpakas, Räpi, Räpäle, Räpelö, Räppä, Räpy, Räbu, Räpälä, Räba (hintelä, huolimaton, siivoton, ripeä, resuinen), Räpi, Räpis, Räpistelijä, Räpinä, Räpe, Räpeikkö, Rävi, Räba, Räbi, Räbiseda, Räbis, Räbu (rapistelija, räpättäjä, räpsyttelijä, rämistelijä), Räpsy, Räpsyttelijä, Räpsi, Räpsiä, Räpsijä, Räpsä, Räpsa, Räps, Räpsu, Räpsähus, Repsi, Rafca, Reäpca (räpyttelijä, läpsyttelijä, nyhtäjä, kourija, koskettelija, läpsijä, kiskoja, nykijä, taputtelija),

Räpy, Räpyttäjä, Räpyttelijä, Räpäys, Rävä, Räväyttäjä, Räpä, Räpiköitsijä, Räpi, Räpe, Räpeltäjä, Räpeltelijä, Räbä, Räpa, Räpatada, Räbe, Repto, Räppe, Rip, Rep, Repi, Repä, Repy (taputtaja, läpyttäjä, räpsyttelijä, värähtelijä, räpiköitsijä, resuinen, pyristelijä, ravistelija), Räpä, Räpättäjä, Räpäs, Räpätada, Räpa (pälpättäjä, hävytön, suupaltti), Räsä, Räsänen, Räsäkkä, Räza, Räzah, Räzahtada, Räzai, Räze, Räzeleda (paukuttaja, jaarittelija, kivahtaja, kirmaaja), Räti, Rätis, Rätistyjä, Rääti, Rätti, Rättä, Rätö, Rätös, Rätsi, Rätsä, Rätsäkkä (reppana, pienikasvuinen, riitaisa), Räti, Rätis, Rätistäjä, Rätistelijä, Präti, Rätinä, Rätineh, Rädis, Rädi, Rädiseda, Rädin (meluaja, ryskyttäjä, päristelijä), Rätki, Rätkiä, Rätkijä, Rätkä, Rätkäh, Rätkähtäjä, Rätkähtelijä, Rätky, Rätke, Rätkeä, Rätskä, Rätske, Rätskeä, Rätskähtada, Riecka, Raeske, Raetka (mätkijä, hutkija, roiskija, viskelijä, tiuskija, ärähtelijä, räkättäjä), Räyhä, Räyhääjä, Räyhnä, Rähvi, Rähvä, Räve (rähisijä, äänekkäästi puhuva, äänekkäästi naurava, meluaja, kinastelija), Räyky, Räykyttäjä, Räykky, Räykkyä, Räykkyjä, Räykkyö, Räuko, Räug, Räukto (haukkuja, meluaja, paukuttaja, itkijä, rääkyjä), Räyski, Räyskijä, Räysky, Räyskä, Räyske, Räusa, Räuska, Räiskä (ärjyjä, räkyttäjä, tiuskija, mekastaja), Räyty, Räytyä, Räytyjä, Räity, Räytyö, Räidi, Räidida, Räyky, Räykyä, Räyke, Räykeä, Räyki, Räykie, Räykky, Räysty, Rääty, Reäty, Riäty, Räätyä, Räätä, Reätä, Riätä (uupuva, hiipuva, notkea, roihahtava, tulen kaltainen), Rääky, Rääkyä, Rääkyjä, Rääkky, Rääkkyä, Rääkkyjä, Rääkkä, Reäkkä, Riäkkä, Räkki, Räkkiä, Räkkijä, Reäky, Reäkyö, Riäky, Riägy, Rägu, Räga, Rääki, Reäki, Riäki, Rääkida, Rääk, Raekko (parkuja, rääkyjä, meluaja, itkijä, huutaja), Rääpi, Reäpi, Riäpi, Rääpiä, Rääpijä, Rääppi, Rääppiä, Rääppijä, Reäppi, Reäppie, Riäppi, Räppi, Räppiä, Rääpe, Reäpe, Riäpe (ronkkija, hutilus, raapija, kaapija, rehkijä), Rääpy, Rääpys, Räpy, Reäpy, Reäpö, Reäpöi, Riäpy, Riäpyz, Riäpö, Riäpöi, Räpu, Räpuz, Rääbi, Rääbis, Rääbu, Rääbus, Repso, Repsoz, Rääppö, Reäppö, Riäppö, Raeva, Raevas (pienikokoinen, heikkokuntoinen), Rääpä, Rääpäle, Reäpä, Reäpäleh, Riäpä, Räpä, Räpäle, Rääpi, Rääpäkkä, Reäpi, Reäpäkkä, Riäpi, Rääba, Rääbakas, Rääbu, Rääbus (ryysyinen, repaleinen, surullinen, lyyhistyjä, rääväsuu), Räätä, Reätä, Riätä, Rääty, Reäty, Riäty, Räätyä, Räätyjä, Reäte, Reäteä, Räädi, Rääditada (lämmöstä pitävä, lämmöstä kärsivä, kuumaposkinen, kuumeinen), Räävä, Räävi, Rääviä, Räävijä, Räävitön, Reävä, Riävä, Räämä, Reämä, Riämä, Reämi, Reämis, Reämiskö (suurisuinen, soimaaja, hävytön, parkuja, kirkuja, itkijä, jalat harallaan istuva), Röhi, Röhis, Röhisijä, Röhinä, Röhiä, Röhijä, Röhä, Röhö, Röhöttäjä, Röhäh (köhisijä, rahistelija, rykijä, röhnöttäjä, jököttäjä), Röhki, Röhkiä, Röhkijä, Röhkä, Röhky, Röhkyä, Röhkö, Röhke, Röhkie, Röhkädä, Röhktä, Röhti (murahtelija, köhijä), Rökä, Rökkö, Rökö, Rököi, Rökkä, Rökkäi, Rökkäinen, Rökköinen, Rököttädä, Rököttäjä, Rokki (kärttäjä, kinuaja, kiihkeä), Röme, Römeä, Römevä, Römä, Römäkkä, Römi, Römie (matalaääninen, möreä-ääninen, iso, kömpelö), Römi, Römis, Römistelijä, Römy, Röminä, Römä, Römäh, Römähtäjä, Römähtelijä, Röme, Römeä (römeä-ääninen, rymyäjä, remuaja, riemuitsija), Rönky, Rönkyä, Rönkyjä, Rönkä, Rönkyö, Rönkäh, Röngy, Rönkta, Rönga, Röngah, Röngahtada (karjuja, mylvijä, kiljuja), Rötkö, Rötky, Rötkylä, Rötkä, Rötkäle, Rötkäleh (retku, ryysyinen, resuinen), Rötkö, Rötköttäjä, Rötkäh, Rötkä (laiska, lojuja, röhöttäjä, retuuttaja, pötköttelijä), Rötö, Rötös, Rötöstelijä, Rötöskä (kolttosten tekijä, huolimaton, siivoton, rehkijä), Röyhe, Röyheä, Röyhevä, Röyhelö, Röyhy, Röyhä, Röyhi, Röyhis, Röyhistelijä, Röyhentelijä, Röyhky, Reyhi, Reyhie, Reyhä, Reyhäkkä, Reyhö (pöyhkeä, mahtailija, iloinen, pörröinen, reipas), Röyhtä, Röyhtäilijä, Röyhde, Röystä, Reyhtä, Reystä, Roha, Rohatada, Röhtä, Reudlo, Rieudla, Röyhki, Röyhkiä, Röyhkijä, Röyhkä, Röyhkö, Röyhke, Röhkä, Röyhä, Röyhi, Röyhiä, Röäyhy (röyhtäilijä), Röyky, Röykyttäjä, Röykä, Röyke, Röykke, Röykkeä (ryskyttäjä, tempoja, ravistelija, yskijä, rykijä), Röy, Röykä, Röyki, Röykiä, Röykijä, Röygä, Röuga, Roo, Rooga, Roogatada, Raew, Raewge, Raewgo, Rev, Revko, Räy, Räyvi, Reäv, Reävva (röyhtäilijä, rykijä, röhkijä, yskijä, köhäinen),

Saalo, Soalo, Sualo, Saaloa, Saaloja, Saalota, Sadda (huohottaja, läähättäjä), Saapu, Saapua, Saapuja, Soapu, Suapu, Saavu, Saavuttaja, Saavutus, Sautta, Soavu, Soavus, Suavu, Suabu, Suabuttada, Sabu, Sabutada, Savu, Saabu, Soabu, Savo, Sajo, Sajovo (kurkottelija, havittelija, tavoittelija, saapuja), Saarna, Saarnaaja, Saarnas, Sarna, Soarna, Suarne, Suarna, Sarn, Sarna, Sarnane, Sarnanen, Saarnaine, Saarnainen, Sardne, Sardno, Sorni, Sarnay (kaunopuheinen, hellittelysanoista pitävä, loitsuista pitävä, puhelias, satujen kertoja, saduista pitävä), Saarta, Soarta, Suarta, Saartaja, Saarrettu, Saarro, Soarro, Suarro, Saarros (piirittäjä, ympärillä pyörivä), Saatta, Saattaja, Saatto, Saattu, Saate, Saattelija, Soate, Suate, Satta, Satto, Soatto, Soattoa, Suatto, Suatta, Suattada, Saata, Soata, Suata, Saade, Saatu, Soatu, Suatu, Saatus, Soto, Satte, Savto, Safto, Sokte, Sukte, Suti, Sutini (seuraaja, miellyttäjä, sitkeä), Sada, Sadattelija, Sadatus, Saja, Sajatada (kiroilija), Sahi, Sahis, Sahisija, Sahu, Sahai, Sah, Sahune, Sahunen, Sahiseda (suhisija, sähisijä), Sali, Salia, Salija, Sale, Cuolla, Salla, Szil, Szila, Szilfa (halkoja, pilkkoja, kiskoja, lohkoja, uurtaja, työstä pitävä), Salske, Salskea, Salkki, Sale, Saleva, Salea (hoikka, pitkä, siro), Same, Samea, Sama, Samakka, Samera, Samero, Sameri, Sameriainen, Samentunut, Sami, Samie, Samme, Zumi, Zumit, Zumid (siivoton, sotkuinen, käheä-ääninen), Samma, Sammaltaja, Sammal (sopertaja, änkyttäjä), Sammu, Sammua, Sammuja, Sammuttaja, Sammuo, Sambu, Sambuda, Sampta, Samu, Samuda (heikentyvä, hengitysvaikeuksista kärsivä), Samo, Samoilija, Samoi, Samu, Sammu, Samm, Samb, Sam, Samud, Lamo, Tomo, Sum, Som, Sumo, Sumoy (vaeltelija, kiertelijä, juoksija, harppoja, askeleiden ottaja, hiipijä, hypähtelijä), Sana, Sanoa, Sanoja, Sano, Sanai, Sanailija, Sanottaja, Sanaton, Sanainen, Sena, Sona, Sadne, Szo (sanailija, loitsija, lupailija, luvattu, lupauksista kiinni pitäjä, ilmoittaja), Sankka, Sanke, Sankea, Sanka, Sange, Sanki, Sankie, Sangei, Sanged, Sangdo, Sagga, Saggai (lihava, synkkä, tuuhea), Sano, Sanoa, Sanoja, Sanoma, Sanno, Sannoa, Sanu, Sanuo, Sane, Sanoda, Sena, Sonu, Sonum, Sento (lausuja, selittäjä, soimaaja, kertoja, loitsija, lumoaja), Sara, Saras, Sarastuja, Sarastus, Sarastos, Sarana, Sära, Säre, Säredä, Sora, Cuorri, Saerra, Saerrad (loistava, säihkyväsilmäinen, päivän kaltainen), Satu, Satui, Satuilija, Satumainen (kertoilija, kertomuksista pitävä, hyvän mielikuvituksen omaava, omiaan puhuva), Savi, Savitsija, Sabi, Sabitazhe (vikkelä, kuopija, pieksijä, vihtoja, vihtomisesta pitävä), Seka, Sea, Seko, Sekoi, Sekoilija, Sekoittaja, Sekaantuja, Sekainen, Sekava, Sekalainen, Sekai, Seas, Sekka, Sekko, Seja, Sekah, Seku, Sekuo, Sevo, Sekaine, Sego, Segoittada, Sega, Segoi, Segaz, Seä, Segu, Segadus, Segane, Siega, Siegas, Sieggo, Saekke, Saekka, Saego (sekaantuja, eksyjä, sekavia puhuva, erehtyjä, häiritsijä, sotkuinen), Sela, Selai, Selailija, Selu, Seluo, Tsela (hämmentäjä, sekoittaja, pöyhijä, touhuaja, roiskija), Selke, Selkeä, Selje, Seli, Selki, Selkiä, Selkiyttäjä, Selko, Selittäjä, Selitys, Selo, Selos, Selostaja, Sele, Selge, Selged, Selgi, Selgittädä, Suuge, Seltsi, Seltsiä, Selle, Selgitus, Sieldo, Selto, Cielga, Cielgas, Saelga, Saelgad, Saelgat (selittäjä, selvittäjä, järjestelijä, järjestyksestä pitävä, puhtaudesta pitävä, toimelias), Selkka, Selka (sekoittaja, rettelöitsijä), Selvä, Selpä, Selve, Selvi, Selviytyjä, Selviä, Selviäjä, Selvittäjä, Selviö, Selv, Selvenen, Selvene, Saelve (etevä, viisas, nopea, näppärä, selittäjä), Sepi, Sepiä, Sepijä, Seve, Sepe, Seppi, Seppiä, Sepie, Sebi, Sebida, Siebbo (käärijä, kerijä, asioiden selvittäjä), Seppä, Seppo, Sepi, Sepittäjä, Sevi, Sepu, Sepus, Sepustaja, Sepiä, Sep, Sepp, Sepa, Sepis, Sepistada, Siepa, Caeppe, Szep (taitava, osaava, selittäjä, hyvä puhumaan, loitsuista pitävä, kaunis), Sieka, Siekai, Siekailija (vitkastelija, empijä, hätiköijä, keikkuja), Sieka, Siekale (repaleinen, riekaleinen), Siema, Siemai, Siemaisija, Siemailija, Siemaus, Sieme, Soom, Soomu, Sima, Simada, Semda, Sime, Simo, Sime, Siepma (ahnaasti juova, nopeasti juova, hörppijä), Siepa, Sieppa, Sieppaaja, Sieppo, Sieppaus (nappaaja, tempoja, kiukkuinen, varastelija), Sievä, Sievi, Sievinen, Sievo, Sievoi, Sievoinen, Sievis, Sievistelijä, Sievida, Siva, Siiva, Siivakas, Suy, Siy, Suko, Sukon (nätti, nopea, näppärä, hyväluontoinen, pöpperöinen, heräilijä, solakka), Sihi, Sihis, Sihisijä, Siha, Sihah, Sihahtelija, Sihu, Tsihi, Tsihe, Sihiseda (sähisijä, tuhisija, suhisija), Siiro, Siirottaja, Siira, Siiri, Siri, Siris, Tsiira, Tsiiro, Siiris, Siiras (raajoja harallaan pitävä, levittelijä, ojentelija, pörhistelijä, kylmänarka, helposti kananlihalla tuleva), Siirtä, Siertä, Siirty, Siirtyilijä, Siirto, Siirtolainen, Siirte, Siirtelijä, Sierdy, Sirta, Siirda, Siirdu, Siirduda, Sirde, Siiri, Siire, Siri, Sirhe, Sire, Sires (syrjijä, siirtyilijä, siirtelijä, läheisyydestä pitävä, kylki kyljessä viihtyvä), Siity, Siityä, Siityjä, Siite, Siiteä, Sity, Sityä, Siti, Sitiä, Seedu, Sievi (leppoisa, siedettävä, ehtiväinen, ajoissa tuleva),

Siitä, Siki, Sikiä, Sikiäjä, Sietä, Sike, Sikeä, Sikenejä, Sikiö, Sikio, Siittä, Siittäjä, Siite, Siito, Siitos, Siitti, Siittiö, Sitä, Sije, Sikivö, Sikie, Sigi, Sigitada, Sikto, Sakka, Sakko, Soha (elinvoimainen, hyvin kasvava, tuuheahiuksinen, sikeäuninen, vastasyntynyt), Siivo, Siivoaja, Siivoa, Siivoton, Siivollinen, Siivokas, Sivo, Siivotoin, Siivu, Siivus, Divvo (sotkuinen, sävyisä, hyvätapainen, puhdas, epäsiisti), Sike, Sikke, Sikeä, Siki, Sikie, Seje, Sejede, Sidä, Sido (sikeäuninen, sitkeä, tuuheahiuksinen), Sikka, Sikkara, Sikku, Sikkura, Sikkä, Sikke (kiharapäinen, sykkyrässä oleva, silmien sirrittäjä, nenän nyrpistelijä), Silpo, Silpoa, Silpoja, Silwo, Silpi, Silpiä, Silpa, Silpai, Silpaisija, Silpie, Silpta, Szila, Tsilmu (paloittelija, irti päästäjä, kuorija, sivaltaja, tempoja, sieppaaja), Singo, Sinko, Sinkoi, Sinkoilija, Singa, Singah, Singahtaja, Singahtelija, Sinkauttaja, Sinka, Sinku, Sinkuo, Tsinka, Singotada, Singu (heittelijä, viskoja, tyrkkijä, penkoja, levittelijä, sätkijä), Sima, Simah, Simahtaja, Simahtelija, Simo, Sime, Simeä (väsähtäjä, uupuja, sammuja), Sinku, Sinkua, Sinkuja, Singu, Singuda (tiuskija, äksyilijä, vastaansanoja, vinkuja), Sipa, Sipai, Sipaisija, Siva, Sivaisija, Sipo, Sipoa, Sipoja (pyyhkijä, hipoja, koskettelija), Sipa, Sipe, Sipale, Sipru, Tsipru, Sipare, Tsiba, Siba, Ziba, Zibar (lyhyt, riekaleinen), Sipi, Sipis, Sipisijä, Sipa, Sipattaja, Tsivi, Sibi, Sibis, Sibiseda, Tsibi, Tsipi (kuiskuttelija, supattelija, rapistelija), Sipsu, Sipsuttaja, Sipsuttelija, Tsipsu, Siwcu (hiipijä, tepsuttaja, sipsuttaja), Siri, Siris, Sirisijä, Sirittäjä, Sirinä, Sira, Tsiri, Sirie, Sirakka, Tsira, Tsirakka, Siriseda (kimittäjä, kirkuja, sihahtelija), Siri, Siris, Siristelijä, Sirri, Siiro, Siira (silmien siristelijä, harittavat silmät omaava), Sirke, Sirkeä, Sirki, Sirkiä, Sirro, Sirko, Sirkoja, Sirkea, Sirkka, Sirkoa, Sirge, Sirgu, Sorga, Serga (pirteä, vilkas, reipas, aikaisin herääjä, öisin heräilijä), Siro, Sire, Sireda, Sira, Sirakas, Ser (hoikka, hento, sorea), Siro, Sirottaja, Sirottelija, Siroa, Sirko, Sirkoa, Sira, Strado, Sora, Stravto (pirskottelija, ripottelija, hajottaja), Siru, Siro, Sirunen, Sirpa, Sirpale, Sirpaleinen, Sora, Tsorä, Tsiri, Tsir, Csiri (pieni, hauras), Sitke, Sitkeä, Sitka, Sitkas, Sitki, Sitkiä, Sitkie, Sitked, Sitkea, Sikt, Sitko, Sitkoz, Sitkad, Sitkes, Dadga, Dadgad, Tsatko (sitkeä, sinnikäs, sikeäuninen, sisukas), Siva, Sivaltaja, Sivaltelija, Sivallus, Sive, Siveltäjä, Siveltelijä, Sivu (läimäyttelijä, pyyhältäjä, sieppaaja, sipaisija, silittäjä, viskoja), Sive, Siveä, Siveetön, Sivi, Sivis, Siivi, Sivistelijä, Siva, Sivakka, Tsive, Tsived, Sivakas, Siiva, Siivakas, Sivva, Sivvad, Suy, Siy, Suko, Sukon (sievä, solakka, lempeä, siro, koreilija, siisti), Sohi, Sohia, Sohija, Soha, Sohai, Sohaisija, Sohie, Söhi, Söhiä, Sohla, Sohlaaja, Sohk (tökkijä, sysijä, hosuja, petkuttaja), Sohi, Soha, Sohah, Sohka, Sohis, Sohiseda, Sohki, Tsuzo, Sosi (supattelija, kuiskaaja), Soila, Soilakka, Soilake, Soilu, Soilukka, Soili, Soilie, Soile (notkea, hoikka, pitkänhuiskea), Soima, Soimaaja, Soimattu, Suoimo, Soaibma, Soitle (moittija, sättijä, uhoaja), Sojo, Sojottaja, Soiko, Sujo, Sujottaja (törröttäjä, suorana makaaja, jäykkä, ojentelija), Soke, Sokea, Soe, Sokai, Sokaistunut, Sokaisija, Sokki, Sokkia, Soka, Soki, Sokia, Sokie, Sova, Soko, Soge, Soged, Seke, Sekea, Sega, Sogeneda, Sogdo, Sowki, Sokkin, Soga (huononäköinen, sotkija, häikäistyvä, rähjääntynyt), Sole, Solea, Soleva, Sola, Solakka, Solke, Solkeva, Solki, Soleikko, Solie, Solakko (pitkä, kaunis, hoikka), Soli, Solis, Solisija, Solina, Sola, Solai, Soliseda, Tsoli, Soalla (lirisyttäjä, helistelijä, äänekäs, vilistäjä, pulikoija, lörpöttelijä), Solmu, Solmi, Solmia, Solmija, Solme, Solm, Soume, Sum, Selmu, Selmi, Selma, Solm, Solme, Suolm, Suolmo, Cuolbma, Sulmo, Sulma, Csomo (solmija, yhdistäjä, kasaaja), Solu, Solua, Soluja, Solju, Soljuja, Soljua, Solah, Solahtaja, Sola, Soluo (liukuja, lipuja, ujuttaja, pujahtaja), Solva, Solvaaja, Solvaus, Solve, Soalve, Soalvi, Suolva (herjaaja, nopeasti puhuva, epäselvästi puhuva), Sonki, Sonkia, Sonkija, Sonkkia, Sonkki, Songe, Songertaja, Tsonke, Tsonki, Tsonkie, Tsongo, Tsonkta, Songi, Tsongi, Tsonge, Tsungi, Tsunge, Suogga, Sonka, Song, Coagge (penkoja, tonkija, näpertelijä, mongertaja, nuuskija, pohtija, poimija), Sonnu, Sonnustautuja, Sonnus, Sonto, Sonni, Sonda, Sondi (lämpimästi pukeutuva, varustautuja, kumartelija, vaatteiden käärijä), Sopi, Sopia, Sopija, Sopimaton, Sovi, Sove, Sovelias, Sovittelija, Sope, Sopeutuja, Soppi, Soppia, Sopu, Sopie, Sobi, Sobu, Sobimatu, Sobitada, Soappa (sovittelija, sovinnon tekijä, sopeutuvainen, eripurainen, lepyttelijä, leppyväinen), Sopo, Sopottaja, Sope, Sopertelija, Sopero, Sopera, Sopottaja, Sopso, Sopotada, Soba, Sobai, Sobi, Sopi, Sobin, Soaba, Tsopa (supattelija, kangertelija, kuiskija, rahistelija, mumisija), Sore, Sorea, Sorja, Sorjo, Sorri, Sorria, Sori, Sorie, Sora, Sorakka, Sorakko (soma, kaunis, pitkä, hoikka),

Sormi, Sormikas, Sormu, Sormus, Sormunen, Sorma, Sormaus, Sorme, Sormeilija, Sorm, Sormuz, Sermi, Sermu, Sormitseda, Suorm, Suormo, Suorbma, Suorbmas, Sur, Surk, Surks (hypistelijä, koskettelija, erikoiset sormet omaava, sormuksista pitävä), Sorta, Sortaja, Sorrettu, Sorre, Sortu, Sortua, Sortuja, Sorto, Sortoa, Sortuo, Sortta, Sordu, Sordo, Serto, Soord, Soer, Soarde (kaataja, kukistaja, alistaja, painostaja, nujertaja, käheä-ääninen), Sota, Soti, Sotilas, Sotu, Sotia, Sotija, Sotie, Seta, Seti, Setia, Soda, Sodi, Sodida, Suoda, Cudde, Soatte, Sudo, Suda, Sude, Tziude (kiroilija, sättijä, ahdistelija), Soukka, Souke, Souki, Soukis, Soukistaja, Tsoukka (kapea, kaitaluinen, piukka), Sotke, Sotkea, Sotki, Sotkia, Sotkija, Sotkuda, Sotkeutuja, Sotku, Sotkie, Sotkida, Sotkta, Setke, Setkea, Setko, Suotko, Suotku, Soatka, Sutski, Sutskini, Sutsni (survoja, tallaaja, polkija, sekoittaja, tahrija, rämpijä, ompelija), Suhi, Suhis, Suhisija, Suha, Suhauttaja, Suhina, Suhu, Tsuhi, Suhineh, Tsuha, Tshutta, Tshuttada, Suhiseda (sihisijä, supisija, kuiskija, puhisija), Suihka, Suihki, Suihkia, Suihkija, Suihku, Suihko, Suihkoa, Tsuiha, Tsuihahtada (suhisija, tiuskija, touhuaja, viskoja), Suika, Suikah, Suikahtelija, Tsuika (suutelija, sujauttaja, pujahtelija, syöksähtelijä), Suike, Suikea, Suikeva, Suika, Suikale, Suikka, Suiku, Suikula, Suikertelija, Suiki, Suikia, Tsuiku, Tsuike (hoikka, notkea, pitkä), Suila, Suilu, Suilua, Suiluja, Suile, Suilea, Tsuilo, Tsuiloa, Tsuila (liukuja, silittäjä, livahtaja, solakka, keinuja), Suimi, Suimia, Suimija, Suima, Suimie, Suimitada (ahmija, syöjä), Suippo, Suippu, Suippe, Suippea, Suipe, Tsuipa, Tsuipakka, Tsuipakko (siro, suippopäinen, hoikka), Suitsu, Suitse, Suitsea, Suitsuttaja, Suittsa, Suisu, Suits, Suitsutada, Cokce, Tjoktje, Sohce (tupruttaja, suihkuttaja, savua tuulettava, savussa viihtyvä), Suitta, Suutta, Suitto, Suittoa, Suittoja, Suittu, Suittada, Suuta, Suuda, Seito, Sito, Suite, Soaite (ehtivä, kykeneväinen, keräilijä, säästeliäs), Suiva, Suivaantuja, Suivaantunut, Suivauttaja, Suivai, Suivaisa, Tsuiva, Suivas (kyllästyjä, suuttuja, tympääntyjä), Suju, Sujua, Sujuttaja, Sujuva, Suja, Sujah, Sujahtaja, Sujahtelija, Sujauttaja, Sujuo, Soggja (periksi antaja, liukuja, onnistuja, pujahtelija), Suke, Sukeltelija, Sukke, Tsuke, Tsukke, Tsukla, Tsukle, Sukeldada (sukeltelija, pulahtelija, kylpijä, vedessä viihtyvä), Sukke, Sukkela, Sukki (kummallinen, vikkelä, nopea, vilkas, viekas), Sulke, Sulkea, Sulki, Sulkia, Sulkija, Sulje, Sulkie, Sulku, Sulge, Sulgeda, Sulgu, Sulg, Sulu, Solgo (kansien ja ovien sulkija, silmien ummistaja, nuhainen, hengenahdistuksesta kärsivä), Sullo, Sulloa, Sulloja, Sulloutuja (ahtaja, tunkija, polkija, survoja), Sulo, Suloi, Suloinen, Sulous, Suloine, Suli, Sulni, Sulnis, Sulune, Sulu, Sulukas (mukava, herttainen, kultainen, viehkeä), Sumu, Sume, Sumea, Sumentunut, Sumuttaja, Sumi, Sumie, Sumettada, Sumeg, Sumo, Summu, Sumbu, Sobmo, Suv, Summe, Su (alakuloinen, sateesta pitävä, sumusta pitävä), Suoda, Suoja, Suoma, Suopa, Suotu, Suitui, Suotuisa, Suotuinen, Suopu, Suopua, Suope, Suopea, Suosi, Suosia, Suosija, Suostu, Suostuja, Suuva, Su, Sovi, Sovia, Soovi, Soovida, Suovva, Sini, Sone (suopea, sallivainen, hyväntahtoinen, toivottu, kiintyvä, myötämielinen), Suolta, Suoltaja, Suoltu, Suolto, Cuolde, Tselti, Tseltini, Tseltni (purkaja, lappaja, sotkija, talloja, putoilija, kiskoja, sirottelija, riisuja, lajittelija), Suosi, Suosia, Suosija, Suosittu, Suosittelija, Suosio, Suosikki, Sovi, Sovia, Soovi, Soovida (toivoja, toivottu, toivottaja), Suostu, Suostua, Suostuja, Suostuttelija, Suostuvainen, Suostuo, Suossu, Soostu, Soostuda, Suosto (myöntyväinen, leppyjä, uupuja, voimistuva), Supi, Supis, Supisija, Supa, Supattaja, Supattelija, Supina, Supe, Tsupe, Supu, Suputada (kuiskailija, supattaja), Suppe, Suppea, Supa, Supakka, Supu, Supi, Supis, Supistaja, Supe, Suppi, Suppie, Suppu, Coppe, Suppa, Tjuhppa, Supeg, Sopi, Sopid, Szupo (kapea, siro, laiha), Suri, Suris, Surisija, Surina, Sura, Surah, Surahtelija, Tsuri, Sure, Suriseda, Tsurro (viuhahtelija, torkahtelija, hyrisijä, virtsaaja), Survo, Survoa, Survoja, Survi, Survoi, Surva, Survos, Survia, Surviainen, Survu, Surda, Suru, Surve, Surro, Sore, Sure, Szur (jauhaja, hienontaja, painaja, tunkija, tanssija, likistelijä, rusentelija), Sutja, Sutjakka, Sutjake, Sotja, Sotjakka (pitkä, notkea, hoikka, näppärä, veltto, suupaltti), Suukko, Suuko, Suukottelija, Suukku, Suukki, Suukka, Sukko, Sukkoi, Sukku, Tsukka, Tsuk, Tsukta, Tsuko, Tsiuku, Cuwke, Csok, Csoko (suukottelija, suukoista pitävä, puhelias, maiskuttaja), Sykki, Sykkiä, Sykkijä, Sykkä, Sykä, Sykäh, Sykähtelijä, Sykähdyttäjä, Syke, Syky, Sykyttäjä, Sykkie (nopean tai vahvan sydämen sykkeen omaava, säpsähtelijä, torkahtelija, säikyttelijä), Sykky, Sykkyrä, Sykkyräinen, Syke, Sykerö, Sykertäjä, Sykkä, Sykka, Sykke (takkuinen, palmikoitu, hiuskierteen omaava), Sylkä, Sylkäh, Sylkähtäjä, Tsylkä, Tsylku (sykähtelijä, vavahtelija, pökkääjä, puskija, hieroja, koskettelija, säpsähtelijä, tyrkkijä),

Sysä, Sysääjä, Sysi, Sysiä, Sysijä, Sysäi, Sysäisijä, Sysy, Syssy, Syssiä, Sysa, Susa, Suska, Susku, Sisko, Sysko, Syskä, Saska, Saske, Soskä, Suskä, Syskä (lykkijä, tuuppija, tönijä, hieroja, hyppelijä, sulloja), Syte, Syteä, Syve, Syven, Sytö, Sytöä, Sytty, Syttyä, Syti, Sytie, Sytilys, Sydi, Sydä, Sytta, Sutta, Suddi, Syddi (rivakka, hakkaaja, tökkijä, tönijä, levoton, tuppautuja, käsiä taskussa pitävä), Syy, Syyttä, Syyttäjä, Syyte, Syytetty, Syylli, Syyllinen, Syyllistäjä, Syytön, Sy, Su, Sytöin, Syytte, Syytteä, Syydi, Suudi, Si, Sili, Sitlo, Sugja (viaton, syyllinen, syytetty, syyttäjä, aiheuttaja, alkuunpanija), Syyhy, Syyhyä, Syyhyävä, Syyhyttäjä, Syhy, Syyhe, Syhky, Syhkyä, Syyhyö, Suuhmine, Suuhmi, Suhi, Suhitada, Seuvo, Siuvo, Suuvo, Seuvlo, Siuvlo, Suga, Suge (helposti kutiava, kyhnyttäjä, raaputtaja, hankaaja), Syöstä, Syöstäjä, Syösty, Syöksy, Syöksyjä, Syöksähtelijä, Syöstävä, Syöksi, Söösta, Zeök, Ciekca (sysääjä, työntäjä, heittäjä, tanssija, hyppijä, potkija), Syöttä, Syöttäjä, Syöte, Syötetty, Söttä, Syötte, Tsyöttö, Söttä, Söt, Syttä, Sööta, Sööt, Sööda, Sieto, Siet (ruokkija, ruokittu, voideltu, rasvattu), Säde, Säte, Sätei, Säteilijä, Sädeh, Sädehtijä, Säti, Sätiä, Sädeg, Säe, Säeh, Sädendada, Sädgo, Sädgoz, Sädä, Säen, Säkenen, Säkene, Säkenöijä, Säkenöivä, Säes, Säestäjä, Säistä, Säje, Säjeh, Säjehtijä, Säke, Säkke, Säve, Säveh, Sejme, Sem, Seme, Seji, Sejim, Seje, Säja, Sija, Sijam (sädehtivä, tulen iskijä, tulesta pitävä, moittija, säksättäjä, loistava, tulen kaltainen), Säe, Säes, Säestäjä, Säistä, Säistäjä (toistaja, myötäilijä), Säe, Säke, Säkeä, Säkö, Ciekka, Saekko (kätkijä, salailija, hautaaja, peittelijä), Sähi, Sähis, Sähisijä, Sähä, Sähäkkä, Sähinä, Tsähi, Sähiseda (sihisijä, sähisijä, kähisijä), Sählä, Sählääjä, Sähe, Säheltäjä, Sähly (sotkija, toisten asioihin sekaantuja, suulas, hutiloija), Säihky, Säihkyä, Säihkyjä, Säihkyväinen, Säihkyvä, Caska, Caeska, Caeskad (säkenöivät silmät omaava, hehkuva, loistava, lumenvalkoisen ihon omaava), Säikky, Säikkyä, Säikkyjä, Säiky, Säikyttelijä, Säikkä, Säikäh, Säikähtäjä, Säikähtelijä, Säikä, Säikkyö, Säikähys, Seike, Säikke, Säikkeä (hätkähtelijä, säpsähtelijä, pelokas, vauhko, läimäyttelijä, vihlonnasta kärsivä), Säili, Säilida, Saeilo, Säily, Säilyttäjä, Säilyä, Säilö, Säilöä, Säilöjä (tallettaja, piilottaja, joutilas), Säjä, Säjäh, Säjähtäjä, Säijä, Säike, Säikeä, Säikä, Tsäigä, Tsäige (säikähtäjä, vihlonnasta kärsivä, heittäytyjä, häikäistyvä, sädehtivät silmät omaava, mäiskijä, itkuun parahtaja), Säksä, Säksättäjä, Säkse, Säkseä (sammaltaen puhuva, epäselvästi puhuva, pehmeästi liikkuva), Säkä, Säkättäjä, Tsäka, Tsäku, Tsäkutaja, Säki, Säkinä, Sägi, Sägin (epäselvästi puhuva, pälättäjä, kiistelijä), Säly, Sälä (sotkija, penkoja), Säly, Sälyttäjä, Säle, Säli, Sälto, Selni, Seltni, Tä, Töl, Tal, Jel, Lel, Elli, Ti, Tiiem, Si (lastaaja, kantaja, pinoaja, kiipeäjä, nousija, istuutuja), Sännä, Säntä, Säntäi, Säntäilijä, Sänni, Säni (ryntäilijä, tallaaja, polkija, sipsuttaja), Säpi, Säpiä, Säpis, Säpisijä, Säpinä (sätkijä, touhukas, kuiskailija, mumisija, kahinoitsija, potkija), Säpsä, Säpsäh, Säpsähtelijä (säikähtelijä, hätkähtelijä, vavahtelija), Säri, Säris, Särisijä, Särä, Tsäri, Säräh, Säräi, Säriseda (tärisijä, vapisija, värähtelijä, kihisijä), Sätki, Sätkiä, Sätkijä, Sätky, Sätkyttelijä, Sätkä, Sätkättäjä, Sätke (jalkojen heiluttelija, potkija, hutkija, kolotuksesta kärsivä), Sätti, Sättiä, Sättijä, Sätä, Sättä, Sättääjä, Säti, Sädä, Sätiä, Sätinä, Sädi, Sädis, Sädistada, Sädin (moittija, kiivaasti puhuva, hosuja, sirkuttaja, touhukas), Säve, Sävel, Säveli, Säveltäjä, Sävy, Sävyi, Sävyisä, Sävyinen, Sävykäs, Säveä (päähänpistoja saava, kujeilija, meluaja, maltillinen, oikukas, mukava), Sävä, Säväh, Sävähtäjä, Sävähtelijä, Säväyttäjä, Säväys, Tsävä, Saba, Sabai (säpsähtelijä, säikky, läimäyttelijä, kahistelija), Säyse, Säyseä, Säysi, Säysiä, Säysevä, Säise, Säisevä (levollinen, maltillinen, kestävä, vahva), Sääli, Seäli, Siäli, Sääliä, Säälijä (keräilijä, kokooja, varustautuja, sonnustautuja, neuvoja, puhuja), Säälli, Säällinen, Sääli, Sääline (kunnollinen, asiallinen), Sääntö, Säännö, Säännös, Säännöstelijä, Sääntä, Säännöllinen, Seäntö, Siäntö (määräilijä, järjestyksestä pitävä, sääntöjen noudattaja), Säästä, Säästäjä, Säästäväinen, Säästy, Säästö, Seästö, Siästö, Sästö, Seäste, Seässy, Seästä, Siästä, Siästädä, Säästa, Saeste, Sesti (tallettaja, säilyttäjä, kokooja, vitkastelija, asioiden lykkääjä), Säätä, Seätä, Siätä, Säätäjä, Säädö, Seädö, Siädö, Säädös, Säätö, Seätö, Siätö, Sääti, Säätiö, Seäte, Seäteä, Siättä, Säta, Säda, Sädatada, Sättu, Säto, Seada, Seade, Seadu, Seadus, Sädo, Sädzi, Sädlo, Saette (hyvähermoinen, kestävä, sallivainen, sijaaja, pukeutuja, järjestelijä, kohtelias, kaunis), Söhlä, Söhlääjä, Söhlö (hosuja, sotkija, hätäinen, roiskija, jaarittelija, likainen, höpöttäjä),

Taantu, Taantuja, Taantua, Taantumus, Toantu, Toantuo, Tuantu, Taandu, Taanduda (tyyni, tasainen, rauhoittuja, perääntyjä, pakenija), Taape, Toape, Tuape, Taapertaja, Taapa, Toapa, Tuapa, Taapu, Taaputtaja, Taapero, Toapu, Toaputtaja, Toapo, Tuapu, Tuapo (horjahtelija, hoipertelija, jalat levällään kävelevä), Tahtoa, Tahto, Tahtoja, Tahta, Tahdo, Tahdoton, Tahtoinen, Tahtu, Tahtuo, Tahtoda, Tahtoi, Tahti, Todo, Duosto, Datto, Tasta, Tasto (vaativainen, pyytäjä, haluaja, toivoja, vastaan panija, tavoittelija, koppaaja), Taiste, Taistelija, Taisto, Taistelmus, Taistelo, Daista, Taki, Takis, Takistelija, Takistaja, Taiska, Taisku (väittelijä, ponnistelija, kilpailija, mellastaja, painija), Taita, Taitaja, Taite, Taitava, Taitu, Taito, Taide, Taiteellinen, Taitei, Taiteilija, Taitoa, Tait, Taid, Taiu, Taidsa, Taidav, Taida, Taj, Taje, Taip, Taibu, Taiba, Taipa, Daide, Daido, Daidu, Daidulas (ymmärtäjä, aistikas, osaava, älykäs, oivaltaja, tietäjä, viisas), Taitta, Taittaja, Taite, Taittu, Taittua, Taito, Taitos, Taitu, Taidu, Taitto, Taittoa, Taittuo, Taituda (taivuttaja, murtaja, taivaltaja, iskijä, lakkaamatta puhuva, maahan vaipuva), Taju, Tajui, Tajuton, Tajuaja, Tajua, Tajunta, Tajuda, Taio, Daggjo, Daggja, Taajo, Taajoa (sopeutuva, mukautuva, hyvät aistit omaava, tunteellinen, hulluttelija, telmijä, peuhaaja, sekopäinen), Take, Takertuja, Takertaja, Takertelija, Takerdada, Tayra, Taxo (juuttuja, tarrautuja, penkoja, sotkija, kaivautuja, puristaja, ripustaja), Taki, Takis, Takistuja, Takistaja, Takki, Takkia, Takkija, Takistada, Takste, Takeltelija, Take, Taka, Takla, Takke, Takka (tarttuja, likistelijä, kaulailija, vastustelija, kompastuja, änkyttäjä, liukastelija), Takku, Takkui, Takkuinen, Takkuuntuja, Taki, Takke, Tak, Takud, Takk, Taku (takkutukkainen), Tako, Takoa, Takoja, Tae, Tao, Taos, Takko, Takkoa, Taku, Takuo, Tago, Tagoda, Tagu, Tauta, Tautada, Taggo, Dakko (hakkaaja, nakuttelija, mukiloija, koputtelija), Talla, Tallaaja, Tallo, Talloa, Talloja, Tala (polkija, astuja, kulkija, sotkija), Talle, Tallero, Talleroinen, Talleroine, Talleroija (tepastelija, lyhyt, pallero, tepsuttaja), Tallu, Tallustelija, Tallus, Tallukas, Tallukka, Talla, Tallo (sukissa kuljeskelija, hitaasti kävelevä), Talttu, Talttua, Talttuja, Taltuttaja, Taltu, Taltua, Taltta, Tallu, Taldu, Taltutada, Taltsa, Taltsas, Taltsu (nopeasti tyyntyvä, muutoksiin sopeutuva, kesyttäjä, lannistaja, rauhallinen), Talu, Taluttaja, Talutettu, Tala, Taala, Taluo, Talutada, Talla (kädestä pitävä, hihnasta pitävä, perässä seuraaja, raahaaja, taluttaja, vaatteiden sovittelija, perän pitäjä), Tana, Tanakka, Tanke, Tankero, Tankea, Tanki, Tankis, Tankistuja, Tane, Taneli, Tanea, Tanakko, Dankto, Dankti, Tango, Tanka, Tame, Tamea (vankka, voimakas, rauhallinen, helposti kangistuva, jäntevä, luja, suoraryhtinen), Tanka, Tankuttaja, Tanku, Tankko, Tankkoa, Tankka, Tankkaaja (takeltelija, jankuttaja, hitaasti puhuva), Tapu, Taputtaja, Taputtelija, Taputus, Tapui, Täpu, Täputada (tömistelijä, polkija, taputtaja, tepsuttaja), Tarje, Tarja, Tarke, Tarkenija, Tarkentuja, Tarre, Targe, Targeneda, Darja, Tarkne, Turke (pärjääjä, uskaltaja, kylmää kestävä, kuumaa kestävä, häpeilemätön, rohkea), Tarka, Tarkka, Tarkkaavainen, Tarkoi, Tarkoittaja, Tarkoitus, Tarkkailija, Tarko, Tarkis, Tarkistaja, Tarki, Tarkentaja, Tarke, Tark, Tarkku, Tarkkainen, Tarkkaine, Targu, Targutada, Tarkus, Tarku, Darke, Tarkea, Tarkie (herkkä, valpas, nopea, vikkelä, säästäväinen, tarkka, vakaakätinen, täsmällinen, varovainen, älykäs, halukas, kärkäs), Tarmo, Tarma, Tarmu, Tärmä, Tarmokas, Tarm, Darbmo, Darbme, Tero, Teron, Täro, Tärom, Taro, Tarom, Tere, Terem (sisukas, jäntevä, kyvykäs, kestävä, luja, esiintyjä, esiin haluava), Tarra, Tarraaja, Tarttu, Tarttua, Tarttuja, Tartuttaja, Tarttuo, Tarto, Tartu, Tartta, Tardu, Tarduda, Tartta, Tart (takertuja, juuttuja, asioihin sekaantuja, toimeen tarttuja, tottuvainen, kiinni pitäjä), Tasa, Taso, Tasoi, Tasainen, Tasoittaja, Tasaantunut, Tasi, Tasia, Tasinko, Tassa, Tassain, Tasso, Tasaine, Taza, Tazo, Tazoi, Tazoitada, Taze, Tase, Tasei, Taseine, Tasanduda, Tas, Dase, Dassa, Dassai (tasan jakaja, tyynnyttelijä, taltuttaja, tasainen, rauhallinen, hiljainen, leppeä, toinen lapsi), Tauo, Tauottaja, Tauko, Tauke, Taukea, Tauvve, Tauki, Tauski, Taukei, Tauge, Duowgo, Dugdi, Dugdini (lopettaja, pysähtelijä, säyseä, hiljainen, raukea, rinnasta vieroitettu, ujo), Teiska, Teisku, Teiskua, Teiskuja, Teisko, Teiskoa (temmeltäjä, peuhaaja, meluaja), Telmi, Telmiä, Telmijä, Telmä, Telma, Tölmi, Tölmiä, Tölmijä, Tölmä, Telme, Temme, Temmeltäjä, Taelma (mellastaja, tuuppija, ponnistelija), Temu, Teemu, Temua, Temuaja, Temi, Temis, Temistelijä, Teme (tömistelijä, mekastaja, ärhentelijä, rehkijä, peuhaaja), Tenä, Tena, Teni, Teniä, Deni, Tenikko, Tenimys, Tenkkä, Tenkke, Tene, Tenes, Tenida, Täni, Tänitada, Tänni (vastustelija, kiistäjä, äksy, voivottelija, raahaaja, vastaan panija, toiseen suuntaan pyrkivä, itsepäinen),

Tepa, Tepas, Tepastelija, Teppa, Tepo, Teppo, Tepsu, Tepsuttaja, Tepsuttelija (vikkelä, kevyesti asteleva, polkija), Tepsi, Tepsiä, Tepsie (voimakas, nopea, yritteliäs), Terha, Terhakka, Terhe, Terhentelijä, Tere, Terhi, Terhie, Teri, Teriä (reipas, virkeä, rehentelijä, mahtailija, intoilija, aikaisin seisomaan oppiva, tarrautuja, kiinni pitäjä), Teuha, Teuhaaja, Teuho, Daefha (telmijä, mellastaja, takoja, hyppijä), Teuto, Teutoa, Teutoja, Teuta, Teuda, Teula, Teura, Teuva, Teuvo, Teudo, Teutu, Teutua, Diewdo, Teuro, Teuroa (telmijä, rimpuilija, meluaja, riuhtoja), Tietä, Tietäjä, Tieto, Tiedo, Tiedoton, Tiete, Tiedu, Tiedus, Tiedustelija, Tiedottaja, Titä, Titäjä, Teto, Teusse, Tieteä, Tiiju, Tiijus, Tiettä, Tiedä, Tiedäi, Tiedustada, Teta, Teda, Tedai, Tedustada, Tedu, Tedus, Tätä, Tätäjä, Täto, Teada, Teatada, Teata, Teadu, Teadus, Teadlane, Tieda, Tiedaji, Tieut, Diette, Dietto, Dieda, Teeline, Teeli, Tuj (kyselijä, arvaaja, tuntija, huomaaja, ennustaja, ilmoittaja, opastaja, kulkija), Tihi, Tihinen, Tihis, Tihisijä, Tiha, Tihah, Tihahtelija, Tihauttaja, Tihu, Tihuttaja, Tihva, Tihutada (kihisijä, itkijä, kyynelehtijä, tirauttelija), Tihku, Tihkua, Tihkuja, Tsihko, Tsihkoa, Tsihku, Tsihka, Tsihkta, Tihkuda (sihisijä, tirskuja, pärskijä, nyyhkijä, voihkija, niiskuttaja), Tihma, Tihmo, Tihmoi, Tihmu, Tihmoa, Tihmoja, Tsihma, Tsihme, Tihmakas (hikinen, pöpperöinen, itkua tihrustava), Tihu, Tiho, Tihulainen, Tiholainen, Tihoi, Tihi, Tihainen, Tihaine, Tihikkein, Tihulane (kiusanhenki, ilkiö, kepposten tekijä), Tiira, Tiirai, Tiirailija, Tiiro, Tsiiro, Tihru, Tihruinen, Tihrus, Tihrustaja (urkkija, kurkistelija, tirkistelijä, tihrustelija, viirusilmäinen, pienisilmäinen), Tika, Tikahtuja, Tikah, Tikahtuda, Tikku, Tikkuda, Tiku, Tike, Dakke, Tekka, Tekkad, Tekke, Tekked (läkähtyjä, pakahtuja, hiiskuja, nukahtelija, tuppautuja, helposti uupuva, rinnan ahdistuksesta kärsivä), Tiki, Tikittäjä, Tiku, Tike, Tiketada, Tikka, Tika, Tikutada (nakuttaja, muksija, hakkaaja, piipittäjä), Tiku, Tikura, Tika, Tike, Tikeä, Tiki, Tikiä, Tige, Tigedus, Tigu, Tig, Tigi, Tigid (kiukkuinen, ilkimys), Tilkka, Tilkko, Tilkkoa, Tilkkoja, Tilkkanen, Tilka, Tilkku, Tilkkua, Tilkkuo, Tilk, Tilkkuda, Tuukta, Tilkta, Tuuka, Tuukka, Tuukai, Tilke, Tilkei, Tsilk, Tilkuda, Tilku, Tilgu, Tilgutada, Tsilgu, Tilko (loppasuu, maidon valuttaja, pusertelija, kaatelija, tiputtelija), Tilli, Tillittäjä, Tillinen, Tilline, Tillitada, Tili, Tiliseda, Tillikka (soivista korvista kärsivä, kilinästä pitävä, helinästä pitävä, itkijä, pillittäjä), Tilsa, Tilsi, Tilsiä, Tilsijä (survoja, polkija, tallaaja), Tipla, Tiplu, Tipli, Tiplikäs, Tiplukkainen, Tiplainen, Tiplaine, Tiplikene (täplikäs, luomikas), Tipsu, Tipsuttaja, Tipsuttelija, Tipsa, Tipsada (sipsuttaja, tepsuttaja), Tiri, Tiris, Tiristelijä, Tira, Tirauttaja, Tirauttelija, Tirinä, Tirah, Tirri, Tirrinen, Tirrine, Tirize, Tiriseda (marisija, kitisijä, lirauttelija, inahtelija), Tirki, Tirkis, Tirkistelijä, Tirka, Tirkki (kurkistelija, tuijottaja, tarkasti katsova), Tirsa, Tirso, Nirsa, Nirz (isonenäinen, nokosten ottaja), Tirsku, Tirskua, Tirskuja, Tirska, Tirskah, Tirskahtelija, Tirsko, Tirskoa, Tsirsko, Tsirsku, Tsirska, Tsirku, Tsirskutada, Tirsu, Tirsua, Tirsi, Tirss (kihertelijä, pärskyjä, tirskuja), Tiukku, Tiukkua, Tiukkuja, Tiuku, Tiukko, Tiukkoa, Tsiuku, Tsiugu (pirskottaja, tippuja, vuotavanenäinen), Tiukku, Tiukkua, Tiukkuja, Tiuku, Tiukuttaja, Tsiukka, Tsiukko, Tsiukta, Tsukta, Tiukuda, Tsiuku, Tiuksu, Siuksu (piipittäjä, sirkuttaja), Tiuski, Tiuskia, Tiuskija, Tiuska, Tiusku, Tiuskua, Tsiusko, Diwsko (tiuskija, kitisijä, äyskijä), Tohe, Tohelo, Tohero, Toheloija, Tohi (saamaton, hutilus, sohija), Tohi, Tohis, Tohisija, Toha, Tohah, Tohahtelija, Toho, Tohottaja, Tohu, Tohina, Tohakka, Tsoha, Tsohai, Tohutada, Tohus, Tohtus (tuhisija, touhuaja, suuttuja, puhisija, uhoaja, viskoja, yllyttäjä), Tohke, Tohkei, Tohka, Tohko, Tohje, Tohkea, Toe, Toke, Tokea, Tohki, Tohe, Toha, Tohkia, Tohk, Tohkne, Tohkneda, Tohjo (touhukas, innokas, touhottaja, rikkoja), Tohlo, Tolho, Tölhö, Sohlo, Töhlö, Tohl, Tohlu, Tohla, Tohlus (isonenäinen, tohelo, tumpelo, kömpelö), Tohme, Tohmero, Tohmeroinen, Tohma, Tohmu, Tohmakas, Tohm (neuvoton, hillitön, pöpperöinen, viluinen, pöhkö), Toiko, Toikottaja, Toikka, Toikkaroitsija, Toikko, Toikkoinen, Tsoiko, Toiga, Toigas, Toika (käsien ojentelija, jalkojen ojentelija, meneväinen, kuljeksija, hoippuja, pötköttäjä), Toila, Toilailija, Toilai (maleksija, pällistelijä, harkitsematon, tyhmyyksiä tekevä), Toimi, Toime, Toimelias, Toimia, Toimija, Toimittaja, Toimie, Toimetada, Toim, Tuomo, Tuoimo, Doaibma, Doaima, Toj, Toje (askartelija, toimelias, neuvoja, selittäjä, puuhailija, kyselijä), Tointu, Tointua, Tointuja, Tointa, Tointuo, Toinu, Toini, Tointo (toipuja, elpyjä, selviäjä, parantunut), Toipu, Toipua, Toipuja, Toipunut, Toivu, Toipi, Toipilas, Toipuo, Toibdu, Toibu, Toibuda, Toibutada, Doaiba (tervehtyjä, voimistuja, selviäjä), Toito, Toitottaja, Toita, Toit (kovaääninen, julistaja, kailottaja, huutelija),

Toitta, Toittu, Toittua, Toittuja, Toita, Toit, Toidu, Tuoito (tointuja, ravittu, hyvin syövä, kekseliäs, oivaltaja), Toivo, Toivoa, Toivoja, Toivottaja, Toive, Toivomus, Toivottu, Toiveikas, Toivoton, Toivi, Toivio, Toivu, Toivuo, Toiveh, Toivottada, Toivotuz, Toota, Teito, Teitoks, Doaivo, Tojve, Tojvet, Toyes, Toives, Doywo (haluttu, luvattu, odotettu, ennustettu, suotu), Tojo, Tojottaja, Toja, Tojai, Tsojo (kankea, pitkä, hoikka), Toka, Tokka, Tokki, Tokkia, Tokkija, Toki, Tokia, Toko, Tokoa, Tokai, Tokaisija, Tokku, Tokkua, Toku, Tsoka, Tsokki, Tsokkie, Tsokko, Tekku, Tekkua, Teku, Togi, Togida, Tsokka, Tsokkad, Coakke (tökkijä, sohija, näykkijä, kiskoja, nykijä, ontuva), Toke, Tokertelija, Tokeltelija, Tokero, Tokerdada, Tokku, Tokkura, Tokkurainen (tuhertelija, kömpelö, sopertelija, tokkurainen, pyörtyilijä), Toksa, Toksauttaja, Toksauttelija, Tokso, Toksoa, Toksah (läimäyttelijä, tokaisija, töksäyttelijä, kolistelija, tupsahtaja, ilmestyjä), Toljo, Toljottaja, Tolja, Toljai, Toljailija, Toljake, Toljana, Toli, Tolittaja (tuijottaja, selittäjä, tolvana), Toma, Tomauttaja, Tomauttelija, Tomahuttaja, Tomi, Tommi, Tome, Tomegoittada (tömistelijä, jyskyttäjä, pyrähtelijä), Tome, Tomera, Toma, Tomakka, Tomea, Doabma, Doabme (tarmokas, topakka, puuhakas, rohkea, nopea, reipas), Tonki, Tonkia, Tonkija, Tonkie, Tonkta, Tongu, Tonguda, Tingo, Tungo, Tönki, Tönkiä, Tönkijä, Tönkie, Tönge, Töngerdada, Tsonkta, Tsongi, Tunki (kaivelija, möyrijä, ontuva, vaivalloisesti kävelevä), Torju, Torjua, Torjuja, Torjuttu, Torjuda, Doarjo, Ture, Turem, Turo, Turom (estelijä, omapäinen, kieltäytyjä, tukija, taistelija), Torkku, Torkkua, Torkkuja, Torku, Torka, Torkah, Torkahtelija, Torkkuo, Doarge (nuokkuja, pöpperöinen, heiluja, vapisija), Toro, Tori, Toru, Torro, Torri, Torottaja (pystyyn nousija, seisoskelija, jököttäjä, hölmö), Touhu, Touhua, Touhuaja, Touha, Touhi, Touhia, Touho, Touhottaja, Touhukas, Touhuilija (innokas, puuhailija, hössöttäjä, häärijä), Touka, Toukki, Toukkia, Teuka, Touga, Tevk, Teuk (näykkijä, tökkijä, sohija, tyrkkijä, ryntäilijä), Toukka, Touke, Toukelo, Touk, Teukka, Tougu, Doawke (tyly, kömpelö, hidas), Touva, Tova (ryntäilijä, tarrautuja), Tuhe, Tuhertelija, Tuhertaja, Tuherrus (kömpelö, hidas, itkeskelijä, töhertelijä, polkija), Tuhi, Tuhis, Tuhisija, Tuha, Tuhahtelija, Tuhina, Tuhah, Tuhe, Tuhiseda, Tuhin (puhisija, suhisija, innokas, kiihkeä), Tuhnu, Tuhna, Tuhnuttaja, Tuhnauttelija, Tuhni, Tuhnia, Tuhnie, Tuhnida (piereskelijä, penkoja, tonkija, nyhjääjä), Tuho, Tuhoa, Tuhoaja, Tuhoi, Tuhoisa, Tuhoton, Tuhoinen, Tuholainen, Tuhoine, Tohu, Tohutu (suunnaton, suuri, heiveröinen, pieni, tuhlaaja, turmelija), Tuhria, Tuhri, Tuhrija, Tuhra, Tuhru, Tuhrui, Tuhruinen, Tuhrie, Tuhrada (töhrijä, tuhertelija, tonkija, pöyhijä, likainen), Tuijo, Tuijottaja, Tuijottelija, Tuiju, Tuija, Tuja, Tujadodazhe (töllöttäjä, möllöttäjä, toljottaja), Tuika, Tuikai, Tuikaisija, Tuikki, Tuikkia, Tuikkija, Tuikku, Tuiga, Tuigada, Tuike, Tuige (tökkijä, viskoja, heittelijä, paiskoja, kolistelija), Tuike, Tuikea, Tuiki (äkäinen, ankara), Tuikki, Tuikkia, Tuikkija, Tuika, Tuikka, Tuikah, Tuikahtelija, Tuikuttaja, Tuiku, Tuike, Tuikku, Tuikko, Tuikkoi, Tuikkoa, Tuiga, Tuige (vahvan sykkeen omaava, tuikkivasilmäinen), Tuima, Tuime, Tuimi, Tuimis, Tuimistunut, Tuimeh, Tuimehtuda, Tuim, Tuimastada, Tuimas, Tuimo, Toime (kiivas, raju, puutuva, alakuloinen, veltto), Tuiski, Tuiskia, Tuiskija, Tuiska, Tuiskahtelija, Tuisa, Tuiske, Tuisku, Tuisko, Tuiskoa, Tuiskah, Tuizge, Tuiskur (tiuskija, viskoja, paiskoja, kupsahtelija, kiivas, tulinen, pärskijä, äkeä), Tuittu, Tuittui, Tuittuinen, Tuittuilija, Tuitti, Tuitte, Tuitikas, Tuiti (äkkipikainen, äksy, oikukas, kiivas, kiukuttelija), Tuive, Tuiverrus, Tuivertelija (raastaja, riepottaja), Tuja, Tujakka, Tujakas, Tuju, Tujah, Tujahtaja, Tujaus, Tuji, Tujahtada, Tujo, Tojokas, Tujukas, Tujutseda (äkkipikainen, kiivas, vahva, oikukas, puhisija, tärisijä), Tuka, Tukahtuja, Tuke, Tukeh, Tukehtuja, Tukah, Tukes (läkähtyjä, pakahtuja, hengitysvaikeuksista kärsivä), Tuka, Tukala, Tuke, Tukela (hankala, surullinen, ahdistunut), Tuki, Tuke, Tukea, Tukia, Tukija, Tukeva, Tukke, Tukkeva, Tukie, Tugi, Tuge, Tukev, Toe, Toetada, Tugev, Tig, Tug, Tikto, Tukto, Tiggo, Tuggo, Tokte, Tokki (vahva, vanttera, nojailija, tomerasti seisova), Tukka, Tuki, Tukis, Tukistelija, Tukistaja, Tuku, Tukus, Tuk, Tuka, Tukad, Tukke, Tukk, Tukistada, Tokke, Tokk, Dukke (tukistaja, tupsutukkainen, töyhtötukkainen), Tukki, Tukkia, Tukkija, Tukke, Tuke, Tukko, Tukkoi, Tukkoinen, Tuko, Tuka, Tukkie, Tukkida (sulkija, sulloja, tyrkyttäjä, tuputtaja, tunkija), Tukko, Tukku, Tuku, Tuk, Tuki, Tokka, Dukka, Tukka (kasaaja, kokoaja, niputtaja, tuuheahiuksinen, karvainen), Tumma, Tummu, Tummua, Tummuja, Tumme, Tummunut, Tummea, Tum, Tom, Tommu, Tume, Tumea, Tumeh, Tumehtaja, Tumi, Tumie, Tuma, Tumakka, Tumakko, Tumeneda, Tommi, Tommu (tummahiuksinen, ruskeahiuksinen, tumman ihonvärin omaava, apea, vakava, surumielinen),

