SUOMALAINEN JA URALILAINEN NIMIPERINNE

1. kalenterista on vaikea löytää suomalaisia nimiä koska kalenterinimet edustavat eurooppalaista ja kristillistä (juutalais-kreikkalaista) nimiperinnettä (matti=matteus, mika=mikael).

2. vierasperäiset nimet ottivat ns. virallisten nimien paikan vuosisatoja kestäneen vieraan vallan aikana. sorron vuosina omat nimet jäivät taka-alalle ja niitä alettiin kutsua haukkuma, hellimä ja lempinimiksi.

3. suomalaiset nimet voidaan jakaa lapsen luonnetta värikkäästi kuvaileviin luonnenimiin, syntymän hetkeen ja sitä edeltäviin tapahtumiin liittyviin syntymänimiin, totemistisiin nimiin (kurki, koivu) ja ympäröivästä maailmasta saatuihin luontonimiin (vesa, marja).

4. suomalaiset nimet ovat sukupuolettomia mikä tarkoittaa sitä että nimiä ei voi (eikä pidä) yhdistää kumpaankaan sukupuoleen. nimien sukupuolettomuus kuvastaa kansamme tasa-arvoista luonnetta ja erottaa meidät sukupuolten välisiä eroja ylikorostavista, sukupuoliristiriitojen rikki repimistä etelän kansoista.

5. suomalaiseen nimenantoperinteeseen kuuluu tietty vapaus ja leikillisyys. nimeä voidaan vaihtaa useasti elämän aikana, etenkin suurten muutosten tai vastoinkäymisten jälkeen. nimen annetaan kasvaa ja muuttua kantajansa mukana ("nimi elää").

6. nimiin ei suhtauduta järkiperäisesti vaan tunteella, nimen täytyy Tuntua oikealta.

7. lapsena saadut nimet kuvastavat vanhempien ajattelua ja valintoja. varttuessaan nuori oppii näkemään itsensä eri tavalla ja voi haluta muuttaa nimensäkin, ilmentämään uutta vaihetta elämässään. uuden nimen ottaminen on luonnollinen osa nuoren itsenäistymistä (monilla kansoilla tapahtuu ns. aikuistumisrituaalien yhteydessä).

8. aikuisiän nimiä voidaan saada enteistä ja unista, tärkeistä tapahtumista tai saavutuksista (uroteot) ja läheisten ihmisten tai sukulaisten nimistä (vanhus voi antaa nimensä nuorelle ennen kuolemaa).

9. haluttaessa sitoa lasta jollekin tietylle alueelle (syntymäseutu) tulisi nimestäkin valita oman murteinen kieliasu (jaajo->joajo).

10. nimipäivien tapaiset jäykät ja muodolliset tapahtumat eivät ole kuuluneet uralilaisten kansojen elämään (kalenterit vierasta alkuperää). nimipäivän sijaan voidaan viettää "uuden nimen päivää", uuden nimen keksimisen, löytymisen tai uneksimisen kunniaksi.

11. uralilaiset kansat eivät ole viettäneet syntymäpäiviäkään (tapa ymmärtää aikaa erilainen kuin ns. virallinen ajanlasku). syntymän hetkestä on painettu mieleen näkyviä asioita (sää, kuunvaihe, vuorokaudenaika, vuodenaika). syntymäpäivää voidaan haluttaessa viettää näiden olosuhteiden toistuessa luonnon kierrossa.

12. syntymäpaikkaa eli sijaa on pidetty aikaa tärkeämpänä ja yhdistetty lapsen kohtaloon. paikalle on palattu suorittamaan suojelevia taikoja ja lapsen kasvuun liittyviä menoja.

13. syntymäpäivä-perinteen myöhäisyyttä selittää sekin ettei yksilöä olla pidetty yhtä tärkeänä kuin tänä päivänä. yksilö oli ja on osa suurempaa kokonaisuutta, heimon ja perheen jatkumoa, suvun jatkumista.

14. vaikkei nimi ja syntymäpäivien tapaisia (kulutusjuhliksi surkastuneita) tapahtumia ollakaan vietetty liittyy syntymään, nimen valintaan ja lasten varttumiseen monenlaisia aidompia ja vanhempia kotoperäisiä tapoja.

LUONNENIMET

1. suurin osa säilyneistä nimistä kuuluu ns. luonnenimiin eli kuvaileviin nimiin. luonnenimet kuvailevat lapsen tapoja, piirteitä ja luonnetta (mallu=malttamaton, hilja=hiljainen).

2. luonnenimiä on ollut olemassa siitä lähtien kun kieleen kehittyi kuvailevia sanoja ja niitä on annettu ihmisille ja eläimille.

3. ihmiselämää kuvaileva sanasto oli alkujaan nykyistä niukempaa miksi vertailukohteita haettiin eläimistä (vanhimpia tunnettuja nimiä mansin pikku-jänis-jolla-kurki-reidet).

4. luonnenimiä käytetään tunnepitoisessa arkipuheessa miksi nimi voi muuttua usein ja uusia nimiä saattaa syntyä tuhka tiheään (lempinimi). 

5. luonnenimen syvällisempi tarkoitus on kuvata lapsen kehittymistä omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen uusien tapojen (niisku=niiskuttaja) ja piirteiden (unto=uneksija) ilmaantuessa iän myötä. 

6. luonnenimen antaminen tapahtuu itsestään nimeä sen kummemmin pähkäilemättä tai suunnittelematta.

7. monet luonnenimet on luotu lisäämällä kantasanaan ylimääräinen kirjain (hypö->hyppö, iha->ihha, hötä->höttä) tai itäisempi i-pääte (hypö->hypöi, iha->ihai, hötä->hötäi).

8. luonnenimiä voi olla niin monta kuin halutaan. hyviksi havaituista nimistä voidaan kehitellä uusia muunnelmia (höpö->höpöläinen->höpöliini->höpönassu).

9. osa luonnenimistä päätyi sukunimiksi (hyräilijä=hynynen) vierasperäisten nimien vietyä etunimien paikan. useimmista luonnenimistä saakin kauniita sukunimiä lisäämällä niihin supisuomalaisen ja kantasanaa pehmentävän nen-päätteen (laukka->laukkanen, muju->mujunen).

10. sukunimien lisäksi luonnenimiä päätyi paikkojen ja tilojen nimiksi jolloin niihin lisättiin la tai lä-pääte (touhu->touhula, hyry->hyrylä).

11. alla oleva luonnenimien lista kuvaa sitä tapojen ja piirteiden kirjoa mitä esivanhempamme ovat lapsissaan ja eläinlapsissaan nähneet (lista on suuntaa antava).

LUONNENIMIÄ

Aapa, Oapa, Uapa, Aappa, Aapaton, Appe, Äppi, Ääpi, Äppe, Appet, Appetaebme, Äpi, Äpit, Äpittem (voimaton), Aave, Oave, Uave, Aavi, Aaveh, Aavehtija, Aaveksija, Aavailija, Aavai, Aavas, Aava, Avi, Avis, Avistada, Aaveda, Avas, Ava, Avastit, Avist (ennakoija, aavistaja), Ahku, Aahku, Oahku, Uahku, Ahu, Ahvu, Ahko, Ahkua, Ahkuaja, Ahke, Akko, Ahkui, Aatska, Ahkera, Ahe, Ahera, Aherra, Ahertaja, Ahkeroija, Ahker, Ahkerus (innokas, ahnas, tarmokas, rohkea, vilpitön), Aito, Aido, Aida, Aihtu, Aide, Ede, Ujte, Iijte, Uihto, Oihtu, Aiti, Aitilas, Aajde, Aajdeles, Aidalas, Aidilas, Aidi (rauhallinen, puhdas), Aiva, Aivas, Aivastaja, Aivastelija, Aavi, Oavi, Uavi, Aavis, Aavistaja, Aavistelija, Aavistettu, Aivaz, Aiva, Aivaselija, Aeva, Aevas, Haeva, Haevas, Aivi, Aivit (aivastaja, aavistaja, aavistettu), Akki, Akkiloija, Aki, Akit, Akittelija, Akkinainen, Akkima, Akkimain (hoivaaja, puuhaaja, rakas), Alma, Amma, Ama, Albma (kelpo, ilmeinen), Ammo, Ammoin, Ammoi, Ammon, Ammuin, Amu, Ammu, Ammui, Amut, Aamu, Aamut, Ammoinen, Amuin, Ammuine, Amune, Amuine, Amo, Amoi, Amoine, Amus (muinainen, vanha), Ana, Anastaja, Anas, Anastada, Äni, Änistid, Änis (riistäjä, omin luvin ottaja), Ape, Abbe, Abbet, Abe, Abet, Appa, Appaaja, Appoja, Appoa, Appo, Apponen, Appu, Appuinen, Appui, Apo, Apos, Apu, Apus, Apta, Apa, Apat, Apadi, Appoi, Appoinen, Appoine, Apei, Apein, Vuoppo, Vuoppot (ahne, suursyömäri), Aska, Asko, Askar, Askare, Askara, Askaroitsija, Askartelija (puuhakas), Auhto, Autto, Avcco, Autso (pehmeäihoinen, hauras), Ehe, Eheä, Ehjä, Ehy, Ehyt, Ehkeä, Ehke, Ehjo, Eho, Ehokas, Ehi, Ehie, Ehollah, Ehko, Ehkoi, Eheda (oiva, terve, mieluisa), Ehto, Ehtoi, Ehtoisa, Ehdo, Ehdoton, Ehtu, Ehtuo, Ehtoh, Eho, Ehoi, Ehottaja, Ehoittaja, Äktö, Eähtu, Ektu, Ektui, Jauti (ehdottelija, omatahtoinen, suopea), Eksy, Eksyä, Eksyjä, Eksyvä, Eksyväinen, Öksy, Öksyä, Öksyjä, Eksynyt, Eksyö, Yöksy, Yöksyö, Yöksynyt, Yösty, Öhsy, Eksi, Eksida, Essi, Essu, Eksitus, Jekso (eksyväinen, erehtyväinen, hajamielinen, omille teilleen lähtevä), Empi, Empiä, Empijä, Empijeä, Empiväinen, Emmi, Jiebba, Jiebbat, Jiebbadit (arka, ujo, yhtaikaa ujo ja iloinen), Ennu, Ennus, Ennustaja, Ennustettu, Ennustada, Einu, Einus, Einustit, Enu, Enus, Enne, Aennu, Aennustid, Einnu, Einnus (ennustettu, ennen aikojaan tullut, ennakoija, ennustaja), Ensi, Ensimmäinen, Ensimäine, Endz, Ens, Ende, Enne, Ennen, Este, Ennest, Enst, Enni, Entse, Entsek, Ienni, Iensi, Iensik, Eisi, Eisige, Ente, Enta, Ento, Entu, Entuus, Endo, Endoline, Enti, Entinen, Endine, Endi, Ändi, Ändist (ensimmäinen, esikoinen, entuudestaan tuttu), Eri, Erilainen, Erillinen, Erinäinen, Erilline, Ero, Eroi, Eroa, Aerro, Aerotit, Erä, Era, Eranko, Erakko, Erkaantuja, Erilläh, Erize, Erizi, Erago, Eragoitta, Eräpolin, Erak, Ära, Äraline, Jära, Jara, Jera, Aerre, Aerra, Aerranit, Iere, Ieretit, Erin, Erit, Aere, Aereb, Eräs, Eräheällä, Eräz, Erhe, Eras, Erasti, Aeres, Erot (erilainen, eristäytyjä, omillaan olija), Este, Estä, Esty, Estyä, Esse, Esteä, Estäjä, Estäjeä, Estynyt, Estädä, Aeste, Aestet, Aesta, Aestat (estelijä, varautunut, vastakarvaan pyrkijä), Etsi, Etsiä, Etsijä, Etsijeä, Etsikko, Etsinko, Etso, Etsie, Etsidä, Etsta, Etsia, Etsu, Otsi, Otsida, Votso, Vuotso (etsijä, kokeilija, hakija), Evä, Eväs, Ävä, Äväs, Övä, Öväs, Evästetty, Evästäjä, Ebä, Ebäs, Eväz, Aeve, Aeves, Ava, Avas, Avastit (usein ruokittava, ruokansa loppuun syövä), Haale, Hoale, Huale, Haalea, Hale, Halea, Halja, Haali, Haalis, Haalistunut, Hali, Halia, Halli, Hallia, Hoali, Huali, Hoalie, Hoala, Hoalakka, Haala, Haalakka, Hoala, Huala, Halie, Haleda, Hala, Halas, Halastada, Alas, Alasto, Alastli (lauhkea, surullinen, kalpea, rakas), Haama, Hamu, Hamui, Hamuilija, Haami, Haamia, Haamija, Hamia, Hoama, Huama, Hoami, Huami, Hoamo, Hoamu, Hoamuda, Hamua, Hamuaja, Hammu, Hammutada (ahmija, ahnas, hapuilija, käsin tavoittelija, hampain tavoittelija, kurkottelija, osoittelija, hamuilija, kiinni ottaja, huitoja, hosuja),

Haara, Hoara, Huara, Haaro, Haaroa, Haro, Haroja, Harojea, Haaroja, Haari, Haarikas, Haarikka, Haarikko, Haaru, Hoaru, Huaru, Haarukka, Hara, Hoara, Ara, Aaru, Aara, Sarre, Saara, Soara, Suara, Hare, Harrai, Harre, Harri, Harra, Hääri, Heäri, Hiäri (haarojaan aukova, sormiaan levittelevä, varpaitaan levittelevä), Haaska, Hoaska, Huaska, Haiska, Haaskaaja, Haaski, Haaskio, Hasku, Haske, Haska, Haski, Haskit, Häski, Haja, Hajottaja, Hajallinen, Hajanainen, Hajoi, Haje, Hajo, Hajjo, Hajes, Hajon, Haggji, Haggjit, Saaje (haaskaaja, tuhlaaja, vaatteiden repijä, ilveilijä, villi), Haasta, Hoasta, Huasta, Haastaja, Haastelija, Haaste, Haasto, Hasta, Hoassa, Hoasta, Hoastelija, Aasta, Haste (huutaja, kutsuja, vaatija, kutsuksi lähetettyjä kekäleitä lahjaksi saanut), Haha, Hahattaja, Hahattoja (äänekkäästi naurava), Haiha, Haihattelija, Haihattaja, Haihattoja (kiireinen, hutiloija, tyhjän puhuja), Haihtu, Haihtuvainen, Haihtua, Haihtuja, Haihdu, Haihduja, Häihty, Häihtyä, Häihtyjä, Haihtuo, Haihtuda (eksyväinen, katoileva), Haika, Haiku, Haike, Haikea, Haikai, Haikailija, Haikar, Haikertada, Haige, Haigu, Haigus, Aigo, Aigoz, Aigi, Aigiz, Suoike, Suojge (hajamielinen, alakuloinen, valittaja), Haippu, Haippa, Haippua, Haippuja, Haibu, Haibukas (pitkä, laiha, solakka), Haira, Hairah, Hairaja, Hairahtuja, Hairahtuvainen, Hairahtanut, Hairahtoa, Hairahtuo, Hairahus, Haire, Hairu, Hairuo, Hairuda, Hairahtuda (erehtyväinen, kömpelö, kompastelija, tavaroiden tiputtelija), Haitu, Haitukka, Huitu, Huitukka (hutilus, ressu, laiha), Haitu, Haituva, Haituvainen, Haive, Haiven, Häive, Häiven, Haiva, Haival, Haivale, Haivertaja, Hapsi, Äpzko, Hapsu, Have, Haven, Hape, Hapene, Hapena, Haben, Habe, Habi, Habin, Habene, Hapen, Abbo, Abbon, Abno, Abnoz, Abnod, Abn, Abba, Abban, Abbe, Abben, Habbe, Habben (heikkohiuksinen, harvahiuksinen, tukistaja), Halu, Halui, Haluinen, Haluttu, Halukas, Halua, Haluaja, Halullinen, Halaaja, Hala, Halai, Halailija, Hale, Halea, Hali, Halie, Halus, Alto, Hallo, Halo, Haalu, Halii, Haliidit (halailija, haluttu, halattu, rakas), Hanki, Hankiainen, Hankiene, Hankine, Hang, Hangi, Hangiaine, Antsi, Hangu, Hanguda, Hangudane, Ang, Cuono (hangen aikaan syntynyt, helposti kangistuva, kylmän arka), Hapu, Hapui, Hapuilija, Hapuinen, Hapukoitsija, Hapa, Haparoitsija, Haparoija, Hape, Habi, Haba, Aba, Haparassad, Happu, Happa, Hapla, Abla, Ablas, Hable, Able, Ables, Hapli, Haplia, Haplija (tarttuja, tavoittelija, sieppaaja, ahnas), Hapla, Haplakka, Haula, Haulakka (hauras, heikko), Harka, Harkka, Harkkaaja, Harkkamus, Arka, Arkka, Arkkaaja, Argo, Argohse, Harpa, Harppa, Harppaaja, Harppija, Harppo, Harppoja, Harppoa, Harpoa, Harppavus, Harpi, Harpida, Harpas, Harpastada, Huarp, Harbada, Harba (loikkija, hyppijä, pitkien askelien ottaja), Hatsa, Hatsattaja, Hatsattada, Hatse, Hatsettada (kovaääninen, räkättäjä), Haukka, Haukkailija, Haukki, Haukkija, Haukko, Haukkoja, Haukkoa, Haukkia, Hauka, Haukas, Haukta, Hauktä, Hauku, Haukunen, Haukuz, Hauga, Haavku, Haavkud, Hawko, Haukkua, Haukahtelija, Haukkuja, Haukus, Haukuskelija, Haukkuo, Haukku, Haukkuda, Haukah, Haukahtada, Aukku, Aukkua, Haugatada, Haugu, Haugutada, Hawkot, Hauko, Haukottelija, Haukutos, Haiko, Haikoitus, Haikoi, Haiku, Haikko, Haikos, Haikostade, Aigu, Aiko, Haigu, Haagu, Haigutada, Haigutus (haukkuja, haukkaaja, haukottelija, sättijä, näykkijä), Havi, Havis, Havisija, Havisuttelija, Havina, Havine, Habi, Habis, Habiseda, Abi, Abin, Hapi, Hapin (suhisija, kerskailija, mellakoitsija), Hehku, Hehkua, Hehkuja, Hehkujea, Hehkuva, Hehkuttaja, Hahka, Hiehka, Hehka, Hehkava, Hehke, Hehkeä, Hiehke, Hiehkeä, Hehkuo, Hehki, Hehkie, Hohk, Hohku, Hohu, Hoha, Hohka, Hohkada, Hohkaava, Ohk, Ohu, Ohku, Ohkuda, Ego, Igo, Ugo (kiivas, innokas, uhkea, kaunis, raikas, verevä, punaposkinen, punastuja, säteilevä),  

Heikko, Heiko, Heike, Heikeä, Heikentynyt, Heikem, Heikembane, Eikko, Haeigo (heikko, laiha), Heilu, Heilua, Heiluja, Heiluttaja, Heili, Heila, Heiluo, Heilutada, Haeilo, Haeilot (heiluttaja, vetelehtijä, keinuja, huojuja), Heko, Hekottaja, Hekottelija, Eku, Ekutada, Hekotama, Hoku, Hoko, Hokotama (keimailija, kikattaja), Hele, Heleä, Heljä, Helevä, Hela, Helakka, Heli, Heliä, Helli, Helliä, Hellijä, Hellitty, Helie, Heled, Eli, Elli, Eliä, Heleda, Eldzo, Eldzi, Ulzo, Helisijä, Helä, Helistelijä, Heläh, Helähtäjä, Helinä, Hely, Helu, Heluna, Helli, Helähtada, Helis, Helistada, Elisä, Heliseda, Heliidid, Haeaella, Haeaellan, Heäla, Heälatted, Helo, Helottaja, Heloi, Helsky, Helskyä, Helskyttäjä, Helskyvä, Helskä, Helske, Helskeä, Helskyö, Helskeh, Helsku, Helskutada (kirkasääninen, sointuvaääninen, herkkä, hellimisestä pitävä, vaaleaihoinen), Helju, Heljua, Heljuja, Heljuda, Holju, Holjuda (veltto, heiluja, omissa maailmoissaan olija), Helkky, Helkkyä, Helkkyjä, Helkkä, Helke, Helkku, Helkkua, Helkkuja, Helkkeä, Helkke, Helkkyö, Helkeä, Helkeh, Helgeta, Helge, Helgutada, Helgu, Helgitada, Helgi, Elkka, Helki, Helkida, Helka, Helkada, Helk, Elko (säteilevä, hohtava, läpitunkevan katseen omaava), Hellä, Helli, Helliä, Hellijä, Hellitty, Hellittelijä, Hellitelty, Helti, Heltiä, Hellittäjä, Helty, Heltyä, Heltyjä, Heltynyt, Helle, Helleni, Heltyö, Hellida, Heldu, Helduda, Ellä, Hellitada, Helde, Heldi, Heldida, Hielle, Haelle, Helte, Heltu (arka, lempeä, hyväsydäminen, herkkä, hauras), Helmi, Helme, Helmei, Helmeilijä, Helmeilevä, Helmiä, Helmiäinen, Hölmu, Elmi, Helmä, Helmes, Helm, Elk, Elma, Elmaz, Helbmu, Helbme, Haelma, Hilme, Helmu (hohtava, helmikuussa syntynyt, kirkassilmäinen), Hempe, Hempeä, Hempeilijä, Hemmo, Hemmottelija, Hemmoteltu, Hemmi, Hemmoi, Hemme, Hemmeä, Hemmeys, Hempu, Hempukka, Hempie, Hempi, Hempehinen, Hempehine, Hempukkaine, Hempukkainen, Hemppo, Hemppa, Hempo (hellitty, rakas, vieno, sievä, suloinen, hento), Hento, Hentu, Henttu, Hentto, Hentukainen, Hentoa, Henno, Hennoa, Hentoine, Hentoinen, Henna, Hennah (hoikka, siro, huojuja, voimaton), Hepsu, Hepsua, Hepsuja, Hepsa, Hepsahtaja, Hepsahtelija, Hepsah, Hepsakka, Hepsuo, Hepsake, Hepsakeh (heiluja, keinuja, huikentelevainen), Here, Hereä, Herevä, Hereväinen, Heri, Herie, Hereda, Ere, Ereda, Erev (herkkä, kärsimätön, vikkelä, hilpeä, valpas), Heri, Heris, Heristelijä, Heristäjä, Herittäjä, Häris, Häristäjä, Häri, Härhi, Häritys, Heristejä, Herisselijä (uhkailija, ärsyttäjä, nyrkin puija), Herke, Herkeä, Herkeäjä (lopettaja, kuuliainen), Herkku, Herkuttelija, Erkku, Ork, Erk, Herku (herkuttelija, herkkusuu), Herkkä, Herkka, Herkeä, Herkke, Herkkeä, Herk, Erg, Ärg, Irk, Irgu, Haerke (hellä, arka, hento, eloisa, valpas, vireä), Hermo, Hermos, Hermostunut, Hervo, Hermu, Hermunen, Hervoton, Hermoi, Hermoilija, Hermutoine, Hermutoinen, Herpo, Herppo, Herpaantuja, Herpaantunut, Hervah, Hervahtanut, Herva (voimaton, veltto), Heta, Hetale, Hetu, Hetuli, Hetule, Hetava (hapsuinen, resuinen), Heta, Hetas, Hieta, Hietas, Heda, Hedas, Hetaus, Hetta, Hettaus, Hetaz (utelias, antelias, hanakka), Hetku, Hetkua, Hetkuja, Hetkuttaja, Hetka, Hetkah, Hethahtanut, Hetkahtelija, Hetkuo, Hetju, Hetjua, Hetjuja, Hetja, Hetjailija, Ootsu, Ootsuda, Otsso, Otsk, Odzu (keinuja, heiluja, notkuja, tutisija), Hieno, Hiene, Hientä, Heno, Henokainen, Henokaine, Hoonu, Hoonukene, Hienu, Hienukainen, Hienukane, Heänu (pieni, korea, hoikka, heikko, laiha), Hihku, Hihkua, Hihkuja, Hihko, Hihkoa, Ihku, Ihkuda, Hihi, Hihe, Hihittäjä (nauraja, huutaja), Hiihtä, Hiihtäjä, Hiihtelijä, Hihtä, Hihta, Hiihte, Hiihteä, Hiihto, Hiihtoa, Hihtädä, Hihtada, Hista, Histada, Histta, Hihtta, Hizda, Hizdada (laahustaja, hiipijä), Hiili, Hiillos, Hiillostaja, Hiila, Hiilakas, Hiilty, Hiiltyä, Hiiltyvä, Hiiltyjä, Hiiltynyt, Hili, Hil, Ili, Hiile, Hile, Iile, Ildo, Ilgo, Il, Silla (loistavasilmäinen, kiihkeä, tulen lähellä viihtyvä), Hiimo, Himo, Hiimu, Himos, Hiimos, Hiimoi, Himostaja, Kime, Kimes (sanavalmis, tarinoiden kertoja, saduista pitävä, loitsuista pitävä, hyvä kuuntelija, suulas),

Hiipi, Hiipiä, Hiipijä, Hiiviä, Hiivi, Hiivis, Hiiviskelijä, Hiippa, Hiippailija, Hiippari, Hiivu, Hiivuo, Hiipie, Hivo, Hivoda, Huuvi, Huuvida, Hiili, Hiilida (hiiviskelijä, ryömijä, piileksijä), Hiisku, Hiiskua, Hiiskuja, Hiiska, Hiiskah, Hiiskahtaja, Hiiskuo, Hiisko, Hiiskoa, Hiiskoja, Hiiske, Hiiskeä, Iiska, Iiskada, Hiiskada, Hiiskuda (kuiskailija, hiljaa puhuva, hiljaa liikkuva), Hiki, Hiko, Hikoi, Hikoilija, Hiottaja, Hio, Hios, Hiostaja, Hie, Hiestyä, Hies, Higi, Higo, Itsi, Ig (kosteaihoinen, helposti hikoileva), Hila, Hilaaja, Ila, Ilaja (raahaaja, laahaaja), Hile, Hili, Hilisijä, Hilie, Hilis, Hilissäjä (helistelijä, kilistelijä, kilinästä pitävä), Hilja, Hiljai, Hiljainen, Hilje, Hilli, Hillitty, Hiljain, Hiljah, Hiljaine, Hiljaisa, Hill, Hild, Hildu, Hilduda, Illa, Hili, Hiline, Hilineda, Ilig, Hillje, Hilljes (hiljainen, rauhallinen, myöhästyjä), Hilla, Hillo, Hillu, Hilli, Hillikka, Hillukka, Hilloa, Hilloaja, Hilloi, Hilluo, Hil, Hilda, Hilloda, Ill, Illu (murentelija, muuraimista ja marjoista pitävä), Hilpa, Hilpu, Hilpale, Hilve, Hilppa, Hilva, Hilpai, Hilbu, Hilba, Hilbada, Ilp (repaleinen, hyörijä, häärääjä, heiluja), Hilpe, Hilpeä, Hilba, Hilbad (riehakas, vallaton), Himme, Himmeä, Hime, Himeä, Himpe, Himpeä, Himmentäjä, Himmentyjä, Himpi, Himmi, Hime, Himerrys, Imi (hämärästä pitävä, himmeäsilmäinen), Himo, Himokas, Himoi, Himoaja, Himoa, Himottaja, Himu, Himottu, Imu, Habmo, Hibmo (kiihkeä, ahnas, halukas, haluttu), Hinka, Hinkka, Hinkkaaja, Hinga, Hinkautuja, Hinku, Hinkua, Hinkuja, Hinkai (hankaaja, kihnuttaja, närkästynyt), Hinku, Hinkua, Hinkuja, Hinkuda, Hinkta (yskijä, vinkuja, nuhanenä), Hintelä, Hinteröinen, Hinterä (hento, heikko), Hippu, Himppu, Hipe, Hive, Hiven (pienikokoinen), Hipsu, Hipsuttaja, Hipsuttelija, Hipsi, Hipsiä, Hipsijä (hiipijä, sipsuttaja), Hirmu, Hirmui, Hirmuinen, Hirma, Hirmas, Hirmuja, Hirmo, Hirmoja, Hirmua, Hirmustuja, Hirmustunut, Hirmuisa, Hirmuine, Irmu, Hirm, Hirmuda, Irm, Irmo, Irmoz, Hirb, Hirbma, Hirbmad, Harb, Harbma, Harbmad (helposti pelästyvä, äkäpussi, suuttuja), Hirnu, Hirnua, Hirnuja, Hernu, Hernua, Hernuja, Hirnuo, Hirnuda, Hernuda, Irna, Irnua, Hirdno, Hirdnot (äänekkäästi naurava, aivastelija), Hitu, Hitunen, Hide, Hitva, Hitulainen, Hitui, Hituinen, Hituine, Hidu, Hidune, Hidulane, Hidukane, Hilva, Hirva, Hitva, Hitvakka, Hitve, Hitvelöinen, Hidve, Hidveine (kapeavartaloinen, siro, heikko), Hiukka, Hiuka, Hiuke, Hiuve, Hiukkanen, Hiue, Hiues, Hiukkainen, Hiukkaine, Hiukku, Hiukkuinen, Hiukkuine, Hiuk, Hiugi, Jeugo (pienikokoinen, muruista pitävä), Hohi, Hohisija, Hoho, Hohottaja, Hohis, Hohissija (tohisija, nauravainen), Hohka, Hohko, Hohkomainen, Hohkaantunut, Ohk, Oha, Ohada, Hohku, Hohkuva, Hohkuja, Hohkua, Hohkuo (hauras, höperö, hajamielinen), Hohta, Hohtava, Hohde, Hohtaja, Huohta, Huohtuo (loistava, säteilevä, uhoaja), Hoikka, Hoike, Hoiketa, Hoiki, Hoikistuja, Hoikistunut, Hoik, Hoikke, Oikka, Oik, Voik, Voiti (hento, laiha, kaunis, heikko), Hoila, Hoilaaja, Hoilo, Hoilottaja, Hoiloa, Hoilu, Hoiluo, Heila, Heilaaja (huutaja, parkuja), Hoippu, Hoippua, Hoippuja, Hoiper, Hoipertelija, Hoippe, Hoipe, Hoipperoitsija, Oibe, Oiberdada, Hoajppu, Hoajppud, Hoibardallad (hoippuja, kompastelija), Hoita, Hoitaja, Hoito, Hoitu, Hoitua, Hoitta, Hoihta, Hointa, Hoitoa, Oita, Hoida, Hoid, Hoiu, Hoius, Voido, Vuido, Suoito, Hoitat, Hojda, Hojdad, Hoiva, Hoivaaja, Hoivattu, Hoive, Hoivettu, Hoitto, Hoimi, Hoime, Hoima, Hoimia, Hoivi (hoivaamisesta pitävä, rauhoittelua tarvitseva), Hoke, Hokea, Hoki, Hokija, Hoku, Hokema, Hokuo, Hokki, Hoka, Hokkia, Oge, Ogeda, Hoakka, Hoakkat, Hoakko (lörpöttelijä, neuvojen antaja, aikoja), Holho, Holhottu, Holhoaja, Holhi, Holhokki, Holhod, Holkko, Hoalko, Hoalkot, Holhu (hoivattu, vaalittu, ahne), Holi, Holisija, Hola, Holajaja, Holah, Holahtanut, Holina, Holajoa (hölisijä, hölskyttelijä), Holo, Holottaja, Holakka, Holu, Holottoa, Holotada (hoilottaja, ahneesti juova), Homma, Hommai, Hommailija, Omma (puuhakas), Honto, Hontto, Honta, Hontalo, Honte, Hontelo, Hond, Honne, Honneda (pitkä, hoikka, veltto, kömpelö, siro, hento),

Hope, Hopea, Hoppi, Hoppia, Hopie, Hobed, Hobje, Hobdu, Epe, Epea, Hobe, Hobeda, Ebdo, Ibdi, Suophe, Suope, Suopes, Subbe, Subbed, Sope, Sopeda (hopeasta pitävä, hopeanväriset hiukset tai silmät omaava), Hoppu, Hopu, Hoputtaja, Hoppuilija, Hopa, Hopakka, Hopakko, Hoppud, Hoppui, Hoappo (hätäilijä, hutilus, riitelijä), Hori, Horis, Horisija, Hora, Horia, Horajaja, Horajoa, Horiseda, Horah (höpöttäjä, murisija, sekavia puhuva, kuorsaaja, hörppijä), Horju, Horjua, Horjuja, Horjuva, Horjuvainen, Horjuttaja, Horjahtelija, Horjakka, Hori, Horilo, Horjuo, Horjah, Horjahtoa, Horjakko, Herja, Herjah, Herjahtoa, Horia (hoipertelija, hapuilija, pitkä, helposti eksyvä), Horne, Hornea, Horna, Hornakka, Horni, Hornie, Horn, Vorna (viileäihoinen, herkkä, hento, hauras), Horo, Horottaja, Horka, Horkama, Horkko, Horkoi, Horkoinen, Hork, Horgu, Horguh (suutaan ammollaan pitävä, hauras), Horro, Horros, Horru, Horrus, Horto, Hortto, Hortoi, Hortoilija, Hortu, Hortua, Horre, Hortei, Horteinen, Hore, Horteissa (uneksija, kuljeksija, ajatuksissaan viihtyvä), Hosu, Hosua, Hosuja, Hosa, Hosi, Hosia, Hosai, Hosaisija, Hoska, Hosuo, Hosuda, Osu, Osuda, Hoassa, Hoassat (huitoja, hätiköijä, huiskija, touhuaja), Hota, Hotaisija, Hotai, Hoti, Hotia, Hotija (huitoja, sipaisija, hotkija), Hoto, Hotottaja, Hota, Hotakka, Hotakko (pehmeä, hauras, lörpöttelijä, äänekäs), Hotti, Hotta, Hottinen, Hötti, Höttine, Höttinen, Höttiäinen (siro, pienikokoinen), Houkka, Houkki, Houkkia, Houkkio, Houke, Houkas, Houkastaja, Houk, Houkkaaja, Hoawke, Houhka, Houhto, Houhtoa, Houhtu, Houhtua, Houna (hupakko, hassu, iloinen, leikkisä, hupsu, narraaja), Houku, Houkuttelija, Houkutus, Huoko, Huku, Hukutada, Houkuttaja, Hauku, Haukuttaja, Houko, Augu, Augutada, Ukto, Hokka, Hokkatit (yllyttäjä, yllytyshullu, petkuttaja), Houri, Houria, Hourija, Houra, Hourai, Hourailija, Houraus, Houre, Hourio, Houru, Hourie, Hourida, Hoawre, Hoavri, Howri, Howriidit, Hovra, Hovrad, Howru (hourailija, rauhaton, joutavia puhuva, pelleilijä), Huhi, Huhisija, Huha, Huhah, Huhahtaja, Huhahtelija, Huhina, Huhissija (suhisija, huhuilija), Huhki, Huhkija, Huhkia, Huhka, Huhkaisija, Huhkie (ahertaja, hosuja, nopealiikkeinen), Huhu, Huhui, Huhuilija, Huuhu (huutaja, melskaaja), Huika, Huikka, Huikkailija, Huikkaaja, Huikai, Huiga, Huiku, Huikuda, Huik, Uiko, Huike, Huiket (huutaja, hihkuja, hoilottaja), Huike, Huikea, Huika, Huiku, Huikka, Huiki, Huikistelija, Huikentelevainen, Huikkai, Huikkailija, Huikai, Huiji, Huijis, Huijistelija, Huikaisija, Huie, Huikie, Huija, Huiji, Huijo, Huige, Huiged, Huiga, Huigai, Huigaita, Hujutada, Huju, Uju, Ujutada, Uid, Uidi, Uigo, Uiga, Uigas (tuima, vinha, ujo), Huisku, Huiskua, Huiski, Huiskia, Huiskija, Huiskuttaja, Huiskea, Huisko, Huiskoa, Husko, Huskoa, Huiskie, Huiskuo, Huska, Huskai, Husku, Huskutada, Huisa, Huisata, Huiskuda, Huisu, Huisutada, Husko, Huskot (huojuja, heiluja, hosuja, nopealiikkeinen), Huito, Huitoja, Huitoa, Huimi, Huimia, Huimija, Huita, Huitai, Huitaisija, Huite, Huitelija, Huitu, Huitukka, Hujdo, Hoite (huiskija, kuljeskelija, pitkä, laiha, vetelä), Huka, Hukkaaja, Hukka, Uka, Ukta, Ukto, Hukattu, Hukkua, Hukku, Hukkuja, Hukkunut, Hukkuo, Hukkau, Hukkuda, Hukkah, Hukke, Ukka, Huku, Ukko, Uka, Ukas, Hohkka, Hohkkai, Hokko (katoilija, asioiden kadottaja, tuhlaaja, haaskaaja), Hula, Hulah, Hulahtaja, Hulahtelija, Huli, Hulisija, Hulina, Hule (huhuilija, vikkelä, telmijä, kuljeksija), Hulju, Huljua, Huli, Uli, Huljuttaja, Huljah, Hulje, Hulja, Huljakas, Huljakka, Huljuda, Huljutada (huojuja, heiluja, pitkä, solakka, reipas, hiipijä, hoipperoiva), Hulkku, Hulkkua, Hulkkuja, Hulkka, Hulka, Hulku, Hulkuttaja, Hulkko, Hulkkoa, Hulkkoja, Hulkkonen, Hulkuttelija, Hulkki, Hulkkia, Hulke, Hulkke, Ulkku, Ulkkua, Hulkuda, Ulk, Ulko, Ulkob (hölskyttelijä, kuljeksija, kiertelijä), Hullu, Hulluttelija, Hulla, Hullaantuja, Hullutus, Hulli, Hullus, Hulluine, Hulluinen, Ullu, Hull, Hullutada, Ul, Ula, Ulato, Oll, Hulli, Hullit, Hullo, Hullotit (telmijä, mieletön, riehakas, mellastaja, raivokas),

Hulma, Hulmakka, Hulme, Hulmi, Hulmiutunut, Hulva, Hulvainen, Hulvaine, Hulvai, Hulla, Hulva, Hulvattu, Hulvaton, Hulla, Hullattu (voimaton, kivulloinen, helposti pyörtyvä), Hulmu, Hulmuta, Hulma, Hulmui, Hulmuilija, Hulme, Hulmi, Hulmah, Hulmahtanut (liehuja, levoton, ahmija), Hulpa, Hulpakko, Hulpakka, Hulpakas, Hulpokas, Hulpo, Hulpe, Hulpea, Hulppe, Hulppea, Hulpattaja, Ulba, Ulbakas, Ulp, Ulb, Ulbi, Ulpi, Ulpida, Hulpi, Hulpida (puhelias, reipas, komea, vallaton, hölmö, veltto), Hulva, Hulvah, Hulvahtelija, Hulvas, Hulvastelija, Helve, Hulvi, Hulvaton (ahmija, huolimaton, uskomaton, vetelys), Humi, Humisija, Huma, Humahtaja, Humina, Humu, Humaja, Hummi, Humminen, Humah, Huvi, Huva, Huvah, Umi, Umiseda, Uma, Umada, Umin (hymisijä, huutaja), Humppa, Humppana, Humpakko, Humpa, Humpattaja, Humpo, Humppai, Humppailija, Humpu (hupakko, lörpöttelijä, touhukas, löntystelijä), Huna, Hunakka, Huni, Hunikka, Hunis, Hunisko, Hunattaja, Hunha, Hunittaja, Hunhe, Hunai, Hunhu, Hunhutada (honottaja), Huoka, Huokai, Huokailija, Huoa, Huokua, Huoku, Huokuja, Huoko, Huokonen, Hoa, Hoka, Hokua, Hoku, Hokus, Hoko, Huoahto, Huokavus, Huokain, Huoga, Huokazuda, Oga, Ogata, Ogah, Ogahta, Oku, Okua, Hoogu, Hooguda, Hoog, Hoou, Ug, Suokke, Suokket (huokailija, lepäilijä, läähättäjä, ähkijä, vinkuja), Huoju, Huojua, Huijuja, Huojuttaja, Huoja, Huojahtelija, Huojuo, Huojah (heiluja, lepäilijä, horjuja), Hura, Hurah, Hurahtanut, Hurat (vasenkätinen, outo, surullinen), Huri, Huris, Hurisija, Huristaja, Huristelija, Hurah, Hurahtaja, Hurahtanut, Hurina, Huru, Hurai, Hurahtada, Hurda, Uri, Urisa, Huriseda, Hurada, Huru, Huruda, Urikso, Hurra, Hurrat, Hure, Huretit, Hura, Huratit, Hore, Horetted, Hurka, Hurkai, Hurko, Hurkoa, Hurgu, Hurguda, Hurguttada, Hurkta, Hurga, Hurge (hurisija, surisija, hyräilijä, joikuja, kiirehtijä, viilettäjä), Hurja, Hurjas, Hurjastelija, Hurji, Hurjimus, Huri, Hure, Hureutujo, Hurjo, Hurjoh, Hurju, Hurjutada (hillitön, höperö, hassuttelija, villi, innokas), Hurme, Hurmeh, Urm, Urma, Urmane, Urmanen, Hurma, Hurmi, Hurmio, Hurmo, Hurmos, Hurmaaja, Hurmattu, Hurmaantunut (kiihkeä, kiukuttelija, pyörtyilevä, verta vuotava), Hurna, Hurnakka, Hurnakko, Hurnia, Hurnija, Hurni, Hurnida (reipas, rivakka, ilakoitsija, nopea), Hute, Hutera, Hutero, Hutela, Hutelo, Huti, Hutikka, Huta, Hutakka, Hutu, Hutukka, Hutiloija, Hutaisija, Hutai, Hutilus, Hutikko, Hutisko, Hutis, Hutisija, Hutajaja, Hutisuttaja, Hutistaja, Hutistelija, Hutia, Hudi, Hudida, Hutja, Hudia, Hutjake, Hutji, Hutjia, Hudja, Hudjas, Uda, Hutju, Hutjua, Hutjata, Hutjah, Hutjahtaja, Hutjuttaja, Hutjakka, Hutjuo, Hutka, Hutkia, Hutkija, Hutko, Hutkoa, Hutku, Hutkutada, Hutra, Hutrakka, Hutrakko, Hutrana, Hutri, Hutria, Hudr, Hotra, Hotras, Huttu, Hutta, Hutuuttaja, Huttu, Huttuuttelija, Huttuda, Huttutada (vaappuja, hätiköijä, huitoja, huolimaton, tutisija, heiluja, solakka, touhukas, viskoja, hauras, heikko), Huude, Huuta, Huudehtija, Huuve, Huuveh, Huutehine, Huutehinen, Hudeh, Ude, Udeh, Hude, Hudeg, Uude, Uudetada, Uda, Udas, Huhte, Uoas, Ud, Udda, Huuru, Huura, Huurre, Huurtua, Huurtuja, Hurre (huurusta pitävä, huurua hengittävä, talvella syntynyt), Huuhka, Huuhkaja, Huhka, Huhkaja, Huhku, Uhkaja, Uuhka, Uhka, Huuhkai, Huuk, Vuuk, Huuhku, Huuhkuttaja, Huukko, Huukkonen, Huukkoa, Huukkoja, Huuko, Huukoa, Huukoja, Hukkada, Hukka, Hukkai, Hukkaida, Hukutada, Huku, Huua, Ugo (huhuilija, huutelija, vinkuja), Huuma, Huumattu, Huumaaja, Huumaantunut, Huumaus, Huume, Huumeinen, Huumelo, Huumeh, Huumehtija, Huumeltaja, Huumah, Huumahtaja, Huum, Um (pyörtyilijä, kuumeinen, huimauksesta kärsivä, lumoava, höperö, touhukas, uhoaja), Hydä, Hytä, Hytäjäjä, Hyde, Hye, Hyte, Hytei, Hyteinen, Hytelmä, Hytelä, Hytelö, Hyteä, Hyti, Hytö, Hytelöijä, Hudi, Hudine, Hudikene (hytisijä, värisijä, kylmänarka, heikko), Hyhe, Hyher, Hyhertäjä, Hyhertelijä, Hyhi, Hyhis, Hyhisijä, Hyhy, Hyhyttäjä, Hyhky, Hyhkyä, Hyhkyjä, Huhu, Huhuttaja, Huhki, Huhkida, Uhi, Uhis, Uhiseda (kukertaja, keinuja, keinuttamisesta pitävä, hymisijä, hyrisijä),

Hyke, Hykertäjä, Hykertelijä, Hyky (nauravainen, kihertelijä), Hykä, Hykähtäjä, Hykäs, Hykästelijä, Hykättäjä, Hyky, Hykyttäjä, Hykki, Hykkiä, Hykkijä, Hykäh, Hyke, Hykke, Hykkeä, Hyhke, Hyhkeä, Huke, Hukettada, Hukki, Hukkida (säpsähtelijä, nytkähtelijä, silmien räpyttelijä, nyyhkijä, nikottelija), Hylly, Hyllyä, Hyllyjä, Hylli, Hylliä, Hyllerö, Hullu, Hulludä, Hyllyö, Ulli, Ullida (notkuja, keinuja, pyöreä), Hylä, Hylätty, Hyljä, Hyljätty, Hylkä, Hylkääjä, Hylje, Hyljeksitty, Hylki, Hylkiä, Hylkijä, Hylkiö, Hylky, Hyle, Hylkie, Hulgä, Hulgäi, Hulja, Ulja, Ula, Ulata, Hilgot, Hilgo, Hilka, Hilkahet (hylätty, jätetty, asioiden kesken jättäjä, helposti kyllästyvä), Hymi, Hymisijä, Hymis, Hymistäjä, Hymistelijä, Hymä, Hyminä, Hymy, Hymyi, Hymyilijä, Hymäh, Hymähtäjä, Hymähtelijä, Hymie, Humi, Hymineh, Hummi, Umi, Umiseda, Hubma, Hubmat (mumisija, hiljaisen äänen omaava, värisevällä äänellä puhuva, vapisija), Hyni, Hynisijä, Hyninen, Hyny, Hynynen, Hynä, Hynäilijä, Huni, Hyne, Huniseda, Hunä, Hunäda (honottaja, hyräilijä, mumisija), Hynki, Hynkiä, Hynkijä, Hynkä, Hynky, Hynkyttäjä, Hyngä, Hyngäh, Hyngähtäjä, Hyngi, Hyngy, Unge, Ungö (hymähtelijä, raskaasti hengittävä, huhuilija), Hynte, Hyntty, Hynttyyttäjä, Hynty, Hyntys, Hyntystäjä, Hyntä, Hyntti, Hyntte, Hyntteröitsijä, Hyntterö, Hyntsä, Hynsy, Hynssy, Hyntse, Hyntsy, Hyntsö, Untsi, Untsida (laahustaja, hidas, kömpelö, loikkija, koikkelehtija), Hyri, Hyris, Hyrisijä, Hyrä, Hyräjäjä, Hyrinä, Hyrähtäjä, Hyrähtelijä, Hyräh, Hyräi, Hyräilijä, Hyry, Hyryi, Hyryilijä, Hyreh, Hyrehtijä, Hyreksijä, Hyreä, Hyre, Huri, Huriseda, Hurädä, Hurä, Uri (hymisijä, hytisijä, ynisijä, murisija), Hyrky, Hyrkä, Hyrke, Hyrkentäjä, Hyrkyö, Hurge, Hurged, Hurgeh, Hurgehtida (hurisija, vauhdikas, menevä), Hyrmi, Hyrmiä, Hyrmijä, Hyrminä, Hyrmäkkä, Hyrmä, Hyrmäyttäjä, Hurma, Hurmi, Hurmitseda (ärisijä, nurisija, viluinen, hemmoteltu, usein toruttu), Hyrrä, Hyrry, Hyrriä, Hyrrijä, Hyri, Hyrisijä, Hyrryttelijä, Hurra (hyrisijä, hiipijä, hiljainen), Hyrsky, Hyrske, Hyrskiä, Hyrskijä, Hyrskäh, Hyrskähtäjä, Hyrskähtelijä, Hyrskeh, Hyrskeä, Hyrskyö, Hyrski, Hyrskie, Hyrskä, Hurska (pärskijä, nauruun purskahtelija), Hyti, Hytisijä, Hytisyttäjä, Huti, Hytinä, Hytineh, Hudiseda, Hudi, Udi, Udiseda, Hytsi, Hutsi, Hutsis, Hutsistuda (vapisija, tärisijä, kyyristelijä, käpertyjä), Hytjä, Hytjy, Hytjyä, Hytjyjä, Hytjätä, Hytkyä, Hytky, Hytkyjä, Hytkä, Hytki, Hytkiä, Hytkijä, Hytkyttäjä, Hytkähtäjä, Hytkähtelijä, Hytke, Hytkyö, Hytkeä, Hytkäh, Hytkeh (notkuja, vavahtelija), Hytri, Hytris, Hytristäjä, Hytriä, Hytrijä, Hytristelijä, Hytry, Hytryttäjä, Hyträkkä (käpertyjä, käpristelijä, värjöttelijä), Hyy, Hyytävä, Hyyty, Hyytyä, Hyytyjä, Hyinen, Hutu, Hutuä, Hutö, Hutöjä, Hyyte, Hyyteä, Hyine, Huudu, Huudunu, Hudä, Hudädä, Huudu, Huududa, Huutta, Huuda, Hu, Utu, Utuä, Hutsu, Hutsuä, Huubi, Huubida, Huubu, Huubudä, Huudu, Huududä, Ulm, Hyyde, Hyyte, Hyte, Hytelä, Hue, Huve, Hute, Hyyve, Hyyveh, Huude, Hude, Hudegi, Hudo, Hudog, Huuve, Huue, Huude, Uude (helposti kohmettuva, kylmänarka, hyytyväverinen), Hyymi, Hyymis, Hyymistyjä, Hyypi, Hyyppö, Hyymö, Hyynö, Hyyni (kyyristelijä, vaanija, varuillaan oleva), Hyyri, Hyyris, Hyyristyjä, Hyyristelijä, Hyyristäjä, Hyyriä, Hyyrijä, Hyyry (piiloutuja, kyyristelijä, ujo), Hyyvä, Hyyvy, Hyyvys, Hyyväs, Hyyvö, Hyvö, Hyvönen, Hyyvöksijä, Hyyvi, Hyyvis, Hyyvistäjä, Hyyvistelijä, Hyyväh, Hyyvähtäjä, Hyylä, Hyylö, Huuvi, Huuvida (piiloutuja, lymyilijä, hiipijä), Hyöky, Hyökä, Hyökyä, Hyökyjä, Hyö, Hyöy, Hyöä, Hökö, Hööge, Ööge, Hööke, Ööke, Höök, Öök, Ööki, Hööki, Höökiä, Höökijä, Hyökkä, Hyökkääjä, Hyökkäilijä, Hyökky, Hyökkyä, Hyökkyjä, Hyökyi, Hyökyilijä, Hyöki, Hyökiä, Hyökijä, Höökle, Höökleda, Hyöklähtäjä, Hyöklä, Hyöke, Hyökelehtijä, Ioko (ryntäilijä, syöksähtelijä, rauhaton, hyppijä), Hyöri, Hyöriä, Hyörijä, Hyörä, Hyörääjä, Hyörinä, Hyöriäinen, Höyry, Hyöryläinen, Hörä, Hööri, Höörida, Hööra (touhukas, levoton, vilkas, häärijä, rauhaton, pyöriskelijä, kieriskelijä, hyörijä, hötkyjä, mahdoton),