Tunke, Tunkea, Tunki, Tunkija, Tunkia, Tunkeutuja, Tunkeilija, Tunge, Tungo, Tungos, Tunko, Tunku, Tunkie, Tunkta, Tungi, Tungida, Tung, Cogga, Cunke, Tongo (tunkija, tyrkkijä, työntäjä, pujahtelija, sujauttaja), Tunnu, Tunnus, Tunnustelija, Tundus, Tunnustus, Tundustada, Tundu (myöntelijä, tunnustelija, tunnustellen tutustuva), Tunto, Tunno, Tunnoton, Tunnollinen, Tunnotoin, Tundo, Tundoz, Tund, Tunnu, Dowdo (tarkka, valpas, hyvät aistit omaava, lapsi joka hahmottaa ympärillä olevaa maailmaa), Tuohtu, Tuohtunut, Tuohdu, Tuohduttaja, Tohdu, Tuoho, Tuohoa (kiivastuja, kiihtyjä, innostuja), Tuoksu, Tuoksua, Tuoksuja, Tuoksa, Tuoksahtaja, Tuoksi, Tuoksia, Tuoksina, Tooks (hyvälle tuoksuva, tupsahtelija, yllättäen tulija, huiskija, pöyhijä, touhukas, nujakoitsija), Tupe, Tupehtuja, Tuppo, Tuppu, Tuppura, Tupeh, Tupehtuda, Doppa (läkähtyjä, tukehtuja, ummetuksesta kärsivä), Tupe, Tupertuja, Tupra, Tuprakka (kaatuilija, pyörtyilijä, lyyhistyjä, suutahtaja, pöpperöinen), Tupru, Tuprua, Tupruaja, Tupruttaja, Tupruttelija, Tupra, Tuprauttelija, Tupe, Tupero, Tuppu, Tupu, Tuppura, Tuprakka, Tupera, Tubra, Tubrak, Tope, Toperu, Toppa, Toppar (sekoittaja, hämmentäjä, tarttuja, takertuja), Tupsa, Tupsah, Tupsahtelija, Tupsahtaja, Tupsi, Tupsia, Tupsija, Tupso, Tupsoa, Tupsu, Tups (kaatuilija, suutahtaja, huiskija, käppäilijä, muksija), Tura, Turaaja, Turo, Turoa, Turi, Turia, Tursi, Tursia, Tursija (parsija, tuhertaja), Turha, Turhautuja, Turhautunut, Turhuus, Turhu (hölmö, helposti turhautuva), Turi, Turisija, Turina, Turis, Turra, Ture, Turisa, Tura, Turas, Turastada, Tora, Toram, Toro (höpisijä, niistäjä, nurisija, kolistelija, tärisijä, aivastelija, turisija), Turpe, Turpea, Turvo, Turpo, Turpoaja, Turpoa, Turpu, Turpua, Turvonnut, Turpi, Turpia, Turpie, Turbe, Turbed, Turbo, Turboittada, Turbta, Turpte, Turpteine, Turb, Turd, Turbu, Turbuda, Turdu, Turvutada, Turru, Turrutada, Toro, Toroze, Torozom, Tir (pullea, kylläinen, turpoava, lihava), Tursku, Turskua, Turskuja, Turska, Turski, Turskia, Turskija, Turskah, Turskahtelija, Tursa, Tursko, Turskoja (tirskuja, itkijä, niiskuttaja, tiuskija), Tursu, Tursua, Tursuja, Tursa, Tursake, Turso, Turze, Turske, Turskes, Turzo, Turzotada, Tursuda, Turtsu, Turtsatada (itkeä tuhertaja, paksuhuulinen, töröhuulinen, jurottaja, mutristelija, äkämystyjä, niiskuttaja), Tuti, Tutis, Tutisija, Tuta, Tutajaja, Tutina, Tutju, Tutjua, Tulju, Tuljua, Turju, Turjua, Tutjuttaja, Tuljuttaja, Tutjo, Tutjoa, Dudi, Duda, Dudai, Dudaita, Tudi, Tudis, Tudiseda (vapisija, tärisijä, heiluja, huojuja, värisijä), Tutta, Tuttava, Tuttu, Tutu, Tutustuja, Tutus, Tutustuttaja, Tuttavallinen, Tuttavus, Tuttau, Tutpa, Tuta, Tutab, Tuttab, Tutte, Tuttev, Tuttav, Tutvu, Tuntto, Tunttob (utelias, tutustuja, tuttavallinen), Tuuhe, Tuuhea, Tuuhi, Tuuhis, Tuuhistuja, Tuuheva, Tuhe, Tuhea, Tuheva, Tuhei, Tuheikko, Tuhi, Tuhia, Tuuhie, Tuuha (pörröinen, pörhöttäjä, tuuheahiuksinen), Tuuri, Tuurikka, Tuuro, Tuuru, Tuura, Tuuralleh (pörröpää, pörröttäjä, hiukset hajallaan kulkeva), Tyky, Tykyttäjä, Tykki, Tykkiä, Tykkijä, Tykkä, Tykytys, Tykke, Tykkeä, Tykyttädä, Tukta, Tukka, Tikne, Toke, Tyke, Tyka (vahvan sykkeen omaava, jomotuksesta kärsivä, työntäjä, tyrkkijä, koskettaja), Tykö, Työ, Tyjö, Tyve, Tyhe, Tyvö, Tyvökke, Tyhö, Tyijö, Tyke, Tyköä, Tejs, Tejsa, Tejsta, Tyngö, Dine, Dinin, Dini, Dinis, Tole, Tolem, Tol (läheisyydestä pitävä, lähellä olija, lähelle pyrkivä), Tylke, Tylkeä, Tylkä, Tylkivä, Tylki, Tylky, Tylkyvä, Tylkie, Tylä, Tyle, Tylga, Tulgas, Tulgastada, Tilka, Tilkaz, Tilko, Dolka (ruokaan kyllästyvä, tympääntyjä, vastustelija, vastaan panija), Tylppä, Tylpä, Tylpäkkä, Tylpäkkö, Tylp, Tulpa, Tylba, Tylpi, Tylpida, Tilp, Dulpa, Dulpas, Tulpa, Tulpak, Tyhmä, Tyhme, Tyhmeä, Dolbme (kyllästyjä, tympääntyjä, ynseä, huonon ruokahalun omaava), Tylsä, Tylttä, Tynsä, Tylsis, Tylsistyjä, Tylstyä, Tylsy, Tylsyjä, Tylsi, Tylsimys, Tyltse, Tylttsä, Tyltsy, Tyyts, Tuutsu, Tuutsuda, Tilts, Tynsä, Tönts, Tunts, Telza, Teldza, Dilse, Tulcce (laiska, hidas, kyllästyjä, heikkonäköinen, nirso, penseä), Tyly, Tyli, Tuli, Tylikas, Tulikas, Tulitada, Tylpe, Tylpeä, Tylpi, Tylpie (töykeä, ynseä, jäykkä, riitelijä, hankala, vankkarakenteinen), Tyme, Tymeä, Tymä, Tumä, Tymäkkä, Tyme (uupuva, turta, tumma), Tympe, Tympeä, Tympä, Tympääntynyt, Tympi, Tympiä, Tympäisijä, Tymppi, Tymppiä, Tympeilijä, Tymsi, Tymsiä, Tympie, Tymme (haluton, tyly, vieroksuja, jäykkä), Tynkä, Tynki, Tynk, Tink, Tyne, Tune, Tynkiä, Tyngi, Cagga, Cunki, Cynki (lyhytraajainen, pätkä, estelijä, rampa, liikuntarajoitteinen), Type, Typeh, Typehtyjä, Typpi, Typpiä, Typpijä, Typpie, Typi, Typpe, Typpida, Typ, Typa, Dappa (tukehtuja, läkähtyjä, sulloja, ahtaja, keskeyttäjä, nyreä, tunkija),

Type, Typerä, Typerys, Typer, Typertyjä, Typertynyt (hölmö, laiska, keskeyttäjä, heikkenevä), Typpy, Typy, Typykkä, Typi, Typis, Typistäjä, Typä, Typäk, Typistuda (pienikokoinen, lyhythiuksinen), Tyrkä, Tyrkki, Tyrkkiä, Tyrkkijä, Turka, Turkki, Turkkia, Tyrky, Turga, Turgata (tönijä, survoja, kurottelija, vahvan sykkeen omaava), Tyrsky, Tyrskyä, Tyrski, Tyrskiä, Tyrskijä, Tyrskä, Tyrske, Tyrskyö, Tyrskeä, Tyrskäh, Turski, Turskida (tirskuja, itkuun purskahtelija, nauruun purskahtelija, nyyhkyttäjä, aivastelija), Tyrtty, Tyrttyä, Tyrttyjä, Tyrty, Tyrtyä, Tyrtyttäjä, Tyre (kyllästyjä, tympääntyjä, hyytyväverinen), Tyti, Tytti, Tytis, Tytisijä, Tytinä, Töti (värisijä, vapisija), Tyvi, Tyve, Tyvekäs, Tyvikäs, Tyvehinen, Tyvei, Tyveinen, Teu, Teuv, Tiu, Tiuv, Tyu, Ton, Tyn, Din, To (tanakka, vanttera, erikoiset suupielet omaava, erikoiset korvanlehdet omaava), Tyyty, Tyytyä, Tyytyjä, Tyty, Tytyä, Tyytyväinen, Tyydy, Tytyväinen, Tydy, Tyydytys, Tyytymätön, Tytymätöin, Tyry, Tudi, Tydi, Tydineda, Tudda, Dutta (suostuja, tyytyjä, tympääntyjä, väsyjä, tyytyväinen, tyytymätön), Tähde, Tähden, Tähe, Tähen, Täh, Tiäi, Täht, Däp, Ditti, Dittii (lapsi jonka vuoksi tehdään asioita, lapsi joka syntyy jonkun puolesta), Tähdä, Tähtä, Tähtääjä, Tähtäi, Tähtäilijä, Tähte, Tähteä, Tähä (tähyilijä, tarkkakuuloinen, tarkkanäköinen, ymmärtäjä, tähtääjä), Tähy, Tähystäjä, Tähystelijä, Tähys, Tähi, Tähis, Tähistada, Tähyi, Tähyilijä, Tähyö (tarkkailija, etsijä, tarkkanäköinen, oppija, pälyilijä), Täpö, Täppö, Täpi, Täpönen, Täppönen, Täpöi, Täpinen, Täpine, Täbi (hurja, vauhdikas, täysillä elävä), Täri, Täris, Täristelijä, Tärisijä, Täristäjä, Tärä, Täräi, Täräjäjä, Täräh, Täräyttelijä, Tärinä, Täry, Tärry, Tärrä, Täräjeä, Täriseda, Tärähtädä, Derzo (tärisijä, kolistelija, vapisija, rämisyttäjä), Tärke, Tärkeä, Tärkki, Tärkkä, Tärkei, Tärkeilijä, Tärki, Tärkie, Taerga, Taergad (halukas, ahne, huolellinen, tarkka, innokas), Tärpä, Tärppi, Tärppiä, Tärppijä, Tärppä, Tärppie, Tärpidä, Tärpi, Daerpa, Daerppa (nykijä, tarttuja, veistelijä, loveaja, takoja, vasaroija), Tärsky, Tärskyttäjä, Tärski, Tärskijä, Tärskä, Tärskyä, Tärske, Tärskeä, Tärskyö (pärskijä, tärisijä, mäjäyttelijä, täräyttelijä), Töhe, Töher, Töhertelijä, Töherö (sotkuinen, hutiloitsija, tuhertelija, kömpelö), Töhi, Töhis, Töhisijä, Töhä, Tähähtelijä, Töhäh, Töhy (tohisija, puhisija, tuhahtelija, rähisijä, syöksähtelijä, möläyttelijä), Töhkä, Töhkäi, Töhkäinen, Töhke, Töhkerö, Töhky, Töskä, Tösky, Töhnä (tuhruinen, sottainen, pöpperöinen), Töhme, Töhmerö, Töhmä, Töhmäkkä, Töhmerä (pöpperöinen, kankea, helposti kohmettuva), Töhri, Töhriä, Töhrijä, Töhrä, Töhry, Töhryinen, Töhrö, Töhrie, Törhi, Törhä, Törhäkkä, Töhrä, Töhräkkä, Tohri, Tohria, Tohra, Tohro (likainen, sotkija, tuhrija, sohija, sählääjä, pörröinen, kömpelö), Töke, Tökerö, Tökö, Tökörä, Tökke, Tökkerö, Tökelö, Tökertäjä, Töge, Töger (kömpelö, muistamaton, kokoon käpertyjä), Töksä, Töksäyttäjä, Töksähtelijä, Töksäyttelijä, Töksäh, Töksy (törmäilijä, juuttuja, muksauttelija, köpöttelijä, möläyttelijä), Tökä, Tökki, Tökkiä, Tökkijä, Tökäi, Tökäisijä, Tökke, Tökkeä, Töky (tympääntyjä, törmäilijä, nakkaaja, tökkijä, ontuja, köpöttäjä), Tökö, Tököttäjä, Tökkö, Tökke, Tökkeli, Tökki (paikallaan jököttäjä, suoraryhtinen, kankea, jäykkä), Tölvä, Tölväi, Tölväisijä, Tölvi, Tölviä, Tölvijä (möläyttelijä, loukkaaja, letkauttelija), Tömi, Tömis, Tömistelijä, Töminä, Tömä, Tömäyttelijä, Tömähtelijä, Tömäh (kumistelija, tömistelijä), Töni, Töniä, Tönijä, Tönä, Tönäi, Tönäisijä, Tönkä, Töntä (tyrkkijä, tuuppija, tökkijä, survoja), Tönkkä, Tönkki, Tönkkö, Tönke, Tönkeä, Tönki, Tönkky, Tönga, Tonga (jäykkä, kankea, kangistuva, sölkkääjä, tankkaaja), Tönkä, Tönkkä, Tönkö, Tönkkö, Töngö, Tönki, Tönköttäjä (telkeäjä, pönkittäjä), Tönö, Tönöttäjä, Tönsä, Tönttö (jököttäjä, nököttäjä, jäykkä, kankea), Töpe, Töperö, Töppe, Töpperö, Töppä, Töppäys, Töppäi, Töppäilijä, Töpeksijä, Töpelö (pöpperöinen, tokkurainen, hölmöilijä, tohelo, suutahtaja), Töppy, Töppö, Töppä, Töpä, Töpäs, Töpäz, Töppähäinen, Töppähäine, Top, Topu, Topus (töyhtöhiuksinen, takkutukkainen), Töpsä, Töpsähtelijä, Töpsäh, Töpsy (kaatuilija, ilmestyjä, tupsahtaja, muksauttelija), Töpö, Töppö, Töppä, Töpi, Töbi (lyhyt, hölmö), Töpö, Töpöttäjä, Töpöttelijä, Töppä, Töppäi, Töpinä, Töpi, Töpiä, Töpy, Töpötada, Töpsi, Töpsiä, Töpsijä, Töpsö, Töpsöttäjä (köpöttelijä, tömistelijä, touhukas, tepsuttelija, likaisten jälkien jättäjä), Töri, Töris, Törisijä, Törinä, Törä, Töräyttelijä, Töräh, Töriseda (murisija, toruja, örisijä, hölöttäjä), Törke, Törkeä, Törky, Törkyinen, Törkimys, Törki, Töre, Törje, Törkö, Törö, Törökäz, Töry, Daerga (siivoton, likainen, ruokoton), Törkä, Törkki, Törkkiä, Törkkijä, Törkida, Torka, Torkki, Torkkija, Torkida (tuuppija, sohija, sorkkija, työntäjä), Törrö, Törröttäjä, Törö, Töröttäjä, Törrä (harittavat silmät omaava, paikallaan jököttäjä, juro), Törsä, Törsäke, Törsö, Törsöttäjä, Törsi, Törsilö, Törzo, Törzotada (siivoton, törröhuulinen, mutrusuinen, jurottaja, möksöttäjä), Törsä, Törsi, Törsiä, Törsääjä, Törsäi, Törsäilijä (tuhlaaja, epäsiisti, tökkijä, survoja), Törttö, Törtö, Törtöttäjä (hölmö, äänekäs, toitottaja), Törö, Töröttäjä, Törrö, Töröli, Töru, Toro, Torro (paikallaan jököttäjä, jäykkä), Töttö, Tötö, Tötöttäjä, Töttörö, Tötsä, Tötterö (tuohitorveen puhaltelija, tuohisesta tötteröstä juoja), Töyhtö, Töyhö, Töyhöttäjä, Töyhte, Töyhteä (touhukas, touhottaja, törröttäjä, hössöttäjä), Töyke, Töykeä (kopea, tympeä), Töykä, Töykki, Töykkiä, Töykkijä (tökkijä, tyrkkijä, tuuppija, sohija, tokaisija), Töyssy, Töysky, Teusku, Teisku, Töyskähtelijä, Teiska, Töyskäh, Töyskä (kaatuilija, tönijä, tuuppija, heiluja, ilmestyjä, katoilija, levoton, rauhaton, meneväinen),

Ude, Ute, Utelias, Utelija, Uve, Uvelija, Utea, Uten, Uta, Utautuja, Occa, Occalit, Udo, Udola (urkkija, kyselijä, etsijä, hakija, kaivaja), Uhe, Uher, Uhertaja, Uheri, Uha, Ohe, Oher, Oherdada, Uherdada, Oherdi, Oasse (poraaja, kaivertaja, nävertäjä), Uhke, Uhkea, Uhkeus, Uhki, Uhkia, Uhkie, Uhku, Uhkus, Uhkustada, Uka, Ukaz, Ukko (komea, pulska, kärkäs, vanttera, itsetietoinen, ylpeä), Uhku, Uhkua, Uhkuva, Uhk, Uha, Uhka (kutisija), Uhma, Uhmakas, Uhmaaja, Uhmi, Uhmia, Uhmo, Uhmoa, Osve, Osveda (vastustelija, ylpeä, innokas, komea, puuhailija, päänsäryistä kärsivä, ponnistelija), Uho, Uhoaja, Uhoa, Uhoda, Juho, Joz, Uha, Eva (innokas, kerskailija, touhuaja, uhittelija), Uiku, Uikuttaja, Uikku, Uikka, Uikuttoa (valittaja, uikuttaja), Uisti, Uiste, Uistelija, Uista, Uissi, Uisto, Uistoa, Uissa, Ust, Uste, Ustke, Usto, Ustotada, Usta (heittelijä, onkija, uistelija), Uje, Ujea, Uju, Ujua, Ujentuja, Ujuttaja, Ujo, Uja, Ujakkain, Uile, Uilea, Uilo, Uive, Uivelo (laihtuva, solakka, hontelo, ujo, pujottaja), Uje, Ujeltaja, Ujellus, Ujo, Uja, Ujakka, Huje, Hujeltaja (ulvoja, vinkuja, voivottelija), Ujo, Ujostelija, Ujos, Ujostuja, Uggjo, Ujoi, Uju (ujo, vierastaja, piiloutuja), Uli, Ulis, Ulisija, Ulina, Ula, Ulla, Ulah, Ulahtaja, Ulahtelija, Ulajoa, Ulai, Ulize, Ule, Ulea (ulvoja, uikuttaja, vonkuja, nyyhkyttäjä, soivista korvista kärsivä), Ulja, Uljas, Uljai, Uljailija, Uljastelija, Ulju, Uljus, Uljuus, Ulla, Ullas, Ulo, Ulosa, Uloi, Uloisa (komea, urhea, kookas, näyttävä), Ulko, Ulkoa, Ulkoi, Ulkoinen, Ulkonainen, Ulo, Ulos, Ulostaja, Ulku, Ulkuo, Ulkoine, Ulgo, Ulgoi, Ulgoine, Ulgos, Ulgostada, Uloz, Ulgu, Ullo, Uldo, Uldzo, Olgo, Olgon, Olgu, Olgus, Olgonid, Il, Ile, Ilin, Ili, Ilis (ulkona viihtyvä, ulkona syntynyt, näyttävä, kaukaa tulija), Ulo, Ulottuja, Ule, Ulttu, Ulttua, Ulottaja, Ulote, Ulotteinen, Ulu, Ulutada, Ulotada, Ula, Ulatus, Ulato, Olle (kurkottelija, ojentelija), Ulvo, Ulvoa, Ulvoja, Ulvai, Ulvaisija, Ulvah, Ulvahtelija, Ulvottaja, Ulvu, Ulvuo, Ulvada, Ulu, Ulvuda, Ullo, Holvo, Ula, Ulai, Ulaida, Ulgu, Ulguda (ulvoja, ulisija, parkuja), Uni, Une, Unen, Uneksija, Uneksuja, Unelmoija, Unelias, Uninen, Uneton, Unettaja, Unikko, Uno, Unto, Unoh, Unohtelija, Untu, Untua, Untuja, Unetoin, Unni, Unnin, Unine, Uneksie, Uneksida, Unis, Unistada, Unetin, Uneto, Unistada, Unelda, Unetu, Un, Unsto, On (sikeäuninen, unettomuudesta kärsivä, uneksija, hourailija, unissaan puhuva, haaveilija), Uno, Unohtelija, Unoh, Unohtaja, Unohdus, Unohtunut, Uneh, Unho, Unhoittaja, Unohtada, Unu, Unus, Unustada, Unetada, Unuda, Unno, Unohtuda (hajamielinen, huonomuistinen, uneen vaipuva, pyörtyilijä), Untu, Untua, Untuva, Unte, Untelo, Untuo, Undu, Unduda, Unna, Unda (uupunut, nukahtelija, ujo, uneksija, haaveilija), Untu, Untuva, Untunen, Untui, Untuin, Untuvikko, Untuo, Unna, Unnakko, Unnakka (pehmeäkarvainen, pehmeäihoinen, haituvia omaava), Upo, Uppo, Uppoa, Uppoaja, Upottaja, Upa, Upakko, Upottada, Uppu, Upato, Opa, Opamo, Upe, Upetto, Upakka (vajoaja, uppoaja, vedessä viihtyvä, soilla viihtyvä), Urho, Urhoollinen, Urhokas, Urhe, Urhea, Urha, Urhakka, Urhei, Urheilija, Urhoi, Urhi, Urhie, Urhak, Uro, Uroho (uhkarohkea, taitava, etevä, raju, ahkera, reipas), Uri, Uris, Urisija, Ura, Urah, Urahtelija, Urina, Urri, Urrinen, Urrine, Urata, Urai, Urin, Uriseda, Uratada, Urikso, Urno, Urnom, Uron, Urondo, Urla, Urlam, Irge, Irgetini, Urgi, Urgini (murisija, valittaja, ulvoja, kurisevan vatsan omaava, mörisijä, vikisijä, parkuja), Urje, Ure, Ureta, Urke, Ura, Urga, Urgo, Urgu, Orgo, Orgode, Vorgo (pakenija, hypähtelijä, loittonija, omille teilleen lähtijä), Urkki, Urkkia, Urkkija, Urki, Urkittaja, Urko, Urkottaja, Nurko, Nusko, Urkkie, Urkkid (utelija, nuuskija, kurkottelija, kurkistelija, vaanija), Urpu, Urputtaja, Urpa, Urpi, Urpo, Urpia, Urva, Urb, Urbe, Urba, Urbe (virpoja, vastoja, hutkija, huiskija, lyöjä), Urva, Urvah, Urvahtaja, Urvahtelija, Urvo, Urvottaja, Urvi, Urvie, Urve, Urvelo, Urpe, Urpelo (torkahtelija, kyhjöttäjä, sikeäuninen, ujo, hidas), Use, Usea, Ussi, Ussia, Usse, Ussea, Usei, Useite, Usie, Usi, Useittsi, Usejas, Useja, Usin, Usina, Uzi, Uzini (ahkera, kiireinen, nopea), Utu, Utui, Utuinen, Udu, Udune, Ud, Uddi (pehmeäihoinen, untuvaiset ihokarvat omaava), Uuka, Uukah, Uukahtelija, Uuku, Uukuttaja, Ukah, Ukka, Uukko, Ukko, Uukkoa, Uukkoja, Uuva, Uugu (huhuilija, ulisija, huutelija), Uupu, Uupua, Uupuja, Uuvu, Uupunut, Uupumus, Uuvuttaja, Upu, Upua, Uupuo, Une (helposti väsyvä, voipunut, helposti uupuva), Uura, Uuras, Uurastaja, Uira, Uiras, Udri, Udris, Udre, Utra, Utras, Uutte, Uuttera, Ute, Utera (ahkera, nopea, reipas, mukava), Uurta, Uurtaja, Uurre, Uurto, Uurra, Urre, Urtama, Uurto, Uurtoa, Urtta, Urda, Urdada, Urdam, Urta, Urra, Ureh, Uure, Uurde, Urg, Urgo, Urte, Ura, Uras, Urtas, Urtai, Uurda, Urda, Ordde, Une, One (kovertaja, jälkien tekijä, jälkien jättäjä, uurtaja), Uusi, Uude, Uudes, Uuti, Uutinen, Uutis, Uudi, Uudis, Uutu, Uutuus, Ude, Udes, Uudistaja, Uudistuja, Uusia, Uusija, Uusiutuja, Uudentaja, Uutukainen, Us, Uelle, Uve, Uves, Uuve, Uuvelleh, Uuves, Uutine, Uzi, Udi, Udine, Uz, Ude, Udessa, Usi, Utin, Uus, Utsto, Oda, Odas, Od, U, Uw, Vil, Uj (uusi ihminen, uudesti syntynyt, uudistaja, uudella tavalla ajatteleva, vasta saapunut), Uutta, Uuttamaton, Uute, Uutu, Uuttu, Uuttua, Uuttuja, Uutto, Uuttoa, Uuttuo, Uta, Utta, Utan, Uttu, Uttuda (nälkäinen, helposti uupuva, liottaja, herkkävatsainen, löysävatsainen),

Vaaru, Vaarua, Vaaruja, Vaaruttaja, Vaarta, Voarto, Voartoa, Voaru, Vuaru, Vaaruda, Värtte, Värdi, Varda, Warto (horjuja, keikkuja, keinuttaja, hoippuja, tuupertuja), Vael, Vaelta, Vaeltaja, Vaeltelija, Vaellus, Vaje, Vajeltaja, Vajellus, Vaelda, Vaeldu, Vaja, Vajal (kuljeksija, paikkaa vaihtaja, levoton), Vahva, Vahve, Vahvi, Vahvis, Vahvistaja, Vahvistuja, Vahvistunut, Vahvike, Vahvui, Vahvuinen, Vahvu, Vahvuus, Vahvus, Vahv, Vahvistuda, Vahvuz, Vahvene, Vahvaneda, Vafe, Vafi (voimakas, suurikokoinen, urhea, rehti, voimistuva, tukeva), Vaihta, Vaihe, Vahta, Vaihtu, Vaihtua, Vaihtuja, Vaihte, Vaihtelija, Vaihto, Vaihdos, Vaihdokas, Vaihtoa, Vaje, Vajeh, Vajehtada, Vahe, Vahetada, Vahetus, Vaido, Vaidl, Wasta, Wosta, Vosti, Vostini, Vesti, Vestini (levoton, arvaamaton, paikan vaihtaja, tavaroiden siirtelijä, lapsi jonka luonne muuttuu äkisti), Vaike, Vaikertaja, Vaikeroija, Vaikero, Vaiga, Vaika (anelija, etsijä, valittaja, kärttäjä, mankuja), Vaikku, Vaikko, Vaihko, Vaihku, Vaik, Vaigu, Vaigus, Vaigustada (korvavaikkua omaava, pihkan tuoksusta pitävä), Vailla, Vailli, Vaillinainen, Vaile, Vailtu, Vailtua, Vailtuja, Vailtuo, Vaji, Vajo, Vajoi, Vailo (vajavainen, katoilija), Vaipu, Vaipua, Vaipuja, Vaivu, Vaivuttaja, Vaipuo, Baibu, Baibuda, Vaibu, Vaibuda, Vaibutada, Vaibtu, Vaiba (tuupertuja, uupuja, häiritsijä, vaivaaja), Vajaa, Vajava, Vaja, Vajavainen, Vajaus, Vaje, Vaju, Vajua, Vajja, Vajanain, Vajo, Vajoa, Vajag, Vajau, Vajaga, Vajadus, Vaggje, Vaggjeg, Vaaiju, Vaaijuv (vajavainen, puutostiloista kärsivä), Vaka, Vakaa, Vakava, Vakavoituja, Vakai, Vakainen, Vaki, Vakituinen, Vakio, Vakiintuja, Vakauttaja, Vakaumus, Vakuuttelija, Vakau, Vaga, Vagahine, Vagane, Vagadus, Vaggi, Vaggiz, Vuokke, Vuokko, Vakke, Vago, Vakinaz (totinen, kelpo, rehti, rauhallinen, tyyni, tasainen, nöyrä, vakuuttelija, luotettava), Vaka, Vakahainen, Vakahinen, Vakka, Vakkainen, Vakai, Vakainen, Vakahaine, Vaga, Vagahaine, Vagaz, Vagane (vastasyntynyt, sylilapsi), Vala, Valaja, Vali, Vale, Valo, Valla, Valelija, Valoa, Valada, Valle, Vallo, Valom, Valk, Valf (kaatelija, valuttaja, valelija, kastelija), Valhe, Vale, Valeh, Vales, Valehtelija, Valo, Valeteda, Valestada, Vadl, Vahte (valehtelija, pettäjä, satuilija, huijari), Valju, Valjo, Valjukas, Vallu, Vallukez, Vali, Valjus, Validus (uuttera, voimakas, ankara, luja, äänekäs, kalpea, laiha), Valmi, Valmis, Valmistaja, Valmistuja, Valmistelija, Valme, Valmius, Valmiz, Valmistada, Vaumi, Vaumiz, Valmo, Valmoz, Valma, Valmas (valmistaja, kypsentäjä, henkisesti kypsä, pikkuvanha), Valo, Valu, Valoi, Valoisa, Valottaja, Valos, Valostaja, Valus, Val, Vale, Valea, Valeva, Valoa, Valai, Valaisija, Vali, Valis, Valistaja (kirkassilmäinen, säteilevä, valon tuoja, neuvoja, auttaja, opettaja, päivän kaltainen), Valpa, Valpas, Valva, Valvas, Valpastuja, Valpe, Valppe (vireä, tarkka, herkkäuninen), Valpa, Valpas, Valpakka, Valva, Valvakka, Valvas, Valvastaja, Valpakko, Valpaz, Vouva, Vouvaz, Valvakas, Valve, Valvendada, Vale, Valeva, Valappa, Vauma, Vaumaz, Vaalma, Vaalmas (vaaleahiuksinen, säteilevä, valon tuoja, kalpea, virkku), Valu, Valua, Valuja, Valuttaja, Valottaja, Valo, Valah, Valahtaja, Valahtelija, Vallu, Vallua, Valuo, Valutada (pudottelija, valuttaja, valuja), Valva, Valvattaja, Valvatti, Vauva, Vauvatada, Valvatada, Vala, Vaata, Vaada, Vatta (silmällä pidettävä, odottaja, kaipaaja, tarkkailija, suojatti, valvottaja, valvoen odotettu, kärkkyjä), Valvo, Valvoa, Valvoja, Valvottaja, Valva, Valvokki, Valvattaja, Valvu, Valvuo, Valve, Valv, Valvanne, Valka (valvoja, valvottaja, heräilijä, tarkkailija, kärkkyjä, odottaja, vartija, liikkuja), Vanha, Vanhanen, Vanhi, Vanhin, Vanhenija, Vanho, Vanhoi, Vanhoillinen, Vanhu, Vanhus, Vahna, Vanhe, Vahne, Vahn, Vahnu, Vanh, Vana, Vanu, Vanus, Vanbi, Vanni, Vannit, Vuz, Vaz (pikkuvanha, vanha sielu, nopeasti vanheneva, esivanhempien henki), Vankka, Vanki, Vankis, Vankistuja, Vanka, Vänkki, Vanke, Vankea, Vana, Vanakka, Vane, Vanea, Vantte, Vanttera, Vantta, Vanttara, Vante, Vanttu, Vanttura (vahva, voimakas, tukeva, varma, komea, kestävä), Vanku, Vankua, Vankuja, Vankuo, Vangu, Vanguda (ulisija, parkuja, kiljuja, mankuja, ruinaaja), Vanno, Vannoa, Vannoja, Vannottaja, Vannoutunut, Vannu, Vannua, Vannuo, Vandu, Vanduda, Vannutada, Vuordno, Varno (vakuuttelija, lupailija, sadattelija, kieltäytyjä, kiistäjä), Vanu, Vanua, Vanuja, Vanukas, Vanuttaja, Vannu, Vannua, Vanuo, Vanuttada, Vanudas, Vanbo, Vanto, Vany (takkutukka, tarttuja, tappelija, tukistaja, sotkija), Vari, Varis, Varistelija, Varistaja, Variseda (putoilija, karistelija, sotkija, kokoon lyhistyjä, hyppijä, heittäytyjä),

Vasi, Vasiten, Vase, Vaseten, Vasituinen, Vasittu, Vasittaja, Vasituine, Vasa, Vasia, Vuohtje, Vuccu (leikkijä, pilailija, varoittaja, kieltäjä, muistuttaja, varovainen, tarkkailija, nuoremman lapsen hoitaja, tarkka-ampuja, suonenvedosta kärsivä), Vase, Vasen, Vasema, Vasi, Vasu, Vasur, Vasem, Vasemmus, Vasa, Vasak, Vasama, Wadi, Wadis, Wadisei, Bari, Bario, Badi, Badio, Badie, Kueda, Kuedagi, Kuedä, Kuete (vasenkätinen), Vasta, Vaste, Vasto, Vastoi, Vastoin, Vastakkainen, Vastainen, Vastai, Vastu, Vastus, Vast, Vastas, Vasse, Vasso, Vassoin, Vastah, Vastaine, Vastha, Vastane, Vassene, Vass, Vuoste, Vuosta, Vastom, Wasta (vastaan tulija, vastasyntynyt, vastapäätä istuva, vastatuulen aikaan syntynyt), Vasta, Vastaaja, Vastai, Vastailija, Vaste, Vastaus, Vastuu, Vassa, Vassu, Vassus, Vasti, Vastineh, Vastu, Vastustada, Vastus, Vastni, Vastnik, Vasa, Vassuz, Vastadus (vastailija, vastustelija, vastaan tulija, vastaan haroja), Vastu, Vastus, Vastustelija, Vassu, Vassus, Vastuz, Vassuz, Vasto, Vastos (vastaan panija, vastaan tulija, epäonnekas), Vatsa, Vatsakas, Vatsu, Vatsur, Vattsa, Vats, Was, Vatse, Vatsä, Fatte (suurivatsainen, kovavatsainen, löysävatsainen), Vatvo, Vatvoa, Vatvoja, Valvo, Valvoa, Vadvo, Vadvoda, Vadvoa, Vaddo, Vato, Vatoa, Vatu, Vatuo, Vadu, Vaduda (tempoja, pudistelija, nyppijä, pöyhijä, höpöttäjä, säheltäjä, tukistaja, saman asian vatvoja), Vehje, Vehke, Vehkei, Vehkeilijä, Vohke, Vehkeh (kujeilija, juonija, pilailija), Vello, Velloa, Velloja, Vellu, Velluttelija, Velluo, Vella, Vellamo (myllertäjä, penkoja), Venko, Venkoi, Venkoilija, Venka, Venkailija, Venku, Venkura, Venkula, Vonku, Vonkuda, Vongu, Vongutada (nälvijä, kiertelijä, vitkastelija, vetelehtijä, huojuja), Veny, Venyä, Venyjä, Venyttäjä, Venyttelijä, Venu, Venua, Venä, Venäh, Vennu, Vennua, Venyö, Vöny, Vönyö, Venuda, Veni, Venida, Venitada, Vienno, Viento, Viedna, Vadna, Vana, Vene, Venem, Veno, Venomo, Venste, Venop (pötköttelijä, maleksija, vetelehtijä, venyttelijä, nopeasti kasvava, kurkottelija), Verho, Verhoutuja, Verha, Verhoi, Verhoilija, Voru, Varu, Vahru, Vora, Orsta, Ortsa, Ursta (pukeutuja, pukija, vaatteista pitävä, hameista pitävä, renkaista pitävä), Verty, Vertyä, Vertyjä, Verry, Verryttelijä, Vertyö, Verdu, Verduda (norja, vahvistuva, verestyvä, punastuva, kiukkuinen), Veru, Veruke, Verru, Veruttelija (kiertelijä, vihjailija, vitkastelija), Vete, Veteh, Vetehinen, Vetei, Veteinen, Vetehine, Vede, Vedehine (vedessä viihtyvä, vedestä pitävä), Vete, Vetelä, Vede, Vetelehtijä, Vette, Vettelä, Vedel, Vedeluz, Vedeldada, Vieddo, Vieddol (veltto, saamaton, laiska, raukea, kulkuri), Vetko, Vetkottelija, Vetku, Vetkuttaja, Vetkuttelija, Vetka, Vetkä, Vetke, Vetkeä, Vetkale, Vetkula, Vetki, Vetkie, Vetkottaja (laiska, veltto, vitkastelija, jankuttaja, voimaton, köriläs, hilpeä), Vetre, Vetreä, Vetra, Vetrakka, Vietre, Vietreä, Vetres, Vetri, Vetristyjä, Vetrie, Vetris (notkea, nopea), Vieno, Vienty, Vientyä, Vientyjä, Veno, Vienos, Vien, Viendu, Vienduda, Viena, Ven, Vento, Vendu, Venduda (hiljainen, heiveröinen, leppeä, rauhallinen, hidas), Viera, Vieras, Vierastaja, Vieraantuja, Vierai, Vierailija, Vera, Veera, Veras, Vieraz, Veraz, Vere, Verastada, Voora, Vooras, Voorastada, Vooru, Vero, Veroz, Viro, Viroz, Verbo, Virgo, Viere, Vieres (vierastaja, arka, ujostelija), Viero, Vieroa, Vieroi, Vieroittaja, Vieroksuja, Veru, Veroi, Vieroittada, Vooru, Voorutada, Vierro, Fierro (rintaa vierastava, arka, pelokas, kieltäytyjä, hylkijä), Vierrä, Viere, Vieri, Vieriä, Vierijä, Viery, Vieryä, Vierittäjä, Vierittelijä, Vieräh, Vierähtäjä, Vierähtelijä, Vierä, Vieru, Vierty, Viertyä, Viertyjä, Viertä, Vere, Veri, Vierie, Vierdä, Verda, Veru, Veruda, Veretada, Verrä, Verä, Veräh, Veere, Veeretada, Viero, Vierto, Fierra, Wiärra (kierijä, luisuja, pyörijä, vierittäjä, makaaja, maahan heittäytyjä, kaatelija), Vihe, Viheltelijä, Viheltäjä, Vihellys (viheltelijä, vihellyksestä pitävä), Vihi, Vihis, Vihistelijä, Vihka, Vihkai, Vihkaisija, Vihiseda, Vihin, Vislo (sihisijä, viheltelijä, suhisija, vauhdikas, hiipijä, vinkuja), Vihlo, Vihloa, Vihlova, Vihla, Vihlai, Vihlakka, Vihlu, Vihluo, Vihli, Vihlingö, Vil (leikkaaja, vihlonnasta kärsivä, säryistä kärsivä, reipas, vireä), Vihta, Vihto, Vihtoa, Vihtoja, Vihdas, Vihda, Vihdottu, Viht, Viha, Vihe, Vihtle (vihtoja, vihtomisesta pitävä, vihdoista pitävä, vihtojen tekijä), Viihtyä, Viihtyjä, Viihty, Vyhty, Vyhtyä, Vihty, Vihtyä, Viihdyttäjä, Viihtyisä, Viihdy, Viihdyke, Viihde, Viihtyö, Viihy, Vihtu, Vihtutoda, Vihy, Vii (suostuvainen, mukautuvainen, nopeasti rauhoittuva, onnellinen), Viika, Viikah, Viikahtaja, Viikahtelija, Viike, Viikelehtijä (juoksentelija, vilkas), Viile, Viilettäjä, Viiles, Viilestelijä, Viileke, Viileä, Viila, Viilas, Vile, Vilendada (vilkas, vallaton, tervehtynyt, pirteä, reipas, vikkelä, levoton, nopea, juoksentelija, piristynyt),

Viillä, Viilte, Viiltelijä, Viiltä, Viile, Ville, Viille, Viiles, Viileskelijä, Viilto, Viillo, Viillos, Viilu, Viilo, Viili, Vijli, Viltä, Vilte, Viilteä, Vildä, Vilttä, Vilda, Vilta, Villä, Viil, Viila, Viilakas, Vil, Vije, Vaggja (leikkelijä, viiltelijä, laahaaja, vihlonnasta kärsivä), Viima, Viimai, Viimainen, Viimakka, Vijma, Vijme, Viibma, Viibmai, Vimma (uhoaja, innostuja), Viime, Viimein, Viimeinen, Viimeistelijä, Viimei, Vime, Vimä, Vimäin, Viimo, Viimoi, Viimi, Viimeine, Viima, Viimai, Viimaine, Viimine, Vimi, Vimin, Vimene, Viimne, Veg, Vegu, Vegul, Vine, Vii (kuopus, odotettu, myöhässä syntynyt, viimeinkin tullut), Viipa, Viipo, Viipottaja, Vipa, Vipattaja, Vipo, Vipottaja, Viippe, Viipperä, Vippi, Vippiä, Vippijä, Viipah, Vippa, Vippu, Viiba, Viipu, Viipuda (heiluja, vaappuja, viilettäjä, pyörtyilijä, väpättäjä, kipittäjä), Viipy, Viipyä, Viipyjä, Viivä, Viiväh, Viivähtäjä, Viiväs, Viivästyjä, Viivy, Viivyttelijä, Viive, Vipu, Vipua, Viibi, Viibida, Viivi, Viivitada, Vibo, Vipto, Vippa (viivyttelijä, aikailija, myöhästelijä), Viiru, Viiruinen, Viirullinen, Viirukas, Viiri, Viiriä, Viiriäinen, Viru, Veru, Viirukka, Virukko, Viir, Viiruline, Viirg, Virg, Virgo, Virgoz (viirusilmäinen, juovikas, ryppyinen), Viisto, Viistä, Viistelijä, Viistäjä, Viiste, Viista, Viistada (vinossa kävelijä, maata laahaava), Viitsi, Viitsiä, Viitsijä, Viitsittäjä, Vitsi, Vitsiä, Vittsi, Viitsida, Viisi, Vits, Vitsli, Vissa, Vissal, Visse, Visso, Wit, Witso (ujo, häpeilijä, ahkera, tarmokas, iloinen, rohkea), Vika, Vikahinen, Via, Viallinen, Viaton, Vio, Vioittunut, Vioittaja, Vija, Vijatoin, Vijo, Vijoi, Viga, Vigahine, Vigane, Vea, Vealine, Vigatu, Veatu, Vigali, Vahe, Vahho, Vikke (erikoinen, lahjakas, kykyjä omaava, erehtymätön, virheetön, kelvoton, moitteeton, raihnas), Viki, Vikis, Vikisijä, Vikinä, Vigi, Vike, Vikertäjä, Vikertelijä, Vikittäjä, Viku, Vikittelijä (inisijä, kitisijä, uikuttaja, houkuttelija, viekottelija), Vilhu, Vilhua, Vilhuja, Vilhui, Vilhuilija (vilkuilija, pälyilijä), Vili, Vilistäjä, Vilistelijä, Vilis, Vilinä, Vila, Vilah, Vilahtelija, Vilaus, Vilahdus, Vilauttelija, Vilisijä, Vile, Ville, Villo, Vilu, Vall, Falle (kihisijä, hyörijä, viilettäjä, matelija, livahtaja, vikkelä, näppärä, nopea), Vilka, Vilkai, Vilkaisija, Vila, Vilai, Vilku, Vilkui, Vilkuilija, Vilkua, Vilki, Vilkis, Vilkistelijä, Vilko, Vilkoa, Vilkko, Vilkkoa, Vilkkoja, Vilkistada (silmäilijä, pälyilijä, tirkistelijä, kurkistelija, äkkipikainen), Vilka, Vilkas, Vilkka, Vilkastuttaja, Vilkastuja, Vilga, Vilgas, Vilge, Vilgene, Vilku, Vilkus (nopea, tarkkaavainen, villi, reipas, pirteä, ripeä), Vilkku, Vilkkua, Vilkkuja, Vilkka, Vilka, Vilkah, Vilkahtelija, Vilku, Vilkuttaja, Vilkkoa, Vilkko, Vilko, Vilkuda, Vilgu, Vilgutada, Vilga (viittoja, huitoja, huiskuttaja, silmien räpyttelijä, vilauttelija), Vilpa, Vilpas, Vilppa, Vilpastuja, Vilpo, Vilpottelija, Vilppo, Vilppoja, Vilppi, Vilppiä, Vilpi, Vilba, Vilbas, Vilbe (nopea, vilkas, virkeä, ripeä, toipuva, piristynyt, valpas, viilettäjä, sukkela, uuttera), Vilpo, Vilpoi, Vilpoinen, Vilpoisa, Vilvo, Vilvoi, Vilvoinen, Vilpe, Vilpeä, Vilpa, Vilpas, Vilvas, Vilva, Vilvakka, Vilvoittelija, Vilpola, Vilvoitus (raikas, vilvoittelija), Vilppi, Vilpi, Vilpitön, Vilpillinen, Vilpis, Vilpistelijä, Vilpikäs, Vilpitöin, Vilpa (kiero, uskollinen, viekas, piileskelijä, kujeilija, ailahteleva), Vilska, Vilskaaja, Vilsku, Vilskuja, Vilske, Vilsku, Vilskua, Vilskah, Vilk, Vilks, Vilksa, Vilksatada (melskaaja, telmijä, huiskija, nopea, vilkas), Viltto, Vilte, Viilte, Viilto, Viltu, Viltune, Viltunen, Vilda, Vildakas, Vilo, Vilso, Vilsto, Viltsa, Vilttsi (irvistelijä, karsastavat silmät omaava, kieroon katsoja), Vilu, Vilui, Viluinen, Viluttaja, Vilus, Vilustaja, Vilustuja, Vilukka, Viluine, Viluhinen, Viluhine, Vilustuda, Vil, Villi, Vilt, Vilto (kylmettyvä, vilustuva, kylmänarka), Vimma, Vimmai, Vimmainen, Vimmattu, Vimmas, Vimmastuja, Vimpa, Wimba, Wimpu, Vimpaantuja, Vimm, Vimb (kiukkuinen, kiihkoileva, innokas, telmijä, hurja, villi, itsepäinen, riehakas), Vini, Vinis, Vinisijä, Viniseda, Vina, Vine, Vinakka, Vinittäjä, Vineda (vikisijä, itkijä, tuhertaja, inisijä, kitisijä, valittaja, paiskoja), Vinka, Vinkka, Vinke, Vinkeä, Vinki, Vinkiä, Ving, Vingu, Vinge, Vingel, Vingo, Vingor (nopea, rivakka, reipas, näppärä, hauska, kaunainen, ryhdikäs), Vinku, Vinkua, Vinkuja, Vinka, Vinkai, Vinkaisija, Vinga, Vingahtaja, Vingahtelija, Vingu, Vinguttaja, Vinkuo, Vinkujo, Vinkahuttojo, Vinguda, Vinkta, Vingah, Vingahtada, Ving, Vingo (kitisijä, vikisijä, vonkuja, ulvoja, äkäinen), Vino, Vina, Viina, Viino, Vinoi, Vinoilija, Wanja, Wadnja, Vädnja, Vatnja, Vatnjahit, Vine, Vidnjo (viekas, vastustelija, kiero, naljailija, leukailija, täysipituinen), Vinti, Vintiö, Vintio (lurjus, nulikka, riiviö, innokas, pahantekijä), Vintsa, Vintso, Vintsi, Vintsu, Vindzo, Vindzi, Vinza, Vinzak (lipsuttelija, irvistelijä, virnistelijä, vetelehtijä, laiskottelija), Vinttu, Vinttura, Vintturoija, Vintturah (hoipertelija, niskuroija, juonittelija, kiemurtelija), Vipa, Vipattaja, Vipajaja, Vipaja, Vipi, Vipis, Vipisijä, Vipo, Vipottaja, Vipe, Vipeltäjä, Viba, Vibada, Vibu, Vibuda, Vaba, Vabai (tutisija, värisijä, lepattava, kipittäjä, viilettäjä), Vire, Vireä, Vireytyjä, Vireyttäjä, Vireda (virkeä, reipas, ripeä, virkku, vikkelä, nopea, piristynyt, ahkera, aikaisin heräävä, toimelias),

Viri, Vire, Vira, Viris, Viristäjä, Vireh, Virehtijä, Viru, Viro, Virie, Virin, Vir, Virt (väreilijä, poreilija, sirisijä), Viri, Virittäjä, Virittelijä, Virike, Vire, Virei, Vireinen, Virite, Virikeh, Virittädä, Viritez, Viritada (asettaja, virittäjä, sytyttäjä, aloittaja), Virke, Virkeä, Virki, Virkistäjä, Virkis, Virkistyjä, Virge, Virges, Virgzo, Virgi, Virgiji, Virg, Virgzi, Farga (eloisa, valpas, reipas, virkku, kevytuninen, nopea), Virkka, Virka, Virkko, Virkkoa, Virkkoja, Verkka, Virke, Virkkada, Virkta (lausuja, kutsuja, sanailija, moittija), Virkku, Virkka, Virkus, Virkustuja, Virk, Virgu, Virga, Virku, Virkui (virkeä, reipas, nopea, valpas, uuttera, eloisa), Virma, Virmas, Virmi, Virmiä, Virmijä, Virmie, Virme, Virmenen, Virva, Virmallinen (vireä, vilkas, raisu, kiihkeä, villi, hurja, toipuva, voimistuva), Virni, Virnis, Virnistelijä, Virnu, Virnua, Virnui, Virnuilija, Virna, Virno, Virnottaja, Virne, Virnistys, Virnake, Vernu (irvistelijä, ilkikurinen, virnuilija, ilkkuja, inttäjä), Viro, Virko, Virkoaja, Virkoa, Virvo, Virvoi, Virvoittaja, Virvoittelija, Virvoitus, Virku, Virkuo, Virgo, Virgu, Virgutada, Virkto, Virgodu (heräilijä, virkistyvä, toipuva, herättäjä, kannustaja), Virtty, Virttyä, Virttyjä, Virty, Virtyttäjä, Virttyö, Virto (muuttunut, sairauden takia erilaiseksi tullut), Viru, Virua, Viruja, Viru, Viruttaja, Viruttelija, Veru, Verru, Verrua, Viruo, Viruda, Virunaine, Virunainen, Virutuz, Virutada, Vierto, Viertu, Virra (makoilija, nopeasti kasvava, venyttelijä, pyörijä, paiskoja, kaatuilija), Virva, Virve, Virvendada (väreilijä, hulmuava, lepattava, tulen kaltainen), Visa, Visai, Visainen, Visailija, Viza, Visadus, Vizzo, Vizas, Visse (kestävä, sitkeä, sinnikäs, sisukas), Viska, Viski, Viske, Viskelijä, Visa, Viskoja, Visko, Viskoa, Viskuo, Visku, Viskai, Viskoda, Vizga, Vise, Vecka (heittelijä, koskettelija, kaataja, paiskoja, ammentaja), Visto, Vistottaja, Faste (pelottava, ruma, hassunkurinen, hauska), Viti, Vitis, Vitistäjä, Vitistelijä, Vitsi, Vidza, Vidzi, Vidze, Vize, Vidi, Vidiseda, Vidis, Vidisdada, Vidin (vikisijä, vinkuja, kitisijä, nopea), Vitka, Vitkas, Vitko, Vitkoi, Vitkallinen, Vitkastelija, Vitkuttelija, Vitku, Vitki, Vitkis, Vitkittelijä, Vitkistuda (hidastelija, viivyttelijä, vetkuttelija), Vito, Vitoa, Viti, Vitiä, Vidi, Vido, Vidoi, Vitto, Vittoa, Vitu, Vituo, Vidoda, Vite, Vacco, Ask, Asy, Oss, Osy, Wotso, Woso, Vasi (viipaloija, pieksijä, nopea, tarmokas, puutumisesta kärsivä, tahdokas, haluaja), Viuhka, Viuhko, Viuhkoa, Viuhkoja, Viuhku, Viuhkuttada (huiskuttaja, heiluja, liehuja, viittoilija, riuhtoja, ryntäilijä, vilistäjä, hosuja), Viuhu, Viuhua, Viuhuja, Viuha, Viuhah, Viuhahtelija, Viuhahtaja, Viuho, Viuhottaja, Viuhakka, Viuhakko, Viuhha, Viuhai (viilettäjä, nopea, pitkänhuiskea, heilahtelija), Vohka, Vohko, Vohkottaja, Voho, Vohottaja, Vohki, Vohkia, Vohkija, Vohkaisija, Vohakka, Voha (uhoaja, ähkijä, huohottaja, innokas, touhukas, reipas, liioittelija, hätäinen), Voi, Veih, Vuoi, Voihki, Voihkia, Voihkija, Voihku, Voihkuja, Voika, Voiko, Voikottaja, Voikka, Voikoi, Voiku, Voike, Voikko, Voikta, Voik, Voivo, Voivottelija, Voivotada, Fuoike, Fuoiko (valittaja, voihkija, itkijä, vaikertaja, huokailija), Voida, Voita, Voipa, Voipu, Voipua, Voipuja, Voipunut, Voivu, Vointi, Voijja, Voija, Voikse, Voiksentelija, Voiva, Voivas, Voipuo, Voiska, Veija, Voiste, Voistlu, Veido, Vuij, Uij, Veikslo, Veimi (jotain muistuttava, vahva, terve, uupuva, toipuva, kilpailija, kamppailija), Voima, Voimi, Voimakas, Voimallinen, Voimaton, Voimis, Voimistaja, Voimistuja, Voimai, Voimailija, Voimistelija, Voimatoin, Voim, Voimo, Voimakaz, Voimalikko, Voimato, Voimalik, Voimu, Voime, Voimatu, Vuoibme, Vojma (terve, väkevä, vahva, heikko, voimaton), Voita, Voide, Voite, Voitelija, Voitu, Voitua, Voituja, Voijje, Voiti, Voito, Voitoa, Voitoja, Voije, Voitta, Voida, Voize, Veita, Voie, Voidi, Voidie, Voia, Voidada, Voi, Veido, Vuido, Veida, Veita, Vuidu, Vuidug, Vuoida, Vuoidas (voitelija, sivelijä, voideltu, rasvattu, tahraaja, töhrijä), Voitta, Voittaja, Voite, Voitto, Voittoi, Voittoinen, Voitettu, Voitollinen, Voittada, Voittamaton, Voito, Voitos, Voittoa, Veitta, Veite, Voita, Voide, Voit, Voitu, Veitlo, Vuoite, Vuoito (painija, kisailija, voittamisesta pitävä, taistelija, kilpailemisesta pitävä), Voko, Vokottelija, Vokottaja, Voki, Vokis, Vokisija, Votvo, Votvotada (vikittelijä, mumisija, mutisija, jököttäjä, valittaja), Voli, Volis, Volisija, Volina, Volo, Volottaja, Vola, Volah, Volahtaja, Voliseda, Volin (itkijä, ulisija, huutaja, äänekäs, läträäjä, pulahtelija, mouruavan vatsan omaava), Vollo, Vollottaja, Volla, Volvo (itkijä, parkuja, ulvoja, valuttaja, joutelias), Vonka, Vonkale, Vönkä, Vonke, Vonku, Vonkula, Vonkka, Vonkea, Vonge, Vongertaja, Vonkaleh (komea, pulska, kiemurtelija, kömpelö), Vonku, Vonkua, Vonkuja, Vonka, Vonkai, Vonkaisija, Vonga, Vonkuo, Vonke, Vonkeh, Vongu, Vongah, Vongahtada, Vonkta (ulvoja, mankuja, älähtelijä, voivottelija, parkuja), Votko, Votkottaja, Votka, Votkale, Vota, Votakka (lojuja, laiska, pulskea, romuluinen, huolimaton, retkottaja), Vouhka, Vouhkaaja, Vouhki, Vouhkia, Vouhkija, Vuohka, Vouho, Vouhottaja, Vouhko, Vouhkoa (touhottaja, kerskailija, hupsu, lörpöttelijä, hosuja, vouhottaja, pälättäjä, liiottelija, hoputtaja, intoilija),

Vuokko, Vuoko, Vuokollinen (äkkipikainen, oikukas, tunteellinen), Vuoksi, Vuoh, Vuoho, Vuksu, Vuksui, Foly, Folyi, Folyik (jonkin puolesta syntynyt, jonkin tähden tapahtunut, nojailija, tukeutuja), Vuota, Vuoda, Vuodannainen, Vuoti, Vuotia, Vuotiainen, Vuoto, Vuoda, Vuodattaja, Vota, Vuotoa, Vuuva, Vuotta, Voda, Vodada, Vodatada, Vote, Vomi, Vooda, Voodu, Vooduda (lähtijä, varistelija, vuodattaja, valuja, tiputtelija), Vyöry, Vyöryä, Vyöryjä, Vyöryttäjä, Vyörymä, Vööri, Vööritada, Vööru (vierittäjä, vyöryttäjä), Väikky, Väikkyä, Väikkyjä, Väike, Väikeh, Väikehtijä, Väikkyö (ailahteleva, liikuskelija, viivyttelijä, heiluja, hoipertelija), Väittä, Väittäjä, Väitte, Väittelijä, Väji, Väite, Väitö, Väitös, Väitteä, Väity, Väitys, Väitty, Väittyö, Väitada, Väita, Väitu, Väitus, Väiti, Väitis, Väki, Väkiä (vastaansanoja, inttäjä, kinaaja, ponnistelija, voimistuva), Väke, Väkevä, Väkevyys, Väkevöittäjä, Väkevöityjä, Väkkö, Väkkövä, Väge, Vägo, Vägoy, Vägev, Vätse, Vätsevä, Veggi, Väkto (voimakas, vahvistuva, kiihkeä, mahtava, väkevä), Väkkä, Väkkärä, Väkke, Väkä, Väkättäjä (vapisija, väpättävä, levoton, tuuliviiri), Väle, Väleä, Välevä, Välehe, Väljä, Vällä, Välä, Väläkkä, Vaele, Vaelek (nopea, joutuisa, vilkas, ketterä, vikkelä), Väli, Väline, Välinen, Välillinen, Välitön, Välikkö, Väly, Välys, Välis, Välittäjä, Välilline, Välitöin, Välih, Vaella, Välji, Valja (vallaton, suora, vilpitön, välittävä), Väli, Välittäjä, Vaela (välittäjä, keskeyttäjä, taukoilija, väistäjä, tien antaja), Väljä, Väle, Väleä, Väljäh, Väljähtäjä, Väljähtyjä, Välje, Väljäs, Välji, Väljäinen, Väljäine, Vällu, Vällä, Välläi, Välle, Väl, Vällas, Vällau, Vällahtuda, Vältsä, Välkä, Välja, Väljas, Väli, Välimine, Väline, Väljendada, Vela (suurikokoinen, suurisilmäinen, veltto, laiha), Välkky, Välkkyä, Välkkyjä, Välkkä, Välkä, Välky, Välke, Välkeh, Välkehtijä, Välkkyö, Välkke, Välkkeä, Välku, Välki, Välgu, Välgutada, Välga, Välgatada, Välgi, Välgas (loistava, älykäs, nopea), Välppä, Välpä, Välppe, Välpe, Välppeä, Välppy, Välpäh, Välpähtäjä, Välp, Välba (leppoisa, hellittäjä, taukoilija), Välttä, Välttämätön, Vältty, Välttyä, Vältte, Vältteä, Välttelijä, Välttsy, Välda, Välti, Vaelte, Vaelta (väistelijä, karttaja, kätkijä, nyrjäyttelijä, lykkääjä), Välä, Väläh, Välähtelijä, Väläyttelijä, Välähdys, Välä, Väli, Väly, Välämä, Väläjäjä, Välu, Voli, Volit, Volk, Volki, Volkid, Welo, Weto, Wetok, Wuaok (hiertymiä saava, haavoja saava, loistavasilmäinen, liukasihoinen), Väpä, Väpättävä, Väpäjeä, Väpättäjä, Vävi, Vävis, Vävisijä (vapisija, tärisijä), Väri, Väris, Värisijä, Väre, Väreh, Värehtijä, Väreilijä, Värähtäjä, Värähtelijä, Väräh, Väristys, Värinä, Värjö, Värjöttelijä, Väry, Värin, Väriseda, Verzo, Versto (vapisija, tärisijä, hytisijä, hampaiden kalistelija, pudistelija), Väsä, Väsääjä, Väsäi, Väsäilijä (puuhailija, askartelija, kyhääjä), Väty, Vätys, Vätystelijä, Vätö, Vätös, Vättö, Vätje, Vätjeh, Vätjehtijä, Vätjä, Vätjänä (saamaton, laiska, veltto, kömpelö, hidas), Väärä, Veärä, Viärä, Vääre, Väärentäjä, Vääri, Vääris, Vääristelijä, Värä, Veäri, Veäry, Veärys, Viäri, Viäre, Viäry, Viärys, Vär, Väris, Väristada, Väry, Väryz, Vääru, Väärus, Vaerre (kiero, värittäjä, vääristelijä, taivuttaja, vääntäjä), Vötkö, Vötköttäjä, Vötki, Vötkis, Vötkistelijä, Vötkä, Vötkäle, Vötky, Vötkyö (rötköttäjä, pötköttäjä, vetelehtijä, löntystelijä), Yhdi, Yhdis, Yhdistäjä, Yhi, Yhis, Yhti, Yhtis, Yhtistada, Ito (yhdistäjä, yhteen kokoontuja, yhteen kokoaja, unelmien toteuttaja), Yhty, Yhtyä, Yhtyjä, Yhdy, Yhdyttäjä, Yhy, Yhyttäjä, Yhtymä, Yhtyö, Yhy, Yhytteö, Yhtydä, Yhte, Yhtno, Yhi, Yhin, Yhinen, Yhine, Yhineda (yhteen saava, yhteen liittäjä, yhdistäjä), Yksi, Yksin, Yksinäinen, Yksinäine, Yhzi, Iksi, Iksin, Yksni (yksinäinen, yksin viihtyvä), Yle, Ylettelijä, Ylettyjä, Yltä, Yltäjä, Ylttä, Ylttäjä, Yllä, Yllättäjä, Yli, Ylitada (kurottaja, ojentelija, yllättäjä), Ylpe, Ylpeä, Ylvä, Ylväs, Ylpei, Ylpeilijä, Ylpis, Ylpistyjä, Ylpeys, Ylvästelijä, Ylpi, Ylpiä, Ylve, Ylpie, Ylbe, Hilba, Hilbad (vallaton, tottelematon, raisu, äreä, hävytön, hillitön, röyhkeä), Ylty, Yltyä, Yltyjä, Ylly, Yllyttäjä, Yllytys, Yltyö, Yldy, Yldu, Yldutada, Ildu, Ildud (voimistuva, kiihkeä, innostuva, yllyttäjä, rohkaisija), Ynnä, Ynnääjä, Ynnäh, Ynnällinen, Ynnälline, Ynnäi, Ynä, Ynänen, Ynäne, Yne, Ynei, Yneine, Ino, Yno, Inoz, Yknä (rauhallinen, kokonainen, tasapainoinen), Ynse, Ynseä, Ynseys, Ynssy, Ynsy, Yysy, Yyssy (tyly, kopea, vastahakoinen), Yri, Yris, Yrisijä, Yrhe, Yre, Yreä, Yrhi, Yrhiä, Yres, Yrä, Yräs, Yrös, Yrö, Yreh, Yrehtyjä, Yrel, Yrelik (murisija, yrmeä, äreä, loukkaantuja, tottelematon), Yri, Yrittäjä, Yrittelijä, Yry, Yritada, Yrkä, Yrkäi, Yrkäilijä, Yrky, Yrry, Yrri (hoputtaja, rohkea, riidanhaastaja, yllyttäjä, härnääjä), Yrki, Yrkinen, Yre, Yrje, Yren, Yrty, Yrtyä, Yrtyjä, Yrtty, Yrg, Yru, Yrja, Yyr, Yyri, Yyrikene, Irg, Irgo, Yrgo (aloittaja, lyhykäinen), Yrme, Yrmeä, Yrmi, Yrmiä, Yrmy (murjottaja, tyly), Yökä, Yökkääjä, Yökkä, Yökkäi, Yökkäilijä, Yökö, Yököttäjä, Yökke, Yökkeä, Yöky, Ötsy, Ööki, Öökida, Öklö, Öklä, Ökläs, Ögläs, Öglä, Öglästydä (oksentelija, ruuan pois työntäjä, vastustelija, herkkävatsainen),

Ähki, Ähkiä, Ähkijä, Ähkä, Ähky, Ähkyä, Ähkö, Ähke, Ähkeä, Ähkäi, Ähkida, Ähi, Ähis, Ähisijä, Ähe, Äheltäjä, Ähiseda (ähkijä, itkijä, hyvän ruokahalun omaava, innokas, paiskoja, viskoja, tyrkkijä), Äiki, Äikistelijä, Äikki, Äikis, Äikkis, Äikkiä, Äikkijä, Äiky, Äikä, Äika, Äikai, Äikaidus, Äike, Äikeä (härnääjä, vahingoniloinen, piikittelijä, paukuttaja, takoja), Äimä, Äimi, Äimistelijä, Äimistyjä, Äimistynyt, Äimis, Äime, Äimen, Älmi, Äine (ällistelijä, hämmästelijä, töllistelijä, pökertyjä, tyyni, suuta ammollaan pitävä, tuijottaja), Äite, Äitelä, Äiteliäs, Äyte, Aajti, Aajtie, Äime, Äimelä, Äile, Äileä, Äilä, Äiläkkä (makea, vihainen, kiukkuinen, räikeä), Äity, Äityä, Äityjä, Äyty, Äytyä, Äityö, Äytyö, Äigne, Äigneda, Äjä, Äjäkkä, Äje, Äjeä, Äjy (kiihtyvä, kiihkeä, voimistunut, räikeä), Äki, Äkis, Äkisijä, Ägi, Ägis, Ägiseda, Eggo, Egu (kitisijä, valittaja, ähisijä, vastustelija, ynisijä), Äli, Älis, Älisijä, Älinä, Älä, Äläkkä, Äläh, Älähtäjä, Älähtelijä, Ällö, Äly (mölisijä, ulvoja, itkijä, mylvijä, parkuja), Älli, Ällitön, Ällä, Ällääjä (oikukas, itsepäinen, vaatija, kärttäjä), Älli, Ällistyjä, Ällis, Ällistyttäjä, Ällistelijä, Älliskö (häkeltyjä, hämmästyjä, hölmistyjä, töllistelijä, saamaton), Ällö, Ällöttäjä, Ällötys, Ällöä, Ällöäjä, Ello (inhoaja, oksentelija, pyörtyilijä), Äly, Älys, Älykäs, Älyllinen, Älytön, Älyä, Älyäjä, Älytöin, Häly, Ielve, Ielvet, Älve, Älwä, Al, Av (järkevä, älykäs, oivaltaja, huomaaja, havaitsija, harkitsevainen, malttavainen), Änky, Änkyttäjä, Änkö, Änköttäjä, Änkä, Änkkä, Änkyrä, Hängu, Hängutada (jankuttaja, inttäjä, väittäjä, itsepäinen, naljailija, mongertaja), Äre, Äreä, Ärä, Äräkkä, Ärhä, Ärhäkkä, Ärhe, Ärhentelijä, Ärty, Ärtyä, Ärtyjä, Ärry, Ärtyi, Ärtyisä, Ärsy, Ärsyttäjä, Ärsyyntyjä, Ärsyke, Äri, Ärie, Ärhäkkö, Ärtyö, Ärdy, Ärdyttädä, Äred, Ärdu, Ärdutada, Äre, Ärri, Ärritada, Ert, Aerdo (kipakka, vihastuja, ärsyttäjä, härnääjä, karkeaääninen, yllyttäjä, kiivas, eloisa, närkästyjä), Äri, Äris, Ärisijä, Ärinä, Ärä, Äräh, Ärähtelijä, Ärähtäjä, Ärjy, Ärjyä, Ärjyjä, Ärjyö, Ära, Ärai, Ärinen, Ärineh, Äriseda (huutaja, murisija, karjuja), Äske, Äsken, Äskettäin, Äskei, Äskeinen, Äski, Äskinen, Äskö, Äsköi, Eska, Eskai, Aske, Askei, Aeska (hetki sitten saapunut, pian saapuva), Ääli, Ääliö (saamaton, nahjus), Ääni, Ääne, Eäne, Iäne, Äänekäs, Äänetön, Ääntä, Ääntäjä, Äännä, Äännäh, Äännähtelijä, Äänte, Ääntelijä, Äänne, Eänne, Iänne, Äänti, Ääntiö, Äänteellinen, Ääntyä, Ääntyjä, Ääntö, Eäntö, Iäntö, Äänes, Äänestäjä, Äni, Äne, Änekäs, Eäni, Eänekäs, Eänte, Eänteä, Iän, Iäni, Iändädä, Än, Äne, Änekaz, Hääl, El, Öl, Jiedna, Ene, Enek, Enekel (ääntelijä, äänekäs, kovaääninen, lauleskelija, lauluista pitävä), Öhki, Öhkiä, Öhkijä, Öhkä, Öhi, Öhis, Öhisijä, Öhkä, Öhke, Öhkeä (ähkijä, puhkuja, puhisija), Öki, Ökisijä, Ökö, Ököttäjä, Ökis, Ökötada, Öky, Ökä (ähkijä, uikuttaja, mukisija, mököttäjä, jököttäjä, änkyttäjä, vaitelias), Öli, Ölis, Ölisijä, Ölä, Öläkkä, Öllö, Öllöttäjä (mölisijä, ulisija, parkuja), Öllö, Öllöttäjä, Öllerö, Ölle, Ölli, Öllis, Ölliskö (toljottaja, möllöttäjä, tomppeli), Öri, Öris, Örisijä, Örä, Öräh, Örähtelijä, Örri, Örrinen, Örrine, Öriseda, Örrä, Örräh, Örrähtäjä (murisija, ääntelijä, mörisijä, huohottaja, hengitysvaikeuksista kärsivä), Öykkä, Öykä, Öykkäilijä, Öykkääjä, Öykkäröitsijä, Öyke, Öykeä (rehentelijä, metelöitsijä, tyly, rähinöitsijä, riidanhaastaja, kehuskelija).

maanantai, 25. heinäkuu 2011

Ei otsikkoa

SYNTYMÄNIMET

1. ennen syntymää nimeäminen on kuulunut suomalaiseen perinteeseen vain erikoistapauksissa.