Häijy, Häjy, Häjyi, Häjyilijä, Häjyine, Häjyinen, Äio, Haeggjo, Hiejji, Hiejjies, Hädjo, Heäjje (hankala, kiusanhenki, ilkimys), Häike, Häiki, Häikiintyjä, Häikittäjä, Häikyttäjä, Häiky, Häikkeä, Häikke, Häikä, Häiktu, Äigi, Äigida, Häikida (heikentynyt, sairaudesta selvinnyt, helpottunut), Häikä, Häikäi, Häikäilijä, Häikäilemätön, Häikkä, Häikäle, Häikiö, Häikeä, Häikis, Häikistelijä, Häiki, Äiki, Häikki (empijä, ujostelija, hävytön, härnääjä, levoton), Häikä, Häikäi, Häikäisijä, Häikäisevä, Häikäistynyt, Häie, Häjä, Häijä, Häike, Häikeä, Häikö, Häikke, Häigä (valoa vierastava, helposti sokaistuva), Häily, Häilyä, Häilyjä, Häilyvä, Häilä, Häili, Häiliä, Häilä, Häilääjä, Häilähtäjä, Häilyttäjä, Häiläkkä, Häiläh, Häilyö, Häiludä, Häilda, Häuluä, Äulä, Häulä, Äili, Äilida, Häila, Häilatada, Äil, Äilu, Hälli, Hällida, Häll, Hällu, Äl, Ällo (heiluja, keinuja, keinuttamisesta pitävä, vilkas, huojuja, kuljeskelija), Häime, Häimertyjä, Häimertynyt, Häimä, Häimäi, Häimäilijä, Häimeä (helposti häkeltyvä, pökertyvä, neuvoton, hapuilija), Häippä, Häippy, Häippänä, Häipä, Häippe, Häippääjä, Häippäilijä, Häipäkkä, Häipö (hipaisija, hontelo, laiha, hoippuja), Häipy, Häipyä, Häipyjä, Häipyvä, Häipyväinen, Haipua, Haipu, Häippy, Häippyä, Häipe, Häivä, Häiväh, Häivähtäjä, Häippä, Häippäi, Häippäisijä, Häipertyjä, Häipä, Häipyö, Häipa, Häima, Häipär, Hääbu, Hääbuda, Haeiba, Haeibat, Aje, Ajepa, Ajepanet (katoilija, eksyjä, hämmentynyt, riutuva, unisilmäinen), Häiri, Häiritsijä, Häiriintynyt, Häiriö, Häirikkö, Häirida, Häire, Haere, Haeretit, Häirat, Heirat, Häira, Heira, Häiräh, Häirähtänyt, Häirä, Häirääntynyt, Häirtyä, Häirähdys (säikky, hämmentynyt, hermostunut, erehtyväinen, asioiden keskeyttäjä, lyhytjännitteinen), Häitä, Häittä, Häite, Häiteä (helposti häikäistyvä tai häiriintyvä), Häke, Häkeltäjä, Häkeltyjä, Häkeltynyt, Häkertäjä, Häkke, Häkkä, Häkelö, Häkerö, Häku, Häkula, Häkulased (epäselvästi puhuva, hätäinen, hämmentynyt, rauhaton, haparoiva), Häki, Häkiä, Häkki, Häkkinen, Häkkiä, Häkijä, Häkittäjä, Häky, Häkyttäjä, Häkkä, Häkä, Häkky, Häku, Häkuttäda, Häkitada (arkanapainen, helposti hengästyvä, läähättäjä, hoputtaja, torjuja, kieltäytyjä), Häkky, Häkkyrä, Häkkä, Häkkärä, Häkkäröitsijä, Häkkyö (vastustelija, estelijä), Häli, Hälinä, Hälis, Hälisijä, Häly, Hälineh, Äli, Älis, Äliseda (meluaja, äänekäs, levottomasti liikkuva, puhelias), Hällä, Hälläke, Hälli, Hälläköitsijä, Hällittäjä, Häll, Äl, Ällo (levoton, touhukas, omiaan hääräilijä, keinuja), Hälve, Hälpe, Hälvennyt, Hälveä, Hälvi, Hälvä, Hälväkkä, Hälbi, Hälbida, Hälba, Hälbada, Haelba, Haelbat, Aelba, Aelbat (vaikeasti syntynyt, häipyjä, eksyjä, karkuun livahtelija, laiha), Hämme, Hämmentäjä, Hämmentynyt, Hämi, Hämmi, Hämminki, Hämmen, Hämmä, Hämmäs, Hämmästynyt, Hämäs, Hämästuda, Häme, Häma, Hämas, Ämme, Ämmeldada, Haemma, Haemmas, Haemmastuvvat, Heä, Heämas, Heämastud, Heämaskid, Hämä, Hämääjä, Hämääntynyt, Hämäi, Hämäinen, Hämäkkä, Hämeä, Hämerä, Hämertynyt, Hämeltynyt (sotkija, ymmällään olija, sekoittaja, helposti pelästyvä, ihmettelijä, sekavia puhuva, ujo, ällistynyt), Hämy, Hämyi, Hämyinen, Hämu, Ähm, Ähma, Ämunen, Ämune, Hämunen, Hämune, Ähmu, Ähmunen, Ähmune, Hämä, Hämärä, Hämärtäjä, Hämärikkö, Hämärtynyt, Hämäri, Hämär, Hämärdudä, Ämä, Ämärikko, Hämardada, Ämar, Ämardo (valoa vierastava, hämärän aikaan syntynyt, hämärästä pitävä), Hävy, Hävytön, Häve, Häveliäs, Häpä, Häpäi, Häpäisijä, Häpy, Häppi, Häppiä, Häppijä, Hävä, Häpi, Häpie, Häppy, Häpe, Äpe, Äpeä, Äpi, Äpiä, Häbi, Häbitu, Häbe, Äbi, Haeppa, Haeppad, Haeppanit (häpeilevä, häpeilemätön, häpyään esittelevä, häpyään piilotteleva), Häplä, Häpläkkä, Häpläkkö, Häpläköitsijä, Häply, Häplättäjä, Häblä, Häblätada (puhelias, hätiköivä, ajattelematon, lörpöttelijä), Häpsi, Häpsiä, Häpsijä, Häpsä, Häpsäh, Häpsähtäjä, Häpsähtelijä, Häpsähtädä (hätiköivä, helposti säikähtävä, säpsähtelijä, hiipijä, joutavia puhuva), Häpä, Häpäkkä, Hävä, Häväkkä, Häpäkkö, Häpäköitsijä, Häve, Hävelö, Häpa, Häipa (hätäinen, malttamaton, hutiloitsija, heikko, suupaltti), Häri, Häris, Härisijä, Häristäjä, Häristelijä, Häriseda, Häristada (ärisijä, murisija, huitoja, pelottelija, uhmakas, uhittelija),

Härnä, Härnääjä, Härnäi, Härnäilijä, Ärnä, Ärnäh, Ärnähtelijä, Ärna, Ärnas, Ärnastuda, Ärni, Ärnida (ärsyttäjä, kiusoittelija, telmijä, ärähtelijä, tiuskija), Härskä, Härskättäjä, Härsky, Härskyä, Härskyjä, Härski, Härske, Härskeä, Härskeh (äänekäs, pärskijä, nuhainen, riitelijä, ärisijä), Härsy, Härsyttäjä, Härsä, Härsääjä, Härssy, Härzy (ärsyttäjä, kiusaaja, touhukas, härnääjä, yllyttäjä), Härtsä, Härtsi, Härtsikkä, Härtsikäs, Härtsy, Härtsykkä, Härri, Härrikäs, Haerce, Haerco, Haercot (vilkas, oikukas, piikittelijä, keimailija, kiusaaja, rauhaton), Häsy, Hässä, Hässäkkä, Häsä, Häsättäjä, Häsääjä, Häsi, Häsäjeä (meluisa, touhukas, hosuja, räkättäjä, hiipijä), Häti, Hätistäjä, Hätis, Hätistelijä, Hätistetty, Hätyytetty, Häthä, Häätä, Heätä, Hiätä, Hätinä, Hati, Häty, Hätys, Hätystäjä, Hätyyttäjä, Hätystelijä (kiusaaja, hätyyttäjä, ahdistelija), Hätkä, Hätkähtäjä, Hätkähtelijä, Hätkäh, Hätkähdyttäjä, Hätki, Hätkiä, Hätkijä, Hätkijeä (säpsähtelijä, hotkija, vilkas), Hätsi, Hätsittäjä, Hätsä, Hätsättäjä, Hätse, Hätsy, Häsi, Hätsäkkä, Hätsa (touhuaja, toisten asioihin puuttuja, sotkija, räkättäjä, hosuja, riitelijä, voimakas, terve), Hätä, Hätäi, Hätäinen, Hätäilijä, Hätääntyjä, Häty, Hätyyttäjä, Hätyyttelijä, Häti, Hätikkö, Hätiköitsijä, Hätäh, Hätähinen, Hätäe, Hättö, Hättöi, Hädä, Häda, Häde, Hätöi, Hätäine, Hädaline, Hädane, Hädaldada, Hädatseda, Äda, Ädali, Haette (hätäilijä, hoputtaja, tuskainen, kuumeinen, malttamaton), Hätä, Hätärä, Hätälä, Häte, Hätelä, Häterä, Hätäröijä (tihrusilmäinen, utusilmäinen, heikkonäköinen), Häve, Häveltäjä, Hävä, Hävältäjä, Hävelö, Äva, Ävatada, Ävatleda (nopeasti puhuva, suupaltti, toisten sanojen toistelija), Häyry, Häyryäjä, Häyryö, Häyrä, Häyräkkä, Häyr, Äur (kuumeinen, temmeltäjä, riitelijä, toikkaroitsija), Hääly, Hiäly, Heäly, Häälyäjä, Hääli, Heäli, Hiäli, Hääliä, Häälijä, Häily, Häilyvä, Häälinä, Häälä, Heälä, Hiälä, Häälääjä (huojuja, touhuaja, rauhaton, riehuja, tavoittelija, sinne tänne kuljeskelija), Häämö, Heämö, Hiämö, Häämöttäjä, Hämö, Hämmö, Häämy, Hiämy, Heämy, Häämä, Heämä, Hiämä (väsynyt, huononäköinen), Hääri, Hiäri, Heäri, Hääriä, Häärijä, Häärä, Hiärä, Häärääjä, Hääris, Hääriskelijä, Häärtä, Häriä, Härijä, Härijeä, Heärä, Ärä, Härä, Ääri, Äärida, Haere, Haeredit (puuhailija, touhuaja, hosuja, vetelä, askartelija), Häätä, Heätä, Hiätä, Hääty, Hiäty, Häätyä, Häätyjä, Heä, Heäteä, Heäte, Heäty, Heätyö, Hiättä, Hiettä, Hiä, Hiädudä, Häta, Ävu, Ävuttä, Saette, Saettet, Haette, Haettet, Hetti, Hettit, Hähttu, Hähttut (rinnasta vieroitettu, karkailija, pakenija, katoilija, vaatteitaan riisuva), Höhi, Höhis, Höhisijä, Höhinä, Höhkiä, Höhkijä, Höhki, Höhö, Höhöttäjä, Höhe, Höhke, Höhkeä, Höhkejeä, Höhöttädä, Höhötada (suhisija, turhan puhuja, yskijä, porhaltaja, höröttäjä, hirnuja, pölisijä, tuleen puhaltaja), Höhlä, Höhlö, Höhly, Höhe, Höhelö, Höhli, Höhliä, Höherö, Höhö, Höhkä, Höhmä, Höhke, Höhki, Höhkiä, Höhkijä, Höhkeä, Höhkejeä (hupsu, pehmeä, lörpöttelijä, pörröpää, sotkutukkainen, innokas), Höke, Hökertäjä, Hökeltäjä, Hökli, Hökliä, Höklijä, Höklä, Höki, Hökiä, Hökijä, Hökijeä, Hökis, Hökisijä, Höklö, Höklöttäjä, Hökä, Hökkä, Hökäi, Hökäisijä, Höglä, Hökö, Hövi, Höglö, Höglötädä (ahmija, epäselvästi puhuva, köhisijä, yskijä, puuhakas, kiireinen, kömpelys, möläyttelijä, hölpöttäjä, höpisijä, sopertaja), Hökke, Hökkeli, Hökkelö, Hökki, Hökkelöitsijä, Höke, Hökeli, Hökelö, Hökä, Hökäle, Hökerö (hupsu, hutilus, holtiton, hätähousu, hölmö), Höksä, Höksi, Höksiä, Höksijä, Höksäh, Höksähtänyt, Höksättäjä, Hökseä, Höksejeä, Höksähtädä, Heksä, Heksäh, Heksähtädä (nyyhkijä, naurunpuuskainen, päähänpistoja saava, mielensä muuttaja, hörähtelijä, hirnahtelija, huhuilija), Hökö, Hököte, Hökötin, Hökötti, Hököttäjä, Hökkä, Hökkäh, Hökkähtada (paikallaan kököttäjä, odottaja, touhuaja, turhan puhuja, nauravainen, sopertelija, ajattelematon, äkkinäinen), Hölkkä, Hölkä, Hölkkääjä, Hölky, Hölkyttäjä, Hölkyttelijä, Hölköttelijä, Hölkö, Ölki, Ölkida (hiljaa liikkuva, lönkyttelijä, hyppelijä, loiskuttelija), Höllä, Höllö, Hölle, Hölli, Höllittäjä, Höllentäjä, Hölly, Höllöi (hellittäjä, väljissä vaatteissa viihtyvä, periksi antaja, roikkuja, hellyttävä), Hölmö, Hölmä, Hölmy, Hölmäkkä, Hölmöilijä, Hölmis, Hölmistynyt, Hölmöläinen, Hölmöi (tyhmyyksien tekijä, suupaltti, vetelys, surullinen), Hölpö, Hölpöttäjä, Hölppä, Hölppi, Hölppänä, Hölppö, Hölpä, Hölpäkkä, Hölpäkkö, Ölp, Ölpi (pälpättäjä, roikkuja, hölkkääjä, suulas, tyhmyri), Hölsky, Hölskyä, Hölskyjä, Hölskyttäjä, Hölskyttelijä, Hölskä, Hölske, Hölskö, Hölsköttäjä, Hölsku, Hölskutada (ravistelija, pälpättäjä, suulas, heiluja, hötkyjä, huljuttaja, huljutuksesta pitävä),

Hölty, Höltyä, Höltyvä, Höltyväinen, Hölte, Hölteä, Hölttä, Höltejeä (hellittäjä, heiluja, löysähampainen, väljähampainen, holtiton), Hölve, Hölvennyt, Hölvä, Hölväi, Hölväilijä, Hölväkkä, Hölvö (turhanpuhuja, toljottaja, alakuloinen, heikko), Hölö, Hölöttäjä, Höli, Hölis, Hölisijä, Höly, Hölä, Hölähtäjä, Höläh, Hölähtada, Hölötada (hälisijä, pölpöttäjä, usein putoileva, nopeasti kasvava, rähisijä, veteen pulahtelija), Höme, Hömelö, Hömeli, Hömerö, Hömme, Hömmelö, Hömmerö, Hömeltäjä, Hömelöitsijä, Hömmelä (höperö, huonomuistinen, pehmeä, joutavia puhuva, hassahtanut), Hömpsy, Hömpsä, Hömpsö, Hömsy, Hömpsykkä, Hömpsäkkä, Hömpsi, Hömpsiä, Hömpsijä, Hömpsyttelijä, Hömpsöttäjä, Hömseä, Hömsejeä, Hömssy, Hömssä, Hömsä, Hömppä, Hömppänä, Hömppelö, Hömpperö, Hömpö, Hömpöttäjä, Höpe, Höperö (kömpelö, joutavia puhuva, huolimaton, touhuaja, hassu), Hönkä, Hönky, Hönkö, Höngä, Höngy, Höngöi, Hönkiä, Hönkijä, Hönkyä, Hönkyjä, Hönke, Hönkeh, Hönkeä, Hönkejeä, Hönkäi, Hönkäilijä, Hönkyö (yskijä, innokas, kiireinen, uhoaja, hönkijä, levoton, lähelle tuleva, tiuskija, köhijä), Höpe, Höperö, Höpi, Höpiö, Höpelö, Höppe, Höppelö, Höpperö, Höppä, Höppänä, Höppärä, Höpertyjä, Höperöitsijä, Höppivö, Höperöijä (ajattelematon, saamaton, hupsu, hassu, sekavia puhuva), Höpi, Höpisijä, Hövä, Höpä, Höpäjäjä, Höpinä, Höpöttäjä, Hövi, Höpö, Höpöttädä, Höpöi (mumisija, sekavia puhuva, hupsija, hourija, lörpöttelijä), Höplä, Höplö, Höply, Höpleä, Höplejeä, Höpliä, Höplöttäjä, Höblä, Höbliä, Höbli, Höble, Höblö, Höblei, Höblötädä (veltto, hajamielinen, hupsu, suulas, hutiloija, lerppahuuli, epäselvästi puhuva, kömpelö), Höppä, Höppö, Höppänä, Höppy, Höpe, Höpelö, Höpperö, Höppe, Höppelö, Höppälö (hauras, laiha, siro, pehmeäihoinen), Höpsä, Höpsäkkä, Höpsö, Höpsy, Höpsi, Höpsijä, Höpsiä, Höpsyttäjä, Höpsöttäjä, Höpsäh, Höpsähtänyt, Höpsäkkö, Höpseä, Höpsejeä, Höpsie, Höpsähtädä, Höpsutada, Höpsah, Höpsahtada, Höpsu (hassu, hupsu, hourija, unohtelija, arvaamaton, heiluttelija, pudistelija, kömpelö, alakuloinen, hypähtelijä, kepeästi liikkuva), Hörhö, Hörö, Höröttäjä, Hörkö, Hörhy, Hörhöttada, Hörhötada, Horho, Horo, Horhottada (nauravainen, hyrisijä, hamuilija, onnellinen, hirnuja, hohottaja), Höri, Höris, Hörisijä, Höristäjä, Höristelijä, Hörä, Höräh, Hörähtäjä, Hörähtelijä, Hörrä, Hörinä, Höry, Hörinen, Hörine (matalaääninen, hyrisijä, marisija, hyrähtelijä, huhuilija, puhelias, pörisijä), Höri, Höris, Höristäjä, Höristelijä, Hörki, Hörö, Hörrö, Hörkä, Hörkkö, Höryä, Hörkkä, Hörkköi, Hörkki, Hörkkie, Hörkke, Hörkis, Hörkistelijä, Hörkistuda, Hörko, Hörkotada, Hörtso, Hörppä, Hörpä, Hörpö (tarkasti kuunteleva, höristelijä, korvien heiluttaja, varuillaan oleva, epäilijä, pälyilijä, tarkkakatseinen, toljottaja), Hörpä, Hörppi, Hörppiä, Hörppijä, Hörppy, Hörpy, Hörpättäjä, Hörpö, Hörpöttäjä, Hörppö, Hörpäkkö, Hörpötada, Hörppänä, Hörpe (hörppijä, kulauttaja, pälpättäjä, lörpöttelijä), Hörskä, Hörske, Hörsky, Hörskyä, Hörskyjä, Hörskyttäjä, Hörskeä, Hörskejeä, Hörskyö, Hörskeh, Hörsku, Hörskuttädä, Hörskutada (innokas, touhukas, rohkea, vilkas, riitelijä, piereskelijä), Hössö, Hösö, Hösy, Hössy, Hösä, Hössä, Hössi, Hössikkä, Hössyttäjä, Hössöttäjä, Hösälö, Höse, Höselö, Hösäh, Hözäh, Hözähtädä, Hözä, Höza, Hözah, Hözahtada, Hözö, Hözötada, Hösa, Osu, Ösö (hauras, hajamielinen, huolimaton, malttamaton, hosuja, toheltaja, turhia puhuva, ulostaja), Hötky, Hötkyjä, Hötkyi, Hötkyilijä, Hötkä, Hötkylä, Hötkäle, Hötkelö, Hötki, Hötkiä, Hötkijä, Hötkyä, Hötkyttäjä, Hötkö, Hötköttäjä, Hötke, Hötkeltäjä (huolimaton, veltto, kömpelö, joutilas, hidas, isokokoinen, rötköttäjä), Höty, Hötelä, Hötelö, Hötte, Hötterö, Höttä, Höttö, Höttönen, Hötö, Höttöi, Höttöinen, Hötinä, Höte, Höteröitsijä, Hötäkkä, Hötty, Höttyi, Höttyilijä, Hötä, Höttei, Höttelö, Höti, Hötis, Hötisijä (saamaton, tutisija, hytisijä, höpisijä, vetelys, touhukas, innokas, hätäisesti puhuva), Höyhe, Höyhenen, Höyhö, Höyhön, Höyhönen, Höyhöi, Höyhöin, Höyhöinen, Hööhen, Hööhön, Höyhä, Höyhäme, Höyhemä, Höyhenä, Höyne, Höynehe, Höyhentäjä, Heyhe, Heyhen, Heyhenen, Höyhte, Höyhtelö, Höyhten, Höuneh, Huune, Huuneh, Heune, Heunez, Höune, Eve, Ehme, Ehmes, Ohme, Ehe, Eheme, Ehemed, Ehtme, Ehtmed, Soousa (untuvainen, pehmeäihoinen, siro, kevyt, höyhenistä pitävä, höyhenillä makaava), Höykkä, Höykkö, Höykä, Höykö, Höyke, Höyky, Höykyttäjä, Höykkyyttäjä, Höykky, Höykkäpäinen, Höykäh, Höykeh, Höykkeä (innokas, kiihkeä, pirteä, hupsu, touhukas, voimistuva, parantuva, heiluttelija, huutaja), Höynä, Höynäyttäjä, Höynähtänyt, Höynääntynyt, Höynäkkä, Höynäkkö, Höynis, Höyniskö, Höynäh, Höyni, Höynistynyt, Höuna, Höunäs, Höunästädä, Houna, Houni, Hounauttaja (helposti innostuva, erehtyväinen, ryntäilijä, narraaja, yllyttäjä, apea, hiljainen, hiljaa puhuva, ajattelematon, ahmatti, hätäisesti liikkuva), Höy, Höyr, Höyry, Höur, Öu, Öur, Öuru, Öuri, Höu, Höuri, Hew, Hewru, Höuro (kuumeinen, lämminverinen, sekapäinen, outoja puhuva, houraileva, riitaisa, huuruava, huurua hengittävä),

Ihma, Ihmaaja, Ihmaja, Iima, Iimat, Iimu, Iimut (käsiään yhteen hieroja, käsiään vartaloonsa hieroja, noidan elkeitä osoittava), Ihme, Imeh, Imes, Imet, Imehe, Ihmeellinen, Ihmettelijä, Imehtie, Imehtuda, Ime, Imestada, Imetleda, Im, Ama, Amas, Imas, Imastallat (kummallinen, oudosti hymyilevä, oudosti naurava, ihmettelijä), Iki, Ikit, Ikittäjä, Ikis, Ikisä, Ikisijä, Iko, Iku, Ikutada, Ikistada, Ikutada (nikottelija, nyyhkyttäjä, änkyttäjä, itkijä, vikisijä), Ilka, Ilko, Ilkonen, Ilkamoitsija, Ilas, Ilastelija, Ila, Ilkoa, Ilkoja, Ilkojea, Ilkku, Ilkkua, Ilkkuja, Ilgu, Ilgua, Ilg, Ilu, Ilga (pilailija, kiusantekijä, hulluttelija, ilveilijä, tuhma, alasti viihtyvä), Ilke, Ilkeä, Elke, Elkeä, Ilki, Ilkiö, Ilkimys, Ilkinen, Ilje, Ilkenen, Iljetys, Ilkiä, Ile, Ilkie, Elge, Elgei, Ilkea, Ilka, Hilki, Hilkiä, Ilge, Ilgeda, Ilga, Ilgad (rohkea, häpeilemätön, häijy, julkea), Ilo, Iloinen, Iloitsija, Iloisa, Ilah, Ilahtunut, Ila, Ilakoitsija, Iloton, Illo, Illoisa, Ilok, Ilokas, Iloine, Ilona, Iloi, Ilotoin, Ilokaz, Iloza, Ilu, Ilus, Ilut, Ilutseda, Allo, Alo, Alotit (riemukas, vallaton, vekkuli, kaunis, tyytyväinen, lauleskelija, laulusta ja soitosta pitävä, leikkisä, koreilija, luonnokas, halukas), Ilta, Iltai, Iltainen, Iltama, Illas, Illastaja, Iltaine, Illa, Illai, Ild, Ildai, Ildaine, Ilda, Ildas, Ildastada, Ildane (iltavirkku, illalla syntynyt, illoista pitävä, iltaruokinnasta pitävä), Ilve, Ilves, Ilvei, Ilveilijä, Ilvi, Ilvehtijä, Ilveh, Alva (kujeilija, temppuilija, äänekäs, touhukas, erikoiset kasvot omaava, tahdonvoimaiset kasvot omaava), Ime, Imelä, Imeli, Imeliäs, Imeliäinen, Imel, Imeltynyt, Imakka, Imar, Imarre, Hima, Himma, Imartelija, Imi, Imiintynyt, Imme, Imit, Imittada, Imituda, Imiä, Imijä, Imal, Imar, Ima, Imane, Imanen, Imali, Imalik, Imav, Imala, Imalad, Imaldada, Imab, Imabi, Ami, Amii, Amiidit, Hami, Hamii, Hamiidit (makeileva, liehittelijä, kiittelijä, mielistelijä), Inha, Inho, Inhottava, Inhe, Inheä, Inhu, Ine, Inea, Inetu, Inu, Inutu, Inetada, Inutada (ilkeä, epäsiisti, sottainen, tahrija), Ini, Inis, Inisijä, Ininä, Ina, Iina, Inah, Inahtaja, Inahtelija, Inu, Inua, Inuo, Inujo, Iniseda, Inin, Idno, Idnot, Inno (inisijä, ynisijä), Iri, Iris, Irisijä, Ira, Irah, Irahtaja, Irahtelija, Irinä, Irri, Irrine, Irrinen, Irisä, Irise, Iriseda, Irin, Irikso (hiljaa ääntelehtivä, hiljaa itkeskelevä, kitisijä, ruikuttaja, vikisijä, vinkuja, marisija), Irvi, Irvis, Irvistelijä, Irve, Irvo, Irvottaja, Irva, Irvah, Irvistada, Irvottada, Nirvi, Nirvis, Nirvistada, Irv, Irvida, Irvitada, Irto, Nirve, Nirvet, Nirvo, Nirvot, Nirvit, Nirva, Nirvased (irvistelijä, virnistelijä, nälvijä, hampaitaan näyttävä, leveähymyinen, rakohampainen, ilkkuja, nenänsä nyrpistelijä), Iske, Iskeä, Isku, Iskeytyä, Iskeytyjä, Isko, Iskos, Iskostaja, Iskotaja, Iskoutuja, Iskotuja, Iski, Iskiä, Iskijä, Iskie, Iskijeä, Iskedä, Iskta, Isktä, Ihtse, Ihtseä, Izze, Iskida, Iska, Iskat, Iskad (punoja, pujottelija, letittäjä, letityksestä pitävä, seuraaja, vaanija, väijyjä, hyvän hajuaistin omaava, vakoilija, tarkkailija), Iso, Isoa, Isoja, Isoaja, Isonen, Isou, Izo, Izone, Izonen, Isu, Isuda, Isuneda (nälkäinen, ahnas, ruuan tavoittelija, hyvän ruokahalun omaava, rakas), Ita, Itar, Itara, Ida, Iida, Idara, Itaroija, Ija, Ijar, Ijartoa (hidas, saamaton, säästeliäs), Itke, Itkeä, Itki, Itkiä, Itkijä, Itku, Itkuinen, Itkeväinen, Itkettäjä, Itko, Itkie, Itkijeä, Itkedä, Itkettädä, Itk, Itkta, Itktä, Itkea, Itkeda, Itko, Itkto (vuotavasilmäinen, vuotavanenäinen, itkeväinen, vuolaasti itkevä, vanhempiensa itkettäjä, surullisista lauluista pitävä), Iukku, Iuku, Iukua, Iukuja, Iukki, Iukkia, Iukai, Iokkoa, Iokko, Iukuo, Iukujo, Iuko, Iuka, Iukama, Iuke, Iukelema, Iukso, Iukslo (vinkuja, potkija, vihainen, niskuroiva, kimeä-ääninen), Jaari, Joari, Juari, Jaarikka, Jaaru, Joaru, Juaru, Jaara, Juara, Joara, Jaaro, Juaro, Joaro, Joaroi, Järä, Jäärä, Jiärä, Jeärä, Järävä, Juura, Diärä, Diäräväd (hidas, kankea, itsepäinen, lyhyt), Jaari, Jaarittelija, Joari, Juari, Iari, Jaaro, Juaro, Jaaritus, Jaro, Jaroja, Jaarittaja, Jaartaja, Jaaria, Jaarottaja, Joaro (hitaasti ja pitkään puhuva, kinastelija, riidanhaluinen, hitaasti kävelevä, paikallaan seisoja), Jalo, Jalou, Jalos, Jalosti, Dalo, Daloli, Dalos, Jalu, Juolle, Juolled, Juolla, Juollad, Jallo (suuri, vahva, vankka, kunnollinen, etevä, komea, raju, uhkarohkea, äkäinen, äänekäs, halukas, reipas, innokas, kiihkeä), Janka, Jankka, Jankkaaja, Janku, Jankuttaja, Jängle, Jängleda, Jänge, Jängel, Jändle, Jandle, Jankama (toistelija, nalkuttaja, kinastelija, riitelijä, mankuja, puoliaan pitävä), Jano, Janoa, Janoaja, Janoi, Janoinen, Janu, Jannu, Jänu, Janutada, Jänutada (janoinen, halukas, ahnas), Jarru, Jaru, Jaruttaja, Jarruu, Jarrau, Jarra, Jarro, Jaro (hidastelija, reen jarruttaja, kiinnipitäjä, paikallaan jököttäjä, vetkuttelija, vastustelija, vastaan haraaja, vastaan väittäjä, itsepäinen),

Jatka, Jatkaja, Jatkajoa, Jatke, Jatko, Jatkos, Jatku, Jatkua, Jatkoa, Jatkuo, Datka, Datkada, Datko, Datkoa, Gätka, Gätk, Jatkus, Jätka, Jätk, Jatk, Jätku, Jätkuda, Joatke, Joatket, Joatka, Joatkaga (työn jatkaja, suvun jatkaja, vanhempien yhdistäjä, sukujen yhdistäjä), Johde, Juohe, Juohte, Duohte, Juohti, Juhte, Juhtega, Joh, Johta, Johtaja, Johda, Johdattaja, Juohta, Johdatus, Johto, Juohto, Johdo, Johdos, Johtu, Johtua, Juoha, Duohta, Duohtattada, Duohto, Juha, Juhatada, Joha, Johatada, Juhatus, Juht, Juhi, Juhe, Juhtme, Juh, Juhti, Juhtida, Juodo, Juondo, Johtua, Juohtu, Juohtua, Jouhtu, Jouhtua, Juohtuo, Juoho, Juho, Duohtu, Duohtuda, Duohtuo, Duohtuttada, Johtuda, Johtutada, Juhtu, Juhtuda, Juhu, Jut (johdattaja, näyttäjä, osoittaja, neuvoja, selittäjä, muistuttaja, taluttaja, hyvämuistinen), Joiku, Joikua, Joikuja, Joika, Joia, Joikuo, Joikujo, Juoik, Juoig, Juoiga, Juoigat (lauleskelija, lauluista pitävä, juoruilija, valittaja, kehuskelija, haukkuja), Joka, Jokai, Jokainen, Joko, Dogo, Doga, Joga, Jeka, Ikä, Iga, Ega, Egä, Jega, Jegä, Ekä, Juokke, Jokah, Jokahinen, Jokohinen, Jokohine, Dogahine, Jogahine, Jekai, Jekaine, Juakka, Juokkas, Juakkasas, Jokk, Juohkke, Jokke, Juokke, Juoha, Juohaz, Juki, Jugg, Juggjenz, Jokin, Jotki, Joki, Jonki, Jota, Jotain, Jossa, Josta, Jostain, Joho, Joksi, Jokse, Joda, Joda, Jodagi, Johu, Johugi, Jokse, Juobke, Juoste, Juka, Juoka, Juoi, Juoita, Juone, Juonna, Juoggu, Jusi, Juosi, Juoina, Juoga, Juoida, Juosa, Juogage (viilettäjä, joka paikkaan ennättäjä, katoileva, vilkas, ehtiväinen, periksi antamaton, taipumaton), Joke, Jokeltaja, Jokeltelija, Joko, Joka, Jokatada, Joku, Jokutada (lepertelijä, sopertelija, kailottaja, sählääjä), Jolka, Jolkka, Jolkkaaja, Jolku, Jolkuttaja, Jolko, Jolkottaja, Jolkuttelija, Jolkki, Jolkkia, Jolkkija, Jolkku, Jolkkua, Jolkuda, Jolki, Jolkida (hölkkääjä, ympäriinsä kävelijä, juoksentelija, ravaaja), Jomo, Jomotus, Jomottaja, Jumo, Jumottaja, Dumo, Dumottada, Juomo (kivulloinen, kolotuksesta kärsivä, särkyjä omaava), Jompi, Jomma, Jompa, Juobba, Juoppu, Juoppus, Juobbe (jompi kumpi, toinen kahdesta lapsesta, toiselta puolelta tuleva), Jono, Joni, Jonottaja, Jana, Juna, Juno, Jona, Junoi, Junoikas, Junoinen, Junoine (viivojen piirtelijä, raidallinen, juovikas, omapäinen, hitaasti kävelevä, jälkien jättäjä, sinnikäs, pitkäjänteinen), Jori, Joris, Jorisija, Jora, Jorajaja, Joro, Jorottaja, Jorina, Joru, Jorineh, Doro, Dorotada, Dorho, Dorhottada, Jorotada, Joriseda, Jorada, Jorida, Jorin, Juro, Duro, Jor, Juru, Jorpa, Jorpakko (turisija, mutisija, lörpöttelijä, juoksentelija, omituinen, oikukas), Jotka, Jotkale (pitkä, lihava, vetelä, maleksija), Jouka, Joukah, Joukahtaja, Joukahtelija, Juoka, Juokah, Juokahtaja, Juovke, Juovketet (möläyttelijä, nopeaälyinen, kekseliäs), Jouta, Joute, Joutava, Joutai, Joutilas, Jouti, Jouto, Joutua, Joutuja, Joutavainen, Joutoa, Doutta, Doud, Douda, Doudau, Douti, Joudai, Joudja, Jouda, Joude, Joudi, Joud, Joudo, Joutet, Joawdo (toimeton, kelvoton, joutilas, ehtiväinen, kyvykäs, mahtava, voimakas, hengenlahjan omaava), Joutu, Joutua, Joutuja, Joutuvainen, Joutus, Joudu, Jouduttaja, Joutuisa, Joutui, Jouvu, Jouvutta, Joutuo, Joutujo, Joudutada, Jeutu, Jeutua, Joududa, Joutada, Joudus, Joudzo, Joawda, Joawdat (ehtiväinen, kiireinen, onnea tuova, nopea, vahva, väkevä), Juhma, Juhmaaja, Juhmi, Juhmia, Juhmija, Juhmo, Juhmoa, Juhmoaja, Juhmottaja, Juhmuaja, Juhmu, Jyhmä, Jyhmi, Jyhmiä, Jyhmijä, Juhmie, Jyhmie, Jyhmeä (jyskyttäjä, kumauttelija, telmijä, kolistelija), Juke, Juker, Jukertaja, Jukertelija, Jukerdada (tuhertelija, hidas, kuhnija), Juli, Julis, Julistaja, Julistus, Julki, Julkis, Julkistaja, Julje, Julkea, Julkeaja, Julke, Julkenen, Julle, Jullo, Jule, Julo, Julge, Julgeda, Julgo, Jolga, Jolgadit, Julga, Julgadit, Julkai, Julkaisija, Julkeus, Julje, Julkia, Julkija, Julkie, Julkevus, Julka, Julgi, Jolgad, Julgad, Julkinen, Julkine, Julkisa (asioiden ilmoittaja, hölösuu, tarinoiden kertoja, totuuden torvi, kovaan ääneen kuuluttaja, esineiden koristelija, rohkea, varma, komea), Jumi, Jumo, Jummi, Jymi, Jymis, Jymisijä, Jumittaja, Jumottaja, Juma, Jumih, Jumis, Jumisko, Jumm, Jomm, Jummikas, Jumisija, Jumie, Jumiseda (hidas, laiska, jumiin jäävä, paikallaan olija, uppiniskainen, kankea, jymistelijä, tömistelijä), Juola, Juolas, Juole, Juolo, Juolanen, Juolia, Juolija, Juoliainen, Juoleikko, Juoli, Juoliene, Juolis, Juolea, Juolava, Juoleva, Juolake, Juolu, Juolukka, Juolukas, Juolikka, Juomi, Juomikka, Juomu, Juomukas, Juomukka, Juomo, Juopi, Juopikka, Juopu, Juopukka, Juovi, Juovikka, Juovu, Juovukka, Huolu, Huolukka, Jomu, Jomukka, Juomukkaine, Juomukkainen, Juominkaine, Juominkainen, Juomunkaine, Juomunkainen, Juomoi, Duomo, Duomoi, Duomu, Joni, Jonikaine, Jonikainen, Jomu, Jomukas, Joovi, Joovikas, Johvi, Joobi, Juoi, Juoimki, Juoipki, Juoipkoz, Juogo, Juovu, Juovot, Jobu (hoikka, soma, siro, pitkänhuiskea, juolukan väriset posket tai huulet omaava, juolukoista pitävä),

Juola, Juolahtaja, Juolahdus, Juolah, Jola, Jolah, Joka, Jokah (nopeaälyinen, nopeasanainen, nokkela, hyvämuistinen), Juoru, Juoruilija, Juora, Juori, Juoruo, Juorui, Juorro, Juorrodit (puhelias, jaarittelija, perättömiä puhuva, kantelija, soimaaja, sättijä), Juosta, Juoksi, Juoksia, Juoksija, Juoksu, Juokse, Juoksentelija, Juoksuttaja, Josta, Juossa, Juosto, Juostu, Duok, Duosta, Jok, Joksta, Johsa, Jossa, Johse, Johsu, Joosta, Jooksi, Jooksija, Juokso, Juoks (juoksentelija, liukuja, vanhempien juoksuttaja, nopea, juoksevaverinen), Jupa, Jupakka, Jupakoitsija (riitelijä, kiistelijä), Jupi, Jupittaja, Jupu, Juputtaja, Juputtelija (lyhyin askelin astuja), Juro, Jura, Juroa, Jurottaja, Jurakka, Juri, Juris, Jurisija, Jurah, Jurahtaja, Jurahtelija (vakava, omapäinen, murjottaja, paikallaan jököttäjä, jäykkä, harvasanainen, hidas), Juumo, Juumottaja, Juumoa, Juumoja, Juumoi (kivulloinen, säryistä kärsivä), Juuttu, Juuttunut, Juuttua, Juuttuja, Juututtaja, Jutta, Juutta, Juuttaaja, Juuttuo, Juuttujo, Juutu, Duttu, Duttuda, Jutu, Jutuda, Juutunud (kiinni tarttuja, jumiin jäävä, kuumasta kärsivä, läkähtyjä), Jyke, Jykevä, Jykä, Jykeä, Jukki, Jykki, Jykkiä, Tykjä, Jyki, Jykie, Duge, Duged, Juge, Juged (paksu, vahva, tukeva, vaikea luontoinen), Jylhä, Jylhe, Jylheä, Jylhy, Jylhistyvä, Jylhistynyt, Jylheikkö, Jylhi, Jylu, Julu (tumma, vanttera, synkkämielinen, kade, kiukkuinen, yksinäinen), Jyli, Jylis, Jylisijä, Jylä, Jyläh, Jylähtäjä, Jylähtelijä, Jyly, Jylinä, Jalla, Jallat (kolistelija, meluaja), Jyllä, Jyllääjä (temmeltäjä, myllääjä), Jymi, Jymis, Jymisijä, Jymistelijä, Jymä, Jymääjä, Jymy, Jyminä, Jymmi, Jymäkkä, Jabma, Jabmat, Jubma, Jubmat (meluaja, humisija, kumistelija), Jyre, Jyreä, Jyri, Jyrie, Jorri, Jorrid (tukeva, matalaääninen, äänekäs, karkeaihoinen), Jyri, Jyris, Jyrisijä, Jyrä, Jyrääjä, Jyry, Jyryä, Jyryäjä, Jyräh, Jyrähtäjä, Jyrähtelijä, Jyrinä, Duri, Dyri, Duriz, Durizijä, Dyry, Gura, Jura, Juri, Duru, Guru, Juru, Juriseda, Jarra, Jarrat, Jurra, Jurrat, Jurii, Juriidid (toruja, haukkuja, kovaääninen, murisija, meluaja), Jyrke, Jyrkeä, Jyrki, Jyrkiö, Jyrkky, Jyrkkö, Jyrkö, Jyrkönen, Jyrkyläinen, Jyrkinäinen, Jyrky, Durgi, Dyrgi, Durginäine, Jurg (pyöreä, tukeva, paksu), Jyrkkä, Jyrkä, Jyrkäs, Jyrke, Jyrki, Nyrkkä, Jyrkis, Jyrkistyjä, Durk, Dyrk, Murk, Myrk, Jerku, Jerkku (tiukka, ankara, ehdoton), Jyskä, Jyskääjä, Jysky, Jyskyttäjä, Jyski, Jyskiä, Jyskijä, Jyskyä, Jyske, Jyskeä, Jyskyö, Jyskeh, Jysäh, Jysähtäjä, Jysäyttäjä, Jysäyttelijä, Jysä, Juske, Jusket (koputtaja, hakkaaja, meluaja), Jystä, Jystääjä, Jyystä, Jyystäjä, Jyste, Jysteä, Joste, Juste (iskijä, survoja, nakertaja), Jyti, Jytis, Jytisijä, Jytistäjä, Jytistelijä, Jytisyttäjä, Jydy, Jydä, Jytä, Jytääjä, Jytinä, Jyty, Jytsi, Judi, Judiseda, Judis, Judistada, Jucca, Juccat, Jacca, Jaccat (tärisijä, tärisyttäjä, värisijä, narskuttaja, suhisija), Jähme, Jähmeä, Jähmettynyt, Jähmettyvä, Jähmi, Jähmie, Jähmä, Jähmäkkä, Jähmis, Jähmistynyt, Jahmu, Jahmuo, Jahm, Jahma, Jahmatus, Jahmatada, Jäme, Jämeh, Jämeä, Jämäkkä, Jämäkäs, Jämä, Jämerä, Jämmi, Jämmiä, Jämis, Jämie, Däme, Dämed, Jämi, Jämiä, Jemme, Jämeda, Jamdo, Jamdi (kankea, kohmettuva, kylmänarka, hyytyväverinen, säikky, luja, vankka, järeä), Järe, Järeä, Järke, Järkeä, Järkä, Järkäle, Järri, Järriä, Järi, Järie, Däre, Därei, Järed, Jare, Jared, Järiä (vanttera, suurikokoinen, karkeaihoinen), Järi, Järis, Järistäjä, Järisyttäjä, Järisyttelijä, Järä, Järinä, Järistys, Järäh, Järähdys, Däri (tärisyttäjä, vapisija, ärisijä), Järi, Järittäjä, Järitada, Däri, Därittada, Järrä (jyrsijä, silppuaja, pureskelija), Järkky, Järkkyä, Järkkyjä, Järky, Järkyttäjä, Järkyttynyt, Järkä, Järkäh, Järkähtäjä (heiluja, huojuja, tärisijä), Jättä, Jäte, Jätti, Jättö, Jättäytyjä, Jätetty, Jätä, Jätättäjä, Jätte, Jätteä, Diättä, Dietta, Diettada, Dätte, Dätteä, Diätta, Jätta, Datta, Jätis, Jetto, Jätto (asioiden jättäjä, hylkääjä, joukosta jättäytyvä, itsekseen viihtyvä, omien polkujen kulkija), Jäyhä, Jäyhe, Jäyheä, Jäyhkä, Jäyhevä, Jäykkä, Jäykistäjä, Jäyki, Jäykistynyt, Jäyke, Jäik, Jäiga, Jäigas, Jäigastada (jämerä, totinen, ankara, tukeva, itsepäinen, juro, kankea), Jäädä, Jääjä, Jeäjä, Jiäjä, Jäämä, Jäämi, Jeämi, Jiämi, Jäännö, Jäännös, Jättä, Jäyttäytyjä, Jävvä, Jeähä, Diädä, Diätä, Diäda, Jädä, Jada, Jääda (omille teilleen lähtevä, jättäytyjä, jälkeen jäävä), Jörö, Jörökki, Jöröi, Jöröinen, Jörri, Jörrikkä, Jöröttäjä, Jöri, Jöris, Jörisijä (vähäpuheinen, totinen, juro, tunteikas, murjottaja, jorisija),

Kaaka, Koaka, Kuaka, Kaakattaja, Kaka, Kaako, Koako, Kuako, Kako, Kakottaja, Kakattada, Kake, Kaku, Kaaga, Kagu, Kagutada, Koksto, Gakke, Gakket, Gakko, Gakkot, Kaga, Kagams (toruja, motkottaja, kaakattaja, lintuja matkiva, lintumaisen äänen omaava), Kaaki, Koaki, Kuaki, Kaakis, Kaakistaja, Kaki, Kakistelija, Kaka, Kakas, Kakastuda, Käägi, Kägi, Kägis, Kägistada, Käka, Kääki, Kako, Kakoa, Kähi, Kähis, Kähistid (kuristaja, tukehtuja, läkähtyjä, kakistelija), Kaame, Koame, Kuame, Kaamea, Kame, Kamea, Kaama, Koama, Kuama, Kaamakka, Koami, Koamie, Koamakka (kalpea, kylmäihoinen, säpsähtelijä), Kaata, Koata, Kuata, Kaato, Koato, Kuato, Kaataja, Kaate, Kaatelija, Kaati, Kaatis, Kaade, Kaatu, Koatu, Kuatu, Kaatua, Kaatuja, Kaatui, Kaatuilija, Kata, Koataja, Koatuo, Koatta, Kuatta, Kuadu, Kuaduda, Kaada, Kaadama, Katu (kaatuilija, kömpelö, kaatelija), Kahe, Kaheli, Kahelus, Kahelo, Kahero, Kaherus, Kaho, Kahjo, Kahju, Kahi, Kahis, Kahisija, Kahistelija, Kaha, Kahaja, Kahajaja, Kahauttaja, Kahauttelija, Kahina, Kahakoitsija, Kahea, Kahelma, Kahhi, Kahah, Kahie, Kahai, Kahada, Kahiseda (hupsu, levoton, suhisija, hälisijä, meluaja, touhuaja, riitelijä, köhisijä), Kahma, Kahme, Kahmea, Kahmettuja, Kahmettunut, Kahmo, Kahmoa, Kahmakka, Kahmi, Kahmie, Kahmu, Kahmuo, Kahmoi, Kahmatada, Kahmetada, Kahne, Kahnettunut, Kahno, Kahn, Kahnduda, Kahna, Kahnu, Kahnetada, Kono (jäykistyvä, kohmettuva, kylmänarka, kuivaihoinen, kylmäihoinen), Kahma, Kahmi, Kahmia, Kahmija, Kahmu, Kahmuaja, Kahmaisija, Kahmai, Kaahma, Koahma, Kuahma, Kaahmi, Koahma, Kuahmi, Kaahmia, Kaama, Koama, Kuama, Kaami, Koami, Kuami, Kaamia, Kaamija, Kahmie, Kahme, Kahmitseda, Kahmakas, Kahm, Kama, Kamah, Kahmo, Kamou, Kahmou, Kama, Kami, Koma, Komo, Kormo, Kurmo, Kiri, Kirim (hamuaja, haalija, kourallisten ottaja, hutilus, reipas, käsiään hierova, taitava, uuttera), Kahna, Kahnaaja, Kahnu, Kahnuttaja, Kahnaus, Kahni, Kahnia, Kahnija, Kahnakka, Kahnukka, Koahna, Kahnai, Kaahna, Kuahna, Kaahnakka (hankaaja, kihnuttaja, hutilus, riitelijä, raapija, hamuilija, kömpelö), Kaihi, Kaihe, Kaiho, Kaiha, Kaihea, Kaihu, Kaihta, Kaihtaja, Kaihtu, Kaihtua, Kaihte, Kaihdi, Kaeh, Kaehte, Kae, Kaih, Kaihde, Kaje, Gaita, Gaitta, Kaihokas, Kaihoi, Kaihoisa, Kaihoa, Kaihosa, Kaihuo, Kaihusa, Kahju, Kahjo, Kahja, Kahi, Kahitseda, Kahu, Kai, Kajjo, Kaito (piilottelija, ihmisiä vierastava, ihmisiä karttava, ujo, surullinen, kiukkuinen, kalpea, laiha, kyselijä, kaipaaja, vanhempiaan etsivä), Kaino, Kaini, Kainu, Kainos, Kainostelija, Kainus, Kainustelija, Kainoi, Kainoine, Kainoinen, Kaine, Kajna, Kajnad (ujo, arka, laiha, kalpea, tyyni, siisti, hiljainen, rauhallinen), Kaja, Kajo, Kajoaja, Kaju, Kajah, Kajau, Kajauttaja, Kajauttelija, Kajaus, Kaji, Kajakka, Kaje, Kajos, Kajea, Kajie, Kajahtada, Kajama, Kajada, Gaaju, Gaggja, Gaggjat, Skaggja, Gaaje, Gaggja (kovaääninen, huutamisesta pitävä, kaikujen tekijä, kaiuista pitävä), Kako, Kakoa, Kakoja, Kao, Kaki, Kakia, Kakis, Kakistelija, Kakai, Kakaisija, Kake, Kakeltelija, Kaka, Kakas, Kakasdaze, Kagi, Kagis, Kagistada, Kääki, Kägi, Käägi, Kähä, Käka, Gakko, Gakkot (yskijä, oksentelija, nopeasti puhuva, epäselvästi puhuva, rykijä, tukehtuja, läkähtyjä), Kalju, Kaljua, Kaljuja, Kalja, Kaljah, Kaljahtaja, Kaljuo, Kaljo, Kaljoa, Kallu, Kaljuda, Kaljaus, Kaljaaja, Kalkka, Kalka, Kalkattaja, Kalkku, Kalkuttaja, Kalkkua, Kalkko, Kalkkoa, Kalku (huutaja, kiljuja, kilkuttaja, iskijä, tärisyttäjä, kolisuttaja, kolkuttaja), Kalka, Kalki, Kalkis, Kalkistuva, Kalkeentuva, Kalke, Kalku, Kalkua, Kalkuja, Kalju, Kalje, Kaljentuja, Kaljeh, Kalkke, Kalkkea, Kalkas, Galga, Galgat (toipuva, voimistuva, pirteä, virkeä, reipas), Kalki, Kalkinen, Kalk, Kalgi, Kauge, Kauged, Kalke, Kalkea, Kalg, Kalje, Kale, Kalgu, Kalgo, Kalgodo, Kalgoda, Kalea (kurja, resuinen, hauras), Kalpo, Kalppo, Kalppoa, Kalppoja, Kalppoaja, Kalpa, Kalpakka, Kalpe, Kalpea, Kalpi, Kalpis, Kalpistunut, Kalp, Kalpoa, Kalpatet (säikky, arka, vieroksuja, karttaja, onnettomuusaltis, onnettomuuksien aavistaja), Kalse, Kalsea, Kalsa, Kalsakka, Kalsi, Kaltsa, Kaltsakka, Kaltsi, Galsa, Galsas, Goalsa, Goalsas, Goalso, Koalssu, Koalse, Kuolt, Kuoltje, Galco, Galcos, Kalske, Kalskea, Kalskja, Kalsk, Kalski (kylmänarka, viimasta kärsivä, ylpeä, mahtava), Kalska, Kalsku, Kalskuttaja, Kalskuttelija, Kalskua, Kalske, Kalskea, Kolske (kolkuttaja, koputtelija), Kama, Kamana, Kamara, Kamaro, Kame, Kamera, Kamer, Kamertuja, Kameroitunut, Kami, Kamie, Kamakka, Kamaduda, Kamu (tervehtyvä, voimistuva, lihonut, reipas, pirteä, ketterä, virkku), Kama, Kamahuttaja, Kamau, Kamauttaja, Kame, Kamea, Kamakka, Kami, Kamina, Kamu, Kamua, Kamuaja, Kamah (iskijä, kolistelija, äkkinäinen, peuhaaja, riitelijä, hälisijä, telmijä, juoksentelija, ahkera, kumauttelija, koputtaja, vilkas, ryntäilijä),

Kammo, Kammoa, Kammoaja, Kammu, Kammuo, Kamma, Kamme, Kammela, Kammeloija, Kammuh (arka, säikky, asioita tai tilanteita kammoava, värisijä), Kampsa, Kampsakka, Kampsu (reipas, rivakka, tanakka, voimakas), Kani, Kania, Kanija, Kane, Kanea, Kanie, Kanni, Kannida (kaunistautuja, kaunistamisesta pitävä, hyvä, puhdas, siisti), Kapa, Kapanen, Kapai, Kapaisija, Kapas, Kapastelija, Kaparoitsija, Kapakka, Kaba, Kabada, Kabatada, Kabe, Kabel, Kabeldada, Kablu (vikkelä, kavahtelija, äkkinäinen, pystyyn nousija, kiipeilijä, liukastelija, hätähousu, ketterä, sipaisija, levoton, pakoon juoksija), Kape, Kapea, Kapei, Kapeikko, Kapi, Kapie, Kave, Kappi, Kappie, Kabe, Kapeli, Kapelu, Kapelo, Kapela, Kapera, Kapero, Kaperus (hoikka, puhdas, siisti, siro, laiha, hassu, hupsu, huonokuntoinen, levoton), Kape, Kapera, Kappe, Kappera, Kapperehtaja, Kaperoitsija, Kapero (reipas, toimelias, touhuaja, levoton, äkkinäinen, maahan mätkähtelijä, kokoon lysähtelijä), Kape, Kaper, Kapertelija, Kaperoitsija, Kaperoija, Kaperdada (vuoleskelija, jyrsijä, nakertelija, puuhailija, hapuilija, vaappuja, hoippuja), Kapi, Kapin, Kapina, Kapinoitsija, Kave, Kaveh, Kabi, Kabe, Kabina, Kapinallinen, Kapino, Kapine, Kapis, Kapisija, Kapistaja, Kapistelija, Kapa, Kapakka, Kapikka, Kapu, Kapissijoa, Kaba, Kabah, Kabahtada, Kabis, Kabiseda, Kabatada (kahistelija, touhuaja, riitelijä, kopistelija, väittelijä, rapistelija, vintiö, ilkimys, vihoissaan rymistelijä), Kapri, Kapria, Kaprija, Kapris, Kapristaja, Kapristelija, Kapra, Kaprah, Kaprahtaja, Kapre, Kaprakka, Kabra, Kabras, Kabrastada (ponnekas, kavahtelija, ketterä, rivakka, intoutuja, kouriinsa pusertaja, sieppaaja, raapija), Kapsa, Kapsahtaja, Kapsahtelija, Kapsah, Kapsi, Kapsia, Kapsija, Kapse, Kapsakka, Kapso, Kapsoa, Koapso, Koapsa, Kapseh, Kapsahtada, Kapsida, Kapsakas, Kaps (kopistelija, sirosti liikkuva, kavahtelija, ketterä, ripeä, nopea), Kara, Karahtelija, Karah, Karahtada (törmäilijä, ryntäilijä, hyppijä, syöksähtelijä, pyrähtelijä, äkkinäinen), Kara, Karauttaja, Karauttelija, Karas, Karaskoittada, Karah (nopealiikkeinen, pyyhältäjä, äkkinäinen, iskijä, nauruun purskahtelija), Kare, Karei, Kareh, Karehtunut, Karehtija, Garre, Gare, Kareu (suutahtelija, luonnokas, äkkipikainen, alta kulmain katsoja, toraisa), Karha, Karho, Karhama, Karhaaja, Karhallah, Karhoi, Karhakka, Karhakko, Karhakas, Karhake, Karhakoitsija (pörröinen, takkuinen, sormiaan harallaan pitävä, vastaan haraaja, kinastelija, ärhentelijä, hätyyttäjä, raaputtaja, äkäinen, sisukas, terhakka, pahankurinen, tuima), Karhe, Karhea, Karhi, Karhia, Karhija, Karhie, Kare, Kareda, Kahre, Kardo, Karhu, Karu, Karru, Karo (äreä, kiivas, karheaihoinen, rämeä-ääninen), Kari, Karis, Karisija, Kara, Karah, Karahtaja, Karaisija, Karaistunut, Karistaja, Karai, Karaiduttada, Kare, Karei, Kariseda (rapistelija, rykijä, kahistelija, kuorsaaja, karheaääninen), Karju, Karjua, Karjuja, Karjai, Karjaisija, Karjah, Karjahtelija, Karjuo, Karje, Karjeh, Karjutada, Gori, Gorini, Gorzi, Gerja (huutaja, ärjyjä, itkijä), Karko, Karkko, Karkottaja, Karkotettu, Karo, Karkoa, Karkoi, Karkottada, Kargu, Kargutada (katoilija, karkuun juoksija, takaa-ajaja, esiintymishaluinen, pelottelija, herättelijä, hyppijä), Karme, Karmea, Karmakka, Karmi, Karma, Karmai, Karmia, Karmu, Karmie, Karm, Guorme, Guormes (äksy, vihainen, karjuja, puistelija, harmistunut, yritteliäs, ponnistaja, reipas, virkku, karheaihoinen), Karra, Karraaja, Karri, Karrittaja, Karru (vastaanharaaja, vastahakoinen, tarttuja, nakertaja, raapija), Karska, Karskaaja, Karskah, Karskahtelija, Karske, Karski, Karsko, Karskoa, Karskeh (rahistelija, lyöjä, narskuttaja), Kartta, Karttelija, Karte, Kartte, Karta, Karde, Karda, Kartu, Karttu, Kartus, Karto (välttelijä, ihmisiä kaihtava, varovainen, pelokas, arka), Karu, Karukko, Karulainen (vaikealuontoinen, heikko, kylmäihoinen), Kase, Kasea, Kaseva, Kaso, Kasoi, Kasoinen (suuri, vanttera, reipas, ripeä, kätevä, tuuhea, komea, vahva), Kassi, Kassina, Kasi, Kasin, Kasina, Kasida, Kasiu, Kazi, Kazin (puhdas, siisti, kissamainen, kunnollinen), Kasta, Kaste, Kastelija, Kastu, Kastua, Kastuja, Kasti, Kastikka, Kastiainen, Kasse, Kassi, Kasto, Kastoa, Kastuo, Kassiaine, Kassiainen, Kastada, Kastuda, Kastta, Kase, Kaseg, Kaasta, Koasta, Kassu, Kassua, Kasto, Kastatit, Gasta, Gastasit, Gastat, Kästi, Kästid (kosteaihoinen, yökastelija, itsensä tai toisten kastelija, sateesta pitävä, kastumisesta pitävä), Kata, Katala, Katale, Kada, Kadala (pienikokoinen, laiha, kalpea, hankala), Kauha, Kauhda, Kauhta, Kauhto, Kauhtoja, Kauhtoa, Kauho, Kauhoa, Kauhoja (käsipohjaa kauhoja, lumihangessa kauhoja, vettä suuhunsa kauhova, vahvakätinen, likinäköinen, heikkonäköinen, käsiään käyttävä, käsillään suunnistava),

Kauhe, Kauhea, Kauhi, Kauhia, Kauhis, Kauhistelija, Kauhistunut, Kauhu, Kauhtu, Kauhtua, Kauha, Kauhava, Kauhie, Kauhakka, Kauhakko, Kauhtuo, Kauhed, Kahva, Kahvada, Gafa, Gafad, Kaauha, Kaauhad, Gafi, Gafis, Gafistuvvat (kiivas, kalpea, äkäpussi, tunteellinen, sydämistyvä, säikky, värisijä), Kave, Kavertaja, Kaive, Kaivertaja, Kaivertelija (kovertaja, nakertelija, vuoleskelija), Kehke, Kehkeä, Kehe, Keheä, Kehi, Kehki, Kehkiä, Kehka, Kehkai, Kehkailija, Kehkautuja, Keho, Kehoi, Kehoittaja, Kehottelija, Kehkitada, Kehkida, Kehitada (pehmeäihoinen, pirteä, hyväkuntoinen, innokas, halukas, nopea, kehuja, ehtiväinen, pöyhijä, kääntelijä, purkaja, yllyttäjä, yllytyshullu, neuvoja, pullistelija), Kelli, Kelliä, Kellijä, Kellis, Kellistäjä, Kellistyjä, Kelle, Kello, Gaelli, Gaellih, Gelli, Gellih, Gälla, Gällaa (kaataja, kaatuilija, makuulla viihtyvä), Kelme, Kelmeä, Kelmi, Kelmiä, Kelvä, Kelmu, Kelmä, Kilmu, Kolme, Kolm, Kilme, Ken, Kin, Keni, Kini, Kenmi, Kinmi (kalpea, ohuen syntymäkalvon peittämä), Kepsa, Kepsi, Kepsu, Kepsy, Kepsä, Kepsakka, Kepsakas, Kepsah, Kepsahtelija, Kepsua, Kepsuja, Kepsuttaja, Kepsida (ketterä, nopea, tepastelija, sipsuttaja, virkeä, sukkela, keikahtelija, hypähtelijä), Keri, Kerkiä, Kerkiäjä, Kerje, Kerke, Kere, Kerki, Kerri, Kergi, Kärge, Kärget, Keära, Gaerga, Gaergat, Kierga, Kierganid, Kerkeä, Kerkie, Kerge, Kerged, Kierdo, Kierda (kiiruhtaja, hoputtaja, ketterä, nopea, köykäinen, ahkera), Kerä, Kerääjä, Keräi, Keräilijä, Keru, Kera (kerjääjä, läheisyydenkipeä, seurallinen, poimija), Kette, Ketter, Ketterä (notkea, sukkela), Kiehku, Kiehkura, Kiehki, Kiehkie, Kiehko, Kiehkoi, Kiehku, Kehka, Kehkar, Kehke, Kiekko, Kieko, Kiekka, Kiekura, Kekko, Kiehkoi, Kiek, Kiekod (kiharainen, kiemurtelija, pyöreä, hiuspyörteitä omaava), Kiehto, Kiehtoa, Kiehtova, Kiehtä, Kiehi, Kiehde, Kiehtu, Kiehtuo, Giesto, Kiesti, Kiestit (lumoava, helposti lumoutuva, ympyrää kiertäjä, pyörijä, kääntyilijä), Kiekku, Kiekkua, Kiekkuja, Kiekkuo (keinuja, heiluja, keikkuja), Kieku, Kiekua, Kiekuja, Kiekku, Kieka, Kiika, Kiekuo, Kiegu, Kiegutama, Kika, Kikka, Kik (kiekuja, laulaja), Kieltä, Kieltäjä, Kieltelijä, Kielto, Kieltäytyjä, Kielte, Kieltei, Kielteinen, Keltä, Kielteä, Kielttä, Kelta, Tseltä, Keelda, Keeld, Keela, Keelata, Kieldo, Gielde, Gieldet (kieltäjä, kieltelijä, pyytäjä, kehottaja, estäjä, hillitsijä), Kiemu, Kiemurtelija, Kiema, Kiemuroitsija, Kiemura, Giema, Giemar (kiharainen, kiemurtelija), Kieppi, Kieppä, Kieppa, Kieppu, Kiepa, Kieppua, Kieppuja, Kieputtaja, Kieputtelija, Kiepi, Kieppe, Cieppa (pyörijä, heiluja, keikkuja, pyörittelijä, kietoja, kiertyjä), Kiero, Kieru, Kieri, Kierikka, Kieriä, Kierijä, Kierittäjä, Kierittelijä, Kiertä, Kiertäjä, Kierte, Kiertelijä, Kierty, Kiertyjä, Kiertyilijä, Kierre, Kierro, Kierros, Kero, Kerra, Kerrä, Kerräkäs, Kerti, Kertä, Kertyä, Kerty, Kierä, Kieri, Kierie, Kierteä, Kiertyö, Kier, Kierta, Ker, Tser, Tsertä, Tserty, Keer, Keeru, Keeruline, Keerdu, Keeri, Keerme, Keerida, Keera, Kerik, Kiermo, Kel, Gierre, Kiesi, Kiesiä, Giessa, Kieto, Kietoa, Kietoja, Kietoutuja, Kietaisija, Kietti, Kiettu (karsastavat silmät omaava, viekas, pyörähtelijä, vääntyilijä, kierittäjä, vääntelijä, sekava, vinokasvoinen, vinovartaloinen, punoja, käärijä, vetäjä), Kieva, Kievas, Kievastelija, Kievo, Kievottaja, Keeve, Kiema, Kiemai, Kiemailija, Kiemas (innokas, nopea, sukkela, vikkelä, viekas, rauhaton, eloisa, keikistelijä, häärääjä), Kiha, Kihara, Kihe, Kiherä, Kihhe, Kihu, Kihura, Kihar (kiehkurainen, kiharapäinen), Kihe, Kihelmöivä, Kiheltäjä, Kihertäjä, Kihertelijä, Kiheleda, Kihle (kutittaja, kutiava, kihelmöinnistä tai kirvelystä kärsivä), Kihe, Kihermä, Kihelmä, Kihermö, Kihermöijä, Kiha (parveilija, pyöriskelijä), Kihi, Kihis, Kihisijä, Kiha, Kihahtaja, Kihahtanut, Kihu, Kihah, Kiho, Kihiseda, Kihada (sihisijä, kuhisija, hyörijä, vilistäjä), Kihna, Kihnaaja, Kihnu, Kihnuttaja, Kihnutada (hankaaja, hiertäjä), Kiihke, Kiihkeä, Kiihko, Kihko, Kihka, Kihku, Kiiho, Kiihottaja, Kiihtynyt, Kiho, Kihoi, Kihka, Kihu, Kiihku, Kiihi, Tsihga, Tsihgu, Kihk, Kihutada, Kiihty, Kiihtyä, Kiihtyjä, Kihty, Kiihtu, Kiihtuo, Kiihtyö, Gikte, Giktet, Giktu (kiivas, hanakka, innokas, tuima, raju, villi, villitsijä, helposti kutiava, vihlonnasta kärsivä), Kiikke, Kiikkerä, Kiike, Kiikertäjä, Kikke, Kike, Kikerdada, Kikra, Kiika, Kiikku, Kiikka, Kiikkua, Kiikkuja, Kiikuttaja, Kiikkuo, Tsikku, Kiik, Kiige, Kiikuda, Kiiku (vaappuja, huojuja, heiluja, kyyristelijä, kieriskelijä, keinuja, ontuja), Kiiltä, Kiiltävä, Kiilto, Kiillo, Kiillottaja, Kiilu, Kiiluvainen, Kiille, Kiilte, Kiilteä, Kilte, Kilteä, Kiltte, Kiltteä, Tsila, Tsilta, Kilta, Kiila, Kilto, Kilaz, Kilas, Kilte, Kiltet, Kiilua, Kiiluva, Kiilus, Kiilustaja, Kiilo, Kilu, Kilua, Kila, Kiiluo, Kiiluda, Kiilustada (loistavasilmäinen, sileäihoinen, säteilevä, tuikkivat silmät omaava),

Kiini, Kiinni, Kiinnittäjä, Kin, Kini, Kindi, Kindittädä, Tsini, Kinni, Kinnitada, Gidda, Kiinte, Kiinteä, Kinte, Kinteä, Kiinty, Kiintyjä, Kiintynyt, Kiinnos, Kiinnostuja, Kiinnostunut, Kiinno, Kiintoi, Kiintoinen, Kiintoisa, Kiinti, Kiintiö, Kinti, Kintiä, Kiintie, Kinde, Kinded, Kindel, Gidda, Giddad, Giddi, Giddis (kiintyjä, kiinnittelijä, vakuuttelija, jämerä, tiukka, ankara, luja, luotettava), Kiire, Kiirei, Kiireinen, Kiiru, Kiirus, Kiiru, Kiiruh, Kiiruhtaja, Kiireh, Kiirehtijä, Kiira, Kire, Kireh, Kirekäs, Kirehtädä, Kiru, Kiruh, Tsire, Kiires, Kiirestada, Kiiras, Kiiri, Kiiriä, Kiirijä (kiirehtijä, hoputtaja, vilkas, nopea), Kiista, Kiiste, Kiistelijä, Kiistä, Kiistäjä, Kista, Kisse, Kiisto, Kiisteä, Kist, Kistä, Kistädä, Tsissa, Tsisa, Tsisse, Kisto (väittelijä, riitelijä, kehuja, kilpailija, kiistäjä), Kiittä, Kiittäjä, Kiite, Kiitetty, Kiito, Kiitos, Kiitollinen, Kiittelijä, Kiitte, Kittä, Kiitteä, Kittädä, Kito, Kitos, Kitta, Kita, Tsittä, Kiita, Kiit, Kiitu, Kiitus, Giite, Giitet, Giito (kiittelijä, kiitetty, kehuja, ylistäjä, satuilija, puhelias), Kiitä, Kiitäjä, Kiidä, Kiito, Kiitu, Kiiteä, Kiijä, Kiia (nopea, kiiruhtaja, harhailija), Kiive, Kiipe, Kiipeli, Kiipei, Kiipeilijä, Kiipi, Kiipiä, Kiipijä, Kivu, Kipu, Kipua, Kipuaja (kiipeilijä, kapuaja, hiipijä), Kika, Tjikka, Cakke, Kikale, Kiga, Kikka, Kikkara, Kikkare, Kikk, Kikku (paakkujen tekijä, lumipallojen tekijä, kiharainen, kähäräinen), Kika, Kikattaja, Kikattelija, Kiko, Kike, Kiki, Kikitada, Kikerdada (kikattaja, kimeä-ääninen), Kikka, Kika, Kike, Kikke, Kikk (pystynenäinen, kieronenäinen, pystykasvoinen, pystyleukainen, kieroryhtinen, pystyryhtinen), Kile, Kileä, Kila, Kilakka, Kili, Kilie, Kile, Kille (kimeä-ääninen, kirkasääninen, pistävä-ääninen), Kili, Kilis, Kilistelijä, Kila, Kilauttelija, Kilaja, Kiliseda, Killo, Kilu (helistelijä, kalistelija, soittaja, soitosta pitävä, kirkkaista äänistä pitävä, huutelija, kaiusta pitävä), Kilju, Kiljua, Kiljuja, Kilja, Kiljai, Kiljaisija, Kiljahtaja, Kiljah, Kiljahtelija, Killu, Killua, Kiljuo, Tsilla, Kiljuda, Kiljas, Kiljastada (huutaja, parkuja, vinkuja), Kilkka, Kilka, Kilkku, Kilkkua, Kilkattaja, Kilkah, Kilah, Kilahtaja, Kilauttaja, Kilauttelija, Kilke, Kilkko, Kilkki, Kilki, Kilkkoa, Kilku, Kilkuttaja, Kilkuttelija, Kilkada, Kilga, Gilke, Gilket (kilistelijä, kilinästä pitävä, lyöjä, huudahtelija), Kilko, Kilkos, Kilkostaja, Kilka, Kilke, Kilga, Kilgas, Kilgastada, Gilgu, Gilgudit, Gilga, Gilgad, Kilo, Kila, Kilottaja, Kilah, Kilahtaja, Kilauttelija, Kile, Kili, Kilie, Tsiri (säteilevä, helposti häikäistyvä, lämminverinen, kuumaihoinen, kimaltavat silmät omaava, loistavan katseen omaava), Killi, Killittäjä, Kilto (tuijottaja), Kima, Kiima, Tsimo, Kime, Kimu, Kuma, Kimallus, Kimaltaja, Kimaltelija, Kimmeltäjä, Kimme, Kimoi, Kimo, Kimada, Kimeä, Kimakka, Kimi, Kimis, Kimisijä, Kimalainen, Kimittäjä, Kimmi, Kimmiä, Kimeda (kimeä-ääninen, heleä-ääninen, kiiltävät silmät omaava, ripeä, nopsa, kiivas, kihisijä), Kimmo, Kimma, Kimmah, Kimmahtelija, Kimpo, Kimmoi, Kimpa, Kimpas, Kimpastuja, Kimpe (ponnistaja, hypähtelijä, poukkoilija), Kimpa, Kimpale, Kimppu, Kimpu, Kimputtaja, Kimppui, Kimp, Kimbu, Kimbo, Kimbutada, Gimpo, Kimpo, Kimppo, Kimppa, Gippo (usuttaja, sitoja, tiukkaaja, kovistelija, ponnistaja, painija, vaatelias, riitelijä, meluaja), Kinke, Kinkeä, Kinka, Kingo, Kinki, Kinkie, Kingi, Kingitädä, Kinge (kireä, puristaja, jännittäjä, vaikealuontoinen, kiinni juuttuja), Kinna, Kinga (ponnistaja, kiskoja, jännittäjä), Kipa, Kipakka, Kiba, Kibakas (kiivas, nopea, tuima, äkkipikainen, joutuisa), Kipa, Kipi, Kipittäjä, Kipai, Kipaisija, Kipo, Kipoa, Kipoja, Kiba, Kibada, Kibi, Kipu, Kiputada, Kippa (hyppijä, juoksija, telmijä, rauhaton), Kipe, Kiperä, Kipri, Kipris, Kipristelijä, Kippe, Kippu, Kippura, Kipru, Kibri, Kibr, Kiber, Kipra, Kiprane, Kibru, Kibrutada, Kobra, Kopi (kiharainen, kipristelijä, käpertyjä, kippuranenäinen, ryppyinen), Kipe, Kipeä, Kipu, Kivi, Kivis, Kivistys, Kippi, Kippiä, Kipie, Kipi, Kipiehene, Kibe, Kibei, Kibedähine, Tsipe, Tsipea, Kihpu, Kibu, Gippo, Kibeldada, Kibeleda, Kibdi (kivulloinen, kiireinen, arka, tulinen), Kipi, Kipinä, Kipine, Kipe, Kive, Kiven, Kipu, Kipuna, Kipinöivä, Kipunoitseva, Kippu, Kippuna, Kibi, Pigi, Kibe, Kibena, Kyve, Kyven, Kype, Kypene, Kyyntä, Kybe, Tsuve, Tsupe, Kube (hehkuvat silmät omaava, säkenöivän katseen omaava, tunteikas, tulinen, tulesta pitävä), Kira, Kiri, Kirah, Kirahtaja, Kiris, Kiristäjä, Kiristelijä, Kiriz, Kirize, Kirada, Kiriseda, Girha, Girhai (kitisijä, hampaiden kirskuttelija, huutaja, kilistelijä, itkijä, vinkuja), Kirja, Kirjava, Kirjavainen, Kirjai, Kirjailija, Kirjoi, Kirjo, Kirjoja, Kirji, Kirjikki, Kird, Kirde, Kirda, Kirdai, Kirdaine, Kirj, Tsirja, Tsirjo, Tsirjova, Kiri, Kirje, Kera, Kerabi, Girje, Kirjoittelija, Kirju, Kirjuttada, Kirdu, Kirjutada, Kera, Girjo (kirjava, juovikas, täplikäs, piirtelijä, ompelija, koristelija), Kirka, Kirkas, Kirkastaja, Kirkastuva, Kirkkaus, Kirkka, Tsirka, Kirga, Girka, Girki, Girkis (säteilevä, kiiltävät silmät omaava, helottavat posket omaava), Kirki, Kirg, Kire, Kirje, Kiirg, Kireg, Kiru, Kirug, Garg, Garga, Garge, Garget (kiihkeä, kuumaverinen, säteilevä, tunteikas, intohimoinen),

Kirku, Kirkua, Kirkuja, Kirkku, Kirkkua, Kirka, Kirkai, Kirkaisija, Kirkuo, Kirgu, Kirguda, Kirgo, Kira, Kirga, Kiirgu, Kirko (huutaja, kiljuja, kutsuja, haukkuja), Kirma, Kirmaaja, Kirmai, Kirmailija, Kirmi, Kirmie, Kirna, Girbme, Kirme, Kirmeä, Kirmakka, Kirmiä, Kirmijä, Kirmitada, Kirm (juoksentelija, hyppijä, leikkijä, pirteä, vikkelä, meluaja, kirvelystä kärsivä), Kirsku, Kirskua, Kirskuja, Kirskuttaja, Kirskuo, Kirsa, Kirska, Kirskada (narisuttaja, narskuttaja, tiuskija, tirskuja, huutaja), Kirvo, Kirpo, Kirpoaja, Kirpoa, Kirppo, Kirpu, Kirpua, Kirppua, Kirppuja, Kirvo, Kirvottaja, Kirvotus, Kirppu, Kirbo, Kirbotada, Kerbo, Kerbotada, Kirb, Kirbu, Kirpoi (putoilija, vääntelehtijä, poukkoilija, sinkoilija), Kisma, Kisme, Kismertäjä, Kitsme (kitkerästä pitävä, karvaasta pitävä, vahva, väkevä), Kismi, Kismittäjä, Kismittelijä, Kisma, Kismiä, Kismijä (harmittelija, venyttelijä, kiskoja), Kite, Kiteä, Kita, Kitakka, Kiti, Kitie, Kitsa, Kitsakka, Kitte (kireä, hidas, itkuinen), Kiti, Kitisijä, Kita, Kidi, Kidiseda, Gidi, Kitsa, Kize, Kizei, Kidzi, Gicca, Giccat (natisuttaja, vikisijä, vinkuja, tirskuja, riitelijä, rapistelija), Kitku, Kitsku, Kitke, Kitkerä, Kitske (savusta pitävä, tulesta pitävä, savusta kärsivä), Kitku, Kitkuttaja, Kitkua, Kitkuja, Kitsku (hankaaja, kömpelö, kitisijä, natisuttaja), Kitsa, Kitsakka, Kidzo, Ketsä, Ketsa (kiivas, kireä, hidas, kankea, kiukkuinen), Kitsa, Kitsas, Kitsi, Kitsaz (säästeliäs, ahdistelija, pakottaja, kireä, ahne), Kiukka, Kiuka, Kiukas, Kiukkamainen, Kivkke, Kiukku, Kiukkui, Kiukkuinen, Kiuku, Kiukuttelija, Kiukus, Kiukustuja, Kiukukas, Kiud, Kiu, Kius, Kiusa, Kiuge, Kiuke (vilkas, äkkipikainen, kiivas, outo, vihainen, itsepäinen, pahasisuinen), Koe, Koettaja, Koettelija, Koetus, Kuo, Koeta, Koetada, Kudu, Kududa (tunnustelija, koskettelija, yritteliäs, pyrkijä), Kohe, Kohelo, Koheltaja, Koho (hauras, hölmö, hosuja), Kohe, Kohentaja, Kohentelija, Kohde, Kohentuja, Kohendada, Kohte (järjestelijä, auttaja, korjaaja, parantaja), Kohi, Kohis, Kohisija, Kohina, Koha, Kohah, Kohahtaja, Kohahtelija, Kohu, Kohiseda, Kohahtada (pauhaaja, meluaja, hälisijä), Kohma, Kohme, Kohmettuja, Kohmelo, Kohmi, Kohmakka, Kohmai, Kohmainen, Kohmaine, Kohmie, Kohmo, Kohm, Kohmakas (kylmästä jäykistyvä, kylmänarka, kömpelö, ryhdikäs, hämmästyjä), Koho, Kohottaja, Kohu, Kohuda, Kohutada (nousija, kelluja, innostuja, kiihtyjä, kehuja, yllyttäjä), Kohta, Kohti, Kohdis, Kohdistaja, Kohdi, Kohda, Kohtalainen, Kohtalo, Kohe, Kohentaja, Kohte, Koht, Kohtas, Kohtha, Kohtei, Kohtalne, Kehta, Kehu, Kehuz, Koha, Kotu, Kotus, Kohe, Kot, Kuodi, Guotte, Guotta, Kuatta, Kihti, Kohtuullinen, Kohtu, Kohtuuton, Kohus, Kohu, Kohtuline, Kuodo, Govtu (nopea, paras, kunnollinen, rehellinen, suora), Koika, Koikki, Koikka, Koikkia, Koikkija, Koiki, Koiste, Koistelija, Koike, Koikke, Koikkelehtija (hyppijä, loikkija, vaappuja), Koko, Kokottaja, Kokotada, Koku, Kokto (ojentelija, kurottaja, osoittaja, suorassa istuja, takakenossa istuja, kököttäjä, uhkaaja), Kola, Kolakka, Kole, Kolea, Kolo, Kolu, Koli, Kolie, Koleda, Kolle, Kel, Goallo, Goallot, Goalo, Goalos (kolkon äänen omaava, kylmäverinen, ynseä), Kola, Koli, Kolis, Kolisija, Kolistelija, Kolina, Kolaus, Kolah, Kolei, Kolatada, Kolistada, Kolli, Kolahtada, Skoalla, Goalha, Gole, Goled (kolkuttaja, koputtelija, meluaja, kilistelijä), Kolhi, Kolhia, Kolhija, Kolha, Kolho, Kolhoa, Kolhai, Kolhaisija, Kolhu, Kohlu, Kolhie, Kohli, Kohla (iskijä, kolauttelija, kolhija), Kolka, Kolkka, Kolkkaaja, Kolkuttaja, Kolkku, Kolkkua, Kolka, Kolku, Kolkko, Kolkkoa, Kolke, Kolkettada, Kolki, Kolkida, Kolk, Kolgi, Kolgu, Kolge, Kulku, Kulkka, Golka, Goalke, Skoalke (kopistelija, kalisuttaja, kilisyttäjä), Kolkko, Kolkka, Kolk, Kolga, Kole, Kolga, Kolgas (synkkämielinen, yksinäinen), Koma, Komah, Komahtaja, Komauttaja, Komauttelija, Komi, Komina, Komu, Goma, Gomah, Komei, Kome, Komiseda, Kommi, Komea, Komie, Komed, Komme, Kommea, Komeda (kumisuttaja, kumea-ääninen, huhuilija, ylpeä, komea), Komme, Kompe, Komppe, Kompele, Kommeltaja, Kommellus, Kompa, Komppa, Komppi, Komppia, Kommeh, Kombe, Kom, Kome, Komei, Komeh, Komehtija, Komi (juonittelija, temppuilija, pisteliäs, sutkauttelija, viekas, lumoava, noidan taipumuksia omaava), Kompa, Kompas, Kompastuja, Kompi, Kompastelija, Kombi, Kombis, Kombistuda, Komi, Komis, Komistada, Komma, Kuma, Kumma, Kompe, Kompelo, Kompu, Kompuroija, Kompia, Kompija, Kompuroitsija, Kömpy, Kombe (kaatuilija, kömpelö, horjuva, epävarma), Kompi, Kompia, Kompija, Kömpi, Kömpiä, Kömpijä, Kömpie, Kömppi, Kömppie, Kompu, Kompui, Kompta, Kombida, Kombi, Kombu, Kompida, Komba (konttaaja, ryömijä, lattialla viihtyvä, kömpelö, laahustaja, haparoiva, törmäilijä, tunnustelija),

Kone, Koneh, Konu, Koneva, Kona, Koneleda, Kones, Kuona, Kuonas (kujeilija, omituinen, soma, ilveilijä, juonittelija, toruja, väittelijä, tanssija, siisti), Konka, Konko, Konku, Konkelehtija, Konke, Konga, Konki, Konkida, Konkki, Konkia, Konkija (ontuja, hyppijä, kömpelö, toikkaroitsija, ryömijä), Konkka, Konkki, Konka, Konko, Konke, Konk, Kongi, Kongu, Konkni, Konkja, Goanko (kyömynenäinen), Konna, Konni, Konnikka, Konnakas, Konnamainen, Konnu, Konn, Kond, Kuona, Goadne (lurjus, kelmi, viluinen, saamaton), Konta, Kontta, Konttaaja, Konti, Kontia, Kontija, Konto, Kondi, Kondida, Konni, Kond, Konna, Konni, Goanto, Goantot, Koanta, Koantai, Konntja, Kontiain, Kontie, Kondi, Konja (ryömijä, astelija, kontaten eli kontion tavoin kulkija), Kontta, Konta, Konti, Kontis, Kontistuja, Kontsi, Kont (kohmettuva, kangistuva, kylmäkätinen, kylmänarka), Kopa, Koppi, Koppa, Koppaaja, Kope (sieppaaja, tempaaja, tarttuja), Kope, Kopea, Kopeas, Kopei, Kopeilija, Kopentelija, Kopi, Kopie, Kopakka, Kobe, Kobeda, Kopa, Koppa, Koppava (ylpeä, kaunis, toimelias, touhukas, vahva, toipuva), Kope, Kopelo, Kopeloija, Kopu, Kobe, Kobeldada, Kopeli (haparoitsija, hapuilija, tunnustelija, penkoja, kömpelö), Kopi, Kopis, Kopisuttaja, Kopisuttelija, Kopistelija, Kopu, Koputtaja, Koputtelija, Kopauttaja, Kopina, Kopa, Kobi, Kobiseda, Kobis, Kobistada, Kopo (kolistelija, rapistelija, kolkuttaja), Kopla, Kopli, Koplia, Koplija, Kuopli, Koplo, Kobli, Koblia, Koplie, Kobla, Koblida (tunnustelija, hapuilija, sieppaaja, pitelijä), Koppu, Koppura, Kopu, Kopri (käyräkyntinen, käyräsorminen, käpertyjä), Kopsa, Kopsi, Kopsia, Kopsija, Kopsah, Kopsahtaja, Kopse, Kopsuttaja, Kopsuttelija, Kopsis, Kopso, Kopsoa, Kopsie, Kopseh, Kopsu, Kopsta, Kopsahtuda, Kops, Kopsida (koputtelija, sivelijä, polkija, iskijä), Kore, Korea, Koria, Korei, Koreilija, Koris, Koriste, Koru, Korie, Goarra, Goarrad, Gorri, Gorris (sorja, kopea, nirso, mahtailija, hoikka, pitkä), Korho, Korhottaja, Korhi, Kore, Kohru, Kohra, Kohrutada, Korri (pöyhijä, pörrötukkainen, kohottautuja, ylös nousija, höristelijä, pörhistelijä, pehmeä), Kori, Koris, Korisija, Koriseva, Kora, Korah, Korahtelija, Koriseda, Korri, Gori, Geri, Korra (kuorsaaja, tohisija, röhisijä, kalistelija), Korja, Korju, Korjah, Korda, Kerja, Kori, Kuorro, Goarje (keräilijä, piilottelija, kätkijä, siisti, poimija, kunnostaja), Korke, Korkea, Korko, Koro, Korottaja, Korottelija, Korostaja, Koros, Korki, Korlu, Koorlu, Korkia, Korkie, Korge, Korgei, Korgi, Korgitada, Kerke, Kerkea, Kuordo, Goarga, Goargad, Goargo, Guorggo (pitkä, ylpeä, hyväryhtinen, itsensä kohottelija), Koro, Korottaja, Korko (nostelija, ylistäjä, sanojen painottaja), Korska, Korske, Korskea, Korskai, Korskailija, Korsku, Korskua, Korskuja, Kuorsku, Kuorskua, Kuorsu, Korsko, Korskuo, Kuorska, Korskta, Korsa, Korskada, Korski (komea, koreilija, päristelijä, pärskijä, narskuttaja), Kosta, Kostaja, Kosto, Koste, Kostoa, Kuosto, Goaste, Koasti, Kosse, Kiosta, Kostea, Kostu, Kostua, Kostuttaja, Kostehus, Kostuo, Kostuda, Kostutada, Kuosto, Goasta (tuulelta suojattu, vastailija, huutelija, kaiun tekijä, tyyni, piristyvä, voimistuva, parantuva), Kove, Kovera, Kovero, Kovertaja, Kovertelija, Kovve, Koverduda, Keuro, Kiuro, Kuuro, Goova, Guava, Goave, Goaba, Goava (itsensä taivuttelija, väistelijä, koukistelija, kyyristelijä, kumartelija, kovertaja, selkänsä pyöristäjä, kumaraan menijä), Kuha, Kuhi, Kuhis, Kuhisija, Kuhina, Kuhada, Kohha (kohisija, kihisijä), Kuiki, Kuikis, Kuikistaja, Kuikistelija (kurkistelija, kurkottelija), Kuiku, Kuikuttaja, Kuikuttelija (valittaja, vaikertaja, itkijä), Kuke, Kukertaja, Kuje, Kujertaja, Kujertelija, Kuhe, Kuhertelija, Kuku, Kudru, Kudrutada, Kuddo, Kudre, Kodo, Kudor, Kuto, Kutor (lauleskelija, kujertelija), Kuki, Kukis, Kukistaja, Kukistuja, Kukistuda, Kugi, Kuha, Kuhas, Kuke, Kukertuja, Kukku, Kukkuda, Kukko (kaatelija, kellistäjä, kaatuilija, riiputtaja, läikyttäjä, loiskuttaja, tuupertuja, putoilija, säikky), Kuli, Kulis, Kulisija, Kulina (kilistelijä, kumistelija, kitisijä, helistelijä), Kuma, Kume, Kumea, Kumo, Kumottaja, Kumoi, Kumu, Kumeda, Kumada (säteilevä, loistavasilmäinen), Kuma, Kumah, Kumahtaja, Kumi, Kumis, Kumistelija, Kumistaja, Kumina, Kume, Kumea, Kumie, Guma, Gumai, Kumu, Kumiseda, Kopmo, Komi, Komij, Gobma, Gomai, Goma, Kumai, Gubma, Guma, Gumai, Kuumma, Gim, Gima, Gimalni, Gime, Gimed (kumistelija, synkkä, suhisija, kumea ääninen, koputtelija, tömistelijä), Kumma, Kummallinen, Kummaksuja, Kummas, Kummastelija, Kummi, Kummitus, Kummajainen, Kummittelija, Kum, Kummakas, Kumm, Kummitada, Gobme, Koma, Gumma (outo, ihmeellinen, ihmettelijä, hauska), Kuohu, Kuoha, Kuoho, Kuohua, Kuohuja, Kohu, Kuohuo, Kiov, Kiovva (vaahtoavan suun omaava, meluaja, kuorsaaja, huohottaja), Kuon, Kuontu, Kuontua, Kuontuja, Kuonte, Kuontea, Kuontuo, Kuondu, Kuonduda, Koon, Koonda, Koondu, Kuondo (toipuva, virkistyvä, sairaudesta selvinnyt, pehmeäihoinen, heräilijä, suulas, asioiden ilmoittaja),

Kuopi, Kuopia, Kuopio, Kuopija, Kuoppi, Kuoppia, Kuopa, Kuopai, Kuopaisija, Kuopu, Kuopie, Kopo, Kobi, Kobitseze, Kuopo, Kuopiji (kuopija, kaapija, hoivaamisesta pitävä), Kuorsa, Kuorsaaja, Korsa, Korsu, Kuorsu, Kuorsua, Kuorzu, Kuorzuda, Korsta, Korzu, Guorsa, Koarsa, Korsna, Korna, Korro, Krosna, Norsa, Xirna, Kirna, Korna, Kore, Kare (kuorsaaja, korskuja, yskijä, kakistelija), Kupa, Kupe, Kupea, Kupakka, Kupelus, Kupara, Kupertaja, Kupertelija, Kupertuja, Kupu, Kuva, Kuppu, Kiki, Kukke, Kuki, Kuke, Upe, Kuppe, Gubba, Guppa, Koppa, Kuppa (kuperavatsainen, kaatelija, käpertyjä, pyörtyilijä, tuupertuja, kuperkeikkojen tekijä, pyöriskelijä, selkänsä pyöristäjä), Kupi, Kupa, Kupas, Kupastelija, Kupilas, Kuba, Kubai, Kubi, Kubiseda, Kubina, Kuva, Koba (kolistelija, kihisijä, vilistäjä, helposti kutiava, kynsijä, raapija), Kura, Kurah, Kurahtaja, Kurahtelija, Kuri, Kuris, Kurisija, Kurina, Kurai, Kuristada, Kurri, Kurra, Skurra, Gure, Kurki (kurisija, murisija, hyrisijä, kuhertelija), Kurki, Kurkis, Kurkistelija, Kurkki, Kurkkija, Kurka, Kurkkaaja, Kurkkailija, Kuro, Kurottelija, Kurna, Kurnu, Kurnuttaja, Kurni, Kurnia, Kurnija, Kurno, Gurni (kehrääjä, kurnuttaja, murisija, hyrisijä), Kurppu, Kurppui, Kurppuinen, Kurp, Kurpo, Kurpoi, Kurttu, Kurtti, Kurta, Kurtta, Kurtu, Kurti, Kurtis, Kurtistunut, Kyrtty, Kyrti, Kurd, Kurru, Kord, Korru, Kurrutada, Kurttsa, Kurttsu, Kurtsi, Kyrtsä, Kyrtsy, Kyrtsi, Kurs, Kursu, Kortsu, Kortsuda (ryppyinen, kurttuinen, rypistäjä, käpertyjä, kumartuja, halaaja, rutistaja), Kuta, Kutale (resuinen, hulttio), Kuti, Kutia, Kutiava, Kutittaja, Kutittelija, Kutu, Kutsu, Kutsutada, Kodi, Kudi, Kidi, Ködi, Kudis, Kidis, Kudju, Gedi, Kiti, Gudda, Guddi, Kuta, Kutam, Kotfta, Kutsu, Kutsus, Kutka, Kutku, Kutkua, Kutkuttaja, Kutsku, Kutkuttada (kutittaja, kutiava, kutittamisesta pitävä), Kutva, Kutvah, Kutvahtaja, Kutvana, Kutve, Kutvelo (laiska, vetelys, resuinen), Kuulle, Kuulte, Kulla, Kulta, Kultava, Kulle, Kuldo, Kuldu, Kuldlo, Gulda, Kultso, Kuntso, Kildi, Kule (kuuntelija, tottelevainen, tunnustelija, koettelija), Kuuma, Kuuhma, Kuume, Kumma, Kuumentaja, Kuumentuja, Kuumo, Kuumoi, Kuumottaja, Kuma, Kume, Kuhma, Kuum, Kuumeneda, Kuumendada, Kumi, Gume, Gumes, Gubmo, Gubmot (kuvajaisestaan pitävä, kuumaverinen, punaposkinen, säteilevä, tulistuva), Kye, Kyke, Kykenevä, Kykeneväinen, Kykeä, Kyvy, Kyvykäs, Kyhe, Kuge, Kugeneda, Kuke, Kikka, Kikkanid, Kyhä, Kyhääjä, Kyhentelijä, Kyhäi, Kyhäilijä, Köhä, Kyky (osaava, pystyväinen, voimakas, taidokas), Kyllä, Kylläi, Kylläinen, Kylle, Kylli, Kyllikki, Kylläs, Kyllästynyt, Kyllästyjä, Kyllästyvä, Kyllö, Kyllönen, Kylly, Kyllyys, Kylläys, Kul, Kullä, Kullus, Kyllävä, Kyllys, Kula, Kuläine, Kulle, Kullei, Kulleine, Kuldu, Kulduda, Kulla, Kullas, Kullastuda, Kull, Kullane, Kil, Killo, Galle, Gal, Gale (lihava, helposti kyllästyvä, helposti kylläiseksi tuleva, hyvin varustettu), Kylpe, Kylpeä, Kylpi, Kylpiä, Kylpijä, Kylpö, Kylpöä, Kylpy, Kylvettäjä, Kylve, Kulpi, Kulpia, Kulpu, Kulve, Kylpie, Kulbe, Kulbeda, Kulbettada, Kulptä, Kilpta, Kulbet, Tsulpiä, Tsulpi, Tsulve, Kulbma, Kumme, Kumble, Gilbo, Gilgo, Gulbo, Gilto, Gulto, Kuli, Kyly, Kel, Kall (kylpemisestä ja kylvettämisestä pitävä, roiskija, kastelija, uimisesta pitävä, kylmästä vedestä pitävä), Kytty, Kyty, Kytry, Kyträ, Kytri (käpristyjä, koukistaja, kyyryssä kulkija, kumarassa kulkija), Kyyly, Kyylyä, Kyylyjä, Kyyli, Kyyliä, Kyylijä, Kyylä, Kyölö, Kyylyttäjä, Gowlo, Gowlot (röyhtäilijä, oksentelija), Kyyry, Kyyri, Kyyris, Kyyristyjä, Kyyristelijä, Kyyrö, Kyry, Kyrys, Kykrä, Kyyrie, Kykrie, Kykri, Kyyrötädä, Kuuru, Kuurutada, Kir, Kur, Kyr, Kyykky, Kyykki, Kyykkijä, Kyyki, Kyykis, Kyykistelijä, Köyry, Kuuru, Gawre (kyyryssä kulkija, kumarassa kulkija, kyykistelijä), Käe, Käke, Käkeä, Käkeäjä, Käkeys, Keä, Keätä, Käi, Käitä, Kägi, Kägiä, Kägie, Käge, Gaekka, Gaekkat (ennustaja, ennustettu, aavistelija, aikoja, vihjailija), Kähi, Kähis, Kähisijä, Kähinä, Kähe, Käheä, Kähy, Kähä, Kähie, Kähäkkä, Kahi, Kahis, Kahistuda, Kähiseda (kuiskailija, sähisijä, touhuaja, käheä-ääninen), Kähmi, Kähmiä, Kähmijä, Kähmä, Kähmäi, Kähmäinen, Kähmäilijä, Kähmäkkä, Kähmie, Kämo, Kähve, Kahmi, Kähni (hapuilija, kopeloija, hiiviskelijä, kuhnailija, nahistelija, kömpelö, tuhertelija), Kähve, Kähvelä (sukkela, vikkelä, nopea), Kähä, Kähärä, Kähe, Käherä, Kähertäjä, Kähertelijä, Kähhe, Käheröitsijä, Tsäihä, Käha, Kähardada (kiharoista pitävä, kiharoiden tekijä, kiharapää), Käki, Käkis, Käkisijä, Kääki, Käkistäjä, Käkistelijä, Kiäki, Keäki, Kägi, Kägis, Kägiseda, Kägistada, Käka (kakistelija, yskijä, ujo, empijä, käpristyjä, vikisijä), Käkkä, Käkkärä, Käkke, Käkky, Käkä, Käkki, Käkkiä, Käkkijä, Käkkiäinen, Käku, Käkru, Käkruda, Käke, Käker, Käkerdada, Käkr (käpertyjä, kumara, laiha, kiharainen), Kämpi, Kämpiä, Kämpijä, Kempi, Kempiä, Kempijä, Kämp, Kämpida (ryömijä, rämpijä, mönkijä, laahustaja),

Kämpy, Kämpyrä, Kämppä (ontuva, käppyrä, kiharainen), Kämä, Käme, Kämeä, Kämi, Keme, Kemä, Keme, Kämärä, Kämäräinen, Kämy, Kämmä (kumara, kovaihoinen, sekava, käpertyjä, rutistaja, tuupertuja), Kämä, Kämättäjä, Kämi, Kämäh, Kämähtäjä, Kämähtelijä (matalaääninen, hälisijä, hoputtaja, läiskijä, kaatuilija, mäjäyttelijä, vilkas), Käntty, Känttyrä, Käntti, Känttä, Käntä, Känty, Käntys, Käntystäjä, Käntystelijä, Känti, Kände, Känderdada, Känna, Kännas, Känni, Kännu, Kännus, Käntsi, Käntsä, Käntsäkkä, Käntsy (kömpelö, riitaisa, kankea, kuhnailija, penkoja, etsijä, ontuva, tukeva, juonitteleva), Känä, Känääjä, Känkky, Käntty (kiukuttelija, vastahakoinen), Käpe, Käpeä, Käpelä, Käppe, Käppeä, Käpse, Käpseä, Käpsä, Käppi, Käppiä, Käppijä, Käppe, Käpi, Käpie, Käbe, Käbed, Käbi, Käbis, Käbistada, Käbiz, Käbizuda, Tsäpe, Tsäpeä (vikkelä, siro, nopsa, näppärä, punastuva, punaposkinen), Käppy, Käppyrä, Käppä, Käppärä, Käpe, Käperys, Käperö, Käpertyjä, Käpä, Kepe, Käperä, Keäppy, Käperduda, Käba, Käbe, Käbardada (käpertyjä, kippurassa nauraja, kippuranenäinen, pyörtyilijä, ryppyinen), Käppä, Käppäi, Käppäilijä, Kääpä, Kääppä, Käppö, Käppönen, Käpä, Käppi, Käpäs, Käptä, Käpp, Käpa, Käpi, Käpis, Käpinen, Käpine, Käpu, Kepe (sieppaaja, nopsa, kärkäs, kepeä, sipaisija, kähveltäjä, hapuilija, paljain jaloin viihtyvä), Käpri, Käpris, Käpristäjä, Käpristelijä, Kääpri, Käprä, Käpry, Käprys, Kääpry, Käpe, Keäpri, Keäpry, Kiäpri, Käbri, Käbris, Käbristuda, Käbru, Kiäbru, Kiäbri, Käbry, Käpra, Kärbi, Kiebra, Kiebre, Kepre, Kepres, Tepre (nenän nyrpistäjä, kerälle käpristyjä), Käpsä, Käpse, Käpseä, Käpsi, Käpsiä, Käpsijä, Käptsä, Käpsy, Käptse, Käps, Käptsä, Käpsu (näpistelijä, vikkelä, läpsijä, napauttelija, pehmeäliikkeinen), Käpä, Käpälä, Käpälöitsijä, Käppä, Käbä, Tsäpä, Käba, Gaeppe, Keepi (kopeloija, käsillään kävelijä), Käre, Käreä, Kärä, Käräkkä, Käri, Käris, Kärisijä, Kärtty, Kärttyinen, Kärie, Käred, Kärdu, Kärduda, Kere, Kärre, Käriseda, Käristada (käheä, äreä, rahistelija, rämäkkä, karjuja, repijä), Kärhä, Kärhäkkä, Kärhäkäs, Kärhämä, Kärhe, Kärhentäjä, Kärhentelijä, Kärheä, Kärhi, Kärhie, Kära, Kärada (kärttyisä, hanakka, pörröinen, häärääjä, hoputtaja, takertuja, terhakka, temmeltäjä), Kärkä, Kärkäs, Kärkky, Kärky, Kärkästäjä, Kärkki, Kärkkiä, Kärkkijä, Kärkkä, Kärkkäinen, Kärkkyä, Kärkkyjä, Kärki, Kärkida (hanakka, utelias, ahnas, vaanija, norkoilija, innokas, tuijottaja), Kärnä, Kärnäs, Kärny, Kärni, Kärna, Kärno (äreä, murisija, marisija, jankuttaja, töhrijä, vaanija), Kärty, Kärtty, Kärttyinen, Kärttyisä, Kärtsy, Kärttä, Kärd, Kärde, Kärsu (rypistelijä, nyrpistelijä), Kärve, Kärventäjä, Kärventelijä, Kärveh, Kärvä, Kärppä, Kärva, Kärba, Kärvas (nokinen, tulesta pitävä, asioiden polttamisesta pitävä, savusta pitävä, tulisijan lähellä viihtyvä), Kässä, Kässi, Kässikkä, Kässäi, Kässäilijä, Kässe, Kässy, Käss, Kässakas, Kässis, Kässu, Kässus, Käsä, Käsäle, Käsärä, Käslä, Käsa (kumararyhtinen, tukeva, köpöttelijä, hiljakseen puuhailija), Kätke, Kätkeä, Kätki, Kätkiä, Kätkijä, Kätkö, Kätky, Kätkös, Kätke, Kätkeytyjä, Kätkie, Kätkeda, Käkki, Käkmä, Kätku, Gietka, Gietkat, Gadko, Gadka, Kekso, Käso (piilottaja, piiloutuja, näpistelijä, sidottu, kapaloitu, kätkyihin piilotettu eli suojattu), Kääkkä, Kiäkkä, Keäkkä, Kääkkänä, Kääkä, Kiäkä, Keäkä, Kääkki, Käkä, Keäkky, Keäki, Keäkö (nuuhkija, köyryssä olija, pitkällään viihtyvä, viivyttelijä, kyhjöttäjä), Köhä, Köhi, Köhis, Köhisijä, Köhiä, Köhijä, Köhinä, Köhhi, Köhhiä, Köhie, Tsöhä, Tsöhi, Tsöhiä, Köha, Köhida, Kieuv, Kieuto (köhijä, yskijä), Kökö, Kököttäjä, Kököttädä (istuja, jököttäjä), Kömmä, Kömmähtäjä, Kömmähtelijä, Kömmäh, Kömbi, Kömbis, Kömbistuda (hätkähtelijä, hämmästyjä, arka, helposti pelästyvä, kangistuja), Könsi, Könsikkä, Könsikäs, Köntsi (laiska, itsepäinen), Köyry, Köyrä, Köyri, Köyriä, Köyrijä, Köyris, Köyristäjä, Köyristyjä, Köpri, Köbe, Köbru, Köbr (taivuttaja, köyristyjä, koukistaja), Laaha, Loaha, Luaha, Laahaaja, Laahu, Loahu, Luahu, Laahus, Laahustaja (raahaaja, hioja, joutilas, joutavia puhuva, veltto), Laama, Loama, Luama, Laamu, Loamu, Luamu, Laam, Laamas, Labme, Lamo, Lama, Laami, Loami, Luami, Laamia, Laamija, Laamai, Lami, Lamia, Laamida, Lahma (pitkällään viihtyvä, nojailija, ryntäilijä, silittelijä, pyyhkijä, sotkija, kahmija, hapuilija, haalija), Lahe, Lahea, Lahke, Lahkea, Lahi, Lahie, Lahed, Lahti, Lahtu, Lahtuda, Lahe (miellyttävä, hauras, ystävällinen), Lahma, Lahna, Lahmi, Lahmu (tallaaja, sotkija, ahnehtija, hotkija, huitoja), Laikku, Laikkua, Laikkuja, Laika, Laikah, Laikahtaja, Laikko, Laikkoa, Laikka, Laikkada (ulisija, kimeä-ääninen, läikyttelijä, loiskija, vinkuja, vikkelä), Laina, Laino, Lainoa, Lainoja, Lainaus (nieleskelijä, ahmatti, ylensyöjä, hekumoija), Lalli, Lallu, Lallus, Lallukka, Lallo, Lallokki, Lall (veltto, suurivatsainen),