2. nimeämisen ajankohta on vaihdellut syntymän jälkeisistä hetkistä useaan vuoteen.

3. nimeä ei olla haluttu antaa ennen kuin ollaan oltu varmoja siitä että lapsi haluaa elää. 

4. nimeämättömiä lapsia on kutsuttu lempinimin ja pientä lasta tarkoittavin nimin (vakahainen, hullukkainen).

5. nimeämisen ajoittajina ovat olleet lapsen kasvuun ja kehittymiseen liittyvät etapit (ensimmäiset ilmeet, sanat, askeleet).

6. erityisen tärkeänä on pidetty hetkeä jolloin lapsi kutsuu emoaan tai tunnistaa emonsa ensimmäisen kerran.

7. oman tahdon ilmaantuminen on ymmärretty merkkinä siitä että lapsesta on tullut ihminen ja suvun täysivaltainen jäsen.

8. tavallisista nimeämistavoista on poikettu jos raskauden aikana, synnytyksessä tai syntymän jälkeen on tapahtunut jotain poikkeavaa (unet, etiäiset, erikoiset tapahtumat, yllättävät vieraat, synnytysvaikeudet, lapsen heikkovointisuus, lapsen sairastelu, esivanhemmilta saadut viestit, haltijoilta saadut viestit, lapsen käytöksessä tapahtuneet muutokset).

9. usko uudestisyntymiseen eli henkisielujen (suomen löyly, mansin lili) jälleensyntymiseen on vaikuttanut syntymänimien antamiseen (ihmisen itsensä ei uskota syntyvän uudestaan vaan henkensä, elinvoimansa).

10. lapsessa on tarkkailtu tuttuja eleitä ja piirteitä, päätelty kenen sukulaisen henki on palannut ja annettu tämän nimi.

11. lapsen alkaessa heikentyä tai sairastaa on nimeä voitu vaihtaa.

12. syntymänimillä on toivotettu lapsille haluttuja ominaisuuksia (terve, vahva) ja taitoja (ompelija, veistäjä).

13. osa syntymänimistä on pidetty salaisina.

14. salaisia nimiä ei olla lausuttu ääneen, etenkään sukuun kuulumattomille. nimien sijasta on käytetty lempinimiä ja kiertoilmaisuja. nimi on voinut olla lapsen ja nimeäjien välinen salaisuus.

15. samaa salaista nimeä on voinut käyttää kerrallaan vain yksi sukuun kuuluva. nimen edellistä kantajaa on alettu kutsua sukulaisuutta ilmaisevalla sanalla ("eno", "täti").

16. salaisia nimiä pidetään lapsiin syntyvien sukulaisten henkien (henkisielu lili) ilmentyminä. 

17. salaisten nimien taustalla ovat periytyvät suvun toteemieläimestä johdetut nimet (toteemieläimen piirteitä ja ominaisuuksia).

18. syntymänimillä voidaan kuvailla syntymän hetkellä vallinneita olosuhteita. syntymän hetkellä uskotaan olevan vaikutusta lapsen kohtaloon ja luonteeseen (tuuli=rauhaton elämä, tyyni=rauhallinen elämä).

19. syntymänimillä voidaan pyhittää lapsi jollekin tietylle haltijalle tai jumalalle, kyseisen henkiolennon suojelukseen (syntymän hetkellä ukonilma->pyhitetään Ukolle).

20. syntymänimiä voidaan antaa useita (salainen ja julkinen, periytyvä ja yksilöllinen).

21. nimien lisäksi lapselle voidaan sepittää syntymälaulu (oma laulu) joka kertoo tämän vaiheista ja sisältää elämän tärkeimmät tapahtumat. vanhemmat aloittavat laulun lapsen jatkaessa sitä varttuessaan. ihmisen uskotaan syntyvän uudestaan niin kauan kun hänet (laulunsa) muistetaan. 

SYNTYMÄNIMIÄ

Ahta, Ahtaja, Ahde, Ahto, Ahti, Ahte, Ahe, Ahtoa, Ahtoja, Ahtoi, Ahtta, Ahtada, Ahtadane, Atta, Ahe, Vuokte, Vuokti, Vuoktini, Vuokteje, Afto, Aftu, Aftuma, Opte, Okto, Oktos, Okti, Oktini, Ekti, Ektini (lapselle joka ahmii / ahtaa ruokaa suuhunsa / josta toivotaan verkkojen / ansojen ahtajaa eli asettajaa), Aja, Ajo, Aju, Ajaja, Ajelehtia, Ajelija, Ajja, Ajoa, Ajokas, Ajattoa, Ajada, Ajadava, Aje, Ajeleda, Aijjo, Ailo, Ajattaja, Ajattelija, Aato, Aatos, Aate, Ajatos, Ajatus, Ajate, Aade, Vuoja, Vuojatallat, Vuoggje, Vuoggjet, Ajatallat, Aggje, Aggjet, Uji, Ujini, Uini, Vojni, Vojli, Vojlini, Vojle, Vojled, Wojt, Ajt, Ojt (lapselle josta toivotaan hyvää ajajaa / takaa-ajajaa / juoksijaa / ompelijaa / matkustajaa / unien / menneiden / ajatusten jäljittäjää eli ajattelijaa), Alku, Alje, Alke, Alkei, Alkua, Alka, Alut, Alo, Aloi, Aloittaja, Alkaja, Algo, Augo, Alg, Algu, Alge, Alged, Alget, Awo, Awol, Owl, Alon, Oto, Oton, Odo, Ulu (lapselle josta toivotaan uutta alkua / jonkin asian aloittajaa / joka aloittaa / keskeyttää mielellään asioita), Amme, Ammi, Ammio, Ame, Amelo, Ammeh, Anu, Anum, Amu, Amun, Amma, Ammas, Ammentaja, Ammu, Amul, Amula, Amulams, Amo, Ompi, Umpo, Umpi (lapselle joka on syntyessään pyöreäkasvoinen / pyöreät muodot omaava / josta toivotaan astioiden tekijää / veden ammentajaa / joka ammentaa mielellään juotavaa), Ammo, Ammottaja, Ammokas, Ammi, Ammu, Ammuli, Ammuda, Amlo, Antlo, Amma, Ammas, Ammased, Ome, Omes, Nane, Naneu, Nanem, Ama, Amak, Amo, Amoi (lapselle joka haukottelee paljon / pitää suutaan auki / jolla on suuri suu), Anne, Anni, Anti, Antti, Ante, Antero, Ande, Andek, Andeks, Anda, Adda, Addagas, Ando, Andos, Annu, Ano, Anoa, Anoja, Anu, Anuo, Anuda, Adno, Adnot, Ana, Anam, Anams, Anno, Antelias, Anta, Antaja, Antava, Antavainen, Anto, Antoa, Andoa, Adde, Addet, Amta, Udi, Udin, Udini, Udni (lapselle joka halutaan antaa / pyhittää jollekin / jonka uskotaan olevan jonkun antama / jonka avulla halutaan hyvittää / kiittää / pyytää anteeksi jotain / joka on luonteeltaan antelias / ruinaaja / pyytelijä), Ase, Asu, Aso, Asso, Aze, Azo, Azeg, Aza, Azza, Asea, Asettaja, Asettuja, Asuja, Asua, Asukas, Asus, Asustaja, Asuttaja, Azu, Azudaja, Asuo, Assu, Assua, Asuma, Assa, Azetaja, Asend, Asi, Asida, Asem, Asema, Asei, Asein, Asen, Aseme, Azum, Assam, Eze, Ezem, Izi, Izim, Ezo, Ezom, Asma, Oso, Osom, Osma, Osmo, Asom, Neso, Naesi, Äzo (lapselle josta toivotaan aseiden / työkalujen käyttäjää / vaatteiden valmistajaa / leirin / kodan pystyttäjää / uutta asujaa / asioiden aloittajaa / pärjääjää / asioiden synnyttäjää / tekijää / joka makoilee mielellään / rauhoittuu / asettuu helposti), Aske, Askel, Askele, Askeltaja, Askeldada, Askle, Esko, Eske, Eskel, Eskelks, Asko, Askolks, Askol, Osko, Oskol, Utski, Utskil, Vosko, Voskol, Uso, Usol, Usi, Usil, Ase, Asse, Asel, Aste, Astu, Astua, Astuja, Astuo, Astuda, Asto, Asta, Asa, Asatta (lapselle josta toivotaan hyvää kävelijää / juoksijaa / liikkuvaista / joka oppii kävelemään tavallista aikaisemmin / myöhemmin / jolla on erikoinen tapa askeltaa), Ava, Avaaja, Avne, Avva, Aue, Anksi, Anksima, Avsi, Avsima, Antsa, Antsama, Enk, Ank, Ano, Avo, Avoi, Avoin, Avonainen, Avonaine, Avoisu, Ave, Avei, Avein, Avolla, Avosu, Aval, Avalik, Avai, Avain, Avoa, Avoan, Aua, Auain, Avadim, Avva, Avvain, Avam, Avame, Avanto, Avato, Avand, Avandus, Ova, Ovat, Avara, Avaro, Avar, Avaru, Avarus, Ovar, Auki, Aukinainen, Auke, Aukea, Auki, Aukia, Aukio, Auko, Aukoa, Aukoja, Aukie, Aava, Aukko, Aukku, Auk, Ouk (lapselle joka aukoo mielellään asioita / tykkää riisuutua / pitää suutaan auki / joka jokeltelee / puhuu paljon / on luonteeltaan avoin / ei pidä päähineistä / jalkineista / rajoittavista / sitovista asioista / joka on syntynyt aukealle / jäälle / avannon / lähteen lähelle / joka pitää avarista paikoista / tykkää katsella avaruuteen / josta toivotaan hyvää nylkijää eli avaajaa), Ehti, Ehtiä, Ehtijä, Ehtiväinen, Ehty, Ehtyä, Ehä, Ehättäjä, Ehtä, Ehtie, Ehit, Ehittä, Ehätteä, Ehtyö, Ehdy, Ehdyttäjä, Ehy, Ehyttejä, Ehtu, Ehtus, Ehtättädä, Ehtta, Ehtitada, Ehe, Ehtida, Ehte, Edo, Eto, Asta, Astat, Aste, Astem, Esti, Estini, Jesti, Jestini, Äst, Öst, Ast, Jetso, Esto, Estom (lapselle josta toivotaan nopeaa / ahkeraa / ehtiväistä / joka syntyy nopeasti / ennen aikojaan / josta toivotaan hyvää kantajaa / kaunista / koristautujaa / asioiden valmistajaa / rakentajaa / kypsentäjää / joka on maidolle ahnas / ehdyttäjä / luonteeltaan rauhaton / vilkas /  menevä / liikuskelija),

Ele, Eleh, Elehtijä, Eleilijä, Elei, Eleih, Eleg, Elegi, Elo, Eloi, Eloisa, Elisa, Elu, Elus, Elä, Elävä, Eloz, Elollinen, Elos, Elossa, Jel, Jelu, Jelud, Aello, Elpy, Elpyä, Elpyjä, Elvy, Elvyttäjä, Elättäjä, Eläke, Ela, Elatus, Elanto, Eläm, Elämä, Ael, Aelle, Aellem, Ole, Olem, Ile, Ilem, Ule, Ulem, Elävä, Eläväinen, Eli, Elli, Elin, Eliö, Eläi, Eläin, Eläjä, Eläjäinen, Elämys, Ellä, Ellävä, Eleä, Elädä, Elada, Eläb, Elav, Jello, Jela, Jelab, Aelle, Aellet, Iele, Ielep, Äle, Älep, Aele, Aelep, Uli, Ulin, Ulini, Ulni, Uwi, Uwin, Uwini, Ule, Ulep, Olni, Ovni, Oni, Ilt, Jält, Jelt, Jalt, Jelo, Jelow, Jeto, Jetop, Jilo, Jilop, El, Jile, Jili, Jilib, Jilibea, Jire, Nile, Ila, Tili, Ili, Ilin, Ilinde (lapselle joka liikkuu / elehtii / puuhailee paljon / josta toivotaan vilkasta / eläväistä / iloista / tekeväistä / hyvää eläinten hoitajaa / parantajaa / synnyttäjää / kätilöä / elämän tekijää / jonka toivotaan elpyvän / jäävän eloon / tuovan eloa / rikkautta taloon / elättävän vanhempiaan / joka edustaa jotakin uutta), Eno, Jeä, Jeänu, Jeänuo, Ätno, Aedno, Jeännä, Enuo, Enä, Ene, Eni, Enni, Enäm, Enämpi, Enentäjä, Enepä, Enim, Ena, Enam, Enämb, Inä, Inäm, Inämb, Jenno, Emi, Emin, Jemi, Jemin, Enim, Aedna, Aednag, Aene, Aeneb, Aenedit, Ine, Jino, Jinow, Jäno, Jänoj, Jänä, Jänäy, Jani, Janiy, Äno, Ani, Anie, Uno, Ino, Una, Won (lapselle joka syntyy suuren joen / järven / puron lähellä / kevättulvien aikaan / joella / suurella selällä / missä vesi on syvää / joen latvoilla / josta toivotaan perheen / suvun lisääjää / kasvattajaa / joka on suurikokoinen / paksuraajainen / vanhin lapsi / vanhin poika), Epä, Epi, Epiä, Ebä, Eba, Ebad, Ep, Äb, Aep, Iehpe, Aeppe, Eb, Eve, Evel, Ebo, Ebow, Ab, Ob, Abu, Abi, Obo, Obol, Epäröivä, Epäröitsijä, Epa, Epakko, Epatsu, Epatto, Äpä, Epätöin, Epäitto, Epe, Epeli, Ebe, Ebel, Ebelane, Eblakas, Ebla, Äbe, Äbel, Äbla, Epäröijä, Eperehtiä, Eperöijä, Epero, Epäys, Epu, Eppu, Epuu, Epäilijä, Ebalene, Ebae, Ebaelene, Aeppe, Aeppeni (lapselle joka epäilee / ujostelee / arastelee / on usein iloinen / epävarma / kahden vaiheilla / peruu päätöksiään / vaikuttaa saamattomalta / hölmöltä / oikukkaalta / kelvottomalta / vallattomalta), Esi, Essi, Eti, Etinen, Esikko, Esikoinen, Ete, Etevä, Eve, Evelä, Evä, Evälä, Etu, Etummainen, Etimäinen, Eteh, Esih, Ezi, Ezimäine, Etine, Ezmä, Ezmäi, Ede, Eded, Edes, Edellinen, Edeline, Ezine, Ezä, Eus, Ees, Eelt, Eele, Edev, Esineda, Esiintyjä, Jed, Jeddi, Eddi, Jeddo, Ezmi, Eizmi, Ieti, Ietis, Äta, Ätas, Il, Ela, Olo, Olon, Ilo, Ilon, Jälo, Jälon, Elt, Ilt, Jet, Jeto, Jea, Iapi, Itpo, Jetpo, Jeapi, Elo, Elol, Elore, Elot, Etelä, Ette, Ete, Eda, Edal, Jeda, Jedal, Edullinen, Edu, Edus, Edustaja, Etui, Etuilija, Eus, Euksi, Evu, Evus, Evusta, Edukas (lapselle joka syntyy ennen aikojaan / ensimmäisenä / kaksosista ensimmäisenä / josta toivotaan muille esikuvaa / asioiden eteenpäin viejää / menestyjää / edistäjää / etevää / esiintyjää / ulospäin suuntautunutta / puoleensa vetävää / perheen / suvun ensimmäistä edustajaa / edessä seisojaa / edeltä tietäjää / joka pyhitetään lounaalle eli etelälle / etelätuulelle / auringolle / joka syntyy etelätuulen aikaan / jonkin edustalla / edustalle / joka tykkää etuilla / on luonteeltaan eloisa / vilkas / esiintymishaluinen), Etä, Etäi, Etäinen, Etäs, Etähinen, Etäh, Etähitte, Etähäin, Etähine, Etähäine, Eda, Edahan, Edah, Edahaine, Edaja, Its, Itsko, Itskozi, Itskozä (lapselle joka on luonteeltaan etäinen / kaukainen / jonka uskotaan tulleen jostain etäältä / kaukaa), Haamu, Haamo, Hahmo, Hahmu, Hoamu, Huamu, Hoamo, Huamo, Amo, Hamo, Hamu, Tsama, Sama, Hapme, Habme, Habma, Häämi, Heämi, Hiämi, Hamme, Hapmo, Haave, Hoave, Huave, Haaveilija, Have, Haaveksija, Haavu, Hoavu, Huavu, Haavus, Hoavus, Hoaveksia, Huavus, Huabu, Huabuz, Huabus, Huabustada, Haama, Hoama, Huama, Haamatti, Haami, Hoami, Huami, Haamitsija, Hama, Hamad, Hamadzone (lapselle joka muistuttaa kasvoiltaan jotain / joka ilmeilee / ilveilee / haaveilee paljon / on usein ajatuksissaan / tuntuu poissaolevalta / näkevän näkyjä / josta toivotaan haaveiden toteuttajaa / työn aloittajaa / hahmottajaa / uutta alkua / tarkkaa / hyvää havaitsijaa / arvioijaa / ennalta arvaajaa / ennustajaa / hyvämuistista / enteiden / etiäisten tulkitsijaa / tietäjää / noitaa),

Haaska, Hoaska, Huaska, Haiska, Haaski, Hoaski, Huaski, Haaskio, Haaskaaja, Haske, Haska, Haski, Haskit, Haskedit, Haja, Hajanainen, Hajo, Hajottaja, Hajjo, Hajallah, Hajallinen, Hajalline, Hajotada, Hajeta, Hajoma, Haje, Hajes, Hajon, Hadji, Hadjit, Haggji, Haggjit, Hajotit, Sej, Soj, Hauska, Hausku, Hauskuuttaja, Hauskuttaja, Hauski, Hauskies, Hawske (lapselle josta toivotaan hauskaa / kaunista / mukavaa / hupsua / nopeaa / mieluisaa / joka on luonteeltaan hauras / huolimaton / haaskaaja / rikkoja / sotkija / tiputtelija / joka levittelee / hajottaa / kadottelee asioita / eksyy helposti / jolle sattuu paljon vahinkoja), Halke, Halkea, Halko, Halkoa, Halkoja, Halkio, Halkaaja, Halkai, Halkaisia, Halki, Halkinainen, Halku, Halkuo, Halge, Hauge, Halga, Halgaida, Halg, Halgo, Haugo, Halgoda, Houg, Hag, Halu, Halo, Halgas, Halgi, Halgit, Halga, Tsulgo, Tsulgoms, Sula, Sulalni, Sulas, Sulasni, Hakkaaja, Akko, Aka, Akaja, Tsaka, Tsakam, Tsakams, Sukki, Sukkini, Tsukni, Tsuknis (lapselle joka tykkää hakata / koputtaa / paukuttaa / särkeä asioita / kalistella hampaitaan / josta toivotaan halkojaa / halon hakkaajaa / kaskeajaa / metsuria / rakentajaa / ahkeraa / nopeaa / pyydystäjää / paloittelijaa / kuorijaa / leikkaajaa / tuohen kiskojaa / joka syntyy halkihuulisena), Hama, Amma, Ammak, Amas, Amasi, Hamaga, Ama, Sama, Samaw, Samo, Somo, Somoy, Soma, Tsama, Sami (lapselle jonka uskotaan tulevan jostain kaukaa / menevän jonnekin kauas / josta toivotaan suurikokoista / pitkää / joka kävelee suorassa / on hyväryhtinen / nousee seisomaan tavallista aikaisemmin / myöhemmin), Hara, Haro, Hari, Haria, Haroa, Haroja, Haroi, Haroilija, Harittaja, Ara, Aro, Aru, Haru, Haruline, Harutada, Ari, Arli, Arlimi, Arto, Suorre, Sar, Sor, Saro, Sarom, Soro, Sorom, Harau, Harab, Harad, Harak, Harri, Harrikka, Harro, Harrot, Harrit (lapselle jonka silmät harittavat / joka tykkää haroa / hapuilla / kurotella / hajottaa / harata vastaan / levitellä sormiaan / varpaitaan / raajojaan / joka syntyy / pyrkii / haraa johonkin suuntaan / kävelee kädet / jalat levällään / jolla on pörröiset / harottavat hiukset), Harva, Harvas, Harvi, Harvinainen, Harve, Harves, Harvai, Harvei, Arva, Arve, Harv, Ora, Orali, Tsuro, Sura, Toro, Torow, Joro, Jorow, Aoro, Aorop, Turo, Turop (lapselle jolla on harvinainen piirre / joka syntyy vuosien päästä muista lapsista / joka puhuu / kävelee hatarasti / jolla on harvat hiukset / hampaat), Havi, Havia, Habi, Hevi, Havittelija, Tank, Tanx, Lanka, Janka, Anka (lapselle joka havittelee / tavoittelee / haluaa / ahnehtii asioita / on tahdokas / innokas / josta toivotaan nopeaa / sinnikästä / kilpailijaa / voimakastahtoista / rakastavaa), Hetki, Hetkinen, Hätki, Edke, Ska, Tsoz, Tsez (lapselle joka syntyy erikoisena / määrättynä / ennustettuna aikana / nopeasti / hitaasti / jonka elämään liittyy odotuksia / odotettuja hetkiä), Hiero, Hieroja, Hieroa, Hiertä, Hiertäjä, Hiera, Hierta, Hero, Heroja, Hiro, Hiroja, Hertä, Hirtä, Hieru, Hieruo, Hierteä, Hieri, Hieroda, Herda, Heroda, Here, Heretada, Heroa, Hööru, Hööruda, Ero, Eero, Iro, Iiro, Fierro, Fierrot, Ser, Seri, Serini, Hio, Hioa, Hijo, Hijoa, Hivo, Hivoa, Hioja, Hive, Hivelijä, Hiveltynyt, Hivel, Ive, Ivel, Iive, Iivel, Iveldada, Hivu, Hivuttaja, Hiu, Hiutta, Hiuttaja, Hivi, Hivis, Hivistäjä, Hivistelijä, Hipa, Hipai, Hipaisija, Hipo, Hipoa, Hipoja, Hiva, Hivah, Hivahuttoa, Hivuo, Hivoda, Hioda, Hijo, Hijoda, Hiutta, Hivuttoa, Hipu, Hipuo, Hivua, Iho, Ihoa, Ihu, Ihua, Ihuda, Higo, Higoda, Jeuvo, Iuvo, Saggje, Saggjet, Tso, Tsova, Tsovams, Sov, Sova, Sovams, Some, Somem, Sume, Sumem (lapselle joka tykkää hangata / hieroa / hiertää jotakin / itseään johonkin / joka pitää siitä kun hierotaan / silitetään / joka likaa / töhrii asioita / josta toivotaan hyvää hierojaa / hivelijää / silittäjää / rakastajaa / survojaa / hämmentäjää / teroittajaa / hiojaa / kenen toivotaan poistavan / hierovan pois jonkun tapahtuneen / menneen asian / joka kavahtaa / aristelee / hivistää kun kosketetaan / hierotaan / joka liikkuu / liikuttaa silmiään / raajojaan varovaisesti hivuttaen), Hume, Humer, Humertaja, Humentaja, Humeltaja, Tseme, Tsemer, Tsemerdams, Sumo, Sumor, Sumordams, Simi, Simir, Simirtini, Humis, Humisija, Humi, Huma, Humina, Humu, Hummi, Humminen, Hummine, Humma, Hummaaja, Hummailija, Humah, Humahtoa, Huva, Huvah, Huvahtazeta, Huvis, Huvista, Huvi, Umi, Umis, Umiseda, Uma, Umada, Umin (lapselle joka tykkää mutustella / ahmia / puristella / rypistellä asioita / josta toivotaan vaatteiden pesijää / pusertajaa / joka puhuu / äännähtelee epäselvästi / hymisee / humisee / huutaa / oppii tavallista myöhemmin puhumaan / joka syntyy kohinan / jylinän keskelle / myrskyn / riidan aikaan / kosken äärelle / joka käyttäytyy hurjasti / on luonteeltaan villi / rauhaton / joka tykkää mitellä voimiaan / kisailla),

Hupa, Hupi, Huvi, Hupai, Hupaisa, Huvitus, Huvittaja, Huvittunut, Hupainen, Hupe, Hupenija, Huppe, Huppela, Hupaine, Huba, Hubenuda, Hube, Huvitada, Oba, Obaz, Obali, Obbi, Obbo, Hohpe, Hoppe, Hoppel, Tsova, Tsovi, Tsovine, Sova, Sovany, Hupakko, Hupakka, Hupe, Hupelo, Huppe, Huppelo, Hupero, Huppero, Hupi, Hupio, Hupakoitsija, Huppeloitsija, Hupake, Hupakeh, Huppa, Huppana, Hupetti, Huppeloija, Hupattaja, Hupeltaja, Hupertaja, Hubi, Hubiz, Hubizija, Huppelehtija, Hupperoitsija, Hupsa, Hupsakka, Hupsu, Hupsma, Hupsukka, Hupsi, Hupsija, Hupsia, Hupsuttelija, Hupsie (lapselle joka on hauska / mieluisa / pehmeä / nopea liikkeissään / syöksähtelijä / hypähtelijä / ahnas / ruuan / maidon huventaja / heikko / hoikka / pieni / hauras / laiha / ohutkasvoinen / raajainen / hidas ymmärtämään / höperö / joka toikkaroitsee / vaeltelee ympäriinsä / puhuu hiljaa / josta toivotaan hauskaa / höpöttäjää / nopeaa / kirmaajaa / iloa / koko perheen ilahduttajaa / joka syntyy odotettua / muita lapsia myöhemmin), Huuhto, Huuhtoa, Huuhtoja, Huhto, Huhtoa, Huuhtuo, Huhtu, Huuhtu, Huhtoda, Huhtoi, Huhtoida, Uhto, Uhtoa, Uhtu, Uhtuda, Udo, Stam, Stams (lapselle joka huitoo / hosuu / telmii paljon / joka pitää siitä kun huuhdotaan / huljutellaan vedessä / joka pitää vedestä / on liikkeissään nopea / äkkinäinen / hosuja / josta toivotaan pesijää / vaatteiden / astioiden huuhtelijaa / joka syntyy kylmän tuulen / vesisateen aikaan), Hyvä, Hyvittäjä, Hyvi, Hyve, Hyväksyjä, Hyväksytty, Hyväkäs, Hyvy, Hyvyys, Hyväs, Hyvästi, Hyväi, Hyväinen, Hyvys, Hyvvy, Hyvvys, Hyväilijä, Hyvyz, Yvä, Yvy, Yvyz, Hea, Hää, Hästi, Jeva, Jevi, Jevist, Syvä, Suvva, Suvi, Suvies, Sjuve, Sjuves, Savve, Savvet, Tsiv, Tsiva, Su, Suli, Sone, Soner, San, Ig (lapselle joka pitää hyväilystä / lohduttelusta / joka haluaa tulla hyväksytyksi / säteilee hyvyyttä / tyytyväisyyttä / kauneutta / halua / onnea / josta toivotaan tervettä / kelvollista / jotain hyvää / runsauden / rikkauden tuojaa / jonka tulo ymmärretään palkintona / lupauksena jostain / joka halutaan toivottaa nimellä tervetulleeksi), Hype, Hypertäjä, Hypertelijä, Hypeltäjä, Hypelöitsijä, Hyperö, Hyppy, Hyppynen, Hyppi, Hyppinen, Hyppö, Hyppönen, Hyve, Hypis, Hypistäjä, Hypistelijä, Hypi, Hyppysellinen, Hyppyi, Hyppöine, Hypri, Hypris, Hypristäjä, Hyprä, Hypräkkä, Hubrne, Hibri, Tsowo, Tsepi, Tsepe, Csi, Csip, Cieh, Ciehp (lapselle joka hypistelee / sormeilee mielellään asioita / on tohelo / hidas / käpertyy mielellään kokoon / kipristelee / on viluinen / nipistelee / pitää nipistelystä / jolla on erikoiset hyppyset eli sormet tai varpaat), Häkä, Häkääntyjä, Häätä, Häkäi, Häkäistynyt, Häkäisijä, Häkäyttäjä, Häkärä, Hälty, Hältyä, Hältyjä, Häga, Häkärä, Häkkä, Häkkärä, Häkär, Häkärtäjä, Haga, Hagar, Äga, Ägar, Aga, Agar, Ciekke, Ciekka, Cieha, Sieha, Cigga, Tsu, Tsux, Tsi, Tsiw, Siw, Haekke (lapselle joka syntyy sakeaan savuun / sumuun / utuun / joka voi pahoin savusta / jonka silmiä savu ärsyttää / kirvelee muita enemmän / joka pitää tulesta / savusta / savun tuoksusta), Hönni, Hönnä, Hönny, Hönnykkä, Onn, Unn, Hönniä, Hönniäinen, Höntti, Hönttä, Hönttänä, Hönttö, Höntty, Hönttyrä, Hönti, Höntiä, Höntijä, Hönte, Höntelö, Hönterö, Hönty, Höntys, Höntystäjä, Höntystelijä, Höntelö, Höntsy, Höntsä, Höntsäke, Höntsäkkä, Höntsö, Höntsöttäjä (lapselle joka on pieni / heikko / hiljainen / epävarma / kömpelö / hidas / horjuva / hutera / löntystelijä / veltto / ryntäilevä / luonteeltaan hidas / saamaton / hupsu / hölmöilijä / jonka keskittymiskyky on huono), Iha, Ihana, Ihala, Ihalainen, Ihanne, Ihanuus, Ihhala, Ihha, Ihai, Ihailija, Ihaleda, Ozo, Ozolgo, Ezo, Ezolgo, Ihas, Ihastus, Ihastelija, Ihastua, Ihassua, Ihastuda, Ihku, Ihkua, Ihkuja, Ihka, Ihkaaja, Ihkoa, Ihko, Ihaja, Ihkuda, Ihk, Ihi, Iho, Ihok, Ihokas, Ihopeä, Ihu, Asse, Jozo, Joza, Juz, Juzwo, Juzwot, Ez (lapselle joka on / josta toivotaan iloista / hyvää / ihanaa / kaunista / viehkeää / hauskaa / rakasta / hyväluontoista / lohduttajaa / ilostuttajaa / intohimoista / jota on haluttu / odotettu / kaivattu kovasti / kauan / jonka nähdessään ihastuu / tulee hyvälle mielelle / joka itkee / nauraa / ihkuu usein / on äänekäs / kova huutamaan / parkumaan / jonka kasvot / posket / poskipäät / hipiä / iho on erilainen / kaunis / pehmeä / suloinen / tasainen / virheetön / taivaankannen kaltainen),

Iki, Ikinen, Ikihinen, Ikine, Igi, Igine, Igih, Igihine, Itsi, Itsine, Igivana, Ikki, Iku, Ikuri, Ikui, Ikuinen, Ikuhinen, Ikuhine, Ikuisuus, Iguhine, Igune, Igu, Ikä, Iäti, Ikänä, Iäkäs, Iäi, Iäinen, Ikäi, Ikäinen, Iäisyys, Ikkä, Ikähinen, Ikähine, Ikäine, Ijä, Ijäkäs, Igä, Iga, Igäi, Igäine, Igälline, Igahine, Igihine, Itsä, Igane, Igaline, Eane, Eali, Ealine, Eaka, Eakas, Igali, Ihke, Ihkenis, Ikke, Akke, Jakke, Ije, Ij, Iäs, Ija, Ijas, Ev, Eve, Eves, Ikävä, Ikävöijä, Ikävöitsijä, Ikkävä, Igäu, Itsä, Itsävä, Igav, Igab, Akked, Ahhe, Ahheev (lapselle josta toivotaan pitkäikäistä / ikuista / suvun jatkajaa / joka ikävöi / ikävystyy helposti / on surkea / apea / surullinen), Ilma, Ilmo, Ilmoi, Ilmaantunut, Ilmai, Ilmainen, Ilmanen, Ilme, Ilmoih, Ilmes, Ilmestynyt, Ilmestyjä, Ilm, Ilmoinen, Ilmollinen, Ilmas, Ilmali, Ilmallinen, Ilmar, Ilmarinen, Ilmalainen, Ilmatu, Ilmoz, Ilbme, Albme, In, Inm, Inma, Inmar, Il, Im, Jen, Jenm, Jelo, Jelom, Ilo, Ilom, Elo, Elom, Ito, Itom (lapselle joka syntyy rajuilman / myrskyn / pilvisen sään aikaan / johonkin tuulen eli ilman suuntaan / josta toivotaan seuraa koko eliniäksi / joka syntyy eli ilmaantuu yllättäen / ulkosalla / päivän valoon / sinisen taivaan alle / joka halutaan toivottaa tervetulleeksi ilmoille eli ilman alle / josta toivotaan maan ja ilman kävijää / joka halutaan pyhittää ilman haltijalle), Ilma, Ilmaantuja, Ilmo, Ilmoi, Ilmoittaja, Ilmoitus, Ilmes, Ilmestyjä, Ilmestynyt, Ilme, Ilmennyt, Ilmei, Ilmeinen, Ilmi, Ilmoinen, Ilmah, Ilmau, Ilmoine, Ilmoitada, Ilmestuda, Ilmu, Ilmus, Ilmuda, Ilmutada, Ilmne, Ilmneda, Ilmsi, Ilmso, Ilmotit, Ilmoh, Ilmohit, Ilmusit, Ilmestuvvat, Älbmi, Älbmie, Almo, Almos, Elm, Elmse, Elme, Almu, Almus, Almusit, Alb, Albmo, Albmodit, Almo, Almos, Almuo, Almuohtit, Albma, Alma, Amma, Ama (lapselle joka syntyy / ilmestyy yllättäen / tavallisesta poiketen / väärinpäin / väärään aikaan / jota pidetään jonkin henkiolennon ilmoittamana / ilmoituksena / jolle halutaan toivoa pitkää ikää / jolla on vaalea iho / joka syntyy hiljaisena ja sitten toipuu / tulee tajuihinsa / syntyy julkisesti / kylässä / tien päällä / osoittaa syntyessään johonkin suuntaan / jolla ilmenee joku poikkeava piirre / joka valvoo paljon / haluaa tulla huomatuksi / jonka syntymästä ilmoitetaan laajalle / jonka syntymä tapahtuu / tulee ilmi poikkeavalla tavalla), Ilmi, Ilminen, Ilmih, Ilmihin, Alb, Albma, Olma, Elm, Olm, Alm, Alme, Almed, Almedje, Almma, Almmas, Alma, Almat, Almas, Almai, Ilma, Ilmaj, Olma, Olmai, Olmu, Olmus, Elo, Elom, Jel, Jelm (lapselle josta toivotaan oikeaa / todellista / ilmielävää / ilmoihmistä / erinomaista / kunnollista / ihmistä johon suhtaudutaan myötätuntoisesti), Ime, Imeä, Imi, Imijä, Imiä, Imettäjä, Imu, Immi, Immiä, Imie, Imedä, Imeda, Imettädä, Imda, Imetada, Immo, Imto, Nja, Njamma, Njammat, Njama, Njamatit, Nima, Nimas, Nimasni, Nime, Nimet, Nimetni, Em, Emlo, Emi, Emik, Nimne, Nimi, Nimir, Nimiri, Nem, Nim, Nimer (lapselle jota pitää imettää usein / joka imee mielellään rintaa / sormea / joka imee muita kovemmin / eri lailla / josta toivotaan tyttöä / imettäjää / rinnat omaavaa), Jaka, Jata, Jatta, Jaata, Jakaja, Jae, Jakai, Jakainen, Jakaus, Jaottaja, Jao, Jakka, Jako, Jakko, Jakoa, Joa, Jakau, Jakar, Jakarrus, Daga, Dagada, Dago, Jaga, Jagada, Jago, Jäga, Jagu, Jägu, Jage, Jagelda, Jaguneda, Jaotada, Jaggo, Jag, Juokke, Juokket, Juokko, Javo, Javom, Javoms, Java, Javam, Javams, Luki, Lukini, Luk, Juk, Jukni, Duk, Duki, Dukini, Luke, Luket, Juke, Juket, Juk, Jukni, Juknis, Juked, Juken, Jöka, Jökan, Joka, Juka, Jukan, Jax, Jaxti, Jaxtit, Jak, Jakto, Jaktot, Jiy, Jiyli, Jaxo, Jaxol, Jox, Joxo, Joxol, Jaxe, Jaxep, Jay, Jayop, Jiyop, Jayort, Jaxort, Jaxa, Jaxart, Jäyti, Jäy, Jäx, Jäxä, Joh, Johi, Johe, Jakalie, Jag, Jagi, Jagie, Caka, Taga, Tegä (lapselle joka syntyy jakoajalla / vuodenaikojen / kuun vaiheiden välissä / josta toivotaan lihan jakajaa / nylkijää / maistajaa / murentajaa / tuojaa / jolla on syntyessään jakaus päässä / jonka toivotaan / pelätään jakavan perhettä / lähtevän omille teilleen / jolle on jaettu perheen omaisuutta / maata / jonka pelätään aiheuttavan riitoja / joka on riitaisa / pitää kiistelystä / on hyvä ratkaisemaan kiistoja / arvoituksia / josta toivotaan riitojen ratkaisijaa / jolla on erikoinen niskan raja / erikoiset jalkojen / sormien / varpaiden välit / hiukset / jota pidetään suunnanjakajana / perheen kohtalon määrääjänä / joka syntyy joen / polun haarassa / risteyksessä), Jaksa, Jaksaja, Jaksai, Jaksu, Jakso, Jaks, Jäks, Jaksoa, Daksa, Daksada, Jaksta, Jahsa, Jaksata, Jäksa, Jahse, Jahsed, Jaxse, Jaxsed, Jakse, Juokso, Juoksot, Juov, Juovsa, Juovsatit, Ukse, Uksem, Uksems, Jukse, Juksems, Jukso, Juksom, Juksoms, Juts, Jutski, Jutskini, Jus, Juski, Juskini, Duski, Duskini (lapselle joka puhuu raskaasti / hitaasti / josta toivotaan vahvaa / kykeneväistä / voittajaa / suurien asioiden saavuttajaa / tervettä / voimakasta / joka riisuutuu mielellään / pitää siitä kun riisutaan / riistää mielellään tavaroita / ei irrota otettaan / irrottaa heti / telmii mielellään / jaksaa pitempään kuin muut / josta toivotaan noitaa / aukojaa / parantajaa / joka on noidan parantama / pelastama / aukoma), 

Jalka, Jalkailija, Jalke, Jalkeilija, Jalkai, Jala, Jalas, Jalkaisin, Jalki, Jalkinen, Jalu, Jalustin, Jalo, Jaloi, Jaloittelija, Jalus, Jalussin, Jalui, Dalg, Dalge, Dalga, Dalgas, Dalgatsed, Dalgu, Daug, Jaug, Dauga, Jauga, Jalkaz, Jalgo, Jalkazi, Jalg, Jalgsi, Jalutada, Jalgi, Jalga, Jolo, Jälu, Juolge, Jalgo, Jal, Jol, Jalon, Jalaks, Jola, Jolas, Gyalo, Jalog (lapselle joka oppii kävelemään tavallista aikaisemmin / myöhemmin / joka kävelee eri lailla / josta toivotaan hyvää kävelijää / jalkineiden kuluttajaa / valmistajaa / ystävää / kumppania / rakastajaa / joka tykkää jaloitella / kävellä itsekseen / jolla on erikoiset jalat / joka syntyy jaloilleen / emon ollessa paljain jaloin / jaloittelemassa), Jama, Jamaaja, Jamo, Jamoa, Jame, Jammo, Jammoa, Jammoja, Jamu, Jammu, Jamuo, Damo, Damoda, Damu, Damuo, Jäma, Jamada, Jämada, Juo, Juom, Juommi, Juommie, Juomme, Juommedje, Jue, Juem, Jueme, Juemehka, Juomi, Juomit, Juome, Juomek, Jumi, Jummi, Jumik, Jumis, Jye, Jyem, Jyeme, Jumme, Jummek, Jummekaz, Jamsa, Jav, Jamatet, Jame, Jamme, Jammed, Jamm, Jammde, Jammded, Jam, Jamezit, Jamovat, Jamni, Jama, Jamakka, Jamoi, Jamoitta, Jamottuja, Jamdo, Jewä, Jewäe, Jewäei, Juomu, Juomuo, Jua, Juam, Juama, Juob, Juobmo (lapselle joka syntyy jollekin rajalle / ovelle / risteykseen / veden äärelle / jonka syntymä kestää kauan / joka on syntymän jälkeen heikko / elämän ja kuoleman rajalla / josta toivotaan vaatteiden / verkkojen kutojaa / erottajaa / yhteen liittäjää / jonka toivotaan yhdistävän kaksi ihmistä / perhettä toisiinsa / luovan rajan näiden väliin / josta toivotaan yhteen liittäjää / lähentäjää / rauhan / liittojen tekijää / joka syntyy kaksosena / kaksinkerroin / kaksi hammasta suussaan / josta toivotaan vahvaa / joka pitää sakeasta maidosta / keitosta / puurosta / suolaheinistä tehdystä ruuasta / joka syntyy pilvisellä / sohjoisella säällä), Jauha, Jauhaja, Jauhattaja, Jauhi, Jauhe, Jauho, Jauhu, Jauhuo, Dauho, Dauhoda, Dauhu, Dauhuo, Dauh, Gauhta, Gauho, Gauhotada, Jouho, Jouhotada, Jouh, Java, Jauhob, Jahva, Jahvatada, Jahvada, Jahu, Jauh, Jouvo, Jou, Jaffo, Jafo, Jaza, Jazam, Jazams, Jäza, Eza, Jango, Jangozem, Jon, Jono, Jonos (lapselle josta toivotaan jauhajaa / musertajaa / pureksijaa / joka pureksii / märehtii ruokansa tarkkaan / pitkään / jolle täytyy pureksia ruoka valmiiksi / tavallista pidempään), Jotka, Jotko, Jokko, Jutko, Jutka, Jät, Jat, Jot, Jut, Jod, Jode, Jodene, Jute, Jutene, Kotä, Dzode (lapselle joka syntyy keskimmäisenä  / rekeen / yöllä / perheen lepäillessä / joka lepäilee / loikoilee mielellään), Julma, Julmi, Julmis, Julmistuja, Julmistunut, Julmu, Julmur, Julmuri, Julm, Julbme, Jun, Jon (lapselle josta toivotaan suurta / vankkaa / lujaa / vahvaa / joka on luonteeltaan tuima / villi / ilkeä / jörö / juro / vaitelias), Juoda, Juoja, Juottaja, Juoma, Juoppo, Juopo, Juopottelija, Juola, Juolas, Jovva, Joma, Jomi, Jotta, Juuva, Juvva, Juotto, Juottoa, Duoda, Duomi, Duomine, Duotta, Duottada, Joda, Jom, Jomne, Jotta, Juv, Jum, Juma, Jutta, Juua, Jook, Joom, Joota, Joot, Joodu, Juodo, Juoi, Juoimi, Juo, Juoji, Juoto, Jukka, Jukkat, Juäm, Duam, Juimi, Juni, Äj, Aj, Jänt, Jes, Jen, Jens, Iszi, Iszik, Inni, Ivo, Juomi, Juominki, Juopu, Juopua, Juopuja, Juovu, Juovus, Juopunut, Juovuttaja, Jope, Jopu, Jopua, Juopuo, Duopu, Duopuda, Joobu, Joobuda, Juobo, Juotto, Juottoa, Duotta, Duottada, Juovuttaja, Juopa (lapselle joka juo mielellään / ahnaasti / joka on usein janoinen / vaikuttaa juopuneelta / pyörtyilee / kärsii huimauksesta), Juoma, Juuma, Juova, Juomu, Juomi, Juominki, Joma, Juuma, Juomo, Juova, Duom, Joom, Jooma, Joomi, Joome, Juum, Juom, Juomi, Juumi, Juomu, Juomunki, Juumi, Juuminki, Juoni, Juono, Juonia, Juonija, Juonittelija, Juonikas, Juonta, Juontaja, Juonikki, Juonikko, Juonie, Joni, Jonikainen, Jonikaine, Jonoi, Joon, Joone, Joones, Joonestada, Juon, Juone, Juonna, Juodna, Jan, Juonne, Juonto, Juontua, Juontu, Juontoa, Juonna, Juodde, Juoddet, Juovo, Juovoa, Juovu, Juovua, Juovattaja, Juovas, Juovastelija, Cuov, Cuovvo, Cuovvot, Cuovo, Cuovotit, Juovuo, Jut, Jutta, Juta, Jutti, Juttia, Jutt, Jutu, Juti, Jutli, Jutlimi, Juotti, Juoto (lapselle jolla on juovia / raitoja / viiruja / uurteita / täpliä / syntymämerkkejä / naarmuja / joka saa helposti naarmuja / joka syntyy / viihtyy matalassa vedessä / joen uoman / ojan / väylän / särkän / syvänteen lähellä / joka tykkää seurata toisia / emoaan / kävellä jonossa / poluilla / teillä / tehdä kepposia / temppuja / asioita salaa / joka antaa verukkeita / on oikukas / puuhakas / touhukas / juoksentelija / kuljeskelija / etsiskelijä / jota etsitään usein / josta pelätään riitojen aiheuttajaa / kulkijaa / rettelöitsijää / joka viivoittaa / juovittaa / ompelee / piirtelee / kaivertaa mielellään / pitää vauhdista / matkoista / josta toivotaan matkustelijaa / tien näyttäjää / tien tekijää / polun polkijaa / juonteen eli suvun jatkajaa / ansatien käyjää / ohjaajaa / opastajaa / johdattajaa / nopeaa kulkijaa / perässä vetäjää / vahvaa / kestävää / tavaroiden kuljettajaa),

Jutte, Juttelija, Jutta, Jututtaja, Jutu, Jutus, Jutustelija, Juttu, Jutto, Juttui, Juttuilija, Juttoi, Jute, Juolla, Ute, Utelda, Öel, Öelda, Utle, Jutustada, Jutlu, Jutlus, Jutus, Jutlus, Jutlustada, Jut, Juti, Jutis, Jutistada, Jovta, Jov, Jof, Jofta, Jovtams, Jovtalmo, Jovks, Jofks, Juttus, Juhtto, Juhte, Juhted (lapselle joka puhuu paljon / keskustelee / kertoilee mielellään tarinoita / joka pitää puheesta / kertomuksista / arvoituksista / joka jankkaa / väittelee / riitelee / on pitkäsanainen / selittelee tekemisiään), Jyrsi, Jyrsiä, Jyrsie, Jursa, Jursat, Jurse, Jurset, Jir, Jirji, Jirjini, Jirni, Jär, Jar, Jura, Jurada, Jyrä, Jär, Järsi, Järsijä, Järsiä, Järsä, Järsääjä (lapselle joka pitää ruuan / esineiden nakertelusta / järsimisestä / joka puree toisia / pureskelee pitkään ruokaansa), Jälki, Jälkimmäinen, Jälke, Jälkei, Jälkeinen, Jälkeläinen, Jälji, Jäjittäjä, Jäljittelijä, Jälje, Jälle, Jälkiä, Jälkeh, Jäle, Jäli, Jälitsys, Dälg, Dälgi, Dälgimäine, Dälge, Dälgeh, Dälgele, Jälg, Jälgmäine, Jälge, Jälgele, Jälges, Jältsi, Jälle, Jäldi, Jälgi, Jälgida, Jael, Jaelga, Jaelgas, Jel, Jelgi, Jal, Jäy, Jäyol, Jaw, Jawol (lapselle joka syntyy toisena / kaksosista jälkimmäisenä / viimeisenä / jonkin tärkeän tapahtuman jälkeen / josta toivotaan jälkien jättäjää eli merkittävän teon tekijää / jäljittäjää / metsästäjää / kalliomaalausten / ihomaalausten tekijää / joka on palannut jälilleen eli eläväisten maailmaan), Kado, Kadonnut, Kato, Katoaja, Katoa, Katoi, Katoilija, Kadottaja, Kadotettu, Kadotus, Kate, Katei, Kao, Kavo, Katu, Katuo, Kadoda, Kadottada, Kawa, Kadu, Kaduda, Kaotada, Kaddo, Koto, Guodde, Guoddet, Gaadu, Gaadud, Gaadudh, Gaahto, Gaahtoot, Gahto, Kahto, Katta, Kattad, Gado, Gadotet, Katotit, Kadons, Kode, Kodem, Koda, Kodam, Kil, Kili, Kilini, Kilni, Kel, Kelti, Keltini, Kolni, Koltni, Kol, Kul, Xul, Xol, Kaj, Xij, Xaj, Hag, Hagy, Hajo, Haje, Koua, Kai, Kueda, Kojo (lapselle joka katoilee usein / on ollut kateissa / jolta häviää / katoilee asioita / joka on ollut lähellä menehtyä / kadota / josta toivotaan vaatteiden kaventajaa / jolle täytyy usein kaventaa vaatteita / joka syntyy kuun / auringon ollessa kateissa / jonka avulla / voimin vältytään kadotukselta / kuolemalta / joka on ainoa eloon jäänyt / joka aiotaan pyhittää jollekin jumalalle), Kahla, Kahlaaja, Kaala, Koala, Kuala, Kahlo, Kaalo, Koalo, Kualo, Kualada, Kolo, Kälä, Galle, Gallet, Gala, Galla, Gallag, Gaalu, Gaaluo, Kele, Kelem, Kelems, Kälo, Kelä, Kela, Kelam, Koli, Kolini, Kolni, Kelni, Käl, Köl, Kal, Kul, Kit, Kil, Kel (lapselle joka kävelee / kahlaa mielellään vedessä / lumessa / joka katselee taivaalle / syntyy auringon / kuun pilkahtaessa / ennen rajuilmaa / kahluupaikan lähellä / joka maistelee / tunnustelee / koettelee mielellään asioita / joka tykkää käydä maaten ja nousta ylös / mennä piiloon ja tulla näkyviin / joka nousee jalkeille ennen muita / muiden jälkeen), Kaiko, Kaikko, Kaikkoa, Kaikkoaja, Kaio, Kaikoa, Kajo, Kaiki, Kaikij, Kaiku, Kaikua, Kaikku, Kaikkua, Kaikka, Kaiju, Kaijua, Kaiu, Kaiuttaja, Kaikuo, Kaikuda, Kaik, Kaigu, Kaige, Kaihe, Kajge, Kajgo, Gajne, Kajgi, Gajge, Gäjge, Gäjged, Kaige, Skaige, Skaiget, Kaitu, Kaitua, Gaida, Gaidat (lapselle joka katoilee / pakenee / väistyy / häviää usein / joka pysyttelee loitolla muista / omissa oloissaan / joka huutaa niin että se saa ihmiset pakenemaan / joka kammoksuu kovia ääniä / pitää huutamisesta / kaiusta / joka syntyy sellaisessa tilassa / säässä missä ensimmäiset huudot kaikuvat kauas / jolla on kuuluva / raikuva / heleä ääni), Kaiva, Kaivaja, Kaivi, Kaive, Kaiver, Kaivertaja, Kaivertelija, Kaivo, Kaiv, Kaev, Kaevu, Kau, Kaju, Kouv, Gaivo, Kajvu, Kajva, Kaivos, Kaivelija, Kaivoa, Kaivada, Kaida, Kaeva, Kouvo, Goaivo, Goaivot, Kaja, Kajam, Kajams, Koem, Kuja, Kujalni, Koj, Kojni, Haji, Hajit (lapselle joka tykkää kaivaa / kaivertaa / tonkia / puskea / heittää / kaataa / nostella / ravistella asioita / josta toivotaan kaivertajaa / veden tuojaa / lumen lapioijaa / joka syntyy lähellä ojaa / kaivantoa), 

Kajo, Kajoa, Kajoaja, Kaje, Kae, Kaeda, Kajeda, Kaja, Gaggjo, Gaggjot, Kwaji, Kwajini, Koj, Kaj, Xoj, Xaj (lapselle joka tutkii / hamuilee / tarkastelee / koskettelee mielellään / joka pitää kosketuksesta / huomioon ottamisesta / joka törmäilee paljon / joutuu usein autetuksi / pelastetuksi / jolle sattuu ja tapahtuu / jonka toivotaan parantuvan / lihovan / josta toivotaan auttajaa / pelastajaa), Kaksi, Kakko, Kakkonen, Kakso, Kaksonen, Kaksinen, Kaksikko, Kahti, Kahtia, Kahta, Kahtalainen, Kaks, Kaksikkoi, Kaksiene, Kahtalaine, Kahtie, Kahte, Kahteh, Kaksinaized, Kahten, Kaksja, Kaksjaized, Kakste, Kaksteized, Kahsi, Kaksikod, Kaksikud, Kahtle, Guokte, Kavto, Kafto, Kafta, Kok, Koka, Kokto, Kik, Kit, Kita, Kito, Kitow, Kitoy, Kiti, Kitiy, Kät, Ket, Kat, Kätko, Käto, Käton, Kato, Katon, Ketto, Side, Sire, Siti, Sede, Sitte, Syda, Kydy, Kidde, Gide (lapselle joka syntyy kaksosena / josta toivotaan kaksosta / lapsille jotka viihtyvät kaksistaan / joista toivotaan paria / lapselle jonka suu on ammollaan / joka on epävarma), Kali, Kalis, Kalisuttaja, Kalisuttelija, Kalina, Kala, Kalaus, Kalah, Kalahdus, Kalistaja, Kalai, Kalistada, Skuol, Skuolla, Skuollat, Kalda, Kaldadoms (lapselle joka pitää kolinasta / kilinästä / kopinasta / helinästä / metelistä / joka kalisuttaa / kilisyttää / kopisuttaa mielellään asioita / jonka syntymän enteeksi / aikaan kolisee / helisee / kilisee), Kanke, Kankea, Kankelainen, Kangi, Kangis, Kangistuva, Kange, Kangertaja, Kanki, Kankia, Kankie, Kanged, Kangelane, Kanges, Kangestada, Kankto, Gagga, Gaggad, Kank, Kanks, Kankstomo, Kango, Kang, Kangu, Kangutada, Gaggat, Ganga (lapselle joka kangistuu / kylmistyy / kohmettuu / jäykistyy helposti / joka syntyy kylmän ilman / viiman / lumimyrskyn aikaan / on kömpelö / uppiniskainen / puheissaan kangerteleva / joka kestää muita paremmin kylmää / josta toivotaan kylmänkestävää / sellaista joka kykenee pystyttämään kotaa kylmässä), Kara, Karka, Karkai, Karkailija, Karkaaja, Karku, Karkulainen, Karkaus, Karko, Karke, Karkelo, Karkeloitsija, Karkau, Karga, Kargai, Karge, Kargei, Karg, Karu, Kargo, Kargu, Kargob, Kargub, Garge, Gargedit, Kargad, Kory, Koryo, Kurza, Kurzam (lapselle joka tykkää karkailla / juoksennella / hyppiä / hyökkäillä / paeta / tanssia / karkeloida / kisailla / kirmata / kiirehtiä / vieriä maassa / josta toivotaan iloista / hyvää kisailijaa / karkeloijaa / juhlamielen ylläpitäjää), Karke, Karkea, Karje, Karka, Karkas, Karkeus, Karai, Karaistunut, Karaisija, Karki, Karkia, Karkie, Karge, Karged, Kargu, Kargus, Kare, Kargeneda, Garka, Gire, Girez, Giri, Giriz, Gori, Goris (lapselle jolla on kova / römeä ääni / joka syntyy kylmällä / tuulisella säällä / on luonteeltaan vahva / hauras / josta toivotaan elinvoimaista / tervettä / vahvaa), Kasi, Kase, Kasinen, Kasittunut, Kasia, Kasiainen, Kasta, Kastaja, Kaste, Kaizi, Kazzi, Kazi, Kasa, Kasanid, Käzi, Käzittid, Köto, Koto, Kotol, Kelo, Ket (lapselle joka syntyy kasteen / aamukasteen / kevätkasteen aikaan / joka pitää kosteista asioista / nestemäisestä ruuasta / vedestä / sateesta / joka kostuttaa / kastelee mielellään asioita / hikoilee / yskii pisaroita), Kat, Katke, Katkera, Kats, Katske, Katso, Kot, Kotso, Katku, Katsku, Koat, Koatsku, Katsk, Katk, Kad, Kadzo, Katsko, Katsa, Katsamo, Kotsis, Kotsi (lapselle joka syntyy savuun / katkuun / joka pitää savun hajusta / jonka syntymä ennustetaan tulesta / savusta / tulipalosta / jonka toivotaan vievän pois surua / katkeruutta / joka on luonteeltaan surullinen / katkera), Katke, Katka, Katkai, Katkaisija, Katko, Katkoa, Katkoja, Katki, Kate, Kata, Katku, Katkuo, Katkoda, Katte, Katteda, Katga, Katt, Kattsi, Kakke, Katke, Katkes, Katkestada, Katkuda, Kwas, Kwaska, Kwaskani, Kwa, Kwat, Kwatska (lapselle joka katkoo / taittaa / nyhtää / repii / nostelee / poimii / kitkee / kynii mielellään asioita / josta toivotaan edellisten asioiden tekijää / joka keskeyttää usein asioita), Katso, Katsoa, Katsoja, Katsa, Katse, Katselija, Katsah, Kattso, Kattsoda, Kattsu, Katsahtada, Kattse, Katsta, Katsu, Kattsoa, Katsuda, Gaec, Gaecca, Gaeccat, Gaeccalit, Kaza, Kazalni, Käsä, Köso, Kasl, Kasa, Käsa, Kasat (lapselle jonka perään pitää katsoa / jota pitää hoitaa paljon / joka tykkää kokeilla / kosketella / tunnustella asioita / ihmisiä / joka on luonteeltaan tarkkaavainen / odottavainen / tuntevainen / epäileväinen / taipumuksiltaan näkijä / katsoja / käden koskija / noita / josta toivotaan sellaista), Kauka, Kaukana, Kaua, Kauan, Kauas, Kaukai, Kaukainen, Kaukamoinen, Kauko, Kauva, Kaukoa, Kauga, Kaugaz, Kauge, Kaugel, Koga, Kogaz, Koug, Kougo, Kougi, Kogi, Kuva, Kuvaka, Kova, Kovaka, Kuvat, Koy, Xow, Kokko, Xowa, Xuw, Xuwa, Xov, Xovi, Koyo, Koyon, Xowo, Xowon (lapselle jonka uskotaan tulevan kaukaa / menneisyydestä / kaukaisista sukulaisista / joka syntyy / joutuu kasvamaan / asumaan kaukana kotoaan / erillään emostaan / perheestään / jota on odotettu / toivottu kauan / joka on varreltaan pitkä / joka tulee pitkästä maasta / jostain kaukaa),