Lange, Lanke, Lankeaja, Lankea, Langennut, Lanki, Langetada, Lango, Langa, Lagga (kaatuilija, putoilija, ehtiväinen), Lapu, Laputtaja, Lappa (tiehensä juoksija, ruuan puputtaja, reippaasti kävelevä), Laske, Laskea, Lasku, Laski, Laskettelija, Laskeutuja, Lasko, Laskos, Laskio, Lase, Laskie, Laskia, Laskija, Laskettada, Laskta, Lasta, Lasu, Lasi, Lasko, Luoika, Luoikat, Laskta (irti päästäjä, lausuja, soittaja, laskeutuja, luovuttaja), Latki, Latkia, Latkija, Latku, Laku, Lakki, Lakkie, Lakittoa, Lakkida, Laki, Lakkia, Lakku, Lakkua, Lakko (janoinen, ahnaasti juova, nuolija, latkija), Laue, Lauka, Laukai, Laukaisija, Lauko, Laukoa, Laukoja, Lauvve, Lauvva, Lauki, Laukab, Lauge (hajottaja, purkaja), Lauhke, Lauhkea, Lauhki, Lauhkia, Lauhkie (lempeä, nopeasti leppyvä, leppoisa), Lauke, Laukea, Lauka, Laukka, Lauku, Lauko, Laukku, Laukko, Lauge, Lauh, Lau, Laugu, Lougo (tyyni, hidas, hiljainen), Laula, Laulaja, Laule, Laulelija, Laules, Lauleskelija, Laulu, Laulattaja, Laulo, Lauloa, Laulada, Loulda, Laulda, Laul, Laulatada, Loulo, Loul, Lola, Lolato, Lawlo (lauleskelija, laulamisesta pitävä, lauluista pitävä), Leha, Lehah, Lehahtaja, Lehahtelija, Lehahdus, Lehu, Lehua, Lehuja, Leho, Lehos, Lehaz, Lehazottaja (liehuja, heiluja), Leimu, Leimua, Leimuja, Leimuaja, Leimah, Leimahtaja, Leimahtelija, Leima, Leimah, Leimo, Leimoa, Lemkta, Looma, Leäjmu (lehahtelija, hehkuvaposkinen, heilahtelija, ailahteleva, tulen kaltainen, tulesta pitävä), Leisku, Leiskua, Leiskuja, Leiskuva, Leiska, Leiskah, Leiskahtaja, Leiskahtelija, Leiskaus, Leiske, Leiskuo (hyppijä, heiluja, vauhdikas, liehuja, tulen kaltainen), Lekko, Lekka, Lekku, Lekkua, Lekkuja, Leko, Lekottelija, Lekkoi, Lekkuo, Leka, Lekah, Lekahtada, Loka, Lokatada, Loke (heiluja, telmijä, auringossa viihtyvä, keikkuja, liikuskelija, säteilevä), Lelli, Lelliä, Lellijä, Lellitty, Lellittelijä, Lelo, Lili, Lilli, Lilu, Lilliä, Lellie, Lillitada, Lill, Lelu, Lello, Lilla, Lillo (hemmoteltu, omin avuin kävelevä, omin avuin seisova, oikeakätinen), Lellu, Lellua, Lelluja, Lelly, Lellyä, Lella, Lellukka, Lelluo, Lelvä, Velvä, Letve, Lodva (pehmeä, pyöreä, veltto), Lempi, Lemme, Lemmes, Lempe, Lempeä, Lemmi, Lemmikki, Lemma, Lemb, Lembi, Lembida, Lemmeldada, Lembe, Laemba, Libbe, Lemmitty, Lemminkäinen, Lembito, Lempo, Lembo, Lemboi, Lempa, Lempalainen, Lommu, Lemmu, Laebbo (säteilevä, onnekas, onnellinen, vikkelä, heiluja, roihuava, leimuava, tulen kaltainen), Lense, Lenseä (lämmin, lempeä), Lentä, Lentäjä, Lento, Lennättäjä, Lete, Letty, Letti, Letto, Lenno, Lennos, Lenne, Lenteä, Lente, Lennä, Letä, Lettä, Lenda, Lendada, Lende, Lend, Leta, Lenna, Lenni, Lennu, Lindo, Laende (kiirehtijä, rientäjä, nostelija, kantaja), Lepe, Lepertäjä, Lepertelijä (jokeltelija, lempeästi puhuva), Lepsu, Lepsua, Lepsuja, Lepso, Lepsi, Lepsiä, Lepsijä, Lepsuo (veltto, pehmeä, heiluja, nopealiikkeinen), Lerkku, Lerkkua, Lerkkuja, Lerkkuo, Lerkki, Lerkkiä, Lerkkijä, Lerppa, Lerppu, Lerpa, Lerppua, Lerpo (heiluja, roikkuja, veltto), Letu, Letukka (laiska, reipas, ajattelematon), Leuhka, Leuhki, Leuhkia, Leuhkija, Leyhkä, Leyhke, Leyhkeä, Löuhhä, Leuhu, Leuhua (mahtailija, hupsu), Leuto (huoleton, mukava), Leyhy, Leyhyä, Leyhyjä, Leyhä, Leuhu, Leuhua, Leuhuja, Leuha, Leuhuo, Leyhky, Leihta, Lehvi, Lehvida (hönkäilijä, puhaltelija, huoleton, viilettäjä, liehuja), Lieha, Liehakoija, Liehe, Lieheä, Liehejä, Liehka, Liehke, Liehkeä, Liehi, Liehie, Liehki, Liehkie, Liehakka, Liehu, Liehua, Liehuja (virnuilija, leveästi hymyilevä, leveäsuinen, jalkojen levittelijä), Lieha, Liehakoitsija, Liehi, Liehiä, Liehijä, Liehittelijä (mielistelijä, touhuaja), Liehu, Liehua, Liehuja, Lieha, Liehah, Liehahtaja, Liehahtelija, Liehe, Lehu, Lehua, Liehuo, Lieho, Leija, Leijas (touhuaja, vilkas, heiluja, vaatteet tai hiukset hulmuten liikkuva), Liehme, Liehma, Lezmo, Liesma, Liezm, Liesmo, Liekki, Liekka, Lieke, Liekeh, Liekehtijä, Lieki, Liekittäjä, Leek, Leegi, Liejkie, Liekkiö, Liekku, Liekkua, Liekkuja, Lieku, Liekuttaja, Lekku, Lekkua, Liekkuo, Lieka (tuudittamisesta pitävä, keinumisesta pitävä, menevä, keikkuja, heiluja, vilkas, lepattava, tulen kaltainen), Lientä, Lienne, Liema (silmiä kiinni paineleva, raukea), Liepe, Liepeä, Lepe, Lepeä, Liepi, Liepie, Leebe, Leebu, Liebdo, Liwo, Lewe (lempeä, rauhallinen, lämmin), Liepu, Lieputtaja, Liepo, Lieppo, Lieppu, Liepe, Lieve, Leebu, Leebutada (hiukset tai vaatteet hulmullaan kävelijä, heiluja, liehuja, jalat levällään astelija), Lieska, Leska, Lesku, Leskua, Leskuja, Lieskuo, Loosk, Loosa, Looska (hulmuavat hiukset tai vaatteet omaava, heiluja, leiskuja, tulen kaltainen), Lietso, Lietsoa, Lietsoja, Letsu, Letsua, Letsuja, Letsa, Lietsu, Lietsuo, Liettso, Littso, Littsoda, Loot, Lootsu, Lootsuda, Lootsa, Letsto (puhaltaja, huohottaja, läähättäjä, tuleen puhaltaja, tulesta pitävä),

Liha, Lihava, Liho, Lihoa, Lihoja, Lihas, Lihha, Lihho, Lihu, Lihuo, Lihoda, Leja, Liebi, Liike (tukeva, hyväkasvuinen, hyväihoinen), Liiho, Liihottaja, Liihottelija, Liihy (hyppelijä, meneväinen), Liipo, Liipottaja, Liipottelija, Liipotin, Liipa, Liipoi, Liipu, Liipukka, Lipo, Lippo, Lipoi, Lip, Lipikäine, Lipikäinen, Lipko, Liippo (heiluja, vilkas, liihottelija, perhosen kaltainen), Liittä, Liittäjä, Liitty, Liittyä, Liittyjä, Liitto, Liito, Liitos, Liite, Litto, Liitte, Liitteä, Liittyö, Lita, Litta, Littada, Littä, Liita (kiinni tarttuja, läheisyydenkipeä, seuraan liittyjä), Liki, Like, Likei, Likeinen, Likili, Litsi, Ligi, Lige, Ligendada, Ligine, Lakka, Likis, Likistäjä, Likistelijä, Ligistada (lähellä olija, vieressä olija, sylissä viihtyvä, syliin painaja, syliin puristaja, syleilijä), Likli, Likla, Likle, Ligle, Ligletädä (kepeäliikkeinen, läikyttelijä, heiluja), Liko, Lio, Liottaja, Liottelija, Like, Likeä, Livo, Ligo, Ligu, Liguneda, Lige, Liggo (märkä, kastelija, liottaja, märästä pitävä, vedestä pitävä), Lilli, Lilliä, Lillijä, Lillu, Lillua, Lilluja, Lilluda (kelluja, vedessä viihtyvä, vedestä pitävä), Lipa, Lipo, Lipoa, Lipoja, Lippa, Lipe, Lippi, Lippida, Lipi, Lipitada (juoksija, pakenija, nopea), Lipa, Lipattaja, Lipattelija, Lipi, Lipu, Lipe, Lipettädä, Liputada, Liba, Libai, Liva, Livai (vikkelä, silmien räpyttelijä, vilkuttaja, liehuja, heiluttaja), Lipe, Lipevä, Lipa, Lipakko, Lipu, Liba, Libu, Lipi, Libo (liukastelija, lipeäjä, liukaskielinen), Lipla, Liple (vedestä pitävä, uimisesta pitävä), Lipo, Lipoa, Lipoja, Lipa, Lipai, Lipaisija, Lipuo, Lippu, Lippuo, Lippo, Lippoda, Libi, Libida, Liba, Libas (nuolija, litkijä, silittäjä, huuliensa lipoja, herkuttelija), Lippi, Lipa, Lipi, Lipittäjä, Lippo, Lippoa, Lippoja, Lippu, Lippuo, Lipai, Lipe (ammentaja, viskoja, lusikoija, lipittäjä), Lipsa, Lipsauttelija, Lipsu, Lipsuja, Lipsuttelija, Lipsuo, Lipsakka, Lipso, Lipsoa, Lipsah, Lipsahtada (livahtelija, pujahtelija, luistelija, luiskauttelija, lipsuttelija, pistäytyjä), Lipu, Lipua, Lipuja, Liva, Livah, Livahtaja, Livahtelija, Livi, Livis, Livistäjä, Livistelijä, Libu, Libuda, Libi, Libis, Libiseda, Livistada, Lipsto (innostuja, luisuja, luistelija, vauhdin ottaja, rientäjä, liukastelija, liukuja), Liri, Liris, Lirisijä, Lirisyttäjä, Lirisyttelijä, Liristelijä, Lira, Lirauttaja, Lirauttelija, Liru, Lirua, Liriseda (kastelija, yökastelija, juomien kaatelija), Lisku, Liska, Litsku, Litska, Laske, Laskem, Lusku, Luske, Lutska, Lutsku (litistelijä, pusertelija, paiskoja, rikki lyöjä, paukuttelija), Liti, Litis, Litistäjä, Litistelijä, Littu, Litu, Litte, Litteä, Litukka, Litsi, Litsu, Litti, Lituine, Lituinen, Lidu, Lidus (litistelijä, likistelijä, pusertelija), Litki, Litkiä, Litkijä, Litka, Litku, Liki (lipittäjä, ahmatti, nopeasti syövä, nopeasti nielevä), Litsa, Litso, Littso, Litsu, Litsuda, Lozo, Litski (sulloja, ahtaja, inttäjä, tunkija, painaja), Liuha, Liuhakka, Liuh, Luuh (irvistelijä, itkijä), Liuhto, Liuhtoa, Liuhtoja, Liuhta, Liuhko, Liuho, Liuhu, Liuhua, Liuhuja, Liuha, Liuhakoija, Liuhakoitsija, Liuhakka, Lihvi, Lihvitada (huiskija, ahkera, vikkelä, houkuttelija, mielistelijä), Liuku, Liukua, Liukuja, Liuka, Liuke, Liukea, Liukuo, Liuga, Liugu, Liuguda, Liugle, Leuglo, Liglo (laskija, hiihtäjä, liukuja, luisuja, lipeäjä, hiipijä, kompastelija, hyppääjä), Liula, Liulo, Liplu, Lipla, Liblo, Lible, Libl, Libletada, Libli, Lablo, Lable (hulmuavat hiukset omaava, liihottaja, perhosen lailla liikkuva), Liusu, Liusua, Liusuja, Liuska, Lisku, Liusa (liukuja, luiskahtelija, lipsahtelija, lipsauttelija), Live, Livertäjä, Livertelijä, Lipe, Lipertelijä, Liperö, Liperdada, Libe (visertelijä, imartelija, lörpöttelijä, suupaltti), Lohmi, Lohmia, Lohmija, Lohmu, Lohma, Lohmida (huolimaton, ahmija, laiska, kolistelija, rohmuaja, särkijä), Lohna, Lohni, Lohnia, Lohnija (huolimaton, ahmija, raskasliikkeinen), Loihti, Loihtia, Loihtija, Loihtu, Loitsi, Loitsia, Loitsija, Loitse, Loitsu, Loittsie, Loittsi, Loitsus, Loita, Loitsuda, Loitsida (taianomainen, taioista pitävä, tarinoista pitävä, loitsuista pitävä), Loika, Loikare, Loike, Loira (vetkuttelija, kiemurtelija, laiska), Loika, Loikki, Loikkija, Loikkia, Loikka, Loiko (hypähtelijä, nauruun purskahtelija, purskauttelija, heittäytyjä), Loikku, Loikkua, Loikkuja, Loiku, Loikuda, Loigu, Loigutada, Loiko (heiluja, roikkuja, heiluttaja, liikkuja, makaaja), Loiko, Loikoa, Loikoja, Loikoi, Loikoilija, Loiku, Loikuo, Loijo (pitkällään viihtyvä, makailija), Loilo, Loilottaja, Loilottelija, Loilu, Loilua, Loiluja, Loilutada, Loil (uneen laulettu, meluaja, lauleskelija, loruista pitävä, lauluista pitävä, hoilottaja), Loimu, Loimo, Loimua, Loimuava (loistava, säteilevä, kirkassilmäinen, tulen kaltainen), Loisku, Loiskua, Loiska, Loiski, Loiskia, Loiskija, Loiskah, Loiskahtaja, Loiskuttelija, Loiskaus, Loisko, Loiskoa (roiskija, hyppijä, läikyttelijä), Loiti, Loitia, Loitija, Loiri, Loiria, Loirija, Loida, Loi, Loid, Loia, Loiu, Loit, Loidu, Loidus (loikoilija, makailija, lorvija, vetelys), Loitto, Loito, Loittu, Loittuo, Loittoine, Loittoinen, Loittoneva, Loitos, Loitho (etäinen, kaukainen, haaveilija), Loiva, Loive, Loivakka, Loivi, Loivie, Loiv, Loitto, Loitta, Loaito (hiljainen, rauhallinen), Loju, Lojua, Lojuja, Lojo, Lojoa, Lojoi, Lojoilija, Loja, Loidu, Loiko (pitkällään makaaja, lepäilijä, vetelys),

Loju, Lojo, Loid, Loiu, Loija, Loika, Loiko, Loikottada (huutaja, itkijä, juoruaja, kovaääninen, nauraja), Loko, Lokottaja, Loka (jouten olija, suutaan ammollaan pitävä), Loksu, Loksua, Loksuja, Loksa, Lokso, Loksoa, Loksuda, Loks, Klekso (kolistelija, heiluja, läikyttäjä, hörppijä, kulauttelija, kolisuttaja, naksuttelija), Lolli, Lolla, Lollikka, Lollo, Lolloi, Loll, Lol (hupsu, veltto, laiska), Lomma, Lompo, Lommi, Lommida, Lommo, Lummu, Lomo, Lomme, Lome, Lomm, Lumma, Lummi, Lomp, Lombi (moittija, herjaaja), Loni, Lonia, Lonija, Lona, Lonie (valikoija, penkoja, laiskuri), Lonke, Lonkero, Longe, Lonka, Lonkertelija (mutkittelija, kiemurtelija, laiskottelija), Lope, Lopettaja, Lopettelija, Lepe, Lopto, Lopetada, Loppu, Loappa, Loakte, Loapti, Loppi, Lopi, Loppinen, Loppiainen, Loppe, Loppea, Loppie, Loppida, Loptä, Lop, Lopu, Loppo, Loppua, Loappa, Loppuo, Leppu, Lopp (lopettaja, loppuun syöjä, loppuun juoja, loppuun asti tekijä), Lopi, Lopis, Lopisija, Lovi, Loba, Lobi, Lobis, Lobiseda, Lebbo, Lopsi, Lopsia, Lopsija, Lopsa, Lopsah, Lopsahtaja, Lopsahtelija, Lopso, Lopsu, Lopsoa, Lopsta, Lopsahtada, Lops, Lopo, Lopottaja, Lopottelija, Lopa, Lopakko (lörpöttelijä, suhisija, vihtomisesta pitävä, syömisestä pitävä, napsija, läiskyttelijä, nuokkuja, kolistelija), Loppa, Lopa, Lopakka, Lotko, Luppa (ahnehtija, loppasuu, korvat riipuksissa kulkija, huulet riipuksissa kulkija), Lori, Loris, Lorisija, Lorisuttelija, Loritus, Loro, Lorottaja, Lorottelija, Loru, Lorua, Lorui, Loruilija, Loriseda, Lora, Lorutada (joutavia puhuva, laiskottelija, lorottelija), Lorkki, Lorku, Lorkuttelija, Lorkuda, Lorka (jaarittelija, hutilus, maleksija), Lorppi, Lorppo, Lorpo, Lorpottaja, Lorpottelija, Lorppu, Lorppua, Lorppa, Lorpa, Lorp, Lorbi, Lorpida (laiskuri, lörpöttelijä, löntystelijä, kiertelijä), Lorvi, Lorvia, Lorvija, Lorvai, Lorvailija, Lorva (laiskottelija, vetelys), Losa, Loso, Loha, Lohakas, Loasse (laiska, rähmällään olija, raahaaja, huolimaton), Loska, Losku, Loskua, Loskuja, Loskuttaja, Loskuttelija, Lotsku, Lotska, Losko, Loskoa, Lotsko, Lotske, Loaska (hävyttömiä puhuva, leukojen louskuttaja, kolistelija, napsuttelija, läimäisijä, sormien napsuttelija), Loso, Losottaja, Losottelija, Losu, Losuda, Losus (lörpöttelijä, laiskottelija, alla päin oleva), Loti, Lota, Lotsi, Loda, Lodai, Lodi, Lodiseda (hampaiden kalistelija, löpisijä, kolistelija, rupattelija, vapisija), Lotko, Lotka, Lotkauttaja, Lotkauttelija, Lotku, Lotkua, Lotkuja, Lotki, Lotkuda (luppakorvainen, hörökorvainen, isokorvainen, laiskuri, notkuja, horjuja), Lotto, Lotta, Lottu, Lottus, Lotu, Lotutada, Lote (luppakorvainen, hörökorvainen, isokorvainen, veltto, roikkuja), Louka, Loukka, Loukkaaja, Loukkaantuja, Loukkaus, Loawke (kolhija, litistäjä, puristelija, nyrjäyttäjä), Lousku, Louskua, Louskuja, Louskuttaja, Loiski, Loiskia, Loiskija, Louska, Louskuo (lotisuttaja, lonksuttaja, mäiskijä, kolistelija), Luika, Luihka, Luikattaja, Luikauttaja, Luikauttelija, Luiku, Luikah, Luikahtelda, Luiga (huutaja, mylvijä, laulaja, nauraja, kiljuja, kirkuja, itkijä), Luikki, Luikkia, Luikkija, Luika, Luike, Luikertelija (tiehensä menijä, pujahtelija, kiemurtelija), Luiku, Luiko, Luikua, Luikuja, Luie, Luike, Luikea, Luika, Luikas, Luikki, Luigu, Luiguda (liukuja, vauhdikas, veijari, lurjus, liukastelija), Luja, Luji, Lujittaja, Lujah, Luje, Lujentaja, Loggje (vauhdikas, vahva, kestävä, luotettava, peloton, sikeäuninen, rauhallinen), Lumo, Lumoa, Lumoaja, Lumottu, Lumous, Lumoutunut, Lume, Lumma, Lumpa, Lumu, Lumuo, Lumovus, Labmo, Labmot, Lome, Lumem (lumoava, helposti lumoutuva, noidan taipumuksia omaava, sanavalmis, sokea), Luonte, Luonteva, Luontea, Luonni, Luonnikas, Luonno, Luonnollinen, Luonnokas, Luonto, Luontu, Luontua, Luonnis, Luonna, Luonti, Luontie, Luontuo (onnekas, naseva, sopeutuja, menestyjä, rento, luonteva), Luopu, Luopua, Luopuja, Loopu, Luope, Luopui, Luopuisa, Luovu, Luovuttaja, Lopu, Lopua, Loovu, Loovutada, Luoppa, Luoba, Luopa, Luohpa (keskeyttäjä, miellyttävä, kiintyjä, toiseen turvautuja, suostuvainen, leppyvä), Luosa, Luosu, Loase, Loosi, Luasva, Lyesvi, Luessa, Loska, Loso, Luoska, Luosto, Luosku, Luoski, Luoskio, Luoskivo, Luosko, Luski, Luskii (kehuskelija, joutavia puhuva, panettelija, laiska, rupattelija, siivoton), Luotta, Luottaja, Luottavainen, Luottamus, Luotto, Lotta, Lotti, Luottoa, Loota, Lootu, Lootus, Loodu, Loodus, Luoto, Luotte (uskoja, toivoja, toisiin turvautuja, toisiin tukeutuja, välttelijä, onnistuja), Luppa, Luppo, Lupa, Lupi, Lupis, Lupistada, Lurpi, Lurppa, Lurppi (roikkuvasilmäinen, roikkuvahuulinen, veltto, silmiään puoliummessa pitävä, siristelijä, luimistelija, korvien höristelijä, luppakorva, piiloutuja, kokoon käpristyjä, kyykkijä),

Lupsa, Lupsi, Lupsia, Lupsija, Lupsu, Lupsuttelija, Lupso, Lupsie, Lupsuda, Lupsakka, Lupsakas, Lupsakkaine, Lupsakkainen (kupsahtelija, kasaan lysähtelijä, läpsäyttelijä, maiskuttelija, lönkyttäjä), Luri, Luris, Lurisija, Lurittelija, Lura, Lurauttelija, Luru, Luritus, Lurikka, Luriseda (hyräilijä, laulelija, ryystäjä, loruilija), Luuka, Luukka, Luuga (ontuva, vaivalloisesti liikkuva), Luulla, Luuli, Luulija, Luulo, Luule, Luuletada, Luulda, Luul, Luulu, Lolla, Lollat, Lollo (olettaja, arvelija, keksijä, epäilijä, väijyjä, urkkija, mustasukkainen), Lyhyt, Lyhy, Lyhvä, Lyhyvä, Lyhykäinen, Lyhyi, Lyhyinen, Lyhä, Lyhe, Lyhentäjä, Lyhentelijä, Lyhyine, Lyhykkäine, Lyhykkäinen, Luhu, Luhe, Luhi, Luhku, Lit, Liki, Lytsy, Lytsykkä, Lytsykkäine, Lytsykkäinen (lyhyt, pienikokoinen), Lylly, Lyllykkä, Lylle, Lyllerö, Lylleröinen, Lyllyä, Lyllyjä, Lull, Lulli (pullukka, lyhyt, kömpelö), Lymy, Lymyi, Lymyilijä, Lymö, Lymyä, Lymyäjä, Lymi, Luma, Lumada, Labma, Labme (piiloon menijä, pakoilija, kumartelija, kyyristelijä), Lysä, Lysäh, Lysähtäjä, Lysähtelijä, Lysy, Lissa, Lesse, Lisa, Liisa, Lisas (lyyhistyjä, rojahtaja, hupsu, hullu), Lytty, Lyti, Lytis, Lytistäjä, Lytistelijä, Luttu, Lutu, Lytsi, Ludu, Ludus, Ludi (lysähtelijä, lyyhistyjä, kyykistyjä), Lyyhi, Lyyhis, Lyyhistyjä, Lyyhy, Lyyhä, Lyyhäi, Lyyhäilijä (kumartelija, kyykkijä, maassa makailija, maahan painautuja), Lyyki, Lyyky, Lyyvy, Lyymi, Lyymy, Lyymä (kyykistyjä, kyyristyjä, lysähtelijä, kumarassa kulkija), Lähe, Lähettäjä, Lähde, Lehe, Lählä, Lähä, Lähetti, Lähettiläs, Lähetada (heittäjä, paiskaaja, tyrkkijä, viskoja), Läikky, Läikkyä, Läiky, Läikyttäjä, Läikyttelijä, Läikkä, Läikki, Läikkiä, Läikkyö, Läiki, Läikta, Läik, Läikida, Läiku, Läiga, Läigatada, Läigi (läiskyttäjä, loiskuttaja, roiskija, välkehtivät silmät omaava), Läimä, Läimi, Läimiä, Läimijä, Läimäyttäjä, Läimäyttelijä, Läimähyttäjä, Läime, Läimeä, Läimäh, Läimähtädä (läiskijä, huitoja, lojauttaja), Läisky, Läiskyä, Läiski, Läiskiä, Läiskijä, Läiskä, Läiskyö, Läiske, Plaizgu, Laeiko, Leiske (roiskija, lätkijä, mätkijä, melskaaja), Läki, Lägi, Läga, Lägis, Lägiseda (meluaja, räkättäjä), Läkä, Läkättäjä, Läke, Läkäh, Läkähtyjä, Läkäs, Läkästuda, Lätsä, Läka, Läko, Leka, Lekom (tukehtuja, pakahtuja, läähättäjä), Läkä, Läkättäjä, Läke, Lätä, Läkkä, Läklä, Läki (lörpöttelijä, räpättäjä, sotkija, hölöttäjä), Lämmy, Lämmä, Lämpy, Lämpyö, Lämmys, Lämpä, Lämbu, Lämbui, Lämbuda, Lämbe (taivuttaja, venyttelijä, notkea), Lämsä, Lämpsä, Lämpsi, Lämpsiä, Lämpsijä, Lämssä, Lämsäkkö, Lämsse, Lämse, Lämseä, Laemse, Laemsa, Laemsas, Laemso (lampsija, löntystelijä, laiska, veltto, läimijä, pieni), Länkä, Längä, Lönkä, Löngä, Länkkä, Lönkkä, Lönki, Länga, Längu, Länguda, Laegge, Liegge, Lägge, Laegga (nojailija, ontuja, kyyryssä olija, kumarassa olija, kompuroija), Läppä, Läppy, Läpp, Läpa (lyhytkasvuinen, leveänaamainen), Läpä, Läpy, Lävä, Läväyttäjä, Läväyttelijä, Läpe, Läpetädä, Lapo (läpsijä, vikkelä, taputtaja, kättelijä), Läti, Lätis, Lätisijä, Lätistäjä, Lätsi, Lätsä, Lädi, Lädis, Lädiseda (löpisijä, mumisija), Lätki, Lätkiä, Lätkijä, Lätkä, Lätkäisijä, Lätkäi, Lätke, Lätkeä, Lätky, Lätkyö (läiskijä, läimäyttelijä), Lättä, Lätä, Läty, Lätykkä, Lätki, Lätkiä, Läti, Lätsi, Lätsä (läimäyttelijä, lättäjalkainen, lättänenäinen), Läve, Läpe, Läpeä, Lävy, Läpy, Läbe, Läbeda, Läbu, Läbeneda, Läbbo, Läba (katseen välttelijä, ehtiväinen, malttavainen), Läähä, Läähättäjä, Läähö, Leähä (huohottaja, puuskuttaja), Löhö, Lähöäjä, Löhöä, Löhöi, Löhöilijä, Löhöttäjä (laiska, rötköttäjä, lorottaja), Lökö, Lököttäjä, Löksö, Lökä, Lököi, Lököilijä (laiska, veltto), Lönty, Löntys, Löntystäjä, Löntystelijä, Löntti, Löntö (laahustaja, kömpelö, löntystelijä), Löpi, Löpis, Löpisijä, Löpö, Löpöttäjä, Löpöttelijä, Lövi (höpisijä, lörpöttelijä, tutisija), Löpsä, Löpsö, Löpse, Löpsäh, Löpsähtädä (veltto, löysissä vaatteissa viihtyvä, roikottaja), Lörpö, Lörpöttäjä, Lörppä, Lörppö, Lörpöttelijä (lavertelija, höpöttäjä, suulas), Lötkö, Lötköttäjä, Lötky, Lötkyä, Lötkyjä (laiska, veltto, rötköttäjä, lönköttäjä, notkuja), Löyhä, Leyhä, Löyhty, Löyhtyä, Löyhtyjä, Löyhi, Leyhi, Leyhie, Leyhty (pehmeä, möyhentäjä, lempeä, tuhlaavainen), Löytä, Löytäjä, Löyde, Löydetty, Löyty, Löytyä, Löytö, Löydö, Löydös, Löytäjäinen, Löyte, Löyteä, Loudu, Loududa, Lubu, Leida, Loid, Leidu, Leiduda, Leid, Leidi, Leidis, Lieudo, Lied, Livtje, Lel, Leve, Levtä (etsijä, löytäjä, löytäjän kyvyn omaava, löydetty, ottolapsi),

Maisku, Maiskuttaja, Maiskuttelija, Maiski, Masku, Maiska, Maisklo, Maisko (maiskuttaja, mäjäyttelijä, liukastelija), Maltta, Malttavainen, Malttamaton, Malti, Maltillinen, Maltti, Maltto, Malttoa, Malttada, Mauta, Moutta, Malla, Malda, Mald, Mallu, Malda, Maldamatu, Malte (kärsivällinen, kärsimätön, rauhallinen, taitava, kykenevä, ymmärtäväinen), Mari, Maris, Marisija, Mara, Marajaja (valittaja, naukuja, ynisijä), Marma, Marmattaja (marisija, mankuja), Matki, Matkia, Matkija, Matkie, Matkida, Matka, Matku, Matkus, Matkustaja, Matkustelija, Matkai, Matkailija, Matkalainen, Matke, Muotke, Muotko, Muotka (matkija, jäljittelijä, virnistelijä, perässä kulkija), Matsa, Matsakka, Matsu, Masa, Maza, Matsä (tanakka, luja, lyhyt), Matsku, Matskuttaja, Matskuttelija, Matska, Matskutada, Matske, Matsu, Matsa, Matsutada, Madza (maiskuttaja, läimäyttelijä, taputtelija), Mauru, Mauri, Maaru, Mawro, Muavru (naukuja, vaikeroija, marisija, murahtelija, mörisijä), Meiska, Meiskaaja, Meiske (telmijä, leikkijä, peuhaaja), Melke, Melkeä, Melki, Melkiä, Melko, Melkoi, Melkoinen, Melkie, Maelga (aikamoinen, suurikokoinen), Mella, Mellakka, Mellas, Mellastaja, Mölla, Möllu, Melu, Melua, Meluaja, Mela, Melo, Melui, Mölu, Mölis, Möliseda (meluaja, riuhtoja, riehuja), Mene, Menes, Menestyjä, Mäne, Mönu, Mana, Manas, Manastuvvat (onnistuja, menestyjä, nopeasti varttuva), Mene, Menetys, Menettäjä, Mäne, Mänetys, Mänetada, Mine, Mana, Mona (tuhlaaja, kuluttaja, viilettäjä, menevä, pistäytyjä), Mauha, Meuha, Meuhaaja, Meuhka, Meuhkaaja, Meuhu (peuhaaja, telmijä, riehuja), Meuru, Meurua, Meuruaja, Mäuro, Meure (raivoaja, melskaaja, touhuaja, ähkijä), Miele, Mielei, Mieleinen, Mielu, Mielui, Mieluinen, Mielehine, Melhi, Miella, Miellasas (rakas, samaa mieltä oleva, mieleinen), Miele, Mieletön, Mele, Mieletöine, Mieletöinen, Melu, Meelu, Miela, Mielataebme (mieletön, hurja, hupsu, silmitön), Miele, Mielevä, Melö, Mele, Melevä, Mielo, Milla (järkevä, ymmärtäväinen, viisas), Mieli, Mielis, Mielistyjä, Mielistelijä, Meli, Melis, Melistuda, Miela, Mielas, Mielastuvva (ihastuja, ihmisiin kiintyvä, mieltyjä, sopija, suostuvainen), Mielty, Mieltyä, Mieltyjä, Meltu, Mieltyö, Mieldu, Mieldi, Mieldida, Meldu, Melduda, Meltua, Meltsu, Meeldi, Meeldu, Mieldo, Milte (ihastuja, kiintyjä, nopeasti leppyvä, järkevä, oppivainen, viisas, miellyttäjä), Mies, Miestä, Miesty, Miestyä, Miestyjä, Miestyö, Miestu, Miesta (säteilevä, miehistyvä, nopeasti varttuva, voimistuva, oppivainen), Moikki, Moikkia, Moikkija, Moika, Moike, Moikida (morkkaaja, ruokaan tyytymätön, ruuan valikoija, maistelija), Moitti, Moittia, Moittija, Moitittu, Moitta, Moita, Moittie, Moittida, Moaite (soimaaja, ruuan inhoaja, ruokaa hylkivä), Mojo, Mojoa, Moju, Mojua, Mojottaja, Mojotus, Mojova, Mojuda, Mojjo, Moijjo (kolotuksesta kärsivä, jomotuksesta kärsivä, aito, mukava, hauska, mainio, mutisija), Mokka, Moka, Mokko, Moko, Mokottaja, Mokk (lerppahuuli, murjottaja, jurottaja), Moksa, Moksah, Moksahtaja, Moksauttelija, Moksi, Moksis, Moksia, Moksija, Moksu, Moksuda, Mokse, Moks (läjäyttelijä, kolhija, puskija, yhteen iskijä), Muha, Muhah, Muhahtaja, Muhahtelija, Muhi, Muhis, Muhisija, Muho, Muhia, Muhija, Muhoi, Muhie, Muhahtada, Muhe, Muja, Muidlo (myhäilijä, hymähtelijä, murahtelija, hymyilijä), Muhke, Muhkea, Muhe, Muhea (komea, tukeva), Muisku, Muiskuttelija, Muiska, Muiskauttaja, Muiskauttelija, Muisk, Muisu, Musu, Muisutada, Musutada (suukottelija, suukoista pitävä, suun suipentelija), Muista, Muistaja, Muisti, Muisto, Muistu, Muistua, Muistuttaja, Muistuttelija, Muiste, Muistelija, Muisse, Muistoa, Musta, Mustada, Musto, Mustoa, Must, Muste, Mustta, Mustatada, Meissa, Moista, Moistatada, Moisto, Muoisto, Muite, Muita (muistelija, hyvämuistinen, arvuuttelija, arvailija, oivaltaja, kertoja), Muju, Mujunen, Mujje, Moje, Modje, Moggje, Moggja, Mojje, Muejje (hymyilijä, hymähtelijä), Muksa, Muksi, Muksia, Muksija, Muksah, Muksahtaja, Muksauttelija, Muksis, Muksu, Muksida (tökkijä, kolhija, keikahtelija, muksauttelija), Mula, Mulai, Mulailija, Mulah, Mulahtelija, Muli, Mulia, Mulina, Muliseda, Mulahtada (polskija, loiskija, mölisijä, lörpöttelijä), Mulja, Muljauttelija (silmiensä pyöräyttelijä), Mulja, Mulju, Muljo, Muljoa, Muljoja, Muljuda, Muljah, Muljahtaja, Muljahtelija, Mullo, Molljo, Moljo (penkoja, sekoittaja, kierähtelijä, pyöriskelijä, rutistaja, pureskelija), Mulko, Mulkoi, Mulkoilija, Mulka, Mula, Mulgo (tuijottaja, mulkoilija), Mumi, Mumis, Mumisija, Mumiseda (murisija, mumisija), Mure, Murea, Mura, Muranen, Murakka, Murri, Murria, Murie, Mure, Mureda, Muurra (kaunis, pehmeä), Murhe, Murheellinen, Mure, Mureh, Murehtija, Muretseda, Mur, Mora, Moras, Moro, Muure, Murehtuda, Muro (murehtija, surumielinen, huolehtija, synkkämielinen, tunteellinen, apea, toisista välittävä, toisten murheita kantava),

Muri, Muris, Murisija, Mura, Murah, Murahtelija, Muriseda, Morre (murisija, toruja, mörisijä, motkottaja), Murjo, Murjoa, Murjoja, Murja, Murju, Murjuo (runtelija, särkijä, rikkoja, ryppyinen), Murma, Murmattaja, Murmu, Murmutada (murisija, valittaja, mumisija), Murta, Murtaja, Murtu, Murtua, Murtuja, Murto, Murre, Murtta, Murda, Murdo, Murd, Murru, Morda, Murde, Murte, Morde, Morte, Morto (murtaja, taittaja, vääntelijä, rikkoja, taivuttelija, väistyjä, kiusaaja), Muse, Musertaja, Mutse, Mutsu, Mutsuo, Mutsurdada, Muzo, Muzoi, Muzoida, Muserdada, Moce, Mocco (rypistelijä, rutistelija, taittelija, huolimaton, hosuja, sormiensa vääntelijä), Muti, Mutis, Mutisija, Myti, Mudi, Mudiseda (mutisija, vastaan sanoja, tömistelijä), Mutka, Mutkai, Mutkainen, Mukka, Mutki, Mutkittelija, Mutkikas, Mokke (oikukas, metkukas, kummallinen), Muutta, Muuttaja, Muuttu, Muuttuja, Muuttelija, Muuto, Muutos, Mutta, Muttua, Muuttoa, Muutu, Muutuda, Mukta, Muktu, Muhtte, Mutte (muuttuja, muuttelija, paikan vaihtaja, vierailija), Myhi, Myhis, Myhisijä, Myhä, Myhäi, Myhäilijä, Muhhi, Muhhia, Muhi, Muhiseda (hymyilijä, myhäilijä, hiljaista ääntä pitävä), Mykkä, Mykis, Mykistynyt, Myki, Mykistyjä, Myttsä, Mukk, Muka (mykkä), Myllä, Myllääjä, Mylläkkä, Mylle, Myllertäjä, Mulla (peuhaaja, rehkijä, telmijä, meluaja), Mylvi, Mylviä, Mylvijä, Mylvä, Mylväi, Mylväisijä (mölyäjä, mylvijä), Myri, Myris, Myrisijä, Myrä, Myräh, Myrähtelijä, Muri, Muris, Muriseda, Murs (murisija, hyräilijä, mutisija), Myrty, Myrtyä, Myrtyjä, Myrtynyt, Myrä, Myräh, Myrähtelijä, Myre, Myreä, Myrtyö, Myräkkä, Myrrä, Mura, Muras, Murastada, Murdi, Mure (suuttunut, ärtynyt, pahantuulinen), Myöhä, Myöhäi, Myöhäinen, Myöhäs, Myöhästyjä, Möhä, Möhäi, Myöhäine, Moha, Möhei, Möhäs, Möhästuda, Muh (myöhästelijä, myöhässä syntynyt), Myöntä, Myöntäjä, Myönty, Myöntyjä, Myönteinen, Myönte, Myöntelijä, Myönteä (myöntyjä, suostuja), Myöstä, Myösty, Myöstyö, Myöste, Myöstädä, Mestta, Mesta (työntäjä, sysääjä, myöntyjä, puheidensa peruja, peräytyjä), Mähki, Mähkiä, Mähkijä, Mähje, Mähke, Mähktä, Mähkida, Mähe, Mähkme, Mädo, Mähkä (peittelijä, mätkijä, kietoja, käärijä, sotkeutuja), Mäiskä, Mäiski, Mäiskiä, Mäiskijä, Mäiske (meluaja, läiskijä, kovaääninen, maiskuttelija), Mäkä, Mäkättäjä, Mäke, Mäki, Mäkitada, Mäku, Maekka, Meäkka (määkijä, änkyttäjä, sammaltaja), Mäli, Mälis, Mälisijä, Mälä (meluaja, nopeasti puhuva, epäselvästi puhuva, karjuja), Mänki, Mänkiä, Mänkijä, Mänku, Mängu, Mäntsä, Mänko, Mängi, Mängida, Mängo, Mäng, Mänkyä, Mänkyjä, Mänkyö, Mänguda, Mänktä (meluaja, huutaja, leikkijä, soittaja, hypistelijä, pelailija), Märi, Märis, Märisijä, Märä (marisija, ärisijä, itkijä, ynisijä, ääntelijä, murisija), Mäsä, Mätse, Mätsö, Mädzö, Mädzo, Mäzo, Mädzä, Mätsi, Mätsu, Mätsutada (litistelijä, pusertelija, survoja), Mätkä, Mätki, Mätkiä, Mätkijä, Mätkä, Mätkäh, Mätkähtäjä, Mätkähtelijä, Mätky, Mätkyä, Mätskä, Mätsku, Mätskähtädä (iskijä, lätkijä, läimäyttelijä), Mökä, Mökääjä, Möke, Mökeltelijä, Möki, Möku, Mökki, Möky, Möissä, Mögi, Mögä, Möga, Mögada, Mögis, Mögiseda, Mega, Miga, Muga, Meggo, Miggo, Muggo (huutaja, epäselvästi puhuva, kutsuja, voivottelija, kovaääninen, mutisija, jymistelijä), Mökö, Mököttäjä, Möki, Mökitada, Möku, Mögi, Moki (murjottaja, jankuttaja, takeltelija, ääntelijä), Möllö, Möllöttäjä, Mölli, Möllis, Möllistada, Mölu, Möllu (toljottaja, vollottaja, suutaan ammollaan pitävä, silmiään auki pitävä), Möly, Mölä, Möli, Mölis, Mölisijä, Mölyä, Mölyäjä, Mölu, Mölli, Mölö, Möliseda, Möla (meluaja, parkuja, itkijä, huutaja), Möri, Möris, Mörisijä, Mörä, Möräh, Mörähtelijä, Mörri, Möräi, Möre, Möriseda (mörisijä, möyryäjä), Möykä, Möykkä, Möykkääjä, Möyke, Möyky (elämöijä, kolistelija, paukuttaja, meluaja), Möyry, Möyryä, Möyryäjä, Möyrä, Möyre (mylvijä, rähjääjä, vihoittelija), Naaki, Noaki, Nuaki, Naakia, Naakija, Naakki, Naakkia, Naakkija, Njakka (vaanija, hiipijä, ryömijä), Naasti, Noasti, Nuasti, Nasti (siisti, puhdas, sievä, soma), Naatu, Noatu, Nuatu, Naatua, Naatuja, Naantu, Naantua, Naantuja, Naddo, Naddot (pysähtelijä, kieltäytyjä, kokoon kyyristyjä), Nahi, Nahis, Nahisija, Nahistelija, Nahiseda (kinastelija, kahistelija, tuhisija, touhuaja), Naka, Nakka, Nakkaaja, Nakkai, Nakkailija, Nakk, Naku (viskaaja, heittelijä, iskijä, napauttaja, tarttuja), Nake, Nakertaja, Nakertelija, Nage, Nageleda, Näge (nakertaja, kalvaja, näykkijä, kinastelija), Naksa, Naksu, Naksua, Naksuttaja, Naksuttelija, Naksuja, Nakso, Naksoa, Naksatada (kopistelija, naksuttelija), Naku, Nakuttaja, Nakuttelija (naputtaja, ahmija, hitaasti puhuva), Nalja, Naljai, Naljailija, Nali, Nola, Nalko (leikkijä, hassuttelija, ilkkuja, pilailija), Nape, Napero, Napelo, Napareh, Naperoine, Naperoinen, Napa, Naperoija (pienikokoinen, pikkuruinen, pienikasvuinen, ipana),

Napi, Napis, Napisija, Nabi, Nabis, Nabiseda (tyytymätön, jupisija, rapistelija), Napsa, Napsu, Napsuttelija, Napso, Napsoa, Napsatada, Naps (naksuttelija, hotkija, lyöjä), Napu, Naputtaja, Naputtelija, Napa, Naba (koputtelija, maiskuttelija, huolellinen), Narku, Narkuttaja, Nargu, Nargutada, Närgu (jankuttaja, mankuja, moittija), Narska, Narsku, Narskua, Narskuja, Narskuttelija, Narskauttelija, Narsko, Narskoa, Narskuo (narisija, narskuttaja), Nasa, Nasakka, Nase, Naseva (tukeva, napakka, näppärä, ripeä, terhakka), Nassi, Nassikka (pienikokokoinen), Nati, Natis, Natistelija, Nadi, Nadis, Nadiseda (natistelija, narisija, kitisijä), Natu, Natus, Natustaja, Natustelija (mutustelija, ahnehtija), Nauku, Naukua, Naukuja, Naukku, Naukuo, Naugu, Nauguda, Naukta, Noukta, Näukta, Näugu, Näugo, Navgi, Mawko, Njawge (naukuja), Naura, Nauraja, Naures, Naureskelija, Naure, Naurattaja, Nauru, Naureksija, Naurah, Naurahtelija, Nagra, Nagro, Nagru, Nakro, Nakroa, Nakra, Nagrattada, Nagrda, Naerda, Naeru, Naggo, Naggor, Nawro, Narra (ilkkuja, kiusoittelija, leikkijä, pilailija, naureskelija), Nauska, Nausku, Nauskuja, Nauskua, Nauskuttaja, Nausko, Nauskoa, Nauske (narskuttelija, kinastelija, napsuttelija, suhisija, maiskuttelija), Nepsa, Nepsä, Nepse, Nepseä, Nepsy, Nepsyä, Nepsi, Nepsiä, Nepsie, Neps, Nepsja, Nepsjas, Nepsta, Nipsta (pehmeä, norja, hyväluontoinen, mukava, ketterä), Nerko, Nerkoi, Nerkoinen, Nerkko, Nork, Norga, Norkka, Nerk, Nerka, Nurka, Nirka, Nurki, Nurkine, Nurkinen, Nirki, Nirkine, Nirkinen, Nurk (hento, pieni, notkea, voimaton, raihnainen), Nero, Neru, Nere, Nerokas, Neruullinen, Nerotoine, Nerotoinen (taidokas, kyvykäs, voimakas, kekseliäs, kätevä), Nestä, Nesty, Nestyä, Nessy, Nessu, Nestu (kastelija, kostea), Neuvo, Neuvoja, Neuvoa, Neuvos, Neuvokas, Neuvottelija, Neuvvo, Neuvvoa, Nevvo, Nevo, Nevoda, Nevvu, Nevvua, Nou, Nouvu, Nouvvu, Nouta, Noutada, Neu, Naevvo, Neävu (neuvoja, kekseliäs, kehottaja, selittäjä, huolehtija), Nihka, Nihkai, Nihkaisija, Niha, Nihku, Nihkuda, Nihu, Nihutada (vetäjä, siirtelijä, varastelija, nykäisijä, hivuttautuja), Niisku, Niiskua, Niiskuja, Niiskuttaja, Niisko, Niiskoa, Niiska, Niiksu, Niiksuda, Nisko, Njisko, Naskne, Niski, Niskini, Nizgi, Niksy (nyyhkyttäjä, nenän kautta hengittäjä, niiskuttaja, vikisijä, nikottelija, myhähtelijä, tohisija, haistelija, vinkuja), Niistä, Niistäjä, Nistä, Niiste, Niisteä, Nistädä, Nista, Nistada, Nistta, Niista, Niste, Nuste, Noste, Nusta, Nosta, Nisti, Nistini (niistäjä, kaappaaja, ajattelematon, kuontalonsa nyppijä), Nilki, Nilje, Nile, Nilkinäinen, Nilka, Nilkas, Nilke, Nilkeä, Nili, Nilko, Nilkoa, Nilkki, Nilgo, Nilgoda, Nilge, Nilgi (karvaton, ihoaan hankaava, ihonsa rikkoja, hiertäjä, riisuutuja, näykkijä), Nilkku, Nilku, Nilkuttaja, Nilkah, Nilkahtaja, Nilkas, Nilkastuja, Nika (ontuva, lipsauttelija, nyrjäyttelijä), Nipi, Nipis, Nipistelijä (nipistelijä, kiiresti ottaja), Nire, Nireä, Niri, Niris, Nirisijä, Niriseda (itkuinen, kitisijä, marisija), Nirha, Nirhe, Nirhi, Nirhiä, Nirhaaja, Nirho, Nire, Nireä (hankaaja, leikkaaja, nakertaja, näräilijä), Nirpi, Nirpis, Nirpistäjä, Nirpistelijä, Nirpa, Nirpo, Nirppa, Nirpe, Nirpakka (nenän nyrpistäjä, äreä, nirso, muikistelija), Nirsku, Nirskuttaja, Nirskuja, Nirska (hampaiden nirskuttaja), Nirso, Nirsu, Nirsi, Nirsiä, Nirsoi, Nirsoilija, Niltso, Nirsa, Tirttsu, Tsirttsu, Nirko, Niru, Nirpo, Nirkki, Nirkko, Nirkku, Nirppa, Nirppi, Nirpi (ruokia valikoiva, nakertaja, näykkijä), Niru, Nirua, Niruja, Nira, Niri, Niro, Niris, Niriseda, Nirgu, Nire (lirisyttäjä, narisuttaja, pirisyttäjä), Niska, Nisku, Niskuroija, Niskuroitsija, Niskoi, Niskoittelija, Nisko, Nisk, Niske (vastaan panija, uppiniskainen), Niti, Nitis, Nitisijä, Nidi, Nidis, Nidiseda, Nitsi (likistäjä, rutistaja), Niuka, Niukah, Niukahtaja, Niukauttaja (nyrjäyttäjä), Nivo, Nivoa (ruokahaluton, nirso), Nohe, Noheva, Noho, Nohva, Nohvas, Nohi, Nohie (etevä, hanakka, notkea, terävä), Noika, Noikku, Noikta, Noikah, Noikahtoda, Neikku, Noiki, Noikida, Noiku, Noikuda (nyökkäilijä, notkahtelija, vaappuja), Noja, Nojautuja, Nojaduda, Noje, Neja, Naja, Naal, Noal, Najatada, Nojjo, Noju, Noaje, Noadje, Noaija (nojailija, makoilija, kaatelija, toisiin turvautuja), Noje, Nojelo, Nojeva, Nojea, Noive, Noivea, Noja, Njuoija (notkea, vetelä, laiska), Nokka, Nokki, Nokkia, Nokkija, Nokkava, Noko, Noki, Nokta, Nokke, Nokkela (ylpeä, nokkiinsa ottaja, etevä, vikkelä, näppärä), Noko, Nokottaja, Nuoko (nököttäjä, kököttäjä, kärkkyjä), Nola, Nolo, Noloi, Nolakko, Noli, Nolie, Nole, Nolki, Nolko, Nolke, Nolgu, Nolene, Nolgo, Nolgi, Snuolga, Nolga, Nyal (sylkijä, kuolaaja, kaatelija, roiskuttaja, räkänenä), Nolo, Nola, Nolos, Nolostuja, Nulo (laiska, vetelä, hämillään oleva, toljottaja, apea), Nopo, Nopottaja, Nopotada (kyhjöttäjä, näpertelijä), Norja, Nori, Noria, Nore, Norea, Nora, Norakka, Norjakko, Njuora, Nöro (notkea, taipuisa, veltto, hellä), Norkko, Norko, Norkonen, Norkku, Norkkuo, Norka, Norgu, Norguda, Norku, Norkki, Nurge (haluttomasti syövä, huonon ruokahalun omaava, näykkijä, nyppijä, ruokaansa siirtelevä),