Kavu, Kapu, Kapuaja, Kapua, Kava, Kapa, Kavi, Kapi, Kapia, Kavah, Kavahtaja, Kavahtelija, Kapui, Kabu, Kabui, Kaba, Kabah, Kabahtada, Kabuma, Kay, Kaya, Xav, Xavo, Xavot, Xow, Xowlo (lapselle joka tykkää kiipeillä / kavuta kaulaan / hypähdellä / syleillä / pyrähdellä / nousta ylös / pyörähdellä / ilmestyä yhtäkkiä / joka kavahtaa / pelästyy helposti / syntyy kuun / tähtien valon heijastuessa veden pintaan / kirkkaana yönä), Kei, Keit, Keittä, Keittäjä, Keito, Keitte, Keittädä, Keitto, Keittod, Keitoz, Keitta, Keeta, Keedi, Keedu, Kieto, Kit, Kiti, Kitt, Kitte, Kitted, Kipte, Kukte, Kuktem, Kuju, Kujuk, Köved, Köve, Kue, Kues, Kee, Keeda, Keev, Kiedo, Kiebo, Kuä, Kuäm, Kua, Kuam, Kuja, Kujam, Ku, Kiehu, Kiehua, Kiehuja, Kieha, Kiehauttaja, Kehu, Kehua, Kiehuo, Kiehuda, Kehuda, Keih, Keihta, Tsi, Tsihu, Tsihua, Tsihva, Keje (lapselle josta toivotaan keittäjää / paistajaa / joka on kuumaihoinen / kuumeinen / joka syntyy ruuanlaiton aikaan / jonka kunniaksi keitetään ruoka / keitto / jonka puhe kuulostaa porinalta / pulputukselta / joka tekee pulputtavia ääniä / syntyy pulputtavan lähteen lähellä / jota verrataan kypsään marjaan), Kepe, Kepeä, Keve, Keveä, Kevy, Kevykäinen, Köykä, Köykäi, Köykäinen, Keventäjä, Kevyt, Kepi, Kepie, Kebde, Kebded, Kebje, Kebdeta, Tseb, Tsebjä, Tsebje, Keb, Kebja, Kebi, Keba, Kebam, Keva, Kieva, Gae, Gaep, Gaeppa, Gaeppad, Gep, Geppi, Geppis, Gaeppanit, Gaeppe, Kaptsi, Keves, Sibi, Sebi, Sepe, Sepi, Säpe, Sumke (lapselle joka syntyy hentona / sirona / joka jää pienikokoiseksi / kivulloiseksi / jonka kivut / itkut / huolet vähenevät iän myötä), Ker, Kerho, Kerhu, Gae, Gaer, Gaerse, Kärse, Kersa, Kersam, Kör, Körz, Körs (lapselle joka syntyy aitauksen / piirin / kehän / kodan keskelle / joka kulkee / konttaa ympyrää / jota kiedotaan / kapaloidaan / hierotaan ympyrän muotoisin liikkein / jolle valmistetaan renkaita / joka pitää renkaista / helyistä / koruista / riipuksista), Kerjä, Kerjääjä, Kerjäläinen, Kerju, Kerja, Ker, Kerr, Kerro, Gaer, Gaerje, Gaerjedit, Kuri, Kurini, Kurni, Korni, Kor (lapselle joka kerjää / anoo asioita / pyytää ruokaa / juomaa / joka keräilee mielellään asioita / jota on pyydetty jumalilta / haltijoilta / joka syntyy vanhempien / sukulaisten ollessa keruulla), Kerä, Keri, Keriä, Kerri, Kerriä, Kerie, Kera, Kerida, Kerda, Ker, Kerdä, Kerib, Tser, Tserä, Tseri, Tseriä, Kärä, Kiera, Kierro, Keä, Keäri, Keärie, Kire, Kornä, Kare, Kero, Kerä, Käro, Kar (lapselle joka menee mielellään kerälle / nukkuu kerällä / josta toivotaan kerijää / käärijää / joka leikkii kerillä / palloilla / kietoo itseään toisen ympärille / pitää siitä kun ympärilleen kietoudutaan / joka kävellee / konttaa ympyrää), Keski, Keske, Keskei, Keskeinen, Keskinäinen, Keskimmäinen, Keskeyttäjä, Keskoi, Keskittäjä, Kes, Kesko, Keskonen, Kesku, Keskus, Keskustelija, Kesk, Keskmäine, Keskustada, Tsez, Tsezze, Tsehsi, Tseh, Tsehsimäine, Tsehtsi, Keskmine, Gas, Gaska, Keska, Kus, Kusk, Kos, Kosk (lapselle joka syntyy keskimmäisenä / keskosena / joka keskeyttää / estää / häiritsee mielellään asioita / on suulas / keskustelija / keskikokoinen / joka viihtyy kahden kesken / keskenään / tapahtumien keskipisteenä / on keskivartaloltaan poikkeava), Kiela, Kielas, Kielastaja, Kielastelija, Kielä, Kielastada, Kela, Kelas, Giele, Giella, Giellas, Kieli, Kielo, Keli, Kiel, Kel, Tsel, Tseli, Tsil, Tsili, Keel, Gie, Käl, Kil, Käla, Kälam, Kölo, Kölom, Kalo, Köl, Ket, Sie, Sieja, Se, Sä, Si, Sikä, Seko, Kaste, Kästä (lapselle joka on suulas / lörpöttelijä / valehtelija / viekas / tarkkailija / kyselijä / jolla on erikoinen suu / kieli / puhetyyli / joka oppii helposti uusia sanoja / sanontoja / kieliä / puhumaan muita aikaisemmin / paremmin / jonka toivotaan puhuvan hyvin / tuovan sanaa / viestejä kuolleilta / josta toivotaan matkaajaa / uutisten tuojaa), Kiima, Kiimai, Kiimainen, Kiimo, Kimmo, Kiimoa, Kiimi, Kiimie, Kime, Kim, Kimi, Kimidä, Kimda, Kiim, Gieb, Giebme, Giebma, Gib, Gibme, Gibma, Gik, Gikka, Gikkat, Kii, Koj, Kojni, Kij, Käj, Kaj, Köj, Kej (lapselle joka on luonteeltaan halukas / touhukas / nautinnonhaluinen / puuhakas / leikkisä / peleistä pitävä / jota on haluttu / himoittu kauan / joka on syntynyt suuren halun / himon / lemmen tuloksena / jonka tulon uskotaan nostattavan lempeä / josta toivotaan soittajaa / taikojaa / ennustajaa / noitaa), Kir, Kire, Kireä, Kiri, Kiris, Kiristäjä, Kirei, Kirie, Tsi, Tsir, Tsiri, Kiristada, Gar, Garra, Gara, Garas, Gir, Girr, Girra, Girrad, Kiro (lapselle joka on luonteeltaan tuima / kireä / väkevä / kiivas / joka tykkää kuristaa / pusertaa asioita / joka kärsii tukehtumisen tunteesta / syntyy kylmällä / kuivalla / raskaalla säällä),

Kiro, Kiroi, Kiroilija, Kero, Tsir, Tsiro, Kiru, Kiruda, Gar, Garr, Garro, Xor, Kor, Kar, Koro, Korom, Xur, Xuro, Xurom, Xoro, Xorom (lapselle joka kiroilee / moittii / sättii toisia / jota pitää moittia / sättiä / jonka pelätään tuovan onnettomuutta / vievän perheestä onnea / josta toivotaan noitaa / vahvaa / luonnokasta / kirousten / epäonnen poistajaa), Kisa, Kissa, Kisai, Kisailija, Kiza, Kisada, Gis, Giss, Gissa, Kas, Kes, Käs, Kuz, Kuszö, Kuszöd (lapselle joka kisailee / painii / karkeloitsee / telmii / puuhailee / hyppii / tanssii / pelailee / huutaa / kilpailee mielellään / joka syntyy kisojen eli karkeloiden aikaan / jonka kunniaksi järjestetään kisat / joka on kova parkumaan / riitelemään / meluamaan), Kis, Tsis, Kisko, Tsisko, Kisu, Kisk, Kiskoa, Kiskoja, Kiska, Kiskaisija, Kisku, Kiskuo, Kiskoda, Kiskai, Tsiskoa, Kiskuda, Kiso, Gai, Gaik, Gaiko, Gaikot, Kos, Kes, Kosko, Kesni, Kosni, Kös, Kii, Kiis, Kiisko, Kits, Kitsko, Kitskoi, Kiskodaze (lapselle joka mielellään vetää / nyhtää / nylkee / repii / raapii / riistää / särkee / halkaisee / nipistelee / josta toivotaan tuohen vetäjää / päreiden / halkojen tekijää / joka venyttelee / oikoo jäseniään), Kit, Kitke, Kitkeä, Kitki, Kitkiä, Kitkijä, Kitkie, Kyt, Kut, Kytki, Kutki, Kutkta, Kitkta, Tsi, Tsit, Tsitke, Tsitkea, Kitku, Kitkuda, Kitka, Kitko, Kot, Kots, Kotsko, Kotska, Gas, Gask, Gaske, Gasket (lapselle joka nyhtää / kitkee / kynii / poimii / kerää / lajittelee mielellään / josta toivotaan näiden asioiden tekijää), Kok, Koke, Kokea, Koki, Kokis, Kokia, Kokija, Kokemus, Kokei, Kokeilija, Koe, Koettaja, Koetus, Kokie, Koge, Kogeda, Kokto, Kuo, Kuoha, Kuohad, Xo, Koa, Kua, Qo, Ku (lapselle joka joutuu kestämään vastoinkäymisiä / josta toivotaan verkkojen ripustajaa / kokijaa / joka pelästyy helposti / varoo asioita / pitää kokemuksista / uusista asioista / tuntemuksista / on hyvä etsimään / löytämään / havaitsemaan), Koko, Kokoi, Kokonainen, Kokoinen, Kooka, Kookas, Kokoontuja, Kokooja, Kokou, Kokous, Koos, Kovo, Kogo, Kogonaine, Kogu, Koo, Koos, Kokku, Kogu, Koguda, Koguneda, Kogi, Kogin, Kuak, Kuakne, Kue, Kuey, Kueyo, Kuo, Kuoy, Kuoyya, Kuoyyaed, Koy, Koyo, Kuy, Kuyu (lapselle josta toivotaan kokonaista / ehjää / perheen / heimon kokoajaa / koossa pitäjää / joka syntyy kokouksen / kokoontumisen aikaan / jonka kunniaksi kokoonnutaan yhteen / jonka syntymän odotetaan merkitsevän jotain suurta / tärkeää), Kolme, Kolmas, Kolma, Kolmi, Kolmio, Kolmannes, Kolm, Kou, Koum, Koume, Kouma, Koumas, Kolmaz, Kum, Kume, Kel, Kelme, Kem, Kelma, Kelmai, Kelmaz, Kolmandis, Kuo, Kuol, Kuolm, Kuolmoz, Kuolmo, Gol, Golb, Golbma, Goalmad, Kolmo, Kolmotse, Kom, Kumo, Kumot, Kwi, Kwin, Kuji, Kujim, Kui, Kuim, Koi, Koime, Koimed, Kuj, Kuji, Kujimet, Kor, Koro, Korom, Kur, Kuro, Xur, Xuro, Xurom, Xurm, Xurmi, Xurmit, Kol, Kolo, Kolom, Xut, Xuto, Xutom, Xol, Xolo, Xolom, Kul, Kulmo, Kulmot, Har, Haro, Harom, Harma, Harmadik (lapselle joka syntyy kolmantena / yhtenä kolmosista / kolmantena kolmosista / perheen kolmanneksi jäseneksi / kolmantena kuuna / vuonna / kolmannella yrittämällä / kolmen asian kohdalle / risteykseen / kolmen tähden alle), Kor, Korta, Kortta, Korttaaja, Kors, Korsta, Korssa, Goa, Goar, Goarde, Goardet, Kir, Kirta, Kur, Kurta, Korta, Koro, Koroe, Koroem, Korve, Korventaja, Korventuja, Korpe, Korpea, Korvu, Koru, Korpu, Korbe, Korbendada, Korb, Kuo, Kuor, Kuorbo, Kuorba, Kuorpa, Guo, Guor, Guorpa, Kurva, Kirva, Korvä, Her, Herva, Kura, Kurr, Kurra (lapselle joka syntyy helteellä / auringon paahteessa / kuivuuden / metsäpalon aikaan / joka pitää kuumuudesta / inhoaa kuumaa / joka tykkää haalia / tavoitella / kurkotella asioita / viittoilla aurinkoon päin / penkoa / kähveltää / kaivaa / haalia / kiskoa asioita / josta toivotaan päreen kuljettajaa / savuttajaa / uskonnollisten menojen järjestäjää / ruuan paistajaa / käristäjää / kärventäjää / nuotion sytyttäjää / tulen pitäjää / jonka ympäri kuljetaan tulen / päreen kanssa syntymän jälkeen), Kos, Koske, Koskea, Koskettaja, Koski, Koskia, Koskija, Koskie, Koskettada, Koskta, Guo, Guos, Guoska, Kosk, Kosni, Guosna, Kuo, Kuos, Kuosna (lapselle joka koskettelee mielellään / pitää kosketuksesta / jota koskee / särkee / jolle sattuu vahinkoja / jota on pistänyt eli koskenut käärme / joka pieksee / työntää / sohii / liikuttelee asioita / on kourija / kovakourainen / josta toivotaan käsin tekijää / hyvää käsistään),

Kos, Koso, Koz, Koza, Xo, Xoa, Su, Sun, Xu, Xut, Xuto, Xuton, Suno, Xul, Xulo, Xulon (lapselle jonka toivotaan tuovan runsautta / hyvinvointia / rikkautta / onnellisuutta / joka on luonteeltaan onnellinen / hymyileväinen / säteileväinen / tyytyväinen), Kuj, Kuje, Kujeilija, Kuja, Kujehtia, Kujehtija, Kujei, Kujeh, Kuju, Koju, Kojo, Koj, Kojos, Kajos, Kajo, Kej, Kejto, Kejtol, Kaj, Xo, Xoj, Kad, Kadik, Kadi, Kaji, Kojd, Kod (lapselle joka on temppuilija / ilveilijä / ilkeä / juonikas / miellyttävä / iloinen / vallaton / joka pitää leikeistä / kujeista / tempuista / omasta heijastuksesta / kuvasta / sille ilveilystä), Kul, Kulke, Kulkea, Kulki, Kulkia, Kulkija, Kulje, Kulku, Kule, Kulkie, Kulge, Kulgeda, Kuge, Kugetada, Kulka, Kulg, Kulu, Gol, Golga, Kolge, Kol, Kolge, Kolgem, Kolgo, Kil, Kila, Kilal, Kile, Kiled, Kilt, Kiltni, Koy, Koyol, Koyo, Xoy, Xoyo, Xoyot, Xuy, Xuyo, Hal, Hala, Halad, Hall, Halla, Hallad, Xul, Xula, Qur, Qura, Kal, Xal (lapselle joka liikkuu / kuljeksii / kompuroi / juoksentelee / syntyy virran / putouksen lähellä / sateen / tihkun aikaan / myötävirtaan kuljettaessa / jonka kunniaksi laitetaan lahjoja veteen / myötävirtaan / jonka nenä vuotaa usein / jonka toivotaan kuljettavan eli edistävän asioita), Kul, Kulu, Kulua, Kuluja, Kuluttaja, Kuluo, Kuluda, Kulutada, Kullo, Kulto, Gol, Goll, Golla, Gollat, Gollo, Gola, Golatit, Xol, Xolt, Kol, Kolt, Kola, Koa, Xot, Xota, Hull, Hulla, Hullat (lapselle joka on kova kuluttamaan ruokaa / vaatteita / aikaa / joka on luonteeltaan apea / surullinen / poloinen / joka syntyy kuluvan / vähenevän kuun / päivän aikaan / joka vuodattaa kyyneliä / verta), Kum, Kuma, Kumara, Kumartaja, Kumartelija, Kym, Kymä, Kumma, Kumar, Kumartaze, Kumardada, Kume, Kumea, Kumi, Kumie, Kumer, Gob, Gobma, Gobmaras, Gobme, Gobmer, Kom, Koma, Komam, Komal, Kumal, Hom, Homo, Homoru (lapselle joka kumartelee mielellään / kulkee kumarassa / jonka syntymän kunniaksi kumarrellaan / uhrataan / joka omaa vinon / käyrän nenän / kasvot / jolle valmistetaan kovera lusikka / joka pitää käyristä esineistä / joka syntyy kiemuraisen / käyrän puun alla), Kum, Kumo, Kumos, Kumoa, Kumoaja, Kumou, Kumous, Kumm, Kummu, Kumoh, Kuma, Kumad, Kumai, Kumaiduda, Kummo, Kummutada, Kummi, Kummida, Kumli, Kumliz, Kumto, Gom, Gomo, Gob, Gobmo, Gobmot, Gome, Koma, Komaf, Kom, Komo, Komok, Kumok, Kem, Kemi, Kemin, Kim, Kima, Kimani, Kime, Kimes, Kimi, Kimis, Kimin, Kimni, Kam, Kamo, Xam, Xamo, Xamoj, Komoy, Xom, Xomi, Komta, Komtay, Xomta, Xamta, Xum, Hom, Homlo, Homlok, Xaw, Xawa, Xawda, Kad, Kada, Kaad, Kaada, Kaar, Kaara, Kama, Kamagu, Qamt, Qam, Qami (lapselle joka syntyy kumollaan olevan reen / veneen / kaatuneen puun suojaan / ulos / joka tykkää kumota / kaataa / käännellä asioita / joka kaatuilee usein / viihtyy / syntyy vatsallaan / etukumarassa / ylösalaisin / kasvot alaspäin / jolla on erikoinen / poikkeava otsa / silmäkulmat), Kun, Kunn, Kunne, Kunti, Kuntia, Kunno, Kunnoh, Kundo, Kunde, God, Godd, Godde, Goddet, Kunda, Kundam, Kan, Kant, Xon, Xont, Kon, Kont, Xan, Xanje, Kada (lapselle joka syntyy painanteessa / laaksossa / joka tykkää raapia / penkoa / noukkia / pyydystää asioita / joka saa helposti mustelmia / heltymiä / josta toivotaan kalan / riistan pyytäjää), Kup, Kupla, Kuu, Kuula, Kuulo, Kuplu, Kuplus, Kuplaaja, Kupli, Kuplia, Kuplija, Kuplah, Kuplahtaja, Kuplahtelija, Kuule, Kuuli, Kuulia, Kuplo, Kuploa, Kuplus, Kub, Kubl, Kublu, Kubla, Kublada, Kube, Kubel, Kubli, Kupe, Kuple, Gob, Goblu, Gobluo, Gab, Gabla, Kob, Koble, Kobla, Koblad, Kow, Kuw, Kowo, Kuwo, Kuwol, Kew, Kewl, Kiw, Xiw, Kiwlo, Xiwl, Komlo, Xom, Xomo, Xomol, Xomla, Hol, Holy, Holya, Holyag, Hup, Hul, Hupo, Huly (lapselle jolle tulee helposti rakkoja / kuhmuja / joka syntyy lähteen / hetteikön lähellä / joka pitää kuplista / kuplien puhaltamisesta / joka haluaa kellua / lipua veden pinnassa / joka värisee usein), Kur, Kuro, Kuroa, Kuroja, Kure, Kureh, Kurehtuja, Kura, Kureentuja, Kurro, Kurroa, Kuruo, Kuru, Gor, Gorr, Gorra, Ker, Kerni, Hur, Hura, Kurra, Hure, Kura, Kerlä (lapselle josta toivotaan hyvää ompelijaa / parsijaa / laskostajaa / joka pitää käsitöistä / kankaista / jonka hiuksia laitetaan usein / joka pitää hiusten laittamisesta / joka kastelee / kutistuttaa vaatteitaan),

Kut, Kuto, Kutoa, Kutoja, Kude, Kudi, Kutto, Kuttoa, Kue, Kutu, Kutuo, Kuve, Kudo, Kudoda, Kudeg, Kudegi, Kudu, Kududa, Kuddo, Kudgo, Kui, Kuigo, Kuigoz, God, Godd, Godde, Goddet, Goda, Godad, Koda, Kodam, Kot, Kotx, Koe, Koem, Kuem, Kuini, Kin, Kini, Kij, Kijni (lapselle joka kutoo / punoo / ompelee mielellään / josta toivotaan näiden asioiden tekijää), Kuu, Kuulla, Kuulo, Kuulu, Kuului, Kuuluisa, Kuuli, Kuulia, Kuuliainen, Kuulua, Kuuluja, Kuuluttaja, Kuulus, Kuulustelija, Kulla, Kulu, Kulua, Kuluja, Kului, Kulus, Kuuluo, Kulda, Kulo, Kuluz, Kuluda, Kuda, Kuul, Kuulda, Kuula, Kuulutada, Gul, Gull, Gulla, Gullat, Gullo, Gullu, Gullut, Kule, Kul, Kulem, Kulom, Kula, Kulä, Kol, Kola, Kolam, Kil, Kili, Kilini, Kilni, Kiv, Kivni, Kal, Xul, Xut, Xoa, Xol, Hall, Kuuntelija, Kunne, Kunde, Kundo, Kanta, Kontl, Xunt, Xont, Kuny, Kunyol, Kunto, Hadla (lapselle joka on / josta toivotaan hyvää kuuntelijaa / tunnustelijaa / tuntijaa / tottelevaista / kovaäänistä / kuuluisaa / julistajaa / tiedottajaa / viestinviejää / tuojaa / ymmärtäjää),  Kys, Kysy, Kysyä, Kysyjä, Kyse, Kyselijä, Kysä, Kysäi, Kysäisijä, Kysymys, Kyssy, Kyssä, Kysyö, Kuz, Kuzu, Kuzuda, Tsus, Tsusu, Tsusua, Kusi, Kusida, Kiz, Kizz, Kizzo, Kuz, Kuzz, Kuzzo, Gac, Gacc, Gacca, Gaccat, Kev, Kevste, Kizo, Kizof (lapselle joka kyselee / anelee / tiedustelee / jonka kyselyikä ei tunnu loppuvan / joka on kova kerjäämään / pyytämään asioita / luonteeltaan utelias / tiedonhaluinen / jonka syntymään liittyy jotain arvoituksellista / epävarmaa / kyseenalaista), Kyt, Kyte, Kyteä, Kytö, Kytöä, Kydös, Kydö, Kyttä, Kyttääjä, Kyttö, Kyti, Kytie, Kudo, Kudoda, Tsut, Tsuttä, Tsutu, Kud, Kude, Kudeda, Kut, Kutta, Kuti, Kutu, Kutus, Kit, Kiti, Kitt, Kitto, Kutto, Kytta, Kus, Käs, Kos, Köt, Köts, Kots (lapselle joka kasvaa kytien eli hiljakseen / josta toivotaan tulen vaalijaa / joka pitää tulesta / viihtyy tulen  / lämmön lähellä / joka syntyy tulen kytiessä / aamuyöllä), Kyy, Kyynel, Kyyne, Kyynelehtijä, Kyn, Kyne, Kynel, Kyynä, Kyynäl, Kun, Kuna, Kunal, Kynde, Kunde, Kyndä, Tsu, Tsun, Tsune, Tsy, Tsyn, Tsyne, Tsunel, Kin, Kindo, Kindol, Kundi, Kind, Kindlo, Kund, Kundlo, Kundloz, Gan, Ganja, Ganjal, Kil, Kili, Kön, Könny, Haj, Haje, Hajel, Haja, Hajal, Kod, Kodi, Koi, Koiri, Kel, Keli, Koi, Kejel, Kej, Keje, Kaj, Kajol, Kajo, Kaji, Kajil (lapselle joka kyynelehtii / itkee paljon / jolla on vetiset silmät / joka syntyy surun / ilon / kyynelten keskelle / jonka pelätään / toivotaan aiheuttavan kyyneliä), Kyy, Kyyn, Kyyny, Kyynö, Kyynä, Kyynäh, Kyynähtäjä, Kyynähtelijä, Kon, Kona, Konam, Kom, Kome, Komem, Kum, Kume, Kumem, Kin, Kini, Kinini, Kun, Kunn, Kunni, Konk, Konka, Konkat, Xon, Hun, Huny, Haj, Haje, Hajem, Kaj, Kaje, Kajes, Qon, Qoni, Qonij, Qonijqo, Kaj (lapselle joka nukkuu / syntyy silmät puoliraollaan / ummessa / tihrusilmäisenä / huononäköisenä / joka siristelee / ummistelee / räpyttelee / iskee silmiään usein / uinahtelee / torkahtelee helposti / omaa hyvät unenlahjat), Kär, Kärsi, Kärsiä, Kärsijä, Kärsimätön, Kärsivällinen, Kärsie, Kärsy, Kärzi, Kärzida, Tsär, Tsärsi, Tsärsiä, Gie, Gier, Gierda, Kir, Kirde, Kirdem, Kirdo, Kirdom, Ker, Kerdä, Kerta (lapselle joka sietää hyvin / huonosti kipua / puutetta / näläntunnetta / jota pitää tyynnytellä / ruokkia usein / joka on ruokkimiseen / hoitoon tyytyväinen / tyytymätön / luonteeltaan malttamaton / kärsimätön), Käs, Käsi, Käsittäjä, Käsitys, Käsite, Käsittelijä, Tsäz, Tsäzi, Käsitada, Gie, Giet, Gietta, Kie, Kieh, Kiehta, Kiehtadit, Keh, Kehta, Kieta, Kietatallat, Kät, Kätte, Kättelijä, Käto, Kätol, Kätt, Kat, Kato, Katoa (lapselle joka tuntuu ymmärtävän / hahmottavan hyvin asioita / joka tavoittelee / hypistelee / sormeilee asioita / pitää kättelystä / syleilystä / käsien koskettamisesta / josta toivotaan kätevää / käsiksi käyjää / kiinni pitäjää / käsistään vahvaa), Käs, Käsk, Käske, Käsketty, Käskeä, Käsky, Käskyläinen, Käski, Käskiä, Käskijä, Käskie, Käskedä, Käskta, Kästta, Käsko, Tsä, Tsäh, Tsähsi, Tsähsiä, Tsähsu, Kästa, Käsu, Käsuline, Gae, Gaes, Gaesko, Keä, Keäs, Keäsku, Kos, Kosi, Kosini, Kosni, Koson, Kes, Kesji, Kosji, Kus, Kuste (lapselle josta toivotaan käskijää / ennustajaa / henkien kutsujaa / viestinviejää / tuojaa / joka tottelee hyvin / huonosti pyyntöjä / neuvoja / joka syntyy käskyn eli toivomuksen / lupauksen kautta / mukaisesti / on luonteeltaan tahdokas / sallivainen / määräilevä), Köy, Köysi, Köyt, Köyttä, Köyttäjä, Köytetty, Köys, Key, Keysi, Keu, Keutte, Tseu, Tseuttä, Köi, Köis, Koi, Koie, Köita, Kie, Kieu, Kieuz, Kiedo, Kiedu, Kiev, Kievda, Keute, Gie, Giew, Giewda, Kol, Kal, Kel, Käl, Kälo, Köl, Kölo, Kal, Kalo, Kaloj, Kali, Kaliy, Ket, Keto, Kea (lapselle joka on hyvä solmujen / narujen kanssa / joka pitää köysistä / langoista / nuorista / josta toivotaan punojaa / köyttäjää / sitojaa / nuotan vetäjää / köyden tekijää), Kää, Kään, Kääntä, Kääntäjä, Käänne, Käänte, Kääntelijä, Käännös, Käännö, Käänty, Kääntyä, Kääntyjä, Kääntyilijä, Kääntymys, Käänny, Käännynnäinen, Käännyttäjä, Käntä, Känty, Käntyä, Keä, Keän, Keänte, Keänteä, Keännö, Keännös, Keänty, Kiä, Kiät, Kiätä, Kiättä, Kie, Kiet, Kietta, Kiändy, Kien, Kiendu, Kienduda, Kät, Käta, Kätä, Tsä, Tsän, Tsäntä, Kän, Käntä, Tsänty, Tsäntyä, Kääna, Käända, Käändi, Käändida, Käänd, Käänu, Kääni, Kääne, Ken, Kenn, Känn, Gae, Gaen, Gaende, Gaendet, Gen, Gendu, Gendut, Kendi, Kendid, Kod, Kodzi, Kodzini, Koz, Kozi, Kozini, Kez, Kezni (lapselle joka tykkää kääntyillä / pyöriä / käännellä / kiertää / kääriä / kaataa asioita / jonka mieli muuttuu eli kääntyy helposti / joka syntyy sään / tuulen kääntyessä / joka haluaa käännellä / väännellä omia / toisten sanoja / tekoja / kääntää maata / kiviä / poiketa polulta / kääntyä takaisin / muuttaa suuntaa / jonka tulo / elämä muuttaa suuntaa),

Lep, Lepp, Leppe, Leppeä, Leppo, Leppoi, Leppoisa, Leppy, Leppyä, Leppyjä, Leppynyt, Lepy, Lepyttäjä, Leppi, Leppie, Leppida, Lie, Lieppo, Läp, Lop, Läpä, Lopkä, Lew, Lewo, Lewot, Tep, Tepo, Teppo, Lepo, Läh, Lähpo, Lähpokis (lapselle josta toivotaan ystävällistä / kilttiä / hyväntuulista / nopeasti leppyvää / viihtyvää / tyytyväistä / rauhallista / helposti suostuteltavaa / suostuttelijaa / sovittelijaa), Liik, Liikku, Liikkua, Liikkuja, Liika, Liikah, Liikahtelija, Liikahtaja, Liike, Liikehtijä, Liiku, Liikuttaja, Liikuttuja, Liikutus, Likku, Likkua, Lika, Liikkuo, Likkuda, Liku, Likuttada, Liigu, Liiga, Liigatada, Likko, Likka, Likkat, Luk, Läk, Lak, Läkö, Tok, Lax, Laxa, Lay, Laya (lapselle joka liikkuu / hyppii / syöksähtelee / huojuu paljon / on luonteeltaan vilkas / levoton / joka vaihtaa usein paikkaa / pitää muuttamisesta / kulkemisesta / kärsii nyrjähdyksistä / sijoiltaan menoista / pitää liikkeestä / tuudittamisesta / keinumisesta / joka hämmentää / sekoittaa mielellään asioita), Lon, Longo, Lonko, Lonkoa, Lonkoja, Longa, Lonku, Longoi, Lonkku, Lonkkua, Lonkkuja, Longu, Longutada, Longus, Lonki, Log, Logg, Loggo, Logge, Luv, Luvo, Lun, Lungi, Lungo, Lan, Lanma, Lanki, Lanko (lapselle joka raottelee / aukoo mielellään ovia / irrottelee / vääntelee / heiluttelee / halkoo asioita / liikkuu pää riipuksissa / kallellaan), Lon, Lonso, Lonsa, Lonsi, Lonse, Lonsea, Lonsu, Lonsua, Loa, Loaz, Loazz, Loazzo, Loazze, Loazza, Lantso, Lan, Lanso, Lonso, Lun, Lunto, Lag, Lagy, Langy, Lontto, Lonto, Lonne, Lonni, Lonnikko, Lont, Londi, Lontsi, Lond, Londsa, Londi, Londa, Londä (lapselle joka irrottaa / heiluttaa / riiputtaa mielellään asioita / käsiä / jalkoja / joka tykkää lorvia / lompsia / kävellä omia polkujaan / joka rauhoittuu nopeasti / on luonteeltaan rauhallinen / veltto), Luk, Luke, Lukea, Luki, Lukia, Lukija, Lue, Luettelija, Lukematon, Lukio, Luennoija, Lukki, Lukkia, Lukie, Luv, Lug, Luve, Luge, Lugeda, Lugo, Lugoittelda, Lukta, Luggo, Lok, Lokk, Lokka, Lokkat, Lov, Lovo, Luvo, Luvom, Lid, Lidd, Liddzi, Liddi, Low, Lowi, Lon, Lono, Ol, Olva, Olvas, Lova (lapselle jolla on erikoinen / miellyttävä / rauhoittava ääni / josta toivotaan loitsujen / tarinoiden lukijaa / lausujaa / kertojaa / hyvää laskijaa / jonka toivotaan lisäävän perheen / suvun lukua eli määrää), Luo, Luod, Luoda, Luoja, Luonti, Luonta, Luonno, Luonnos, Lov, Lovv, Lovva, Luu, Luuv, Luuva, Lod, Loda, Lodas, Luv, Luvv, Luvva, Lova, Luua, Luodo, Lok, Lokno, Lak, Lakni, Loknoni, Luov, Luovv, Luovva, Luovvat, Lij, Lije, Lijem, Lijo, Lijom, Lon, Longa, Lona, Lona, Lonam (lapselle josta toivotaan asioiden luojaa / tekijää / aikaan saajaa / uudelleen järjestelijää / uuden aloittajaa / joka on luonteeltaan heittäytyvä / toimelias / rohkea / ennakkoluuloton / uusista asioista pitävä / joka syntyy ennen aikojaan / joka kohotetaan syntymän jälkeen ilmaan luojaa eli päivää kohti), Lyk, Lykä, Lykkä, Lykkääjä, Lykki, Lykkiä, Lykkijä, Lyke, Lykkäys, Lykkie, Lykkävys, Luk, Lukki, Lukkidä, Lukta, Lyktä, Lytsä, Lytsiä, Lytsijä, Lik, Likk, Likko, Luk, Lukk, Lukko, Likto, Lykto, Läk, Läkö, Lok, Loke, Luke, Luko, Lök, Loy, Loye, Lek, Leka, Lekani, Luka (lapselle joka tykkää työnnellä / sysäillä / lykätä / heitellä / viskoa / pujottaa / pinota / pukata asioita), Lyö, Lyödä, Lyöjä, Lyöty, Lyöttä, Lyönti, Lyömä, Lyötty, Löv, Lövvä, Lök, Lökki, Lyy, Lyyvä, Lyötte, Lyötteä, Löd, Löda, Lön, Lönd, Lyvvä, Luu, Luua, Löö, Lööm, Lööma, Löök, Löögi, Luö, Luöb, Lue, Luem, Luj, Luje, Lujem, Lij, Lijni, Läw, Läj, Laj (lapselle joka hankaa / hiertää itseään johonkin / joka tykkää paiskautua / heittäytyä maahan / jotakin vasten / heitellä / hakata / lyödä asioita / jolla on arat / heltyvät hampaat), Läh, Lähi, Lähe, Läs, Läsnä, Lässä, Lästä, Lähes, Lähestyjä, Lähentäjä, Lähentyjä, Lähei, Läheinen, Lähimmäinen, Läheline, Lähembaine, Läheneda, Lei, Leiz, Leizgo, Lez, Lezgo, Leizgi, Leizgili, Lis, Lisne, Lisä, Lisa, Liisa, Lisko, Liske, Liso, Lise (lapselle joka pitää läheisyydestä / lähellä olosta / joka pyrkii viereen / kainaloon / lähelle / josta toivotaan läheisintä ihmistä / perheen / suvun lähentäjää), Läh, Lähte, Lähteä, Lähti, Lähtiä, Lähtijä, Lähdi, Läksi, Lähtö, Lähde, Lähe, Lähettäjä, Lähetti, Lähi, Lähtä, Lähtta, Lätä, Lädo, Lie, Lieh, Liehta, Liv, Livte, Lis, Loz, Listo, Lozto, Läk, Lek, Lik, Lok, Lak, Läktä, Lekta, Likti, Lokni, Lakni, Vok, Vokni, Luy, Luyo, Luyot, Tiw, Tiwo, Tiwot (lapselle joka on rauhaton / menevä / poistuja / lähtijä / joka erottuu / irtaantuu mielellään joukosta / haluaa olla itsenäinen / tulla joksikin / joka syntyy kaivon / lähteen lähellä / auringonnousun aikaan), Läm, Lämm, Lämmi, Lämmin, Lämpi, Lämpy, Lämmiä, Lämpö, Lämpöi, Lämpöinen, Lämme, Lämmittäjä, Lämmä, Lämmeä, Lämpöine, Läm, Lämbi, Lämbittädä, Lämbu, Lämb, Lem, Lämo, Läma, Lämmö, Lembe, Lämbä, Lembi, Lembine (lapselle joka on lämpöinen / lämminverinen / joka pitää lämmöstä / kesästä / joka syntyy tulen / lämmön lähelle / helteellä / keskellä päivää / kuumuuteen / joka kestää hyvin / huonosti kuumuutta / tukehtuu / hengästyy / pyörtyilee helposti / josta toivotaan lämmittäjää / kesän / lämmön / lämpimien tunteiden tuojaa),

Mah, Mahta, Mahtava, Mahtai, Mahtailija, Mahdo, Mahdollinen, Mahdoton, Mahtu, Mahtua, Mahtuja, Mahto, Mahtoa, Maho, Mahotoin, Maht, Mahtta, Mahtte, Mahu, Mahutu, Mat, Mas, Matte, Masto, Mastom, Maste, Mos, Moste, Mahtuo, Mahtuda, Mod, Modo, Matu, Matta, Mattad (lapselle josta toivotaan taitavaa / osaavaa / kykenevää / lumoavaa / suunnatonta / suurta / vaatteisiin mahtuvaa / joka on kova liioittelemaan / mahtipontinen / vaikea / mahdoton / omapäinen / vahvaluonteinen / itsevarma), Mas, Mase, Masea, Masentuja, Masentunut, Masi, Masis, Masa, Mud, Mudz, Mudzni, Mid, Midz, Midzni, Man, Mon, Mans, Mons, Monse, Mun, Munse, Mant, Mos, Mas (lapselle joka on taipuvainen surumielisyyteen / hiljaisuuteen / väsymykseen / joka on voimaton / heikko / uupuu helposti / joutuu usein pulaan / ei halua tehdä omia päätöksiä / jota on helppo / vaikea taltuttaa), Men, Mennä, Meni, Meniä, Menijä, Mene, Meneh, Menehtyjä, Män, Männä, Menes, Menestyjä, Meno, Mäne, Mändä, Min, Mine, Minde, Mines, Minestada, Man, Manna, Mie, Miem, Mij, Mije, Mijem, Mini, Minini, Mun, Munni, Munnis, Meg, Megy, Menni, Mende, Mente, Menda, Mänte, Mon (lapselle joka pyörtyilee / taintuu / nukahtelee usein / on luonteeltaan meneväinen / lähtijä / tulija / josta toivotaan reen ajajaa / matkustelijaa / kulkijaa), Mie, Mieli, Miele, Mielei, Mieleinen, Mieletön, Mielevä, Mielis, Mielistyjä, Mielty, Mieltyjä, Mel, Meli, Miel, Meel, Meele, Miella, Mäl, Mil, Miv (lapselle jolle toivotaan hyvää mieltä / muistia / tahtoa / mielipiteitä / jolla on toisista poikkeava ymmärrys / ajattelutapa / luonto / joka tuntuu ajattelevan / pohtivan / ymmärtävän asioita / jonka mieliala / mielipiteet vaihtelevat usein / jonka aistit ovat hyvät), Mui, Muik, Muike, Muikea, Muiki, Muikia, Muikiainen, Muikku, Muie, Muikis, Muikistelija, Muj, Muja, Mujakka, Muikie, Muijo, Muige, Muigo, Muiga, Muigu, Muigutada, Muia, Mujga, Moj, Mojge, Muo, Muoi, Muoige, Mujo, Mujoa, Mujada, Muju, Mujuda, Moju, Moi, Moij, Moijjo, Mojo, Mojoa, Muje, Moa, Moam, Mua, Muam, Maj, Maja, Mad, Madi, Mojd, Mod, Mojt, Mojdni, Modni, Mujwo, Muta (lapselle joka irvistelee / muikistelee / myhäilee / maistelee / haistelee / silittelee / lörpöttelee / mutisee / näyttää myrtynyneeltä / maistelee / liikuttelee huuliaan / joka syntyy helteellä / ei pidä helteestä / jota voidellaan / pyyhitään / silitellään usein / joka pitää koskettelusta / hemmottelusta / joka kertoo / jolle kerrotaan satuja / arvoituksia / lauluja / josta toivotaan kertojaa / ennustajaa / laulajaa / asioiden selittäjää / osoittajaa), Mur, Muru, Mure, Murunen, Murentaja, Murentelija, Murus, Murustaja, Murustelija, Murendada, Mor, Mori, Moro, Mari, Mar, Marda, Mardo, More, Morei, Maru, Marua, Morru, Morna, Mura, Boru (lapselle joka tapaa murustella / murentaa / paloitella / rikkoa / murskata / purra asioita / joka pitää muruista / muruista tehdystä ruuasta / jolle täytyy murentaa ruokaa tavallista pidempään / joka kuluttaa / särkee paljon asioita / leluja / vaatteita), Myö, Myötä, Myöntä, Myöntäjä, Myöntelijä, Myöstä, Myöte, Myöten, Myötäi, Myötäinen, Myödä, Möt, Möte, Mötä, Mötäin, Myötäine, Möd, Möde, Mödhe, Mödhä, Me, Mu, Möda, Mödaine, Möta, Mööd, Mööda, Muo, Muodo, Man, Manne, Mane, Manna, Mej, Mejle, Mel, Mek, Melä, Meke, Meki, Mon, Mön, Mongo, Möngo, Monge, Mis, Mist, Mi, Mänt, Mänto, Mänti, Meg, Mög, Möge, Mögö, Mögu (lapselle joka syntyy jonkun luvalla / myöntymyksen / myönnytyksen kautta / myötäisten olosuhteiden / tuulien / tunteiden aikaan / josta toivotaan onnekasta / menestyksekästä / joka syntyy merkittävän asian aikana / jälkeen / myöteessä / takaperin), Nar, Nark, Narki, Narkis, Narkistaja, Narg, Nerg, Narge, Narget, Nerge, Nergem, Nöy, Nöyo (lapselle joka syleilee mielellään / joka tykkää polkea jalkojaan / jaloillaan / painella / puristella asioita), Nie, Niel, Niellä, Nieli, Nieliä, Nielijä, Niela, Nielai, Nielaisija, Niele, Nieles, Nieleskelijä, Nel, Nelo, Nellä, Nelu, Nellu, Neela, Neelda, Neel, Neelu, Neeld, Nielo, Nji, Njie, Njiel, Njiella, Nil, Nile, Nilo, Niilo, Nelä, Nela, Nili, Nilini, Nilni, Nul, Nuli, Nulini, Nilni, Nila, Nilalni, Näl, Nöl, Nält, Nölt, Nal, Nalt, Net, Nye, Nyel, Nala, Nod, Noddo, Nalta (lapselle joka nieleskelee paljon / vähän / erilailla / jolla on erilainen suu / nielu / kita / joka syntyy kurimuksen / nielun lähellä), Nim, Nimi, Nimittäjä, Nimeä, Nimeäjä, Nimittelijä, Nime, Nimetada, Nimetön, Nimto, Naw, Nam, Nawde, Nama, Lem, Lemde, Lemdo, Lum, Lumde, Näm, Nämt, Nem, Nemto, Nemo, Nimti, Nimte (lapselle joka nimittelee / haukkuu / matkii / määräilee muita / joka pitää nimistä / toistelee / keksii nimiä / jolle ei haluta antaa muuta nimeä / joka on kova ajattelemaan / uskomaan / epäilemään),

Nul, Nuli, Nulikka, Nulia, Nulis, Nulistuja, Nula, Nulava, Nal, Nalo, Nol, Nolo, Nel, Nil, Nila, Noli, Nali, Nat, Nato, Noa, Noai, Nalu, Nale (lapselle joka syntyy / kasvaa paljaspäisenä / pienikokoisena / joka syljeskelee paljon / sylkee ruokaansa / liukastelee / tykkää luistella / laskea mäkeä / sujahdella / pujahdella / luikkia pakoon / josta toivotaan puun kuorijaa / kalojen perkaajaa), Nuo, Nuol, Nuolla, Nuoli, Nuolija, Nuolia, Nuole, Nuoles, Nuoleskelija, Nuolai, Nuolaisija, Nuoleksija, Nol, Nolla, Nuolda, Nuolta, Nole, Nolo, Nolda, Nola, Nooli, Nuolo, Nuolu, Njo, Njoa, Njoal, Njoallo, Nul, Nule, Nuli, Nulini, Nulni, Nuv, Nuvni, Nal, Nala, Nalo, Nat, Nya, Nyal, Nan, Nant, Nantsa, Non, Nonto, Nu (lapselle joka nuolee / nuoleskelee mielellään / joka pitää siitä kun nuollaan / joka nuolee / lipoo huuliaan / sormiaan), Nyh, Nyhtä, Nyhtäjä, Nyhi, Nyhtäisijä, Nyhtö, Nyhti, Nyhtie, Nyhteä, Nyhte, Nyhä, Nyht, Nyhttä, Nev, Nef, Nevta, Nefto, Nek, Nok, Nektä, Nokta, Nyk, Nyke (lapselle joka tapaa repiä / kiskoa / nyppiä / nyhtää asioita / pelehtiä / telmiä / jyrsiä / kaluta ruokaa / esineitä), Nyk, Nyki, Nykiä, Nykijä, Nykki, Nykkiä, Nykä, Nykänen, Nykie, Nyv, Nyvä, Nug, Nugi, Nugida, Nuw, Naw, Nay, Nayo, Nayos, Nuy (lapselle joka nyppii / nykii / tönii / kiskoo / tökkii / sysii asioita / josta toivotaan kynijää / kalojen perkaajaa), Näh, Nähdä, Näe, Näet, Näes, Nää, Nääs, Näen, Näki, Näkijä, Näkiä, Näke, Näkevä, Näkeväinen, Näkemä, Nähtä, Nähtävä, Näky, Näkyä, Näy, Näyttä, Näyttäjä, Näyttävä, Nähhä, Nähä, Näkeväine, Näg, Näge, Nähta, Nägi, Nägija, Nädo, Näb, Nej, Neji, Nie, Nieg, Niega, Neje, Näj, Näjo, Naa, Naan, Naani, Niy, Niyl, Nil, Ney, Neyl, Ni, Niw, Nez (lapselle jonka syntymä nähdään etukäteen / josta on nähty / uneksittu / ennustettu jotain / josta toivotaan näkijää / kokijaa / katsojaa / unien tulkitsijaa / ennustajaa / jolle toivotaan hyvää näköä / havaintokykyä / sietokykyä / aisteja / joka syntyy eli tulee näkyviin poikkeavasti / valon häämöttäessä / aamulla / aamuyöllä), Näl, Nälvä, Nälvi, Nälviä, Nälvijä, Nälve, Nälme, Nälmo, Nälmotada, Nälva, Nälba, Nja, Njal, Njalbme, Jol, Jolmo, Jolme, Nil, Nel, Nilo, Nelo, Nälo, Nät, Näto, Nye, Nyel, Nyelv (lapselle joka näykkii / puree / lipoo asioita / joka tykkää pureskella / mutustella / näykkiä ruokaansa / on ruokahaluton / nirso), Odo, Odottaja, Odotettu, Vuo, Vuot, Vuotta, Vuottaja, Odottelija, Ote, Vuotto, Vuottoa, Vuote, Vuoto, Vuotos, Vuottada, Vuotte, Vot, Votta, Vottatada, Ood, Oot, Ooda, Ootu, Ootus, Vod, Vuod, Vodlo, Vuodlo, Od, Ut, Odso, Utso, Wot, Wut, Wotse, Wutse, At, Aat, Atti, Aatsa (lapselle joka on luonteeltaan malttavainen / odottelija / toivoja / haaveilija / jota täytyy odottaa usein / jota on odotettu / toivottu pitkään / jota täytyy vahtia / pitää silmällä), Oik, Oike, Oikea, Oikei, Oikeus, Oie, Oiko, Oikoa, Oikoja, Oika, Oikai, Oikaisija, Oiti, Oje, Ojentelija, Ojentaja, Oiki, Oikia, Oikehus, Oikie, Oikevus, Oij, Oig, Oije, Oige, Oikeg, Oigei, Eik, Eike, Eikea, Eiku, Eikuz, Oigu, Oigus, Oigeneda, Oiguda, Eig, Eigi, Eigo, Eiko, Eikoz, Vuo, Vuoi, Vuoiga, Vuoigad, Vid, Vide, Vidä, Vit, Vite, Wie, Wij, Wiem, Wija, Wijas (lapselle josta toivotaan asioiden / vääryyksien oikaisijaa / suoristajaa / puolustajaa / oikeudentuojaa / luonteeltaan rehellistä / suoraa / joka tykkää ojennella / oikoa jäseniään / oikaista polulta / joka syntyy erikoisesti / poikettaessa tutulta reiltiltä), Oiv, Oiva, Oivallinen, Oivaltaja, Hoi, Hoiv, Hoiva, Hoivaltaja, Oivalline, Oive, Oai, Oaiv, Oaive, Oaivalas, Oaiva, Ujf, Ujfte, Wuj, Näe, Näewa, Ewa, Nai, Naiw, Naiwu, Naiwuo, Aj, Ajba, Ajbaj, Aiba, Aibada (lapselle joka on / josta toivotaan kelpoa / huomaavaista / ymmärtäjää / ajattelijaa / mainioita / järkevää / lahjakasta / neuvojaa / asioiden aloittajaa / joka syntyy ensimmäisenä / vaaran / tunturin laella / jonka syntymämenot suoritetaan vaaran / tunturin laella / josta toivotaan päämiestä / päällikköä), Oll, Olla, Ole, Olei, Oleilija, Oli, Olli, Olija, Oles, Oleskelija, Oleellinen, Olennainen, Olemus, Olio, Olle, Olettaja, Olja, Olo, Olomatoin, Olda, Uda, Oleh, Olehtada, Ella, Vol, Volda, Old, Ule, Ulema, Ola, Ula, Ulam, Vil, Vili, Vilini, Vel, Velni, Al, Ol, Wal, Ut, Vol, Val, Valo, Vag, Vagy, Van, Vole (lapselle jonka toivotaan lisäävän omaisuutta / vievän köyhyyden / jonka pelätään elävän vähän aikaa / viivähtävän / jonka toivotaan elävän kauan / tulevan pitkäikäiseksi / joksikin tärkeäksi), Oma, Omi, Omia, Omija, Omaksuja, Ominainen, Omai, Omainen, Omis, Omistaja, Omituinen, Omaisus, Ema, Uma, Omandada, Um, Om, Oa, Oab, Oabme, Obmu, Oam, Oame, Umo, Umoj (lapselle jota pidetään omana / vaaditaan omaksi / joka kuuluu omiin eli omaisiin / jonka toivotaan hankkivan / saavuttavan tärkeitä asioita / lisäävän omaisuutta / josta toivotaan hyvää eli omanlaista / omansuvun tavat omaavaa / mukavaa / oikeanlaista / miellyttävää / joukkoon / perheeseen sopivaa),

One, Onhe, Onea, Onhea, Onho, Onehka, Onehko, Oneh, Oad, Oadne, Oa, Oan, Oane, Oanekas, On, Unx, Wun, Wunk, Ona, Onam, Unm (lapselle joka on heikko / saamaton / outo / surkea / raihnas / surullinen / lyhyt), Onk, Ong, Onka, Onga, Onge, Ongertaja, Onku, Ongu, Ung, Unga, Ungas, Unk, Vuo, Vuog, Vuogg, Vuoggo, Ogg, Ogge, Oa, Oag, Oaggi, Wan, Won, Wanka, Wonxo, Wonko, Wonxa, Wonk, Wonx, Onk, Wank, Bag, Baggo, Ban, Banka, Qoq, Qoqqa, On, Ons, Onsi, Onta, Onteva, Ontelo, Ontto, Ontta, Onttu, Onni, Onnis, Onnistaja, Ond, Ondz, Onde, Ondu, Ondus, Esi, Oos, Oon, Oone, Oonsu, Oone, Oones, Oonestada, En, Oonsa, Vuo, Vuow, Vuowda, Un, Und, Undo, Unda, Ud, Udur, Ontor, Oa, Oan, Oante, Ont, Unt, Unto, Untor, Odu, Om, Omte, Onot, Onte (lapselle josta toivotaan kovertajaa / kaivajaa / rakentajaa / joka tapaa kurotella / tavoitella asioita / joka syntyy onkalon / kuopan / luolan / syvänteen / puun kolon / pesäkolon lähellä / jonka arvellaan saapuvan kodan katon / savuaukon / kolon / kohdun kautta / jolla on erikoinen vatsa), Op, Opp, Oppi, Oppia, Oppija, Oppe, Oppea, Ope, Oppenen, Opettelija, Opettaja, Oppilas, Opa, Opas, Oppie, Ep, Epp, Eppe, Eppea, Epe, Epeta, Oppida, Opetada, Oppo, Opa, Epto, Öp, Öpto, Wop, Wopl, Wopi, Wap, Wapi, Oa, Oap, Oappa (lapselle joka syntyy pitojen aikaan / jonka kunniaksi järjestetään pidot / josta toivotaan innokasta oppijaa / uteliasta / kokeilijaa / opettajaa / näkijää / loihtijaa / rohtojen tuntijaa / verkkojen kokijaa / jota tutkitaan / tunnustellaan / suojellaan taikakeinoin / jota täytyy pitää silmällä / joka tarkkailee / tutkii ympäristöään / oppii katselemalla / kuuntelemalla), Ot, Ott, Otta, Ottaja, Otto, Ote, Otte, Ottelija, Ota, Otaksuja, Oto, Otollinen, Ottoa, Ottada, Vet, Vetta, Veti, Vot, Votta, Vott, Votu, Vote, Voti, Votadada, Vetto, Vetim, Votni, Wet, Wat, Vuo, Vuot, Vuott, Vuotte, Vetni, Wed, Wede (lapselle joka tykkää telmiä / poimia / nyhtää / maistella asioita / josta toivotaan painijaa / teurastajaa / nyhtäjää / marjanpoimijaa / takaa-ajajaa / selville ottajaa / tarkastajaa / usuttajaa / avaimen haltijaa / oppijaa / opettelijaa / maistelijaa), Pai, Paina, Painaja, Painava, Paini, Painija, Painu, Painua, Painaltaja, Painajainen, Paino, Painokas, Painoa, Painuo, Painada, Painda, Painge, Painutada, Pae, Paena, Paindo, Bai, Baid, Baidne, Pano, Panga, Pon, Ponta, Pono, Poni, Pando, Pango (lapselle josta toivotaan kankaiden / verkkojen tekijää / värjääjää / hiihtäjää / kaatajaa / painelijaa / vaivaajaa / parkitsijaa / murskaajaa / astioiden tekijää / taivuttelijaa / joka on syntyessään painava / joka pitää painelusta / hieromisesta / hieronnasta), Pala, Paloi, Paloittelija, Pali, Palikka, Palla, Palo, Palottelija, Palainen, Palaine, Palokkeine, Palu, Buo, Buola, Pua, Puala, Pal, Pulto, Pol, Pul, Pulo, Fal, Fala, Pale, Poli, Poldo (lapselle joka syö / ahmii / pureskelee asioita / nielee / siemailee suuria annoksia / joka pitää lihasta / paloitellusta ruuasta / viipaleista / tykkää pilkkoa / paloitella asioita), Pala, Palo, Palava, Palva, Palas, Palastaja, Palastus, Palla, Paloa, Palavainen, Palavaine, Palavus, Palah, Palahtuda, Palau, Pel, Pol, Pelo, Pole, Palu, Palav, Pallo, Palaz, Buo, Buol, Buolle (lapselle joka on kuumeinen / kuumaverinen / hikinen / tunteellinen / palavatunteinen / joka ikävöi / kiintyy helposti / tuijottaa), Pal, Pale, Palelija, Paleltuja, Palle, Buo, Buol, Buola, Buolas, Palo, Pol, Poj, Paj, Pajo, Fag, Fagy (lapselle jota palelee usein / joka paleltuu helposti / jonka veri hyytyy nopeasti / joka kiintyy helposti / palelluttaa / polttaa itsensä / hengästyy / tuskastuu / pahoittaa helposti mielensä), Pel, Pelä, Pelkä, Pelkääjä, Peläs, Pelästyjä, Pelko, Pelo, Pelokas, Peloton, Pelottelija, Pelätin, Pölä, Pölätin, Pölgä, Pöl, Pölgäs, Pölgästuda, Pölgö, Pölgöi, Pölga, Pelgä, Pellä, Pelgo, Pelja, Pelg, Pele, Pelgu, Päl, Bal, Ball, Pälg, Balla, Balde, Puw, Puwi, Puwini, Pul, Pol, Puli, Polni, Pole, Polem, Pil, Pal, Pet, Pea, Fel, Pil, Pilu, Fie, Fil, Fili, Filiti, Piti, Pim, Pym, Pyml, Pymlja, Ime (lapselle joka on arka / pelokas / joka säikähtää / pelästyy helposti / josta toivotaan rohkeaa / pelotonta / joka pitää säikyttelystä / inhoaa sitä / jolla on tapana säikytellä / karkottaa ihmisiä), Perä, Perättäin, Perätysten, Perillä, Peri, Perääntyjä, Peru, Perukka, Perätön, Pere, Pereh, Perehtyjä, Periä, Perijä, Perua, Peruja, Pera, Peraduda, Peratoine, Perrä, Perin, Pär, Pära, Päri, Pie, Piera, Pierro, Bae, Baer, Baerre, Baerra, Baerrai, Pira, Pirä, Prad, Prado, Ber, Bere, Beri, Päro, Pertä, Pärta, Parta, Perta (lapselle joka syntyy perä jälkeen / toisena kaksosista / tavallista aikaisemmin / myöhemmin / joka liikkuu takaperin / antaa helposti periksi / josta toivotaan perillistä / perinnön jatkajaa / perheen asioihin perehtyjää / perän pitäjää / joka puhuu / josta puhutaan perättömiä / joka syntyy lahden / kodan perukassa / peräpää / pää edellä / myötäisessä / myötätuulen aikaan / jonka toivotaan saavan valmiiksi / ottavan selvää kesken jääneistä asioista / jota vaaditaan takaisin jonkin toimesta / joka syntyy lapsista viimeisenä eli perimmäisenä / joka on luonteeltaan suostuvainen / myötäilijä / toisten mukana menijä / josta toivotaan jotain suunnatonta / ääretöntä / loppumatonta / ikuista),

Pie, Pies, Piestä, Pieksi, Pieksiä, Pieksijä, Piek, Piekse, Pieksä, Pieksu, Pek, Peksä, Piessä, Peks, Peksta, Pes, Pess, Pessä, Peg, Pegze, Piekso, Piv, Pivse, Pivtse, Pik, Pos, Pikso, Posni, Pesni, Pid, Pidi, Fia, Fie, Fed, Fede, Fedea, Petku, Phi (lapselle joka kurittaa / pieksee muita lapsia / josta toivotaan hämmentäjää / kirnuajaa / vatkaajaa / hierojaa / hienontajaa / puijaa / nahan pehmittäjää / joka pieksee suutaan / jota täytyy nuhdella usein), Pin, Pinn, Pinne, Pinte, Pinni, Pinnis, Pinnistelijä, Bah, Baha, Bahai, Bin, Binda, Pinde, Pindes, Pod, Podi, Podini, Ped, Pän, Pedni, Pänt, Pan, Pant, Pent, Fed (lapselle joka joutuu usein pulaan / puristuksiin / ahtaalle / joka syntyy kovina / tiukkoina aikoina / puuhun / kiveen sidottuun ahkioon / auringon / kuun ollessa pilvessä / joka peittää / sulkee asioita / tykkää upota / vajota veteen / mutaan), Pis, Pistä, Pistäjä, Piste, Pistelijä, Pisti, Pistäytyjä, Pistäi, Pisto, Pistos, Pistämä, Pistiä, Pistiäinen, Pys, Pysty, Pus, Pustyjä, Pisse, Pisteä, Pisso, Pissos, Pystä, Pistta, Pissä, Pista, Pist, Pistle, Pysto, Bis, Biste, Bas, Baste, Pos, Poste, Pise (lapselle josta toivotaan pystyttäjää / ahtajaa / sullojaa / istuttajaa / joka on rauhaton / edestakaisin viilettäjä / altis hyönteisten / eläinten pistoksille / josta toivotaan rohkeaa / kelvollista), Pit, Pitkä, Pitki, Pitkäi, Pitkäinen, Pitkällinen, Pitko, Pitkos, Pitku, Pitkulainen, Pitkäkäs, Pitkittäjä, Pitkäs, Pitkästyjä, Pite, Pid, Pir, Pil, Pide, Pire, Pile, Pis, Pisi, Piti, Pista, Pidentäjä, Pitui, Pituinen, Pitke, Pittu, Pittui, Pituine, Pitk, Pitkas, Pitkastuda, Pittune, Pitt, Pittsä, Piteline, Pitu, Pitukkaina, Pikk, Pika, Pike, Pikeneda, Päl, Pal, Pält, Pali, Palit, Pet, Pel, Pelä, Peta, Päla, Fel, Föl, Fele, Fölö, Pirtse, Fid, Fide, Pirgä, Pur, Purg, Prit, Pritse, Hir, Hur, Hirge, Hurgi (lapselle joka on / josta toivotaan pitkää / miehen mittaista / joka viihtyy pitkällään / makuullaan / jolla on kaidat / pitkulaiset piirteet / jonka syntymä pitkittyy / viivästyy / joka pitkästyy helposti / jonka uskotaan tulevan jostain korkealta / pitkän matkan päästä / joka syntyy pitkän puun alle), Pit, Pitä, Pite, Pitelijä, Pide, Pidä, Pidättäjä, Pidättäytyjä, Pitäytyjä, Pidi, Piti, Pitämys, Pito, Pittä, Piä, Piättä, Piteä, Pij, Pijä, Pije, Pid, Pidädä, Pidättädä, Pida, Pea, Peata, Peatu, Piddo, Bit, Bitte, Ped, Peda, Pät, Pat (lapselle jonka uskotaan syntyneen jonkin uskomuksen / pitämyksen johdosta / joka pitää kiinni / tarrautuu / pitelee / kantaa mielellään asioita / pysähtelee / keskeyttää / hillitsee / torjuu asioita / jota koitetaan pitää kotona taikakeinoin / joka halutaan pitää itsellään pitkään / jonka toivotaan pysyvän lujana / voittavan vastoinkäymiset / pelätään joutuvan / putoavan johonkin tuntemattomaan), Pon, Ponsi, Ponne, Ponta, Ponsa, Pontto, Ponte, Ponteva, Ponneton, Ponni, Ponnis, Ponnistaja, Ponnistelija, Ponnah, Ponnahtaja, Ponna, Ponkai, Ponkaisija, Ponka, Ponnia, Ponda, Pondo, Pud, Bod, Bodi, Pod, Bed, Poa, Poad, Poadda, Boa, Boad, Boadde (lapselle joka on / josta toivotaan tarmokasta / puhdikasta / tervettä / vahvaa / kestävää / hyvää ponnistajaa / reen työntäjää / suksilla lykkijää / vauhdin antajaa / keppien / sauvojen / varsien tekijää / rotevaa / isokokoista), Puh, Puhu, Puhua, Puhuja, Puhuttelija, Puhe, Puhelija, Puhelias, Puho, Puhuda, Puhuttada, Puhtta, Puheh, Puo, Puoto, Puot, Puotso, Bos, Bosso, Pot, Put, Poto, Puta, Putas, Pol, Pola, Pat, Poa, Puto, Puttu (lapselle joka syntyy puhurin aikaan / silloin kun tulta puhalletaan / joka puhuu / juttelee / puhaltelee / puhisee mielellään / syntyy puhallusten / loitsujen avustuksella / josta toivotaan loitsijaa / puhujaa / puhaltajaa / joka pirskottaa / purskuttaa / sylkee / roiskii vettä / juomiaan), Pun, Puno, Punoa, Punoja, Punos, Punonnainen, Punno, Punu, Punuo, Punoda, Pune, Punea, Punuda, Bod, Bad, Bodne, Badne, Pon, Pona, Pone, Puni, Punini, Pinni, Pin, Pono, Puntto, Ponoa, Pan, Pank, Panka, Fon, Fonu, Fonua, Par, Parpa, Panpa, Puna, Pune (lapselle josta toivotaan hyvää kutojaa / punojaa / kehrääjää / joka kiertää / pyörittää asioita / ihmisiä / itseään / jonka hiuksia palmikoidaan / joka pitää hiustensa laittamisesta / punoo mielellään toisten partaa / hiuksia), Pun, Punk, Punke, Punkea, Punka, Punki, Punkero, Pung, Punga, Pungi, Bun, Bog, Bug, Bunga, Bogge, Bugge, Poko, Bugi, Pox, Poxlo, Punko, Pon, Ponx, Ponxo, Ponko (lapselle joka syntyy lyhyenä / pulskana / josta toivotaan paksua / pulleaa / jolla on pömppömaha / erikoiset silmät / joka syntyy paakkuisen lumen / puiden silmujen aikaan), Pun, Puna, Punaltaja, Puno, Punoa, Punoja, Pune, Punah, Punaltazhe, Bod, Bodn, Bodnja, Bodnje, Bin, Bini, Binini, Pon, Pan, Pen, Bon, Bony, Bonyo (lapselle joka kääntelee / ravistelee päätään / joka tykkää riuhtoa / vääntää / kietoa / keriä / hämmentää / sotkea asioita / joka syntyy pyörteen lähellä / pyöriskelee / kääntyilee paljon / kiertää itseään kerälle / jolla on taipumusta kierouteen / kiertelyyn / sanojen vääntelyyn / vääristelyyn / tarinoiden sepittämiseen / josta toivotaan hyvää käsistään / kerijää / punojaa),