Norko, Norkoa, Norkki, Norkkia, Norkkija, Norka, Norku, Norkua, Norkoi, Norkoilija, Norga (kärkkyjä, kerjääjä, väijyjä), Norppa, Norpa, Norpo (alakuloinen, murjottaja, nyreä), Noru, Norua, Noro, Noroa, Norottaja, Nora, Noora, Nori, Norutada, Norro, Njoarra (valuttaja, litistelijä, lorisuttaja), Nose, Nosela, Noze, Nozo (notkea, taipuisa, vetelä), Nosta, Nostaja, Noste, Nostelija, Nostattaja, Nosto, Nossa, Nosse, Nostoa, Nossi, Nostatada, Nessa, Nese, Tosta, Nost, Nostme, Nusto, Nusta, Noaste (lähtijä, nostelija, herättäjä, kohottelija), Notke, Notkea, Notki, Notkis, Notkistaja, Notkistelija, Notko, Notku, Notkua, Notkuja, Notkia, Notkie, Notkai, Netka, Netke, Netkeä, Notkes, Notkestada, Netko, Nodha, Njoaske, Nocka, Nutska (notkea, vetelä, notkistelija, kumartelija), Notku, Notkua, Notkuja, Notka, Notkah, Notkahtelija, Notkuo, Notkta, Notkutada, Netko, Netku, Netka (notkuja, notkistelija), Noukka, Noukki, Noukkia, Noukkija, Nuokki, Nuokkie, Nuokke, Nuokkida, Noawko, Nuekka, Snoakku (poimija, hitaasti syövä, näykkijä, ahmija), Nousta, Nousu, Nouse, Nousema, Nousi, Nousia, Nousija, Noissa, Noussa, Nosta, Noustu, Noustua, Nouzu, Nusta, Noustta, Noustada, Neisa, Neise, Neisu, Tousta, Touse, Tousu, Nose, Nuzo (aikaisin nousija, jalkeille nousija, punastuja, kiipeilijä, herättelijä), Nuhde, Nuhdeltu, Nuhte, Nuhtelija, Nuhteeton, Nuhe, Nuhkle, Nuhtlu, Nuhklu, Nukta (toruja, toruttu, moittija, läksyttäjä), Nuhja, Nuhjaaja, Nuhju, Nuhjus, Nuhjustelija, Nuhjake, Nuhjo, Nuhjoa, Nuho, Nuhoi (jahkailija, vetelehtijä, vaitelias, itsepäinen), Nuhra, Nuhru, Nuhruinen, Nora (likainen, vaatteiden kuluttaja, tahraaja), Nuiva, Nuive, Nuivelo, Nuivi, Nuivo (penseä, puolikuntoinen, luimistelija, murjottaja), Nukku, Nukkua, Nukkuja, Nuka, Nukah, Nukahtelija, Nuku, Nukuttaja, Nukkuo, Nukutada, Nukta, Tukku, Tuka, Tukko, Tuku, Nukko, Nokka (nukahtelija, sikeäuninen, nukkumisesta pitävä, nukuttaja, raukea), Nulja, Nuljakka, Nuljah, Nuljahtaja, Nuljahtelija, Nulju, Nuljua, Nuljuja (liukastelija, lipeäjä, nuhjaaja, pikkumainen), Nulkka, Nulka, Njolge, Njolga (hölkkääjä, ravaaja), Nuoju, Nuojua, Nuojuja, Nuoja, Nuojuo (heiluja, huojuja, notkuja), Nuokku, Nuokkua, Nuokkuja, Nuoka, Nuokah, Nuokahtelija, Nuoko, Nuoku, Nuoki, Nooku, Noogu, Noogutada, Nuok (pään riiputtaja, nyökyttelijä, nyökkäilijä, torkkuja), Nuri, Nuris, Nurisija, Nure, Nurea, Nura, Nurru, Nuriseda, Neri (valittaja, tyytymätön, kärttäjä, itkuun pillahtelija, murisija, vikisijä), Nurku, Nurkua, Nurkuja, Nurkta, Nurgu, Nurga, Nurgle, Nurgo (valittaja, kärttäjä, kuriseva vatsainen, marisija), Nurpe, Nurpea, Nurpa, Nurpo (alakuloinen, apea), Nuti, Nutis, Nutistaja, Nuta, Nutikoija, Nutikoitsija, Nutsi, Nutu, Nudi, Nudida (retuuttaja, nujakoitsija), Nuuka, Nuukah, Nuukahtelija, Nuukka, Nuupa (lyyhistyjä, tuupertuja), Nyhe, Nyhertäjä, Nyhertelijä, Nyhrä, Nyhrääjä, Nyhry (tuhertelija, saamaton), Nyhjä, Nyhjääjä, Nyhjö, Nyhjöttäjä (vetelehtijä, nuhjaaja), Nyhki, Nyhkiä, Nyhkijä, Nyhkä, Nyhkäisijä, Nyhky, Nuhki, Nuhkida, Nyhi, Nyhiä, Nyhji, Nyhjy, Nyhjä, Nuha, Nuhja (nykijä, tuuppija, kyhnyttäjä, hankaaja), Nyrjä, Nyrjäyttäjä, Nyrjäyttelijä, Nurja (riitaantuja, kellahtelija, mätkähtelijä), Nyrpe, Nyrpeä, Nyrpi, Nyrpis, Nyrpistäjä, Nyrpistelijä (pahastuja, nenänsä nyrpistäjä), Nyrvä, Nyrvi, Nyrviä, Nyrvijä (nyrjäyttelijä, kompastuja, tyrkkijä, luokseen vetäjä), Nytki, Nytkiä, Nytkijä, Nytky, Nytkyä, Nytkyttäjä, Nytkäh, Nytkähtelijä, Nytke, Nytkä, Nutkta, Nutki (vähän kerrallaan liikkuva, hytkyjä, huojuja, nyökyttelijä, läimäyttelijä, tempoja), Nyyhki, Nyyhkiä, Nyyhkijä, Nyhki, Nyhkiä, Nyyhkyttäjä, Nyyhky, Nyyhke, Nyyke, Nuhkta, Nuhka, Nuhkutada (nyyhkyttäjä, niiskuttaja), Nyyki, Nyykis, Nyykistyjä, Nyyke, Nyykö, Nyykä, Nyykkiä, Nyykkijä, Nyöki (lyyhistyjä, käpertyjä, nököttäjä, nyökkäilijä), Nyökä, Nyöky, Nyökyttelijä, Nyökäyttelijä, Nyökkä, Nyökkäilijä (nuokkuja, nyökyttelijä), Näky, Näkyä, Näkymätön, Näkyvä, Näkyi, Näkyisä, Näkky, Näkyö, Nägu, Näguda, Nägö, Näida, Naekka, Neja, Näjo (kaunis, näyttävä, näkyville pyrkivä, yliluonnollinen), Näki, Näkiä, Näkijä, Näkö, Näköi, Näköinen, Näkkö, Näköine, Nägö, Nako, Nägu, Näg, Naekko, Niekko (hyvänäköinen, hyvännäköinen, jotakin muistuttava, unen näkijä, unessa nähty), Nälkä, Nälkäi, Nälkäinen, Nälä, Nälki, Nälkiintynyt, Nälkähine, Nälkähinen, Nälg, Nälge, Nälgä, Nälgähine, Nälgäne, Nältsä, Nältse, Nälja, Nälga, Naelge, Nielge (nälkäinen, hyvän ruokahalun omaava, ahne, laiha), Näplä, Näplääjä, Näpe, Näpeltäjä, Näpeltelijä, Näpelöijä, Näpelöitsijä, Näpli, Näpliä (sormeilija, hypistelijä), Näppi, Näpe, Näpertelijä, Näprä, Näprääjä, Näpräilijä, Näpi, Näpis, Näpistelijä, Näpu, Näpistada (nipistelijä, puristelija, hypistelijä), Näppi, Näppiä, Näppijä, Näppie, Näpta, Näppida (nyppijä, noukkija, sormeilija, purija), Näpsi, Näpsiä, Näpsijä, Näpsä, Näpsäyttelijä, Näpsie, Näpsa (poimija, leikkelijä, läimäyttelijä, läpsijä),

Näre, Näreä, Närkä, Närkäs, Närkästyjä, Närkästynyt, Närä, Näräkkä (ärtyisä, kärttyinen), Närhi, Närhiä, Närhijä, Närhe, Närhä, Näri, Näriä, Näry, Närri, Närriä, Närida (nakertaja, kaluaja, järsijä, pureskelija), Näri, Näris, Närisijä, Närri, Närriä, Närrijä, Näriseda (marisija, kiukuttelija, sättijä, toruja), Närppi, Närppijä, Närpä, Närba, Närva, Närbi, Närkki, Närkkiä, Närkkijä, Närkkida (näykkijä, maistelija, riutuja, noukkija, nykijä), Närä, Näräs, Närästys, Näre, Näri, Näritada (äkäinen, närkästynyt, harmistunut, soimaaja), Närä, Näri, Näriä, Närö, Näröi, Näre, Nära, Nora (närästyksestä kärsivä, huonosti syövä), Näykki, Näykkiä, Näykkijä, Näykä, Näykkä, Näykkäisijä, Näykkie, Näykkidä, Näägu, Näägutada, Näugo, Näuvo (tavoittelija, nyppijä, näykkijä, mutustelija), Näyttä, Näyttäjä, Näyttävä, Näyttäytyjä, Näyte, Näytö, Näytte, Näytteä, Näida, Näide, Näitu, Näitus, Näkto, Naekte, Nefte, Näfto (jotakin muistuttava, opastaja, todeksi osoittaja, kaunis), Näänty, Nääntyjä, Nääntynyt, Näänny, Näämä, Neämä, Niämä, Nääpe, Neäpe, Niäpe, Nääpeä (väsynyt, helposti uupuva), Nääri, Neäri, Niäri, Näärittäjä, Näärä, Neärä, Niärä, Niäritada (ärsyttäjä, mankuja, jankuttaja, narraaja), Nökö, Nököttäjä (paikallaan istuja, paikallaan seisoja), Nöyrä, Nöyri, Nöyris, Nöyristelijä, Nöyrty, Nöyrtyjä, Nöyry, Nöyryyttäjä, Neyrä, Neyrty, Nedra, Node, Nodra, Neddo, Nidro, Nidroz, Naewre (notkea, heikko, tottelevainen, pystyvä, oppivainen, voimaton), Oha, Ohah, Ohahtaja, Ohahtelija, Ohka, Ohko, Ohkoa, Ohkoja, Ohkada, Ohki, Ohkitada (ähkyjä, voihkija, huokailija), Oikku, Oiku, Oikukas, Oikko, Oikuttelija, Oikullinen, Oikulline (juonikas, itsenäinen, vahvatahtoinen, vilpitön), Oimo, Oimi, Oimu, Oime, Oim, Oima (älykäs, tarkkaavainen, järkevä, ymmärtäväinen), Oitti, Oitto, Oitta, Oid, Oiu (oikukas, tahdokas, epäileväinen), Oje, Ojentaja, Ojentelija, Oije, Ojennus, Ojo, Oe, Oige, Eige, Oie, Oiendada (antaja, luovuttaja, oikaisija, nuhtelija, puolustaja, järjestelijä), Okse, Oksentaja, Oksentelija, Oksentada, Ehse, Oksno, Vuokse, Vuovse, Uksno, Ukso, Uksi, Eski, Eskini, Vosni, Esni (oksentelija, pureskelija, märehtijä), Ole, Olento, Olenta, Oli, Olli, Olio (haamumainen, hiiviskelijä, oleilija), Ole, Olettaja, Olette, Olettelda (otaksuja, arvelija, määräilijä, ylpeilijä, oleskelija), Olo, Olottaja, Olje, Olke, Olge, Olgo, Olgottada, Ougo, Elge, Oletada, Olka, Oalga, Oalgu (viskelijä, heittelijä, työntäjä, ojentaja, syöksähtelijä, poistuja, hätyyttelijä, houkuttelija), Omi, Omis, Omistaja, Omistelija, Oma, Omas, Omastada (omija, omanaan pitävä, myöntelijä, havittelija), Omi, Omituinen, Omituine, Umti (erikoinen, kummallinen), Omme, Ompe, Ompelija, Umme, Umpe, Ombe, Ombo, Omblu, Emme, Empe, Umble, Omblu, Umblo, Obbo, Uubba (ompelija, ompelemisesta pitävä, yhdistäjä), Onge, Ongi (urkkija, arvuuttelija, utelija, piikittelijä), Onni, Onne, Onnekas, Onnellinen, Onneton, Onnis, Onnistuja, Onnittelija, Ono, One, Onetoi, Enni, Enne, Enneva, Enneto, Onn, Onnes, Onnestuda, Vuon, Von, Vonsto, Vuodna, Vuodnalas (surkea, lohduton, onnekas, onnistuja, siisti), Ontu, Ontua, Ontuja, Onna, Onnah, Onnahtaja, Ontuo, Ondu, Onduda, Oando (ontuja, periksi antaja, huojuja, laihtuva), Opa, Opas, Opastaja, Opastada, Opastai, Epa, Oappe, Oappes (neuvoja, tien näyttäjä, oppija, tutustuja, mukautuvainen, tuttu, tunnettu), Ouna, Ounas, Ounastelija, Ounailija, Ounai, Ounastada, Ounaz (aavistelija, uumoilija, ujostelija, ovela, vaanija, herkkävainuinen), Outo, Oudo, Oudoksuja, Oudos, Oudostelija, Ouvo, Oudne, Oud, Outa, Oawdo (kummallinen, kummeksuja, ujostelija, aavistelija, epäilijä, ihmettelijä), Ove, Ovela (viekas, nokkela, kätevä), Paape, Paapero, Paapertaja, Poape, Poapero, Puape (taapertaja, pieni), Paara, Paari, Paarikka, Paaria, Paariainen, Poari, Poarie, Poara, Puara (pienikokoinen, isovatsainen, pörhistelijä), Paipa, Paipattaja, Paipatada (valittaja, hoilaaja, vilkuttaja), Paiska, Paiskaaja, Paiskelija, Paiske, Paiski, Paiskia, Paiskija, Paisko, Paiskoa, Paiskoja, Paisa, Paisatada, Patska, Patsku, Patskutada, Baeske, Baeska, Baesko, Packa, Pack, Peck (heittelijä, läjäyttelijä, kaatuilija, loiskuttelija, paukuttaja), Paka, Pakah, Pakahtuja, Pakahtaja, Pake, Pakeh, Pakehtuda, Pakki, Pakku, Pakkua, Pakkuja, Pakkuo, Paku, Pakutada (läkähtyjä, juuttuja, kaatuja, katoilija), Paki, Pakis, Pakisija, Paka, Pakajaja, Pake, Pakinoitsija, Paissa, Pagi, Pagis, Pagisija, Pagiseda, Paga, Pahko, Pako, Pagge, Bakku (juttelija, kertoilija, moittija, keskustelija, juoruilija, vilistäjä, kiistelijä), Pako, Pake, Pakenija, Pakoi, Pakoilija, Pakolainen, Poa, Pago, Page, Pagu, Pao, Poge, Page, Pageneda, Baakka, Paaku, Paya (karkailija, piileskelijä, välttelijä), Paksu, Paksui, Paksuinen, Paksukainen, Paksus, Paksuhinen, Paksuhine, Poaksu, Puaks, Puoksu, Paks, Pahsu, Paksuh, Paksune, Pakse, Pakseneda (pyöreäkasvoinen, vanttera, paksu, lihava, herkkä lihomaan),

Papa, Papattaja, Paipa, Pappa (nopeasti puhuva, paljon puhuva, hokija, toruja), Parku, Parkua, Parkuja, Parka, Parkai, Parkaisija, Parah, Parahtelija, Parkuo, Pargu, Bargo, Pari, Pora (itkijä, karjuja, murisija, päristelijä), Pauha, Pauhaaja, Pauhi, Pauhu, Pauho, Pauhoa, Pahva, Pahvatada, Baffa (kovaääninen, molskija, äkkinäinen), Paukku, Paukkua, Paukkuja, Paukuttaja, Paukuttelija, Pauku, Pauka, Paukka, Pauke, Paukkuo, Paukeh, Poukta, Pouka, Pouku, Poukutada, Paugu, Paugutada, Pauga, Pouko, Poku, Poukto, Bawke (äänekäs, kolistelija, loiskuttelija), Pehe, Pehertäjä, Pehertelijä, Peke, Pyhe, Pohe, Poherdada (piehtaroija, myllääjä, telmijä), Pehme, Pehmeä, Pehmo, Pehmoi, Pehmoinen, Pehmi, Pehmittäjä, Pehmu, Pehmiä, Pehmu, Pehmie, Pehmed, Pehmendada, Piemdo, Piemto, Piem (hauras, hellä, lempeä, helposti väsyvä), Pehna, Pehnaaja (telmijä, sotkija, peuhaaja), Pehu, Pehukko, Peho, Pehko, Pehe, Pehertäjä, Pehertelijä (möyhijä, sotkija, tallaaja), Peipo, Peipottaja, Peipoi, Peipoinen, Peipa, Peippa, Peippai, Peippailija, Peipe, Peipu, Peibu, Peibutada (viekas, harhauttaja, houkuttelija), Pelmu, Pelmuttaja, Pelme, Pelma, Pelmakka (pyrähtelijä, pöllähtänyt, harhailija, pöyhijä, ravistelija), Pema, Pemah, Pemahtaja, Pemahtelija, Pemauttaja, Pemo, Pemi, Pemu (pyrähtelijä, telmijä, mellastaja), Penko, Penkoa, Penkoja, Penga, Penka, Pengas, Pengastaja, Penku, Penkuo (kaivelija, tonkija, varovainen, arvelija), Pense, Penseä (ynseä, notkea, pehmeä), Pepe, Pepertäjä, Pepertelijä, Pepeltäjä, Peppu, Peppuroitsija (pöyhijä, piehtaroitsija, pyöriskelijä, vipeltäjä), Pere, Pereh, Perehtyjä (sopeutuja, tottuja, kiintyjä, kotiutuja), Petku, Petkuttaja (kepposten tekijä, huijari), Pettä, Pettäjä, Pete, Petetty, Peto, Petollinen, Pettu, Petty, Pettyä, Pettyjä, Pety, Peti, Petos, Pette, Petteä, Pettyö, Petti, Petta, Pettas, Peta, Petoz, Pettuda, Petli, Pietto, Pietu, Baette (erehtyväinen, vahinkoaltis, syrjään jättäytyvä, pidättyväinen, höynäyttäjä), Peuha, Peuhaaja, Peuhu, Pöyhä, Peuhto, Peuhtoa, Peuhka, Peuhko, Peuhkoa, Peuhkoja (telmijä, metelöitsijä, sotkija), Piehta, Piehtaroitsija, Pehta, Pehka, Pehkro, Pehke (telmijä, kieriskelijä), Pihi, Pihis, Pihisijä, Pihistäjä, Pihistelijä, Piha, Pihajaja, Pihahtaja, Pihahtelija, Pihah, Pihku, Pihka, Pihkada (sihisijä, viheltäjä, tuhisija, paukuttelija), Pihi, Pihis, Pihistäjä, Pihdi, Pihistelijä, Pihe (puristelija, näpistelijä, kitsas, likistelijä, ahdistelija), Piillä, Piile, Piiles, Piileskelijä, Piileksijä, Piilo, Piiloa, Piilottelija, Piilonen, Pilo, Pilos, Piilu, Piiluda, Piil (karttaja, pakoilija, kätkijä, väijyjä, piilottelija), Piinty, Piintyä, Piintyjä, Piintynyt, Piity, Piitty, Pintty, Pinttu, Pinty, Pintu (tarttuja, laihtuja, kiintyjä), Piipa, Piipah, Piipahtaja, Piipahtelija, Piipo, Piipe, Piipertäjä (hyppelijä, tepsuttaja, taapertaja), Piirtä, Piirtäjä, Piirte, Piirtelijä, Pirre, Piirre, Piirro, Piirto, Piirty, Pirtä, Pirda, Pirdo, Pirta, Piire, Piirdu, Piirduda, Piirle (jälkien tekijä, viivojen vetäjä, vauhdikas, raapija, ympyrää kävelevä), Piiru, Piirus, Piirustaja, Piru (viirusilmä, ryppyotsainen, itsensä naarmuttaja), Piisku, Piiskua, Piiskuja, Piiskuttaja, Piisko, Piitsko, Pisku, Piskuinen, Piskua, Piskuja, Piska, Piiksu, Piiksuda, Pii, Bisko, Pisko, Piski, Piskini (viheltelijä, piipittäjä, kirkuja, vinkuja), Pilli, Pilliä, Pilliäinen, Pillis, Pille, Pill, Pil, Pillittäjä, Pilla, Pillah, Pillahtaja, Pillahtelija, Pillitada, Pillo (soittaja, vinkuja, itkijä, valittaja, lapsi jonka korvat soivat), Pilppa, Pilppu, Pilpu, Pilpo, Pilpus, Pilpustaja, Pilba, Pilbas, Pilbastada (pilkkoja, halkoja, veistelijä), Pima, Pimah, Pimahtaja, Pimahtanut, Pimauttaja, Pimpu, Pimputtaja, Pimputtelija, Pimajaja, Pimi, Pimiä, Pimis, Pimisijä, Pimpe, Bimi (korkea-ääninen, kimeä-ääninen, inisijä, kilistelijä, itkijä, itkuun pillahtelija, tuhisija, vinkuja), Pingo, Pingottaja, Pinkke, Pinkkeä, Pinke, Pinkeä, Pinkki, Pinkko, Pinka, Pinkai, Pinkaisija, Pinko, Pinkoa, Pinkoja, Pinga, Pingah, Pingahtelija, Pinna, Pingu, Pingutada, Pinge, Pingeline, Pingne, Ping, Penkto, Punkto, Penka, Bagge, Pengo (jännittäjä, jännittynyt, kireä, juoksija, singahtelija, itkijä, hypähtelijä, pinnistelijä, voimakas), Pini, Pinis, Pinistelijä, Pina, Pinna, Pinniä, Pinniäinen, Pinah, Pino, Pinoi, Piniseda (inisijä, kimittäjä, kilistelijä, tuhertelija, pillittäjä), Pinni, Pinnis, Pinnistäjä, Pinnistelijä (jännittäjä, ponnistelija, pingottaja), Pipa, Pipana, Pipara (pieni, pallero), Pipi, Pipe, Pipeä, Pippi (kipeä, sairasteleva), Pire, Pirre, Pireä, Pira, Pirakka, Piri, Piris, Piristäjä, Piristyjä, Pirakas, Baro, Barok, Peri, Perid, Pirte, Pirteä, Pirke, Pirkeä, Pirha, Pirhakka, Pirja, Pirjakka, Pirtsa, Pirtsakka, Pirske, Pirskeä, Pirtsakas (pirteä, piristyvä, virkku, kärsimätön, ketterä, nopea, tuittupäinen), Piri, Piris, Piristäjä, Piristelijä, Pira, Pirah, Pirauttelija, Bira, Birai, Birra, Piriseda (sirisijä, nenän päristelijä, turisija, itkijä, kitisijä), Piro, Pirottaja, Pirko, Pirkko, Piroi, Piroitada, Pirsko, Pirskoa, Pirskoja, Pirsku, Pirskua, Pirskottaja, Pirskottelija, Pirskuttaja, Pirskuo, Pirska, Pirsa, Pirsakko (itkuun pillahtelija, varistelija, roiskuttaja, lirauttelija, pärskyttelijä, herkästi itkevä), Pirpa, Pirpana, Pirpale, Pirpe (pienikokoinen, piipertäjä, sipsuttaja, kevyesti liikkuva), Piti, Pitittäjä, Pidhe (ilkkuja, huutelija, haukkuja, ilveilijä),

Pitkä, Pitkällinen, Pitka, Pitkaline, Pika (pitkällään makaava, pitkällään viihtyvä, hidas, verkkainen), Piukku, Piukkua, Piukkuja, Pikku, Pikkuja, Piukka, Piukki, Piukkia, Piuka, Piukah, Piukahtaja, Piukahtelija, Piuku, Piukuttaja, Piukko, Piukkoa, Piugu, Pigu, Pigutada, Pihko, Pihkoa, Pihkoja, Piuksu, Piuksuda, Piukso (napsauttelija, piipittäjä, paukuttelija, puhisija, vinkuja), Poike, Poikke, Poikkeaja, Poikkea, Poikkeus, Poikkeuksellinen, Poiku, Poiga, Poige (voimistuva, vahvistuva, puikkelehtija, hyppijä), Poimia, Poimi, Poimija, Poime, Poimea, Poimo, Poimoa, Poimonen, Poimu, Poimui, Poimuinen, Poimeinen, Poimie, Poimeda, Poimendada, Poim, Poimo, Puoimo, Boaibmo, Buoibma, Buoima (pujottaja, noukkija, kerääjä, punoja, lajittelija, kiinni ottaja, hidas syömään), Pola, Polah, Polahtaja, Polahtelija, Poli, Polisija, Polina, Polis, Polai, Polaija (pulisija, polskija, puuhailija, kahlaaja, kurisevan vatsan omaava), Polo, Poloi, Poloinen, Polloi, Polloin, Poloine, Poloina, Pilo, Piloi, Piloinen (onneton, kurja), Polpa, Polpattaja, Polpo, Polpottaja, Polpe, Bolpa (pälpättäjä, pulisija, vollottaja), Polski, Polskia, Polskija, Polska, Polsku, Polskua, Polskuttaja, Polskuttelija (molskija, loiskija), Poltta, Polttaja, Polte, Poltto, Polttia, Polttiainen, Polttajainen, Polttainen, Polti, Poltikkainen, Polttarainen, Poltikka, Polttoa, Pouta, Poltiainen, Poltiaine, Poltte, Poutta, Poutte, Poutteine, Pelti, Poltsi, Poltsikaz, Peldi, Peldikko, Pele, Pole, Pelea, Poleda, Pala, Pallo, Boalde, Boldi, Boldijas, Pulta, Polta (kiireinen, painelija, vaatija, kärttäjä, iskijä, heittelijä, pistelijä, pistelystä kärsivä, polttelusta kärsivä), Pomi, Pomis, Pomisija, Pomina, Poma, Pomah, Pomahtaja, Pomahtelija, Pomittaja, Bomi, Pomiseda (mumisija, humauttelija, mutisija, murisija, itsekseen puhuva), Pompo, Pompottaja, Pompa, Pomppa, Pomppailija, Pomppi, Pomppia, Pomppija (kumauttelija, paukuttelija, hypähtelijä, lapsi jonka sydän pamppailee), Popo, Popottaja, Popi, Popis, Popisija, Pobi, Pobis, Pobiseda, Bobi (itsekseen puhuva, nopeasti puhuva, käskijä, motkottaja, toruja, kipittäjä, härnääjä, mumisija), Poppa, Poppo, Popa, Poppoa, Poppoja (kuuma, kuumeinen, kipeä, usein itsensä polttava), Popsi, Popsia, Popsija, Popsida (ahnas, imijä, maiskuttaja), Pora, Poraaja, Poru, Pori, Poris, Poriseda (parkuja, itkijä, meluaja, valittaja, moittija, murisija), Porha, Porhaltaja, Porhi, Porhia, Porhija, Porhe, Porhu, Porho (pyyhältäjä, kahlaaja, tarpoja), Pori, Poris, Porisija, Porina, Porah, Porahtaja, Porahtelija, Pora, Poro, Porottaja, Beri, Poriseda, Bora, Pura, Bire, Forr (sorisija, juttelija, parahtaja, kovaääninen, polskija, poksauttelija), Poro, Porottaja, Pora, Porah, Porottada, Poru, Porutada, Porotus (rikkoja, irti päästäjä, hakkaaja, putoaja, pakenija, tärisijä, hytkyjä, särystä kärsivä, huimauksesta kärsivä, nopea, puhaltelija), Porpa, Porpattaja, Porpo, Porpe, Borbo (lörpöttelijä, valittaja), Porsku, Porskuttaja, Porska, Porskua, Porskuja, Porski, Porskuttelija (roiskuttaja, polskuttaja, rehvakas, pärskijä), Posa, Posauttelija, Posahdus, Posah (paukuttelija, molskija), Potki, Potkia, Potkija, Potka, Potkai, Potkaisija, Potku, Pota, Potkie, Potkida, Potktä, Petke, Petkea, Petki, Petkia, Pedga, Petka, Poatka, Pottke, Puotka (potkija, ponnahtaja), Pouka, Poukah, Poukahtelija, Poukko, Poukkoi, Poukkoilija, Pouko, Poukka (hypähtelijä, singahtelija, hyppijä), Poukka, Pouka, Poukku, Poukkua, Poukkuja, Poukuttaja, Poukah, Poukahtaja, Poukahtelija, Poukko, Pouko, Poukoa, Poukoja, Poukta, Poukahtada, Povka (paukuttelija, kolistelija), Pudi, Pudis, Pudistelija, Puri, Puli, Puiste, Puistelija, Puista, Puistatus, Puisse, Puisto, Puistoa, Puissa, Puistaja, Pudistada, Puisa, Puistu, Buste, Potso (ravistelija, vaatija, värisijä, murentelija, lyöjä), Pudo, Pudottelija, Putoi, Putoilija, Puto, Putous, Puo, Puvo, Pudotada, Pudu, Puddo, Putto, Bodo, Bodoi, Bodos, Burre (putoilija, sirottelija, murentelija), Puha, Puhaltelija, Puhallus, Puhaltaja, Puhaldus, Puonto (levähtelijä, puuskuttaja, läähättäjä, itkuun purskahtelija), Puhe, Puhea, Puhke, Puhkea, Puhi, Puhikko, Puhu, Puhuva, Puheva, Puhakka, Puhki, Puhkie, Puha, Puhev, Puhle, Puhlakka, Puhli, Puhlie, Puhla (pulska, pöhöttynyt, mahtava), Puhi, Puhis, Puhisija, Puhina (sihisijä, puhaltelija, suhisija, pauhaaja), Puhje, Puhka, Puhkai, Puhkaisija, Puhko, Puhkoa, Puhkoja, Puhki, Puhke, Puhkne, Puhkahtada, Puhkah, Puhga, Bitski, Bitska (puhkoja, perkaaja), Puhka, Puhku, Puhkua, Puhkuja, Puhki, Puhkia, Puhah, Puhahtelija, Puha, Puhaltelija, Puhko, Puhkoa, Puhkai, Puhkutada, Puhk, Pugo, Pukto, Puski (puuskuttaja, lepäilijä, tuhisija, huokailija, posauttelija, puhkuja), Puhti, Puhtia, Pohti, Puhdi, Puhdikas, Puhk, Puhku, Puhta (tarmokas, voimakas, vauhdikas, pirteä), Puija, Puijaaja, Puijaus, Buija, Puja, Puuja (petkuttaja, yllyttäjä, kehottaja, huijaaja, harhaan johtaja, innostaja, lietsoja, mainittelija, ehdottelija, juksaaja),

Puike, Puikea, Puiku, Puikula, Puikelo (pitkulainen, pyöreä), Puikki, Puikkija, Puikkia, Puikke, Puikkelehtija, Puika, Puikah, Puikahtelija, Puikka, Puihka, Puihko, Puihkoa, Puiga, Puige, Puikle, Buikke (pujottaja, nopealiikkeinen, kiemurtelija, pujahtelija), Puitta, Puiga, Puige, Puitto, Puittoa, Puittoja, Puita, Puitada, Pujte (puikkija, livistäjä, nopea, luikkija, nokkela), Puja, Pujah, Pujahtelija, Poja (hyvä uimari, tiehensä kiiruhtaja), Pujo, Pujoa, Pujottaja, Puje, Pujottautuja, Pujottelija, Puju, Pujuo, Pujoi (pujottaja, sitoja, ahtaja, sulloja, tyrkyttäjä), Puka, Pukah, Pukahtelija, Pugi, Pugis, Pugiseda, Puksa, Puksu (hiiskuja, puhelija, ähisijä, puhkuja), Puke, Pukea, Pukeutuja, Puku, Puki, Pukia, Pukija, Pukeva, Pue, Pugo, Pugoi, Pugoittada, Puge, Pugetada, Poe, Poetada, Puggo, Pukto, Bokka, Bokke, Buji, Buvi (pujottaja, hiipijä, tuppautuja, mielistelijä, ryömijä, punoja), Puksu, Puksuttaja, Puksa, Puksah, Puksahtelija, Pukso, Puksoa, Puksi, Puks (puuskuttaja, muksauttelija), Pula, Pulakka, Pola (pulaan joutuva, puuhailija, touhukas), Puli, Pulis, Pulisija, Pula, Pulikoitsija, Pulauttelija, Pulah, Pulahtelija, Pulina, Pulli, Bula, Bulah, Bulahtada, Bulai, Buli, Puliseda, Pulin, Pulpu, Pulja, Pulka, Pulkahus, Pulke, Pulki (pälpättäjä, vastaan väittäjä, polskuttelija, oksentelija, loiskija, niskuroitsija), Pulja, Puljai, Puljailija, Pulju, Puli, Pula, Pulha (puuhailija, touhuaja, huijaaja, telmijä), Pulle, Pullea, Pulla, Pullakka, Pullu, Pullukka, Pulleva, Pullo, Pulli, Pullis, Pullistelija, Pullakas, Pullas, Bulla, Bullas, Bullai, Bulle (pullea, suun mutristaja, suuttuja), Pulpu, Pulputtaja, Pulppu, Pulpe, Bulbo, Bulbotada, Bulbu, Pulbi, Pulbitseda (pulisija, lörpöttelijä), Pulska, Pulske, Pulskea, Pulskistuja, Pulski (lihava, pyöristyvä, verevä, komea, kaunis), Pulska, Bulska, Pulsku, Bulskahtada (polskija, loiskija), Punne, Punnertaja, Punna, Punni, Punge, Pungertaja (ponnistelija, ahertaja, puurtaja, pingottaja), Puole, Puoleton, Puoletoin, Puolu, Puolueeton (avuton, hillitön, ilkiö, puolueeton), Puolta, Puoltaja, Puolto, Puoltoa (suosija, puolustaja, säestäjä), Puolu, Puolus, Puolustaja, Puoli, Poli, Puollu, Puolis, Puolistada, Pooli, Poolis, Poolistada (puolesta puhuja, puoliaan pitävä, suojelija), Pupu, Puputtaja, Pupe, Pupeltaja, Pupeltelija, Puputada, Pupo, Pappa, Pappaa (epäselvästi puhuva, tiehensä juoksija, puputtaen syövä), Purha, Purho, Purhottaja, Purhu, Purhoa, Purhoja, Burhu, Pura, Puras, Puri, Burz, Borso, Borse (pärskijä, polskija), Puri, Puris, Purisija, Pura, Purina, Pure, Buri, Bure, Bura, Burai, Puristada, Burzo (lörpöttelijä, jupisija, niistäjä, murisija, mutisija), Puri, Puris, Puristelija, Puristus, Puristada (likistelijä, puristelija), Purka, Purkaja, Pura, Purkautuja, Purkaus, Purku, Purko, Purkoa, Purga, Pure, Purge, Purgo, Burge, Borge, Pory, Pury (purkaja, hajottaja, perkaaja, penkoja, tutkija), Purna, Purnaaja, Purne, Purnake, Purno, Purnottaja (valittaja, mutisija, murjottaja, lerppahuuli), Purpa, Purpattaja, Purpatus, Purpe, Burbe, Burbo, Burbotada (lörpöttelijä, marmattaja, murisija, jupisija), Putka, Putkah, Putkahtelija, Putkahdus, Butka, Potsko (puikkija, säikky, hypähtelijä, molskija, tönijä), Putska, Putsko, Putsku, Putskah, Putskahtada (pärskijä, putoilija, paiskija, läimäyttelijä, polskija, kaatuilija), Puuha, Puuhailija, Puuhakas, Puha, Puoha, Puohi, Puohinki, Puohe, Puuja, Puujai, Puujailija (touhuaja, ponnistelija, järjestelijä, hilaaja), Puurta, Puurtaja, Puurte, Puurre, Puurto, Puurtava, Puurtamo, Puuri, Puurie, Purde, Purtki, Purdi (polun tekijä, kahlaaja, etsijä, kaivaja, touhuaja, puskija), Puuska, Puska, Pusku, Puuskuttaja, Puusku, Puuskah, Puuskahtelija, Pusko, Puzga, Puusa, Puis, Puisa, Nuus, Nuusa (nakkaaja, tyrkkijä, huohottaja, puhkuja, puhaltelija, syöksähtelijä, paiskoja, kuorsaaja, käsiään lanteilla pitävä), Puutta, Puutto, Puuto, Puutos, Puute, Putte, Puutte, Putos, Puuttoa, Putto, Puto, Puuta, Pute, Putta, Puta, Pututada, Putus (tarttuja, kajoaja, asettelija, ompelija, sitoja), Puuttu, Puuttua, Puuttuja, Puutu, Putu, Puttu, Puttua, Puuttuo, Puutus, Puute, Puttuda, Putta, Pututada, Puudu, Puude, Puudutus, Putto (tarttuja, juuttuja, tarraaja, koskettelija), Puuttu, Puuttua, Puute, Puuto, Puutos, Puto, Putos, Puuteh, Putu, Putus, Puudu, Puududa, Puudus, Puue, Putto, Puwtu, Puwtus, Putte (uupuva, laihtuva, helposti väsyvä), Puutu, Puutua, Puutuja, Puuttu, Puuntu, Puundu, Puundumus, Puudus, Puudu, Puutunut, Puuduttaja, Pudo (jäykistyvä, tunnoton, turtunut), Pyki, Pykiä, Pykijä, Pyke, Pykö, Pyköä, Pykä, Pye, Pykiö, Pykei, Pykie, Puga (veistelijä, lovittaja, murtumista kärsivä, ihon halkeilusta kärsivä), Pyri, Pyris, Pyristäjä, Pyristelijä, Pyrä, Pyräh, Pyrähtäjä, Pyrähtelijä, Puri, Puris, Puriseda (pärskijä, pudistelija, ravistelija, räpistelijä, rimpuilija, syöksähtelijä),

Pyrski, Pyrskiä, Pyrskijä, Pyrskä, Pyrskäh, Pyrskähtelijä, Pyrsky, Pyrskyä, Pyrske (aivastelija, tirskuja, loiskija, räpsyttelijä), Pysty, Pystö, Pisty, Pystyttäjä, Pussu, Pussus, Pustu, Pissy, Pust, Pustuttada, Pustta, Pistta, Pistu, Pusta, Pissu, Pissua, Pusti, Pisto, Pusto, Pistli (pystyttäjä, rakentelija, hyväryhtinen), Pysty, Pystyä, Pystyvä, Pystyväinen, Pisty, Pistyö (kykenevä, taitava), Pysy, Pysyä, Pysyjä, Pysyttelijä, Pysäh, Pysähtelijä, Pysähtyjä, Pysä, Pisä, Pysäyttäjä, Pisy, Pisyö, Puzu, Puzuda, Pusi, Pezi, Pezo, Pizä, Piza, Pessa, Bisso, Bisa, Pise (pysähtelijä, tyyni, hillitty, kestävä, tarttuja, juuttuja), Pyyle, Pyylevä, Pyyleä, Pyyli, Pyyliä (lihavahko, suurikokoinen), Pyörty, Pyörtyä, Pyörtyjä, Pyörtyilijä, Pyörry, Pörtu, Pörru, Pyörrys, Pyördy, Pörty, Pöördu (eksyjä, huimauksesta kärsivä, pyörittelijä), Pyörtä, Pyörtäjä, Pyörtelijä, Pyörte, Pyörre, Pyörty, Pyörtyä, Pyörtyjä, Pyörtyäinen, Pörtä, Pörtta, Pörta, Pörtas, Pööra, Pöörda, Pööre (pyörtyilijä, pyörittäjä, kääntelijä, kiertelijä), Pyöre, Pyöreä, Pyöri, Pyöriä, Pyörijä, Pyörittäjä, Pyörittelijä, Pyöräh, Pyörähtelijä, Pyörtyilijä, Pyörtäjä, Pyörtä, Pyörty, Pörä, Pöri, Pöriä, Pyörie, Pyöry, Pyörys, Pöru, Pörutada, Pöör, Pööre, Pööris, Pööri, Pööritada, Piero, Pier, Peör, Pierra, Pene, Pywä, Päyo, Pärt, Powa, Peno (pyörittelijä, pyörähtelijä, häärijä, petkuttaja, käännähtelijä, pyöreä), Pähkä, Pähkäi, Pähkäilijä, Pähkääntyjä, Pähki, Pähkiä, Pähkijä (innostuja, suutahtaja, hölmistyjä, jahkailija, pohtija), Päkä, Päkättäjä, Bäki, Bäkä (epäselvästi puhuva, lörpöttelijä), Päli, Pälis, Pälisijä, Pälinä, Pälä, Pälättäjä, Päläh (hälisijä, möläyttelijä, älähtelijä), Pälkä, Pälkäh, Pälkähtäjä, Pälkähtelijä, Pälga, Pälgatada, Pälk, Pälgi (älykäs, kekseliäs), Pälpä, Pälpättäjä, Pälpe, Pälpetädä (lörpöttelijä, hölöttäjä, mökeltäjä), Päri, Päris, Pärisijä, Päristelijä, Päristäjä, Pärä, Pärinä, Päriseda, Paeaerra, Perii (rämistelijä, tärisijä, pärskijä, puhaltelija, ravistelija, nenän pärisyttäjä, pyrähtelijä), Pärpä, Pärpättäjä, Pärpäkkö, Pärpe, Pärpätädä (lörpöttelijä, sättijä, loruilija, suupaltti), Pärsky, Pärskyä, Pärskyttäjä, Pärski, Pärskiä, Pärskijä, Pärskä, Pärskäh, Pärskähtelijä, Pärskyö (aivastelija, korskuja, roiskija, pärisyttäjä, pierijä), Päte, Päteä, Pätevä, Päti, Pätiä, Pätijä, Pätö, Pätöä, Pätöi, Pätöinen, Pättä, Pättävä, Pätie, Pätöine, Pädö, Pädödä, Pädi, Päde, Baetta, Pieota (voimistuva, poloinen, kelvollinen, oiva), Pätkä, Pätki, Pätkiä, Pätkijä, Pättkä, Baeske, Päckä, Peckä, Biedga, Pädke, Biekke (lyhyt, pilkkoja, poimija), Pätkä, Pätkäh, Pätkähtäjä, Pätkähtelijä, Pätkäi, Pätkäisijä, Pätskä (mätkähtäjä, paukuttelija, lätkijä, liikahtelija), Päälli, Päällikkö, Pääli, Päli, Pälikköi, Peälikkö, Piälikkö, Peäli, Piäli, Pälikkö, Pealik, Peali, Päälik (taitava puhumaan, itsevarma, johtajan ominaisuuksia omaava), Pääsy, Peäsy, Piäsy, Päästä, Päästäjä, Pääsiä, Pääsiäinen, Pääsi, Peäsi, Piäsi, Pääsijä, Pässä, Päsö, Peässä, Peäsö, Peäse, Piästä, Piäzu, Päzda, Päzdä, Päsä, Pääse, Pääseda, Pease, Pääs, Päzzo, Baessa (pelastaja, pelastettu, toipuja, kykeneväinen, itsenäinen, vapaudesta pitävä), Päästä, Päästäjä, Päästelijä, Pääste, Pästä, Peäste, Piäste, Peästö, Peässä, Piästä, Piästädä, Pästta, Pästtä, Pässä, Peasta, Pästo, Baeste (hellittäjä, irrottaja, pelastaja, eläinten vapauttaja, lauleskelija), Päättä, Päättäjä, Päättyä, Pääty, Päätyjä, Pääte, Päätös, Päätö, Peätö, Piätö, Päätte, Päättelijä, Peätte, Peäte, Peätös, Piättä, Piättädä, Pättä, Pätö, Pätöz, Peata, Pääti, Peähta (päätöksien tekijä, päättelijä, päihittäjä, arvelija), Pöhkö, Pöhki, Pöhkiö, Pöhö, Pöhi, Pöhis, Pöhisijä, Pöhke, Pöhkeä (hölmö, höperö, lihava, puhisija, puuskuttaja), Pöhlö, Pöhli, Pöhlis, Pöhlistyjä, Pöhlä, Pöhläkkä (lihava, pöhöttynyt), Pöhö, Pöhe, Pöhöttynyt, Pöheä, Pöhöttäjä, Pöhi, Pöhis, Pöhistyjä, Pöhhe, Pöhöi (turvotuksesta kärsivä, tyrmistyjä, yllättyjä, puhisija, rötköttäjä), Pöke, Pökertyvä, Pökertyjä, Pökerö, Pökke, Pökkerö (tuupertuja, tyrmistyjä, pöhkö, tokkurainen), Pökkö, Pökke, Pökkelö, Pökö, Pökki, Pökkijä, Pökkilö, Pökky, Pökkylä, Pökkä, Pöki, Pökkiintyjä, Pökköi (pöhkö, saamaton), Pölhö, Pöljä (hölmö, tollo), Pöllö, Pöllöi, Pöllä, Pöllähtänyt, Pöllämystynyt, Pöll, Pulo, Päll (hölmistyjä, pelästyjä, itsepäinen), Pölpö, Pölpöttäjä, Pölpä, Pölpättäjä, Bölbö, Bölbötada (höpöttäjä, vollottaja, lörpöttelijä), Pölö, Pölönen, Pölöttäjä, Pöli, Pölis, Pölisijä, Pölä, Pöläyttelijä, Pöly, Bölä, Böli (pälpättäjä, kailottaja, mylvijä), Pönkkä, Pönkä, Pönki, Pönkittäjä, Pöngi, Pöng, Pönge, Pönga (sulkija, vangitsija, telkeäjä, pönkittäjä), Pönä, Pönäkkä, Pönäköityjä (tanakka, komea, vahva, kopea), Pöppe, Pöpperö, Pöppö, Pelö (tokkurainen, pöhnäinen), Pörhö, Pörhöi, Pörhöinen, Pörhä, Pörhöttäjä, Pörhi, Pörhis, Pörhistelijä (pörröinen, pöyhistelijä, höristelijä, pulskistuva), Pöri, Pöris, Pöristelijä, Pörrä, Pörä, Pöräh, Pörähtelijä, Böri (höpisijä, pyrähtelijä, mörähtelijä, mutisija), Pörpö, Pörpöttäjä, Pörpä, Börbö, Börbötada (pälpättäjä, mutisija, suupaltti), Pörrö, Pörröi, Pörröinen, Pörröttäjä, Pörri, Börri, Börö (pörröpää, pörröinen), Pötki, Pötkiä, Pötkijä, Pötkie (pakoon juoksija, livistäjä), Pötkö, Pötköttäjä, Pötkä, Pötkäh, Pötkähtäjä, Pötkähtelijä, Pötköttelijä (kellahtelija, makoilija, mätkähtelijä), Pöyhe, Pöyheä, Pöyhi, Pöyhiä, Pöyhis, Pöyhistäjä, Pöyhistelijä, Pöyhö, Pöyhkeä, Pöyhki, Pöyhie, Pöyhäkkä, Pöyhtsi, Pöyhtsiä, Pöyhke (pehmeä, tuuhea, pörheä, ylpeä, pöyhijä, kerskailija), Pöyki, Pöykiö, Pöykki, Pöykkiö, Pöykie, Pöykivö (pöhkö, saamaton), Pöyry, Pöyri, Pöyris, Pöyristäjä, Pöyristelijä, Pöyre, Pöyrö, Pöyröttäjä, Pöyreä, Pöyrie, Pölly (pörrötukkainen, sotkuisa, viluinen, tokkurainen, roiskija, suuttuja, pökertyjä, takkuinen, kylmänarka, uninen, pyörtyilijä, vihastuja, pöpperöinen, aamuäksy),