Pur, Purr, Purra, Pura, Purai, Puraisija, Pure, Pures, Pureskelija, Pureutuja, Purema, Puru, Purda, Puri, Puria, Purija, Purro, Purto, Bor, Borra, Pore, Poro, Pora, Purla, Purini, Purni, Por, Par, Hor, Horna, Horsu, Horsi (lapselle joka tykkää pureksia / järsiä / kalvaa  asioita / joka murentaa ruokaansa / haluaa nipistellä / kosketella / jota vihloo / kolottaa / kouristelee / joka kärsii pakkasen / hyönteisten puremista / on kova kinaamaan / torailemaan / joka puree muita ihmisiä), Pur, Purs, Purska, Purskah, Purskahtelija, Purskauttelija, Pursku, Purskua, Purskuttaja, Pursko, Purskoa, Purskuo, Purskta, Pursa, Purskuda, Bur, Burs, Burske (lapselle joka purskahtelee itkuun / nauruun / joka tykkää polskia / molskia / roiskia / purskutella / pärskiä / joka pitää laineiden kuohuista / roiskeista / kosken kuohuista / syntyy näiden lähelle), Pur, Purs, Pursu, Pursua, Purso, Pursottaja, Pursuo, Bur, Burza, Pursta, Por, Porsu (lapselle joka niistää / polskii / parkuu / purskuttaa / purskahtelee itkuun / lysähtää kasaan), Pus, Puse, Pusertelija, Puz, Buz, Puze, Puserdada, Buza, Piz, Pizi, Pizirtini, Pid, Pidzi, Pos, Poso, Puso, Fac, Facsa, Poz, Päs, Pozo, Päso, Pet, Peto (lapselle joka on kova tuhertamaan / pusertamaan itkua / vääntämään / pusertamaan pyykkiä / vatvaamaan taikinaa / josta toivotaan näiden töiden tekijää / joka pitää siitä kun puristetaan syliin / joka ahdistuu helposti / tuntee asioiden pusertavan), Pus, Puske, Puskea, Puski, Puskija, Puskia, Pusku, Puskes, Puskeskelija, Puskiainen, Puse, Puskie, Pusko, Puskos, Puskeda, Puskta, Puskelikko, Pusi, Puslo, Bos, Boska, Pos, Poska, Puskä, Pow, Puw, Powt, Puwt, Poy, Poylo, Pox, Poxo (lapselle joka puskee / työntää itseään muita vasten / josta toivotaan rehkijää / survojaa / joka on altis eläinten / hyönteisten puskuille eli pistoille), Pää, Päi, Päinen, Päätön, Peätön, Piätön, Päihtynyt, Päihittäjä, Pääkkö, Peäkkö, Piäkkö, Pääkkönen, Päälli, Päällikkö, Päättä, Päättäjä, Pääty, Päätyjä, Pä, Pätöi, Päissä, Peä, Peäkkä, Piäkkä, Piä, Peäk, Peäkse, Peäkkäh, Peänä, Peännä, Peätöin, Pie, Piäi, Pai, Päh, Päha, Pea, Peatu, Bag, Bagne, Pun, Pum, Pon, Pe, Pom, Pän, Pänk, Punk, Fej, Fo, Pa, Fe, Fea, Feai, Feae (lapselle jolla on suuri pää / joka syntyy pää / alapää / jalat edellä / päät vastatusten / kaksosena / peräkkäin / isättömänä / josta toivotaan ajattelijaa / puhujaa / johtajaa / asioiden päättäjää / päihittäjää / päällikön päähineen kantajaa), Rii, Riis, Riisu, Riisuja, Riisua, Riisuutuja, Riit, Riitsi, Riitsiä, Risu, Riisuo, Riitsie, Riitsidä, Riz, Rizu, Riza, Rizah, Rit, Rits, Ritsta, Ritsi, Riisuda, Rizo, Rih, Riht, Rihttjo, Dze, Dzez, Dzezi, Dzezini, Rez, Res, Reza, Resp, Ricco, Risso, Ritte (lapselle joka riisuutuu mielellään / pitää riisumisesta / jota pitää pukea / riisua usein / vanhempana kuin muita lapsia / joka riistää / purkaa / ratkoo / aukoo / repii / anastaa asioita / on luonteeltaan kieltäytyjä / hylkääjä / omapäinen / kiivas / huolimaton / kova ponnistelemaan / joka viihtyy alasti), Saa, Saad, Saam, Saada, Soada, Suada, Saaja, Soaja, Suaja, Saama, Soama, Suama, Saamaton, Saatava, Saata, Soata, Suata, Saak, Saakka, Saali, Soali, Suali, Saalis, Saapu, Saapua, Saapuja, Saatta, Saati, Soati, Suati, Sav, Savv, Savva, Sama, Samatoin, Soa, Soaha, Soama, Soamatoin, Soata, Sua, Suada, Sad, Sat, Sam, Sada, Sata, Same, Sametoi, Saamatu, Sod, Sodo, Sakka, Sams, Saj, Sajo, Saje, Säv, Sävo, Soam, Suam, Sun, Suni, Täe, Täew, Täewa, Tae, Toe, Tua, Tu (lapselle josta toivotaan saalistajaa / ruuan hankkijaa / noutajaa / tulijaa / tuojaa / perille pääsijää / voittajaa / lapsen saajaa / siittäjää / synnyttäjää / jonka pelätään kasvavan saamattomaksi / kykenemättömäksi / avuttomaksi), Sal, Sala, Salai, Salainen, Salailija, Salaisuus, Salla, Salain, Salatuz, Saladus, Salli, Suo, Suol, Suolle, Suole, Suola, Salava, Solo, Solos, Sols, Solsta, Tol, Tul, Tolma, Tulmo, Tolmo, Tulmox, Tulma, Tulmax, Tul, Tuli, Lil, Lilo, Liloy, Lal, Lalo, Lalom, Tot, Toto, Totom, Totma, Totmax, Lalma, Lalmax, Tal, Tale, Tali, Tola, Tolar, Tel, Tho, Thol, Teli, Thole, Tholi, Tole, Tele (lapselle joka syntyy salaisesti /  jonka syntymä / nimi salataan / joka on luonteeltaan salaperäinen / salailija / urkkija / piiloutuja / varastelija / jonka syntymään / elämään liittyy salaisuus), Sat, Sata, Sad, Sade, Sada, Sadattelija, Sadi, Sadin, Sato, Satu, Satama, Satta, Sae, Satoa, Saje, Sajeh, Sada, Sadada, Saja, Saddo, Cuo, Cuoc, Cuocc, Cuocce, Tja, Tjat, Tjate, Sar, Saro, Sare, Sor, Soru, Soruo, Saron, Sur, Surnu, Suru, Suruno, Sir, Sirru, Sju, Sjuru (lapselle joka syntyy lumi / vesisateen aikaan / joka pitää sateesta / juoksentelee sateessa / vierastaa sadetta / joka putoilee usein / katkoo / nyrjäyttää jäseniään), Sat, Sattu, Sattua, Satu, Satuttaja, Satunnainen, Sattuva, Sattumus, Sattuma, Sata, Sattuo, Satta, Satattada, Sato, Satom, Sam, Sams, Saj, Sajo, Cuo, Cuoc, Cuocce, Tsut, Tsutsa (lapselle joka syntyy sattumalta / jota sattuu syntyessään / joka satuttaa syntyessään emoaan / on altis sattumille/ jonka syntymä saa aikaan sattumia / tapahtumia / jonka toivotaan saavuttavan suuria / sattuvia asioita / tulevan hyväksi metsästäjäksi eli satuttajaksi / jonka syntymään / tekoihin suhtaudutaan tunteellisesti),

Sei, Seis, Seiso, Seisoa, Seisoja, Seistä, Seista, Seisottaja, Seisa, Seisah, Seisahtaja, Seisauttaja, Seisaus, Seissa, Seisu, Seisuo, Seizu, Sis, Sista, Sai, Sais, Cuo, Cuoz, Cuozzo, Sta, Stam, Son, Sonze, Sin, Sint, Sintse, Sonzä, Sintsa, Sid, Sidz, Sidzni, Ton, Tont, Tun, Tus, Tust, Lin, Lint, Las, San, Sanca, Sonso (lapselle joka syntyy istuallaan / istualleen / seisaallaan / seisaalleen / joka oppii istumaan / seisomaan tavallista aikaisemmin / myöhemmin / josta toivotaan seisauttajaa / parantajaa / rakentajaa / pystyttäjää), Sil, Sile, Sileä, Sili, Silittäjä, Silittelijä, Sila, Silo, Siloi, Siloinen, Silottaja, Silja, Siljä, Silli, Silliä, Silie, Siled, Silittada, Siliä, Salla, Sallad, Sji, Sjil, Sjilla, Silla, Cal, Calla, Sel, Sela (lapselle joka koskettaa / silittää mielellään / joka pitää silittämisestä / hyväilystä / josta toivotaan asioiden rauhoittajaa / pehmentäjää / silittäjää / esineiden / pintojen hiojaa / tasoittajaa / joka on luonteeltaan säyseä / tasainen / oksaton / kaunis / yksinkertainen), Sil, Silmä, Silmäi, Silmäilijä, Silmäke, Silmi, Silmitön, Silmu, Silmukka, Silmikko, Silmukko, Silm, Silma, Suu, Suuma, Silmätoi, Silmus, Cal, Calb, Calbme, Sel, Selme, Selmä, Son, Sonzä, Sintsa, Sint, Sin, Säm, Sam, Sem, Szem, Sew, Sei, Säi, Säime, Sai, Saj, Sim, Sima, Simo, Schime, Sji, Sjimi, Sal, Salb, Salbme (lapselle jolla on erikoiset silmät / joka katsoo maailmaa omalla tavallaan / hyvin / lempein silmin / jota toivotaan katsottavan lempein silmin / jonka pelätään olevan altis ilkeille / pahoille silmille / joka silmäilee / tarkkailee ympäristöään tarkasti / on tarkkanäköinen / huomaa asioita mitä muut eivät / jonka silmät ovat vioittuneita / josta toivotaan noitaa / silmääjää), Soi, Soid, Soit, Soida, Soitta, Soittaja, Soitto, Soiti, Soin, Soini, Sointu, Sointuja, Soidi, Soidin, Soittu, Soija, Sei, Seit, Seitta, Seite, Soide, Seito, Cuo, Cuog, Cuogg, Cuoggja, Cuoja, Soa, Soai, Soaite, Sak, Sakte, Sok, Sokte, Soj, Suj, Sej, Söj, Sij, Zaj (lapselle joka koskettelee / soittaa soittimia / joka pitää laulusta / soitosta / josta toivotaan soittajaa / laulajaa / juoksijaa / ajajaa / jolla on tapana vinkua / suhista / joka riitelee paljon / jonka korvat suhisevat / suonet tykyttävät / jolla on erikoinen / sointuva / kuuluva ääni / huuto / josta toivotaan uutisten / sanomien / tiedon välittäjää), Sor, Sori, Soris, Sorisija, Sorina, Sora, Sorah, Sorahtelija, Soro, Soronen, Sorottaja, Tsor, Tsori, Sorie, Sorotada, Sorin, Sore, Tso, Tsor, Tsork, Sory, Sur, Surr, Sury, Tor, Toro, Toroy, Tar, Taro, Sar, Sari, Csu, Cso, Csuro, Csoro, Sur, Surm, Surmpa, Sim, Simi, Sorm, Sormba (lapselle joka puhuu vuolaasti / sekavasti / sorisevalla / särisevällä äänellä / jolta lorisee / lirisee usein / joka hälisee / lörpöttelee / jonka veri juoksee vuolaasti / joka pitää veden sorinasta / lorinasta / soitinten / helistimien äänestä / joka syntyy juoksevan veden ääreen / sateella / jolla on sorahteleva ääni / puheessa erikoinen ässä / ärrä / puhujan lahja), Sul, Sula, Sulattaja, Sulava, Sulautuja, Sulo, Suloi, Suloinen, Sulla, Suloa, Sulada, Sulatada, Sullo, Sol, Sola, Sole, Sule, Silmi, Silmini, Sil, Silni, Tal, Tala, Tol, Lol, Lolo, Jol, Jolo, Tat, Tato, Lal, Lola, Jola, Tat, Lal, Ol, Olva, Olvad, Olvas (lapselle josta toivotaan notkeaa / vikkelää / lempeää / lepyttäjää / morsianta / sulhasta / joka on rakas / herttainen / kylmien aikojen / tunteiden lievittäjä / sulattaja / joka syntyy suojasäällä / sulapaikkaan / keväällä / lumen sulaessa), Suo, Suom, Suomu, Suomus, Suomuinen, Suomus, Suomustaja, Somu, Somus, Somukas, Suomi, Suomie, Suomustada, Somuz, Soo, Soomu, Soomus, Suon, Suongo, Cuo, Cuob, Cuobma, Sav, Savk, Sum, Sem, Sam, Som (lapselle josta toivotaan kalastajaa / suomustajaa / lapioijaa / lumen luojaa / joka tykkää raapia / raaputtaa / riisua / riuhtoa / tempoa asioita / on kuriton / jolle tehdään vaatteet / kengät kalannahasta),

Suu, Suul, Suula, Suulas, Suut, Suud, Suute, Suude, Suutelija, Suup, Suupu, Suupua, Suupa, Suupe, Suut, Suuta, Su, Suulastaja, Suuv, Suuve, Tjuv, Tjuvve, Cod, Codda, Sue, Sun, Suez, Sunt, Sup, Szaj, Sza, Szad, So, Suo, Suol, Suolj, Soi, Soj (lapselle jolla on erikoinen suu / kaula / ääni / jonka suu kuivuu / joka jättää ruokaa syömättä / valuttaa ruokaa suustaan / uupuu / nääntyy helposti / pitää suukottelusta / siitä kun suukotetaan / joka syntyy joen suulla / kodan suuaukolla / kynnyksellä / luolan suulla), Suu, Suuk, Suukko, Suukottelija, Suukku, Suukki, Suukka, Suk, Sukko, Sukkoi, Sukku, Tsu, Tsukka, Tsuk, Tsukta, Tsuko, Tsiu, Tsiuku, Cuw, Cso, Cuwke, Csok, Csoko (lapselle joka suukottelee mielellään / pitää suukottelusta / joka tykkää maiskutella / tehdä ääniä suullaan / joka on suulas / puhelias / josta toivotaan viihdyttäjää / tarinan kertojaa / hyvää suustaan), Syd, Sydän, Sydä, Sydämellinen, Sydäntynyt, Syönty, Syöntyä, Sydämistynyt, Sydämetön, Syän, Syäm, Syä, Syö, Seä, Syön, Seän, Seäm, Seämikäs, Sydäi, Sydäin, Siä, Siän, Syä, Syda, Sydame, Sydametu, Sydakas, Söa, Söan, Sid, Sida, Sidam, Cad, Cada, Cade, Cadda, Caddam, Sed, Sede, Sedej, Seden, Sedi, Sum, Sym, Sule, Sele, Sulem, Selem, Säm, Sim, Sem, Szi, Sziv, Sej, Seo, Sei, Seijo, Sa, Soa, Sit, Sitse, Side, Si, Kej, Keje, Kei, Gei, Geide (lapselle joka vimmastuu / suuttuu / sydämistyy helposti / on luonteeltaan kiukkuinen / äkkipikainen / joka kantaa asioita sydämellään / ottaa asiat vakavasti / josta toivotaan sydämellistä / lempeää / rohkeaa / sisukasta / pelotonta / jonka sydämen / sisimen toivotaan olevan kunnossa / kohdallaan), Syl, Sylk, Sylki, Sylke, Sylkeä, Sylkä, Sylkäi, Sylkäisijä, Sylkijä, Sylje, Syljeksijä, Sylky, Sylkky, Sylkiä, Sylkie, Sylg, Sul, Sulg, Sylge, Sylgedä, Syu, Syug, Suu, Suuk, Suukta, Sul, Sult, Sultsi, Sylt, Syltsiä, Sil, Silgo, Sylgo, Sulgo, Col, Colga, Sel, Selge, Selgä, Selgo, Sow, Suw, Sowo, Suwo, Sowe, Suwa, Sal, Sala, Salani, Sela, Selalni, Sylk, Säl, Säly, Säll, Saly, Söjo, Söjoy, Sujo, Sujoy (lapselle joka kuolaa / sylkee paljon / joka leikkii syljellä / jolla on runsas / heikko syljeneritys), Sär, Särk, Särke, Särkeä, Särky, Särkyä, Särki, Särkiä, Särkijä, Särkie, Särkyö, Särkta, Särg, Särge, Cer, Cergi, Sae, Saer, Saerga, Säry, Ser, Sery, Tsär, Tsärk, Säry, Sar, Sarr, Sary, Sari, Sariy, Tero, Teroy, Tär, Täro, Cie, Cier, Cierga, Cae, Caer, Caerge, Caergo (lapselle jolla on kolotuksia / kivistyksiä / jomotuksia / särkyjä / haavoja / joka tykkää rikkoa / särkeä / lyödä / koputtaa / pilkkoa / halkoa / kiskoa asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / jonka kädet / jalat puutuvat helposti / joka valittaa / huutaa paljon), Tai, Taip, Taipu, Taipua, Taipuja, Taiv, Taivu, Taivuttaja, Taivuttelija, Taipumus, Taive, Taima, Taipuo, Taibu, Taivutada, Dai, Daiba, Taipo, Tuj, Tujni, Täjo, Täj, Taj, Tij, Tuj, Tujo, Tajlo, Taje, Toj, Toje, Doa, Doag, Doagg, Doaggje (lapselle joka koukistelee / vääntelee itseään / joka tykkää taivutella / särkeä / murtaa asioita / on luonteeltaan myöntyväinen / mukautuvainen / suostuvainen / jolla on luontainen halu miellyttää / joka kumartelee / jonka syntymän kunniaksi kumarrellaan / taivutellaan hartaasti / joka syntyy joen / tien mutkassa), Tap, Tappa, Tappaja, Tapp, Tapo, Tappo, Tappelija, Tape, Tappe, Tappoa, Tappada, Tapta, Taple, Taplo, Tapa, Tapi, Tapso (lapselle joka tykkää loveta / oikoa / survoa / hienontaa asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / jolla on tapana riidellä / kiusata / tapella / polkea / katkoa / hakata / taputtaa asioita), Ter, Terä, Terävä, Teräs, Terästäjä, Teroi, Tero, Teroittaja, Teri, Terhi, Teriö, Tere, Tera, Teraz, Teräu, Terav, Teräz, Teras, Terane, Teritada, Tie, Tiera, Tierab, Dae, Daer, Daerr, Daerre, Tur, Tyr, Tir, Tor, Dur, Dor (lapselle josta toivotaan tarmokasta / järkevää / älykästä / etevää / nopeaa / kätevää / valpasta / tarkkaa / herkkää / tervettä / työkalujen valmistajaa / teroittajaa / joka syntyy auringon kehrään / säteisiin / suvun alueen reunamilla / syrjässä), Tor, Tora, Torai, Torailija, Toru, Tore, Tori, Torua, Toruja, Torru, Toruttu, Torrua, Tur, Turu, Doa, Doar, Doarro, Ture, Turem, Turo, Turom, Torle, Dor, Dorga, Dorgal, Tar, Taro, Taru, Taruna, Toratu, Tja, Tjaar, Toro, Torony, Doares, Tores (lapselle joka riitelee / kiistelee / jota täytyy nuhdella / moittia usein / josta toivotaan komeaa / kopeaa / hyvää painijaa / rohkeaa / voimakasta / uljasta / perheen puolustajaa), Tul, Tulla, Tulo, Tulos, Tuli, Tulia, Tulija, Tule, Tuleva, Tulevaisuus, Tuliainen, Tulokas, Tuloi, Tulda, Tulokaz, Tuda, Tulev, Tulevik, Tulu, Tulus, Tulab, Tulbo, Tulli, Tol, Tolla, Tollad, Tola, Tolam, Tal, Tala, Talal, To, Toa, Toaro, Tua, Tu, Sol, Sola (lapselle josta odotetaan runsauden / rikkauden tuojaa / tekeväistä / menijää / tulijaa / jonka tuloa on odotettu kauan / hartaasti / joka tuoksuu / maistuu erikoiselle / jolla on hyvät aistit / joka on löytölapsi / lapsista eli tulokkaista seuraava),

Tun, Tunte, Tuntea, Tuta, Tunne, Tuntei, Tunteikas, Tunteeton, Tunnelma, Tunni, Tunnis, Tunnistaja, Tuntu, Tuntua, Tunnu, Tunnus, Tunto, Tunti, Tuntia, Tuntija, Tuntie, Tuntuo, Tutta, Tundo, Tundu, Tunduda, Tundi, Tundistada, Tundis, Tunda, Tunde, Dow, Dowda, Tod, Todi, Todini, Ted, Tedni, Tud, Tum, Tumta, Tudda, Tumtu, Tumtua, Tom, Tomno, Tym, Tymne, Tumdu (lapselle jolla on / jolle toivotaan hyviä aisteja / josta toivotaan tuntijaa / tietäjää / noitaa / joka tuntuu tunnistavan / aistivan / hahmottavan ympäristöä paremmin / erilailla kuin muut / joka erottuu muista lapsista / tykkää esiintyä / olla esillä / joka tunnistaa läheiset ihmiset muita aikaisemmin / ymmärtää / huomaa asioita / on hyvä arvaamaan / ennustamaan / tunnustelemaan asioita / tunteikas / syntyy sokeana), Tym, Tymä, Tymäkkä, Tymäkäs, Tyme, Tymeä, Tymäkäz, Tum, Tuma, Dab, Dabme, Lym, Lymö, Lem, Ilo, Ilom, Elo, Ejo, Äjo, Ajo, Elom, Ejom, Äjom, Ajom, Eny, Enyv, Jib, Jibe, Ji, Jim, Jime, Tsi, Tsim, Tsimo, Nom, Nim, Nome, Nime, Äd, Id, Ädme, Idme (lapselle joka pitää / ei pidä sakeasta puurosta / vellistä / liemestä / joka on kankea / jäykkä / liikuntarajoitteinen / vankka / luja / vahva / jonka veri sakenee / tyrehtyy nopeasti / jonka jäsenet puutuvat / turtuvat helposti / ovat tunnottomia), Tyr, Tyrmä, Tyrmääjä, Tyrmi, Tyrmistyjä, Tyrmis, Tyrmistynyt, Tyrm, Tyrme, Tyrmeä, Tyrnä, Tyrnävä, Tyrne, Tyrneä, Dar, Darra, Tir, Tiri, Tirini, Tirmi, Tirni, Tero, Terom, Tar, Taro, Tarom, Tirti, Tur, Ture, Tyre (lapselle joka taintuu / menee helposti pökerryksiin / hämmästelee / nolostuu / mykistyy helposti / on vankka / kankea / jäykkä / väkevä / tukeva / kestävä / ryhdikäs / joka jäykistyy / kangistuu helposti / on kylmänarka / tulee helposti kylläiseksi / on viimeinen lapsi / astian / suvun täyttäjä), Tyv, Tyve, Tyven, Tyy, Tyyni, Tyynä, Tyynäs, Tyve, Tyventö, Tyynty, Tyyntyä, Tyyntyjä, Tyynny, Tyynnyttäjä, Tyynnyttelijä, Tyni, Tynty, Tyntyä, Tynis, Tyyntyö, Tyynis, Tyyn, Tyn, Tuuni, Tuunis, Tuunistuda, Tun, Tundu, Tynistuda, Tuni, Tuv, Tuvene, Tuve, Tuw, Tyw, Täw, Taw, Tuwe, Tywe, Täwo, Tawa, Tey, Teyo, Teyon, Tew, Tewe, Tewen, Tiv, Tivä (lapselle joka on rauhallinen / kesy / ujo / hiljainen / joka syntyy tyynen / tuulettoman sään / elämänvaiheen aikana / suojaisessa / tuulettomassa paikassa / jota pitää tyynnytellä / rauhoitella usein / joka rauhoittuu kuullessaan nimensä / jonka ääni / läsnäolo rauhoittaa), Työ, Työn, Työntä, Työntäjä, Työnty, Työntyjä, Työntyä, Työnte, Työntelijä, Työntö, Työnteä, Tön, Töntä, Työnny, Työttä, Työndä, Työndy, Työndydä, Tönt, Töntta, Töndu, Tönduda, Tuu, Tyy, Tuuna, Tyyna, Tuj, Toj, Tujni, Tojni, Täw, Täy, Tay, Tök, Töki, Töko, Tökon, Tek, Tok, Teko, Toko, Tuz, Töv, Tövi, Tövis, Teke (lapselle joka tekee mielellään työtä / työntää / heittelee asioita / purskauttelee ruokaa / juomaa / jolla on tapana koskettaa / puskea / työntää eläimiä / josta toivotaan asioiden alulle panijaa / joka tönii / tyrkkii muita / survoo / rouhii / iskee / kiinnittää mielellään asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / joka syntyy auringon työnteessä eli poltteessa), Täh, Tähti, Tähde, Tähdentäjä, Tähdellinen, Tähtimö, Teä, Teäh, Teähti, Tiä, Tiäh, Tiäht, Tiähti, Tähtiz, Täht, Tähe, Täheline, Tähtis, Tähendada, Ted, Das, Daste, Tie, Tiet, Tietta, Tes, Täs, Tis, Teste, Tästä, Tisto, Tiste (lapselle jolla on ihossaan merkkejä / täpliä / arpia / luomia / josta uskotaan tulevan jotain tärkeää / josta toivotaan tarkkaa / huolellista / merkkien / kuvioiden / enteiden tekijää / havaitsijaa / ennemerkkien tulkitsijaa / suvun tunnuksen / puumerkin kirjailijaa / jatkajaa / joka syntyy tähtikirkkaana yönä / tietyn tähden tuikkiessa / alla / tähdenlennon aikaan), Ui, Uid, Uit, Uida, Uija, Uitta, Uittaja, Uitto, Uis, Uisti, Uiste, Uistelija, Uiske, Uiskentelija, Uima, Uimar, Uju, Ujua, Ujut, Ujutta, Ujuttaja, Uj, Ujju, Ujjua, Uito, Uitoa, Ujuo, Uittoa, Uiv, Uiva, Uivada, Uive, Uittada, Ujuda, Ujutada, Voi, Voigo, Vuoi, Vuoig, Vuoigo, Vuoigu, Vuog, Vuogg, Vuoggja, Uje, Ujem, Ujo, Ujom, Iä, Iäm, Ija, Ijam, Uja, Ujani, Ujni, Oj, Wuj, Yj, Ot, Ut, Os, Uz, Uszi, Nu, Urk (lapselle joka tykkää kahlata / uida / valuttaa / uittaa asioita / joka syntyy / viihtyy veden äärellä / rannalla / jolla on tapana liikehtiä / kiemurrella kuin kalalla / sammakolla / käärmeellä / matkia veden eläväisiä / ottaa näistä oppia / joka on ottolapsi / löytölapsi / joka löydetään kellumasta virrasta / vedestä / rannalta),

Ui, Uin, Uinu, Uinua, Uinuja, Uinai, Uinah, Uinailija, Uinahtaja, Uintu, Uintua, Uinuo, Uino, Uinuda, Uinutada, In, Inno, Inu, Un, Yn, Unu, Ynu, Ajo, Ajow, Oj, Ojwo, Oja, Ojawe, Waj, Waja, Wajo, Wajom, Woj, Wojo, Wojom, Uj, Uje, Uime, Uimi (lapselle joka nukkuu mielellään / torkahtelee usein / ympäri vuorokauden / joka nukahtaa / rauhoittuu nopeasti / helposti / saa muut rauhoittumaan / joka katoilee / hukkaa tavaroitaan / jolla on hyvät unenlahjat / poikkeava yhteys unimaailman kanssa / josta toivotaan enneunien näkijää / selittäjää), Vaa, Vaal, Vaale, Vaalea, Vaaleva, Voale, Vuale, Vaala, Vaalakka, Vaalentuja, Vaalakoituja, Vaalo, Vaalottaja, Voalo, Vualo, Vali, Valia, Vala, Valakka, Voa, Voali, Voalie, Voala, Voalakka, Voalakko, Voalappa, Vua, Vuala, Vualap, Valah, Valahtava, Vaali, Vaalik, Voali, Vuali, Vale, Valeva, Vala, Valahtaja, Valappa, Valakki, Valakko, Valap, Valev, Valendada, Vallo, Valdo, Valda, Val, Vol, Vola, Volalni, Olk, Wal, Waly, Wall, Wol, Woly, Woa, Woai, Vil, Vila, Vilag, Villa, Villam (lapselle joka on hiusten / ihon väriltään vaaleampi / kalpea / joka kalpenee helposti / jonka hiukset vaalenevat iän myötä / joka syntyy valkeuteen / auringon / tähtien / salamien loisteeseen / aamun valjetessa / valoisan aikaan / jolla on loistavat silmät / häikäisevä olemus), Vaj, Vajo, Vajoa, Vajoaja, Vaju, Vajua, Vajottaja, Vajutada, Vai, Vaijo, Vaito, Vuo, Vuog, Vuogg, Vuoggjo, Vuojo, Vaja, Vajam, Vij, Viji, Vijini, Vej, Vejni, Uj, Ujt (lapselle joka tykkää piilotella / upota / vaipua / vajota / heittäytyä maahan / joka on tunteellinen / jolla on tapana vaipua tunnetiloihin / jolla on vaikeuksia nielemisen kanssa), Val, Valk, Valke, Valkea, Valko, Valkoi, Valkoinen, Valkeus, Valje, Valka, Valkai, Valkaisija, Valku, Valkua, Valkuainen, Valkko, Valkku, Valkki, Valkka, Vala, Valakka, Valki, Valkie, Vale, Valkoine, Valge, Valged, Vou, Vouk, Vau, Voukta, Vaug, Vaugne, Vaugo, Valgu, Valgus, Valkto, Valda, Wal, Waly, Walyo, Wol, Woly, Walya, Wolya, Wolye, Vil, Villa, Villam (lapselle joka syntyy kirkkaan sään / valoisan aikaan / päivän valjetessa / tähtien / salamien välkkeessä / sään kirkastuessa / joka pitää tulesta eli valkeasta / valosta / maidosta / valkoisista asioista / eläimistä / jolle annetaan lahjaksi valkoinen eläin / poro / joka on vaaleaihoinen / hiuksinen / kalpea), Vat, Vatka, Vatkaaja, Vatkai, Vatku, Vatkuttaja, Vatkuda, Vak, Vakku, Vats, Wats, Vatska, Watska, Waska, Vac, Vuo, Vuot, Vuor, Vacka, Vuotki, Vuorke, Vuö, Vuörke, Vuod, Vuedhke, Vye, Vyet, Vyetki, Vatka, Wot, Wak, Wok, Wat, Wotke, Wakta, Wokta, Wata (lapselle joka tykkää hämmentää / vispata / sekoittaa / vaivata / pöyhiä / piiskata / ravistella / nakata / kasata / taputella / sirotella / kuoria asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / joka jankuttaa / vatvoo samaa / josta toivotaan tuohen kiskojaa), Vei, Veis, Veistä, Veistäjä, Veiste, Veistelijä, Vestä, Veisto, Veistos, Ves, Vesse, Vesseli, Veisteä, Vestädä, Vest, Vestta, Vessä, Veste, Vestelda, Vez, Vezni, Wän, Wänt, Was (lapselle joka veistelee mielellään / josta toivotaan veistelijää / vuolijaa / piiluajaa / halkojaa / kaivertajaa / joka on iloinen / laulelija / puhelija / hyvä keskustelija / josta toivotaan laulajaa / puhujaa / tarinankertojaa), Ver, Veri, Verinen, Vere, Verevä, Veres, Verestävä, Verine, Verez, Verestada, Verekaz, Verev, Veris, Veristada, Verri, Var, Varra, Vara, Varas, Varde, Wor, Wur, Vir, Wiy, Wär, Wiyr, Wärt, Wärö, Wer, Vör, Vörö, Vörös (lapselle joka syntyy verisenä / punaihoisena / punastuu helposti / jonka posket / iho punoittaa / joka tahritaan syntymän jälkeen / kunniaksi verellä / jonka tulon uskotaan virkistävän / verestävän / uudistavan perheen / suvun elämää / joka kärsii huonosta verestä / verenpaineesta / verenvuodosta),

Vuo, Vuol, Vuolla, Vuoli, Vuolia, Vuolija, Vuolu, Vuola, Vuolake, Vuole, Vuolema, Vuoltu, Vol, Volla, Voli, Vuolta, Voldä, Volm, Voo, Vooli, Voolida, Uo, Uolo, Fuo, Fuolla, Vel, Veli, Velini, Vela, Wal, Wol, Walt, Wolt, Wat, Watto (lapselle josta toivotaan hyvää vuolijaa / höylääjää / leikkelijää / kuorijaa / pilkkojaa / kovertajaa / joka pitää näiden asioiden tekemisestä / on jonkin taudin heikentämä / jonka hampaat heltyvät / ovat irtoamassa), Vyö, Vyöt, Vyöttä, Vyöttäjä, Vyötetty, Vyöte, Vyötä, Vyötäi, Vyötäinen, Vyötikäs, Vyöti, Vyötiäinen, Vö, Vyötte, Vyötteä, Vyös, Vyöste, Vyötelys, Vyödä, Vös, Vöst, Vöstta, Vöd, Vöda, Vötä, Vötäz, Vy, Vöö, Vöötada, Vööt, Vööd, Vöödi, Av, Avve, Ost, Ust, Osto, Usto, Öv, Ni, Ji, Nie, Niei, Nieijo, Ned, Neda, Tsu, Tu, Tsi, Ti, Dze, Yvä, Yx, Yxje (lapselle jolla on erikoinen vyötärö / jolle valmistetaan syntymälahjaksi vyö / jota pitää vyöttää pitkään / joka osaa vyöttää itsensä aikaisin / jolla on juovia / raitoja / viiruja ihossa / vyössä), Väk, Väki, Väe, Väkinäinen, Väi, Väittä, Väke, Väkevä, Väkeväinen, Väg, Vägi, Väge, Vägekaz, Vägitoin, Vät, Vätsi, Väe, Väetada, Väeti, Väga, Veg, Vie, Viek, Viekka, Vae, Vaek, Vaekka, Vij, Vi, Wi, Wij, Wäw, Wö, Wa, Way, Wöy, Wey, Wej, Vele, Vel, Val, Wayo, Wayol, Wik, Wika (lapselle josta toivotaan voimakasta / väkevää / mahtavaa / kyvykästä / johtajaa / jonka toivotaan tuovan perheeseen / heimoon lisää väkeä / hedelmällisyyttä / joka on voimaton / vastahakoinen / heikko / jonka jäsenet / nivelet ovat suuret / vahvat / jolla on voimakas ote / joka tarttuu / tarrautuu lujasti / pitää voimankoitoksista / voimaa vaativista töistä), Yk, Yh, Yksi, Yhde, Yhte, Yhtei, Yhteinen, Yhtehinen, Yhdy, Yhdys, Yksityinen, Yksilö, Yksiö, Yksikkö, Ykkö, Ykkönen, Yks, Yhte, Yhtehin, Yhe, Yhes, Yhteh, Yhtehine, Yhtehys, Yhy, Yhys, Yhtes, Yhthji, Yhthijne, Yhsi, Yhez, Yhtein, Yhzi, Yhzikko, Yhi, Yhine, Yhis, Yhtne, Iks, Okta, Akta, Vej, Vejke, Ve, Fkä, Ikto, Iktot, Ik, Odi, Odig, Ok, Og, Eti, Etik, Et, Uki, Yki, Äko, Äkoy, Aka, Uk, Yk, Äk, Äw, Ak, Ejo, Ejol, Ejot, It, Ej, Eg, Egy, Yke (lapselle jota pidetään koko suvun yhteisenä / lempilapsena / perheiden / sukujen yhdistäjänä / joka on erilainen / eristäytyvä / yksin viihtyvä / yksinäinen / ainoa lapsi / vanhempiensa yhyttäjä / liiton vahvistaja), Yl, Ylä, Ylö, Ylös, Yli, Yllä, Ylle, Yltä, Yltäjä, Ylen, Ylei, Yleinen, Ylinen, Ylimys, Ylittäjä, Ylentäjä, Ylis, Ylistäjä, Ylistetty, Ylettäjä, Ylpe, Ylpeä, Ylty, Yltyä, Ylhä, Ylhäinen, Yles, Yläz, Ylez, Yletada, Il, Yl, Ilzo, Ild, Ildzo, Ildo, Yldo, Al, Alle, Ala, Alas, Alde, Nal, Nalde, Vel, Velde, Veldä, Velga, Velf, Wol, Wyl, Wolno, Wylno, Wolä, Wolän, Wole, Vil, Vile, Vilin, Vilis, Vili, Älk, Äly, Aly, Älyo, Alya, Ni, Nin, Nine, Niro, Nini, In, Innä, Nig, Nigi, Nigindo, Nyg, Nygna (lapselle joka syntyy yläkuun aikaan / yläjuoksulla / ihmisten eli yleisön läsnäollessa / joka kehuu eli ylistää mielellään asioita / jota ylistetään / joka pitää siitä kun ylistetään / joka ylitti syntyessään rajan / ylittää eli rikkoo mielellään säädettyjä rajoja / sääntöjä / kurkottelee / tavoittelee asioita / jonka uskotaan tulleen ylisestä / ylhäältä / kokevan läheisyyttä yliseen / joka pyhitetään ylisen haltijoille). 

maanantai, 25. heinäkuu 2011

Ei otsikkoa

LUONTONIMET

1. uralilaiset kansat ovat ottaneet monenlaisia vaikutteita ympäröivästä luonnosta.

2. luontonimiä on valittu etenkin sukujen ja paikkojen nimiksi.

3. luontonimet voidaan jakaa vanhempaan eli omakantaisempaan ja nuorempaan eli naapurikansoilta omaksuttuun kerrostumaan.

4. vierasta luontonimiperinnettä edustavat kaksiosaiset yhdysnimet (grönlund=vihreä lehto, schönberg=kaunis vuori). tämän kaltaisia nimiä saapui suomeen ruotsinvallan aikana ja niitä käännettiin suomeksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.

5. omakantaista nimiperinnettä edustavat yksiosaiset eläin ja kasvisukuja (repo, koivu) kunnioittavat totemistiset nimet.

6. totemistinen nimiperinne on alkuperältään tuhansia vuosia vanhaa ja yhteistä maailman eri kolkissa asustaville luonnonkansoille.

7. totemistiseen sukuun syntyvällä on ollut suvun toteemista (tamga) johdettu syntymänimi (pikku-jänis) ja heimoyhteyttä kuvaava sukunimi (jänö->jänönen). 

8. totemististen sukujen uskotaan saaneen alkunsa eläinten, eläinhahmoisten haltijoiden ja sukujen kantaäitien (ensimmäisten emojen) välisistä liitoista (karhusta polveutuvat, majavasta polveutuvat, porosta polveutuvat).

9. synnyttyään totemistiseen sukuun on ihmisen ajateltu kuuluvan siihen aina (samaan sukuun kuuluvien uskotaan elävän yhdessä tuonpuoleisessakin).

10. sukunimi luodaan yhdistämällä eläimen nimi totemistista sukua (toteemieläimen lapsia) tarkoittavaan nen-sanaan (kurki->kurkinen, kurki-nen=kurjen lapset, kurjen pojat, muinaista nen-sanaa (nganasanin nyuo, nenetsin nyu) tavataan kaikilta uralilaisilta kansoilta, sanasta johdetaan kotoperäiset lapsia ja lapsenlapsia tarkoittavat sanat, nyuononyuo=poikani poika, koptanyuo=tyttäreni tytär, nyonanyuo=lasteni lapsi).

11. vieraan sukunimen ottaminen perhettä perustettaessa ei ole kuulunut totemististen kansojen elämään (miehen nimen ottaminen ja siihen liittyvä naisia alentava ajattelumalli on lähtöisin euroopasta).

12. totemistisen ajattelun vähennyttyä alettiin sukunimiksi kelpuuttaa asuinpaikkojen (syrjälä, saarela), vesistöjen (virtanen, lahtinen) ja muiden luonnonilmiöiden (ilmonen, talvinen) nimiä.

13. vanhimpana ja pyhimpänä on pidetty jokiin liittyvää sanastoa (joki kuvaa uralilaisille kansoille elämän lähdettä ja näkyvän maailman keskipistettä, suullaan alinen, keskellä ihmiselämä, lähteillään ylinen).

14. paikkoja (kazym-joki) ja näiden haltijoita (kazym-joen-vanha-nainen) on nimetty uusille alueille levittäydyttäessä (uudet nimet on voitu johtaa vanhoista tyyliin kazym-joen-vanhan-naisen-pojan-poika).

15. luontonimen valintaan ovat vaikuttaneet unet, syntymäpaikka, syntymän hetkellä vallinneet olosuhteet, lapsessa havaitut taipumukset ja piirteet, suku johon synnytään, eläinhahmoiset suojelushaltijat (ilmestyvät unissa), asuinpaikka, elämän aikana kohdatut eläimet ja luonnossa koetut erikoiset tapahtumat. 

15. luontonimien kaukaa kantavasta suosiosta kertovat kuuluisilta noidilta ja tietäjiltä talteen saadut nimet (väinämöinen=väinä=vesi, joukahainen=jouka=joutsen).

16. alle on kerätty pitkälti koko jäljellä oleva omakantainen luontosanasto (yleisiä luontonimiä, kasvi ja eläinsukujen nimiä).

LUONTONIMIÄ

Aaje, Aaju, Oaje, Uaje, Aja, Aggja, Aggjaga (tarkoittaa lähdettä / suonsilmäkettä / hetteikköä), Aamu, Amu, Aamui, Aamuinen, Aamunen, Aami, Aamia, Aame, Aamei, Aamujainen, Aamullinen, Oamu, Uamu, Aam, Umun, Umu, Oma, Ama (tarkoittaa aamua / aamun ensi hetkiä / aamuruskoa / aamulla tapahtuneita asioita), Aava, Awa, Aavi, Avo, Avok, Ava, Avago, Avagoi (tarkoittaa laajaa / avautuvaa aluetta / järven selkää / suota / niittyä), Aha, Ahava, Ahva, Ahvas, Ahve, Ahvo, Ahvi, Ahvis, Ahha, Ahhava, Ahavo, Ahavas, Ahav, Ahau, Ahelme, Ahe, Aho, Ahatuul, Ahapilv, Ahad, Afe, Afai (tarkoittaa kuivaa / purevaa kevättuulta / ensimmäistä rusketusta / keväistä ukkospilveä), Ahde, Ahe (tarkoittaa mäkeä / törmää), Ahde, Ahdelmus, Ahe, Ahel, Ahelmus, Ahelmo, Aher, Ahermus, Ahermo (tarkoittaa kapeikkoa / solaa / paikkaa minne on muodostunut paksu lumikerros), Ahe, Ahera, Aheri, Aherikko, Ahero, Aherik (tarkoittaa jäykkää / kovaa soramaata / kevättuulen haurastamaa hankea / kiviröykkiötä), Aiti, Aitilas, Aajde, Aajdeles, Aida, Aidalas, Aidi, Aidilas (tarkoittaa hiljaista / rauhallista / syrjäisää paikkaa / aukiota), Aito, Ai´to (tarkoittaa eläinten / porojen lumeen polkemaa polkua), Ajo, Aggjo (tarkoittaa puutonta aukeaa / tasankoa / rantaniittyä), Ala, Alanko, Alai, Alainko, Ale, Alenko, Ali, Alinko, Alangu, Alang, Alangist, Alango (tarkoittaa joen / järven rannalla olevaa alavaa / tasaista maata), Albme-asse, Menel-jozo, Jen-ez (tarkoittaa taivaanlaen / taivaan ihon alapuolta / taivaankantta), Alho, Alhos, Ahl, Ahlu (tarkoittaa painannetta / kosteaa notkoa / syvennystä metsässä / suota / suoniittyä), Alge, Algo, Awo, Awol, Owl, Alon, Oton, Odo, Ol, Ulu (tarkoittaa puun latvaa / tyveä), Alli, Allikko, Allikas, Allik, Halli, Hallikas (tarkoittaa lammikkoa / lampea / suota / jäätymätöntä kohtaa vedessä / lähdettä), Ammus, Ampuja, Ampua, Ammukaar, Ammurgas, Ammurik (tarkoittaa jousimiehen tähtikuviota / ukkosen iskentää / sateenkaarta), Ankka (tarkoittaa synkkää / sankkaa metsää), Aro, Arokko, Aronne, Aru, Ora, Oraj, Oro, Oroj, Wuro, Wuroj, Ura, Uraj, Uri, Uro, Wuri, Ara, Arai (tarkoittaa kosteaa rantaniittyä / notkoa / kuivaa niittyä / tasankomaata / vetelää heinämaata / tuoretta notkelmaa kankaalla / matalaa rehevöitynyttä joenlahtea / järveksi muuttunutta joen uomaa / pudasta / ruohoista lampea), Auer, Aude, Auder, Aute, Autere, Auve, Autereinen, Auterinen, Auver, Auvero, Aur, Auru, Aure, Our, Ouru, Hauri, Hauru (tarkoittaa kuumalla ilmalla nousevaa höyryä / väreilyä ilmassa / sumun tapaista sinerrystä / usvaa), Auhto, Autto, Hauhto, Avcco, Autso (tarkoittaa kosteaa notkelmaa / jokivarsilehtoa / korpea / pehmeää suopohjaista maata / kosteaa / tiheää laaksoa / metsäistä suota), Aukea, Aukio, Aukko, Aukie (tarkoittaa aukeaa / aavaa / puutonta aluetta), Aukko, Aukku, Auk, Ouk (tarkoittaa alavaa metsämaata / aukkoa / koloa / kuoppaa), Auri, Aurinko, Aur, Ovru, Ovrudeh, Omir (tarkoittaa hellettä / hiillosta / liekkiä / loimua), Ava, Avo, Avara, Avar, Ovar, Avaro, Avarus, Avaruus (tarkoittaa avaraa / rajatonta paikkaa / aukeaa), Ehto, Ehtoo, Ehtootähti, Eht, Ehtkoine, Ehtkine, Ehtkeine, Ehta, Ehtago, Ohtu, Öhtu, Ottu, Öttu, Odang, Otak, Ohtune, Öhtune, Edog, Idog, Udog, Ydog, Jookta, Jooktaan, Ikxtu, Iektu, Ikte, Jikte, Jahta, Jot, Jut, Jyt, Dut, Dyt, It, Et, Ito, Iton, Eton, Utö, Ytö, Ude, Yde, Nudi, Niude, Njude (tarkoittaa iltaa / iltatähteä / länttä / eilistä / yötä / auringon laskemista länteen / päivän päättymistä / yön eli yöllisen eli eilisen alkamista), Ehtä, Ehta, Ehka, Öhkä, Ehdan tähti, Ehty, Ehtypimei, Ehtytiähti, Eht, Ehte, Ehtal, Ehtetiähti, Ehtaine, Ehtäline, Eha, Oha, Öha, Ohta, Öhta, Eha, Ehada, Ehas, Ehastada, Ehatada (tarkoittaa iltaa / iltatähteä / kuun ilmestymistä / kuun olemista näkymättömissä / iltapimeää / kuun laskemista / iltaruskoa / iltaruskon antamaa valoa / hohtoa), Eile, Eilen, Eilä, Eilän, Eilään, Eille, Eillen, Eilö, Eilön, Öylö, Öylön, Öylöin, Öylöön, Öyle, Öylen, Eileen, Eele, Eelen, Ekle, Eklen, Eyle, Eylen, Eylö, Eylön, Egle, Eglen, Eglä, Eil, Eilä, Ekle, Eklein, Eglein, Egläin, Egläi, Egla, Eglai, Eglei, Öglä, Eila, Eelä, Iila, Eggi, Eggil, Eglo, Jele, Jeli, Jelin, Eilinen, Eileinen, Eiläinen, Öylöinen, Eklinen, Eylinen, Eellinen, Eirinen, Eglin, Eglellin, Ekline, Eklini, Egline, Egläni, Egläne, Eglälliine, Egläine, Eglaine, Egleine, Egline, Egli, Eglin, Eilne, Eilene, Eilane, Iilane (tarkoittaa eilistä / edellistä iltaa / yötä / aikaa auringonlaskusta nousuun), Elävä, Eläke (tarkoittaa suon silmäkettä), Eno, Eno-vesi, Jeänuo, Ätno, Aetno, Jeänna, Enontekiö, Aenodak, Enuodagc (tarkoittaa emojokea / kevättulvaa / suurta selkävettä / syvää paikkaa / väylää joessa / puroa / suurta jokea jossa on järviä / joen alkua eli enon tekijää),

Etelä, Ettelä, Edel, Edal, Jedal (tarkoittaa etelää / lounasta / etelätuulta / edessä olevaa / suuntaa jota kohti kodan suuaukko avautuu), Haitu, Haituva (tarkoittaa pilven hattaraa), Hakara, Hagar, Hagur (tarkoittaa okaa / piikkiä / tiheäoksaista puuta), Hanki, Hankiainen, Hankiene, Hang, Hangiaine, Antsi, Ange, Hangu, Hanguda, Ang, Cuono (tarkoittaa hankea / kantavaa hankea / kinosta / nietosta / hyytyvää / jähmettyvää), Hapla, Haula, Haplas, Keväthapla (tarkoittaa varhaiskeväistä kuivuuden aikaa / kuivaa ja tuulista säätä / kevätkuivaa maata / tulenarkaa kuloheinää), Hapsu (tarkoittaa lehtipuun / koivun / lepän / haavan norkkoa), Harse, Harseikko, Harsi, Harsikko, Harsiekko (tarkoittaa harva / huonokasvuista metsää / harvaa männikköä), Hauhto, Hauhta, Hauhtu (tarkoittaa hiekkaperäistä / kuohkeaa maata / pehmeää / kepeää lunta), Havi, Havina, Havineh, Abin, Hapin (tarkoittaa pilvien huminaa / metsän kohinaa talvella), Helmi, Helme, Hölmy, Elmi, Helmä, Helmes, Helm, Elm, Elmaz, Helbmu, Helbme, Haelma, Hilme (tarkoittaa helmen muotoista sade / vesipisaraa), Heta, Hetava (tarkoittaa puun kuoresta lumelle karisseita höytäleitä), Hete, Hette, Hetteikkö, Hetehikkö, Hetto, Hetku, Ootsu, Ootssoo, Otsk (tarkoittaa suonsilmäkettä / rimpiä / lähdettä / upottavaa suota / liejua / lettoa / hyllyvää järven rantaa), Hiesu, Hiesukko (tarkoittaa savensekaista hietaa / hiesumaata), Hieta, Hieti, Hietikko, Heta, Hietikkö (tarkoittaa hienoa hiekkaa / hietikkoa), Hiili, Hiillos, Hiila, Hiilas, Hiilakas, Hil, Hili, Ili, Ile, Iile, Hiile, Hile, Ildo, Ilgo, Il, Silla, Hilla (tarkoittaa hiillosta / tulta / tulella annettua merkkiä), Hile, Hili (tarkoittaa jäähiutaletta / ohutta jääkuorta), Hiukka, Hiuka, Hiuke, Hiuve, Hiukkanen, Hiuesmaa, Hiukkamoa, Hiukkaine, Hiuk, Jeugo (tarkoittaa hiekkaa / hiekkamaata / merenrantaa / kuivaa ja hiekkaista maata), Hohi, Hohina, Hoho (tarkoittaa  tuulen huminaa / suhinaa), Hohtaa, Hohde, Huohtaa, Hohta, Hohka, Hohkua, Ohata (tarkoittaa auringon / kuun / tulen loistamista / hehkumista / säteilemistä), Holi, Holina, Hola, Holineh (tarkoittaa  sateen / virran / veden solinaa / loisketta), Horo, Horka, Horkama, Horkko, Horkoinen (tarkoittaa koloa / halkeamaa / rakoa / repeämää maassa / kalliossa), Huhtoa, Huuhtoa (tarkoittaa kylmän tuulen puhaltamista), Huoku, Huokaus, Huoko, Huokonen, Hoku, Hoko, Hooguda, Hoog, Hoou, Ug, Soogedh, Suokket, Sokani (tarkoittaa lämmintä henkäystä / notkoa / laaksoa / syvennystä / sadekuuroa / tuulenpuuskaa / tuulen vinkunaa / huminaa / puron kohinaa), Huikea, Huika, Huikaiseva (tarkoittaa tuimaa / kylmää / hyistä tuulta / jotakin häikäisevää / sokaisevaa), Hula, Hulina, Huli, Hule (tarkoittaa loisketta / solinaa / lorinaa / virtausta / poretta / kuplaa), Hulju, Huljehtia, Hulja, Huljakka (tarkoittaa lainehtivaa / tulvivaa vettä / pitkää / notkeaa vitsaa), Huove, Huovea, Huovi, Huovo, Hobi, Huopea, Huopuinen, Hopelo (tarkoittaa lauhaa kevätsäätä / auringon tuomaa lämpöä / suojasään pehmentämää lunta / jäätä), Hurme, Urma, Vied urma (tarkoittaa pyörrettä / virtaa / vesivirtaa), Hutja, Hudja (tarkoittaa nuorta / ihmisen korkuista koivun vesaa), Huude, Huuveh, Huutehine, Hudeh, Udeh, Hude, Hudegi, Uude, Udas, Huhte, Ud, Udda (tarkoittaa huurretta / härmää / riitettä / kuuraa / puissa olevaa lunta), Huumata, Huumahtaa, Huum, Um (tarkoittaa tuulen / lämmön / kylmän huminaa / hohkaa / hehkua / hämärää / aamuhämärää), Huuru, Huura, Huurre, Hurre (tarkoittaa usvaa / kuuraa / härmää / ikkunaan muodostuvaa sumua / riitettä), Hydä, Hyde, Hydelmä, Hye, Hytelä, Hytelö, Hyti (tarkoittaa jääriitettä / aaltojen ääntä / sammakonkutua), Hyhmä, Hyhme, Hyymä, Hyyhmä, Huma, Hymä, Uhmä, Yhmä, Hyhm, Huhm, Uhm, Yhm, Im, Susmin, Susma (tarkoittaa lumisohjoa / riitettä / jääsohjoa / suojalunta), Hylly, Hylli, Hylleikkö (tarkoittaa hetkuvaa suota / lähdepaikkaa), Hyrsky, Hyrskä, Hyrski, Hyrskeh (tarkoittaa aaltojen pärskettä), Hyy, Hyyte, Hyine, Y, Hy, Ylm (tarkoittaa jää / lumisohjoa / kuuraa / jääriitettä), Hyyde, Hytelö, Hye, Hyve, Hyyveh, Hyyde, Hyde, Hydegi, Hudog, Hyye, Yydes (tarkoittaa jääriitettä / ohutta rantajäätä / kuuraa), Hyöky, Hyökä, Hökö, Ööge, Hööge, Ööke, Hööke, Öök, Höök, Öögamad (tarkoittaa aallokkoa / myrskyaaltoja / rantaan lyöviä maininkeja / myrskyn jälkeisiä suuria aaltoja / rannalta takaisin vieriviä laineita), Häike, Häiki, Häikiintyä, Häiky, Häikke, Häikä, Äigi, Häikida (tarkoittaa tuulen / myrskyn laantumista / hälvenemistä), Häikä, Häikäistä, Häie, Häjä, Häijä, Häigä, Häitää, Häittä, Häiteä (tarkoittaa auringon valosta sokaistumista / häikäistymistä / valoa / häiettä / jotakin häikäisevää / häämöttävää / varjostavaa), Häipä, Häipäle, Häipätä (tarkoittaa lumihiutaletta / hiljakseen satelevaa lunta), Häkä, Häga, Hägu, Haekke, Ciekke, Ciekka, Cieha, Sieha, Cigga, Tsyx, Tsiv, Siw (tarkoittaa ohutta sumua / pilveä / utua / paksua ja sakeaa ilmaa / merisumua / ohutta alhaalla liikkuvaa sumupilveä), Häkärä, Häkkärä, Hagar (tarkoittaa kevyttä sumua / utupilveä / pakkasen huurua / pilvenhattaraa / usvaa / hämyä / härmää),

Häkkyrä, Häkkärö, Häkkärä, Häkkäreh (tarkoittaa juuriltaan olevaa kantoa / lyhyttä ja oksikasta puuta), Hälve, Hälpe, Hälvetä, Hälvi, Hälväkkä, Hälbida, Hälba, Haelbat (tarkoittaa sumun / tuulen / lumisateen / myrskyn hälvenemistä / haihtumista / laantumista / hämärtymistä / varjostumista), Hämy, Hämyinen, Hämu, Ähm, Ämune, Hämune, Ähmune (tarkoittaa hämärää / hämärtyvää / utuista), Hämärä, Hämärikkö, Hämäri, Hämär, Ämärikko, Hämar, Hämarik, Ämar, Dzomit, Tsim (tarkoittaa hämärän aikaa / hämärtyvää), Härtsykkä, Härrikäs, Härttsä, Härtsikäs (tarkoittaa oksikasta puuta / puun haaraa), Häyry, Häyrä, Häyräkkä, Häur, Äur (tarkoittaa usvaa / höyryä / sumuista ja kylmää säätä), Hölkkä (tarkoittaa maininkia / aallokkoa), Hölppä, Hölpö (tarkoittaa kallion kielekettä / maaston kohoamaa / kumparetta), Hölve, Hölvetä, Hölvötä, Hölvö, Hölvä (tarkoittaa tuulen tyyntymistä / sadetta / tulvimista), Höllä, Höllö (tarkoittaa sumua / huurua / lauhaa / kylmää tuulta), Hölmä, Hölmö (tarkoittaa pehmeää / sohjoista lunta), Hönkä, Hönky, Hönkö, Hönkeh, Hönkävö (tarkoittaa tuulenhenkäystä / viimaa / vetoa / kylmän huokua / maininkia), Hölsky, Hölskä, Hölske (tarkoittaa lumisohjoa / rapaa), Hösä, Hözähtelzetä, Hözö, Hözötada (tarkoittaa lumen / jään upottamista / lumen tupruamista), Höyry, Höur, Öyr, Öyri, Öyru, Höuri, Hewru (tarkoittaa sumua / huurua / pakkasessa näkyvää hengitystä), Ihistää, Ihkata, Accet, Acceed, Esi, Osmes, Askas (tarkoittaa jään päälle uhkuvaa vettä / nousevaa merivettä / lähdettä / uhkujäätä), Iljanko, Iljanne, Iljan, Iljen, Iljänä, Iljenä, Illen, Ille-jienna (tarkoittaa liukasta / kierää jäätä / maata / raudasjäätä / sileää / mustaa / uutta syysjäätä), Ilma, Ilm, Ilme, Ilmo, Ilmoine, Ilbme, Albme, In, Im, Jen, Jen-ez, Jelom, Ilom, Elom, Itom, Jeaom (tarkoittaa ilmaa / säätä / rajuilmaa / maailmaa / ilmansuuntaa / avaruutta / taivasta / ilman ihoa / taivaankantta / päivänvaloa / pilvistä päivää), Ilta, Iltainen, Iltama, Iltain, Illattsu, Ild, Iltaina, Ilda, Ildane (tarkoittaa iltaa / alkuiltaa / illansuuta / eilisiltaa / iltamyöhää / myöhäistä), Itä, Itäinen, Ida, Idakagu, Idapohi, Ida-puoi (tarkoittaa itää / koillistuulta / koillista / itäkaakkoa / pohjoiskoillista), Ittet, Ided, Idäntä, Itten, Itto (tarkoittaa auringon ilmestymistä / aamua / huomista), Et, Ät (tarkoittaa kuun syntymistä / näkyviin tulemista), Jaarikka, Jaarun, Järävä, Jeärävä, Diäräu (tarkoittaa lyhyttä ja oksikasta / tyveliästä puuta / visapuuta / kovaa ja visaista puuta), Janhus (tarkoittaa kovaa puuta / lylypuuta), Joki, Dogi, Jogi, Dögi, Jetsi, Jog, Joig, Joug, Jokka, Jov, Ju, Ju-sur, Jo, Joyo, Joyo-wot, Je, Ja, Jiyi, Jexo, Jixi, Joyon, Joxan, Jay, Jax, Jox, Jaxa, Jaha, Joha, Tsaqi, Taya, Tsaga, Joko, Juka (tarkoittaa jokea / virtaa / puroa / virtaavaa vettä), Jokos, Joko, Jokko, Jokoh, Dokko, Cueyyvas, Cuegas, Jolos (tarkoittaa porojen / reen lumeen jättämää uraa / eläinten polkua / talvitietä), Jolma, Coalbme (tarkoittaa salmea), Joro, Doro, Joru, Juro, Duro, Jorpakko (tarkoittaa pientä jokea / puroa / ojaa / lammikkoa), Juka, Juva, Juga, Joa, Eva, Je, Ja, Jiyi, Jexo, Jixi, Joyon, Joxan, Joxon, Jay, Jax, Jox, Jaxa, Jaha, Joha, Tsaqi, Taya, Tsaga (tarkoittaa pientä jokea / vesiputousta / vanavettä / joen uomaa / syvennystä joessa / järvessä / putousta koskessa / köngästä / koskea / virtaa / vesisuihkua / suihkusta heijastuvaa sädettä), Jousi, Juoksa, Joyol, Joxol (tarkoittaa sateenkaarta / otavan / orionin tähtikuviota), Julma, Julmu, Julmus, Julmo (tarkoittaa koivun tuohen pintakalvoa / kelmua), Jummikas, Jummikara (tarkoittaa jääpuikkoa), Jumi, Jumina, Juma, Jumie, Jumiseda (tarkoittaa myrskyn / ukkosen jyminää / kuminaa), Junku, Junko, Junkku, Junkos (tarkoittaa maahan / veteen kaatunutta puuta / kaareksi kasvanutta / taipunutta puuta), Juoma, Juuma, Juova, Juomu, Joma, Juomo, Joom, Juum, Juom (tarkoittaa uomaa / väylää matalassa vedessä / ojamaista painannetta / syvännettä / salmea / virtaa / syvää kohtaa meressä / särkkää / riuttaa), Juoni, Juono, Juone, Juonna, Juodna, Juonne, Juonto, Jan (tarkoittaa uraa / reittiä / tietä / polkua / porojen polkua / jälkiä), Juosta, Juoksu, Josta, Juossa, Juosto, Juostu, Johsu, Johsa, Juokso, Juoks (tarkoittaa veden / joen virtaamista / juoksua / virtaa / virran liikettä / joen tapaa juoda itseään eteenpäin), Jurmu, Jorbme, Jorim, Jurem (tarkoittaa syvännettä joessa / järvessä / puron uomaa), Jurmu, Jurmo, Jorme (tarkoittaa kohoamaa / uurretta / rosoa / poimua kalliossa / maassa), Juuri, Juurakko, Juures, Juri, Juurikka, Dur, Duri, Durak, Durikko, Jur, Juur, Jir, Jurta, Gyöker, Jekor (tarkoittaa kasvin juurta / maanalaista osaa / aihetta / kantaa / juurakkoa / kaatunutta puuta / pensaikkoa), Jyleä, Jylikki, Jolak, Jylittää, Jylittyä (tarkoittaa ryhmyistä / rosoista tietä / iljanteista syyskeliä / jääiljannetta / veden nousemista jäälle / jäätymistä epätasaiseksi rosoksi),