Raaja, Roaja, Ruaja, Raaji, Raajia, Raaju, Roaju, Ruaju, Raggja, Raggjo (touhuaja, puuhailija, järjestelijä), Raakku, Roakku, Ruakku, Raakkua, Raakkuja, Raaku, Roaku, Ruaku, Raakua, Roakkuo, Roakkoa, Roakko (rääkyjä, raakkuja), Raasi, Roasi, Ruasi, Raasia, Raasija, Raas, Raasu, Roasu, Ruasu, Raasida (repijä, riipijä, murentaja), Raasta, Raastaja, Raasti, Roasto, Roasta, Ruasta, Ruastada, Rastta, Rosto, Raste (raahaaja, raapija, raaputtaja, repijä, riistäjä, riuhtoja), Rahi, Rahis, Rahisija, Rahistelija, Rahina (rahistelija, rapistelija), Raika, Raikas, Raike, Raikea, Raiko, Raikos, Raiku, Raikua, Raikku, Raikkua, Raikaaja, Raja, Rajah, Rajahtaja, Raikuli, Praiku, Praikuo, Raikta, Raiga, Raigu, Raigah, Raigahtada (kovaääninen, kaikujen tekijä, iloluontoinen, kirkuja), Raiska, Raiski, Raiskio, Raisku, Raisa, Rask, Rasku, Raisko, Rasko (parka, rukka, tuhlaaja, lurjus), Raista, Raiste, Raisme (vilusta kärsivä, särystä kärsivä), Raisu, Raisa, Rasa (raju, vallaton, levoton), Raju, Raila, Raili, Railakas, Railakka, Raima, Raimo, Raimakka (villi, voimakas, reipas, hurja), Raksu, Raksua, Raksa, Rakse, Raksauttelija, Raksuttaja, Raksuttelija, Raksatada, Krakso (rasauttelija, rapistelija), Rama, Ramai, Ramaisija, Rami, Ramis, Ramistunut, Ramisija, Ramu (väsynyt, raukea, veltto), Rami, Rama, Ramis, Ramistelija, Ramauttaja, Prama (rämistelijä, rapistelija, helistelijä), Rani (raihnainen), Rapi, Rapis, Rapistelija, Rapistaja, Rapina, Rava, Rävi, Rabi, Rabis, Rabiseda, Gräbzo (rahistelija, rapistelija), Rappi, Rappio, Rappe, Rappivo, Rapne, Räpa, Räpas, Räpastada, Räpane (vaivainen, kelvoton, rähjääntynyt, ryvettynyt), Rapsa, Rapse, Rapso, Rapsoa, Rapsi, Rapsia, Rapsija, Rapsu, Rapsuttaja, Rapsie, Rapsuttada, Raps (rasauttelija, napsuttelija, rapsuttaja, raaputtaja, huiskija, kahmija, läpsijä), Rasa, Rasah, Rasahdus, Rasahus, Raza, Razah, Ruocca (rasauttelija, rätistelijä), Rasa, Rasakka, Rasakko, Rasi, Rasie, Raze, Razed, Rasea, Rase, Raseda, Rassi, Rassee (ripeä, sukkela, veres, hauras, raukea), Rasi, Rasittunut, Rasite, Rasittava, Rase, Rasentaja, Rasendada (uupunut, raukea, hoputtaja, katuja), Rati, Ratina, Radi, Radis, Radiseda, Radin, Ratta (rutisija, murisija, riitelijä), Ratke, Ratka, Ratkai, Ratkaisija, Ratkaisu, Ratki, Ratku, Ratkuo, Ratte, Radga, Ratko, Ratkoa, Ratkoja, Ratkuda, Rakke, Rakko, Ruosske (repijä, ratkoja, katkoja, purskahtelija), Rauha, Rauhallinen, Rauhai, Rauhaisa, Rauhaton, Rauhoi, Rauhoittelija, Rauhoittuja, Rauho, Rauhalline, Rauh, Rauhe, Rauhu, Rauhuz, Rahu, Rahutu, Rahus, Rahudus, Rafe (rauhallinen, tyyni, tyynnyttelijä), Rauke, Raukea, Raue, Rauka, Rauko, Raukoa, Rauki, Raukie, Rauge, Rauges, Raugestada (unelias, voimaton, veltto, hervoton), Rauku, Raukua, Raukuja, Raukuttaja, Raukui, Raukuo, Rauga, Raukle, Raugu, Ruowga, Rouku, Roukua, Rawka (valittaja, mankuja, ruikuttaja, jankuttaja, uikuttaja, metelöitsijä, herättäjä), Rava, Ravaaja, Rapa, Ravau, Ravauttaja, Raba, Rabai, Rappe, Rapped, Rabbo, Rapu, Raputada (ripeä, huitoja, yllättäjä, kahmija, iskijä, ravaaja, ravistelija, pudistelija), Ravi, Ravis, Ravistelija, Ravistaja, Rävi, Ravistada, Rapi, Rapis, Rapistuda (pudistelija, ravistelija, raihnas, laihtunut), Reha, Reho, Rehaus, Rehakka, Rehi, Rehka, Rehu, Rehuda (nauruun purskahtelija, äänekkäästi naurava, rohkea, reipas, roihuava, tulen kaltainen), Rehe, Rehevä, Reheä, Rehvä, Rehentelijä, Rehi, Rehie, Reho, Rehed, Rehva, Rehvakas, Rehvakka, Rehvas, Rehvastelija (uhkea, mahtaileva, pöyhkeä, hilpeä, tuuhea, reipas), Rehki, Rehkiä, Rehkijä, Riehki, Riehkiä, Rehkä, Riehka, Riehkie, Rehkta, Rehk, Rohu, Rohuda, Rohk, Rehka, Riekka (telmijä, peuhaaja, uurastaja, riehuja, huitoja, huiskuttaja, paiskoja, ravisuttaja), Reima, Reimakka, Reimakko, Reimi, Reimie (ripeä, komea, vilkas, puhelias), Relle, Relles, Rellestäjä, Rellestelijä, Relli, Rellittäjä, Rella, Rello, Rellottelija, Rellu, Rillu, Rilluttelija (elämöitsijä, rehvastelija, köllöttelijä, hulttio), Rema, Remakka, Remah (nauruun purskahtelija, maahan rojahtelija, räväkkä, iloluontoinen), Remppa, Rempa, Rempu, Remputtaja, Rempo (heiluttelija, ravaaja, väsynyt, roikkuja, roikottelija, veltto, rämpyttäjä), Remu, Remua, Remuaja, Remui, Remuisa (metelöitsijä, riehuja, telmijä, leikkijä, äänekäs), Rento, Rentoutunut, Rentouttaja, Rentto, Rentu, Renttu, Renta, Rentale, Reta, Retale, Rentukka, Rentta, Ryntty, Ryntte, Rynti (hulttio, retku, resuinen), Repa, Repale, Repaleinen, Riepa, Riepale, Riba (riekaleista pitävä, risoista vaatteista pitävä, vaatteiden rikkoja, poloinen, resuinen), Repi, Repiä, Repijä, Repäisijä, Repä, Revä, Repe, Reve, Repei, Repeilijä, Revi, Revittäjä, Revittelijä, Reväyttäjä, Reppi, Reppiä, Repie, Rebi, Rebittädä, Rebitada, Rebe, Rebes, Rebestada, Reba, Rebad, Rappa (repijä, kitkijä, laulaja, raastaja, raapija, vetäjä), Repo, Repos, Repostelija (sotkija, sorkkija, myllääjä, hutilus), Repsa, Repsah, Repsahtaja, Repsahtelija, Repsä, Repse, Repso, Repsottaja, Repsu (roikkuja, retkottaja, kupsahtelija, pyrähtelijä, juoksentelija, nukahtelija, pilkkijä, kaatuilija), Ressu, Ressukka (raukka, raasu, resuinen, takkuinen, pörröinen),

Retku, Retka, Retkale, Retkua, Retkuja, Retkuttaja, Retko, Retkah, Retkahtelija (heittiö, heiluja, notkuja, retuuttaja, veltto, hytkyttäjä), Rette, Rettelöitsijä, Rettelö (riitelijä), Retu, Reuka, Reukas, Retuinen, Retuine, Retuh, Retuhinen, Retuhine, Redu, Reo, Reutu, Reutus, Reotu, Reotus, Reus, Reustada (likainen, kurainen, soimaaja), Retu, Retuuttaja, Retus, Retustelija, Reto, Retos, Retostelija, Reta, Retale, Räto (raahaaja, roikottaja, pudistelija, ravistelija, raahustaja, kerskailija, syyttäjä), Retva, Retvakka, Retvana (notkea, taipuisa, veltto, huonoryhtinen, laiskuri), Reuha, Reuhaaja, Reuhakas, Reuho, Reuhoa, Reuhoja, Reuhka, Reuhottaja, Reuhto, Reuhtoja, Reuhtoa, Reuto, Reutoa (räyhääjä, riehuja, telmijä, touhukas, riuhtoja, rempseä, huolimattomasti pukeutuva), Riehu, Riehua, Riehuja, Rieha, Riehaantuja, Riehakas, Riehakka, Riehuo, Riehakko, Rieho, Rehu, Rehuda (telmijä, leikkijä, rehkijä, villi, keikkuja, heiluja, hillitön, itkijä, nauraja, pörröinen, röyhkeä, ahkera, kiivas, liehuva, leiskuva, tulen kaltainen), Rieka, Riekale, Reika, Reikale, Reka (repaleissa kulkeva, rikkinäisissä vaatteissa viihtyvä, roikale), Riekku, Riekkua, Riekkuja, Rieku, Riekua, Riekuja, Rieka, Riekko, Riekkuo, Prieku, Riegu, Riegus, Riegustada, Riekka (telmijä, riehuja, roikkuja, keinuja, huutaja, parkuja, vallaton, keikkuja, riippuja), Riemu, Remu, Riemui, Riemuisa, Riemukas, Riemuitsija, Riema, Riemas, Riemastuja, Riemakka, Room, Roomu, Roomus, Roomustada, Rem, Riebmo, Rieibmo (ilakoitsija, metelöitsijä, riehuja, reipas, rivakka, iloinen, ihastuja, innostuja, roihuava, liekehtivä, tulen kaltainen), Riena, Rienaus, Reena (riitelijä, parjaaja, loihtija, loitsuista pitävä), Rientä, Rientäjä, Rietä, Riento, Rike, Riente, Rige, Rigeh, Rigehtida, Riende, Riendo (kiiruhtaja, puuhailija, nopea), Riepo, Riepottaja, Riepottelija, Riepoi, Riepoa, Riebu, Riebutada, Riepsa (retuuttaja, raahaaja, suututtaja, retkottaja, puistelija, kiusoittelija, hyväilijä, roikkuja, riuhtoja, hypähtelijä, viskoja, tönijä), Riepu, Repu, Rieppo, Rietu, Riemu (raukka, räsyistä pitävä, räteistä pitävä, huiveista pitävä), Rietta, Rieta, Rietas, Rietastelija, Reta, Retas, Riette, Riettes (ilkiö, rähmäsilmäinen, riesa), Riippu, Riippua, Riippuja, Rippu, Rippua, Riippa, Rippa, Riippi, Riiputtaja, Riipu, Ripu, Riipus, Ripustaja, Ripus, Rippuo, Rippi, Rippuda, Ripne, Ripe, Riiputada, Reppa, Rivi, Riva, Ribi, Riba, Ribai, Ribbo (roikottaja, ripustaja, roikkuja, laahaaja), Riistä, Riistäjä, Riisto, Risto, Riistoa, Riista, Riiste, Riiska, Riistäytyjä, Ristä (tempoja, kiskoja, anastaja, raapija, purkaja, ratkoja, repijä), Rikko, Rikkoa, Rikkoja, Riko, Rikos, Rikollinen, Rikku, Riku, Rike, Rikki, Rikkuo, Rikka, Eiko, Rikta, Rikkuda, Rika, Rikkos, Rikolaz (särkijä, murskaaja, rauhan häiritsijä, taikoja, tärvelijä, sääntöjen rikkoja, omapäinen), Rimppa, Rimppana, Rimpo, Rampe, Rampo (pitkäsäärinen, heiveröinen, paljain jaloin juoksentelija, pienissä vaatteissa kulkija), Rimpu, Rimpui, Rimpuilija, Rimmu, Rimpua, Rimpo, Rimpoilija (vastaan panija, riuhtoja, kiipeilijä, heiluttaja), Rinku, Rinkua, Rinkuja, Rinkuo, Ringu, Ringuda, Rinkta (kiljuja, kirkuja, tiuskija), Ripi, Ripis, Ripisijä, Ripistäjä, Ripistelijä, Ripa, Riva, Ribi, Ribis, Ribiseda (rapistelija, roiskuttelija, viskoja, repijä, raapija), Ripo, Ripottaja, Ripottelija, Rippo, Rippoa, Ripe, Ripeksijä, Rippu, Rippua, Ripu, Ripoi, Ripottada, Roppa (sirottelija, tiputtelija, kädellä pyyhkijä), Ripsa, Ripsi, Ripsiä, Ripsijä, Ripsu, Ripsua, Ripso, Ripsoa, Ripsuttaja, Ripsta, Ripsutada, Ripso, Ripse (huiskuttaja, luutija, silmien räpsyttelijä, silmien liikuttelija, pirskottelija, reippaasti liikkuva, ravistelija), Ripu, Ripa, Ripakka, Rippe, Rippla (vatsatautinen, likainen, löysävatsainen), Risa, Risauttelija, Risah, Ritsa, Riza (kirskuttaja, rasauttelija), Riti, Ritis, Ritisijä, Ritistelijä, Priti, Rita, Riitta, Ritinä, Ritsi, Ratta (rutistelija, ratkoja), Ritva, Rihva, Rilva, Ritvakka, Ritv, Ridva (hento, notkea, norja, taipuisa, oksamaisen ruumiinrakenteen omaava), Riuhto, Riuhtoja, Riuhta, Riuhtaisija, Riuha, Riuhtu, Riuhtuo (kiskoja, nykijä), Rivo, Rio, Rijo, Riivo, Riva, Rivas, Rivos, Rivous, Rive, Rivetada, Reo, Reos, Reostada, Rove (pahankurinen, heittiö, roskaaja, ryvettynyt), Rohi, Rohis, Rohisija, Rohistelija, Rohina, Rohiseda (köhijä, rahistelija, rämäkällä äänellä puhuva, rämäkästi naurava), Rohmu, Rohmi, Rohmia, Rohmija, Rohmua, Rohmuaja, Rohmo, Rohma, Rohmakka, Rohmakas (lurjus, ahne, suurikokoinen, rivakka, huolimaton), Rohti, Rohtia, Rohtija, Ruohti, Ruohtie, Ruohtida, Rohtta, Rohttä, Rohtsi, Rohtsia, Rosti, Roaste, Roastel (uskalias, aikaansaapa), Roihu, Roihua, Roihuaja, Roiha, Roihah, Roihahtaja (kiivas, tulistuja, tulen kaltainen), Roika, Roikamoinen, Roiku, Roikua, Roikuja, Roja, Rojakka, Rojo, Rojottaja, Roiko, Roikoa, Rojakko, Roiga, Roikada, Roina (metelöitsijä, paukuttaja, hakkaaja, jyskyttäjä, kovaa laulaja, kovaa huutaja, parkuja, kirkuja, mylvijä),

Roikkua, Roikkuja, Roikku, Roiko, Roikottaja, Roikuttaja, Roiku, Roikka, Roikale, Roika, Roja (riippuja, veltto, makailija), Roima, Roimakka (reilu, reipas, vahva), Roimi, Roimia, Roimija, Roima, Roimie, Roimu, Roimutada, Roivi, Roivia, Roivija, Roiva, Roivai, Roaiva (hutkija, paiskoja, sivaltaja, läimäyttelijä, oven jyskyttäjä, heittelijä, heiluttaja), Roisi (siivoton, metelöitsijä), Roisku, Roiskuttaja, Roiskuttelija, Roiske, Roiski, Roiskis, Roiskija, Roiska, Roisku, Roiskuo, Ruoisko, Ruoiska, Rojska (roiskuttaja, hutkija, veteen kaatuilija, läimäyttelijä, puistelija), Roisto, Roistu (pitkä, vetelys, laiha), Roitto, Roitti, Roittu, Roito, Roid, Roiu, Roidu, Roidus (räsyinen, likainen, lurjus), Roja, Rojah, Rojahtelija, Rojo, Rojatada, Roika, Roiti, Roitia, Roide (kaatuilija, paiskoja, pitkälleen heittäytyjä, rojahtelija, piiskaaja), Rome, Romo, Romottaja, Romi, Romie, Romssu, Rompsu, Rompsi, Romsi, Romsku (loistava, kasvot punaisena hehkuva, tulesta pitävä, tulen lähellä viihtyvä), Romi, Romis, Romistelija, Roma, Romauttelija, Rome, Romei, Romeikko, Romea, Rompsa, Romah, Romakka, Romahtada, Romai (kaatelija, sortaja, römeä-ääninen, helistelijä, kumistelija, metelöitsijä), Romu, Romo, Romoluinen, Romuluinen, Romuttaja (suuri, kömpelö, isoluinen), Ronkki, Ronkkia, Ronkkija, Ronkka, Ronkkie (kaivelija, tonkija, sorkkija), Ronkku, Ronkkua, Ronkkuja, Ronku, Ronkua, Ronkuja, Ronko, Ronkottaja, Ronk, Ronga, Roango, Roagge, Roange, Runka (raakkuja, käheä-ääninen, karkea-ääninen), Ropi, Ropis, Ropistelija, Ropina, Ropa, Ropaus, Rovi, Roba, Robah, Robahtada, Robe, Robei, Robi, Roappa (rapistelija), Ropsi, Ropsia, Ropsija, Ropsa, Ropsah, Ropsahtelija, Ropsu, Ropsuttaja, Ropse, Ropsie, Ropsta, Ropsida, Ropsis (hutkija, lakaisija, lampsija, hutiloitsija, notkea, riuska, kolistelija, läpsijä), Rote, Roteva, Roto, Rotova, Rotva, Rute, Ruteva, Rota, Rotakka, Roito, Roitova (kookas, reipas, riuska, rivakka), Roti, Rotis, Rotistelija, Proti, Rodi, Rodis, Rodiseda, Rotikko (ratistelija, rutistelija, moittija, naksuttelija), Rotko, Rotkottaja, Rotkah, Rotkahtelija, Rotku, Rotkua, Rotkuja, Rotkale, Rotka, Rotsko, Rotskoa, Rotska, Rotskahtada, Roske, Roacke, Roaska, Roaske, Roatko (veltto, rötköttäjä, roikottaja, lampsija, heiluja, rymistelijä, naksuttelija), Rousku, Rouskua, Rouskuttelija, Rouska, Rouskuttaja, Rouski, Rouskia, Rouskija, Rouske, Rousko, Rouskoa, Rouskah, Rouskahtada, Roawske, Röysky, Röyskä, Röyski, Röyskiä, Röyskijä, Röyske (rouskuttaja, röyhtäilijä, narskuttaja, räsäyttelijä), Ruhjo, Ruhjoa, Ruhjoja, Ruhje, Ruhju, Ruhjuo (runnoja, rehkijä, rähjääntynyt), Ruhmo, Ruhmu, Ruhmi, Ruhmii, Ruhmoa, Ruhma, Ruhmoja, Ruhmda (syömäri, survoja, telmijä, rymistelijä, kuhnija, ahmatti), Ruhmu, Ruhmus, Ruhmuska, Ruhmui, Ruhmuinen, Ruhma, Ruhmahinen, Ruhmahine (kuhmuinen, ryppyinen, näppyläinen), Ruika, Ruikku, Ruikki, Ruikkia, Ruikkija (ripuloitsija, oksentelija, sylkijä), Ruiku, Ruikuttaja, Ruika, Ruiga, Ruigutada, Ruigu (valittaja, vaikertaja, mankuja, kärttäjä), Ruina, Ruinaaja, Ruihna (ruinaaja, mankuja, valittaja, vinkuja), Ruipe, Ruipelo, Ruippa, Ruippana (laiha, pitkä, hintelä), Ruisku, Ruiska, Ruiskuttaja, Ruiski, Ruiskia, Ruiskija, Ruisko, Ruiskoa, Ruiskeh (roiskuttaja, huiskija, viuhtoja, sylkijä), Rujo, Ruja, Ruju, Roja, Rojas (ontuva, rampa, heikko), Ruko, Rukoi, Rukoilija, Ruku, Rukous, Rukoustaja, Rukovus, Rohko, Rokka, Rokkadus (pyytelijä, anelija), Rumi, Rumis, Rumistelija, Ruma, Rumauttelija (kolistelija, rymistelijä), Runno, Runnoa, Runnoja, Runto, Runne, Runtelija, Runte, Runtu, Runna, Runni, Runde (ruhjoja, sulloja, rutistelija, ponnistelija, raahaaja), Runta, Runtta, Runttaaja, Runte, Runtelija, Runtti (ahtaja, nakkelija, mättäjä, paiskoja), Ruoja, Ruoju, Ruojake, Ruojanen, Roja, Roe, Rooja, Roojanen, Roojane, Roojas, Roojastada (ryökäle, rumia puhuva, likaaja, ryvettynyt), Ruopi, Ruopia, Ruopija, Ruopa, Ruopu, Ruopie, Ruopo, Ruopoi, Ruobe, Roopi, Roopida, Roop, Roobi, Ruoppa, Ruopua, Ruope (rapsuttaja, kuopija, raapija, rikkoja, kutittaja, repijä), Rupa, Rupattelija, Rupattaja, Rupe, Rupajaja, Rupi (lörpöttelijä, moittija, nopeasti puhuva), Rupsa, Rupsah, Rupsahtanut, Rupsahtelija (kupsahtelija, putoilija, kaatuilija), Rusa, Rusauttelija, Rutsa, Rutsakka, Rudza, Rudzah, Rudzahtada, Ruse, Rusentaja (paukuttaja, katkoja, naristelija, kitisijä), Ruse, Rusentaja, Rusentelija, Rusu, Rutse, Ruzu, Rusuda, Ruzzo, Ruts, Rutsu, Rocco, Rocce (murjoja, silppuaja, puristelija, painelija), Rusi, Rusikka, Ruska, Rusikoitsija, Rusikas, Ruisk (murjoja, mukiloitsija), Ruska, Rusku, Ruskua, Ruskuja, Ruske, Ruskuttaja, Rutsko, Rutskoa, Rutsku, Rutska, Rutskada (rutistelija, narskuttelija, rusauttelija, riehuja), Ruti, Rutis, Rutistaja, Rutistelija, Rutina, Rutsa, Rutsi, Rudi, Rudis, Rudiseda, Ruta, Rutai, Rutaisija (rutistelija, narisija, kitisijä, narskuttaja), Rutka, Rutkah, Rutkahtaja, Rutkahtelija, Rutku, Rutkale, Rutko (rojahtelija, lihava, laiska, rötköttäjä, retkottaja),

Ryhe, Ryhevä, Ryhä, Ryheä (rehevä, tuuhea), Ryki, Rykiä, Rykijä, Rykä, Rykäisijä, Ryittä, Rykimä, Ryillä, Ryji, Ryvi, Rykie, Rugi, Rugdä, Rykidä, Rakka (yskijä, rykijä), Rymi, Rymis, Rymistelijä, Rymä, Rymäyttelijä, Ryminä, Rymy, Rymäkkä, Ruma, Rumi, Rume, Rumes, Ryme, Rymes (mellastaja, rymistelijä, tungeksija), Rynky, Rynkyttäjä, Ryngä, Rungä (jyskyttäjä, tempoja, riuhtoja, rynnijä), Rype, Rypeä, Rypö, Rypöä, Ryve, Ryvettäjä, Rypi, Rypiä, Rypijä, Rypie, Rybö, Rubö, Ruve, Rupe, Rybe, Rube, Ruvetada (piehtaroija, kylpijä, pulikoitsija, rämpijä, ryömijä, tyrkkijä, likainen), Ryppy, Ryppyi, Ryppyinen, Rypy, Rypi, Rypis, Rypistelijä, Rype, Rip, Rypu, Ruppu, Ruppi, Rupi, Rupu (rypistelijä, käsiä nyrkkiin puristelija, kyyristelijä, käpertyjä, ryppyinen, kurttuinen), Rysky, Ryskyä, Ryskyttäjä, Ryskä, Ryski, Ryskiä, Ryske, Ryskeä (kinastelija, tiuskija, ryskyttäjä, paukuttaja), Rysy, Rysi, Ruse, Rusa, Ruskle, Rassa, Racca (metelöitsijä, ryskyttäjä, tyrkkijä, rimpuilija, puuhailija, ponnistelija), Rysä, Rysäh, Rysähdys, Rysäyttäjä, Rysäyttelijä, Ryse (ryskyttäjä, heiluttaja), Ryti, Rytis, Rytistelijä, Rytinä, Ryty, Rytä, Rytäkkä, Rytyyttäjä, Rytsi (metelöitsijä, kolistelija, tärisyttäjä), Rytky, Rytkö (likainen, ryysyinen, isokokoinen, laiska), Rytky, Rytkyä, Rytkyjä, Rytkyttäjä, Rytkä (heiluja, notkuja, ravistaja, tiuskija, retuuttaja, kompastelija), Ryystä, Ryystäjä, Rystä, Ryyste, Ryysteä, Ryysy, Reslo, Rislo, Ryysä, Ruusa, Ruusta (hörppijä, niiskuttaja, niistäjä, yskijä, kakistelija), Ryöki, Ryökijä, Ryökiä, Ryökä, Rökä, Ryögä, Rökki, Rökkiä, Rökkijä, Rööki, Röökida, Rööga, Röögatada (röyhtäilijä, parkuja, rääkyjä), Ryökä, Ryökäle (heittiö, vetelehtijä), Ryömi, Ryömiä, Ryömijä, Ryömä, Ryömy, Römi, Römiä, Rumi, Rymi, Ryömie, Ryömö, Rooma, Rööma, Roomaja (konttaaja, rämpijä, tarpoja, röhöttäjä, veltto), Ryönä, Ruona, Ryönäinen, Ryöne (likainen, peseytymistä inhoava, roskaaja), Ryöpsä, Ryöpsähtelijä, Ryöpsy (syöksähtelijä, roiskuttelija, purskahtelija, ryystäjä), Ryöpy, Ryöpyttäjä, Ryöppy, Ryöpä, Ryöpäyttäjä, Ryöpäkkä, Ryöppä (pärskijä, roiskija, nopeasti liikkuva, hätäinen), Ryöstä, Ryöstäjä, Ryöste, Ryöstelijä, Ryöstö, Röstä, Röstö, Ryösteä, Röstta, Rössä, Ruusta, Risto, Rysto, Rieste (riistäjä, nappaaja, anastaja, repijä, kitkijä, nyhtäjä, tempoja, haalija, raahaaja), Rähi, Rähis, Rähisijä, Rähinä, Rähä, Rähäkkä, Rähäh, Rähy (moittija, riitelijä, köhäinen, röhisijä, ärisijä), Rähjä, Rähjääjä, Rähjäi, Rähjäinen, Rähjääntynyt, Rähje, Rähjeä, Raehje, Rehju, Rehjus, Rehjo, Rehja (raihnas, rehkijä, rämpijä, likainen, meluaja, vetelehtijä, raahustaja), Rähmi, Rähmiä, Rähmijä, Rähmä, Rähmäkkä, Rähmy, Rähmys, Rähme, Rähmeä, Rähmida, Rähmikas (rämpijä, ryömijä, konttaaja, vetelys, rohmuaja, innokas), Rähmä, Rähmänen, Räämä, Rääme, Reäme, Riäme, Rähmi, Rähmiä, Rähmijä, Räämi, Reämi, Riämi, Räämiä, Rämy, Rämä, Reämä, Riämä, Rähmis, Riäzme, Rähmäs, Rähmästuda, Rähm, Rähma, Rähmane, Rääma, Räämas, Rähkä, Rähkäle, Rähk (rähmäsilmä, likainen, roikale), Räikä, Räikkä, Räike, Präickä, Räikeä, Räikky, Räigä, Räig, Räikta, Räika (meluaja, paukuttelija, läimäyttelijä, jyskyttäjä, kirkuja, huutaja), Räiskä, Räiskijä, Räiskäh, Räiskähtelijä, Räiski, Räisky, Räiskyttelijä, Räiskyä, Räiskyjä, Räiske, Räiskäle, Räiskeä, Räiskyö, Raeske, Reäska, Reacka, Rätskä (paukuttaja, rähisijä, roiskija, räkättäjä), Räjä, Räjäh, Räjähtänyt, Räjäyttelijä, Räjjä, Räjjähös, Räja, Räjahtada (paukuttelija, räsäyttelijä, räiskijä, jyrähtelijä), Räki, Räkittäjä, Räkö, Räkki, Räke, Räkke, Räkkevys, Räkittada, Räka, Raeaeha, Reäkka, Räkä, Räky, Räkkä (kuumaverinen, hikoileva, helteestä pitävä, helteestä kärsivä), Räkä, Räkättäjä, Räky, Räkättä, Räki, Räissä, Präki, Rägi, Rägin, Räga, Rägi, Rägis, Rägiseda (nauraja, ilkkuja, käkättäjä, parkuja, lörpöttäjä), Rämi, Rämis, Rämistelijä, Rämä, Rämäkkä, Räme, Rämeä, Rämie, Rämy, Rämäh, Rämähtada, Rämu (kolistelija, melskaaja, rämeä-ääninen), Rämpi, Rämpiä, Rämpijä, Rämpä, Räbo (liukastelija, kaatuilija, mätkähtelijä), Rämpy, Rämpyttäjä, Rämpä, Rämpäkkö, Rämppä, Rämpe, Rämpäkkä (rämisyttäjä, lörpöttelijä, suulas), Rämä, Rämö, Rämy, Rämäkkä, Rämi, Rämie, Räm, Rämu (rähjäinen, siro, laiha), Ränky, Ränkyä, Ränkyjä, Rängä, Ränkyö, Ränkä, Rängy, Ränktä, Rängu, Rienga, Rinku, Rinkua, Rinkuja, Ronku, Ronkua, Ronkuja, Rango (rääkyjä, parkuja, kiljuja, ärjyjä, kirkuja), Ränsi, Ränsis, Ränsistynyt, Ränsty, Ränsä, Ränssä, Ränstä, Ränsiä, Ränsijä, Ränsy, Ränti, Räntty, Räntti, Räntä, Räntsi, Räntsa, Räntsatada, Räntsakas (huonokuntoinen, tärvelijä, sotkija, ryhditön), Räpe, Räpeä, Räpä, Räpäkkä, Räbe, Räbed, Räpa, Räpakas, Räpi, Räpäle, Räpelö, Räppä, Räpy, Räbu, Räpälä, Räba (hintelä, huolimaton, siivoton, ripeä, resuinen), Räpi, Räpis, Räpistelijä, Räpinä, Räpe, Räpeikkö, Rävi, Räba, Räbi, Räbiseda, Räbis, Räbu (rapistelija, räpättäjä, räpsyttelijä, rämistelijä), Räpsy, Räpsyttelijä, Räpsi, Räpsiä, Räpsijä, Räpsä, Räpsa, Räps, Räpsu, Räpsähus, Repsi, Rafca, Reäpca (räpyttelijä, läpsyttelijä, nyhtäjä, kourija, koskettelija, läpsijä, kiskoja, nykijä, taputtelija),

Räpy, Räpyttäjä, Räpyttelijä, Räpäys, Rävä, Räväyttäjä, Räpä, Räpiköitsijä, Räpi, Räpe, Räpeltäjä, Räpeltelijä, Räbä, Räpa, Räpatada, Räbe, Repto, Räppe, Rip, Rep, Repi, Repä, Repy (taputtaja, läpyttäjä, räpsyttelijä, värähtelijä, räpiköitsijä, resuinen, pyristelijä, ravistelija), Räpä, Räpättäjä, Räpäs, Räpätada, Räpa (pälpättäjä, hävytön, suupaltti), Räsä, Räsänen, Räsäkkä, Räza, Räzah, Räzahtada, Räzai, Räze, Räzeleda (paukuttaja, jaarittelija, kivahtaja, kirmaaja), Räti, Rätis, Rätistyjä, Rääti, Rätti, Rättä, Rätö, Rätös, Rätsi, Rätsä, Rätsäkkä (reppana, pienikasvuinen, riitaisa), Räti, Rätis, Rätistäjä, Rätistelijä, Präti, Rätinä, Rätineh, Rädis, Rädi, Rädiseda, Rädin (meluaja, ryskyttäjä, päristelijä), Rätki, Rätkiä, Rätkijä, Rätkä, Rätkäh, Rätkähtäjä, Rätkähtelijä, Rätky, Rätke, Rätkeä, Rätskä, Rätske, Rätskeä, Rätskähtada, Riecka, Raeske, Raetka (mätkijä, hutkija, roiskija, viskelijä, tiuskija, ärähtelijä, räkättäjä), Räyhä, Räyhääjä, Räyhnä, Rähvi, Rähvä, Räve (rähisijä, äänekkäästi puhuva, äänekkäästi naurava, meluaja, kinastelija), Räyky, Räykyttäjä, Räykky, Räykkyä, Räykkyjä, Räykkyö, Räuko, Räug, Räukto (haukkuja, meluaja, paukuttaja, itkijä, rääkyjä), Räyski, Räyskijä, Räysky, Räyskä, Räyske, Räusa, Räuska, Räiskä (ärjyjä, räkyttäjä, tiuskija, mekastaja), Räyty, Räytyä, Räytyjä, Räity, Räytyö, Räidi, Räidida, Räyky, Räykyä, Räyke, Räykeä, Räyki, Räykie, Räykky, Räysty, Rääty, Reäty, Riäty, Räätyä, Räätä, Reätä, Riätä (uupuva, hiipuva, notkea, roihahtava, tulen kaltainen), Rääky, Rääkyä, Rääkyjä, Rääkky, Rääkkyä, Rääkkyjä, Rääkkä, Reäkkä, Riäkkä, Räkki, Räkkiä, Räkkijä, Reäky, Reäkyö, Riäky, Riägy, Rägu, Räga, Rääki, Reäki, Riäki, Rääkida, Rääk, Raekko (parkuja, rääkyjä, meluaja, itkijä, huutaja), Rääpi, Reäpi, Riäpi, Rääpiä, Rääpijä, Rääppi, Rääppiä, Rääppijä, Reäppi, Reäppie, Riäppi, Räppi, Räppiä, Rääpe, Reäpe, Riäpe (ronkkija, hutilus, raapija, kaapija, rehkijä), Rääpy, Rääpys, Räpy, Reäpy, Reäpö, Reäpöi, Riäpy, Riäpyz, Riäpö, Riäpöi, Räpu, Räpuz, Rääbi, Rääbis, Rääbu, Rääbus, Repso, Repsoz, Rääppö, Reäppö, Riäppö, Raeva, Raevas (pienikokoinen, heikkokuntoinen), Rääpä, Rääpäle, Reäpä, Reäpäleh, Riäpä, Räpä, Räpäle, Rääpi, Rääpäkkä, Reäpi, Reäpäkkä, Riäpi, Rääba, Rääbakas, Rääbu, Rääbus (ryysyinen, repaleinen, surullinen, lyyhistyjä, rääväsuu), Räätä, Reätä, Riätä, Rääty, Reäty, Riäty, Räätyä, Räätyjä, Reäte, Reäteä, Räädi, Rääditada (lämmöstä pitävä, lämmöstä kärsivä, kuumaposkinen, kuumeinen), Räävä, Räävi, Rääviä, Räävijä, Räävitön, Reävä, Riävä, Räämä, Reämä, Riämä, Reämi, Reämis, Reämiskö (suurisuinen, soimaaja, hävytön, parkuja, kirkuja, itkijä, jalat harallaan istuva), Röhi, Röhis, Röhisijä, Röhinä, Röhiä, Röhijä, Röhä, Röhö, Röhöttäjä, Röhäh (köhisijä, rahistelija, rykijä, röhnöttäjä, jököttäjä), Röhki, Röhkiä, Röhkijä, Röhkä, Röhky, Röhkyä, Röhkö, Röhke, Röhkie, Röhkädä, Röhktä, Röhti (murahtelija, köhijä), Rökä, Rökkö, Rökö, Rököi, Rökkä, Rökkäi, Rökkäinen, Rökköinen, Rököttädä, Rököttäjä, Rokki (kärttäjä, kinuaja, kiihkeä), Röme, Römeä, Römevä, Römä, Römäkkä, Römi, Römie (matalaääninen, möreä-ääninen, iso, kömpelö), Römi, Römis, Römistelijä, Römy, Röminä, Römä, Römäh, Römähtäjä, Römähtelijä, Röme, Römeä (römeä-ääninen, rymyäjä, remuaja, riemuitsija), Rönky, Rönkyä, Rönkyjä, Rönkä, Rönkyö, Rönkäh, Röngy, Rönkta, Rönga, Röngah, Röngahtada (karjuja, mylvijä, kiljuja), Rötkö, Rötky, Rötkylä, Rötkä, Rötkäle, Rötkäleh (retku, ryysyinen, resuinen), Rötkö, Rötköttäjä, Rötkäh, Rötkä (laiska, lojuja, röhöttäjä, retuuttaja, pötköttelijä), Rötö, Rötös, Rötöstelijä, Rötöskä (kolttosten tekijä, huolimaton, siivoton, rehkijä), Röyhe, Röyheä, Röyhevä, Röyhelö, Röyhy, Röyhä, Röyhi, Röyhis, Röyhistelijä, Röyhentelijä, Röyhky, Reyhi, Reyhie, Reyhä, Reyhäkkä, Reyhö (pöyhkeä, mahtailija, iloinen, pörröinen, reipas), Röyhtä, Röyhtäilijä, Röyhde, Röystä, Reyhtä, Reystä, Roha, Rohatada, Röhtä, Reudlo, Rieudla, Röyhki, Röyhkiä, Röyhkijä, Röyhkä, Röyhkö, Röyhke, Röhkä, Röyhä, Röyhi, Röyhiä, Röäyhy (röyhtäilijä), Röyky, Röykyttäjä, Röykä, Röyke, Röykke, Röykkeä (ryskyttäjä, tempoja, ravistelija, yskijä, rykijä), Röy, Röykä, Röyki, Röykiä, Röykijä, Röygä, Röuga, Roo, Rooga, Roogatada, Raew, Raewge, Raewgo, Rev, Revko, Räy, Räyvi, Reäv, Reävva (röyhtäilijä, rykijä, röhkijä, yskijä, köhäinen),

Saalo, Soalo, Sualo, Saaloa, Saaloja, Saalota, Sadda (huohottaja, läähättäjä), Saapu, Saapua, Saapuja, Soapu, Suapu, Saavu, Saavuttaja, Saavutus, Sautta, Soavu, Soavus, Suavu, Suabu, Suabuttada, Sabu, Sabutada, Savu, Saabu, Soabu, Savo, Sajo, Sajovo (kurkottelija, havittelija, tavoittelija, saapuja), Saarna, Saarnaaja, Saarnas, Sarna, Soarna, Suarne, Suarna, Sarn, Sarna, Sarnane, Sarnanen, Saarnaine, Saarnainen, Sardne, Sardno, Sorni, Sarnay (kaunopuheinen, hellittelysanoista pitävä, loitsuista pitävä, puhelias, satujen kertoja, saduista pitävä), Saarta, Soarta, Suarta, Saartaja, Saarrettu, Saarro, Soarro, Suarro, Saarros (piirittäjä, ympärillä pyörivä), Saatta, Saattaja, Saatto, Saattu, Saate, Saattelija, Soate, Suate, Satta, Satto, Soatto, Soattoa, Suatto, Suatta, Suattada, Saata, Soata, Suata, Saade, Saatu, Soatu, Suatu, Saatus, Soto, Satte, Savto, Safto, Sokte, Sukte, Suti, Sutini (seuraaja, miellyttäjä, sitkeä), Sada, Sadattelija, Sadatus, Saja, Sajatada (kiroilija), Sahi, Sahis, Sahisija, Sahu, Sahai, Sah, Sahune, Sahunen, Sahiseda (suhisija, sähisijä), Sali, Salia, Salija, Sale, Cuolla, Salla, Szil, Szila, Szilfa (halkoja, pilkkoja, kiskoja, lohkoja, uurtaja, työstä pitävä), Salske, Salskea, Salkki, Sale, Saleva, Salea (hoikka, pitkä, siro), Same, Samea, Sama, Samakka, Samera, Samero, Sameri, Sameriainen, Samentunut, Sami, Samie, Samme, Zumi, Zumit, Zumid (siivoton, sotkuinen, käheä-ääninen), Samma, Sammaltaja, Sammal (sopertaja, änkyttäjä), Sammu, Sammua, Sammuja, Sammuttaja, Sammuo, Sambu, Sambuda, Sampta, Samu, Samuda (heikentyvä, hengitysvaikeuksista kärsivä), Samo, Samoilija, Samoi, Samu, Sammu, Samm, Samb, Sam, Samud, Lamo, Tomo, Sum, Som, Sumo, Sumoy (vaeltelija, kiertelijä, juoksija, harppoja, askeleiden ottaja, hiipijä, hypähtelijä), Sana, Sanoa, Sanoja, Sano, Sanai, Sanailija, Sanottaja, Sanaton, Sanainen, Sena, Sona, Sadne, Szo (sanailija, loitsija, lupailija, luvattu, lupauksista kiinni pitäjä, ilmoittaja), Sankka, Sanke, Sankea, Sanka, Sange, Sanki, Sankie, Sangei, Sanged, Sangdo, Sagga, Saggai (lihava, synkkä, tuuhea), Sano, Sanoa, Sanoja, Sanoma, Sanno, Sannoa, Sanu, Sanuo, Sane, Sanoda, Sena, Sonu, Sonum, Sento (lausuja, selittäjä, soimaaja, kertoja, loitsija, lumoaja), Sara, Saras, Sarastuja, Sarastus, Sarastos, Sarana, Sära, Säre, Säredä, Sora, Cuorri, Saerra, Saerrad (loistava, säihkyväsilmäinen, päivän kaltainen), Satu, Satui, Satuilija, Satumainen (kertoilija, kertomuksista pitävä, hyvän mielikuvituksen omaava, omiaan puhuva), Savi, Savitsija, Sabi, Sabitazhe (vikkelä, kuopija, pieksijä, vihtoja, vihtomisesta pitävä), Seka, Sea, Seko, Sekoi, Sekoilija, Sekoittaja, Sekaantuja, Sekainen, Sekava, Sekalainen, Sekai, Seas, Sekka, Sekko, Seja, Sekah, Seku, Sekuo, Sevo, Sekaine, Sego, Segoittada, Sega, Segoi, Segaz, Seä, Segu, Segadus, Segane, Siega, Siegas, Sieggo, Saekke, Saekka, Saego (sekaantuja, eksyjä, sekavia puhuva, erehtyjä, häiritsijä, sotkuinen), Sela, Selai, Selailija, Selu, Seluo, Tsela (hämmentäjä, sekoittaja, pöyhijä, touhuaja, roiskija), Selke, Selkeä, Selje, Seli, Selki, Selkiä, Selkiyttäjä, Selko, Selittäjä, Selitys, Selo, Selos, Selostaja, Sele, Selge, Selged, Selgi, Selgittädä, Suuge, Seltsi, Seltsiä, Selle, Selgitus, Sieldo, Selto, Cielga, Cielgas, Saelga, Saelgad, Saelgat (selittäjä, selvittäjä, järjestelijä, järjestyksestä pitävä, puhtaudesta pitävä, toimelias), Selkka, Selka (sekoittaja, rettelöitsijä), Selvä, Selpä, Selve, Selvi, Selviytyjä, Selviä, Selviäjä, Selvittäjä, Selviö, Selv, Selvenen, Selvene, Saelve (etevä, viisas, nopea, näppärä, selittäjä), Sepi, Sepiä, Sepijä, Seve, Sepe, Seppi, Seppiä, Sepie, Sebi, Sebida, Siebbo (käärijä, kerijä, asioiden selvittäjä), Seppä, Seppo, Sepi, Sepittäjä, Sevi, Sepu, Sepus, Sepustaja, Sepiä, Sep, Sepp, Sepa, Sepis, Sepistada, Siepa, Caeppe, Szep (taitava, osaava, selittäjä, hyvä puhumaan, loitsuista pitävä, kaunis), Sieka, Siekai, Siekailija (vitkastelija, empijä, hätiköijä, keikkuja), Sieka, Siekale (repaleinen, riekaleinen), Siema, Siemai, Siemaisija, Siemailija, Siemaus, Sieme, Soom, Soomu, Sima, Simada, Semda, Sime, Simo, Sime, Siepma (ahnaasti juova, nopeasti juova, hörppijä), Siepa, Sieppa, Sieppaaja, Sieppo, Sieppaus (nappaaja, tempoja, kiukkuinen, varastelija), Sievä, Sievi, Sievinen, Sievo, Sievoi, Sievoinen, Sievis, Sievistelijä, Sievida, Siva, Siiva, Siivakas, Suy, Siy, Suko, Sukon (nätti, nopea, näppärä, hyväluontoinen, pöpperöinen, heräilijä, solakka), Sihi, Sihis, Sihisijä, Siha, Sihah, Sihahtelija, Sihu, Tsihi, Tsihe, Sihiseda (sähisijä, tuhisija, suhisija), Siiro, Siirottaja, Siira, Siiri, Siri, Siris, Tsiira, Tsiiro, Siiris, Siiras (raajoja harallaan pitävä, levittelijä, ojentelija, pörhistelijä, kylmänarka, helposti kananlihalla tuleva), Siirtä, Siertä, Siirty, Siirtyilijä, Siirto, Siirtolainen, Siirte, Siirtelijä, Sierdy, Sirta, Siirda, Siirdu, Siirduda, Sirde, Siiri, Siire, Siri, Sirhe, Sire, Sires (syrjijä, siirtyilijä, siirtelijä, läheisyydestä pitävä, kylki kyljessä viihtyvä), Siity, Siityä, Siityjä, Siite, Siiteä, Sity, Sityä, Siti, Sitiä, Seedu, Sievi (leppoisa, siedettävä, ehtiväinen, ajoissa tuleva),

Siitä, Siki, Sikiä, Sikiäjä, Sietä, Sike, Sikeä, Sikenejä, Sikiö, Sikio, Siittä, Siittäjä, Siite, Siito, Siitos, Siitti, Siittiö, Sitä, Sije, Sikivö, Sikie, Sigi, Sigitada, Sikto, Sakka, Sakko, Soha (elinvoimainen, hyvin kasvava, tuuheahiuksinen, sikeäuninen, vastasyntynyt), Siivo, Siivoaja, Siivoa, Siivoton, Siivollinen, Siivokas, Sivo, Siivotoin, Siivu, Siivus, Divvo (sotkuinen, sävyisä, hyvätapainen, puhdas, epäsiisti), Sike, Sikke, Sikeä, Siki, Sikie, Seje, Sejede, Sidä, Sido (sikeäuninen, sitkeä, tuuheahiuksinen), Sikka, Sikkara, Sikku, Sikkura, Sikkä, Sikke (kiharapäinen, sykkyrässä oleva, silmien sirrittäjä, nenän nyrpistelijä), Silpo, Silpoa, Silpoja, Silwo, Silpi, Silpiä, Silpa, Silpai, Silpaisija, Silpie, Silpta, Szila, Tsilmu (paloittelija, irti päästäjä, kuorija, sivaltaja, tempoja, sieppaaja), Singo, Sinko, Sinkoi, Sinkoilija, Singa, Singah, Singahtaja, Singahtelija, Sinkauttaja, Sinka, Sinku, Sinkuo, Tsinka, Singotada, Singu (heittelijä, viskoja, tyrkkijä, penkoja, levittelijä, sätkijä), Sima, Simah, Simahtaja, Simahtelija, Simo, Sime, Simeä (väsähtäjä, uupuja, sammuja), Sinku, Sinkua, Sinkuja, Singu, Singuda (tiuskija, äksyilijä, vastaansanoja, vinkuja), Sipa, Sipai, Sipaisija, Siva, Sivaisija, Sipo, Sipoa, Sipoja (pyyhkijä, hipoja, koskettelija), Sipa, Sipe, Sipale, Sipru, Tsipru, Sipare, Tsiba, Siba, Ziba, Zibar (lyhyt, riekaleinen), Sipi, Sipis, Sipisijä, Sipa, Sipattaja, Tsivi, Sibi, Sibis, Sibiseda, Tsibi, Tsipi (kuiskuttelija, supattelija, rapistelija), Sipsu, Sipsuttaja, Sipsuttelija, Tsipsu, Siwcu (hiipijä, tepsuttaja, sipsuttaja), Siri, Siris, Sirisijä, Sirittäjä, Sirinä, Sira, Tsiri, Sirie, Sirakka, Tsira, Tsirakka, Siriseda (kimittäjä, kirkuja, sihahtelija), Siri, Siris, Siristelijä, Sirri, Siiro, Siira (silmien siristelijä, harittavat silmät omaava), Sirke, Sirkeä, Sirki, Sirkiä, Sirro, Sirko, Sirkoja, Sirkea, Sirkka, Sirkoa, Sirge, Sirgu, Sorga, Serga (pirteä, vilkas, reipas, aikaisin herääjä, öisin heräilijä), Siro, Sire, Sireda, Sira, Sirakas, Ser (hoikka, hento, sorea), Siro, Sirottaja, Sirottelija, Siroa, Sirko, Sirkoa, Sira, Strado, Sora, Stravto (pirskottelija, ripottelija, hajottaja), Siru, Siro, Sirunen, Sirpa, Sirpale, Sirpaleinen, Sora, Tsorä, Tsiri, Tsir, Csiri (pieni, hauras), Sitke, Sitkeä, Sitka, Sitkas, Sitki, Sitkiä, Sitkie, Sitked, Sitkea, Sikt, Sitko, Sitkoz, Sitkad, Sitkes, Dadga, Dadgad, Tsatko (sitkeä, sinnikäs, sikeäuninen, sisukas), Siva, Sivaltaja, Sivaltelija, Sivallus, Sive, Siveltäjä, Siveltelijä, Sivu (läimäyttelijä, pyyhältäjä, sieppaaja, sipaisija, silittäjä, viskoja), Sive, Siveä, Siveetön, Sivi, Sivis, Siivi, Sivistelijä, Siva, Sivakka, Tsive, Tsived, Sivakas, Siiva, Siivakas, Sivva, Sivvad, Suy, Siy, Suko, Sukon (sievä, solakka, lempeä, siro, koreilija, siisti), Sohi, Sohia, Sohija, Soha, Sohai, Sohaisija, Sohie, Söhi, Söhiä, Sohla, Sohlaaja, Sohk (tökkijä, sysijä, hosuja, petkuttaja), Sohi, Soha, Sohah, Sohka, Sohis, Sohiseda, Sohki, Tsuzo, Sosi (supattelija, kuiskaaja), Soila, Soilakka, Soilake, Soilu, Soilukka, Soili, Soilie, Soile (notkea, hoikka, pitkänhuiskea), Soima, Soimaaja, Soimattu, Suoimo, Soaibma, Soitle (moittija, sättijä, uhoaja), Sojo, Sojottaja, Soiko, Sujo, Sujottaja (törröttäjä, suorana makaaja, jäykkä, ojentelija), Soke, Sokea, Soe, Sokai, Sokaistunut, Sokaisija, Sokki, Sokkia, Soka, Soki, Sokia, Sokie, Sova, Soko, Soge, Soged, Seke, Sekea, Sega, Sogeneda, Sogdo, Sowki, Sokkin, Soga (huononäköinen, sotkija, häikäistyvä, rähjääntynyt), Sole, Solea, Soleva, Sola, Solakka, Solke, Solkeva, Solki, Soleikko, Solie, Solakko (pitkä, kaunis, hoikka), Soli, Solis, Solisija, Solina, Sola, Solai, Soliseda, Tsoli, Soalla (lirisyttäjä, helistelijä, äänekäs, vilistäjä, pulikoija, lörpöttelijä), Solmu, Solmi, Solmia, Solmija, Solme, Solm, Soume, Sum, Selmu, Selmi, Selma, Solm, Solme, Suolm, Suolmo, Cuolbma, Sulmo, Sulma, Csomo (solmija, yhdistäjä, kasaaja), Solu, Solua, Soluja, Solju, Soljuja, Soljua, Solah, Solahtaja, Sola, Soluo (liukuja, lipuja, ujuttaja, pujahtaja), Solva, Solvaaja, Solvaus, Solve, Soalve, Soalvi, Suolva (herjaaja, nopeasti puhuva, epäselvästi puhuva), Sonki, Sonkia, Sonkija, Sonkkia, Sonkki, Songe, Songertaja, Tsonke, Tsonki, Tsonkie, Tsongo, Tsonkta, Songi, Tsongi, Tsonge, Tsungi, Tsunge, Suogga, Sonka, Song, Coagge (penkoja, tonkija, näpertelijä, mongertaja, nuuskija, pohtija, poimija), Sonnu, Sonnustautuja, Sonnus, Sonto, Sonni, Sonda, Sondi (lämpimästi pukeutuva, varustautuja, kumartelija, vaatteiden käärijä), Sopi, Sopia, Sopija, Sopimaton, Sovi, Sove, Sovelias, Sovittelija, Sope, Sopeutuja, Soppi, Soppia, Sopu, Sopie, Sobi, Sobu, Sobimatu, Sobitada, Soappa (sovittelija, sovinnon tekijä, sopeutuvainen, eripurainen, lepyttelijä, leppyväinen), Sopo, Sopottaja, Sope, Sopertelija, Sopero, Sopera, Sopottaja, Sopso, Sopotada, Soba, Sobai, Sobi, Sopi, Sobin, Soaba, Tsopa (supattelija, kangertelija, kuiskija, rahistelija, mumisija), Sore, Sorea, Sorja, Sorjo, Sorri, Sorria, Sori, Sorie, Sora, Sorakka, Sorakko (soma, kaunis, pitkä, hoikka),

Sormi, Sormikas, Sormu, Sormus, Sormunen, Sorma, Sormaus, Sorme, Sormeilija, Sorm, Sormuz, Sermi, Sermu, Sormitseda, Suorm, Suormo, Suorbma, Suorbmas, Sur, Surk, Surks (hypistelijä, koskettelija, erikoiset sormet omaava, sormuksista pitävä), Sorta, Sortaja, Sorrettu, Sorre, Sortu, Sortua, Sortuja, Sorto, Sortoa, Sortuo, Sortta, Sordu, Sordo, Serto, Soord, Soer, Soarde (kaataja, kukistaja, alistaja, painostaja, nujertaja, käheä-ääninen), Sota, Soti, Sotilas, Sotu, Sotia, Sotija, Sotie, Seta, Seti, Setia, Soda, Sodi, Sodida, Suoda, Cudde, Soatte, Sudo, Suda, Sude, Tziude (kiroilija, sättijä, ahdistelija), Soukka, Souke, Souki, Soukis, Soukistaja, Tsoukka (kapea, kaitaluinen, piukka), Sotke, Sotkea, Sotki, Sotkia, Sotkija, Sotkuda, Sotkeutuja, Sotku, Sotkie, Sotkida, Sotkta, Setke, Setkea, Setko, Suotko, Suotku, Soatka, Sutski, Sutskini, Sutsni (survoja, tallaaja, polkija, sekoittaja, tahrija, rämpijä, ompelija), Suhi, Suhis, Suhisija, Suha, Suhauttaja, Suhina, Suhu, Tsuhi, Suhineh, Tsuha, Tshutta, Tshuttada, Suhiseda (sihisijä, supisija, kuiskija, puhisija), Suihka, Suihki, Suihkia, Suihkija, Suihku, Suihko, Suihkoa, Tsuiha, Tsuihahtada (suhisija, tiuskija, touhuaja, viskoja), Suika, Suikah, Suikahtelija, Tsuika (suutelija, sujauttaja, pujahtelija, syöksähtelijä), Suike, Suikea, Suikeva, Suika, Suikale, Suikka, Suiku, Suikula, Suikertelija, Suiki, Suikia, Tsuiku, Tsuike (hoikka, notkea, pitkä), Suila, Suilu, Suilua, Suiluja, Suile, Suilea, Tsuilo, Tsuiloa, Tsuila (liukuja, silittäjä, livahtaja, solakka, keinuja), Suimi, Suimia, Suimija, Suima, Suimie, Suimitada (ahmija, syöjä), Suippo, Suippu, Suippe, Suippea, Suipe, Tsuipa, Tsuipakka, Tsuipakko (siro, suippopäinen, hoikka), Suitsu, Suitse, Suitsea, Suitsuttaja, Suittsa, Suisu, Suits, Suitsutada, Cokce, Tjoktje, Sohce (tupruttaja, suihkuttaja, savua tuulettava, savussa viihtyvä), Suitta, Suutta, Suitto, Suittoa, Suittoja, Suittu, Suittada, Suuta, Suuda, Seito, Sito, Suite, Soaite (ehtivä, kykeneväinen, keräilijä, säästeliäs), Suiva, Suivaantuja, Suivaantunut, Suivauttaja, Suivai, Suivaisa, Tsuiva, Suivas (kyllästyjä, suuttuja, tympääntyjä), Suju, Sujua, Sujuttaja, Sujuva, Suja, Sujah, Sujahtaja, Sujahtelija, Sujauttaja, Sujuo, Soggja (periksi antaja, liukuja, onnistuja, pujahtelija), Suke, Sukeltelija, Sukke, Tsuke, Tsukke, Tsukla, Tsukle, Sukeldada (sukeltelija, pulahtelija, kylpijä, vedessä viihtyvä), Sukke, Sukkela, Sukki (kummallinen, vikkelä, nopea, vilkas, viekas), Sulke, Sulkea, Sulki, Sulkia, Sulkija, Sulje, Sulkie, Sulku, Sulge, Sulgeda, Sulgu, Sulg, Sulu, Solgo (kansien ja ovien sulkija, silmien ummistaja, nuhainen, hengenahdistuksesta kärsivä), Sullo, Sulloa, Sulloja, Sulloutuja (ahtaja, tunkija, polkija, survoja), Sulo, Suloi, Suloinen, Sulous, Suloine, Suli, Sulni, Sulnis, Sulune, Sulu, Sulukas (mukava, herttainen, kultainen, viehkeä), Sumu, Sume, Sumea, Sumentunut, Sumuttaja, Sumi, Sumie, Sumettada, Sumeg, Sumo, Summu, Sumbu, Sobmo, Suv, Summe, Su (alakuloinen, sateesta pitävä, sumusta pitävä), Suoda, Suoja, Suoma, Suopa, Suotu, Suitui, Suotuisa, Suotuinen, Suopu, Suopua, Suope, Suopea, Suosi, Suosia, Suosija, Suostu, Suostuja, Suuva, Su, Sovi, Sovia, Soovi, Soovida, Suovva, Sini, Sone (suopea, sallivainen, hyväntahtoinen, toivottu, kiintyvä, myötämielinen), Suolta, Suoltaja, Suoltu, Suolto, Cuolde, Tselti, Tseltini, Tseltni (purkaja, lappaja, sotkija, talloja, putoilija, kiskoja, sirottelija, riisuja, lajittelija), Suosi, Suosia, Suosija, Suosittu, Suosittelija, Suosio, Suosikki, Sovi, Sovia, Soovi, Soovida (toivoja, toivottu, toivottaja), Suostu, Suostua, Suostuja, Suostuttelija, Suostuvainen, Suostuo, Suossu, Soostu, Soostuda, Suosto (myöntyväinen, leppyjä, uupuja, voimistuva), Supi, Supis, Supisija, Supa, Supattaja, Supattelija, Supina, Supe, Tsupe, Supu, Suputada (kuiskailija, supattaja), Suppe, Suppea, Supa, Supakka, Supu, Supi, Supis, Supistaja, Supe, Suppi, Suppie, Suppu, Coppe, Suppa, Tjuhppa, Supeg, Sopi, Sopid, Szupo (kapea, siro, laiha), Suri, Suris, Surisija, Surina, Sura, Surah, Surahtelija, Tsuri, Sure, Suriseda, Tsurro (viuhahtelija, torkahtelija, hyrisijä, virtsaaja), Survo, Survoa, Survoja, Survi, Survoi, Surva, Survos, Survia, Surviainen, Survu, Surda, Suru, Surve, Surro, Sore, Sure, Szur (jauhaja, hienontaja, painaja, tunkija, tanssija, likistelijä, rusentelija), Sutja, Sutjakka, Sutjake, Sotja, Sotjakka (pitkä, notkea, hoikka, näppärä, veltto, suupaltti), Suukko, Suuko, Suukottelija, Suukku, Suukki, Suukka, Sukko, Sukkoi, Sukku, Tsukka, Tsuk, Tsukta, Tsuko, Tsiuku, Cuwke, Csok, Csoko (suukottelija, suukoista pitävä, puhelias, maiskuttaja), Sykki, Sykkiä, Sykkijä, Sykkä, Sykä, Sykäh, Sykähtelijä, Sykähdyttäjä, Syke, Syky, Sykyttäjä, Sykkie (nopean tai vahvan sydämen sykkeen omaava, säpsähtelijä, torkahtelija, säikyttelijä), Sykky, Sykkyrä, Sykkyräinen, Syke, Sykerö, Sykertäjä, Sykkä, Sykka, Sykke (takkuinen, palmikoitu, hiuskierteen omaava), Sylkä, Sylkäh, Sylkähtäjä, Tsylkä, Tsylku (sykähtelijä, vavahtelija, pökkääjä, puskija, hieroja, koskettelija, säpsähtelijä, tyrkkijä),

Sysä, Sysääjä, Sysi, Sysiä, Sysijä, Sysäi, Sysäisijä, Sysy, Syssy, Syssiä, Sysa, Susa, Suska, Susku, Sisko, Sysko, Syskä, Saska, Saske, Soskä, Suskä, Syskä (lykkijä, tuuppija, tönijä, hieroja, hyppelijä, sulloja), Syte, Syteä, Syve, Syven, Sytö, Sytöä, Sytty, Syttyä, Syti, Sytie, Sytilys, Sydi, Sydä, Sytta, Sutta, Suddi, Syddi (rivakka, hakkaaja, tökkijä, tönijä, levoton, tuppautuja, käsiä taskussa pitävä), Syy, Syyttä, Syyttäjä, Syyte, Syytetty, Syylli, Syyllinen, Syyllistäjä, Syytön, Sy, Su, Sytöin, Syytte, Syytteä, Syydi, Suudi, Si, Sili, Sitlo, Sugja (viaton, syyllinen, syytetty, syyttäjä, aiheuttaja, alkuunpanija), Syyhy, Syyhyä, Syyhyävä, Syyhyttäjä, Syhy, Syyhe, Syhky, Syhkyä, Syyhyö, Suuhmine, Suuhmi, Suhi, Suhitada, Seuvo, Siuvo, Suuvo, Seuvlo, Siuvlo, Suga, Suge (helposti kutiava, kyhnyttäjä, raaputtaja, hankaaja), Syöstä, Syöstäjä, Syösty, Syöksy, Syöksyjä, Syöksähtelijä, Syöstävä, Syöksi, Söösta, Zeök, Ciekca (sysääjä, työntäjä, heittäjä, tanssija, hyppijä, potkija), Syöttä, Syöttäjä, Syöte, Syötetty, Söttä, Syötte, Tsyöttö, Söttä, Söt, Syttä, Sööta, Sööt, Sööda, Sieto, Siet (ruokkija, ruokittu, voideltu, rasvattu), Säde, Säte, Sätei, Säteilijä, Sädeh, Sädehtijä, Säti, Sätiä, Sädeg, Säe, Säeh, Sädendada, Sädgo, Sädgoz, Sädä, Säen, Säkenen, Säkene, Säkenöijä, Säkenöivä, Säes, Säestäjä, Säistä, Säje, Säjeh, Säjehtijä, Säke, Säkke, Säve, Säveh, Sejme, Sem, Seme, Seji, Sejim, Seje, Säja, Sija, Sijam (sädehtivä, tulen iskijä, tulesta pitävä, moittija, säksättäjä, loistava, tulen kaltainen), Säe, Säes, Säestäjä, Säistä, Säistäjä (toistaja, myötäilijä), Säe, Säke, Säkeä, Säkö, Ciekka, Saekko (kätkijä, salailija, hautaaja, peittelijä), Sähi, Sähis, Sähisijä, Sähä, Sähäkkä, Sähinä, Tsähi, Sähiseda (sihisijä, sähisijä, kähisijä), Sählä, Sählääjä, Sähe, Säheltäjä, Sähly (sotkija, toisten asioihin sekaantuja, suulas, hutiloija), Säihky, Säihkyä, Säihkyjä, Säihkyväinen, Säihkyvä, Caska, Caeska, Caeskad (säkenöivät silmät omaava, hehkuva, loistava, lumenvalkoisen ihon omaava), Säikky, Säikkyä, Säikkyjä, Säiky, Säikyttelijä, Säikkä, Säikäh, Säikähtäjä, Säikähtelijä, Säikä, Säikkyö, Säikähys, Seike, Säikke, Säikkeä (hätkähtelijä, säpsähtelijä, pelokas, vauhko, läimäyttelijä, vihlonnasta kärsivä), Säili, Säilida, Saeilo, Säily, Säilyttäjä, Säilyä, Säilö, Säilöä, Säilöjä (tallettaja, piilottaja, joutilas), Säjä, Säjäh, Säjähtäjä, Säijä, Säike, Säikeä, Säikä, Tsäigä, Tsäige (säikähtäjä, vihlonnasta kärsivä, heittäytyjä, häikäistyvä, sädehtivät silmät omaava, mäiskijä, itkuun parahtaja), Säksä, Säksättäjä, Säkse, Säkseä (sammaltaen puhuva, epäselvästi puhuva, pehmeästi liikkuva), Säkä, Säkättäjä, Tsäka, Tsäku, Tsäkutaja, Säki, Säkinä, Sägi, Sägin (epäselvästi puhuva, pälättäjä, kiistelijä), Säly, Sälä (sotkija, penkoja), Säly, Sälyttäjä, Säle, Säli, Sälto, Selni, Seltni, Tä, Töl, Tal, Jel, Lel, Elli, Ti, Tiiem, Si (lastaaja, kantaja, pinoaja, kiipeäjä, nousija, istuutuja), Sännä, Säntä, Säntäi, Säntäilijä, Sänni, Säni (ryntäilijä, tallaaja, polkija, sipsuttaja), Säpi, Säpiä, Säpis, Säpisijä, Säpinä (sätkijä, touhukas, kuiskailija, mumisija, kahinoitsija, potkija), Säpsä, Säpsäh, Säpsähtelijä (säikähtelijä, hätkähtelijä, vavahtelija), Säri, Säris, Särisijä, Särä, Tsäri, Säräh, Säräi, Säriseda (tärisijä, vapisija, värähtelijä, kihisijä), Sätki, Sätkiä, Sätkijä, Sätky, Sätkyttelijä, Sätkä, Sätkättäjä, Sätke (jalkojen heiluttelija, potkija, hutkija, kolotuksesta kärsivä), Sätti, Sättiä, Sättijä, Sätä, Sättä, Sättääjä, Säti, Sädä, Sätiä, Sätinä, Sädi, Sädis, Sädistada, Sädin (moittija, kiivaasti puhuva, hosuja, sirkuttaja, touhukas), Säve, Sävel, Säveli, Säveltäjä, Sävy, Sävyi, Sävyisä, Sävyinen, Sävykäs, Säveä (päähänpistoja saava, kujeilija, meluaja, maltillinen, oikukas, mukava), Sävä, Säväh, Sävähtäjä, Sävähtelijä, Säväyttäjä, Säväys, Tsävä, Saba, Sabai (säpsähtelijä, säikky, läimäyttelijä, kahistelija), Säyse, Säyseä, Säysi, Säysiä, Säysevä, Säise, Säisevä (levollinen, maltillinen, kestävä, vahva), Sääli, Seäli, Siäli, Sääliä, Säälijä (keräilijä, kokooja, varustautuja, sonnustautuja, neuvoja, puhuja), Säälli, Säällinen, Sääli, Sääline (kunnollinen, asiallinen), Sääntö, Säännö, Säännös, Säännöstelijä, Sääntä, Säännöllinen, Seäntö, Siäntö (määräilijä, järjestyksestä pitävä, sääntöjen noudattaja), Säästä, Säästäjä, Säästäväinen, Säästy, Säästö, Seästö, Siästö, Sästö, Seäste, Seässy, Seästä, Siästä, Siästädä, Säästa, Saeste, Sesti (tallettaja, säilyttäjä, kokooja, vitkastelija, asioiden lykkääjä), Säätä, Seätä, Siätä, Säätäjä, Säädö, Seädö, Siädö, Säädös, Säätö, Seätö, Siätö, Sääti, Säätiö, Seäte, Seäteä, Siättä, Säta, Säda, Sädatada, Sättu, Säto, Seada, Seade, Seadu, Seadus, Sädo, Sädzi, Sädlo, Saette (hyvähermoinen, kestävä, sallivainen, sijaaja, pukeutuja, järjestelijä, kohtelias, kaunis), Söhlä, Söhlääjä, Söhlö (hosuja, sotkija, hätäinen, roiskija, jaarittelija, likainen, höpöttäjä),

Taantu, Taantuja, Taantua, Taantumus, Toantu, Toantuo, Tuantu, Taandu, Taanduda (tyyni, tasainen, rauhoittuja, perääntyjä, pakenija), Taape, Toape, Tuape, Taapertaja, Taapa, Toapa, Tuapa, Taapu, Taaputtaja, Taapero, Toapu, Toaputtaja, Toapo, Tuapu, Tuapo (horjahtelija, hoipertelija, jalat levällään kävelevä), Tahtoa, Tahto, Tahtoja, Tahta, Tahdo, Tahdoton, Tahtoinen, Tahtu, Tahtuo, Tahtoda, Tahtoi, Tahti, Todo, Duosto, Datto, Tasta, Tasto (vaativainen, pyytäjä, haluaja, toivoja, vastaan panija, tavoittelija, koppaaja), Taiste, Taistelija, Taisto, Taistelmus, Taistelo, Daista, Taki, Takis, Takistelija, Takistaja, Taiska, Taisku (väittelijä, ponnistelija, kilpailija, mellastaja, painija), Taita, Taitaja, Taite, Taitava, Taitu, Taito, Taide, Taiteellinen, Taitei, Taiteilija, Taitoa, Tait, Taid, Taiu, Taidsa, Taidav, Taida, Taj, Taje, Taip, Taibu, Taiba, Taipa, Daide, Daido, Daidu, Daidulas (ymmärtäjä, aistikas, osaava, älykäs, oivaltaja, tietäjä, viisas), Taitta, Taittaja, Taite, Taittu, Taittua, Taito, Taitos, Taitu, Taidu, Taitto, Taittoa, Taittuo, Taituda (taivuttaja, murtaja, taivaltaja, iskijä, lakkaamatta puhuva, maahan vaipuva), Taju, Tajui, Tajuton, Tajuaja, Tajua, Tajunta, Tajuda, Taio, Daggjo, Daggja, Taajo, Taajoa (sopeutuva, mukautuva, hyvät aistit omaava, tunteellinen, hulluttelija, telmijä, peuhaaja, sekopäinen), Take, Takertuja, Takertaja, Takertelija, Takerdada, Tayra, Taxo (juuttuja, tarrautuja, penkoja, sotkija, kaivautuja, puristaja, ripustaja), Taki, Takis, Takistuja, Takistaja, Takki, Takkia, Takkija, Takistada, Takste, Takeltelija, Take, Taka, Takla, Takke, Takka (tarttuja, likistelijä, kaulailija, vastustelija, kompastuja, änkyttäjä, liukastelija), Takku, Takkui, Takkuinen, Takkuuntuja, Taki, Takke, Tak, Takud, Takk, Taku (takkutukkainen), Tako, Takoa, Takoja, Tae, Tao, Taos, Takko, Takkoa, Taku, Takuo, Tago, Tagoda, Tagu, Tauta, Tautada, Taggo, Dakko (hakkaaja, nakuttelija, mukiloija, koputtelija), Talla, Tallaaja, Tallo, Talloa, Talloja, Tala (polkija, astuja, kulkija, sotkija), Talle, Tallero, Talleroinen, Talleroine, Talleroija (tepastelija, lyhyt, pallero, tepsuttaja), Tallu, Tallustelija, Tallus, Tallukas, Tallukka, Talla, Tallo (sukissa kuljeskelija, hitaasti kävelevä), Talttu, Talttua, Talttuja, Taltuttaja, Taltu, Taltua, Taltta, Tallu, Taldu, Taltutada, Taltsa, Taltsas, Taltsu (nopeasti tyyntyvä, muutoksiin sopeutuva, kesyttäjä, lannistaja, rauhallinen), Talu, Taluttaja, Talutettu, Tala, Taala, Taluo, Talutada, Talla (kädestä pitävä, hihnasta pitävä, perässä seuraaja, raahaaja, taluttaja, vaatteiden sovittelija, perän pitäjä), Tana, Tanakka, Tanke, Tankero, Tankea, Tanki, Tankis, Tankistuja, Tane, Taneli, Tanea, Tanakko, Dankto, Dankti, Tango, Tanka, Tame, Tamea (vankka, voimakas, rauhallinen, helposti kangistuva, jäntevä, luja, suoraryhtinen), Tanka, Tankuttaja, Tanku, Tankko, Tankkoa, Tankka, Tankkaaja (takeltelija, jankuttaja, hitaasti puhuva), Tapu, Taputtaja, Taputtelija, Taputus, Tapui, Täpu, Täputada (tömistelijä, polkija, taputtaja, tepsuttaja), Tarje, Tarja, Tarke, Tarkenija, Tarkentuja, Tarre, Targe, Targeneda, Darja, Tarkne, Turke (pärjääjä, uskaltaja, kylmää kestävä, kuumaa kestävä, häpeilemätön, rohkea), Tarka, Tarkka, Tarkkaavainen, Tarkoi, Tarkoittaja, Tarkoitus, Tarkkailija, Tarko, Tarkis, Tarkistaja, Tarki, Tarkentaja, Tarke, Tark, Tarkku, Tarkkainen, Tarkkaine, Targu, Targutada, Tarkus, Tarku, Darke, Tarkea, Tarkie (herkkä, valpas, nopea, vikkelä, säästäväinen, tarkka, vakaakätinen, täsmällinen, varovainen, älykäs, halukas, kärkäs), Tarmo, Tarma, Tarmu, Tärmä, Tarmokas, Tarm, Darbmo, Darbme, Tero, Teron, Täro, Tärom, Taro, Tarom, Tere, Terem (sisukas, jäntevä, kyvykäs, kestävä, luja, esiintyjä, esiin haluava), Tarra, Tarraaja, Tarttu, Tarttua, Tarttuja, Tartuttaja, Tarttuo, Tarto, Tartu, Tartta, Tardu, Tarduda, Tartta, Tart (takertuja, juuttuja, asioihin sekaantuja, toimeen tarttuja, tottuvainen, kiinni pitäjä), Tasa, Taso, Tasoi, Tasainen, Tasoittaja, Tasaantunut, Tasi, Tasia, Tasinko, Tassa, Tassain, Tasso, Tasaine, Taza, Tazo, Tazoi, Tazoitada, Taze, Tase, Tasei, Taseine, Tasanduda, Tas, Dase, Dassa, Dassai (tasan jakaja, tyynnyttelijä, taltuttaja, tasainen, rauhallinen, hiljainen, leppeä, toinen lapsi), Tauo, Tauottaja, Tauko, Tauke, Taukea, Tauvve, Tauki, Tauski, Taukei, Tauge, Duowgo, Dugdi, Dugdini (lopettaja, pysähtelijä, säyseä, hiljainen, raukea, rinnasta vieroitettu, ujo), Teiska, Teisku, Teiskua, Teiskuja, Teisko, Teiskoa (temmeltäjä, peuhaaja, meluaja), Telmi, Telmiä, Telmijä, Telmä, Telma, Tölmi, Tölmiä, Tölmijä, Tölmä, Telme, Temme, Temmeltäjä, Taelma (mellastaja, tuuppija, ponnistelija), Temu, Teemu, Temua, Temuaja, Temi, Temis, Temistelijä, Teme (tömistelijä, mekastaja, ärhentelijä, rehkijä, peuhaaja), Tenä, Tena, Teni, Teniä, Deni, Tenikko, Tenimys, Tenkkä, Tenkke, Tene, Tenes, Tenida, Täni, Tänitada, Tänni (vastustelija, kiistäjä, äksy, voivottelija, raahaaja, vastaan panija, toiseen suuntaan pyrkivä, itsepäinen),

Tepa, Tepas, Tepastelija, Teppa, Tepo, Teppo, Tepsu, Tepsuttaja, Tepsuttelija (vikkelä, kevyesti asteleva, polkija), Tepsi, Tepsiä, Tepsie (voimakas, nopea, yritteliäs), Terha, Terhakka, Terhe, Terhentelijä, Tere, Terhi, Terhie, Teri, Teriä (reipas, virkeä, rehentelijä, mahtailija, intoilija, aikaisin seisomaan oppiva, tarrautuja, kiinni pitäjä), Teuha, Teuhaaja, Teuho, Daefha (telmijä, mellastaja, takoja, hyppijä), Teuto, Teutoa, Teutoja, Teuta, Teuda, Teula, Teura, Teuva, Teuvo, Teudo, Teutu, Teutua, Diewdo, Teuro, Teuroa (telmijä, rimpuilija, meluaja, riuhtoja), Tietä, Tietäjä, Tieto, Tiedo, Tiedoton, Tiete, Tiedu, Tiedus, Tiedustelija, Tiedottaja, Titä, Titäjä, Teto, Teusse, Tieteä, Tiiju, Tiijus, Tiettä, Tiedä, Tiedäi, Tiedustada, Teta, Teda, Tedai, Tedustada, Tedu, Tedus, Tätä, Tätäjä, Täto, Teada, Teatada, Teata, Teadu, Teadus, Teadlane, Tieda, Tiedaji, Tieut, Diette, Dietto, Dieda, Teeline, Teeli, Tuj (kyselijä, arvaaja, tuntija, huomaaja, ennustaja, ilmoittaja, opastaja, kulkija), Tihi, Tihinen, Tihis, Tihisijä, Tiha, Tihah, Tihahtelija, Tihauttaja, Tihu, Tihuttaja, Tihva, Tihutada (kihisijä, itkijä, kyynelehtijä, tirauttelija), Tihku, Tihkua, Tihkuja, Tsihko, Tsihkoa, Tsihku, Tsihka, Tsihkta, Tihkuda (sihisijä, tirskuja, pärskijä, nyyhkijä, voihkija, niiskuttaja), Tihma, Tihmo, Tihmoi, Tihmu, Tihmoa, Tihmoja, Tsihma, Tsihme, Tihmakas (hikinen, pöpperöinen, itkua tihrustava), Tihu, Tiho, Tihulainen, Tiholainen, Tihoi, Tihi, Tihainen, Tihaine, Tihikkein, Tihulane (kiusanhenki, ilkiö, kepposten tekijä), Tiira, Tiirai, Tiirailija, Tiiro, Tsiiro, Tihru, Tihruinen, Tihrus, Tihrustaja (urkkija, kurkistelija, tirkistelijä, tihrustelija, viirusilmäinen, pienisilmäinen), Tika, Tikahtuja, Tikah, Tikahtuda, Tikku, Tikkuda, Tiku, Tike, Dakke, Tekka, Tekkad, Tekke, Tekked (läkähtyjä, pakahtuja, hiiskuja, nukahtelija, tuppautuja, helposti uupuva, rinnan ahdistuksesta kärsivä), Tiki, Tikittäjä, Tiku, Tike, Tiketada, Tikka, Tika, Tikutada (nakuttaja, muksija, hakkaaja, piipittäjä), Tiku, Tikura, Tika, Tike, Tikeä, Tiki, Tikiä, Tige, Tigedus, Tigu, Tig, Tigi, Tigid (kiukkuinen, ilkimys), Tilkka, Tilkko, Tilkkoa, Tilkkoja, Tilkkanen, Tilka, Tilkku, Tilkkua, Tilkkuo, Tilk, Tilkkuda, Tuukta, Tilkta, Tuuka, Tuukka, Tuukai, Tilke, Tilkei, Tsilk, Tilkuda, Tilku, Tilgu, Tilgutada, Tsilgu, Tilko (loppasuu, maidon valuttaja, pusertelija, kaatelija, tiputtelija), Tilli, Tillittäjä, Tillinen, Tilline, Tillitada, Tili, Tiliseda, Tillikka (soivista korvista kärsivä, kilinästä pitävä, helinästä pitävä, itkijä, pillittäjä), Tilsa, Tilsi, Tilsiä, Tilsijä (survoja, polkija, tallaaja), Tipla, Tiplu, Tipli, Tiplikäs, Tiplukkainen, Tiplainen, Tiplaine, Tiplikene (täplikäs, luomikas), Tipsu, Tipsuttaja, Tipsuttelija, Tipsa, Tipsada (sipsuttaja, tepsuttaja), Tiri, Tiris, Tiristelijä, Tira, Tirauttaja, Tirauttelija, Tirinä, Tirah, Tirri, Tirrinen, Tirrine, Tirize, Tiriseda (marisija, kitisijä, lirauttelija, inahtelija), Tirki, Tirkis, Tirkistelijä, Tirka, Tirkki (kurkistelija, tuijottaja, tarkasti katsova), Tirsa, Tirso, Nirsa, Nirz (isonenäinen, nokosten ottaja), Tirsku, Tirskua, Tirskuja, Tirska, Tirskah, Tirskahtelija, Tirsko, Tirskoa, Tsirsko, Tsirsku, Tsirska, Tsirku, Tsirskutada, Tirsu, Tirsua, Tirsi, Tirss (kihertelijä, pärskyjä, tirskuja), Tiukku, Tiukkua, Tiukkuja, Tiuku, Tiukko, Tiukkoa, Tsiuku, Tsiugu (pirskottaja, tippuja, vuotavanenäinen), Tiukku, Tiukkua, Tiukkuja, Tiuku, Tiukuttaja, Tsiukka, Tsiukko, Tsiukta, Tsukta, Tiukuda, Tsiuku, Tiuksu, Siuksu (piipittäjä, sirkuttaja), Tiuski, Tiuskia, Tiuskija, Tiuska, Tiusku, Tiuskua, Tsiusko, Diwsko (tiuskija, kitisijä, äyskijä), Tohe, Tohelo, Tohero, Toheloija, Tohi (saamaton, hutilus, sohija), Tohi, Tohis, Tohisija, Toha, Tohah, Tohahtelija, Toho, Tohottaja, Tohu, Tohina, Tohakka, Tsoha, Tsohai, Tohutada, Tohus, Tohtus (tuhisija, touhuaja, suuttuja, puhisija, uhoaja, viskoja, yllyttäjä), Tohke, Tohkei, Tohka, Tohko, Tohje, Tohkea, Toe, Toke, Tokea, Tohki, Tohe, Toha, Tohkia, Tohk, Tohkne, Tohkneda, Tohjo (touhukas, innokas, touhottaja, rikkoja), Tohlo, Tolho, Tölhö, Sohlo, Töhlö, Tohl, Tohlu, Tohla, Tohlus (isonenäinen, tohelo, tumpelo, kömpelö), Tohme, Tohmero, Tohmeroinen, Tohma, Tohmu, Tohmakas, Tohm (neuvoton, hillitön, pöpperöinen, viluinen, pöhkö), Toiko, Toikottaja, Toikka, Toikkaroitsija, Toikko, Toikkoinen, Tsoiko, Toiga, Toigas, Toika (käsien ojentelija, jalkojen ojentelija, meneväinen, kuljeksija, hoippuja, pötköttäjä), Toila, Toilailija, Toilai (maleksija, pällistelijä, harkitsematon, tyhmyyksiä tekevä), Toimi, Toime, Toimelias, Toimia, Toimija, Toimittaja, Toimie, Toimetada, Toim, Tuomo, Tuoimo, Doaibma, Doaima, Toj, Toje (askartelija, toimelias, neuvoja, selittäjä, puuhailija, kyselijä), Tointu, Tointua, Tointuja, Tointa, Tointuo, Toinu, Toini, Tointo (toipuja, elpyjä, selviäjä, parantunut), Toipu, Toipua, Toipuja, Toipunut, Toivu, Toipi, Toipilas, Toipuo, Toibdu, Toibu, Toibuda, Toibutada, Doaiba (tervehtyjä, voimistuja, selviäjä), Toito, Toitottaja, Toita, Toit (kovaääninen, julistaja, kailottaja, huutelija),

Toitta, Toittu, Toittua, Toittuja, Toita, Toit, Toidu, Tuoito (tointuja, ravittu, hyvin syövä, kekseliäs, oivaltaja), Toivo, Toivoa, Toivoja, Toivottaja, Toive, Toivomus, Toivottu, Toiveikas, Toivoton, Toivi, Toivio, Toivu, Toivuo, Toiveh, Toivottada, Toivotuz, Toota, Teito, Teitoks, Doaivo, Tojve, Tojvet, Toyes, Toives, Doywo (haluttu, luvattu, odotettu, ennustettu, suotu), Tojo, Tojottaja, Toja, Tojai, Tsojo (kankea, pitkä, hoikka), Toka, Tokka, Tokki, Tokkia, Tokkija, Toki, Tokia, Toko, Tokoa, Tokai, Tokaisija, Tokku, Tokkua, Toku, Tsoka, Tsokki, Tsokkie, Tsokko, Tekku, Tekkua, Teku, Togi, Togida, Tsokka, Tsokkad, Coakke (tökkijä, sohija, näykkijä, kiskoja, nykijä, ontuva), Toke, Tokertelija, Tokeltelija, Tokero, Tokerdada, Tokku, Tokkura, Tokkurainen (tuhertelija, kömpelö, sopertelija, tokkurainen, pyörtyilijä), Toksa, Toksauttaja, Toksauttelija, Tokso, Toksoa, Toksah (läimäyttelijä, tokaisija, töksäyttelijä, kolistelija, tupsahtaja, ilmestyjä), Toljo, Toljottaja, Tolja, Toljai, Toljailija, Toljake, Toljana, Toli, Tolittaja (tuijottaja, selittäjä, tolvana), Toma, Tomauttaja, Tomauttelija, Tomahuttaja, Tomi, Tommi, Tome, Tomegoittada (tömistelijä, jyskyttäjä, pyrähtelijä), Tome, Tomera, Toma, Tomakka, Tomea, Doabma, Doabme (tarmokas, topakka, puuhakas, rohkea, nopea, reipas), Tonki, Tonkia, Tonkija, Tonkie, Tonkta, Tongu, Tonguda, Tingo, Tungo, Tönki, Tönkiä, Tönkijä, Tönkie, Tönge, Töngerdada, Tsonkta, Tsongi, Tunki (kaivelija, möyrijä, ontuva, vaivalloisesti kävelevä), Torju, Torjua, Torjuja, Torjuttu, Torjuda, Doarjo, Ture, Turem, Turo, Turom (estelijä, omapäinen, kieltäytyjä, tukija, taistelija), Torkku, Torkkua, Torkkuja, Torku, Torka, Torkah, Torkahtelija, Torkkuo, Doarge (nuokkuja, pöpperöinen, heiluja, vapisija), Toro, Tori, Toru, Torro, Torri, Torottaja (pystyyn nousija, seisoskelija, jököttäjä, hölmö), Touhu, Touhua, Touhuaja, Touha, Touhi, Touhia, Touho, Touhottaja, Touhukas, Touhuilija (innokas, puuhailija, hössöttäjä, häärijä), Touka, Toukki, Toukkia, Teuka, Touga, Tevk, Teuk (näykkijä, tökkijä, sohija, tyrkkijä, ryntäilijä), Toukka, Touke, Toukelo, Touk, Teukka, Tougu, Doawke (tyly, kömpelö, hidas), Touva, Tova (ryntäilijä, tarrautuja), Tuhe, Tuhertelija, Tuhertaja, Tuherrus (kömpelö, hidas, itkeskelijä, töhertelijä, polkija), Tuhi, Tuhis, Tuhisija, Tuha, Tuhahtelija, Tuhina, Tuhah, Tuhe, Tuhiseda, Tuhin (puhisija, suhisija, innokas, kiihkeä), Tuhnu, Tuhna, Tuhnuttaja, Tuhnauttelija, Tuhni, Tuhnia, Tuhnie, Tuhnida (piereskelijä, penkoja, tonkija, nyhjääjä), Tuho, Tuhoa, Tuhoaja, Tuhoi, Tuhoisa, Tuhoton, Tuhoinen, Tuholainen, Tuhoine, Tohu, Tohutu (suunnaton, suuri, heiveröinen, pieni, tuhlaaja, turmelija), Tuhria, Tuhri, Tuhrija, Tuhra, Tuhru, Tuhrui, Tuhruinen, Tuhrie, Tuhrada (töhrijä, tuhertelija, tonkija, pöyhijä, likainen), Tuijo, Tuijottaja, Tuijottelija, Tuiju, Tuija, Tuja, Tujadodazhe (töllöttäjä, möllöttäjä, toljottaja), Tuika, Tuikai, Tuikaisija, Tuikki, Tuikkia, Tuikkija, Tuikku, Tuiga, Tuigada, Tuike, Tuige (tökkijä, viskoja, heittelijä, paiskoja, kolistelija), Tuike, Tuikea, Tuiki (äkäinen, ankara), Tuikki, Tuikkia, Tuikkija, Tuika, Tuikka, Tuikah, Tuikahtelija, Tuikuttaja, Tuiku, Tuike, Tuikku, Tuikko, Tuikkoi, Tuikkoa, Tuiga, Tuige (vahvan sykkeen omaava, tuikkivasilmäinen), Tuima, Tuime, Tuimi, Tuimis, Tuimistunut, Tuimeh, Tuimehtuda, Tuim, Tuimastada, Tuimas, Tuimo, Toime (kiivas, raju, puutuva, alakuloinen, veltto), Tuiski, Tuiskia, Tuiskija, Tuiska, Tuiskahtelija, Tuisa, Tuiske, Tuisku, Tuisko, Tuiskoa, Tuiskah, Tuizge, Tuiskur (tiuskija, viskoja, paiskoja, kupsahtelija, kiivas, tulinen, pärskijä, äkeä), Tuittu, Tuittui, Tuittuinen, Tuittuilija, Tuitti, Tuitte, Tuitikas, Tuiti (äkkipikainen, äksy, oikukas, kiivas, kiukuttelija), Tuive, Tuiverrus, Tuivertelija (raastaja, riepottaja), Tuja, Tujakka, Tujakas, Tuju, Tujah, Tujahtaja, Tujaus, Tuji, Tujahtada, Tujo, Tojokas, Tujukas, Tujutseda (äkkipikainen, kiivas, vahva, oikukas, puhisija, tärisijä), Tuka, Tukahtuja, Tuke, Tukeh, Tukehtuja, Tukah, Tukes (läkähtyjä, pakahtuja, hengitysvaikeuksista kärsivä), Tuka, Tukala, Tuke, Tukela (hankala, surullinen, ahdistunut), Tuki, Tuke, Tukea, Tukia, Tukija, Tukeva, Tukke, Tukkeva, Tukie, Tugi, Tuge, Tukev, Toe, Toetada, Tugev, Tig, Tug, Tikto, Tukto, Tiggo, Tuggo, Tokte, Tokki (vahva, vanttera, nojailija, tomerasti seisova), Tukka, Tuki, Tukis, Tukistelija, Tukistaja, Tuku, Tukus, Tuk, Tuka, Tukad, Tukke, Tukk, Tukistada, Tokke, Tokk, Dukke (tukistaja, tupsutukkainen, töyhtötukkainen), Tukki, Tukkia, Tukkija, Tukke, Tuke, Tukko, Tukkoi, Tukkoinen, Tuko, Tuka, Tukkie, Tukkida (sulkija, sulloja, tyrkyttäjä, tuputtaja, tunkija), Tukko, Tukku, Tuku, Tuk, Tuki, Tokka, Dukka, Tukka (kasaaja, kokoaja, niputtaja, tuuheahiuksinen, karvainen), Tumma, Tummu, Tummua, Tummuja, Tumme, Tummunut, Tummea, Tum, Tom, Tommu, Tume, Tumea, Tumeh, Tumehtaja, Tumi, Tumie, Tuma, Tumakka, Tumakko, Tumeneda, Tommi, Tommu (tummahiuksinen, ruskeahiuksinen, tumman ihonvärin omaava, apea, vakava, surumielinen),

Tunke, Tunkea, Tunki, Tunkija, Tunkia, Tunkeutuja, Tunkeilija, Tunge, Tungo, Tungos, Tunko, Tunku, Tunkie, Tunkta, Tungi, Tungida, Tung, Cogga, Cunke, Tongo (tunkija, tyrkkijä, työntäjä, pujahtelija, sujauttaja), Tunnu, Tunnus, Tunnustelija, Tundus, Tunnustus, Tundustada, Tundu (myöntelijä, tunnustelija, tunnustellen tutustuva), Tunto, Tunno, Tunnoton, Tunnollinen, Tunnotoin, Tundo, Tundoz, Tund, Tunnu, Dowdo (tarkka, valpas, hyvät aistit omaava, lapsi joka hahmottaa ympärillä olevaa maailmaa), Tuohtu, Tuohtunut, Tuohdu, Tuohduttaja, Tohdu, Tuoho, Tuohoa (kiivastuja, kiihtyjä, innostuja), Tuoksu, Tuoksua, Tuoksuja, Tuoksa, Tuoksahtaja, Tuoksi, Tuoksia, Tuoksina, Tooks (hyvälle tuoksuva, tupsahtelija, yllättäen tulija, huiskija, pöyhijä, touhukas, nujakoitsija), Tupe, Tupehtuja, Tuppo, Tuppu, Tuppura, Tupeh, Tupehtuda, Doppa (läkähtyjä, tukehtuja, ummetuksesta kärsivä), Tupe, Tupertuja, Tupra, Tuprakka (kaatuilija, pyörtyilijä, lyyhistyjä, suutahtaja, pöpperöinen), Tupru, Tuprua, Tupruaja, Tupruttaja, Tupruttelija, Tupra, Tuprauttelija, Tupe, Tupero, Tuppu, Tupu, Tuppura, Tuprakka, Tupera, Tubra, Tubrak, Tope, Toperu, Toppa, Toppar (sekoittaja, hämmentäjä, tarttuja, takertuja), Tupsa, Tupsah, Tupsahtelija, Tupsahtaja, Tupsi, Tupsia, Tupsija, Tupso, Tupsoa, Tupsu, Tups (kaatuilija, suutahtaja, huiskija, käppäilijä, muksija), Tura, Turaaja, Turo, Turoa, Turi, Turia, Tursi, Tursia, Tursija (parsija, tuhertaja), Turha, Turhautuja, Turhautunut, Turhuus, Turhu (hölmö, helposti turhautuva), Turi, Turisija, Turina, Turis, Turra, Ture, Turisa, Tura, Turas, Turastada, Tora, Toram, Toro (höpisijä, niistäjä, nurisija, kolistelija, tärisijä, aivastelija, turisija), Turpe, Turpea, Turvo, Turpo, Turpoaja, Turpoa, Turpu, Turpua, Turvonnut, Turpi, Turpia, Turpie, Turbe, Turbed, Turbo, Turboittada, Turbta, Turpte, Turpteine, Turb, Turd, Turbu, Turbuda, Turdu, Turvutada, Turru, Turrutada, Toro, Toroze, Torozom, Tir (pullea, kylläinen, turpoava, lihava), Tursku, Turskua, Turskuja, Turska, Turski, Turskia, Turskija, Turskah, Turskahtelija, Tursa, Tursko, Turskoja (tirskuja, itkijä, niiskuttaja, tiuskija), Tursu, Tursua, Tursuja, Tursa, Tursake, Turso, Turze, Turske, Turskes, Turzo, Turzotada, Tursuda, Turtsu, Turtsatada (itkeä tuhertaja, paksuhuulinen, töröhuulinen, jurottaja, mutristelija, äkämystyjä, niiskuttaja), Tuti, Tutis, Tutisija, Tuta, Tutajaja, Tutina, Tutju, Tutjua, Tulju, Tuljua, Turju, Turjua, Tutjuttaja, Tuljuttaja, Tutjo, Tutjoa, Dudi, Duda, Dudai, Dudaita, Tudi, Tudis, Tudiseda (vapisija, tärisijä, heiluja, huojuja, värisijä), Tutta, Tuttava, Tuttu, Tutu, Tutustuja, Tutus, Tutustuttaja, Tuttavallinen, Tuttavus, Tuttau, Tutpa, Tuta, Tutab, Tuttab, Tutte, Tuttev, Tuttav, Tutvu, Tuntto, Tunttob (utelias, tutustuja, tuttavallinen), Tuuhe, Tuuhea, Tuuhi, Tuuhis, Tuuhistuja, Tuuheva, Tuhe, Tuhea, Tuheva, Tuhei, Tuheikko, Tuhi, Tuhia, Tuuhie, Tuuha (pörröinen, pörhöttäjä, tuuheahiuksinen), Tuuri, Tuurikka, Tuuro, Tuuru, Tuura, Tuuralleh (pörröpää, pörröttäjä, hiukset hajallaan kulkeva), Tyky, Tykyttäjä, Tykki, Tykkiä, Tykkijä, Tykkä, Tykytys, Tykke, Tykkeä, Tykyttädä, Tukta, Tukka, Tikne, Toke, Tyke, Tyka (vahvan sykkeen omaava, jomotuksesta kärsivä, työntäjä, tyrkkijä, koskettaja), Tykö, Työ, Tyjö, Tyve, Tyhe, Tyvö, Tyvökke, Tyhö, Tyijö, Tyke, Tyköä, Tejs, Tejsa, Tejsta, Tyngö, Dine, Dinin, Dini, Dinis, Tole, Tolem, Tol (läheisyydestä pitävä, lähellä olija, lähelle pyrkivä), Tylke, Tylkeä, Tylkä, Tylkivä, Tylki, Tylky, Tylkyvä, Tylkie, Tylä, Tyle, Tylga, Tulgas, Tulgastada, Tilka, Tilkaz, Tilko, Dolka (ruokaan kyllästyvä, tympääntyjä, vastustelija, vastaan panija), Tylppä, Tylpä, Tylpäkkä, Tylpäkkö, Tylp, Tulpa, Tylba, Tylpi, Tylpida, Tilp, Dulpa, Dulpas, Tulpa, Tulpak, Tyhmä, Tyhme, Tyhmeä, Dolbme (kyllästyjä, tympääntyjä, ynseä, huonon ruokahalun omaava), Tylsä, Tylttä, Tynsä, Tylsis, Tylsistyjä, Tylstyä, Tylsy, Tylsyjä, Tylsi, Tylsimys, Tyltse, Tylttsä, Tyltsy, Tyyts, Tuutsu, Tuutsuda, Tilts, Tynsä, Tönts, Tunts, Telza, Teldza, Dilse, Tulcce (laiska, hidas, kyllästyjä, heikkonäköinen, nirso, penseä), Tyly, Tyli, Tuli, Tylikas, Tulikas, Tulitada, Tylpe, Tylpeä, Tylpi, Tylpie (töykeä, ynseä, jäykkä, riitelijä, hankala, vankkarakenteinen), Tyme, Tymeä, Tymä, Tumä, Tymäkkä, Tyme (uupuva, turta, tumma), Tympe, Tympeä, Tympä, Tympääntynyt, Tympi, Tympiä, Tympäisijä, Tymppi, Tymppiä, Tympeilijä, Tymsi, Tymsiä, Tympie, Tymme (haluton, tyly, vieroksuja, jäykkä), Tynkä, Tynki, Tynk, Tink, Tyne, Tune, Tynkiä, Tyngi, Cagga, Cunki, Cynki (lyhytraajainen, pätkä, estelijä, rampa, liikuntarajoitteinen), Type, Typeh, Typehtyjä, Typpi, Typpiä, Typpijä, Typpie, Typi, Typpe, Typpida, Typ, Typa, Dappa (tukehtuja, läkähtyjä, sulloja, ahtaja, keskeyttäjä, nyreä, tunkija),