Jylhä, Jylheä, Jylhy, Jylhö, Jylheikkö (tarkoittaa synkkää / kolkkoa metsää / koleikkoa), Jyli, Jylinä, Jylä, Jyly, Jyllä, Jalla (tarkoittaa ukkosen / myrskyn jylinää / ääntä), Jymi, Jymy, Jyminä, Jymminä, Jymäkkä, Jumi, Juma, Jumina, Jabma, Jubma (tarkoittaa ukkosen jyminää / jyrinää / kosken kohinaa), Jyri, Jyrinä, Jyry, Jyrä, Jyrrinä, Jyrineh, Dyry, Duru, Guraita, Gyru, Juru, Jyris, Jyriseda, Jarra, Jurra, Juriidit (tarkoittaa ukkosen jyrinää / ukonilmaa / lumen narskumista), Jyrkkä, Jyrkäs, Nyrkkä, Jyrkänne, Dyrk, Myrk, Jerkku (tarkoittaa jyrkännettä / jyrkkää mäkeä / rantaa / mutkaa joessa / polussa), Jyrä, Jyrämä, Jyrhämä, Jyrämö, Järämä, Järä, Jyrähmä, Jyrähmö, Jarem, Jer, Jir (tarkoittaa korkearantaista puroa / syvää notkoa / jyrkkää mäkeä / pientä koskea / suvantopaikkaa / laajentumaa / syvää paikkaa joessa / joen uomaa), Jyskä, Jyske, Jyskiä, Jysky, Jyskytteä, Jyskeh, Jusket (tarkoittaa myrskyn / ukkosen / salamoiden ääntä), Jyti, Jytinä, Jydy, Jydä, Jytä, Jytäjeä, Jytsi, Jytineh, Jydi, Judi, Jucca, Juccat, Jacca (tarkoittaa ukkosen / salamoiden jytinää / tärinää / kohinaa / suhinaa), Jälsi, Jältä, Jälttä, Nälttä, Jänttä, Jält (tarkoittaa puun nilakerrosta / mäihää / mahlaa), Jänkä, Jänkkä, Jaegge, Jegir, Jekor, Jönk, Jankolmo, Jank, Jankolma, Norom, Jenk (tarkoittaa suota / rämettä / soista metsää / puutonta ja pehmeää suota / pientä suolampea / avointa / puutonta / vedetöntä paikkaa suolla), Järvi, Därv, Därvi, Järv, Jarvi, Järi, Jerv, Jara, Jora, Jawre, Erke, Ärkä, Järkä, Jär, Jer (tarkoittaa järveä / lampea), Jää, Jäätikkö, Jäätelö, Jä, Jeä, Diä, Die Jea, Ea, Jäe, Jägi, Jei, Jiegna, Ej, Ev, En, Ij, Jäj, Äj, I, Jö, Ji, Län, Jönk, Jank, Jenk, Jink, Jeg (tarkoittaa jäätä / jäätikköä / vettä / rakeita), Jähty, Jähtyä, Jäkste, Ekse, Äsä, Jäsä, Yksem, Jyksem, Ysto, Dysto, Jöyli, Jäyto, Jiai, Jahtu, Jahtua, Jaahtu, Jodo, Jaksamo, Jaksama, Joosku, Jooske, Juoskie (tarkoittaa viileää / kylmää / varjoisaa paikkaa / pakkasta / kylmyyttä), Kaalo, Gallo (tarkoittaa kylmää / kolkkoa / koleaa ilmaa), Kaari, Vihmakarre, Ukonkoari, Kar, Kareg, Karoi, Karko, Kor, Tjatsa kuonger (tarkoittaa taivaankaarta / sateenkaarta), Kaarko, Kaarkko, Karkko, Kaarkema, Kaaro, Kaarta, Kaarrake, Karvo, Gargo (tarkoittaa kapeaa harjannetta / mätäsjonoa / kivistä hiekkakangasta / suota / kivikkoista rantaa / karia / suosaarta / kahden suon välistä harjannetta), Kaata, Kaade, Kaato, Katu (tarkoittaa viettävää rinnettä / kaatunutta puuta), Kaala, Kaalatos, Koaloa, Kälä, Gallet, Käl, Köl, Kal, Kil, Kel, Kul, Kit (tarkoittaa auringon / kuun näkymistä pilviverhon läpi / paistamista / pilkistämistä pilvien lomitse / rajuilman ennettä / auringon / kuun nousemista / mailleen menemistä), Kaha, Kahina, Kahineh (tarkoittaa tuulen suhinaa / ruohojen kahinaa), Kahlaamo, Kaalaamo, Kahlatin, Kahlo, Kaalo, Koalama, Koalates, Gala, Gaaluo (tarkoittaa kahluupaikkaa / eläinten joenylityspaikkaa), Kahma, Kahme, Kahmakka, Kahmakko, Kahmie (tarkoittaa pientä pakkasta / jäätynyttä maan / vedenpintaa / jääriitettä), Kahne, Kahno, Kahnu (tarkoittaa kohmettunutta / huurtunutta / jäätynyttä maanpintaa / kylmän kohvaa / pakkasta), Kahva, Kahvala, Kahvali, Kahvakka, Kahvakko, Kahv, Kahvakas (tarkoittaa rannalle kasaantunutta jääsohjoa / riitettä), Kaihu, Kaise, Kaisse, Kaisa, Gaisa (tarkoittaa metsäistä selännettä / harjua / korkeaa / karua tunturia), Kaiku, Kaige, Gäjged (tarkoittaa kaikua / säätä jolloin ääni kaikuu kauas), Kajas, Kajos, Kajanne, Kaja, Kaje, Kajo, Kajakka, Kajea, Kajie, Kajak, Kajoz, Kajastus, Guoje, Kuojij, Kuoje, Koja, Kajni, Xajje, Xajjer, Kaija, Kou, Kuete, Kuja, Koje, Chaja (tarkoittaa auringon sarastusta / häämöttämistä / heijastumista / heijastusta / ilman selkenemistä / kirkastumista / selkeää paikkaa pilvisellä taivaalla / kirkasta / selkeää / kuulasta / tyyntä säätä / päivänkoitetta / kuun nousemista / auringon kohoamista / näkyviin tulemista / aurinkoa itseään / kuumuutta / selkeää ja kirkasta säätä), Kallak, Kallaka jussa (tarkoittaa nopeasti nousevaa sumua / syksyisin järvestä nousevaa usvaa), Kama, Kami, Kameikko, Kamakka, Kamie (tarkoittaa meressä ajelehtivia risuja / jäätynyttä / kuivunutta maata / mättäikköä / kivikkomaata), Kamara, Kamar, Kumel, Kem (tarkoittaa maan kovaa pintakerrosta / kuorta / jäätynyttä maanpintaa / niinen ulointa kerrosta / kuorta), Kangas, Kangar, Kankaro, Kankas, Kangasmua, Kangaz, Kanger, Kangur, Kanga, Konko (tarkoittaa kuivaa metsämaata / kuivaa ja kumpareista maata / kiviröykkiöitä / sorakumpuja / harjannetta / särkkää / karua ja kuivaa maata / kuivunutta puuta / kapeaa kannasta), Kankea, Kankia, Kange (tarkoittaa kovaa / kylmää / jäykistävää / rajua tuulta), Kannas (tarkoittaa kahden veden / suon välistä maakaistaletta), Kanne (tarkoittaa sivuun painavaa tuulta / hangen kantavuutta),

Kanto, Kand, Kando, Kannu, Guoddo, Kanda, Konda (tarkoittaa puun tyveä / maasta väännettyä / myrskyn kiskomaa juurakkoa / kaatunutta / kuivunutta puuta), Kapakka, Kapakko (tarkoittaa epätasaiseksi jäätynyttä / kuivunutta maata), Kapi (tarkoittaa rapisevaa keliä syksyllä lehtien pudottua maahan / kylmähköä syyssäätä), Kara, Karahaine, Karaoks, Kora, Karahka, Karah, Karahko, Karakka, Karihka, Karakka, Karhakka, Gahrak, Gahra, Karhak (tarkoittaa kuivettunutta puunoksaa / alaoksaa / kuivaa / oksikasta puuta / puolikuivaa havupuun oksaa / kuivunutta pikku puuta / monihaaraista / kitukasvuista puuta / kaadettua puunkäkkärää), Karanko, Karanka, Karanta, Karanto, Karankakuusi, Karankopetäjä, Karenko, Karanneh, Karangahaine, Karang, Karand, Kardang, Karenga (tarkoittaa pystyyn kuivunutta nuorta puuta / kuusta / kuivunutta oksaa / hitaasti kasvanutta ja vähäoksaista kuusta / petäjää / lylypetäjää / pitkää ja hoikkaa kuivahtanutta kuusta / suolla kasvavaa puunkäkkyrää / kovasyistä kuusta / oksikasta ja kuivunutta puunrunkoa), Karas, Karaste, Karaskuusi, Karasnäre (tarkoittaa kuivunutta kuusta / kuusenrankaa / pitkää kuusenoksaa / kuivunutta pientä kuusta), Kare, Vilunkare, Kari (tarkoittaa väreilyä veden pinnassa / isoa lainetta / tyrskyä / tuulenvirettä / kevyen / kylmän tuulen huokuilua / pientä lainetta), Karhie, Karkie (tarkoittaa tuimaa / ankaraa tuulta / kylmää / tuulista säätä), Karhi, Kartsa, Kurtst, Kartst, Karsa (tarkoittaa oksaa / risuja / vedessä mädänneitä risuja / oksia / ryteikköä), Karike (tarkoittaa pudonneiden lehtien muodostamaa kerrosta), Karmea, Karmakka, Karmanne, Karmu (tarkoittaa hankiaiskeliä / routaantunutta maata / kylmää talvituulta / kylmää ja tuulista ilmaa), Karska, Karske (tarkoittaa jääriitettä / sen karahtelevaa / narskahtelevaa ääntä), Kasi, Kasinen, Kaizi, Kasa, Käzi, Kötol, Kotol, Kelo, Ket, Kaa (tarkoittaa kastetta / aamukastetta / kasteenkosteaa / keväistä kosteutta maassa), Kauruma (tarkoittaa joen mutkaa / pientä järveä / joen lahtea / poukamaa), Kayayol, Xavot, Xovlo (tarkoittaa kuun / tähtien kohoamista / jonkin kohoamista veden pintaan), Kehä, Kehi, Keho, Kehikko, Kehys, Kes, Kesa, Giessa, Geha, Gaeha, Gaehe, Keäha, Keha, Tsi, Si, Ketso, Ketse, Kits, Kus, Kis, Kegy, Kegyelet, Köts (tarkoittaa rengasta / kehää kuun / auringon ympärillä / aurinkoa itseään / sateenkaarta), Keeta, Keeda, Keev, Keedis, Keedus, Kieto, Kitte, Kitted, Kipte, Kukte, Kuktem, Kujukte, Köved, Köve, Kiedo, Kiebo, Kuam, Kyäm, Ku (tarkoittaa veden pulppuamista lähteestä / marjojen kypsymistä / kiehuvaa vettä), Kekäle, Kekälä, Käkälä, Kökäle, Kekele, Kekkäleh, Kekäleh, Kegäleh, Kegeleh, Kegleh, Kegaleh, Tsutsälpu, Tsytsälpä (tarkoittaa palanutta puuta / hiillosta), Kelo, Kelohonka, Kelopuu, Keloi, Keli, Keälu, Keällä (tarkoittaa pystyyn kuivunutta puuta / mäntyä / sileää / kuoretonta / oksatonta mäntyä), Kemi, Kemä, Kemustik, Kemiö (tarkoittaa veteen sortunutta jokiäyrästä / ketoa / kumpuista heinämaata jossa kasvaa katajia), Kenkku, Kenkas, Kengäs, Könkkä, Kungas, Köngas, Kunge, Kunk, Känk, Kenk, Kink, Könk, Kenka, Kinka, Kunka (tarkoittaa kumpua / kunnasta / mäennyppylää), Kenttä, Kentä, Kend, Kendäk, Giedde, Gid, Genda (tarkoittaa joen / järven rantaa / suon laitaa / kodan ympärillä olevaa tasaista / heinää kasvavaa aukeaa / niittyä / korkeaa / hiekkaista rantaa / rantatörmää / soiden välistä korkeaa kumparetta), Keri, Kere, Keres, Garra, Ker, Kär, Kor, Kur, Kar, Kir, Kereg (tarkoittaa hangen kovaa pintakerrosta / puun kuorta / kaarnaa / tuohta / hankea), Kerkkä, Kerkki, Kelkkä, Kelkki, Kelki, Kärkkä, Kälkki, Kerk, Kärkki, Kärkky, Kärkal, Kärkulane (tarkoittaa kuusen / männyn vuosikasvainta / käpyä / terttua / maahan pudonnutta männyn käpyä), Kero, Tjärro, Caerro (tarkoittaa paljasta / tasaista tunturin lakea), Kerte, Kerteh, Kärtoy, Kärtom (tarkoittaa kovaksi jäätynyttä hangen / maanpintaa / mättäikköä / sammalikkoa / siitä lohjennutta sirpaletta / palasta / hienoa hangella olevaa riitettä), Keto, Kedo, Kuzo, Kuza, Kus (tarkoittaa lyhyttä heinää / luonnonheinää kasvavaa aluetta / kesantoa / metsäniittyä / pälveä / paljasta kohtaa metsässä), Kide, Kidet, Kiret, Kire, Kitu, Kitee, Kiteä, Kitevä, Kitie, Kidä, Kideg, Kidegi, Kidu, Kiduhang, Kiduda, Kotsä, Kotsok (tarkoittaa lumihiutaletta / jääriitettä / narisevaa / raskasta talvikeliä / kylmää pakkassäätä / syyssateen jälkeistä jäätä / kovaa pakkasta / huonoluistoista pakkaskeliä / kevyttä tuulen tuiskuttamaa lunta / ihmisen kantavaa hankea / tuiskuavaa / kevyttä / vasta satanutta / kylmällä ilmalla satanutta lunta), Kiekerö, Kiekärö, Kiekirä, Kiehkura, Ciegar, Tsiekerö, Siyr, Sayr, Taxor, Saxor, Sexe, Sexeri (tarkoittaa kovaksi tallautunutta lumikenttää / eläinten tallomaa lunta / polkua / kovaa lunta / talvitietä),

Kieppi, Kiepi, Kieppä, Kieppa, Kieppu, Cieppa (tarkoittaa pientä lumikuoppaa / lumikinosta / kinokseen muodostunutta / eläinten tekemää koloa), Kierre, Kiero, Kierä, Kieru, Kierikka, Kierikkä, Kierikko, Kierros, Kero, Kerräkäs, Kier, Ker, Keer, Keerd, Keeri, Kiermoz, Kerrä, Keeru, Kerik, Gierre (tarkoittaa kieroa / väärää puuta / pyörrettä / kurimusta / vesipyörrettä), Kiho, Kihu (tarkoittaa kuplaa / poretta / tihku / vihmasadetta), Kiille, Kiilto, Tsila, Kiila, Kilta, Kiilas, Kilaz, Kilte, Kiilu, Kiilus, Kiilos, Kilu, Kilava, Kiiltävä (tarkoittaa auringon / veden / tähtien kimallusta / loistetta / välkettä / tuiketta / häikäisevää / sokaisevaa vaikutusta), Giddad, Giddis (tarkoittaa vuolasta virtaa), Kika, Kikale, Kigal, Tjikka, Cakke (tarkoittaa lumipaakkua / palloa), Kilakka, Kileä, Kilie, Kille, Kile (tarkoittaa purevaa / pistelevää pakkasta / kirkasta vettä), Kilikka, Kilkka, Kilikas, Kili (tarkoittaa jääpuikkoa / jäänpalasta / sirpaletta), Kilko, Kilka, Kilkah, Kilke, Kilga, Kilgas, Gilgu, Kilko, Gilga (tarkoittaa kuun / auringon paistetta / pilkettä / siintämistä / häviämistä), Kilo, Kilos, Kila, Kiles, Kile, Kili, Tsiri (tarkoittaa auringon säteiden loistetta / välkettä / heijastumista / kimallusta / sarastusta / kirkasta päivänpaistetta / pilvien lomasta pilkistävää päivää / kuumaa ja kirkasta paahdetta / aikaa jolloin puiden lehdet kellastuvat ja varisevat), Kima, Kimallus, Kimeltävä, Kimmeltävä, Kimoittaa, Kimada (tarkoittaa valon / aamun valkenemista / vedenpinnan välkkymistä / kimaltelemista), Kimeä, Kimakka, Kimi, Kimmiä, Kima, Kime (tarkoittaa kirkasta paistetta / kuumaa / kirkasta säätä), Kina, Kino, Kinu, Kinos (tarkoittaa ohutta jäätä / jäänkuorta), Kinos, Kivos, Kino, Kines, Kiboz, Kinuos (tarkoittaa nietosta / lumihankea), Kipa, Kipakka, Kipakko, Kibakas (tarkoittaa kiivasta / tuimaa / äkillistä tuulenpuuskaa / myrskyä), Kipinä, Kipina, Kipine, Kipenä, Kipene, Kiven, Kivene, Kipuna, Kippuna, Kipeneh, Kibin, Pigin, Kibe, Kibena, Kipen, Kyven, Kypene, Kypenä, Kyve, Kyben, Tsyve, Kybe (tarkoittaa hehkuvaa / kytevää kekälettä / tuhkaa / hiillosta / tuhkahöytyä kekäleessä), Kireä, Kiri, Kirei, Kirie, Kiris, Tsiri, Garra, Garas, Girra, Girrad, Kire, Kiro (tarkoittaa kylmää / kiristyvää / pakastuvaa säätä / sään kylmenemistä / rutikuivaa / ankaraa / kimakkaa ilmaa), Kirkas, Tsirkaz, Kirka, Kirkkaus, Kirgaz, Kirga, Girka, Girkad, Girkis (tarkoittaa säteilevää / valoisaa / helottavaa / loistavaa ilmaa / läpikuultavaa / kiiltävää pintaa), Kirmeä, Kirmakka, Kirmiä, Kirmie, Kirmi, Kirm (tarkoittaa kirpeää / purevaa pakkasta), Kisko, Kiskos, Tsisko, Kisk (tarkoittaa tuohiliuskaa / puun sälettä / säiettä / pärettä / esiinpistävää oksaa / repeämää / lohkeamaa), Kiteä, Kitakka, Kitie, Kitsakka, Kitsak, Kitterä, Kidzo-kylm (tarkoittaa kireää / huonoluistoista pakkaskeliä / kitisevää talvitietä / kovaa / kireää / ankaraa pakkasta / vaivalloista / työlästä keliä), Kivalo, Kiveliä, Kiveliö, Cavel, Cavelk (tarkoittaa asumatonta metsämaata / sydänmaata / erämaata / vuoren harjannetta / selännettä / pitkää ja leveää kumpuilevaa / soista aluetta joka on ympäristöään korkeammalla), Lani, Klani (tarkoittaa sileää / liukasta jääkeliä), Kohista, Kohina, Kohu, Kohissa, Kohineh, Kohiseda, Kohin (tarkoittaa kosken / tuulen kohinaa / pauhua / huminaa), Kohma, Kohme, Kohmelo, Kohmakka, Kohmo (tarkoittaa riitettä / ohutta jääkerrosta / huurretta / jääkuorta / pakkasen aiheuttamaa jäykkyyttä), Kohva, Kohvajää, Kohvanne, Kohvajeä, Kohujeä, Kohv, Kohr, Kohl (tarkoittaa jäälle muodostunutta ohutta jääkerrosta / riitettä / hyhmää / lumi / jääsohjoa / veden pinnasta koholla olevaa jäätä), Koi, Kojo, Koja, Koju, Kointähti, Koi-valge, Kuoi, Koi, Koje, Kia, Kiva, Kuj, Xuj, Kunol, Kui-nol, Xunt, Xunol, Haj, Hajnal (tarkoittaa päivän sarastusta / valkenemista / itää / aamuruskoa / aamutähteä / iltaruskoa), Koillinen, Koilinen, Koiliainen, Koilline, Koiline (tarkoittaa itää / itäpohjoista / aamuruskoa / sarastusta / itätuulta), Koite, Koitto, Kojo, Koit (tarkoittaa päivänkoittoa / aamuruskoa / kirkasta taivasta / päivän sarastamista / valkenemista), Koja, Koj, Hej, Haj (tarkoittaa puun kuorta / kaarnaa / ihoa), Kolakka, Kolak, Kolakas (tarkoittaa epätasaista jäätä / koleaa / kalseaa säätä / routaa / kirsiä / isoa jäälauttaa), Kolaus, Kolina, Kolineh, Kolin, Gola, Skollo, Skoalla, Goalha, Gole, Goled (tarkoittaa ukkosen / veden / kosken kohinaa / jyskettä / pauhua), Kolea, Kolo, Kolu, Kolakka, Koli, Kolie, Kole, Kolle, Kel, Goallo, Goalos (tarkoittaa kylmää / kalseaa / viimaista / kuivaa säätä / jäistä / rosoista / epätasaista keliä), Koljo, Koilo (tarkoittaa suurta / suoraa honkaa), Kolkka, Kolk, Kuolka (tarkoittaa takamaata / merenlahtea / syrjäistä perukkaa),

Kolkko, Kolk, Kolgas, Kole (tarkoittaa koleaa / kalseaa / autiota / ankaraa paikkaa), Kolle, Kollero, Koltto, Kolda, Kolde, Koldas, Kuolta (tarkoittaa poimua / joen äyrästä / onttoa rantaäyrästä / rantaa), Kolo, Koloi, Kolu, Koll, Kollo, Kal, Xal, Kol, Xul, Xol, Halok, Halk, Hajok, Holyk (tarkoittaa lovea / kuoppaa / luolaa / halkeamaa / rakoa / repeämää), Koma, Komah, Komu, Komi, Komina, Goma, Kome, Komin, Kommin (tarkoittaa ukkosen / kosken kuminaa / jylinää / jytinää), Komero, Komelo (tarkoittaa koloa / kuoppaa), Komi, Kome, Kometto, Komu, Komo, Komeikko, Komejikko, Komin, Komik, Goabma (tarkoittaa kuoppaa / onkaloa / koloa / kivistä / kuoppaista maata / louhikkoa / onttoa / alaspäin kaartuvaa reunamaa maassa / kivessä / lumessa), Konkelo, Koggel, Gognel, Kongilo (tarkoittaa mutkaa / lenkoa puussa / kaatumassa olevaa / kaatunutta puuta / käyrää / onttoa puunpökkelöä / toisen puun varaan kaatunutta puuta / väärärunkoista / vääntynyttä puuta), Kontta, Konta, Konti, Kontsi, Kont (tarkoittaa pakkasen aiheuttamaa kohmetta / jähmettä / jäykkyyttä), Kontu, Konto, Konnu, Konno, Kontoneva, Konteikko, Konttosikko, Kontteikko, Kontozikko, Kund, Kond, Konnumaa (tarkoittaa suota / rämettä / korpimaastoa / epätasaista maata / rytöpaikkaa / vetistä ja hedelmätöntä maata / erämaata), Kopano, Kope, Kopetto, Kopelo, Kopero, Kopura, Koppelo, Kopo, Kopojää, Goppe, Goappe (tarkoittaa onttoa / lahoa kantoa / onkaloa / koloa / onttoa puuta / onttoa jäätä / syvennystä), Kopareh (tarkoittaa kumpupilveä), Korea, Korie, Korei, Kore, Korendik, Korestik, Goarrad, Gorris (tarkoittaa hoikkaa / ohutta puuta / pitkää / suoraa / sileää puuta / kuusta / nuorta metsää), Korju, Korjus, Korjuspesä, Korjut, Korjuh, Korjuhus, Korjuvo, Korjivo, Kordivo, Kori, Koarja, Goarjo (tarkoittaa karhun / muun petoeläimen talvipesää / luolaa), Korkea, Guorggo, Korka, Korok, Kir (tarkoittaa hiekkasärkkää / jyrkkää rinnettä / mäkeä), Korko (tarkoittaa luotoa / karia / matalikkoa), Korpi, Korpiainen, Korb, Korbi, Korp, Xorp (tarkoittaa tiheää / synkkää kuusimetsää / kaukaista metsämaata / erämaata / sydänmaata / kosteaa ja synkkää kuusikkoa / tiheikköä / metsää itseään), Korra (tarkoittaa kahden yhteen hankautuvan puun aiheuttamaa ääntä), Korta, Korsta, Korssa, Goarde, Kirta, Kurta (tarkoittaa auringon korvennusta / paahdetta / poltetta), Kortsi, Gorze (tarkoittaa vesiputousta), Kwar, Kor, Kur, Harap (tarkoittaa kuivia lehtiä / oksia / kuivunutta ruohoa / ruohopaloa / palanutta pensaikkoista aluetta), Korve, Korvu, Koru, Korpu, Korbe, Korb, Kuorbo, Kuorba, Kuorpa, Guorba, Kurva, Kirva, Korvä, Herva, Kura, Kurra (tarkoittaa auringon / tulen poltetta / kärvennystä / paahdetta / poltetta / paistetta / leimua / roihua / palomaata / kuihtunutta / kuivuuden / kuumuuden lakastamaa maata), Koski, Kosk, Kehtsi, Guoika, Kuoska, Kasko, Koske, Kosko, Kos, Kost, Goikes, Koskes, Kwas, Kwasmi, Kosmi, Koso, Kuska (tarkoittaa koskea / putousta / virtaavaa / vuolasta jokea / kuivunutta joen uomaa / matalaa vettä), Kosku, Koskus, Koskue, Koskut, Kosus, Kosut, Koskud, Koskhaine, Kesku, Kosk, Koskel, Kuosk, Kats, Katska, Kadz, Kint, Hars, Sesa, Kasu, Qaas, Kozo, Hancs (tarkoittaa puunkuorta / kuusen kuorta / lepän kuorta / petäjän kuoren sisäkerrosta / havupuun kuorta / lehmuksen / niinipuun kuorta), Koste, Kosse, Kosterand, Kiosta (tarkoittaa vastavirtausta / koskeen / jokeen työntyvää niemekettä joka kääntää osan vedestä poukamaan / tyveä / suvantoa / suojaista rantaa johon ei tuule), Kouru, Kopru, Kober, Kobr (tarkoittaa korkeaa aaltoa / kosken kuohua / pyörrettä / vaahtoa), Kova, Kovas, Keva, Goavve, Goaves (tarkoittaa kovaa / ankaraa säätä / tuulta / vuodenaikaa), Kuiri, Kuiru (tarkoittaa pitkää / kapeaa maastonkohtaa), Kukku, Kukk, Kukka, Kukkula, Kukkura, Kukkuri, Kukkuraine (tarkoittaa käpyä / silmua / kukkulaa / harjannetta / vaaran lakea / jyrkkää mäkeä), Golgat, Kolgem, Kolgom, Kilal, Kiled, Kiltni, Xula, Qura (tarkoittaa virtaamista / valumista / tippumista / tihkumista / myötävirtaan kulkeutumista / kulkemista), Kull, Kulk (tarkoittaa vesikuplaa), Kola, Koa, Xota, Xot, Xoaa, Xol, Hull (tarkoittaa kuun / päivän häviämistä / yön kulumista / lehtien varisemista / putoamista), Kulve, Kulvehus, Lumikulvehus, Lumikulvehti, Kulvehto, Kulvahus, Kulvahisko, Kulvahisto (tarkoittaa tuiskun tekemää lumivallia / pientä kinosta / nietosta), Kuma, Kumo, Kumu, Kume (tarkoittaa kuultoa / kajastusta / kajoa / siintoa / hohdetta / loistetta), Kuma, Kumina, Kumineh, Guma, Kumu, Kumin, Kopmot, Komi, Gobma, Gomai, Kumai, Gubmat, Gumaidit, Gubma, Kumi, Kuumman, Gim, Gima, Gimalni, Gime (tarkoittaa kuminaa / jymyä / halkeilevan jään ääntä / tuulen huminaa / ukkosen jyminää),

Kummu, Kummuta, Gobbe, Gobbeldidh, Kumbo, Kumboldoms, Kabbol, Koppoltit, Gobbo, Gobbolas, Kopol, Komba, Gibav (tarkoittaa veden pulppuamista / kuohumista / kalojen kerääntymistä kutupaikalle / vedessä uivaa / kelluvaa hyljettä / aaltoilevaa / lainehtivaa vettä), Kumpu, Kumppu, Kumpare, Komp, Kobbo, Komba, Kumba, Kumbo, Gibed, Gibad, Gubad, Kop, Xop, Kup, Kump, Xump, Xomp, Hab, Xamba, Kaba, Konfu, Qompe, Qomp (tarkoittaa kumpua / sammalta kasvavaa korpimaata / mätästä / kumparetta keskellä metsää / suota / kannon päälle syntynyttä mätästä / mätästä joessa / järvessä / turvetta / lahonneen puun jäännöksiä / hetettä / suomaata / aaltoa / kuohua / vaahtoa), Kumuri, Kumura, Kovol, Kimer, Xomxat (tarkoittaa pientä pilveä / sadekuuroa / kuuropilveä / sumun / lumipyryn aiheuttamaa hämärtymistä), Kune, Kunnu, Konnum, Kuneh, Kundu (tarkoittaa kuivunutta jokea / alentunutta vedenpintaa / laihaa / kuivunutta maata), Kunnas, Kunnare, Kynnäs (tarkoittaa suon keskellä olevaa kumpua / kumparetta), Kuntta, Kunttazikko (tarkoittaa turvemöhkälettä / mättäikköä), Kuohu, Kuoha, Kuoho, Kohu, Kiovva (tarkoittaa veden / kosken kuohuntaa / kohinaa / vaahtoamista), Kuolmus, Kuolmu, Guolmas (tarkoittaa petäjän sisäkuorta / parkkia / mäihän ja koskuen välissä olevaa kerrosta), Kuolpana, Kuolpuna, Guolba, Guolban (tarkoittaa tasaista kangasmaata / kangasta), Kuoppa, Koppa, Kuop, Kuoppe, Koobas, Koop, Gop, Gep (tarkoittaa luolaa / kuoppaa / lammikkoa), Kuori, Kuorre, Kori, Kuor, Kor, Koor, Kirs, Xorp, Xurop, Xaro, Xari (tarkoittaa puun kuorta / parkkia / kaarnaa / koivun vihreää kuorta / punertavaa kerrosta tuohen sisäpinnalla), Kuoste, Guosta (tarkoittaa pilvistä / kosteaa säätä / kylmää tihkusadetta / ohutta / sumumaista pilvikerrosta / tuulista / kylmää kevätsäätä), Kuosto, Goaste, Goastes (tarkoittaa puoliksi kuivunutta mäntyä / pystyyn kuivunutta puuta), Kuotko, Kuotku, Kuotkut, Kuotkuva, Kuotkova, Guotko (tarkoittaa rämeistä notkelmaa / alavaa kohtaa kahden järven välissä / kapeaa niemen kangasta / kapeaa maakaistaa kahden jängän välillä), Kupala, Kupelo, Kupelus (tarkoittaa poukamaa / lahtea / niemeä / notkelmaa), Kupla, Kuplu, Kuplus, Kuplo, Kobla, Kowol, Kuwol, Xiwl (tarkoittaa lähteensilmää / hetteikköä / vedessä uivaa mätästä / pehmeää / upottavaa maata / vesikuplaa / myötävirtaan liukumista / liukuvaa esinettä), Kurimus, Kurimo, Kurmus, Kuris, Kurismus, Kurist, Kuristik (tarkoittaa veden / virranpyörrettä / kuilua / rotkoa / syvännettä), Kurkkio, Kurkio, Gorze (tarkoittaa jyrkkää / ahdasta / louhikkoista koskea / köngästä / pystysuoraa vesiputousta), Kurma, Kurmu, Kuurma, Kurm (tarkoittaa poukamaa / kolkkaa), Kurso, Kursu, Vaarankursu, Värikursso, Kurseikko, Kursikko, Gurso, Gorsa, Korsa, Korca, Kurca (tarkoittaa vesiperäistä maastoa / notkoa / hetettä / vesakkoa / vetelää suota / nevaa / jyrkkärinteistä luonnonojaa / kurua / rotkoa / syvää vaaranrotkoa jossa on pensaita / puita / kiviä / rämeikköä / vetistä rantaa / ryteikköistä notkoa / varvikkoa / pientä puuta kasvavaa suoperäistä maata / tiheikköä / syvää rotkoa / jyrkkäreunaista kourua joen hiekkatörmässä / ahdasta / syvää notkoa jonka pohjalla puro / joki), Kuru, Gurra, Kor, Xor, Horho, Horog (tarkoittaa pitkää syvännettä / jyrkkää rotkoa / uomaa / solaa / koloa / puron kourua / uomaa / aukkoa metsässä / kahden rinteen välistä solaa / rotkoiseen rinteeseen kovertunutta / veden uurtamaa uraa / uurretta), Kutu, Kudo, Kudu, Kud, Godda, Goddo, Kulmi, Kulom, Koj, Xuj, Xoj, Xulom, Xojom (tarkoittaa kalojen kutua / kutupaikkaa joessa), Kuu, Kuudan, Kuutamo, Kuutama, Kuinen, Kuudoma, Kuuda, Kuuhine, Kudam, Kuldain, Kudoi, Kuldoi, Ku, Kudai, Kudain, Kudmoi, Kudmo, Kuojijit, Kov, Kon, Xav, Xuv, Ho, Hava, Ki, Kitada, Kiij, Kistin, Kistit (tarkoittaa kuuta / kuukautta / kuukauden ikäistä / kuutamoa / kuun nousemista), Kuuma, Kuhma, Kuuhma, Kuumma, Kumma, Kuume, Kuumo, Kuma, Kume, Kuum, Kumi, Gumes, Gubmo (tarkoittaa kuumuutta / valoa / kajastusta / kylmää / kuumotusta / himmenevää kuvajaista / tulipunaista / hohtavaa / siintävää / kaukana häämöttävää asiaa / säteilevää / hehkuvaa / polttavaa / hellettä / paahdetta), Kuura, Kuuro, Kuuru, Kuurugene, Kuureg, Korralahka, Korre, Ger, Gör, Gier, Kir, Ker, Kuro (tarkoittaa jäähilettä / huurretta / tuiskun muodostamaa lumijuovaa / jääkuorta maassa / puissa / puissa olevaa kuuraa / jäätynyttä kastetta / hankea / pienihiutaleista lunta), Kuurre, Kuurra, Kuurto, Kuure, Gurde, Gurdo (tarkoittaa vedenalaisen kiven kohdalle virran synnyttämää juovaa / viriä / uurretta / joen uomaa / kovertunutta / kääriytynyttä lehteä), Kylki, Kylkeinen, Kyljes, Kylg, Kylgi, Kilg, Tsyltsi, Gilga (tarkoittaa koivun kylkeä / kuvetta / sivua / puussa olevan huolaimen kovaa reunaa),

Kylmä, Kylme, Kylmyys, Kylm, Kylmy, Tsylmä, Kilma, Kylma, Galmas, Galbma, Kelme, Kelmä, Kolmo, Kilmo, Kin, Kim (tarkoittaa pakkasta / jäätä / jäätynyttä / kylmyyttä), Kymi, Kam, Kom, Käm (tarkoittaa suurta / runsasvetistä jokea / virtaa), Kynk, Könk, Kyngas, Kynge (tarkoittaa puunjuurta / siitä riippuvaa turvetta / kumparetta / kasaa), Kyte, Kytö, Kydös, Kydö, Kyttä, Kytös, Tsyty, Kyde, Kytis, Kitto, Kys, Käs, Kos, Köts (tarkoittaa kytevää / hiljakseen palavaa liekkiä / nuotiota / maata), Kähi, Kähinä, Kähy (tarkoittaa veden / tuulen kohinaa), Kähmä, Kähmi, Kähmäkkä (tarkoittaa pahkaa / pimenevää / hämärtyvää iltaa), Käkkärä, Käkkyrä, Käkkä, Käkä, Käkkiäinen (tarkoittaa mutkaista / käyrää / kitukasvuista / väärää puuta), Kälvä, Kälväkkä, Kälvi, Kälviä, Kälpi, Kälpiö, Galva (tarkoittaa kuivunutta / lakastunutta puuta / lehtipuuta), Kämä, Käme, Kämi, Keme, Kemä, Kemeny (tarkoittaa kuivaa / lujaa / kovaa maata), Kämärä, Kämy, Käme, Kämmärä (tarkoittaa käppyräistä / kitukasvuista puuta / kumparetta / kohoumaa maassa), Känkky, Känkkä, Känkylä, Känkkyrä, Känkkänä, Känkärä, Känkkäle, Känkky, Känkelö, Känk (tarkoittaa väärää / kieroa / kitukasvuista puuta / juurikkoa / lohkaretta / möykkyä / möhkälettä), Käntty, Känttyrä, Käntti, Käntäle, Kändrik, Kännas, Käntsy, Käntsäkas, Käntsik (tarkoittaa isoa kimpaletta / möykkyä / puun pahkaa / vänkyräistä / oksikasta puuta / pensasta / marjaterttua), Käpri, Käpry (tarkoittaa murtuvaa aaltoa / vaahtopäätä / veden pärskäystä / havupuun käpyä / lepän urpua / kosken kuohua), Käpy, Käbu, Tsäpy, Käbi, Käba, Gäpa, Gaeppa, Käbo, Kuli, Kol, Tsäpä, Käba, Keba (tarkoittaa puun / havupuun käpyä / kaarnaa / männyn kaarnaa), Kärhi (tarkoittaa männyn vuosikasvainta), Kärnä, Kärnäkäs, Tsärnä, Gaerdne, Kierne, Kärne, Kärni, Kärno, Kerni, Kerne (tarkoittaa rosopintaista / kovaa puunkuorta / paksukaarnaista puuta / ohutta lumenkuorta / jääriitettä), Kärtsäkkä, Kärtsy, Kärtsi (tarkoittaa monihaaraista puuta / kylmänpurevaa tuulta / pakkasta / mutkikasta / väärää koivua), Kärva, Kärvas (tarkoittaa purevaa / kylmää säätä / tuulta), Käsar, Käsaras, Käsarik, Käsä, Kässä (tarkoittaa vänkyräistä / oksaista puuta), Kääppä, Kääpä, Kääbas, Kääp, Kääbus, Käp, Kap (tarkoittaa kivikasaa / tulvaveden ympäröimää saareketta / mätästä / korkeahkoa mätästä suolla / kiviröykkiötä / kivikkoa / kumpua), Köngäs, Gaewnes (tarkoittaa jyrkkää vesiputousta), Köngäs, Köngas, Kyngas (tarkoittaa mäennyppylää / kunnasta / töyrästä / kangasmaata / kumparetta / kukkulaa), Laaja (tarkoittaa litteää kiveä), Laakso, Lakso, Laksu, Laks, Laeksa, Laekse, Laksuo, Laksaka, Los (tarkoittaa sateen synnyttämää lammikkoa / aukeaa / tasaista paikkaa metsässä / notkoa / vetistä kohtaa suossa / notkelmaa / lammikkoa / suurta rämettä / kuoppaa / alannetta / kaislaa kasvavaa kosteaa niittyä), Laama, Laamu, Loama, Laam, Labma (tarkoittaa lammikkoa / lätäkköä / jäälauttaa), Lahea, Lahie (tarkoittaa leutoa ilmaa / haurasta / helposti lohkeavaa puuta), Laikkua, Laikko (tarkoittaa loiskumista / tulen leimahdusta / liekkiä), Laippa, Laipa, Lahpa (tarkoittaa täplää / pilkkaa puussa / ulkonevaa kallionkielekettä), Laju (tarkoittaa pientä lainetta), Lampi, Lammi, Lammikko, Lampare, Lamb, Lammikas, Lamm, Lammik, Luobbal, Lompolo, Lambe, Labbek, Labbak, Lymbad, Limpä, Lap, Lop (tarkoittaa lampea / muta / vesilammikkoa / pientä ja matalaa lahtea / joen laajentumaa / suota / rämettä / nevaa / alankoa / kosteaa laaksoa), Langeta, Lanketa (tarkoittaa pölyn / savun laskeutumista / veden laskemista / veteen vajoamista / sateen ropisemista), Lansi, Lansa, Lanto, Lantea, Lantto, Laas, Land, Lonts, Laddo, Landaka, Lud, Lamdo, Lamdi (tarkoittaa syvännettä / alavaa / kosteaa maastonkohtaa / kalliolla / kallionraossa seisovaa vettä / notkelmaa / lammikkoa / kosteapohjaista / tiheää lehtoa / korpea / metsäistä alankoa / alavaa paikkaa / uhrilehtoa), Laskea, Lasku, Lask, Laskuda, Ledzni (tarkoittaa veden virtaamista / auringon laskeutumista / laskua), Lattea, Lawtok, Lota, Lapta (tarkoittaa matalaa / laakeaa / tasaista paikkaa), Latva, Larva, Lalva, Latvus, Latvusto, Ladva, Ladv, Ladvaz, Lada, Ladve (tarkoittaa puun latvaa / latvustoa / oksaa), Laueta, Lauge (tarkoittaa veden / vesien sulamista / avautumista), Laukea, Lauka, Lauku, Lauge, Laug, Lauk (tarkoittaa laakeaa / loivaa paikkaa / matalaa rantaa / tyyntä merta / matalikkoa), Lehahtaa, Lehahdus, Lehua, Lehuta, Lehos, Lehata, Lehazotta (tarkoittaa tuulen havinaa / tulen / liekin lepattamista / leiskumista / loimua), Leija, Leijas, Leijain, Liehu (tarkoittaa hyllyvää / kosteaa maata / suota / suonsilmäkettä / upottavaa maata),

Leimuta, Leimahtaa, Leimu, Leimahta, Leimahtoa, Leimoa, Leimahtelda, Lemkta, Loomata, Leäjmuoht (tarkoittaa salamoitsemista / roihuamista / syttymistä / tulen leiskumista / hehkumista / tuulen lehahtamista), Leiskua, Leiskata, Leiskahtaa, Leiskaus, Leiske, Leiskuo (tarkoittaa tulen / salamoiden loimua / leimua), Lekko, Lekka, Lekkua, Lekottaa, Lekotella, Lekkoi, Lekkuo, Lekahtoa, Lekahtada, Lekotab, Lokatada, Loke, Lokata (tarkoittaa liekkiä / auringonpaistetta / kuumuutta / poltetta / loimua / välkettä / leimausta / hehkua / nuotiota), Lellua, Lellyä, Lella, Lellu, Lellukka, Lelluo (tarkoittaa notkuvaa / vetelää maata / suota), Lelvä, Velvä, Letveikkö, Lotv (tarkoittaa pehmeää maata / suota), Lemi, Lemeikkö, Lemejikkö, Lemikkö (tarkoittaa pehmeää suota / vetisen paikan päällä kasvavaa sammalta / vetistä / upottavaa kohtaa suolla / liejua / mutaa), Lengätä, Lenkätä (tarkoittaa kylmän / lämpimän tuulen huokumista / leyhähtämistä), Lenseä, Lisok (tarkoittaa leutoa / haaleaa / lämmintä ilmaa), Leppeä, Lopkä, Lopkätä (tarkoittaa leutoa / miellyttävää ilmaa / vienoa / leutoa tuulta), Letto, Leijas, Liehu (tarkoittaa suota / hyllyvää / upottavaa kohtaa suossa / kelluvaa sammalkerrosta), Leuto (tarkoittaa lauhaa / lämpimähköä säätä), Leyhyä, Leyhkyö (tarkoittaa tuulen henkäilyä / tulen loimuamista), Liehme, Liehma, Lezmotta, Liesma, Liezm, Liesmo, Liesm (tarkoittaa loimua / paahdetta / lieskaa), Liehua, Lehua, Lehu, Liehuo, Liehata (tarkoittaa tulen loimua / kajoa / leiskuvaa tulta / hulmuavaa tuulta / hyllyvää suota), Lieju, Liejuinen, Liehu (tarkoittaa pehmeää savea / upottavaa maata), Liekki, Lieketteä, Leek, Liejkie (tarkoittaa tulen liekihtimistä / lepattamista / salamaa), Lientää, Lientyä, Lienne, Lientyö, Liemakka (tarkoittaa usvaista / tasaiseen pilvistyvää säätä / ohutta ja tasaista pilveä), Liepeä, Lepeä, Liebdo, Liwo, Lewe (tarkoittaa lauhaa / leutoa säätä / haaleaa vettä / lämmintä ilmaa), Lieputtaa, Liepottoa, Liepetteä (tarkoittaa tuulen hulmuamista / tulen loimuamista), Lieska, Lieskuta, Leska, Leskata, Leskua, Lieskuo, Leskab, Loosk, Loosata (tarkoittaa tulen / liekin leiskumista / loimua), Liete, Lete, Leede, Liedog, Lietta (tarkoittaa liejua / hienoa / matalaa rantahiekkaa / hiekkarantaa / hiekkasärkkää / kosteaa ja valkeaa ajohiekkaa), Lieto, Lietos, Lietomaa, Led, Slähto (tarkoittaa vesiperäistä / pehmeää maata / aaltojen kuljettamaa rantahiekkaa / joen rantatöyrästä / joenpohjahietikkoa), Lietsoa, Lietsuo, Lootsuda, Letsto (tarkoittaa tuulen puhaltamista), Liklittää, Liklitteä, Ligletädä (tarkoittaa veden liplattamista / solisemista / tulen palamista / lepattamista), Lita, Litakka, Litjakka (tarkoittaa liejua / savea / rapakkoa), Litma, Litmakka (tarkoittaa liukasta / mutaista / soista paikkaa), Liuka, Liukas, Livakas, Levke (tarkoittaa sileää / liukasta ensi jäätä), Liula, Liblu, Lablo (tarkoittaa suurta lumihiutaletta / tiheää lumisadetta), Lohto, Lohahtaa, Lohistua (tarkoittaa kivilohkaretta / sortumaa / sortumista), Loikka (tarkoittaa aaltoa / maininkia), Loikko, Loik, Luoik, Loilo, Loila, Loilanne, Loilas (tarkoittaa loisketta / lammikkoa / notkelmaa / kuilua / laaksoa / alavaa kohtaa niityllä / lätäkköä / matalikkoa), Loima, Loihma, Loim, Loisma, Loizma (tarkoittaa puun koloa / lammikkoa / notkoa / hiekkamaata / vesiperäistä maata), Loimuta, Loimotella, Loimu, Loimottoa (tarkoittaa tulen / taivaan loistamista / leimuamista / palamista), Loiro (tarkoittaa laihaa hiekkamaata), Loiva, Loivakka, Loiv, Loive talv (tarkoittaa matalaa / kaltevaa rantaa / laskeutuvaa maastoa / heikkoa tuulta / sellaista talvea / kevättä jolloin tulee lunta paljaalle maalle), Lojottaa, Loju (tarkoittaa kovaa sadetta), Loka, Loga (tarkoittaa lätäkköä / kosteaa notkelmaa / laaksoa), Lomp (tarkoittaa lammikkoa / notkoa), Lompalo, Lompolo, Luobbal (tarkoittaa joen laajentumaa / lampea), Longoitez (tarkoittaa rotkoa / maanvyörymää), Lonkero, Lonka (tarkoittaa kiemurtelevaa oksanhaaraa / rönsyä / pitkulaista pilveä), Lonsahtaa, Lonsea, Loazze, Lanson, Lonson (tarkoittaa lauhkeaa / lauhtuvaa / lämmintä ilmaa / haaleaa vettä / heikkoa / rauhallista tuulta), Lontto, Lonto, Lonne, Lonnikko, Lont, Lontsik (tarkoittaa alavaa maastonkohtaa / kosteikkoa / lammikkoa / notkoa / painumaa), Lopakka, Lopakko, Loppa, Lopakoida, Lopp, Lobjakas (tarkoittaa lumisadetta / räntää / sohjoa / lätäkköä / isoa lumihiutaletta / pyryä / vedensekaista / märkää lunta), Lovissa, Lopottaa (tarkoittaa satamista / lepattamista / kahisemista), Lope, Lop (tarkoittaa merenlahtea / merenloppua), Loska, Losko, Losku, Loskua, Losjkos, Lucskos (tarkoittaa lumisohjoa / märkää / sulaa), Loso, Loseikko (tarkoittaa notkelmaa / lätäkköä / koloa / kosteaa / kivikkoista maastoa), Lotko (tarkoittaa kurua / rotkoa / notkoa), Lotma, Lotmo, Lotmake, Lotmanne, Lodmo, Lozmo, Lazmid (tarkoittaa notkoa / laaksoa / syvännettä / onkaloa / alavaa paikkaa / matalaa vettä),

Loukko, Louku, Loukas, Louk, Lougas, Lokandoks, Loawko, Luk, Lyuk (tarkoittaa koloa / merenlahtea / koloa jäässä / mutkaa / onkaloa), Louru, Lovra (tarkoittaa syvennystä / rotkoa / solaa / luolaa / railoa / rakoa jäässä), Lumi, Luminen, Lum, Luim, Lubme, Lov, Lon, Lom, Limi, Lim, Jomtse, Dumu, Tsomna (tarkoittaa lunta / loskaa / keväällä joesta lähtevää jäätä / huurretta puiden oksissa / lumisadetta / heikkoa lumisadetta), Luksa, Lulle, Luwi (tarkoittaa etelää / joen alajuoksua), Luode, Luuve, Luoteinen, Loe, Luuveh, Luodeh, Lode, Loode, Looe, Luod, Päeva loode ajal, Päev läheb loode, Loojak, Loojang, Päivykäs laskija loja, Päva läb luojo (tarkoittaa pohjoisen ja lännen välistä ilmansuuntaa / länttä / lounasta / auringonlaskun suuntaa / auringonlaskun aikaa / auringon laskemista / auringonlaskua), Luola, Luolikko, Luolakko, Lool, Lulle, Luv, Luve, Luvela (tarkoittaa onkaloa / louhikkoa / kivikkoa / kivien välissä olevaa kuoppaa / lähdettä / syvää suolätäkköä puron rannalla / matalaa / märkää maastonkohtaa / joen alajuoksun suuntaa), Luoska, Luosku (tarkoittaa vetistä maata), Luoto, Loto, Luod, Luodo, Lodo, Lood, Luotto (tarkoittaa pientä ja kallioista saarta / metsäsaareketta / kivistä / kallioista paikkaa / karia / muta / hiekkapohjaista matalikkoa / kuivaa liuskakivitasankoa / metsätöntä pientä saarta / hiekkasärkkää / erämaata / kesälaidunta), Luru (tarkoittaa pientä puroa), Lusto, Lusta, Luste, Lustu, Lustuva, Lasto (tarkoittaa vuosirengasta / puun kovaa pintakerrosta / kiven halkeamissuuntaa / vitsaa / pajua), Luppo, Luppa, Luppu, Lappo, Nupon, Lupon (tarkoittaa naavaa / sammalta), Luda, Luga (tarkoittaa kaislaa / ruokoa), Luusua, Luspa, Luspe, Lusme, Luusna (tarkoittaa joenniskaa / järven laskukohtaa / joen mutkaa), Lyly, Lylypuu, Lylyinen, Lylykäs, Lylys, Lylyksine, Lylypu, Lyl, Lylykaz, Lyli, Lylikylg, Roosk kylg, Lylikas, Lil, Lilli, Lo, Lol, Loled, Lel, Läl, Tät, Lälon (tarkoittaa kovaa / tummahkoa puuainesta havupuun selkäpuolella / janhusta / kesäistä puuta jonka kuori voidaan vetää halkeamatta / luonnonkäyrää puuta / puun pahkaa / puun tummempaa ja kovempaa sisäosaa / puun kovempaa ja punertavaa ulkopuolta / puun pehmeämpää sisäpuolta / ylöspäin kasvanutta puuta jossa on kovempi punertava sisäpuoli ja pehmeämpi sisäpuoli / käyräksi kasvanutta havupuuta / puun mutkan kovaa puolta), Lynkä, Lynkäpuu (tarkoittaa kallellaan olevaa puuta), Lähde, Lähe, Lähte, Läte (tarkoittaa lähdettä / avantoa), Listoma, Loxtoma, Läktäm, Lektam (tarkoittaa lähdettä / auringon esiin tulemista / nousemista), Läikkyä, Läikyttää, Läikkä, Läikkyö, Läikkydä, Läikitas, Läik, Läikuda, Läigatada (tarkoittaa veden lainehtimista / loiskumista / välkehtimistä / salaman / revontulien leiskumista / pälveä / lainetta / välkettä / liekihtimistä / kimaltamista), Läimähtää, Läimä, Läimeä, Läimähytteä, Läimähtädä, Läimähtelda (tarkoittaa leimahtamista / kiiltämistä / loistamista / välkehtimistä / kuultamista), Läiskyä, Läiskiä, Läiskä, Läiskyö, Läiskeä, Läiskätä, Läiskytteä, Läisky (tarkoittaa roiskumista / paljasta paikkaa / pälveä / tulen / salamoiden leiskumista / kimaltamista / välähtelyä), Lämmä, Lämmeä, Lämpöine, Läm, Lämmi, Lämme, Lämm, Lämb, Lembe, Lämbä, Lembine, Liwo, Lewe (tarkoittaa lämpöä / kuumuutta / tukahduttavaa lämpötilaa / lauhaa), Lämbuz (tarkoittaa taipunutta puuta), Länkä, Länkky, Lönkä, Laegge (tarkoittaa mutkaista / väärää puuta / pitkää notkelmaa / painannetta), Läpättää, Lävähtää, Läpätteä, Läpetädä (tarkoittaa haavan / lehtipuun lehtien lepattamista / tulen leimahtamista / lehahtamista), Lätäkkö, Lätäkkä, Lätikkä, Lätikkö, Lätäk, Lätik (tarkoittaa lammikkoa / rapakkoa), Läyli, Läylö, Läylöttää, Läylemä, Aia, Aya (tarkoittaa auringon porottamista / hiostavaa / tukahduttavaa ilmaa / kylmää / kevätkylmää), Löhötteä (tarkoittaa tulen loimua / veden lorinaa), Lököttää, Lökötteä (tarkoittaa auringon porottamista / tulen liekehtimistä / loimua), Maa, Ma, Makas, Maalline, Mua, Makaz, Mo, My, Mu, Me, Mey, Mex, Mow, Mou, Mava (tarkoittaa maata / multaista maata / maalta päin puhaltavaa tuulta / maallista / mantereenpuoleista ilmansuuntaa / maailmaa), Mahi (tarkoittaa sisältä mustunutta puuta / halkeamaa puun kuoressa), Mahla, Mahala, Mahlaja, Mahl, Mahle, Maihle, Malle (tarkoittaa koivun mahlaa), Marasto, Morosto, Murista, Marras, Moorast, Merast, Moarast, Maras, Maras-tievva (tarkoittaa matalaa koivikkoa kasvavaa vaaran rinnettä / harjannetta / koivuvyöhykettä tunturin rinteessä / metsän peittämää tunturin harjannetta),

Marja, Marjikko, Marikko, Marjakas, Marjakko, Muord, Mard, Marg, Mari, Mora, Muorje, Mar, Mör, Möro, Moori, Morin, Morip, Murop, Murow (tarkoittaa maan marjaa / hyvää marjapaikkaa / marjaterttua / kimpuksi sidottuja muuraimia), Masea (tarkoittaa leutoa ilmaa), Mastata, Mastoa (tarkoittaa jään röykkiytymistä), Matalikko, Madalik (tarkoittaa matalikkoa / alankoa), Matka, Muotke, Muotkot, Muotka, Matke (tarkoittaa kangasta / taivalluspaikkaa / kankaan / kosken sivua / kahden järven välistä kangasta jonka yli ruuhi vedetään), Muottet (tarkoittaa lumen satamista), Meuruta, Meuru (tarkoittaa tuulen / veden myllerrystä / jyryä / myrskyä), Miestää, Miestyä (tarkoittaa lehteen puhkeamista / metsän vihertämistä), Mojottaa, Mojo, Mojuta, Moju (tarkoittaa kylmän hohkaamista / kylmää ilmavirtaa / jyminää / pauhua), Moita, Myejdi, Mojda, Motse, Mote, Mat, Majda (tarkoittaa metsää / talvista metsää / talvista peuranpyyntiä / syvän lumen aikaista metsää), Molista, Molina (tarkoittaa veden solinaa), Mora, Moarre, Mur, Muri (tarkoittaa kovaa mutta upottavaa lunta / höytylunta puun oksilla / paksua huurretta puissa / keväistä hyhmää jäällä), Muikie (tarkoittaa kirpaisevaa säätä), Muju (tarkoittaa soraa / pientä / pyöreää / sileää kiveä / kivensiruja), Mulista, Mulina, Mulin (tarkoittaa kuohua / kohinaa / solinaa), Munninkainen, Munt, Munn, Männimunn (tarkoittaa kuusen / männyn käpyjä eli munia), Mura, Morre, More, Murju (tarkoittaa mutaa / turvemultaa / soran / savensekaista multaa / karkeaa hiekkaa / tomua / moskaa / murskaa), Murkku, Murko, Murkko (tarkoittaa usvaa / sumua / pakkasusvaa), Murto, Murd, Murded, Murdo, Mortet, Morto (tarkoittaa myrskyn / tuulen taittamia / kaatamia puita / kaatunutta puuta / ryteikköä / risukkoa / ukkosen särkemää / kaatamaa puuta), Muta, Muda, Modde, Moda, Motte (tarkoittaa merilevää / meren mutaa / liejua / maata / multaa / mutaista / liejuista vettä), Myhistä, Myhiseda, Myhin (tarkoittaa ukkosen hiljaista jyminää / kohinaa / pauhua / huminaa), Mykkylä, Mygar, Mygarik (tarkoittaa pientä kumpua / mäennyppylää / suurehkoa ja ohutta pilveä / ohuessa pilvessä olevaa taivasta), Mylläkkä (tarkoittaa myrskyä), Myristä, Myrinä, Myrissä, Myrätä, Myriseda, Myrin, Myrz, Myrs (tarkoittaa jyrinää / tuulen ulinaa / jyminää / pauhua), Myrsky, Myrsk, Myräkkä (tarkoittaa myrskyä / rajuilmaa / ukkosta / tuulista ja pilvistä säätä), Myreä (tarkoittaa synkkää ilmaa), Myötäinen, Myötäine, Myödäine, Mödaine, Mödeine, Miette (tarkoittaa myötätuulta), Mähje, Mähke (tarkoittaa hiillosta / kuumaa tuhkaa), Mäihä, Maiha, Määhä, Mäjäz, Mejaz, Mähä, Mähk, Mähi, Mäih, Myjsie, Mueisek (tarkoittaa petäjän / koivun mäihää / jälsiä / hienokuorista puuta / lähimpänä puuainesta sijaitsevaa ohutta kuorta / syksyllä kiskottua huonosti irti lähtevää tuohta), Mäki, Mägi, Mätsi, Mäg, Myy, Miy, Miw (tarkoittaa mäkeä / kukkulaa / kumpua / mätästä / ruohokumpua), Mätäs, Mättäikkö, Mätäsikko, Mättähikkö, Mätäz, Mätas, Mätastik, Mätal, Miekta, Met, Mäkte, Mekte, Mäkto, Bäkte (tarkoittaa mäkeä / kumpua / harjannetta / mättäikästä maata / pehkoa / pensasta / kunnasta / kukkulaa / turvetta), Möyrytä, Möyreä (tarkoittaa ukkosen jyrinää / aaltojen pauhua / kuohua / myrskyä / tyrskyjä), Nahkea, Nahkia, Njuoskas, Njuoska, Natska, Natsko, Notsko, Nasax (tarkoittaa kosteaa säätä / sadesäätä / tuoretta / alastonta puuta), Nasakka (tarkoittaa kovaa / kireää pakkasta), Natta, Naatta, Nata, Njetti, Nijetti (tarkoittaa veden pinnalle kertynyttä siitepölyä / sammalta / limaa vedessä / meressä / liejua / mutaa), Ner, Nayor, Naxor, Noxor, Naxar (tarkoittaa sembramännyn siementä / käpyä / pajun / lehtipuun norkkoa), Navakka, Navea, Napakka (tarkoittaa voimakasta / kovaa tuulta / siitä syntyvää vinkuvaa ääntä), Nenä, Nenäke, Nina, Nona, Njuonne, Njunne, Njunnje (tarkoittaa niemekettä / niemeä / niemen nokkaa / kallion kielekettä / matalahkoa / kaitaa tunturin rinnettä), Nepsa, Nepsä, Nepseä, Nepsi, Nepsak, Nepsjas (tarkoittaa tyyntä suojasäätä / kosteaa / lauhkeaa ilmaa / leutoa säätä), Neste, Nesse (tarkoittaa puun mahlaa / kosteaa / hikevää maata), Neva, Nova, Neev, Neeb (tarkoittaa aukeaa / puutonta suota / hyllyvää suoniittyä / hetettä / jokea / vesistöä / vetelää suopaikkaa / virtapaikkaa / ojaa / kanavaa / entistä joenuomaa), Niemi, Niemeke, Nemi, Niemes, Niemekeh, Niemukka, Niemyt, Niem, Nem, Nemak, Nemud, Neem (tarkoittaa niemeä / rantaniittyä), Nietos, Niatos, Nijatos, Ijatos, Nivatos, Nivotus, Nios, Nijos, Niake, Nijake, Nivake (tarkoittaa kinosta / kostean tuiskun muodostamaa sitkeää ja kovettunutta lunta / nietoksen pinnalle muodostuneita aaltoilevia viivoja), Nihkeä, Nehkeä, Nihkie (tarkoittaa tahmeaa / raskasta keliä / kosteaa nuoskaa),

Niini, Nin, Ninna, Ni, Nij (tarkoittaa lehmuksen / pajun kuorta / nuoren lehmuksen kuorta josta tehdään virsuja), Niiska, Niska, Liiska, Nisk, Niisk, Niske, Näntsi, Nins, Nison, Neyson, Nenkson (tarkoittaa kalan maitia), Nika, Nikapuu, Niko, Niga (tarkoittaa pystyyn kuivunutta havupuuta / kuivettunutta / sinistynyttä puuta), Nikama, Nikara, Nikales, Nikaleinen (tarkoittaa kasvin varressa olevaa solmua / mäen nyppylää / pientä vesiputousta / törmää / epätasaista tietä), Nila, Njalle, Nola, Näl, Nel (tarkoittaa puun jälsiä / mäihää / kuorta / tuohta / kuorenlähdön / mahlanjuoksun aikaa / koivun / pajun mahlaa / puun limaa), Nilva, Nilvakka, Nilpa, Nilppu (tarkoittaa liukasta / luistavaa keliä), Niro, Niru, Nire (tarkoittaa pientä puroa / noroa), Niska (tarkoittaa kosken alkukohtaa / yläpäätä), Niva, Njavve (tarkoittaa virtapaikkaa joessa / pientä koskea / vesiperäistä / alavaa kohtaa), Niva, Niverä, Iver (tarkoittaa visaa / kovaa ja kierosyistä puuainesta / loimukoivua / koivun juurta), Nojailla, Nojed, Njuoijal (tarkoittaa puiden huojumista / taipuisaa / notkeaa nuorta puuta / vitsaa / risua / koivun oksaa), Nolv, Nolvak, Nolvik (tarkoittaa rinnettä / törmää), Norkko, Norko, Norkonen, Norkkuo, Norguda, Nurg (tarkoittaa lehtipuun kukintoa / urpua / havupuun vuosikasvainta / kerkkää / pisaraa / tihkumista), Noro, Nur, Ner, Nar (tarkoittaa pientä puroa / uomaa / uraa / vesiperäistä notkoa / soista maata / puron reunaa), Njoaske, Nocka, Notka (tarkoittaa notkoa / laaksoa), Notko, Notkelma, Notkelmo, Notkelmus, Notk, Netku, Notku (tarkoittaa laaksoa / notkopaikkaa / alannetta / hyllyvää paikkaa), Nousu, Nouzu, Neisu (tarkoittaa auringonnousua), Nalo, Nolo, Nel, Nila vilin, Nolip, Naa, Nali, Nalu (tarkoittaa mahlaa / nilaa / mahlanjuoksun aikaa / irtoavaa puun kuorta / tuohta / puun nilakerrosta), Nummi, Nemmi, Nomm, Num, Nome, Nom, Numi, Numk, Nomen, Numon, Nomon, Nop (tarkoittaa kanerva / hiekkapohjaista maata / kangasta / ylistä / taivasta / tasaista mäen lakea jolle on hyvä pystyttää kota / säätä / jumalaa), Nuoha, Nuuha (tarkoittaa roskakerrosta veden pinnalla / lentävää pölyä / siitepölyä / lumipyryä / tuiskua), Nordi (tarkoittaa uutta / pehmeää heinää), Ner, Ner-kidz (tarkoittaa nuorta koivua), Nuorikko, Nuorejikko (tarkoittaa nuorta metsää), Nuortea, Nuortua, Norelle, Nuortelee (tarkoittaa lumen pehmenemistä suojasäällä / taivaan menemistä pilveen / sään muuttumista kosteaksi), Nuoska, Nuoskea, Noska, Njuoskas, Njuoska, Natsko, Natska, Notsko (tarkoittaa leutoa talvisäätä / suojalunta / kosteaa / nihkeää keliä / märkää / sateista säätä), Nuotio, Nuorio, Nuotivo, Nuodiu, Nuodivo, Nodjo, Nodi, Notjo, Nodja, Nötna, Nuta, Nota (tarkoittaa leiritulta / rakovalkeaa), Nupu, Nupukivi, Nupula (tarkoittaa pientä ja pyöreää kiveä / kumparetta / mäennyppylää), Nuristaa, Nurista, Nuru, Nurissa (tarkoittaa veden noroa / norisemista / valumista), Nurmi, Nurmikko, Nurmikka, Nurmoi, Nurmittsu, Nurm, Norm, Norma, Nurom, Norom (tarkoittaa nurmikkoa / niittyä / nurmikenttää / ruohottunutta paikkaa / ketoa / vedessä / saarella sijaitsevaa heinikkoa / mättäistä / pientä mäntyä kasvavaa suota / rantaniittyä), Nysty, Nystyrä, Nystermä, Nystyrikkö (tarkoittaa mäennyppylää / epätasaista maata), Näljä, Näljy (tarkoittaa mahlaa / limaa), Näre, Näreikkö, Näräisikko, Närejikkö, Närestik (tarkoittaa nuorta kuusta / havupuuta / pientä / keskenkasvuista puuta / kitukasvuista metsää / pieniä kuusia kasvavaa aluetta / kuusikkoa), Nätä, Njacco, Njazos, Njacco-muotta, Njieccat, Näc, Nac, Nätsäkkä (tarkoittaa kosteaa lunta / nuoskaa / suojasäätä / suojalunta / kostuvaa säätä / kosteaa / vetistä maata), Nöyrä, Neyrä, Naewre (tarkoittaa huonoa säätä / pyryä / tuulista säätä / huonoa maaperää), Voz, Woz (tarkoittaa joen haaraa / sivujokea), Ohto, Oakte (tarkoittaa äkillistä sadetta / lumikuuroa / synkkää sadepilveä / kuuroa), Oiva, Oaive, Wuj (tarkoittaa pyöreähköä tunturia / tunturin huippua / puun latvaa), Oja, Ojanne, Ojanneh, Ojandeh, Eja, Voja, Vuoja, Vuojj (tarkoittaa uomaa / puroa / kosteaa notkelmaa / puroa / puron uomaa / vartta / vanhaa joen uomaa / lammikkoa / veden täyttämää notkelmaa), Oksa, Oks, Ehsa, Ohsa, Oakse, Uks, Usj, Oso, Vos (tarkoittaa oksaa / oksanhaaraa / piikkiä), Onkalo, Ongelma, Onkura, Ungas, Unk, Vuoggo, Ogge, Oaggi, Wanka, Wonxo, Wonx, Wonk, Onk, Wank, Baggo, Banka, Qoqqa (tarkoittaa luolaa / onttoa kohtaa puussa / onkaloa / kosken alla olevaa syvännettä / kapeasuista pientä lahtea / kuoppaa),

Onsi, Ontelo, Ontto, Ons, Ondz, Ondus, Onz, Esi, Oos, En, Oansa, Undo, Unda, Udur, Odu, Vuowda, Onot, Onte (tarkoittaa onteloa / koloa / notkelmaa / notkoa / syvennystä / onkaloa / luolan / puun koloa / onkaloa / mehiläispesän aukkoa / vesilinnun pesäkoloa), Ontua, Ontuo (tarkoittaa puun taipumista / huojumista), Orko, Orkko, Oro, Orkonen, Orkama, Org, Oorgaa, Oorge, Orgo, Urge (tarkoittaa kosteaa notkoa / laaksoa / koloa / noroa / kahden korkeahkon mäen välissä olevaa laaksoa / vesiperäistä kuusikkoa kasvavaa notkoa / rotkoa / kuusikkokorpea / hiekkaharjannetta / nummea / hiekkaista metsämaata / harjannetta), Otava, Ottava, Pien otava, Atama, Odama, Lapin otava, Adam, Odamus, Odav (tarkoittaa ison karhun / pienen karhun tähtikuviota), Oulu, Oulo, Ouloi, Ouru (tarkoittaa tulvaa / tulvavettä / sulanutta lunta / lumisohjoa / lumensekaista vettä), Ouru, Ouranne, Ouring, Oavrre (tarkoittaa notkoa / kapeaa / syvää laaksoa / syvännettä / koloa / onkaloa puussa), Outa, Vuowde, Unt, Wont, Vad (tarkoittaa metsää / metsämaata / saloa / asumatonta aluetta), Ovi, Aw, Ew, Ow (tarkoittaa joen suuta), Paahtaa, Pahtaa, Pahde, Paahde, Pahutada, Poahtoa, Poahe, Puahtada, Pahted, Pahta, Pasta, Piz, Pez (tarkoittaa auringon porotusta / kuumuutta / paahdetta / poltetta / paistetta / kovaa tuulta), Paakku, Paakale, Poakku, Paak (tarkoittaa kimpaletta / lumimöhkälettä / kokkaretta / palloa), Paaltaa, Palto (tarkoittaa veden pohjan kuultamista / auringon valon heijastumista veden pinnassa), Paanne, Panne, Baddat, Baddas, Pattatahka, Baaddetes, Bandat (tarkoittaa uhkujäätä / virtaavan veden muodostamaa monikerroksista jäätä / tilapäistä / jään muodostamaa tukkeumaa joessa / paannekeliä / pohjaan asti jäätynyttä / tulvivaa jokea), Pahta, Poahto, Bakte (tarkoittaa jyrkkäseinäistä kalliota / rantatörmää / lohkaretta / kallioseinämää), Pakista, Paata, Pakina, Pakize, Pagi, Pagin (tarkoittaa myrskyn jyrinää / räiskettä / tuulen / sateen puuskaa / puhetta), Pakkanen, Pakainen, Pakastua, Pakkain, Pakkaine, Pakkavuo, Pakastada, Pakaine tsylmä, Pakkaina, Pakane, Bakkas, Bakka (tarkoittaa yltyvää / kiristyvää pakkasta / kylmää / kylmentyvää ilmaa / pakastumista / kovaa / läpitunkevaa / viiltävää kylmyyttä / hyvin kylmää / kuumaa), Pako, Pakovesi, Paeta, Pago, Pageta, Pageda (tarkoittaa laskeutuvaa / pakenevaa merivettä / laskuvettä / juoksevaa / virtaavaa vettä / laskevaa jokea), Palo, Palava, Palavaine, Palau, Palada, Palla, Pelo, Poleda, Polendik, Palu, Palavus, Palami, Buollet, Paloms (tarkoittaa palavaa / metsäpaloa / kuumuutta / tulipaloa / palanutta / palavaa paikkaa metsässä / loistavaa / tulista / nummea / kangasta), Palas, Pallas, Balges (tarkoittaa eläinten polkua / porojen oleskelupaikkaa / jäniksen / hirven polkua / porojen kesälaidunta), Päivänpalaus, Päivänpalaaminen, Pallat, Palavni (tarkoittaa kesä / talvipäivänseisausta / päivän kimpoamista takaisin / tulemista tajuihinsa), Palella, Paleltumus, Buolas, Paloms, Poj, Paj, Pajot, Fagy (tarkoittaa palelemista / pakkasta / kylmää / paksua hankea / jäätymistä), Palsa, Balsa (tarkoittaa roudan synnyttämää turvemätästä / kumpua / mätästä suolla), Pamahtaa, Pamaus, Pamu, Pamahella, Pammahos, Pamissa, Pamahtoa, Pamakko, Pamahus, Pamahtada (tarkoittaa myrskyä / ukkosen jyrinää / pauketta), Paras (tarkoittaa lauhkeaa ilmaa), Parvi, Parv, Parva, Paro, Por (tarkoittaa lintu / kalaparvea / peuralaumaa), Pata, Patama (tarkoittaa pyöreää syvännettä / lampea), Patvi, Patvinen, Padv, Badva, Balma, Balva, Palvi (tarkoittaa kovaa puuta / visaa / koivun kylkeen kasvanutta kovaa ainesta / koivun kylkeä / kelopuuta), Pauhata, Pauhina, Pauhu, Pauhuta, Pahvata, Baffat (tarkoittaa kosken / veden kohinaa / kuohua / loisketta / pauhua), Pehko, Paju pehko, Pehe, Peheikko, Pöheikkö, Pehkosikko, Pehkozikko (tarkoittaa pensasta / pensaikkoa / pajupensaikkoa / sakeaa pensaikkoa), Pehku, Pehka, Pehk (tarkoittaa kuivaa puun jätettä / lahoa puuta / lahoa / mädäntynyttä puuta / kantoa / koivua), Pehme, Pehmeä, Piemdo (tarkoittaa leutoa / lauhaa ilmaa), Pensas, Pensaikko, Pensikko, Pensasto, Pendzahaine, Penzaz, Penzhist, Pezaz, Poosas, Poosastik, Pezoz, Baesse, Bessudak, Bestak, Biesta (tarkoittaa pensasta / pehkoa / pensaikkoa / tuohta / koivua / koivuista vitsaa), Penseä (tarkoittaa leutoa / lauhkeaa ilmaa), Porm, Perm, Parma (tarkoittaa tomua / maata / metsäistä ylänköä), Perukka (tarkoittaa pientä lahtea / pohjukkaa), Perin tule, Perälin tuli (tarkoittaa myötätuulta), Pesä, Pesäkkö, Peza, Pesa, Pieza, Baesse, Pize, Piza, Pozäs, Pozas, Puz, Piz, Pus-kar, Poz, Piti, Pit, Pel, Feszek, Pide, Fide, Fote, Pito, Phidä (tarkoittaa eläimen / linnun pesää / pientä kuoppaa / munaa / munia / saukon pesää),

Pieska, Peski, Baeske (tarkoittaa soiden välistä kapeaa kangasta / vaarojen välistä kangasmaata / ajoittain kuivuvaa joen sivuväylää / matalikkoa joessa / vetisen heinikon muodostamaa kangasta / kahden saaren välistä matalikkoa / kapeaa heinikkoista salmea / notkelmaa / tunturipolkua), Pihka, Pihkavesi, Pihk, Pihke, Pihku, Pihkuzikko, Pihestik, Pekke, Piyoa, Piyli (tarkoittaa havupuun pihkaa / koivun mahlaa / tiheää havu / lehtimetsää / mäntyä / männikköä / metsää / pöheikköä / vesakkoa / tiheää nuorta metsää / pihkaa jolla paikataan venettä), Pii, Piilevä, Piimaa, Pikivi, Binal, Päe, Fu, Fala, Py, Pi, Hilä, Hyla (tarkoittaa piikiveä / piihappoa sisältävää levää / piilevää sisältävää huokoista maata / kovaa puuainesta lengon puun alapuolella / kiveä / vuorta / kalliota / malmia), Piiska, Piiskoa, Piisk, Piisata, Pisk (tarkoittaa sadepisaraa / pisaroimista / vihmomista / tihuttamista), Pilpa, Pilva, Pilpaleh (tarkoittaa hitua / lastua / männyn kaarnasta maahan / hangelle putoavaa hilsettä / kariketta / roskaa), Pilvi, Pilvinen, Pilves, Pilvettyä, Pilvine, Pilvetöin, Pilv, Pilvestuda, Pilvez, Pilvin, Pila, Pilu, Balva, Pejel, Pel, Pol, Pilem, Pildini, Pil, Piv, Pelon, Peton, Pälon, Felho, Felleg (tarkoittaa pilveä / pilvistä / pilvetöntä säätä / pilvipeitettä / varjopaikkaa / pilveen menevää taivasta / myrsky / ukkospilveä), Pimeä, Pimennys, Pimeys, Pimento, Pimmehys, Pimie, Pimetä, Pimevys, Pimitteä, Pimed, Pimenzuda, Pimeduz, Pimitada, Pimiä, Pime, Pimedus, Pimdo, Pimdom, Ku pimdoks, Päva pimdoks, Pelmit, Pejmit, Pejmini, Tolez pejmitomon, Pemid, Pemdini, Päewde, Feide, Faemei, Pimedä, Pilmitä (tarkoittaa pimeyttä / kuun / auringon pimennystä / pimentyvää / hämärtyvää / tummuvaa säätä / aikaa), Pent (tarkoittaa auringon peittymistä / menemistä pilveen), Pirakka, Pirhakka (tarkoittaa kovaa pakkasta / raikasta / rapeaa / viileää säätä), Piristä, Pirata, Pirauttaa, Piristää, Pirisytteä, Pirahuttoa, Pirskoa, Pirskuo (tarkoittaa sateen / veden tihkumista / valumista / roiskumista / kuuroja / kuurosadetta / lehtien varisemista / karisemista / rapinaa), Pirjanne, Pirjanki, Pirjanti, Pirjo, Tuulenpirjo, Piring (tarkoittaa myrskyä / tuiskua / tuulenpuuskaa / lumisadetta / kovaa tuulta / rajuilmaa), Pisara, Pisaroida, Pisota, Pisareh, Pizar, Pizerta, Pisar, Pisu, Pizems, Pizeme, Pizom, Pisko, Piskottaa, Pesk, Pesy, Pess, Posoy, Poso, Posi (tarkoittaa tihkumista / pisaraa / sadetta / satamista), Pitkäinen, Pitkänen, Pikne, Pitki (tarkoittaa ukonilmaa / ukkosta / salamaa), Pohja, Pohjonen, Pohjoinen, Pohjantähti, Pohjannaula, Pohjain, Pohjukka, Pohjaine, Pohd, Pohdaine, Pehja, Pohi, Pohine, Puoi, Puoj, Boahje, Boaihe, Boje-nawle, Pohjanael, Puoi-Naggol (tarkoittaa pohjoista / syrjäseutua / pohjoistuulta / pohjantähteä / pientä lahtea / pohjukkaa / pohjoisnapaa), Pohjan maa, Pohja-maa, Pohjola, Pohjala (tarkoittaa saloseutua / sydänmaata / äärimmäistä pohjolaa), Pohjanpalo, Pohjavalgus, Pohjalased, Pohjalesed (tarkoittaa revontulia), Pohja-meri (tarkoittaa jäämerta), Poikki, Poikkinen (tarkoittaa lounastuulta / sivutuulta), Polku, Polanne (tarkoittaa kovaa / pinnalta kantavaa ja alta upottavaa lunta / hankea / poljettua lunta / uraa), Pono, Ponojää, Spoadna, Spoadnot (tarkoittaa kohojäätä / uhkujäätä vanhan jään päällä / lumetonta jään pintaa / ohutta / kovaa lumipeitettä / sileää / kokkareista jään pintaa), Pore, Poreilla, Porettuo, Pori, Poret, Boara (tarkoittaa säröä / halkeamaa / railoa / sulaa paikkaa jäässä / veden kuplimista / jään halkeilua / rantasulaa / jään päälle nousevaa vettä / vedestä nousevia ilmakuplia / sulaa aukkoa joka keväällä ilmestyy jäähän / kirkasta kevätjäätä jonka päältä lumi on sulanut / heikkoa kevätjäätä), Porhuta (tarkoittaa veden pulppuamista koskessa), Porista, Porina, Porottaa, Porissa, Borato, Purams, Bired (tarkoittaa veden / sateen ropinaa / lorinaa / kosken kuohua / jyrinää / jään päälle noussutta vettä), Poro, Porokko, Pori, Por, Puure, Bor (tarkoittaa pölyä / tomua / hietikkoa / lentohiekkaa / kuraa / lokaa / savua / tuhkaa), Porottaa, Porotta, Porotada (tarkoittaa auringon paahdetta / tuulen puhaltamista / kovaa tuulta / pakkasen puremista / sitä kun tuuli puhaltaa jään puhtaaksi), Boatka (tarkoittaa kapeikkoa / solaa / salmea), Potkasto (tarkoittaa salaman lyömistä), Poukama, Poukamo (tarkoittaa lahtea / joen mutkan pohjukkaa / syvännettä / lahdelmaa), Poukkaa, Poukta, Poukahtada, Tulipoukko (tarkoittaa tulen räiskymistä / rätinää / palavien puiden paukkumista / kipinöitä), Pounu, Pounikko, Bowdna (tarkoittaa mättäikköä / isoa mätästä), Pudas, Puvas, Budes, Bovces, Poovtes, Pasol, Posol, Posal, Past, Posoa, Parad, Parod (tarkoittaa joen sivuhaaraa / joenhaaraa joka muodostaa kuivana aikana erillisen lahden / järven / syvännettä / joen pyörrettä / kolmen päivämatkan pituista / päässä olevaa sivujokea / joen käsivartta), Putous, Putovus (tarkoittaa vesiputousta), Puhaltaa, Puhaltoa, Puhaldus (tarkoittaa tuulen puhaltamista / puhuria / puuskaa), Puhde, Puhe, Boktet, Puvtams (tarkoittaa aamun / illankoittoa / aamuhämärää / iltahämärää / heräämis / nukkumaanmenoaikaa),

Puhi, Puhikko (tarkoittaa pehmeää hiesumaata), Puhista, Puhina, Puhissa, Puhin (tarkoittaa tuulen suhinaa / puhallusta / pauhua), Puhti, Pohti (tarkoittaa tuulen puuskaa / ilmavirtaa / kovaa tuulta), Puhua, Puhhua, Puhuri, Puhuda, Puoto, Puotso, Bossot (tarkoittaa tuulen puhaltamista / puhuria), Pujo (tarkoittaa pitkää ja taipuisaa oksaa / vitsaa / nuorta puuta), Bokke (tarkoittaa kapeikkoa), Pulakka, Pulake (tarkoittaa heikkoa / rikkoutuvaa jäätä / suonsilmäkettä), Pulista, Pulahtaa, Pulissa, Bulisa, Puliseda, Pulin, Bulikso, Puljahtaa, Puljata, Pulkita (tarkoittaa veden solinaa / lorinaa / loisketta / pulputusta / aaltoilua / kalojen hyppimistä / molskimista / nousemista pintaan), Pulju, Buolza (tarkoittaa harjua / kumpua), Pulputa, Pulpettoa, Bulbotada, Bulbutob, Pulbitseda (tarkoittaa lähdeveden kuplimista / pulppuamista / poreilemista / solisemista), Punni, Punnimi, Punno (tarkoittaa punaista / punertuvaa / aamu / iltaruskoa / revontulia), Punkol, Ponxol, Ponkol, Bog (tarkoittaa lumipaakkua / puun pahkaa / oksan / tuohen rosoa / silmua), Puosta, Puost, Puostas (tarkoittaa rannalle ajautunutta jääkerrosta / vaahtoa / roskaa / jäälohkareita / röykkiöitä / jyrkkää / korkeaa joen / puronrantaa), Puoto, Puotto, Buoddo (tarkoittaa patoa / vesiputousta), Puras, Puraz, Pura, Purikas (tarkoittaa jääpuikkoa), Purha, Purhottaa, Purhuaa, Purhata, Purhuta, Burhu, Puras, Burz, Borsot (tarkoittaa vesiputousta / kosken / virran kuohua / vaahtoa / pyörrettä / kuohuvaa / poreilevaa virtaa / kohisevaa koskea / ilmakuplia vedessä), Purista, Purina, Pure, Purissa, Purata, Purineh, Puriseda (tarkoittaa poretta / kuplaa / vaahtoa / veden solinaa / pulputusta), Purku, Purkaa, Purkoa, Purgu, Purguta, Purg, Borga, Porf, Puryoz, Purya, Purdzini, Pira, Pirzini, Porke, Pork, Porzaj, Porki-wat, Parxa, Porxa, Porto, Parto, Parontaj, Purqat, Purqaltse (tarkoittaa lumipyryä / kinosta / tuiskua / lumituulta / aaltojen särkymistä vaahdoksi / tuiskuttamista / pyryttämistä / lehtien pyörimistä ilmassa / umpeen tuiskuamista / peittymistä lumeen / hiekkaan / pölyyn / lumimyrskyä / tuuletonta / suuria lumihiutaleita satavaa ilmaa / tuulista ja kylmää tihkusadetta), Puro, Purakko (tarkoittaa puroa / kosteaa maastonkohtaa / lampea / rapakkoa), Purra, Purema, Borrat (tarkoittaa pakkasen puremista / puremaa), Putskahtoa (tarkoittaa tulen hulmahtamista), Putu, Putista (tarkoittaa rikkoja / roskia / varisemista / karisemista), Puu, Puusto, Puihisto, Puukas, Pu, Puistu, Pui, Fa, Pa, Po, Cha, Hä, Chy (tarkoittaa puuta / suurta määrää puita / metsikköä / runsaspuista metsää), Puurtaa, Puurtelee, Puurre, Puurto, Puurtava, Puurtamo, Lähteenpuurto, Meripuurto, Purde, Purtkist, Purdi (tarkoittaa virtaavan veden jättämää vanaa / värinää / vedenpinnan alapuolella olevan kiven aiheuttamaa vanaa / pyörrettä / kuohua / lähdettä / pientä lähdettä / merenpinnan nousua / laskua / soista / lähteistä paikkaa metsässä), Puuska, Puska, Pusku (tarkoittaa äkillistä tuulenpuuskaa / tuulispäätä / vihuria), Pylväs, Pylväke, Pylvänne (tarkoittaa pientä ylännettä / kumpua / ympäristöstään erottuvaa metsäkumparetta / mäennyppylää), Pyry, Pyryttää, Pyräkkä, Porrad, Pyra, Pöry, Myry, Myräkkä (tarkoittaa lumipyryä / pyryttämistä / tuiskuttamista), Pysty, Pystö (tarkoittaa ukkospilveä / pystyjyrkkää seinämää), Pyterä, Pyteriäinen, Pydel (tarkoittaa sameaa / sumeaa vettä / ilmaa), Pyöhtää, Pyöhätteä, Pyörre, Pyörte (tarkoittaa lumen / veden pyörimistä / tuiskuamista / pyörrettä vedessä), Päivä, Päiväinen, Päivettyä, Päiväys, Päivittyö, Päiv, Päiduda, Päev, Päevituda, Päva, Päuvi, Baeive, Bi, Bia, Feabe, Py, Pö, Pötpi, Pejwä (tarkoittaa aurinkoa / ruskettumista / päivän matkaa / päivän valkenemista / tulta / valoisaa / lämpöä / lämmittävää), Pälgatada, Pälk (tarkoittaa elosalaman välähtämistä / elosalamaa), Pättärä (tarkoittaa kumpua / töyryä), Pöhö, Pöhistä, Pöhissä (tarkoittaa tuulen suhinaa / kohinaa / puuskaa), Pöhlö (tarkoittaa kantoa / pökkelöä / lahoa puunrunkoa), Pökkö, Pökö, Pökkelö, Pökkilö, Pökkylä, Pökkä, Pökköi (tarkoittaa pölkkyä / lahopuuta / käpyä / havupuun kerkkää / lahoa kantoa), Pölhö (tarkoittaa onttoa / lahoa puuta / kantoa / kääpää), Pöly, Pölly, Pölu, Pelu, Pölly (tarkoittaa pölyä / tomua / siitepölyä), Pönttö (tarkoittaa onttoa puuta / pökkelöä), Pöyry (tarkoittaa vilunvärettä),

Raatikko, Ratikko, Räätikkö, Niitunräätikkö (tarkoittaa savensekaista / kivistä / kuivaa maata / vesiperäistä mättäikköä), Rahn, Ron, Ronoz (tarkoittaa pölkkyä / lohkaretta / järkälettä / kaatunutta juurakkoa / meren pohjassa olevaa puunrunkoa), Raikas, Raikea, Raiketa, Raikostuo (tarkoittaa raikasta / kylmää ilmaa / tuulen / sateen tyyntymistä / tulen hiipumista / savun hälvenemistä / taivaan kirkastumista), Railo, Raito, Rairo, Raivo, Roiro, Roilo, Roila, Lairo, Rairo, Raira, Rajlu (tarkoittaa halkeamaa jäässä / säröä / uurretta), Raisu, Raisa (tarkoittaa rajua / koleaa / ankaraa säätä / myrskyä), Raju, Rajuilma, Rajumyrsky, Railakka, Raimakka (tarkoittaa ankaraa / rankkaa säätä / sadetta / myrskyä), Rakka, Rakas (tarkoittaa tunturissa sijaitsevaa kivikkoa / louhikkoa), Ramu, Ramakka (tarkoittaa kovaa tuulta / rankkaa sadetta), Rani, Ranimoa (tarkoittaa kivikkoista maata), Rankka, Rank, Ränk, Metsaränk, Rang, Ränka (tarkoittaa koleaa / sateista / myrskyistä ilmaa / rajua sadekuuroa / lohkaretta / järkälettä / tiheää metsää / paksuja pilviä / autiota ja sankkaa metsää), Rapa, Rapakivi, Rapahine, Rapatsivi, Rapapu, Rapaso, Raba, Rappe, Rappa, Ropa (tarkoittaa lokaa / kuraa / liejua / pölyä / soraa / haurasta kiveä / puuta / hyllyvää suota / rämettä / jään kappaletta), Rapakko, Ropakko (tarkoittaa kuralätäkköä / lammikkoa / soista / vetistä maata / mutaa / liejua / kuraa), Rapista, Ravissa, Rapina, Rapineh, Rabin (tarkoittaa oksien / sateen rapinaa / ropinaa), Rapista, Ravissa (tarkoittaa lehtien varisemista / rapinaa), Rasea, Rassi (tarkoittaa raskasta / painostavaa ilmaa), Raueta, Raugeda (tarkoittaa jään sulamista / tulen hiipumista / tuulen laantumista), Ravauttaa, Rabaita (tarkoittaa äkillistä sadetta / hallan panemista), Rehakka, Rehissä, Rehka, Rehahtoa (tarkoittaa roihuavaa tulta / roihua / hehkua / leimahtamista / kytemistä), Rehevä, Reheä, Rehie, Rehed (tarkoittaa runsaskasvuista / vehmasta / tuuheaa), Rehu, Reu, Riuv, Rähk, Rohk, Rohu (tarkoittaa havupuun kariketta / ruohoa / soraa), Remahtaa (tarkoittaa liekkiin leimahtamista), Retu, Redu, Reo (tarkoittaa likaa / kuraa / lokaa), Riehua, Riehuo, Rehuda (tarkoittaa tuulen / tulen pääsemistä valloilleen / roihuamista / kytemistä), Riemu, Riemuta (tarkoittaa pyryilmaa / tulen roihuamista), Riena (tarkoittaa lokaa / riitettä), Rihk, Rähk, Rohk (tarkoittaa mutaa / soraa / rikkaa), Riistää, Riista, Riiste (tarkoittaa ukkosen pirstomaa puuta / sälöjä / tikkuja), Riittää, Riittyä, Riite, Riitta, Riitto, Riitteä (tarkoittaa riitteeseen jäätynyttä vettä / veden jäähtymistä / hiilloksen hiipumista / ohutta jääkuorta vedessä), Riivanne, Riive, Riivannes, Riivannos, Riivanneh (tarkoittaa lasimaista / karkeaa jääkerrosta hangen päällä / jäistä keliä / lumen pinnalle muodostuvaa kohvaa), Rimpi, Rimmi, Rimmikko, Rimpe, Riipi (tarkoittaa hyllyvää / vetistä suota / suonsilmää / hetteikköistä ja puutonta suota / suolampea), Rinne, Pilverinne, Radda, Baeive-radda (tarkoittaa mäen viettävää puolta / rinnettä / pilvijuovaa / päivän puoleista rinnettä), Ripottaa, Ripotella, Rippoa, Ripeksiä, Riputada, Roppad (tarkoittaa harvakseen satamista), Ripsaa, Ripsahtaa, Ripsiä, Ripsata, Ripsed (tarkoittaa ripottelevaa ilmaa / pisaroimista), Ritva, Rihva, Rilva, Ritvakka, Ritv (tarkoittaa hentoa lehtipuun oksaa / kerkkää), Rohista, Rohissa (tarkoittaa tulen roihuamista), Roihu, Roihuta, Roihahtaa (tarkoittaa liekkiä / tulen roihua / loimuamista), Roju, Rojakka, Rojeikko, Rojuilma, Rojukas, Rojusta (tarkoittaa ryteikköä / sateista / tuulista / myrskyistä ilmaa / vanhaa / mädäntyvää metsää), Rome, Romo, Romottaa, Romottoa, Romie, Romssu, Rompsu, Rompsi, Romsi (tarkoittaa loimua / kajoa / ruskoa / nuotiota / roviota / kajastusta / paistetta / auringon / taivaan / nuotion paloa), Romista, Romahtaa, Romeikko, Romahtada (tarkoittaa puun kaatumista / rytinää / kivien sortumista / ryteikköä), Ropista, Ropina, Ropaus, Rovissa, Ropissa, Roappat, Ropsia, Ropsta (tarkoittaa sateen ropinaa / sadekuuroa), Roppa, Roppasade, Roppavihma (tarkoittaa rankkasadetta), Roso, Rusa (tarkoittaa halkeamaa / rosoa puun kyljessä / koloa / pahkaa), Roitova (tarkoittaa rankkasadetta), Rotko, Rötkö, Roatko (tarkoittaa jyrkännettä / maaston halkeamaa / vesiperäistä notkelmaa / rämeikköä / sortumaa joenuomassa / kivistä aluetta), Rousk, Rousane (tarkoittaa muhkuraiseksi jäätynyttä tietä / jäätä), Rouskua, Rouskaa, Roawsket, Röyskeä (tarkoittaa hangen / risukon narskumista / ritinää), Rouste, Rousteinen, Rousteikko, Roustikko, Roustanne, Roustale, Röyste, Röysteikkö (tarkoittaa rosoiseksi jäätynyttä maan / lumen pintaa / teräväsärmäistä jäätä / routaa / kelirikkoa / sohjoa / pintaroutaa), Rova, Roavve, Rava (tarkoittaa metsäistä harjua / mäkeä / harvametsäistä / kivikkoista ylänköä / vaaraa / kangasmaata / vanhaa paloaluetta / mäntyjä kasvavaa harjua / vaaraa / kivikkoa / vedenalaista kiveä / kivikkoista merenpohjaa / särkkää / karikkoa),

Ruija, Ruijat, Rutja, Rutjat (tarkoittaa revontulia), Rujo, Ruja, Ruju (tarkoittaa huonoa ilmaa / risuja / roskia), Ruka, Ruakas, Ruga (tarkoittaa kovettunutta kuusenpihkaa / kuivaa pihkaa), Rumauttaa, Rumissa (tarkoittaa rankkaa sadetta / myrskyn jyrinää), Runka, Rogge (tarkoittaa lumeen painunutta jälkeä / kuoppaa / syvännettä / joen uomaa), Runnata (tarkoittaa jäiden liikehtimistä / kasaantumista röykkiöiksi), Ruznaz, Runses (tarkoittaa suurikokoista eläintä / kalaista vettä), Ruoja, Roja (tarkoittaa mutaa / liejua / likaa / lokaa), Ruona (tarkoittaa puroa / pientä / matalaa lahtea / vesiperäistä rantaa), Ruopas, Ruopikko, Ruopastuo, Ruopaz, Roppaz, Ropas, Ropak, Ryöpäs (tarkoittaa kiviröykkiötä / jääkasaa / jään ahtautumista röykkiöiksi / jäälauttaa / sorakumpua / törmää), Rupa, Ruupu, Ruuppu, Ruppa, Rupakko (tarkoittaa mutaa / rapaa / kuivunutta mutaa / kuralammikkoa), Rupajaa, Rupista (tarkoittaa sateen ropisemista), Rusahtaa, Rutsahtoa, Rutsata (tarkoittaa risujen / jään ritinää / murtumista / narinaa), Ruzu, Rocce (tarkoittaa kiviröykkiötä / kapeikkoa), Ruska, Ruske, Rusjka, Rusko, Ruso, Ruskottoa (tarkoittaa ruska-aikaa / lehtien punertumista / ruskoa / punerrusta taivaalla), Ruta, Rutainen, Rutakka (tarkoittaa suomutaa / ruoppaa / risukkoa), Ruto, Ruteikko, Rotto (tarkoittaa kostealla paikalla kasvavaa rantapensaikkoa / ryteikköä / tiheää pensaikkoa / lehtoa), Ryti, Ryty, Rytä, Rydi (tarkoittaa rannalle kerääntyneitä kuivia kaisloja / aaltojen tuomia roskia), Ryönä, Ruona, Ryöneikkö, Ryönäkkö (tarkoittaa rannalle ajautunutta törkyä / vesikasveja / risukkoa / ryteikköä / puroa / lahdeketta), Ryöpytä, Ryöppy, Ryöpäkkä (tarkoittaa rankkaa sadetta / tuulta / pyryä / lumituiskua / myrskyä / kosken putousta / rajuilmaa), Rähmane, Rähk (tarkoittaa likaista / usvaista / soraa), Räikkä, Räikää, Räike (tarkoittaa tulen / nuotion pauketta / rätinää / kirkasta ilmaa), Räjähtää, Räjähys, Räjahtada (tarkoittaa ukkosen pauketta / jyrinää / salaman leimahdusta), Räkittää, Räköttää, Räkki, Räkittä, Räkitteä, Räkittada, Räkitada, Räkkevys, Räkatada, Raeaehad (tarkoittaa auringon paistetta / kuumuutta / hiostavan lämmintä ilmaa / hellettä / äkkikuumaa), Rägin, Rägastik (tarkoittaa räiskettä / rätinää / tiheikköä / ryteikköä), Räme, Rämeikkö, Rämäkkö, Rämäkkä, Rämejikkö, Rieme, Riemejikkö, Rämik (tarkoittaa kitukasvuista puuta kasvavaa suota / suoperäistä maata), Rämäkkä, Rämie (tarkoittaa laihaa maata / onttoa / lahoa), Ränsy, Ränsä, Ränsyilma, Räntsä, Räntsätä (tarkoittaa räntäsadetta / huonoa säätä), Räpeikkö, Räpejikkö, Räbastik (tarkoittaa rämeikköä / vesakkoa / pensaikkoa), Räpsiä (tarkoittaa vihmomista), Räsähtää, Räsähteä, Räzaita, Räzeleda (tarkoittaa kaatuvien puiden / oksien rytinää / pauketta / murtumista / huojumista tuulessa), Räteikkö, Rätäsikkoi, Räde, Rätäzikko, Rädi, Rädine, Rädastik (tarkoittaa ryteikköä / tiheää kuusikkoa / risukkoa), Rätistyä, Rätsistyö, Rätsäkkä, Rätsäkkö (tarkoittaa lakastuvaa / lakoutunutta metsää / rosoista maata), Rätistä, Rätinä, Rädin (tarkoittaa rätinää / rytinää / sadekuuroa), Rätkähteä, Rätkeä, Rätky, Rätskähtää, Rätskeä, Rätskäitä (tarkoittaa ukkosen jyrinää / pauketta / salaman iskuja), Räykeä, Räätyä, Räytyö (tarkoittaa kuumaa / hautovaa ilmaa / palavaa / hiipuvaa / roihahtavaa tulta), Rääseikkö, Räseikkö, Rääsikkö, Räsikkö (tarkoittaa kitukasvuisia puita kasvavaa rämettä / ryteikköä), Räätää, Räätyä, Reäteä (tarkoittaa auringon kuumuutta / paahdetta / tulen palamista / kuumottamista), Römpsy, Römsy, Römsytä, Römssytä, Rönsy, Röntsä, Röntseilma, Rönttäilma, Röntsytä, Rönttsä, Röntsäkkä, Rönäkkä (tarkoittaa räntäsadetta / sateista ilmaa / myrskysäätä / loskakeliä), Rönsy, Röntsy, Rönsytä (tarkoittaa kasvien vaakasuoraan kasvavia versoja / marjaterttuja / kasvin vesomista), Röyheä, Röyhevä, Röyhelö, Röyhy, Röyhätä, Röyhkytä (tarkoittaa rehevää / rehevöityvää / heinäkasvin kukintoa / tulen roihuamista / savun tupruamista), Saajo, Saijo, Saajio, Saatio, Saario (tarkoittaa suon ympäröimää metsäsaareketta), Saari, Saaristo, Saareke, Sari, Soari, Soarekeh, Suar, Suari, Sar, Saar, Sor (tarkoittaa saarta / saareketta / metsää / saloa / korpea / metsäsaareketta suossa), Sahi, Sahista, Sahu (tarkoittaa pientä koskea / kahluupaikkaa / matalaa rantaa  / kohinaa / heinän kahinaa), Suar, Sar (tarkoittaa joen / sivujoen haaraa / puron haaraa), Sakkia, Sakie, Soata, Sakevuo (tarkoittaa rankkaa sadetta / pilvistä ilmaa / pilvistymistä), Salama, Salahma, Salasma, Salma, Salanko, Salava, Samalta, Samata, Samaldus, Sel, Sal, Salna, Sat, Päj-sat, Sot, Salomt, Sotomt (tarkoittaa salamaa / revontulia / salamointia / ukkosen nuolta / leimahtelua / ukkosen iskemää tulta),

Salmi, Salmeke, Salmes, Salm, Soum, Coalbme, Salma, Sum, Son (tarkoittaa salmea / lahtea / solaa), Samea, Samakka, Samie, Sameta, Samistuo, Samissa (tarkoittaa sumeaa vettä / pilvistä / sumuista ilmaa / pilvistyvää / hämärtyvää säätä), Sammal, Sammale, Sammalikko, Sammalisto, Sammau, Samal, Samou, Sammale, Somal, Samel, Saemol, Saeimol, Seänul, Seänuleädneme (tarkoittaa sammalta / sammalta kasvavaa maastoa), Sankka, Sanka, Sangdo (tarkoittaa paksua / sakeaa sumua / synkkää ilmaa), Sarastaa, Sarastos, Sarana, Särada, Sorada, Cuorrijed, Säre, Saerrad, Säredä (tarkoittaa päivän sarastusta / kajoa / loistetta / taivaan valkenemista / kirkasta taivasta / säätä), Sataa, Sadella, Sade, Satu, Satama, Satta, Sae, Vihmasae, Satoa, Saje, Sajeh, Sata, Sadada, Saddo, Cuoccet, Tjatet, Saro, Sare, Sorua, Soruo, Saron, Surnu, Suruno, Sirru, Sjuru (tarkoittaa veden / lumen satamista / sadetta / hiljakseen vihmomista), Sato, Vihmasato, Sadu, Sad (tarkoittaa irtoavassa vaiheessa olevaa tuohta / sadetta / rankkasadetta / eläinten sulkasatoa), Savi, Savvi, Sau, Säv, Säuv, Saauva, Sovon, Sun, Sun-soj, Sowl, Sol, Sul, Sayi, Sawo, Sowi, Cuje, Suj, Sy, Se (tarkoittaa savea / sinistä / mustaa / kovaa savea / savimaata / liejuista / upottavaa paikkaa), Savu, Sauhu, Sauvu, Sau, Savvu, Savvuta, Sou, Suovva, Suvtams (tarkoittaa savua / savuttamista / savuamista), Sees, Sekeä, Seies, Seestyä, Seesteinen, Säes, Säe, Sies, Siestyö (tarkoittaa taivaan / sään kirkastumista / juonnetta taivaanrannalla / kirkasta / selkenemistä), Seita, Seitakivi, Sieide (tarkoittaa erikoisen muotoisia / värisiä kiviä / palvottuja kiviä / kallioita), Sekava (tarkoittaa epävakaata säätä), Selkeä, Seljetä, Selitä, Selko, Selkiä, Selittä, Seletä, Selged, Selgitä, Suuged, Selge, Selgida, Sieldo, Selto, Cielgas, Cielgat, Saelgad, Saelgat (tarkoittaa kirkasta / pilvetöntä säätä / selkenevää / kirkastuvaa ilmaa), Selkä, Sölkä, Selänne, Selkonen, Selänneh, Selg, Seljak, Sälga, Cielge (tarkoittaa selännettä / ulappaa / erä / sydänmaata), Seutu, Sous (tarkoittaa tienoota / syvänteen ja rannan välistä matalampaa kohtaa joessa), Sieni, Siena, Seni, Sien, Sen, Sini, Seen, Cadna, Sin, Senki, Sinow, Senoj, Senoy, Seniy, Sänöy, Säno, San (tarkoittaa sientä / helttasientä / kääpää / koivun pahkaa), Sieruo, Sierottuo (tarkoittaa puun / maan halkeilemista / kuivumista), Sihahtaa, Sihuuttaa, Tsihestädä (tarkoittaa sateen tihuttamista), Siide, Siite, Siitää, Sijje, Tsiitteä, Tsiite, Tsitata, Tsittada, Tsite, Tsidada, Sidig, Siidar, Sidardid (tarkoittaa jäätävää tihkua / hienojakoista lunta / tihkusadetta / vedensekaista lunta / riitettä / hienoa sumua / pilvistä / kosteaa säätä / veden ja lumensekaista sadetta), Siintää, Sintää, Sinteä (tarkoittaa kumotusta / häikäistymistä / tulen / puun tummumista / hiipumista), Siimes, Siimeke, Siimestää, Siimesteä (tarkoittaa varjopaikkaa / katvetta / tuulensuojaa / varjostamista), Sileä, Siled (tarkoittaa oksatonta puuta), Silpa, Silve, Silvettö (tarkoittaa puunkuoren irtoavaa pintaa / tuohen / männyn kuoren ohutta pintakerrosta / nuoria mäntyjä kasvavaa metsikköä / hienokuorista mäntyä), Silmäkeh, Silma (tarkoittaa suon / lähteen silmäkettä / meren poukamaa), Sipsu, Tsipsu, Sips (tarkoittaa lumisohjoa / pehmeää hankea / auringossa sulavaa lunta), Siristä, Sirissä, Tsiritteä, Sirie, Sirakka, Tsirakka (tarkoittaa kirkasta auringon paistetta / häikäisyä / paahdetta / kirkasta säätä), Sirkka, Sirkkalehti, Sirk, Csira (tarkoittaa ensimmäisiä näkyviä lehtiä / versoja / ituja), Sohjo, Sohju, Sohja, Sohka, Sohma, Suhju (tarkoittaa loskaa / tihkusadetta), Soihtu, Soihto, Soitto, Soittu (tarkoittaa valojuovaa / sädettä / revontulia / pitkänomaisia pilviä / pitkäliekkistä tulta / loimua), Soilahtaa, Soilehtia, Soilu (tarkoittaa leimahtamista / välkkymistä / pitkänomaista leimahdusta), Soga (tarkoittaa vetistä lumisohjoa / jääkuorta), Solea, Solakka, Solkeva, Solkikoivu, Soleikko (tarkoittaa pitkää / suoraa / oksatonta puuta / solakkarunkoista koivua / suorarunkoista ja oksatonta mäntymetsää), Somero, Somera, Somer, Somerikko, Semer, Sumar, Cuomar, Suemar-muotta (tarkoittaa karkeaa soraa / vierinkiviä / harjusoraa / rapakiven muruja / soraista maata / karkearakeista pohjalunta), Sondalla, Sondistunnu (tarkoittaa vääristynyttä / vääräksi kasvanutta puuta), Soppi, Sopp (tarkoittaa perukkaa / lahtea), Sorie (tarkoittaa suoraa ja vähäoksaista puuta), Sore, Soro, Soronen, Tsorissa, Sorie, Sorissa, Sorisa, Sorida, Sory, Sari, Taro, Sury, Surr, Simi, Sormba (tarkoittaa veden lorinaa / kaatosadetta / lirinää / solinaa / veden virtaamista / tippumista / kuplaa / poretta veden pinnalla), Sorppa, Tsorppa, Sorp (tarkoittaa oksaa / oksan haaraa / haarukkaa / piikkiä), Sose, Sostaa, Suossa (tarkoittaa lumisohjoa / auringon pehmittämää lumen / jään pintaa / sohjoista / upottavaa lunta), Suihkoa (tarkoittaa leiskumista / loiskumista), Suitsu, Suitsuta, Suittsa, Suits, Cokcet (tarkoittaa savua / sumua / savun tupruamista / veden suihkuamista),

Sula, Sola, Solams, Solem, Sulem, Sil, Silni, Tal, Talan, Tol, Lolo, Jolo, Tato, Jola, Tat, Lola, Lal, Olvad (tarkoittaa sulaa / sulavaa / suojailmaa / suojasäätä / sulapaikkaa jäässä), Sumu, Sume, Sumea, Sumie, Sumevuo, Sumeg, Sumotada, Sobmo, Suv (tarkoittaa sumua / utua / tihkusadetta / sumuista / pilvistyvää säätä / vihmaa), Suo, So, Soine, Aapasuo, Suohine, Soo, Suoji, Ti, To, Toy, Tew, Tuw, Turku, Tu, Toa (tarkoittaa suota / soista maata / lampea / pientä järveä / jokea / sivujokea), Suokko, Suoco, Sokk, Soakke (tarkoittaa koivua / koivun lehteä / hieskoivua / pehmeälehtistä koivua), Suosto, Suosno (tarkoittaa pystyyn kuivunutta mäntyä / puuta / puunrungon lahonnutta sisusta), Supettoa (tarkoittaa tihuttamista), Suppo, Suppu, Suppujää, Supp, Soppa (tarkoittaa jääsohjoa / hyhmää / lumisohjoa / kuraa), Suppu (tarkoittaa kukintoa / muuraimen raakiletta / suojuslehteä / kukan nuppua), Suvanto, Suvanne, Savo, Suvvene, Suvvan, Syventö (tarkoittaa ennen koskea / kahden kosken välissä olevaa tyyntä kohtaa / järvimäistä laajentumaa joessa / syvää kohtaa järvessä), Suvi, Suveta, Suveilla, Suveuttua, Suvakka, Suvea, Suviene, Suveutuo, Suitada, Seu, Seuv, Siu, Siuv, Suuv, Suvv-iggja, Suuvviz-peivi, Sagnat, Sanas, Toj, Tuj, Tuw, Lon, Jon, Ton, Ta, To, Tana, Tan, Tagi, Tai, Tano, Taga, Dagan, Dana (tarkoittaa kesää / suojasäätä / etelää / sään lauhtumista / vesien / ilmojen lämpenemistä / lämpimähköä vettä / tuulta / etelätuulta / kevätkesää / kesän tuloa / kesäöitä / päiviä / jääkerroksen sulamista / jäätöntä / lumetonta / sulanutta maata), Syksy, Syksyinen, Sykysy, Syys, Sygyz, Sytsyzy, Sygis, Sykys, Siks, Syks, Cakca, Soks, Sozo, Sizo, Sizil, Tyks, Täks, Täx, Taks, Söyos, Sewos, Sus, Osz (tarkoittaa syksyä), Synkkä, Synketä, Synkistyä, Synkeä, Synky, Synkie, Synge (tarkoittaa synkistyvää / pimenevää iltaa / ilmaa / tiheää / pimeää metsää), Sysi, Sysimusta, Siz, Syz, Cadda, Sed, Sy, Syj, Syli, Söj, Sij, Tun sij, Sio, Tu-sio, Siitj, Si (tarkoittaa hiiltä / nokea / sammunutta / hehkuvaa hiiltä), Syttyä, Sytty, Syttö, Syöttyö, Sytytteä, Sytutada, Syttida (tarkoittaa rajuilman nousemista / tulen syttymistä / sytyttämistä), Syvä, Syvänne, Syvennös, Teva, Tiva, Davve, Tavven, Tu, Tynö, Tivä (tarkoittaa syvännettä / pohjoista / ulappaa / vedenselkää / kauempana rannasta olevaa / lännempänä olevaa / joen vuolteiden välistä tyyntä kohtaa), Syy, Syu, Sir, Syr, Siggja, Soj, Soja, Sija, Siti, Pot-ty, Ty (tarkoittaa puun vuosirengasta / syytä / kasvin kuitua / säiettä / sienen helttaa), Säde, Sätenöidä, Säteillä, Sädehtiä, Sätiä, Sädeg, Säeh, Sädendada, Sädgoz, Säen, Säkenöidä, Säe, Säjehtiä, Säkkehet, Säveh (tarkoittaa auringon / valon sädettä / tulikipinää / halkeamaa / kipinöintiä / puun sirua / pirstaletta / säkenöintiä), Säjähtää, Säijähteäkseh, Säikähyö (tarkoittaa tulen leimahtamista / salamien välkettä / leimua), Sälpä (tarkoittaa liuskoiksi särkynyttä kiveä / kivimurskaa / soraa), Caergot (tarkoittaa ukkosen jyrinää / rytinää), Särkkä, Särkke (tarkoittaa vedenalaista hiekkakohoumaa / pientä mäenharjannetta / kukkulaa / hiekkaharjua / töyrästä / jyrkkää joen rantaa), Suossa, Suzu, Suz, Sez (tarkoittaa jääsohjoa / karheaa / lahoutuvaa  puuta / heikkoa jäätä / karkeaa lunta), Sävähtää, Säväys (tarkoittaa leimahtamista / välähtämistä / leimausta), Sää, Sä, Seä, Siä, Sined, Eg, Säne (tarkoittaa myrskyä / rajuilmaa / sadetta / ukkosta / tuulta / kuumalla säällä näkyvää auerta / taivasta / ilmaa), Sääriä, Säärii, Sääri, Seärie, Särada, Sära (tarkoittaa auringon säteilyä / pilven takaa tulevia säteitä / sädekimppua / loistetta), Söhlö (tarkoittaa sohjoa), Tahkea, Tahe (tarkoittaa tahmeaa keliä / viileää / poutaista säätä), Taimi, Taimen, Taimikko, Taimisto, Taime, Taimeh, Taim, Taimes (tarkoittaa taimea / taimikkoa / kasvia / pientä lasta), Taipale, Taival, Taipaleh, Taibal, Taibalo, Taebla (tarkoittaa kahden paikan / vesistön välistä kangasta / matkaa / pitkää pilveä / metsäsaareketta), Taima (tarkoittaa taivetta / mutkaa kasvavassa puussa), Taittuo (tarkoittaa pakkasen taittumista / lauhtumista), Takkikeli, Takkilumi, Takki, Takkela, Takkala (tarkoittaa nuoskaa / nuoskalumista keliä / tarttuvaa lunta / huonoa keliä), Talttua, Talttaa (tarkoittaa talven / pakkasen / tuulen tyyntymistä / lauhtumista), Talvi, Talv, Tola, Tala, Talu, Dalve, Tele, Tala, Tel, Telo, Tol, Täl, Töl, Tal, Teloy, Teto (tarkoittaa talvea / vuotta), Tanner, Tantere, Tannar, Tandara, Duoddar (tarkoittaa kovaksi tallautunutta maata / lunta / tasaista paikkaa / lumikenttää / kukkulaista / aukeaa paikkaa / tunturia), Tärom, Tarom (tarkoittaa kovaa / ankaraa pakkasta), Teno, Daedno (tarkoittaa isoa jokea / pääjokea), Terho, Toro, Turu, Toru, Termoz (tarkoittaa tammen hedelmää / terhoa), Terttu (tarkoittaa marja / kukkarykelmää / havupuun latvatupsua), Terä, Tiera, Daerre, Tyr (tarkoittaa auringon kehrää / sädettä / jyvää / pähkinän ydintä / reunaa / rantaa), Teuhata (tarkoittaa tuivertamista / tuiskuttamista),

Tieva, Dievva, Di (tarkoittaa kumpua / töyryä / harjannetta / saarta / niemekettä / metsäsaareketta / kukkulaa), Tihti, Tiuha (tarkoittaa tihkuista), Tihuuttaa, Tihuttaa, Tihvata, Tihahuttoa, Tihutada (tarkoittaa kevyttä sadetta / tihkua / ryöpsähtelyä), Tihku, Tihkusade, Tihkua, Tihkuvihma, Tsihkuttoa (tarkoittaa tihkusadetta / vihmaa / kevyttä sadetta), Tihma, Tihmasade, Tihmusade, Tihmoi, Tihmoa, Tihmua, Tsihma, Tsihmerä, Tihmak, Tsihmer, Tsihmerta (tarkoittaa vihmomista / tihkusadetta / sumua), Tikahtua, Tikahtuda (tarkoittaa läkähtymistä / kuumuutta / auringon laskemista), Tohu (tarkoittaa pölyä / sumua), Tohlo (tarkoittaa lahoa / onttoa puuta / pökkelöä), Tohmero, Tohma (tarkoittaa pehmeälumista / raskaskulkuista keliä / kuraa / mutaa), Tola, Doalle (tarkoittaa eläinten polkua / uraa / lumen peittämää polkua / jälkiä), Tomu, Tomahtaa, Tomuttoa, Tömy (tarkoittaa tomua / pölyä / pölyämistä / sumua / höyryä), Torri (tarkoittaa sojottavaa puuta / oksaa), Toukka, Touk, Teukka (tarkoittaa kovakuoriaista / hyönteisen toukkaa), Touko, Tundo, Tunda, Tud, Tud-vu, Tulis, Tuwis, Tuni, Tulini, Tujo, Tuja, Toyi, Täwo, Tow, Towi, Tawi, Tavasz (tarkoittaa kevättä / kevättulvaa / tulvan aikaa / lisääntyvää / nousevaa vettä), Tuhertaa (tarkoittaa sataa tihuttamista), Tuhu, Tuhusade, Tuhuuttaa, Tuhuta, Tuhurdada, Tuho, Tuhutan (tarkoittaa tihkusadetta / lumituiskua / pyryä / myrskyä / rajua sadekuuroa), Tuijottaa, Tuiju (tarkoittaa kituliaasti / pienellä liekillä palavaa tulta), Tuikkia, Tuike, Tuikku, Tuikkoi, Tuikkoa, Tuigata (tarkoittaa pientä / heikkoa tulta / valoa / välkkymistä / tuikahtelua), Tuiskoa, Tuisku, Tuiskahtoa, Tuisata, Tuiska, Tuiskuta, Tuiskuttaa, Tuisata, Tuiskuo, Tuisk (tarkoittaa tuulen pauhaamista / meren aaltoilua / kovatuulista lumipyryä / lunta maasta ryöpyttävää tuulta / tuiskua / puuskaista tuulta), Tujakka, Tujissa, Tujuta, Tuju (tarkoittaa lumipyryä / tuiskua / tuulista ilmaa / pyryttämistä), Tukahtua, Tukehtua, Tukahtoakseh, Tukehtuo (tarkoittaa tulen / liekin sammumista / tukahtumista), Tokka, Dukka (tarkoittaa pensasta / pehkoa / lintuparvea), Tuli, Tulinen, Tulekas, Tul, Tulli, Dolla, Tol, Til, Tu, Tui, Ty, Siy, Siu, Tue, Dui (tarkoittaa tulta / tulista / kuumaa / valoa / salamaa / nuotiota / tuluksia), Tulva, Tulvia, Tulvavesi, Tulv, Tulvata, Dulve, Dulvat (tarkoittaa tulvavettä / tulvimista), Tuma, Tuuma, Tumi, Tuumi, Tuum, Tov, Ton, Tomu, Tom (tarkoittaa pähkinän / hedelmän sydäntä / marjan luuta / siementä / ydintä), Tumma, Tummua, Tummeta, Tummea, Tum, Tommu, Tumea, Tumie, Tumakka, Tuma, Tume, Tumeneda (tarkoittaa tummaa / sumuista ilmaa / pimeää / hämärää / pimentyvää / pilvistyvää / synkistyvää), Tunturi, Duoddar, Tundar (tarkoittaa tunturia / tunturialuetta / puutonta aluetta), Tupehtua, Tupehtuo, Tupehtuda (tarkoittaa tulen sammumista / tukehtumista), Tupruta, Tupruttaa, Tupru, Tupero, Tuppura, Tuprakka, Tupruttoa, Tupera, Tupertuo, Toppar (tarkoittaa lumipyryä / tuiskua / raskasta / tarttuvaa lumikeliä / tuulenpuuskaa / nuoskalunta / synkistyvää / pilvistyvää ilmaa), Turo, Turas, Tura, Tureikko (tarkoittaa liejuista / soistuvaa matalikkoa / ryteikköä / tiheikköä), Dutkum, Dutkun, Dutkamak, Tulim, Talok, Talox, Talk, Töj, Tej, Täj (tarkoittaa lehden silmua / koivun norkkoa / puun latvan nuorta versoa / joen latvaa / puun / joen huippua / loppupäätä), Tuuhea, Tuhea, Tuheikko (tarkoittaa tiheikköä / pensaikkoa), Tuuli, Tuulonen, Tuulinen, Tuli, Tulla, Tul, Tulda, Tuli, Tullij, Tuul, Tuuline, Tuldo, Tel, Tea, Tuxli (tarkoittaa tuulta / tuulemista / tuulensuuntaa / tuulista ilmaa / myrskyä / myrskytuulta / säätä), Tukta (tarkoittaa liekin lepattamista), Tylkyvä (tarkoittaa kovaa maata), Tymeä, Tymä, Tymäkkä, Tyme (tarkoittaa hämärää / pimeää), Tympeä (tarkoittaa hämärää), Tymä, Tymäkäz, Tyma (tarkoittaa veden päällä kelluvaa limaa / limaista vettä / pehmeää / liejuista maata), Typehtyä, Typehtyö (tarkoittaa tulen tukahtumista / sammumista), Typpy, Murointyppy (tarkoittaa marjan raakiletta / muuraimen suppua), Tyrsky, Tyrskiä, Tyrskähtää, Tyrske, Tyrskyö, Tyrskeä (tarkoittaa vaahdoten murtuvaa lainetta / kuohua / tuulen rannalle / rantakivien päälle kasaamaa jäätä / aaltojen tyrskettä), Tyven, Tyyni, Tyventö, Tyvetä, Tyventyä, Tyni, Tyntyä, Tyyntyö, Tyn, Tyun, Tynduda, Tyvene, Tyyn, Tywet, Täwot, Tawant, Teyon, Tewen, Tivä (tarkoittaa tyyntä ilmaa / tuulen tyyntymistä / tuuletonta säätä), Tyvi, Tyvekäs, Teu, Tiuv, Tyu, Ton, Tyn, Din, To (tarkoittaa paksutyvistä puuta / puun ala / juuriosaa / runkoa), Tyty, Tyry (tarkoittaa pientä risupatoa / tukosta purossa), Tuz (tarkoittaa auringon poltetta), Tähti, Teähti, Tiäht, Tiähti, Tähtiz, Täht, Ted, Daste, Dawle, Teste, Tästä (tarkoittaa tähteä / kointähteä / pyrstötähteä / täplää / lumitäplää / läikkää / maatilkkua / pälveä), Töherteä, Töhissä, Töhy (tarkoittaa lumen pyryttämistä / savun tupruamista / maan pölisemistä / tomua / pölyä / lunta), Töhmerö, Töhmerä (tarkoittaa suojakeliä / tuiskuista ilmaa), Töppy, Töppö, Töppä, Töpäz, Töpäs, Töppähäine, Top (tarkoittaa kimppuna kasvavia heiniä / ruokoja / tupsuja / tiheää pensas / puuryhmää / sammalmätästä), Törmä, Tölmä, Termä, Daerbme (tarkoittaa rantajyrkännettä / mäenrinnettä / äyrästä / kumparetta), Törröttäjä (tarkoittaa pystyyn kuivunutta / hangesta törröttävää kasvinvartta), Töyräs, Töyrä, Töyräke, Töyry, Teuru, Tölläs, Tönnäs (tarkoittaa kumparetta / äyrästä / kumpua),

Uhku, Uhkujää, Uhkuvesi, Uhkuta, Uhk, Uhkua, Uhku-raige (tarkoittaa jäälle noussutta vettä / jääsohjoa / hyhmää / hyydettä joessa / kylmää höyryä / keväistä luonnon luomaa avantoa), Uho, Uhota (tarkoittaa viimaa / kylmää huokua / vetoa / lumituiskua / tuiskuttamista), Ujeltaa, Ujellus, Ujo, Ujakka (tarkoittaa tuulen ujellusta / vinkunaa / viimaa), Ukko, Ukkonen, Ukkostaa, Uk, Hukko, Uku, Ukk (tarkoittaa ukkosta / ukostamista), Ulappa, Ulle, Olle, Ulli, Ullivesi (tarkoittaa veden selkää / aavaa / suota / aukeaa / nousuvettä / tulvavettä), Ulta, Ulise (tarkoittaa jään paukkumista / tuulen vinkumista), Ulgu, Ulgumeri, Ulguvesi (tarkoittaa avomerta / vettä), Ume, Umea, Umeh, Umakka, Umettoa, Umosine, Omokis, Homokis (tarkoittaa sumua / usvaa / hämärää / tihkuista / pilvistä ilmaa / tihkusadetta / leutojen talvipäivien sadetta), Untuo, Unnakka, Unnukko (tarkoittaa pilvistyvää taivasta / utuista / synkkää ilmaa), Uoma, Vuobme, Vuoma (tarkoittaa joen uraa / veden maahan syövyttämää uraa / metsää kasvavaa laaksoa / jokilaaksoa / suurta suota / tunturien välistä laaksoa), Uppokeli, Upakka, Upakko, Upetto, Opa, Opamoms (tarkoittaa upottavaa lumikeliä / kosteaa / soista paikkaa / lämmintä ja seisovaa ilmaa / tulen tukahtumista / sumuista ja kosteaa säätä), Ura, Uru, Urksä, Oraj, Oroj, Wuroj, Uraj, Uri, Uro, Wuri (tarkoittaa uurretta / polkua / uomaa / solaa / rotkoa / jälkeä / joenjuomaa / järveksi muuttunutta vanhaa joenuomaa / pudasta), Urkama, Urkkonen, Urkka, Urgas, Urk, Urg, Urga, Orge, Urge, Urkoi (tarkoittaa syvennystä / uomaa / uraa / koloa / onkaloa / pientä puroa / vuorenharjannetta), Urpa, Urpamaa, Urbne, Urve (tarkoittaa kuohusavea / kuivuessaan murenevaa savea / huokoista / kuohkeaa maata), Urpu, Urpa, Urpi, Urpo, Urva, Urb, Urbe (tarkoittaa lehtipuun kukintoa / norkkoa / silmua / koivun urpua / koivun / lepän norkkoa / aikaa keväällä kun silmut puhkeavat / aikaa syksyllä kun lehdet putoavat), Usva, Usma, Usvainen, Usve, Utsve, Udzve, Osve (tarkoittaa sumua / utua / kuuraa / huurretta / kevyttä lunta / märkää ja takertuvaa lunta), Utu, Utusade, Utuinen, Udu, Udune, Ud, Uddi (tarkoittaa sumua / usvaa / höyryä / vihmaa / tihkusadetta / utuista / sumuista ilmaa), Uu, Uuttu, Uukku, Uukko, Uttu, Ut, Uk, Une, Onte (tarkoittaa linnun pesäkoloa / metsälinnun lumeen tekemää makuupaikkaa / onkaloa / koloa puussa), Uumen, Uumi, Umen, Ume, Wim, Wum, Umi, Ompi, Umpo (tarkoittaa onkaloa / rakoa / pesäkoloa / onttoa puuta / vesilinnun pesäkoloa), Uumottaa, Huum, Um, Uumata, Uumoa (tarkoittaa kumoa / kajastusta / hohdetta / aamuhämärää / kylmän / lämpimän huokumista), Uve, Uveavanto, Uuve, Upesavento, Uvehavanto, Uvehlähe, Ubehlähte, Uva, Eva (tarkoittaa itsestään syntynyttä / virran synnyttämää avantoa / aukkoa jäässä / virtausta / virtaa), Vaalottaa, Valahtaa, Valev, Valendada, Vallo, Valdo, Valda, Val, Tsil-val, Olk, Wall, Woly, Woai, Vilag, Villam (tarkoittaa kajastusta / valkenevaa / valoisaa / loistetta / kajoa / valoa / salamaa), Vaara, Voara, Varre, Or, Wor, Wur, Ur, Yr (tarkoittaa metsäistä kukkulaa / vuorta / metsää / harjua), Vaaru, Varakka, Varre (tarkoittaa pientä pilveä / sade / ukkospilveä / sadekuuroa / vaaraa / maankohoumaa), Vaikku, Vaikko, Vaihko, Vaihku, Vaik, Merevaik (tarkoittaa pihkaa / kuusen / kirsikkapuun pihkaa / meripihkaa), Vaidot (tarkoittaa tuulen tyyntymistä), Vakava, Vakautuo, Vaga, Vagane (tarkoittaa tyyntä / tyyntyvää ilmaa), Valla, Vale, Valella, Valoms (tarkoittaa rankkasadetta / sateen kastelemaa / syvännettä / virtapaikkaa), Valju, Valjo (tarkoittaa kovaa / ankaraa säätä), Valkama, Valgamo, Vougma, Valga-mo, Valgam (tarkoittaa ylimenopaikkaa joen / järven rannassa / kalastuspaikkaa), Valkea, Valkoinen, Päivänvalkea, Valkie, Valeta, Valged, Valgeta, Vauged, Päivavouktal, Valko, Vaugneda, Valge, Päevavalgel, Valgus, Valk, Valkto, Walyaltam, Wolyaltam, Wolyentso, Villam (tarkoittaa valoa / valkenevaa / päivänvaloa / tulta / valoisaa / kirkastuvaa ilmaa / välkettä / salamaa / salamoitsemista / kirkkautta / kajoa / loistetta), Valo, Valu, Valoisa, Valottaa, Valostaa, Kuvvalo, Valge-valu, Valus, Val, Ku val, Valeva, Valistaa (tarkoittaa kajoa / hohdetta / valoa / kuutamoa / valkeutta / päivänvaloa / valoisaa / kuunvaloa), Valvakka, Valvas, Valvendada, Vaalmas (tarkoittaa valoisaa / valkenevaa / kajoa / vaahtopäätä), Valvanne, Valvanneh, Valvatus, Valvas (tarkoittaa uhkuavantoa / sulapaikkaa / silmäkettä), Vana (tarkoittaa kasvinvartta / lehdetöntä ja niveletöntä kukanvartta / railoa / rotkoa), Varista, Varistaa, Varistella, Varissa, Variseda (tarkoittaa lehtien varinaa / siitä syntyvää ääntä), Varpa, Varvikko, Varpukasvi, Barbe, Barbik, Barb, Varb, Varbik, Varvik, Varpe (tarkoittaa oksaa / varpua / pientä puuvartista kasvia / marjanvartta / vesakkoa / nuorta lehtimetsää / lehtien varinaa), Vataja, Vata, Wuotse (tarkoittaa vesiperäistä / alavaa maata / suvantoa / matalaa / tuuheaa pensasta / ketoa / nurmimaata), Velloa (tarkoittaa voimakasta aaltoilua), Venkura (tarkoittaa mutkalla olevaa puuta), Vesa, Vesakko, Vesaikko, Vesoa, Vesuo, Veza, Vezazik, Veso, Vosa, Vosu, Viza, Vezzo, Veässud (tarkoittaa lehtipuun juurella / juuresta kasvavaa vartta / taimea / nuorta lehtipuuta / nuorta vesaa kasvavaa aluetta), Vesi, Vezi, Veiz, Veizi, Ved, Wot, Wyt, Vu, Va, Yt, Wit, Viz, Ji, Bi, Be, Bu (tarkoittaa vettä / märkää / merta / järveä), Vieno, Vientyä (tarkoittaa leutoa / lauhtuvaa), Vieri, Verus, Vierra, Vir (tarkoittaa mäen rinnettä / metsäistä kunnasta / harjua / metsää),

Vieru, Vierikko, Veru, Verukaz, Vero, Veer (tarkoittaa viettävää rinnettä / maata / notkelmaa / auringonlaskua), Vihlakka, Vihlingö (tarkoittaa purevaa / ankaraa tuulta), Vihma, Vihmoa, Vihmoja, Vihmuo, Vihm, Vihme, Vihmuda, Vihmda, Vim, Vihmasadu, Vasbme, Vasmalit, Vasmadit (tarkoittaa sadetta / vastasatanutta lunta / vitiä / kevyehkön pakkaslumen varisemista), Vihreä, Vihertää, Viheriöidä, Viher, Ozar, Uzar, Virit, Virul, Virag, Voz, Vez (tarkoittaa vihreää / vihantaa / keltaista / kukkivaa / kukkaa / ruohonvihreää / niitynkeltaista), Viileä, Vileä, Viilakka, Vilakka, Viiletä (tarkoittaa viileää / viilentyvää ilmaa), Viima, Viimainen, Viimakka, Viimata, Vijma-piegga, Vijme, Viibmai (tarkoittaa kylmää / kovaa / purevaa tuulta / vetoa), Vikke (tarkoittaa osittaista auringonpimennystä / auringossa olevaa vikaa), Vikevä, Vakkad (tarkoittaa vuolasta / nopeaa virtaa), Vilkkua, Vilkka, Vilkoa, Vilkuttoa, Vilgutada, Vilko (tarkoittaa välkkymistä / valon pilkahtelua / häivettä / tulen vilkkumista), Vilpoinen, Vilvoinen, Vilpoisa, Vilpeä, Vilpas, Vilvakka (tarkoittaa raikasta / viileää / vilpoisaa ilmaa / tuulenvirettä), Viltto, Vilttorinne, Vielte, Fielte (tarkoittaa viettävää / kaltevaa maastoa / rinnettä), Vilu, Viluhine, Vilustuo, Vilus, Vilune, Vill, Villi, Vilt (tarkoittaa kylmää / koleaa / hallaa / pakkasta / pakastuvaa / viilenevää ilmaa / varjopaikkaa), Vina, Vine, Vinakka (tarkoittaa koleaa / navakkaa / purevaa tuulta), Vinka, Vinkka, Vinkeä, Vinkiä, Vingel (tarkoittaa kylmää / purevaa tuulta / pakkasta / kuivaa / kirpeää tuulta), Vinkua, Vinkuo, Vinguda (tarkoittaa tuulen ujellusta), Vipattaa, Vipajaa, Vabaidit (tarkoittaa tulen / liekin värinää / tuulen lepatusta), Vireä, Vire (tarkoittaa navakkaa / purevaa tuulta), Viri, Vire, Vira, Viristä, Virehtiä, Tuulevire, Viru, Viro, Vir, Virt (tarkoittaa tuulenvirettä / pientä lainetta / värettä / tuulen henkäystä / veden väreilyä / tuulahdusta), Virittää, Virite, Viri, Vire, Viritä, Viritada, Virizuda, Viritez (tarkoittaa tulen syttymistä / sytyttämistä / sytykettä), Virkeä (tarkoittaa raikasta / raitista ilmaa / vettä), Virva, Virvatuli, Virve, Virvendada (tarkoittaa tuulenvirettä / suoperäisillä mailla itsestään palavaa heikkoa tulta / tuulen väreilyä / tulen lepatusta), Visa, Visakoivu, Visapahka, Vizakoiv, Visa puu, Viza, Visse (tarkoittaa koivun tyvessä olevaa kovaa pahkaa / visautuneen lehtipuun kovaa ja koristeellista puuainesta / koivunvisaa / sitkeää puuta), Vita (tarkoittaa vedessä olevaa limaa), Viti, Vitilumi, Vitisade, Vitiseä, Vidi, Vacca (tarkoittaa vasta satanutta kevyttä pakkaslunta / pakkaslumen pinnalla kimaltelevia kiteitä / kevyttä lumisadetta / lumimyrskyä), Viuhkoa (tarkoittaa lumen tuiskuttamista), Viuhua, Viuha, Viuhakka, Viuhottoa (tarkoittaa tuulen vinkunaa / viimaa / koleaa tuulta / säätä), Vohkata, Vohkaa, Vohottaa (tarkoittaa lämpimän / kylmän huokua / puuskaa), Volista, Volina, Volize, Voliseda, Volin (tarkoittaa veden solinaa / kaatosadetta / tuulen / veden kohinaa / huminaa / pulputusta), Vonkua, Vonka, Vonguda (tarkoittaa tuulen ulvontaa / viimaa / vetoa), Vuo, Vuoksi, Vuolle, Vuolas, Vuolaisa, Voog, Voo, Voogata, Voolas, Vool, Uwe, Uvwe, Ow, Oy, Aw, Oya (tarkoittaa virran uomaa / virtaa / suurta jokea / vuorovettä / virtaisaa kohtaa / kovaa virtaa / joen keskivirtaa / virtausta / aallokkoa / virta / väyläpaikkaa koskessa / kosken niskassa), Vuono, Vuodna (tarkoittaa pitkää / kapeaa meren / järven lahtea), Vuopio, Vuopaja, Uopaja, Vuopa, Vuoppe (tarkoittaa kapeaa / pitkää joen / järven lahdeketta / lammikkoa), Vuori, Voor, Vir, Ver, War, Wor, Wur, Ur, Yr (tarkoittaa selännettä / harjua / kukkulaa / metsää / jalokuusta / harjannetta joen rannalla / vuorenhuippua / metsäistä vuorenselännettä), Vote, Vota, Vomin (tarkoittaa virtaamista / valumista / veden virtausta), Vuottua, Vuotos, Vuttut, Vuottos (tarkoittaa uutta lunta / jälkiä uudessa lumessa), Vyöryä, Vyöry, Vyörymä, Vööri (tarkoittaa maan / lumen vyörymää), Väkevä, Vägev, Vägo, Väkegaz (tarkoittaa vahvaa / hedelmällistä maata), Väl, Väli, Väljameri, Väljak (tarkoittaa laihaa maata / huonoa säätä / aukeaa / ulappaa), Välkeä, Välkki, Välkky, Välk (tarkoittaa avaraa / valoisaa paikkaa / aukeaa metsässä / pälveä), Välkkyä, Välkehtiä, Välke, Välkky, Välkeh, Välgatada, Välk (tarkoittaa loistetta / välkettä / salamaa), Välpähtää (tarkoittaa sateen hellittämistä), Välähtää, Väläyttää, Välytä, Väly, Välähteä, Välu (tarkoittaa revontulen loimua / salamaa / salamointia / loistetta / leimua / metsäaukeaa), Väristä, Värinä, Väre (tarkoittaa pientä lainetta / ilman / veden värettä), Ylänkö, Ylähäine (tarkoittaa ylävää maata), Yläkuu (tarkoittaa kasvavaa kuuta), Yö, Ö, Y, Öö, Ie, Iggja, Ve, Vä, Uj, Voj, Ji, Jiy, Ej, Jej, Ej (tarkoittaa yötä), Ähky, Ähkyä (tarkoittaa tuulenpuuskaa), Äimässä (tarkoittaa liikkumatonta veden pintaa), Äityä, Äityö, Äigneda (tarkoittaa yltyvää / kiihtyvää tuulta), Äristä, Ärjyä, Ärjy (tarkoittaa myrskyä / myrskyn pauhua / kovaa tuulta).

ELÄIN JA KASVISUKUJEN NIMIÄ

Ahven, Ahve, Ahvena, Ahveni, Ahn, Ahvakko, Ahva, Ahvenjas, Ahvenas, Ahnes, Ahne, Ahnik, Ahni, Ahu, Ahun, Ahunas, Ounoz, Ouno, Vuosko, Vuskun, Vusku, Viezva, Viezvan (ahven), Alli, Allo, Alloke, Alla, Allaj, Aul, Aulik, Auli, Avlik, Avli, Awlox, Awlo, Awlex, Awle, Avlyk, Avly, Änlaj, Änla (alli), Ammu, Ammujainen, Ammulintu, Ammusorsa (härkälintu), Ampi, Ampiainen, Ampu, Ampujainen, Ampinen, Ampujaine, Ampulaine, Ampulahaine, Ampuraine, Ampurahaine, Ampiaine, Ambu, Ambujaine, Amburiaine (ampiainen), Ange, Angervo, Angerva, Angervoinen, Angerma, Angermainen, Angelma, Änge, Ängermä, Ängelmä, Anke, Ankerva, Ankervo, Ankeri, Änge, Ängeriäni, Angerhein, Angerva, Angervarsikas, Anga, Angas, Angastob-aina (mesiangervo), Arho (pihatähtimö), Haahka, Aahka, Hahka, Ahka, Haha, Hoahka, Hahk, Ahkas, Aha (haahka), Haapa, Hapa, Hoapa, Huab, Huabe, Hoabu, Hab, Habi, Habik, Apa, Haab, Haav, Obo, Oboz, Abo, Aboz, Suppe, Sapki, Sapi, Sopke (haapa), Haapana, Hoapalo, Hoapana, Huabal, Hoabalo, Hapana, Haapasorsa, Haapasuorsa (haapana), Haili, Haila, Haala, Haula, Haalakala, Haulakala, Aili, Ail (silakka), Hakki, Hakkinen, Hakk, Haak, Ak (naakka), Hapro, Äbro, Häbro, Aewro (hapro), Hiiri, Hiirikka, Hiirakko, Hiiro, Hiri, Hir, Iri, Hiir, Ir, Tsejer, Tsever, Sejor, Sir, Tankor, Lönkor, Jönkor, Jankar, Tenkor, Lenkor, Eger, Ainer, Sinere (metsähiiri), Hiistakka (kivitasku), Hilla, Hillo, Hillu, Hilli, Hillikka, Hillukka, Hilloi, Ill (suomuurain), Hohka (rahkasammal), Hohka, Hohko, Hohkaharakka, Ohk, Ohkalind (närhi), Honka, Honkio, Honko, Honkoi, Hong, Honge, Hongi, Hongoi, Hongist, Hongas, Hongaspuu, Ongas, Onga, Konda (mänty), Horsma, Horma, Hormaheinä, Hormu, Horsku, Orsku, Vormu, Hormhein, Horm, Hörmhin, Horbma, Xorma (horsma), Vorm, Vormikene (mesiangervo), Hosia, Hosiainen, Hosio, Hossi, Hose, Huosia, Huosiain, Huosio, Huosja, Huodze, Hozj, Ezza, Osi, Oosi, Voza, Hoassa, Ossje, Ossie (kangaskorte / järvikorte), Hotti, Hotta, Hottinen, Hötto, Höttine, Höttiaine (muikku), Huuhkaja, Uuhkaaja, Huuhkaaja, Huhka, Huuhka, Uhkaja, Huhkaja, Huhkuri, Huuhkai, Huuk, Jänesehuuk (tunturipöllö), Vuuk, Hung, Hungei, Hunkta, Unge, Ungö (huuhkaja), Hyttynen, Hyttinen, Hyttönen, Hytikkä, Hytikkäinen, Hyttiäinen, Hytykkä, Hytykkäinen, Hyde, Hidas, Sicca, Cicca (hyttynen), Hyypiä, Hyypiö, Hyppiäs, Hypiäine, Hyypie, Hyybi, Hybd, Hybu, Hybö, Ypiäine, Hypäinä, Hyyp, Jipp, Jippe, Jiehpaga, Oppuv, Yppeye, Heppi, Hippii, Jäpow, Jipoj, Jipiy, Jewoy, Jepo, Jipi (huuhkaja), Hähnä, Häähnä, Hähni, Hähn, Ähn, En, Enoz, Caihne, Sisto, Siz (käpytikka), Seksej, Tsektsem (tikli), Hämähäkki, Hämmähäkki, Hämmäshäkki, Hämöi, Hämöläin, Hämähikkö, Hämähikki, Hämärik, Hämäräkkö, Hämane, Hämähouk, Hami, Häpei, Hämö, Hämöläin, Ämblik, Ämmelgas, Ämälane, Emriki, Emelki, Ebriks (hämähäkki), Häntimys, Häntti, Hännikäs, Händikaz, Händ, Händo (susi / kettu), Ilves, Ilvez, Ilbez, Ilboks, Ilbuks, Alpas, Albas, Iilvas (ilves), Jevikaz, Johvik, Johvikas, Jovik, Jovikas (karpalo), Joutsen, Joeksin, Joukkonen, Joukkainen, Joukhainen, Douttsen, Doutsim, Doutsin, Jousne, Joudsin, Joos, Jues, Njukca, Loksij, Lokstim, Loksti, Dukso, Juktsö, Jus (joutsen), Juola, Juolas, Juole, Juolo, Juolanen, Juoliainen, Juoliene, Juolis, Juolies, Juolea, Juoleva, Juolava (juolavehnä), Juolukka, Juolas, Juolukas, Juoli, Juolikka, Juomikka, Juomukka, Juomo, Juopikka, Juopukka, Juovikka, Juovukka, Huolukka, Jomukka, Juomukkaine, Juominkaine, Juomunkaine, Juomo, Juomoi, Duomoi, Jonikaine, Jomukas, Jomukez, Joovikas, Joovik, Johvik, Joobik, Juoimki, Juoipki, Juoipkoz, Juogok, Jolukka, Jobukka (juolukka), Juomu, Juobmo (suolaheinä), Jäkälä, Jäkäle, Jäkärä, Dägäl, Jaegel, Jaekkal (jäkälä), Jänis, Jänö, Jänönen, Jänöi, Jänöine, Jänkkä, Jänkkö, Jänez, Jännäs, Jänds (jänis), Kaakkuri, Kakkuri, Kaakuri, Kaakkeri, Kaakari, Kaakko, Kaakkonen, Kaakkolintu, Kakara, Gagara, Gegera, Kakari, Kaakertaja, Kakats, Gagats, Kakar, Kakardaja, Kakerlane, Kakul, Kakoul, Gakkur, Kaatra, Kaatro, Katra, Katar, Kaader (kaakkuri / kuikka), Kaarne, Karne, Koarneh, Koarnis, Kaaren, Kaarnes, Kaarnas, Karnaz, Garanaz, Krents, Krandos, Kurnoz, Kurmoz, Kurnuz, Kirniz, Kirnidz, Kirnis, Harona, Harna, Harna, Chargoi, Karhul (korppi), Kaarnikka, Kaarne, Kaarnu, Koarnehus, Koarnahus (variksenmarja), Kaarel, Kaarnas, Kaarmas, Kaarmari, Kabal, Kapar (suomuurain), Kajava, Kajaa, Kajain, Kajaja, Kajakka, Kajjava, Kaja, Kajai, Kajoa, Kajag, Kajuoi, Kajagi Kajang, Kajaga, Kajakas, Kajuha, Gaggjeg, Kaaijuv, Kajji, Kajjeg, Gada, Kala, Kojex, Xojex, Kalak (lokki), Kanerva, Kanerma, Kanarva, Kannarvo, Kanapro, Kanabro, Kanar, Kanarik, Kamarik, Kanabor, Kanermo (kanerva / suopursu),

Kara, Karainen, Koskikara, Koskikarakka, Kaaranen, Koskaraine, Koskorahaine, Koskenkarango, Guoik-gahrek, Kuoihka-karek (koskikara), Karpalo, Karpala, Karpale, Karpola, Karpula, Garbal, Garbalo, Garbol, Karpolo, Karbal, Karbalas, Garban (karpalo), Kaskas, Kaska, Kaaska, Kaaskanen, Kaaskainen, Kaskhaine, Kastkhaine, Kasko (kaskas), Kataja, Kattaja, Kadai, Kadag, Kataga, Kadakas, Kadak, Kataj, Kadajas, Kadajane, Gadag, Kats (kataja), Katkiainen, Kakkiainen, Hapsenkatkiainen, Hapsenkakkiainen, Hiukse-katkuja, Karva-katk, Katikas, Karva-katikas (sarvijäärä), Katti, Hapsenkatti, Heinäkatti, Hepokatti, Kittikatti, Marjakatti, Pihkakatti, Marjukatti, Martkat, Mardkatti, Kattimard (hepokatti), Kiekki, Kiekiäinen, Kiekkinen, Tsieksa, Ciefca, Ciekca (sääksi), Kieri, Kieririsu, Kierikoivu, Skierre (vaivaiskoivu), Kiiri, Kirri, Kirra, Kiir, Kira, Kir, Kirkajag (tiira), Kiiski, Kiiskinen, Kiski, Kiiskoi, Kiskine, Kiis, Kiisk, Kis (kiiski), Kimalainen, Kiimalainen, Kimaleh, Tsimo, Tsimolain, Kimalane, Kimeline, Kimulane, Kymaline (kimalainen), Koivu, Koivas, Koivi, Koiv, Keuv, Kiu, Kiuv, Kuu, Kuuv, Koaivu, Ki-lej, Ki-len, Ke-lu, Kiv-ger, Kuj-gor, Kuyi, Koyi, Kue, Kel, Xal, Ho, Ko, Kua, Koa, Qwä, Kye, Koju, Kuju, Kyjy, Kuo (koivu / koivun tuohi), Kojama, Kojamo, Goaggjem (uroslohi), Kokko, Kokkolintu, Kokkoi, Kokuoi, Kokas (maakotka), Kontio, Kontia, Kontja, Kontii, Kontiain, Kontie, Kondi, Konja (karhu), Konna, Konnikka, Konnakas, Konn, Kond, Kuona (rupikonna), Koppelo, Koppali, Koppeli, Koppala, Koppalo, Koppal, Koppau, Goappel, Kuwoltso (naarasmetso), Korento, Korenta, Korend, Korendo, Korond, Korilo, Pittsä kere, Suekere, Kelikorend, Kereta (sudenkorento), Koro, Koroi, Kora, Torolind, Puukoristaja, Puukoristi, Kohran, Koaras, Koarattoh, Muora-koarattoh, Korra (palokärki), Korri, Skoarra (pilkkasiipi), Korra (silkkiuikku), Korte, Korteh, Kortes, Korre, Kortez, Gordeg (korte), Koskelo, Koskela, Koskel, Kosklane, Kostlane, Kostal, Kossal, Kosla, Koslas, Korskla, Koskus, Koosel, Kosis, Kosk, Koske, Goalse, Kolsa (koskelo), Koururuoho, Kourulehti (ratamo), Kotka, Kotku, Kotkoi, Kotke, Kotko, Kotkas, Kodask, Goaskem, Koackem, Kutskan, Kutskoz, Kutkoz, Kutkos, Kuts, Kits, Tsuni-kits (kotka), Kuiri, Kuigas, Skuika, Kulli, Kullittsa, Kulikka, Kulik, Kulikke, Kulling, Kuovi, Koovi, Koovitaja, Koov, Koovitas, Koovit, Koovis, Koovisk, Koovik, Koove (kuovi), Kuikka, Kuikko, Kuiko, Guik, Guikke, Guikku, Kuikke, Guikastak, Skuikastak (kuikka), Kukkulintu, Kukulind, Kuko, Kukov, Kuku, Kiki, Kuki, Kek, Kukku, Kaku (käki), Kukertaja, Kujertaja, Kudrutada, Kudres, Kodor, Kudor, Kutori, Kutor (teeri), Kuoksa, Kuoksi, Kuovse (majavanpentu / majava), Kuore, Kuores, Kuoret, Kuorre, Kore, Kuoreh, Kuoris, Kuoriene, Kuoroi, Kuoriz, Kuoroi, Koreh, Kurvi (kuore), Kor, Kuor, Kur (muksun), Kurki, Kurgi, Kurg, Kurtsi, Kure, Kurgoz, Guorga, Gurgi, Kargo, Karga, Xaru, Kori, Qara, Kuro, Kurujo, Kurou, Koru (kurki), Kurppa, Kurpa, Kurvi, Kurvilo, Kurvitsa, Kurmitsa, Kurmoi, Kurvoi, Suogurbits, Suokurmoi, Kurmittsu, Gurbits, Gurb, Kurp, Kurb, Kurbiits, Korbits, Korbitsikas, Kormozak, Kurmozak, Korr-pits, Korpiitsak (kurppa), Kusiainen, Kusilainen, Kusiljainen, Kusilaine, Kutsahaine, Kutsoi, Kudzuoi, Kudzoi, Kuzihaine, Kuziaine, Kuzjane, Kusikas, Kusilane, Kuzili, Kudzili, Kodzul, Kodzil, Kuns, Xons, Xosyoj, Hangya, Hangyal (muurahainen), Kuuja, Kuujo, Kuujas, Koja, Guggjur, Gujar, Kujeri, Kueri, Kuveri (naarastaimen), Kuukkeli, Kuukso, Kuuksilainen, Kuusko, Kuuskain, Kuuskilainen, Kuuksiainen, Kuusinkainen, Kuusanka, Kuuhanka, Kuukkainen, Kuukka, Kuukkajainen, Kuuksoi, Kuuksa, Kuksoi, Kuksa, Guovsak, Kuovska, Kuusek, Kusenge, Kisinge, Kopsolo, Kupsulo, Kuksulo, Qaasera, Kazora, Kaisrae, Gaeschira (närhi / pähkinähakki / kuukkeli), Kuusama, Kuusamo, Kuusain, Kuuselma, Kusan, Kuseme, Kusimi, Kuusami, Kuutsain, Kudzain, Kuslapuu, Kuusman, Kuhlapuu, Kuhlap, Koslapuu, Kuzo, Kuzo-wando, Kuze, Koza, Os-kuzo, Guzem-pu, Gizen-pu, Közan-pu (kesän puu / valkea-kuusama / kuusama), Kuusi, Kuusa, Kusi, Kuzi, Kuz, Kuusk, Kuus, Kuzo, Guossa, Koz, Kiz, Kez, Xowt, Kowt, Kayt, Kol, Koa, Xut, Xol, Xoa, Xoa-jux, Xadi, Kat, Kari, Kadi, Kua, Qut, Ko, Kot, Kat (kuusi), Kyyhkynen, Kyhkynen, Kyhky, Kyyhkyläinen, Kyyhköi, Kyyhkyöi, Tsyhkyläine, Kyhklane, Kyyhkyläne (kyyhkynen), Kyy, Ki, Kyi, Kuj, Kijov, Kju, Kosko, Kisko, Kij, Kigyo, Kijo, Sijet, Su, Sy (kyy), Kynnepää, Kynnäppä, Kynnäpäs, Kynetpää, Kynnepuu, Kynnäppuu, Kynnöppää, Tsynnä-puu, Kynnöppä, Kynnäspä, Kyynäspuu, Kynnap, Kynnapas, Kynnis, Kinda, Kyndabä (jalava), Kärki, Kärg, Kärgi, Kärik, Kerga, Kärgä, Kärga, Keryo (palokärki), Kärppä, Tsärppä, Kärp, Kärbik, Kärk, Kärpa (hilleri / näätä / vesikko / kärppä),

Kärsilintu, Kärsimälintu, Kärsittäjä, Kärsyttäjä, Kärsälintu, Kirestei, Kerstij, Käros, Gerskan, Gertskan (ruisrääkkä), Lahna, Lahn, Lasn, Lonoz (siika / lahna), Lakla, Laklut, Lagla, Lagle (hanhi), Latikka, Latikko, Latsikka, Latik, Latikas (särki / nuori lahna), Lehmus, Lesmus, Löhmys, Lehmuz, Lohmus, Levs, Levos (nuori lehmus / lehmus), Lepakko, Yölepakko, Yölipakko, Yölipakka, Yöläpäkkä, Yöräpäkkö, Ölapakeine, Eläpäk, Yöleikko, Yölilakko, Yöliloi, Yölevoi (lepakko), Lillukka, Lillikka, Lillikkain, Lillikez, Lillakas, Lillikas, Lillekas, Lillukas, Lintikka (lillukka), Liro, Liras (liro), Lokki, Lokka, Loue, Louke, Lougas, Lovkäi (kalalokki / selkälokki), Luikka, Luikko, Luikku, Luike (luikka), Luikko, Luiko, Luikkoi, Luikku, Luik (joutsen), Lude, Lutikka, Lutikkainen, Lutu, Lutikkain, Lutti, Lutik, Lutsikka, Lutikas, Luttihas, Ludik, Lutaki, Totek, Tatek, Tatäek (lude), Lumme, Lumpe, Lumpukka, Lupukka, Luppo, Lummeh, Lumpukkaine, Lommuleht, Lemmalehe, Luubbask, Lumpont, Lopant (lumme / ulpukka), Löpö, Lötti, Lötty, Löttö, Slöttö, Löpsöi, Lotoi, Lötyöi, Löksyöi, Lötoi, Lopei, Löpshäne, Lötsöi (sammakko), Made, Matikka, Mae, Majeh, Moah, Madeh, Madez, Madas (made), Majava, Maja, Majai, Majag, Majaja, Majajas, Maggjeg, Mijav, Mijal, Mij, Miji, Moj (majava), Marjas, Marjos, Maarias, Marjus (naaraslohi), Mettinen, Toukomettinen, Mettiäinen, Meigas, Mehik, Mehikas, Moo, Metse, Metsa, Pormets (uuttukyyhky / sepelkyyhky / tunturikyyhky), Mettos, Mettus, Motus, Metuks, Mituks, Mytuks, Mänsom, Mansin, Mäntsim (vanha metso / metso), Muikku, Muje, Mujeh (muikku), Mullo, Mullonen (järvilohen poikanen / järvilohi), Mustikka, Mussikka, Mustoi, Mustik, Mustikaine, Mustikeine, Musikaz, Musikka, Mustikas, Muskoz (mustikka), Muurain, Muurama, Muramet, Muuramet, Suomuurain, Maamuurain, Muran, Muuroan, Muuroi, Muroi, Murm, Murikeine, Murask, Muraga, Murakas, Mir, Mir-pon, Morak, Marox, Morok, Morax, Murox, Morox, Marana, Modagga, Moragga, Muraka (muurain), Myyrä, Myyri, Mykrä, Myyriäinen, Myriäinen, Mygrä, Mygr, Mygre, Mygri, Myger, Mykr, Migriki, Megriki (maamyyrä), Mäkärä, Makara, Mäkäräinen, Mäkäräine, Mägär, Mägar, Muoger, Miekker (mäkäräinen), Mäkättäjä, Mäketaja, Maekkastak, Meäkkatas, Mököttäjä, Mögitäjä, Mokitaja (taivaanvuohi), Mäyrä, Mäkrä, Mägr, Mägre, Mäger, Mäggor (mäyrä), Mönni, Mörkö, Mörisijä, Möyryäjä (karhu), Naakka, Snakka, Noakka, Nuak, Nuakke, Nak, Näk, Naak (naakka), Naali, Njalla (naali), Nauska (kivitasku), Nieriä, Nieriäinen, Nieriäs, Nieriene, Nieries, Noorijas, Noorjas, Norjas (nieriä), Niini, Niinipuu, Nini, Ninipu, Nin, Niin, Niinepuu, Ninna, Ni, Nij, Nin-pu (lehmus), Nikko, Nikk (lohen poikanen / nuori purolohi), Nirkko, Nirkki, Luminirkku, Nirk, Nirt, Nirkku, Nirppa, Nirppi, Nirppo, Nirppu, Nirppi (lumikko), Nokko, Nois, Nugis, Niz, Naz, Noks, Noxs, Noxos, Noyos, Nyuszt, Noxo (näätä / soopeli), Nokkonen, Nokilainen, Nokulainen, Nukulainen, Neken, Noges, Nogene, Noes, Mukkonen, Mukuliainen, Nukulainen, Nodal (nokkonen), Norppa, Norp, Noarvve, Norva, Nerpa (norppa), Närhi, Närri, Näri, Näris, Näryöi, Näriz, Näre, Näär (närhi), Nätä, Nätäruoho, Näty, Nätty, Nätsä, Nätsäheinä, Nädzä, Nädzähein, Nätsehin, Nädzälikke, Nätselmu, Nätse-hain (pihätähtimö), Ohto, Oksi, Ott, Ota, Ote, Oti, Oks, Ovto, Ofto, Ofta (karhu), Oivukka, Oivuke, Oivikka, Ojukka, Ojuke (mustaherukka), Orava, Orrava, Orau, Orav, Ora, Erava, Voraboz, Orab, Oarre, Ur, Orop (orava), Osma, Osmo, Ozmut (pieni karhu / ahma), Paarma, Parma, Paarmo, Parmas, Poarma, Puorm, Poarmu, Parm, Parmaz, Paarm, Puromo, Purom, Parmo, Pormo, Boaro, Booruve (paarma), Paatsama, Padzama, Paatsain, Paattama, Paahtama, Paatsema, Patsapu, Paakspuu, Paatsapuu, Pahaksipuu, Paaksmapuu, Ohopaats, Payatsma, Pajakka, Pajakki, Pajatti, Pajastin, Pajatsin, Pajatin, Pakatsu, Pakatsinpu, Pagatsin (paatsama), Paju, Paiju, Paj, Bad, Badpu, Pew, Pe, Po, Poajui, Pi-pu, Pojo, Paijo (paju), Pakkunen, Pakuine (tummarusokki), Pallas, Baldes, Paltassu (ruijanpallas), Paltta, Pallo, Palta, Palla, Pallas (kyyhky), Partti, Parkki, Parkkisuorsa, Part, Par (sorsa), Partti, Parkki, Lahnanpartti, Parttilahna, Paru, Paruli, Parkkoi, Parikka, Paso, Pasu (pieni lahna / lahna), Peippo, Peipponen, Peiponen, Peipoinen, Peipuinen, Peipinen, Peipoi, Peipoine, Peibuoi, Peippe, Peibelane, Beibus (kiuru / metsäkirvinen / peippo), Perhonen, Perho, Pörhönen, Pelhonen, Peronen, Perholintu, Pörhöinen, Permunen, Perpunen (päiväperhonen), Petäjä, Petäjäs, Petäjäinen, Petäinen, Pettu, Pettäjä, Petäjäin, Petäjähine, Pedai, Pedajine, Pedai, Pedam, Petäin, Pedajas, Petäi, Piedag, Piedagi, Baecce, Pitse, Pitsä, Pontso, Pyntsö, Puzim, Pozem (mänty), Piekana, Piehani, Biekkan (piekana),

Pihlaja, Pihjala, Pihlas, Pihlajainen, Pihloja, Pihjava, Pihlai, Pihl, Pihle, Pihlä, Pihlak, Pihläm, Pyhläm, Pihlaga, Pihlakas, Pihel, Pihelgas, Pilog, Pilgoz, Pilgo-pu, Pihlejaz, Pizol, Pizolks, Pizle, Pozle, Palez-pu, Paledz-pu, Pelis, Pelidz-pu, Pitsär, Päsor, Petor, Petar, Pisar (pihlaja), Piitiäinen, Piitoi, Piitiene, Piitsiene, Pidahaine, Pidzahaine (pillike), Pilli, Pillike, Pilliäinen, Pillis, Pilles, Pilliheinä (peipi), Pilpero, Pilperoinen, Pilvikköinen, Pilpo, Pilpoi, Pilvisieni, Pilvik (hapero), Pinniäinen, Pinoi (hyttynen), Polttiainen, Polttajainen, Polttainen, Polttarainen, Poltikkain, Peltikkaine, Poltsikaz (nokkonen), Polttiainen, Polttajaine, Poltelaine, Poutteine, Boldijas (mäkärä), Popo, Popottaja, Puputtaja, Pupu, Puputti, Pupeltaja, Pupertaja (jänis), Poro, Boazo, Putso, Pytso, Pudzej, Pasiy, Petsoy, Petso, Pesi, Pez, Podu, Podo, Poca, Pocoj (vasa / sarveton poro / peura), Pujo, Puju (pujo), Pulkka, Pulu, Buloi, Buluine, Bulbune, Pulpukka, Pulppa, Pulppo, Pulpukkain, Pulppu, Bulbuk, Bulboi, Bulbune, Pulpukas, Bulbukaz (ulpukka / lumme), Pulmunen, Pulmuinen, Pulmu, Pulmukainen, Lumipulmunen, Lumipurmu, Pulmuine, Purmuine, Bulmog, Bulmogas (pulmunen), Pulu, Pula, Puli (kyyhkynen), Punkki, Pung, Metspung, Puukki, Puukke, Pukki, Puuk, Metspuuk, Puutiainen, Puuntäi (puutiainen), Puola, Puolain, Puolamet, Puolama, Puolukka, Puolakka, Pola, Puolaine, Buol, Bol, Bolane, Polaz, Polekez, Pohl, Poolas, Poolgas, Puhulgas, Pohlakas, Poolakas, Buolgoz, Buolgon, Puolut, Pul, Pol, Pil, Bogyo (puolukka), Putki, Putkiheinä, Butki, Butk, Putk, Putkeline, Putke, Boska, Potska, Puts (väinönputki / karhunputki / ukonputki), Pyy, Py, Pyvi, Piki, Baggo, Pov, Povnä, Penk, Fogoly, Peke, Puze (pyy), Pähkinä, Pähken, Pähkynä, Pähkänä, Päähkinä, Päähke, Päähkäin, Päähkänä, Pähkänikko, Pähtsenä, Pähtsenikko, Pähkel, Pähme, Pähknä, Pegoz, Peste, Pästä, Pyks, Pas-pu (pähkinäpensas), Pärnä, Pernä, Pärn, Pärna (jalava / lehmus), Pääsky, Pääskynen, Pääskönen, Päsköi, Päskyläine, Peätsköi, Peäsköine, Peätskyine, Piätsköi, Päskheine, Pätsko, Päsko, Pääsukene, Päästlane, Päästal, Peslinki, Beskus, Pizgun, Pezgata, Pizgata, Pizgun, Poski, Pisti, Pistsi, Fecske (pääsky), Päästäinen, Päästäin, Päästäjäinen, Päistäinen, Päistäjäinen (päästäinen), Pöllö, Pöllöi, Pulo, Hirpulo (pöllö), Pörhäpää (voikukka), Raate, Raade, Radake, Raake, Ralake, Rarake, Rajake, Roateh, Raakeleht (raate), Raita, Raid, Raida (raita), Repo, Repoi, Rebo, Reboi, Rebane, Rebu, Rebbi, Repäinen, Rieban, Rievan, Riemnjis, Rebäs, Repäs, Rebis, Riepij, Rives, Rowoz, Dzitsi, Ruts, Ravasz, Roka (kettu), Riekko, Riekka (riekko), Ronkku, Ronku, Ronk, Kronk, Runka (korppi), Rousku, Rouskusieni (rousku), Rätvänä, Retvana, Rättänä (rätvänä), Räyskä, Räiskä (räyskä / kihu), Rääkkä, Räkki, Ruisrääkkä, Rukkirääk, Heinarääk (ruisrääkkä), Rääpys, Räpys, Reäpöi, Riäpyz, Riäpöi, Räpuz, Rääbis, Rääbus, Reps, Raevas (muikku), Rökäs (kiiski), Saarni, Saarne, Saarniaispuu, Saarenpuu, Sarni, Saar, Saarepuu, Saarna, Särna, Sarn, Särni, Särtni, Sertne, Sartne (saarni / raita / hopeapaju), Saarva, Soarva, Sagarvo, Sagarv, Sagarm, Saarmas, Sagermas, Sagrob, Sagroboz, Sayarma, Caewres, Saukko, Saukoi, Saya (saukko), Salakka, Salahka, Salkki, Salkka, Salakki, Salatti, Salag, Salakas, Salak (salakka), Salava, Salahva, Salaja, Selej, Säli, Sol, Solo, Szil, Szilfa (salava / jalava), Sammakko, Sammakka, Samba, Cuobbo (sammaleen kulkija eli sammakko), Sampi, Sämpi, Sempi, Samme, Sammekala, Sampiaiset (sammen poikanen / pieni kala / sampea pienempi kala), Samb, Samm, Supu, Sopoj, Supin, Supiy (sampi), Sananjalka, Sanajalka, Saniainen, Sannikkain, Sänijoug, Sonajalg (sananjalka / kallioimarre), Sarapuu, Sarapisto, Sarava, Sarakas, Sarap, Tarab (saarni / pähkinäpuu), Sieppo (sieppo), Siestar, Siestarmarja, Siestarlainen, Siehtar, Siehtarlainen, Siester, Hiestain, Hiestama, Siestama, Sestara, Sestarain, Siehtarla, Sestroi, Sestrikäine, Sessar, Sostar, Sukstoru (mustaherukka / punaherukka), Siili, Tsiili, Sili, Siil, Sil, Sejel, Sejol, Sylo, Soule, Syn, Syl, Szyl (siili), Siippo, Nahkasiippo, Sippoi (lepakko), Silmu, Silm (nahkiainen), Sipi, Tsipi, Rantasipi (rantasipi), Sirkka, Serkka, Tsirkka, Tsirkku, Tsirk, Sirk (heinäsirkka), Sirkku, Sirkkunen, Sirkkulain, Tsirkkulain, Tsirkku, Tsirkkuine, Tsirk, Sirk (sirkku / varpunen), Sisilisko, Sisalisko, Sisuliusku, Sisälieska, Tsisiliusku, Siziliuhku, Sizlik, Sizelikko, Tsidziliusk, Sizalikki, Daezalagges, Säksälö, Kendzali, Tzodsul, Soslä, Sosla, Sosol, Sas, Tysi, Tants, Tansu, Tanza, Tanze, Cinsil, Cisil (sisilisko), Sonsar, Sonsari, Tsontsoi, Sonzar, Tsitsav, Sitsav, Surso, Sos, Sons, Sus, Tsunts, Tunt (kirppu), Sorsa, Suorsa, Sorz, Sorzaz, Sors, Soorsk, Soosk, Sortsas, Suorsso, Duorsso, Duorse (sorsa), Sotka, Sotk, Sotke, Sotkas, Coadge, Sulgo, Sulga, Soe, Sue, Suli, Sul-tsez, Sel, Sal, Saj, Soj (telkkä / sotka / koskelo), Supiainen, Supihiiri, Tsupi, Tsupihiiri, Tsubi, Tsubihir (päästäinen), Surviainen, Survojainen, Surviaissääski, Surviaine, Surusääsk (parvessa tanssiva sääski),

Säkiä, Säkä, Säekala, Säga, Sogi, Sije, Sijä, Si-kol, Sij-kol, Syw, Siy, Sey, Sex (monni / made), Tsäkutaja (kivitasku), Särki, Saergi, Särg, Särgi, Särtsi, Serge, Särgä, Serenyo, Tärow, Töroj, Taroy, Tarka, Läroy, Järoy, Täro, Lär (särki / kiiski), Sätkin (leinikki), Säynävä, Säynäs, Säynäjä, Säyne, Sääne, Säyneä, Säynäg, Säune, Säynijä, Säinas, Saewnjad, Senej, Seni, Son-tsorig, Sin, On, Onyhal, Yn (säynävä), Sääksi, Kalasääski, Sääskeläinen, Sääsk, Sääskas, Ciekca, Syyos, Siwos (sääksi), Sääski, Sääksi, Säski, Seäksi, Seäski, Säsk, Säks, Säske, Sääsk, Säskud, Cuoika, Cuoska, Saske, Seske, Säskä (sääski), Taimen, Taimin, Tajmen (taimen), Talvikki (pikkutalvikki), Talviainen (lumikko), Talvikko (joessa talvehtiva lohi), Tammi, Tammipuu, Tamm, Täm, Tumo, Tuma, Tum, Ti-pi, Tu-pu (tammi), Tammukka, Tammakko, Dabmuk (tammukka), Tatti, Tatt, Tatikas (tatti), Tavi, Tavisorsa, Tapi, Tapisuorsa, Tavikkain, Tavisorz, Davits (tavi), Teeri, Terri, Teyri, Töyri, Teiri, Tedri, Tetri, Tedre, Teder, Teddorz, Tedroz, Tur, Tar, Kodor, Kotor, Kudres, Kudrutada, Tedra (teeri), Tevana, Teva, Tevanes, Tevane, Deävene, Ti, Tia, Ta (naarashirvi / poro), Tiainen, Tyainen, Tiianen, Tihanen, Tintti, Tijaine, Tiaine, Tsejane, Tiäine, Tihane, Tigane, Tiitinen, Titinen, Tiitiäinen, Did (tikli / punatulkku / tiainen), Tihi, Tihu, Tiho, Tihijäine, Tihoi, Tihaine, Tihikkein, Tihulane (sääski), Tiira, Tiiri, Tiiro, Tiroi, Tsiirakko, Tsirak, Tirine, Tiir (tiira), Tikka, Tik, Tikk (tikka), Tilhi (tilhi), Tiltaltti, Tiltalttinen, Silksolk, Tsilk-tsolk (tiltaltti), Tsirska, Tsirskada (västäräkki), Tohtaja, Tohtava, Dovta, Tokto, Tokto-ludu, Tokti, Tetka, Taxt, Takt, Tayt, Taytan, Taxton (kuikka / kaakkuri), Toutain, Touta, Tougjas, Toudjas, Toudas (toutain / turpa / karppi), Tuomi, Tuomipuu, Tomi, Tuom, Tuompu, Tuomik, Tom, Tomikpu, Toom, Toomingas, Tuoimki, Duobma, Lom, Lajmä, Lombo, Lem, Lem-pu, Lam, Jom, Jum, Tsem, Tew (tuomi), Turpa, Turpakka, Turpukka, Turpikka, Turb, Durba, Turba (turpa / säyne / karppi), Tylli, Rantatylli, Pikkutylli, Tylly, Tyll, Tyllyk (tylli / pikkutylli / rantasipi), Tähtimö (pihätähtimö / heinätähtimö), Täi, Tiäi, Tei, Ti, Tij, Tej, Toj, Täkom, Töxom, Takom, Töytom, Tewtom, Tetu, Dikke (täi), Tädynruoho, Tädyke (nurmitädyke / rantatädyke), Töppyheinä (suovilla), Törö, Rantatörö (törö / kivennuoliainen), Uikuttaja, Uikku, Silkkiuikku, Mustakurkku-uikku, Uikka (uikku), Uivelo, Ungelo, Uinelo, Njunjaloh, Nunnel, Nunel, Njunnalak (mustakurkku-uikku / uivelo), Ulpukka, Upukka (ulpukka), Uuvana, Uuvanaruoho (uuvana / vanamo), Vaahtera, Vaahder, Vahtera, Vahder, Vahteri, Vaher, Vahtere, Vahtara, Voahteri, Vahtar, Vaherpu, Vahter, Vodor, Ukstor, Ukstur, Ustor, Wastar (vaahtera), Vaapukka, Vapukka, Vapukkain, Poapukkaine, Babukaz, Vaabaka, Vaarain, Vaarama, Vaarami, Faarama, Vaarik, Vaarikas, Vadelma, Fadelma, Valerma, Vavarno, Babarm, Vevvar, Vabarn (vadelma), Vahveroinen, Vahvero, Vahveroine, Vahoi, Vahvoi, Vahvoine, Vahalauk, Bahalouk, Vahelik (keltavahvero / suppilovahvero / karvarousku), Valokki, Valokka, Valokas, Valakka (suomuurain), Vanamo (vanamo), Varis, Vares, Varoi, Varez, Variks, Vuorrazas, Vuorces, Varaka, Varsej, Varsi, Urin, Urin-jekwä, Urin-eka, Urni, Warnaj, Warna, Varju, Warnäe, Kerä, Kwerä, Bari, Bare, Bere (varis), Vata (pihätähtimö), Vatukka, Vattu, Vaduk, Vadok, Vaddak, Vatikka (vattu / mesimarja), Vehka, Suovehka, Peuranvehka, Vehk, Vohk, Vohu (vehka / raate), Vesikko, Vesikkö (vesikko), Vilisijä (kyy), Viklo, Vikla, Vikli, Viglu, Vigli, Vigle, Viglitaja, Vigla-coawzo, Figle-coawso (viklo / kuovi / mustapyrstökuiri), Viiri, Viiropääsky, Viir, Viires (tervapääsky / tiira), Vilukko (vilukko), Virmajuuri (lehtovirmajuuri), Virna, Virne, Virnas, Virnajainen, Virn (virna / ahomatara / peltohatikka), Vita, Vitta, Vitsa (pohjanpalpakko / leinikki), Västäräkki, Vestrikka, Väistäräkki, Västärö, Västi, Västöi, Päistärikkö, Väisti, Vässo, Västrik, Bestur, Baesteragas, Pesnirik, Pieste-rieggez, Uskerej, Voskorej, Wärsok, Wärsox, Ruxnon wursok (västäräkki).


 •    "Anna maata lapsen pienen, levätä vähäväkisen, anna maata maan unia, maan unia, puun unia".  "Elä itke ilman syytä, elä vaivoitta valita, viel on syyssä itkemistä, vaivoissa valittamista, ikävissä itkemistä, huolissa kujertamista".


  "La mie laulan lapsen virren, niinku pitän seinän hirren, makkaa makkaa, marjukkaine, leppää lehti linnukkaine".


  "Tuuti lasta nukkumoa, suurelle vuaren kukkural, sieltä alas vierimeä, mansikoita poimumoa".


  "Baai baai lastu, baai pikkurastu, liili liili lindustanji, magua maksaizenji".


  "Nuku nuku nurmilintu, väsy väsy västäräkki, nuku nurmelle hyvälle, vaivu maalle valkoselle".


  "Tule uinoseh eläjä, käy eläjä kätkyveh, pienen lapsen pieluksii, vakahaisen vaattijoh".


  "Näin sano emo tytölle, vanhin lausu lapsellese, tyttösein, tyynösein, lapsusein loatusein, siull on kaksi kaunistusta, kaksi suotu ja sanottu, syämen suloinen rauha, vieras virheetön elämä, hoija mitä huolen kansa, hoija huolella hyvällä".


  "Mie laulan lapsellein, lilittelen linnullein, nuku, nuku, nurmen lintu, vaivu, valkea kannain, sio sirkun silmät kiin, kuro kullain kulmat kiin, sio silkkireepusel, kuroi kultalankasel".


  "Makkaa, makkaa issöis unet, isöis unet, emöis unet, kissoin unet, koiriin unet, ja kaikkiin kassiin unet, peälle unesi omasi".


  "Siintäk mie emoista kiitän, kust isoa kunnioitan, kui sysist miun synnytteli, kekäleist miun keräis, pienen suuriin sekkaan".


  "Kun poika polun näkisi, laps synnyntäsijaans, ei se eukolle toruisi, vanhemmalleen vasten löisi".


  "Lieku lintu lapsineis, soua sorsa poikineis, soriast ne sorsat uivat, kauniisti meren kajava, meren kuplat kummemmast".


  "Nuku, nuku, nurmen lintu, väsy, meijän västäräkki, väsy pois, kun mie väsytän, nuku pois, kun mie nukutan, nuku nurmelle hyväll, maalle vaivu valkiall".


  "Kyll mie laulan lapsellein, liirittelen linnullein, pien puhetta pienellein".


  "Tule tuutuhun unonen, käy unonen kätkyehen, meijen pienen peittehesin, vakahaisen vaattehisin".


  "Hepo on hellä varsaheen, vaimo on vatsa väkkeen".


  "Makkaa poisi, meiän marja, meiän lintunen leppää, makajaat on muien marjat, lepäjäät muihen linnut".


  "Makaa sie uni makia, uni pitkä pillittele, makkaa pois ku marjat joutuut, siit sie nouset noppimaane, korin kanssa kantamaane".


  "Tuuti, tuuti, lapsiani, tuutittelen, paiuttelen, souvuttelen, jouvuttelen, tulepp on ulkuoite, unoni, pienen lapsen pieluksih, vakavaisen vuattevuisih, vassuksessi voittamah, katehukses kualamah".


  "Mie laulan lapsellani, piiskuttelen pienelläni, niinkun ennen lappi laulo, tinatukki tuikutteli, niin laulan mieki lapsellani".


  "Mie laulan lapsellani, pien iluo pienelläni, tuuti, tuuti, poijuttani, kultaista omenoani, hopeaista sauvoani, mie tuuvittelen, tutjuttelen, paijuttelen, patjuttelen".


  "Nuku poisi, mie nukutan, väsy poisi, mie väsytän, nuku nurmelle hyvälle, vaivu maalle valkialle, koivun oksille kotisi, marjan varsille majaisi".


  "Magaa magaa tyttöine, magaa magaa linduinego, luuliba luuliba tyttöstu, luuli luuli lindustugo".


  "Nuku nuku nurmen kukka, nurmen kukka, nurmen nukka, tuo kaunis kanarvan kukka, helerväisen heinän kukka".


  "Puu liikkuu, käyp kätkyt, lapset makkoo laulaissa".


  "Tuuti, tuuti, tuomenkukka, kasvava kanervankukka, tuomess on koria kukka, kanervassa kaunis kukka".


  "Polvet poikoa piellä, käsi lasta kännytellä, niinku omallai emällä".


  "Tuuti, tuuti tuota lasta, tunne tuuvvitosta, lemmen liekutosta".


  "Mill mie maksan maammon vaivat, kostelen emon hyvyyet, emo näht o suuren vaivan, näht o vaivaa vaalijaini, nähty vaiva, varrain noustu, monet yöt unetta jeäänty, monet illat iltasetta".


  "Ei noo vaali kaikki vaimot, kaikk ei ilmiset imetä, ni ku vaali miun emoni, se o vast vaseti vaali, vaali vanheman tavalla, teki sillalle siviän, pojan laavun lattialle".


  "La laulan liki kotia, liki vettä vierettelen, liki salvanta sanelen, liki huuan huonehia, kusta kuulisi emoni, lapsusesi laulelee, lintusi likertelee".


  "Jalkani lasta liekuttaa, sydämeni toista toivottaapi".


  "Mie uoo luotu laulamaa, laulan lapsiin ratoksi, ja iloksi itselleini".


  "Vaikk on muata muuvuallai, ilmua on etempiälläi, eihän ne istu ison sijoill, astu ei emon askeleill".


  "Ei ne vaali vaimot kaikki, vaali ei vaimot puoletkaa, ku vaal miun emmoin, hiä sit vast vasite vaali, hiä vual vasten itsiää, kolmist kesoissa yönä, kolmist juojel juoks, kanto kapalovettä, kipposel kiijättel, mil pes pientä piikajaasa".


  "Ku poika pahoin tekköö, emolta ilo männöö, isolle suru tulloo, ku poika hyvin tekköö, emolle ilo tulloo, isältä suru sullaa".


  "Ei ne voali vaimot kaik, kaik ei ihmiset imetä, niiko voali miun emmoin, tuo vast vasite voali, pois heä muutti mustat rievut, sekä vaihto valkiammat, sano tuuitellessaa, laulo liekutellessaa, pani maata pannessaa".


  "Ei nuo vaali kaikki vaimot, niinkuin vaali mun emoni, se vasta vasiten vaali, vaali vasten itseänsä, rikki rintansa imetti, kantoi halki hartiansa, kantoi vettä kappasella, ropehella roiskutteli, pesi pientä poikoansa, suovetosin, maavetosin, lähe lämpösin vetosin, kuusin rievuin kuivaeli".


  "Tek enne miu emmoi, kolme työtä kerralluan, käet kankasta kuttoit, jalat lasta liekuttiit, suu laulo suloista virttä".


  "Kun näkis emon tulloo, nii mie vastahan menisin, ja huastasin halluin".


  "Oi ommaa emyyttä, oman mamman maireutta, se pannee paat tulelle, lusikan patasen päällä, syö tästä syvämmyeni, maista mielimarjueni".


  "Emo synnytti miuista, mie syväntä synnyttelin, emo kasvatti miuista, mie kaunon kasvajelin, emo hellotti miuista, mie voaa hiusta helluttelin, kun olin ison kotonna, ja elin emmoin luonna, varsin luonna vanhempain, käin mie kukkanna kujassa, kajavanna kaivo tieellä".


  "Ei miull olis mieli kurja, syän ei suuresti surune, jos mua tuojai torruis, saunakäviäi sannois, nyt vasta miull on mieli kurja, syän o suuresti surune, ku tuo tuomatoi torruu, saunakäymätöi sannoo, sannoo minnuu vaista lasta, laisaksi, uneliaaksi, veltoksi veevetäjäks, saltsi saunalämmittäjäks".


  "Hyvä on lapsen lassa olla, kun on vanhemat varana".


  "Muistan mie oman emmoin, käsilliäse kätteli, piälle peitettä vetelii, viell on aika lapsen muata, aika pienosen levätä".


  "Olha miullai niinku muill, emo ehto tehtäess, muamo mualle tuotaess, iso synnyteltäess, mie ku kasvoin, hiä katosi, jäin ku putki puuta vast, vesa vasten kannostaan, soraheinä vuorta vast, sämpsykkä saloa vast".


  "Ku olin ison kotona, iso kutsu kukkaseksi, eukko ehto-piiaksees, veikkoin veten kalaksi, sisko silmä-marjaksees".


  "Ei mene mielestäi, ei muistosta murene, entinen ihana aika, mie kun lauloin ollen lassa, pikku piikanna visersin, olin kukkanna ketolla, mehun mieli mättähällä, maistelin mehun makian, kukan kultaista kupista, lensin lehtennä lehossa, kiitelin kipuna lailla, perhosenna pyörehtelin, olt ei vaivat vastassai, huoli ei unta uhantu".


  "Ku kasvoin ison kotona, kasvoin ku mantsikka mäjellä, tai ko kukkane aholla, ehtosess ison kotona, mairasess emon majassa, ompa kaunis oljeskella, siin on iloista olla".


  "Makajaisin maijottakkkii, lepäjäisin leivättäkkii, enne ko emotta oisin, enne ko muamotta makkaisin".


  "Ku mie laulan lapsillein, linnullei mie liirittelen, kuikuttelen kullallein, sirkuttelen sirkallein".


  "Mie se laulan lapsen virret, piene virret peipottelen, makkua, makkua marjalintu, ja lepäile pieni lintu, jo ois aika marja muata, aik ois lintuse levätä".


  "Makkoaa uni makia, uni pitkä pillittele, unot issäis, emmois, peäälle unneis ommais".


  "Makkoa pois marjuskaine, pikkaraine pirjuskaine, kuin on pieni, pie hyvästi, kuin on matala, anna moata".


  "Mie se laulan lapsen virren, likan virren liirittelen, laulan lapsen mieltä myöt, mieliksi on itsellein".


  "Nuku lapsi nuttuheis, vaivu voateliekkuheis, vaivu moal valkijal, koavu moal kaunihil".


  "Tuu tuu sie tule unone, käy, unone, kätkyvie, pienen lapsen peittosie, vakahaise voattehie, lapsen nuoren nuttuloi".


  "Tule tänne, uniukko, saa tänne unone, sijo kiini lapsen silmät, kuvo kiini lapsen kulmat, sijo silkkinauhallais, kuro kultalankoillais, veran reunillä vetele".


  "Pua miu muata marjuvein, pua miu lintuin levätä, makajuat ne muihen marjat, muihen lievinät leppiävät, miks ei marjain miun makkua, miks ei lintusen leppiä".


  "Nuku, kun minä nukutan, väsy, kun minä väsytän, nuku unosen rekehen, väsyläisen kelkkasehen".


  "Anna sotka siipiäsi, millä lennän leuhottelen, lennän unta ottamahan, nukutinta noutamahan, ukon uuden lippahasta, akan vanhan vakkasesta".


  "Unta täällä tarvitahan, nukutinta nuurutahan, unta tälle lapselleni, nukutinta nukeelleni".


  "Mie se tuutin tukkapiätä, lekkapiätä liekuttelen".


  "Souva, souva suon kukaista, suon kukaista, moan kukaista, kesäheinä hempukaista".


  "Sotka soutii poikinen, peipponen perehinensä, pääsky lensi löyhytteli, lensi unta ottamahan, ukon uuvest lippahasta, akan vanhast vakkasesta, unta meillä tarvitaankin, unta tälle lapselleini".


  "Likka lasta liekuttaapi, uni piätä pyörittiäpi".


  "Mie se liilin lintujaini, souvattelen sorsajaini".


  "Nuku, lapsi, nuttuheisi, vaivu voateriepuheisi, nuku poisi, nurmellintu, nuku nurmelle hyvälle, vaivu moalle valkealle".


  "Lello liekku, tukka löyhki, kätkyt jänksi jiäräväine, tupa kuusine kumaji, huone huiski honkapuine, meijjä lellol liekkuessa, vakahaise vuaruessa".


  "Mie se laulan lapsellein, visertelen virkullein, laulan omalle kullallein, nii kauvan kun se nukkuu".


  "Pikkaraine miun Pirini, matalaine miun Marini, kuin on pieni, pie hyväst, kuin on matala, anna moata".


  "Ei vaa kasva kaikki lapset, kui kasvoin miä kannain, ja nousin nokinennäin, kasvoin kui meroissa kaisla, kasvoin kui ruoko kaislissossa, kasvoin kui kukka kaislanpäässä".


  "Emo synnytti mijuista, mie syväntä synnyttelin, emo kasvatti mijuista, mie vain kaunoi kasvajelin, emo helloitti mijuista, mie vain hiusta helloittelin, missä seisoin, seinä paistoi, missä istuin, moa iloitsi, mis mie tantsin, tammer jyski, emo kutsu meijän kukka, iso kutsu valo-hopia".