Type, Typerä, Typerys, Typer, Typertyjä, Typertynyt (hölmö, laiska, keskeyttäjä, heikkenevä), Typpy, Typy, Typykkä, Typi, Typis, Typistäjä, Typä, Typäk, Typistuda (pienikokoinen, lyhythiuksinen), Tyrkä, Tyrkki, Tyrkkiä, Tyrkkijä, Turka, Turkki, Turkkia, Tyrky, Turga, Turgata (tönijä, survoja, kurottelija, vahvan sykkeen omaava), Tyrsky, Tyrskyä, Tyrski, Tyrskiä, Tyrskijä, Tyrskä, Tyrske, Tyrskyö, Tyrskeä, Tyrskäh, Turski, Turskida (tirskuja, itkuun purskahtelija, nauruun purskahtelija, nyyhkyttäjä, aivastelija), Tyrtty, Tyrttyä, Tyrttyjä, Tyrty, Tyrtyä, Tyrtyttäjä, Tyre (kyllästyjä, tympääntyjä, hyytyväverinen), Tyti, Tytti, Tytis, Tytisijä, Tytinä, Töti (värisijä, vapisija), Tyvi, Tyve, Tyvekäs, Tyvikäs, Tyvehinen, Tyvei, Tyveinen, Teu, Teuv, Tiu, Tiuv, Tyu, Ton, Tyn, Din, To (tanakka, vanttera, erikoiset suupielet omaava, erikoiset korvanlehdet omaava), Tyyty, Tyytyä, Tyytyjä, Tyty, Tytyä, Tyytyväinen, Tyydy, Tytyväinen, Tydy, Tyydytys, Tyytymätön, Tytymätöin, Tyry, Tudi, Tydi, Tydineda, Tudda, Dutta (suostuja, tyytyjä, tympääntyjä, väsyjä, tyytyväinen, tyytymätön), Tähde, Tähden, Tähe, Tähen, Täh, Tiäi, Täht, Däp, Ditti, Dittii (lapsi jonka vuoksi tehdään asioita, lapsi joka syntyy jonkun puolesta), Tähdä, Tähtä, Tähtääjä, Tähtäi, Tähtäilijä, Tähte, Tähteä, Tähä (tähyilijä, tarkkakuuloinen, tarkkanäköinen, ymmärtäjä, tähtääjä), Tähy, Tähystäjä, Tähystelijä, Tähys, Tähi, Tähis, Tähistada, Tähyi, Tähyilijä, Tähyö (tarkkailija, etsijä, tarkkanäköinen, oppija, pälyilijä), Täpö, Täppö, Täpi, Täpönen, Täppönen, Täpöi, Täpinen, Täpine, Täbi (hurja, vauhdikas, täysillä elävä), Täri, Täris, Täristelijä, Tärisijä, Täristäjä, Tärä, Täräi, Täräjäjä, Täräh, Täräyttelijä, Tärinä, Täry, Tärry, Tärrä, Täräjeä, Täriseda, Tärähtädä, Derzo (tärisijä, kolistelija, vapisija, rämisyttäjä), Tärke, Tärkeä, Tärkki, Tärkkä, Tärkei, Tärkeilijä, Tärki, Tärkie, Taerga, Taergad (halukas, ahne, huolellinen, tarkka, innokas), Tärpä, Tärppi, Tärppiä, Tärppijä, Tärppä, Tärppie, Tärpidä, Tärpi, Daerpa, Daerppa (nykijä, tarttuja, veistelijä, loveaja, takoja, vasaroija), Tärsky, Tärskyttäjä, Tärski, Tärskijä, Tärskä, Tärskyä, Tärske, Tärskeä, Tärskyö (pärskijä, tärisijä, mäjäyttelijä, täräyttelijä), Töhe, Töher, Töhertelijä, Töherö (sotkuinen, hutiloitsija, tuhertelija, kömpelö), Töhi, Töhis, Töhisijä, Töhä, Tähähtelijä, Töhäh, Töhy (tohisija, puhisija, tuhahtelija, rähisijä, syöksähtelijä, möläyttelijä), Töhkä, Töhkäi, Töhkäinen, Töhke, Töhkerö, Töhky, Töskä, Tösky, Töhnä (tuhruinen, sottainen, pöpperöinen), Töhme, Töhmerö, Töhmä, Töhmäkkä, Töhmerä (pöpperöinen, kankea, helposti kohmettuva), Töhri, Töhriä, Töhrijä, Töhrä, Töhry, Töhryinen, Töhrö, Töhrie, Törhi, Törhä, Törhäkkä, Töhrä, Töhräkkä, Tohri, Tohria, Tohra, Tohro (likainen, sotkija, tuhrija, sohija, sählääjä, pörröinen, kömpelö), Töke, Tökerö, Tökö, Tökörä, Tökke, Tökkerö, Tökelö, Tökertäjä, Töge, Töger (kömpelö, muistamaton, kokoon käpertyjä), Töksä, Töksäyttäjä, Töksähtelijä, Töksäyttelijä, Töksäh, Töksy (törmäilijä, juuttuja, muksauttelija, köpöttelijä, möläyttelijä), Tökä, Tökki, Tökkiä, Tökkijä, Tökäi, Tökäisijä, Tökke, Tökkeä, Töky (tympääntyjä, törmäilijä, nakkaaja, tökkijä, ontuja, köpöttäjä), Tökö, Tököttäjä, Tökkö, Tökke, Tökkeli, Tökki (paikallaan jököttäjä, suoraryhtinen, kankea, jäykkä), Tölvä, Tölväi, Tölväisijä, Tölvi, Tölviä, Tölvijä (möläyttelijä, loukkaaja, letkauttelija), Tömi, Tömis, Tömistelijä, Töminä, Tömä, Tömäyttelijä, Tömähtelijä, Tömäh (kumistelija, tömistelijä), Töni, Töniä, Tönijä, Tönä, Tönäi, Tönäisijä, Tönkä, Töntä (tyrkkijä, tuuppija, tökkijä, survoja), Tönkkä, Tönkki, Tönkkö, Tönke, Tönkeä, Tönki, Tönkky, Tönga, Tonga (jäykkä, kankea, kangistuva, sölkkääjä, tankkaaja), Tönkä, Tönkkä, Tönkö, Tönkkö, Töngö, Tönki, Tönköttäjä (telkeäjä, pönkittäjä), Tönö, Tönöttäjä, Tönsä, Tönttö (jököttäjä, nököttäjä, jäykkä, kankea), Töpe, Töperö, Töppe, Töpperö, Töppä, Töppäys, Töppäi, Töppäilijä, Töpeksijä, Töpelö (pöpperöinen, tokkurainen, hölmöilijä, tohelo, suutahtaja), Töppy, Töppö, Töppä, Töpä, Töpäs, Töpäz, Töppähäinen, Töppähäine, Top, Topu, Topus (töyhtöhiuksinen, takkutukkainen), Töpsä, Töpsähtelijä, Töpsäh, Töpsy (kaatuilija, ilmestyjä, tupsahtaja, muksauttelija), Töpö, Töppö, Töppä, Töpi, Töbi (lyhyt, hölmö), Töpö, Töpöttäjä, Töpöttelijä, Töppä, Töppäi, Töpinä, Töpi, Töpiä, Töpy, Töpötada, Töpsi, Töpsiä, Töpsijä, Töpsö, Töpsöttäjä (köpöttelijä, tömistelijä, touhukas, tepsuttelija, likaisten jälkien jättäjä), Töri, Töris, Törisijä, Törinä, Törä, Töräyttelijä, Töräh, Töriseda (murisija, toruja, örisijä, hölöttäjä), Törke, Törkeä, Törky, Törkyinen, Törkimys, Törki, Töre, Törje, Törkö, Törö, Törökäz, Töry, Daerga (siivoton, likainen, ruokoton), Törkä, Törkki, Törkkiä, Törkkijä, Törkida, Torka, Torkki, Torkkija, Torkida (tuuppija, sohija, sorkkija, työntäjä), Törrö, Törröttäjä, Törö, Töröttäjä, Törrä (harittavat silmät omaava, paikallaan jököttäjä, juro), Törsä, Törsäke, Törsö, Törsöttäjä, Törsi, Törsilö, Törzo, Törzotada (siivoton, törröhuulinen, mutrusuinen, jurottaja, möksöttäjä), Törsä, Törsi, Törsiä, Törsääjä, Törsäi, Törsäilijä (tuhlaaja, epäsiisti, tökkijä, survoja), Törttö, Törtö, Törtöttäjä (hölmö, äänekäs, toitottaja), Törö, Töröttäjä, Törrö, Töröli, Töru, Toro, Torro (paikallaan jököttäjä, jäykkä), Töttö, Tötö, Tötöttäjä, Töttörö, Tötsä, Tötterö (tuohitorveen puhaltelija, tuohisesta tötteröstä juoja), Töyhtö, Töyhö, Töyhöttäjä, Töyhte, Töyhteä (touhukas, touhottaja, törröttäjä, hössöttäjä), Töyke, Töykeä (kopea, tympeä), Töykä, Töykki, Töykkiä, Töykkijä (tökkijä, tyrkkijä, tuuppija, sohija, tokaisija), Töyssy, Töysky, Teusku, Teisku, Töyskähtelijä, Teiska, Töyskäh, Töyskä (kaatuilija, tönijä, tuuppija, heiluja, ilmestyjä, katoilija, levoton, rauhaton, meneväinen),

Ude, Ute, Utelias, Utelija, Uve, Uvelija, Utea, Uten, Uta, Utautuja, Occa, Occalit, Udo, Udola (urkkija, kyselijä, etsijä, hakija, kaivaja), Uhe, Uher, Uhertaja, Uheri, Uha, Ohe, Oher, Oherdada, Uherdada, Oherdi, Oasse (poraaja, kaivertaja, nävertäjä), Uhke, Uhkea, Uhkeus, Uhki, Uhkia, Uhkie, Uhku, Uhkus, Uhkustada, Uka, Ukaz, Ukko (komea, pulska, kärkäs, vanttera, itsetietoinen, ylpeä), Uhku, Uhkua, Uhkuva, Uhk, Uha, Uhka (kutisija), Uhma, Uhmakas, Uhmaaja, Uhmi, Uhmia, Uhmo, Uhmoa, Osve, Osveda (vastustelija, ylpeä, innokas, komea, puuhailija, päänsäryistä kärsivä, ponnistelija), Uho, Uhoaja, Uhoa, Uhoda, Juho, Joz, Uha, Eva (innokas, kerskailija, touhuaja, uhittelija), Uiku, Uikuttaja, Uikku, Uikka, Uikuttoa (valittaja, uikuttaja), Uisti, Uiste, Uistelija, Uista, Uissi, Uisto, Uistoa, Uissa, Ust, Uste, Ustke, Usto, Ustotada, Usta (heittelijä, onkija, uistelija), Uje, Ujea, Uju, Ujua, Ujentuja, Ujuttaja, Ujo, Uja, Ujakkain, Uile, Uilea, Uilo, Uive, Uivelo (laihtuva, solakka, hontelo, ujo, pujottaja), Uje, Ujeltaja, Ujellus, Ujo, Uja, Ujakka, Huje, Hujeltaja (ulvoja, vinkuja, voivottelija), Ujo, Ujostelija, Ujos, Ujostuja, Uggjo, Ujoi, Uju (ujo, vierastaja, piiloutuja), Uli, Ulis, Ulisija, Ulina, Ula, Ulla, Ulah, Ulahtaja, Ulahtelija, Ulajoa, Ulai, Ulize, Ule, Ulea (ulvoja, uikuttaja, vonkuja, nyyhkyttäjä, soivista korvista kärsivä), Ulja, Uljas, Uljai, Uljailija, Uljastelija, Ulju, Uljus, Uljuus, Ulla, Ullas, Ulo, Ulosa, Uloi, Uloisa (komea, urhea, kookas, näyttävä), Ulko, Ulkoa, Ulkoi, Ulkoinen, Ulkonainen, Ulo, Ulos, Ulostaja, Ulku, Ulkuo, Ulkoine, Ulgo, Ulgoi, Ulgoine, Ulgos, Ulgostada, Uloz, Ulgu, Ullo, Uldo, Uldzo, Olgo, Olgon, Olgu, Olgus, Olgonid, Il, Ile, Ilin, Ili, Ilis (ulkona viihtyvä, ulkona syntynyt, näyttävä, kaukaa tulija), Ulo, Ulottuja, Ule, Ulttu, Ulttua, Ulottaja, Ulote, Ulotteinen, Ulu, Ulutada, Ulotada, Ula, Ulatus, Ulato, Olle (kurkottelija, ojentelija), Ulvo, Ulvoa, Ulvoja, Ulvai, Ulvaisija, Ulvah, Ulvahtelija, Ulvottaja, Ulvu, Ulvuo, Ulvada, Ulu, Ulvuda, Ullo, Holvo, Ula, Ulai, Ulaida, Ulgu, Ulguda (ulvoja, ulisija, parkuja), Uni, Une, Unen, Uneksija, Uneksuja, Unelmoija, Unelias, Uninen, Uneton, Unettaja, Unikko, Uno, Unto, Unoh, Unohtelija, Untu, Untua, Untuja, Unetoin, Unni, Unnin, Unine, Uneksie, Uneksida, Unis, Unistada, Unetin, Uneto, Unistada, Unelda, Unetu, Un, Unsto, On (sikeäuninen, unettomuudesta kärsivä, uneksija, hourailija, unissaan puhuva, haaveilija), Uno, Unohtelija, Unoh, Unohtaja, Unohdus, Unohtunut, Uneh, Unho, Unhoittaja, Unohtada, Unu, Unus, Unustada, Unetada, Unuda, Unno, Unohtuda (hajamielinen, huonomuistinen, uneen vaipuva, pyörtyilijä), Untu, Untua, Untuva, Unte, Untelo, Untuo, Undu, Unduda, Unna, Unda (uupunut, nukahtelija, ujo, uneksija, haaveilija), Untu, Untuva, Untunen, Untui, Untuin, Untuvikko, Untuo, Unna, Unnakko, Unnakka (pehmeäkarvainen, pehmeäihoinen, haituvia omaava), Upo, Uppo, Uppoa, Uppoaja, Upottaja, Upa, Upakko, Upottada, Uppu, Upato, Opa, Opamo, Upe, Upetto, Upakka (vajoaja, uppoaja, vedessä viihtyvä, soilla viihtyvä), Urho, Urhoollinen, Urhokas, Urhe, Urhea, Urha, Urhakka, Urhei, Urheilija, Urhoi, Urhi, Urhie, Urhak, Uro, Uroho (uhkarohkea, taitava, etevä, raju, ahkera, reipas), Uri, Uris, Urisija, Ura, Urah, Urahtelija, Urina, Urri, Urrinen, Urrine, Urata, Urai, Urin, Uriseda, Uratada, Urikso, Urno, Urnom, Uron, Urondo, Urla, Urlam, Irge, Irgetini, Urgi, Urgini (murisija, valittaja, ulvoja, kurisevan vatsan omaava, mörisijä, vikisijä, parkuja), Urje, Ure, Ureta, Urke, Ura, Urga, Urgo, Urgu, Orgo, Orgode, Vorgo (pakenija, hypähtelijä, loittonija, omille teilleen lähtijä), Urkki, Urkkia, Urkkija, Urki, Urkittaja, Urko, Urkottaja, Nurko, Nusko, Urkkie, Urkkid (utelija, nuuskija, kurkottelija, kurkistelija, vaanija), Urpu, Urputtaja, Urpa, Urpi, Urpo, Urpia, Urva, Urb, Urbe, Urba, Urbe (virpoja, vastoja, hutkija, huiskija, lyöjä), Urva, Urvah, Urvahtaja, Urvahtelija, Urvo, Urvottaja, Urvi, Urvie, Urve, Urvelo, Urpe, Urpelo (torkahtelija, kyhjöttäjä, sikeäuninen, ujo, hidas), Use, Usea, Ussi, Ussia, Usse, Ussea, Usei, Useite, Usie, Usi, Useittsi, Usejas, Useja, Usin, Usina, Uzi, Uzini (ahkera, kiireinen, nopea), Utu, Utui, Utuinen, Udu, Udune, Ud, Uddi (pehmeäihoinen, untuvaiset ihokarvat omaava), Uuka, Uukah, Uukahtelija, Uuku, Uukuttaja, Ukah, Ukka, Uukko, Ukko, Uukkoa, Uukkoja, Uuva, Uugu (huhuilija, ulisija, huutelija), Uupu, Uupua, Uupuja, Uuvu, Uupunut, Uupumus, Uuvuttaja, Upu, Upua, Uupuo, Une (helposti väsyvä, voipunut, helposti uupuva), Uura, Uuras, Uurastaja, Uira, Uiras, Udri, Udris, Udre, Utra, Utras, Uutte, Uuttera, Ute, Utera (ahkera, nopea, reipas, mukava), Uurta, Uurtaja, Uurre, Uurto, Uurra, Urre, Urtama, Uurto, Uurtoa, Urtta, Urda, Urdada, Urdam, Urta, Urra, Ureh, Uure, Uurde, Urg, Urgo, Urte, Ura, Uras, Urtas, Urtai, Uurda, Urda, Ordde, Une, One (kovertaja, jälkien tekijä, jälkien jättäjä, uurtaja), Uusi, Uude, Uudes, Uuti, Uutinen, Uutis, Uudi, Uudis, Uutu, Uutuus, Ude, Udes, Uudistaja, Uudistuja, Uusia, Uusija, Uusiutuja, Uudentaja, Uutukainen, Us, Uelle, Uve, Uves, Uuve, Uuvelleh, Uuves, Uutine, Uzi, Udi, Udine, Uz, Ude, Udessa, Usi, Utin, Uus, Utsto, Oda, Odas, Od, U, Uw, Vil, Uj (uusi ihminen, uudesti syntynyt, uudistaja, uudella tavalla ajatteleva, vasta saapunut), Uutta, Uuttamaton, Uute, Uutu, Uuttu, Uuttua, Uuttuja, Uutto, Uuttoa, Uuttuo, Uta, Utta, Utan, Uttu, Uttuda (nälkäinen, helposti uupuva, liottaja, herkkävatsainen, löysävatsainen),

Vaaru, Vaarua, Vaaruja, Vaaruttaja, Vaarta, Voarto, Voartoa, Voaru, Vuaru, Vaaruda, Värtte, Värdi, Varda, Warto (horjuja, keikkuja, keinuttaja, hoippuja, tuupertuja), Vael, Vaelta, Vaeltaja, Vaeltelija, Vaellus, Vaje, Vajeltaja, Vajellus, Vaelda, Vaeldu, Vaja, Vajal (kuljeksija, paikkaa vaihtaja, levoton), Vahva, Vahve, Vahvi, Vahvis, Vahvistaja, Vahvistuja, Vahvistunut, Vahvike, Vahvui, Vahvuinen, Vahvu, Vahvuus, Vahvus, Vahv, Vahvistuda, Vahvuz, Vahvene, Vahvaneda, Vafe, Vafi (voimakas, suurikokoinen, urhea, rehti, voimistuva, tukeva), Vaihta, Vaihe, Vahta, Vaihtu, Vaihtua, Vaihtuja, Vaihte, Vaihtelija, Vaihto, Vaihdos, Vaihdokas, Vaihtoa, Vaje, Vajeh, Vajehtada, Vahe, Vahetada, Vahetus, Vaido, Vaidl, Wasta, Wosta, Vosti, Vostini, Vesti, Vestini (levoton, arvaamaton, paikan vaihtaja, tavaroiden siirtelijä, lapsi jonka luonne muuttuu äkisti), Vaike, Vaikertaja, Vaikeroija, Vaikero, Vaiga, Vaika (anelija, etsijä, valittaja, kärttäjä, mankuja), Vaikku, Vaikko, Vaihko, Vaihku, Vaik, Vaigu, Vaigus, Vaigustada (korvavaikkua omaava, pihkan tuoksusta pitävä), Vailla, Vailli, Vaillinainen, Vaile, Vailtu, Vailtua, Vailtuja, Vailtuo, Vaji, Vajo, Vajoi, Vailo (vajavainen, katoilija), Vaipu, Vaipua, Vaipuja, Vaivu, Vaivuttaja, Vaipuo, Baibu, Baibuda, Vaibu, Vaibuda, Vaibutada, Vaibtu, Vaiba (tuupertuja, uupuja, häiritsijä, vaivaaja), Vajaa, Vajava, Vaja, Vajavainen, Vajaus, Vaje, Vaju, Vajua, Vajja, Vajanain, Vajo, Vajoa, Vajag, Vajau, Vajaga, Vajadus, Vaggje, Vaggjeg, Vaaiju, Vaaijuv (vajavainen, puutostiloista kärsivä), Vaka, Vakaa, Vakava, Vakavoituja, Vakai, Vakainen, Vaki, Vakituinen, Vakio, Vakiintuja, Vakauttaja, Vakaumus, Vakuuttelija, Vakau, Vaga, Vagahine, Vagane, Vagadus, Vaggi, Vaggiz, Vuokke, Vuokko, Vakke, Vago, Vakinaz (totinen, kelpo, rehti, rauhallinen, tyyni, tasainen, nöyrä, vakuuttelija, luotettava), Vaka, Vakahainen, Vakahinen, Vakka, Vakkainen, Vakai, Vakainen, Vakahaine, Vaga, Vagahaine, Vagaz, Vagane (vastasyntynyt, sylilapsi), Vala, Valaja, Vali, Vale, Valo, Valla, Valelija, Valoa, Valada, Valle, Vallo, Valom, Valk, Valf (kaatelija, valuttaja, valelija, kastelija), Valhe, Vale, Valeh, Vales, Valehtelija, Valo, Valeteda, Valestada, Vadl, Vahte (valehtelija, pettäjä, satuilija, huijari), Valju, Valjo, Valjukas, Vallu, Vallukez, Vali, Valjus, Validus (uuttera, voimakas, ankara, luja, äänekäs, kalpea, laiha), Valmi, Valmis, Valmistaja, Valmistuja, Valmistelija, Valme, Valmius, Valmiz, Valmistada, Vaumi, Vaumiz, Valmo, Valmoz, Valma, Valmas (valmistaja, kypsentäjä, henkisesti kypsä, pikkuvanha), Valo, Valu, Valoi, Valoisa, Valottaja, Valos, Valostaja, Valus, Val, Vale, Valea, Valeva, Valoa, Valai, Valaisija, Vali, Valis, Valistaja (kirkassilmäinen, säteilevä, valon tuoja, neuvoja, auttaja, opettaja, päivän kaltainen), Valpa, Valpas, Valva, Valvas, Valpastuja, Valpe, Valppe (vireä, tarkka, herkkäuninen), Valpa, Valpas, Valpakka, Valva, Valvakka, Valvas, Valvastaja, Valpakko, Valpaz, Vouva, Vouvaz, Valvakas, Valve, Valvendada, Vale, Valeva, Valappa, Vauma, Vaumaz, Vaalma, Vaalmas (vaaleahiuksinen, säteilevä, valon tuoja, kalpea, virkku), Valu, Valua, Valuja, Valuttaja, Valottaja, Valo, Valah, Valahtaja, Valahtelija, Vallu, Vallua, Valuo, Valutada (pudottelija, valuttaja, valuja), Valva, Valvattaja, Valvatti, Vauva, Vauvatada, Valvatada, Vala, Vaata, Vaada, Vatta (silmällä pidettävä, odottaja, kaipaaja, tarkkailija, suojatti, valvottaja, valvoen odotettu, kärkkyjä), Valvo, Valvoa, Valvoja, Valvottaja, Valva, Valvokki, Valvattaja, Valvu, Valvuo, Valve, Valv, Valvanne, Valka (valvoja, valvottaja, heräilijä, tarkkailija, kärkkyjä, odottaja, vartija, liikkuja), Vanha, Vanhanen, Vanhi, Vanhin, Vanhenija, Vanho, Vanhoi, Vanhoillinen, Vanhu, Vanhus, Vahna, Vanhe, Vahne, Vahn, Vahnu, Vanh, Vana, Vanu, Vanus, Vanbi, Vanni, Vannit, Vuz, Vaz (pikkuvanha, vanha sielu, nopeasti vanheneva, esivanhempien henki), Vankka, Vanki, Vankis, Vankistuja, Vanka, Vänkki, Vanke, Vankea, Vana, Vanakka, Vane, Vanea, Vantte, Vanttera, Vantta, Vanttara, Vante, Vanttu, Vanttura (vahva, voimakas, tukeva, varma, komea, kestävä), Vanku, Vankua, Vankuja, Vankuo, Vangu, Vanguda (ulisija, parkuja, kiljuja, mankuja, ruinaaja), Vanno, Vannoa, Vannoja, Vannottaja, Vannoutunut, Vannu, Vannua, Vannuo, Vandu, Vanduda, Vannutada, Vuordno, Varno (vakuuttelija, lupailija, sadattelija, kieltäytyjä, kiistäjä), Vanu, Vanua, Vanuja, Vanukas, Vanuttaja, Vannu, Vannua, Vanuo, Vanuttada, Vanudas, Vanbo, Vanto, Vany (takkutukka, tarttuja, tappelija, tukistaja, sotkija), Vari, Varis, Varistelija, Varistaja, Variseda (putoilija, karistelija, sotkija, kokoon lyhistyjä, hyppijä, heittäytyjä),

Vasi, Vasiten, Vase, Vaseten, Vasituinen, Vasittu, Vasittaja, Vasituine, Vasa, Vasia, Vuohtje, Vuccu (leikkijä, pilailija, varoittaja, kieltäjä, muistuttaja, varovainen, tarkkailija, nuoremman lapsen hoitaja, tarkka-ampuja, suonenvedosta kärsivä), Vase, Vasen, Vasema, Vasi, Vasu, Vasur, Vasem, Vasemmus, Vasa, Vasak, Vasama, Wadi, Wadis, Wadisei, Bari, Bario, Badi, Badio, Badie, Kueda, Kuedagi, Kuedä, Kuete (vasenkätinen), Vasta, Vaste, Vasto, Vastoi, Vastoin, Vastakkainen, Vastainen, Vastai, Vastu, Vastus, Vast, Vastas, Vasse, Vasso, Vassoin, Vastah, Vastaine, Vastha, Vastane, Vassene, Vass, Vuoste, Vuosta, Vastom, Wasta (vastaan tulija, vastasyntynyt, vastapäätä istuva, vastatuulen aikaan syntynyt), Vasta, Vastaaja, Vastai, Vastailija, Vaste, Vastaus, Vastuu, Vassa, Vassu, Vassus, Vasti, Vastineh, Vastu, Vastustada, Vastus, Vastni, Vastnik, Vasa, Vassuz, Vastadus (vastailija, vastustelija, vastaan tulija, vastaan haroja), Vastu, Vastus, Vastustelija, Vassu, Vassus, Vastuz, Vassuz, Vasto, Vastos (vastaan panija, vastaan tulija, epäonnekas), Vatsa, Vatsakas, Vatsu, Vatsur, Vattsa, Vats, Was, Vatse, Vatsä, Fatte (suurivatsainen, kovavatsainen, löysävatsainen), Vatvo, Vatvoa, Vatvoja, Valvo, Valvoa, Vadvo, Vadvoda, Vadvoa, Vaddo, Vato, Vatoa, Vatu, Vatuo, Vadu, Vaduda (tempoja, pudistelija, nyppijä, pöyhijä, höpöttäjä, säheltäjä, tukistaja, saman asian vatvoja), Vehje, Vehke, Vehkei, Vehkeilijä, Vohke, Vehkeh (kujeilija, juonija, pilailija), Vello, Velloa, Velloja, Vellu, Velluttelija, Velluo, Vella, Vellamo (myllertäjä, penkoja), Venko, Venkoi, Venkoilija, Venka, Venkailija, Venku, Venkura, Venkula, Vonku, Vonkuda, Vongu, Vongutada (nälvijä, kiertelijä, vitkastelija, vetelehtijä, huojuja), Veny, Venyä, Venyjä, Venyttäjä, Venyttelijä, Venu, Venua, Venä, Venäh, Vennu, Vennua, Venyö, Vöny, Vönyö, Venuda, Veni, Venida, Venitada, Vienno, Viento, Viedna, Vadna, Vana, Vene, Venem, Veno, Venomo, Venste, Venop (pötköttelijä, maleksija, vetelehtijä, venyttelijä, nopeasti kasvava, kurkottelija), Verho, Verhoutuja, Verha, Verhoi, Verhoilija, Voru, Varu, Vahru, Vora, Orsta, Ortsa, Ursta (pukeutuja, pukija, vaatteista pitävä, hameista pitävä, renkaista pitävä), Verty, Vertyä, Vertyjä, Verry, Verryttelijä, Vertyö, Verdu, Verduda (norja, vahvistuva, verestyvä, punastuva, kiukkuinen), Veru, Veruke, Verru, Veruttelija (kiertelijä, vihjailija, vitkastelija), Vete, Veteh, Vetehinen, Vetei, Veteinen, Vetehine, Vede, Vedehine (vedessä viihtyvä, vedestä pitävä), Vete, Vetelä, Vede, Vetelehtijä, Vette, Vettelä, Vedel, Vedeluz, Vedeldada, Vieddo, Vieddol (veltto, saamaton, laiska, raukea, kulkuri), Vetko, Vetkottelija, Vetku, Vetkuttaja, Vetkuttelija, Vetka, Vetkä, Vetke, Vetkeä, Vetkale, Vetkula, Vetki, Vetkie, Vetkottaja (laiska, veltto, vitkastelija, jankuttaja, voimaton, köriläs, hilpeä), Vetre, Vetreä, Vetra, Vetrakka, Vietre, Vietreä, Vetres, Vetri, Vetristyjä, Vetrie, Vetris (notkea, nopea), Vieno, Vienty, Vientyä, Vientyjä, Veno, Vienos, Vien, Viendu, Vienduda, Viena, Ven, Vento, Vendu, Venduda (hiljainen, heiveröinen, leppeä, rauhallinen, hidas), Viera, Vieras, Vierastaja, Vieraantuja, Vierai, Vierailija, Vera, Veera, Veras, Vieraz, Veraz, Vere, Verastada, Voora, Vooras, Voorastada, Vooru, Vero, Veroz, Viro, Viroz, Verbo, Virgo, Viere, Vieres (vierastaja, arka, ujostelija), Viero, Vieroa, Vieroi, Vieroittaja, Vieroksuja, Veru, Veroi, Vieroittada, Vooru, Voorutada, Vierro, Fierro (rintaa vierastava, arka, pelokas, kieltäytyjä, hylkijä), Vierrä, Viere, Vieri, Vieriä, Vierijä, Viery, Vieryä, Vierittäjä, Vierittelijä, Vieräh, Vierähtäjä, Vierähtelijä, Vierä, Vieru, Vierty, Viertyä, Viertyjä, Viertä, Vere, Veri, Vierie, Vierdä, Verda, Veru, Veruda, Veretada, Verrä, Verä, Veräh, Veere, Veeretada, Viero, Vierto, Fierra, Wiärra (kierijä, luisuja, pyörijä, vierittäjä, makaaja, maahan heittäytyjä, kaatelija), Vihe, Viheltelijä, Viheltäjä, Vihellys (viheltelijä, vihellyksestä pitävä), Vihi, Vihis, Vihistelijä, Vihka, Vihkai, Vihkaisija, Vihiseda, Vihin, Vislo (sihisijä, viheltelijä, suhisija, vauhdikas, hiipijä, vinkuja), Vihlo, Vihloa, Vihlova, Vihla, Vihlai, Vihlakka, Vihlu, Vihluo, Vihli, Vihlingö, Vil (leikkaaja, vihlonnasta kärsivä, säryistä kärsivä, reipas, vireä), Vihta, Vihto, Vihtoa, Vihtoja, Vihdas, Vihda, Vihdottu, Viht, Viha, Vihe, Vihtle (vihtoja, vihtomisesta pitävä, vihdoista pitävä, vihtojen tekijä), Viihtyä, Viihtyjä, Viihty, Vyhty, Vyhtyä, Vihty, Vihtyä, Viihdyttäjä, Viihtyisä, Viihdy, Viihdyke, Viihde, Viihtyö, Viihy, Vihtu, Vihtutoda, Vihy, Vii (suostuvainen, mukautuvainen, nopeasti rauhoittuva, onnellinen), Viika, Viikah, Viikahtaja, Viikahtelija, Viike, Viikelehtijä (juoksentelija, vilkas), Viile, Viilettäjä, Viiles, Viilestelijä, Viileke, Viileä, Viila, Viilas, Vile, Vilendada (vilkas, vallaton, tervehtynyt, pirteä, reipas, vikkelä, levoton, nopea, juoksentelija, piristynyt),

Viillä, Viilte, Viiltelijä, Viiltä, Viile, Ville, Viille, Viiles, Viileskelijä, Viilto, Viillo, Viillos, Viilu, Viilo, Viili, Vijli, Viltä, Vilte, Viilteä, Vildä, Vilttä, Vilda, Vilta, Villä, Viil, Viila, Viilakas, Vil, Vije, Vaggja (leikkelijä, viiltelijä, laahaaja, vihlonnasta kärsivä), Viima, Viimai, Viimainen, Viimakka, Vijma, Vijme, Viibma, Viibmai, Vimma (uhoaja, innostuja), Viime, Viimein, Viimeinen, Viimeistelijä, Viimei, Vime, Vimä, Vimäin, Viimo, Viimoi, Viimi, Viimeine, Viima, Viimai, Viimaine, Viimine, Vimi, Vimin, Vimene, Viimne, Veg, Vegu, Vegul, Vine, Vii (kuopus, odotettu, myöhässä syntynyt, viimeinkin tullut), Viipa, Viipo, Viipottaja, Vipa, Vipattaja, Vipo, Vipottaja, Viippe, Viipperä, Vippi, Vippiä, Vippijä, Viipah, Vippa, Vippu, Viiba, Viipu, Viipuda (heiluja, vaappuja, viilettäjä, pyörtyilijä, väpättäjä, kipittäjä), Viipy, Viipyä, Viipyjä, Viivä, Viiväh, Viivähtäjä, Viiväs, Viivästyjä, Viivy, Viivyttelijä, Viive, Vipu, Vipua, Viibi, Viibida, Viivi, Viivitada, Vibo, Vipto, Vippa (viivyttelijä, aikailija, myöhästelijä), Viiru, Viiruinen, Viirullinen, Viirukas, Viiri, Viiriä, Viiriäinen, Viru, Veru, Viirukka, Virukko, Viir, Viiruline, Viirg, Virg, Virgo, Virgoz (viirusilmäinen, juovikas, ryppyinen), Viisto, Viistä, Viistelijä, Viistäjä, Viiste, Viista, Viistada (vinossa kävelijä, maata laahaava), Viitsi, Viitsiä, Viitsijä, Viitsittäjä, Vitsi, Vitsiä, Vittsi, Viitsida, Viisi, Vits, Vitsli, Vissa, Vissal, Visse, Visso, Wit, Witso (ujo, häpeilijä, ahkera, tarmokas, iloinen, rohkea), Vika, Vikahinen, Via, Viallinen, Viaton, Vio, Vioittunut, Vioittaja, Vija, Vijatoin, Vijo, Vijoi, Viga, Vigahine, Vigane, Vea, Vealine, Vigatu, Veatu, Vigali, Vahe, Vahho, Vikke (erikoinen, lahjakas, kykyjä omaava, erehtymätön, virheetön, kelvoton, moitteeton, raihnas), Viki, Vikis, Vikisijä, Vikinä, Vigi, Vike, Vikertäjä, Vikertelijä, Vikittäjä, Viku, Vikittelijä (inisijä, kitisijä, uikuttaja, houkuttelija, viekottelija), Vilhu, Vilhua, Vilhuja, Vilhui, Vilhuilija (vilkuilija, pälyilijä), Vili, Vilistäjä, Vilistelijä, Vilis, Vilinä, Vila, Vilah, Vilahtelija, Vilaus, Vilahdus, Vilauttelija, Vilisijä, Vile, Ville, Villo, Vilu, Vall, Falle (kihisijä, hyörijä, viilettäjä, matelija, livahtaja, vikkelä, näppärä, nopea), Vilka, Vilkai, Vilkaisija, Vila, Vilai, Vilku, Vilkui, Vilkuilija, Vilkua, Vilki, Vilkis, Vilkistelijä, Vilko, Vilkoa, Vilkko, Vilkkoa, Vilkkoja, Vilkistada (silmäilijä, pälyilijä, tirkistelijä, kurkistelija, äkkipikainen), Vilka, Vilkas, Vilkka, Vilkastuttaja, Vilkastuja, Vilga, Vilgas, Vilge, Vilgene, Vilku, Vilkus (nopea, tarkkaavainen, villi, reipas, pirteä, ripeä), Vilkku, Vilkkua, Vilkkuja, Vilkka, Vilka, Vilkah, Vilkahtelija, Vilku, Vilkuttaja, Vilkkoa, Vilkko, Vilko, Vilkuda, Vilgu, Vilgutada, Vilga (viittoja, huitoja, huiskuttaja, silmien räpyttelijä, vilauttelija), Vilpa, Vilpas, Vilppa, Vilpastuja, Vilpo, Vilpottelija, Vilppo, Vilppoja, Vilppi, Vilppiä, Vilpi, Vilba, Vilbas, Vilbe (nopea, vilkas, virkeä, ripeä, toipuva, piristynyt, valpas, viilettäjä, sukkela, uuttera), Vilpo, Vilpoi, Vilpoinen, Vilpoisa, Vilvo, Vilvoi, Vilvoinen, Vilpe, Vilpeä, Vilpa, Vilpas, Vilvas, Vilva, Vilvakka, Vilvoittelija, Vilpola, Vilvoitus (raikas, vilvoittelija), Vilppi, Vilpi, Vilpitön, Vilpillinen, Vilpis, Vilpistelijä, Vilpikäs, Vilpitöin, Vilpa (kiero, uskollinen, viekas, piileskelijä, kujeilija, ailahteleva), Vilska, Vilskaaja, Vilsku, Vilskuja, Vilske, Vilsku, Vilskua, Vilskah, Vilk, Vilks, Vilksa, Vilksatada (melskaaja, telmijä, huiskija, nopea, vilkas), Viltto, Vilte, Viilte, Viilto, Viltu, Viltune, Viltunen, Vilda, Vildakas, Vilo, Vilso, Vilsto, Viltsa, Vilttsi (irvistelijä, karsastavat silmät omaava, kieroon katsoja), Vilu, Vilui, Viluinen, Viluttaja, Vilus, Vilustaja, Vilustuja, Vilukka, Viluine, Viluhinen, Viluhine, Vilustuda, Vil, Villi, Vilt, Vilto (kylmettyvä, vilustuva, kylmänarka), Vimma, Vimmai, Vimmainen, Vimmattu, Vimmas, Vimmastuja, Vimpa, Wimba, Wimpu, Vimpaantuja, Vimm, Vimb (kiukkuinen, kiihkoileva, innokas, telmijä, hurja, villi, itsepäinen, riehakas), Vini, Vinis, Vinisijä, Viniseda, Vina, Vine, Vinakka, Vinittäjä, Vineda (vikisijä, itkijä, tuhertaja, inisijä, kitisijä, valittaja, paiskoja), Vinka, Vinkka, Vinke, Vinkeä, Vinki, Vinkiä, Ving, Vingu, Vinge, Vingel, Vingo, Vingor (nopea, rivakka, reipas, näppärä, hauska, kaunainen, ryhdikäs), Vinku, Vinkua, Vinkuja, Vinka, Vinkai, Vinkaisija, Vinga, Vingahtaja, Vingahtelija, Vingu, Vinguttaja, Vinkuo, Vinkujo, Vinkahuttojo, Vinguda, Vinkta, Vingah, Vingahtada, Ving, Vingo (kitisijä, vikisijä, vonkuja, ulvoja, äkäinen), Vino, Vina, Viina, Viino, Vinoi, Vinoilija, Wanja, Wadnja, Vädnja, Vatnja, Vatnjahit, Vine, Vidnjo (viekas, vastustelija, kiero, naljailija, leukailija, täysipituinen), Vinti, Vintiö, Vintio (lurjus, nulikka, riiviö, innokas, pahantekijä), Vintsa, Vintso, Vintsi, Vintsu, Vindzo, Vindzi, Vinza, Vinzak (lipsuttelija, irvistelijä, virnistelijä, vetelehtijä, laiskottelija), Vinttu, Vinttura, Vintturoija, Vintturah (hoipertelija, niskuroija, juonittelija, kiemurtelija), Vipa, Vipattaja, Vipajaja, Vipaja, Vipi, Vipis, Vipisijä, Vipo, Vipottaja, Vipe, Vipeltäjä, Viba, Vibada, Vibu, Vibuda, Vaba, Vabai (tutisija, värisijä, lepattava, kipittäjä, viilettäjä), Vire, Vireä, Vireytyjä, Vireyttäjä, Vireda (virkeä, reipas, ripeä, virkku, vikkelä, nopea, piristynyt, ahkera, aikaisin heräävä, toimelias),

Viri, Vire, Vira, Viris, Viristäjä, Vireh, Virehtijä, Viru, Viro, Virie, Virin, Vir, Virt (väreilijä, poreilija, sirisijä), Viri, Virittäjä, Virittelijä, Virike, Vire, Virei, Vireinen, Virite, Virikeh, Virittädä, Viritez, Viritada (asettaja, virittäjä, sytyttäjä, aloittaja), Virke, Virkeä, Virki, Virkistäjä, Virkis, Virkistyjä, Virge, Virges, Virgzo, Virgi, Virgiji, Virg, Virgzi, Farga (eloisa, valpas, reipas, virkku, kevytuninen, nopea), Virkka, Virka, Virkko, Virkkoa, Virkkoja, Verkka, Virke, Virkkada, Virkta (lausuja, kutsuja, sanailija, moittija), Virkku, Virkka, Virkus, Virkustuja, Virk, Virgu, Virga, Virku, Virkui (virkeä, reipas, nopea, valpas, uuttera, eloisa), Virma, Virmas, Virmi, Virmiä, Virmijä, Virmie, Virme, Virmenen, Virva, Virmallinen (vireä, vilkas, raisu, kiihkeä, villi, hurja, toipuva, voimistuva), Virni, Virnis, Virnistelijä, Virnu, Virnua, Virnui, Virnuilija, Virna, Virno, Virnottaja, Virne, Virnistys, Virnake, Vernu (irvistelijä, ilkikurinen, virnuilija, ilkkuja, inttäjä), Viro, Virko, Virkoaja, Virkoa, Virvo, Virvoi, Virvoittaja, Virvoittelija, Virvoitus, Virku, Virkuo, Virgo, Virgu, Virgutada, Virkto, Virgodu (heräilijä, virkistyvä, toipuva, herättäjä, kannustaja), Virtty, Virttyä, Virttyjä, Virty, Virtyttäjä, Virttyö, Virto (muuttunut, sairauden takia erilaiseksi tullut), Viru, Virua, Viruja, Viru, Viruttaja, Viruttelija, Veru, Verru, Verrua, Viruo, Viruda, Virunaine, Virunainen, Virutuz, Virutada, Vierto, Viertu, Virra (makoilija, nopeasti kasvava, venyttelijä, pyörijä, paiskoja, kaatuilija), Virva, Virve, Virvendada (väreilijä, hulmuava, lepattava, tulen kaltainen), Visa, Visai, Visainen, Visailija, Viza, Visadus, Vizzo, Vizas, Visse (kestävä, sitkeä, sinnikäs, sisukas), Viska, Viski, Viske, Viskelijä, Visa, Viskoja, Visko, Viskoa, Viskuo, Visku, Viskai, Viskoda, Vizga, Vise, Vecka (heittelijä, koskettelija, kaataja, paiskoja, ammentaja), Visto, Vistottaja, Faste (pelottava, ruma, hassunkurinen, hauska), Viti, Vitis, Vitistäjä, Vitistelijä, Vitsi, Vidza, Vidzi, Vidze, Vize, Vidi, Vidiseda, Vidis, Vidisdada, Vidin (vikisijä, vinkuja, kitisijä, nopea), Vitka, Vitkas, Vitko, Vitkoi, Vitkallinen, Vitkastelija, Vitkuttelija, Vitku, Vitki, Vitkis, Vitkittelijä, Vitkistuda (hidastelija, viivyttelijä, vetkuttelija), Vito, Vitoa, Viti, Vitiä, Vidi, Vido, Vidoi, Vitto, Vittoa, Vitu, Vituo, Vidoda, Vite, Vacco, Ask, Asy, Oss, Osy, Wotso, Woso, Vasi (viipaloija, pieksijä, nopea, tarmokas, puutumisesta kärsivä, tahdokas, haluaja), Viuhka, Viuhko, Viuhkoa, Viuhkoja, Viuhku, Viuhkuttada (huiskuttaja, heiluja, liehuja, viittoilija, riuhtoja, ryntäilijä, vilistäjä, hosuja), Viuhu, Viuhua, Viuhuja, Viuha, Viuhah, Viuhahtelija, Viuhahtaja, Viuho, Viuhottaja, Viuhakka, Viuhakko, Viuhha, Viuhai (viilettäjä, nopea, pitkänhuiskea, heilahtelija), Vohka, Vohko, Vohkottaja, Voho, Vohottaja, Vohki, Vohkia, Vohkija, Vohkaisija, Vohakka, Voha (uhoaja, ähkijä, huohottaja, innokas, touhukas, reipas, liioittelija, hätäinen), Voi, Veih, Vuoi, Voihki, Voihkia, Voihkija, Voihku, Voihkuja, Voika, Voiko, Voikottaja, Voikka, Voikoi, Voiku, Voike, Voikko, Voikta, Voik, Voivo, Voivottelija, Voivotada, Fuoike, Fuoiko (valittaja, voihkija, itkijä, vaikertaja, huokailija), Voida, Voita, Voipa, Voipu, Voipua, Voipuja, Voipunut, Voivu, Vointi, Voijja, Voija, Voikse, Voiksentelija, Voiva, Voivas, Voipuo, Voiska, Veija, Voiste, Voistlu, Veido, Vuij, Uij, Veikslo, Veimi (jotain muistuttava, vahva, terve, uupuva, toipuva, kilpailija, kamppailija), Voima, Voimi, Voimakas, Voimallinen, Voimaton, Voimis, Voimistaja, Voimistuja, Voimai, Voimailija, Voimistelija, Voimatoin, Voim, Voimo, Voimakaz, Voimalikko, Voimato, Voimalik, Voimu, Voime, Voimatu, Vuoibme, Vojma (terve, väkevä, vahva, heikko, voimaton), Voita, Voide, Voite, Voitelija, Voitu, Voitua, Voituja, Voijje, Voiti, Voito, Voitoa, Voitoja, Voije, Voitta, Voida, Voize, Veita, Voie, Voidi, Voidie, Voia, Voidada, Voi, Veido, Vuido, Veida, Veita, Vuidu, Vuidug, Vuoida, Vuoidas (voitelija, sivelijä, voideltu, rasvattu, tahraaja, töhrijä), Voitta, Voittaja, Voite, Voitto, Voittoi, Voittoinen, Voitettu, Voitollinen, Voittada, Voittamaton, Voito, Voitos, Voittoa, Veitta, Veite, Voita, Voide, Voit, Voitu, Veitlo, Vuoite, Vuoito (painija, kisailija, voittamisesta pitävä, taistelija, kilpailemisesta pitävä), Voko, Vokottelija, Vokottaja, Voki, Vokis, Vokisija, Votvo, Votvotada (vikittelijä, mumisija, mutisija, jököttäjä, valittaja), Voli, Volis, Volisija, Volina, Volo, Volottaja, Vola, Volah, Volahtaja, Voliseda, Volin (itkijä, ulisija, huutaja, äänekäs, läträäjä, pulahtelija, mouruavan vatsan omaava), Vollo, Vollottaja, Volla, Volvo (itkijä, parkuja, ulvoja, valuttaja, joutelias), Vonka, Vonkale, Vönkä, Vonke, Vonku, Vonkula, Vonkka, Vonkea, Vonge, Vongertaja, Vonkaleh (komea, pulska, kiemurtelija, kömpelö), Vonku, Vonkua, Vonkuja, Vonka, Vonkai, Vonkaisija, Vonga, Vonkuo, Vonke, Vonkeh, Vongu, Vongah, Vongahtada, Vonkta (ulvoja, mankuja, älähtelijä, voivottelija, parkuja), Votko, Votkottaja, Votka, Votkale, Vota, Votakka (lojuja, laiska, pulskea, romuluinen, huolimaton, retkottaja), Vouhka, Vouhkaaja, Vouhki, Vouhkia, Vouhkija, Vuohka, Vouho, Vouhottaja, Vouhko, Vouhkoa (touhottaja, kerskailija, hupsu, lörpöttelijä, hosuja, vouhottaja, pälättäjä, liiottelija, hoputtaja, intoilija),

Vuokko, Vuoko, Vuokollinen (äkkipikainen, oikukas, tunteellinen), Vuoksi, Vuoh, Vuoho, Vuksu, Vuksui, Foly, Folyi, Folyik (jonkin puolesta syntynyt, jonkin tähden tapahtunut, nojailija, tukeutuja), Vuota, Vuoda, Vuodannainen, Vuoti, Vuotia, Vuotiainen, Vuoto, Vuoda, Vuodattaja, Vota, Vuotoa, Vuuva, Vuotta, Voda, Vodada, Vodatada, Vote, Vomi, Vooda, Voodu, Vooduda (lähtijä, varistelija, vuodattaja, valuja, tiputtelija), Vyöry, Vyöryä, Vyöryjä, Vyöryttäjä, Vyörymä, Vööri, Vööritada, Vööru (vierittäjä, vyöryttäjä), Väikky, Väikkyä, Väikkyjä, Väike, Väikeh, Väikehtijä, Väikkyö (ailahteleva, liikuskelija, viivyttelijä, heiluja, hoipertelija), Väittä, Väittäjä, Väitte, Väittelijä, Väji, Väite, Väitö, Väitös, Väitteä, Väity, Väitys, Väitty, Väittyö, Väitada, Väita, Väitu, Väitus, Väiti, Väitis, Väki, Väkiä (vastaansanoja, inttäjä, kinaaja, ponnistelija, voimistuva), Väke, Väkevä, Väkevyys, Väkevöittäjä, Väkevöityjä, Väkkö, Väkkövä, Väge, Vägo, Vägoy, Vägev, Vätse, Vätsevä, Veggi, Väkto (voimakas, vahvistuva, kiihkeä, mahtava, väkevä), Väkkä, Väkkärä, Väkke, Väkä, Väkättäjä (vapisija, väpättävä, levoton, tuuliviiri), Väle, Väleä, Välevä, Välehe, Väljä, Vällä, Välä, Väläkkä, Vaele, Vaelek (nopea, joutuisa, vilkas, ketterä, vikkelä), Väli, Väline, Välinen, Välillinen, Välitön, Välikkö, Väly, Välys, Välis, Välittäjä, Välilline, Välitöin, Välih, Vaella, Välji, Valja (vallaton, suora, vilpitön, välittävä), Väli, Välittäjä, Vaela (välittäjä, keskeyttäjä, taukoilija, väistäjä, tien antaja), Väljä, Väle, Väleä, Väljäh, Väljähtäjä, Väljähtyjä, Välje, Väljäs, Välji, Väljäinen, Väljäine, Vällu, Vällä, Välläi, Välle, Väl, Vällas, Vällau, Vällahtuda, Vältsä, Välkä, Välja, Väljas, Väli, Välimine, Väline, Väljendada, Vela (suurikokoinen, suurisilmäinen, veltto, laiha), Välkky, Välkkyä, Välkkyjä, Välkkä, Välkä, Välky, Välke, Välkeh, Välkehtijä, Välkkyö, Välkke, Välkkeä, Välku, Välki, Välgu, Välgutada, Välga, Välgatada, Välgi, Välgas (loistava, älykäs, nopea), Välppä, Välpä, Välppe, Välpe, Välppeä, Välppy, Välpäh, Välpähtäjä, Välp, Välba (leppoisa, hellittäjä, taukoilija), Välttä, Välttämätön, Vältty, Välttyä, Vältte, Vältteä, Välttelijä, Välttsy, Välda, Välti, Vaelte, Vaelta (väistelijä, karttaja, kätkijä, nyrjäyttelijä, lykkääjä), Välä, Väläh, Välähtelijä, Väläyttelijä, Välähdys, Välä, Väli, Väly, Välämä, Väläjäjä, Välu, Voli, Volit, Volk, Volki, Volkid, Welo, Weto, Wetok, Wuaok (hiertymiä saava, haavoja saava, loistavasilmäinen, liukasihoinen), Väpä, Väpättävä, Väpäjeä, Väpättäjä, Vävi, Vävis, Vävisijä (vapisija, tärisijä), Väri, Väris, Värisijä, Väre, Väreh, Värehtijä, Väreilijä, Värähtäjä, Värähtelijä, Väräh, Väristys, Värinä, Värjö, Värjöttelijä, Väry, Värin, Väriseda, Verzo, Versto (vapisija, tärisijä, hytisijä, hampaiden kalistelija, pudistelija), Väsä, Väsääjä, Väsäi, Väsäilijä (puuhailija, askartelija, kyhääjä), Väty, Vätys, Vätystelijä, Vätö, Vätös, Vättö, Vätje, Vätjeh, Vätjehtijä, Vätjä, Vätjänä (saamaton, laiska, veltto, kömpelö, hidas), Väärä, Veärä, Viärä, Vääre, Väärentäjä, Vääri, Vääris, Vääristelijä, Värä, Veäri, Veäry, Veärys, Viäri, Viäre, Viäry, Viärys, Vär, Väris, Väristada, Väry, Väryz, Vääru, Väärus, Vaerre (kiero, värittäjä, vääristelijä, taivuttaja, vääntäjä), Vötkö, Vötköttäjä, Vötki, Vötkis, Vötkistelijä, Vötkä, Vötkäle, Vötky, Vötkyö (rötköttäjä, pötköttäjä, vetelehtijä, löntystelijä), Yhdi, Yhdis, Yhdistäjä, Yhi, Yhis, Yhti, Yhtis, Yhtistada, Ito (yhdistäjä, yhteen kokoontuja, yhteen kokoaja, unelmien toteuttaja), Yhty, Yhtyä, Yhtyjä, Yhdy, Yhdyttäjä, Yhy, Yhyttäjä, Yhtymä, Yhtyö, Yhy, Yhytteö, Yhtydä, Yhte, Yhtno, Yhi, Yhin, Yhinen, Yhine, Yhineda (yhteen saava, yhteen liittäjä, yhdistäjä), Yksi, Yksin, Yksinäinen, Yksinäine, Yhzi, Iksi, Iksin, Yksni (yksinäinen, yksin viihtyvä), Yle, Ylettelijä, Ylettyjä, Yltä, Yltäjä, Ylttä, Ylttäjä, Yllä, Yllättäjä, Yli, Ylitada (kurottaja, ojentelija, yllättäjä), Ylpe, Ylpeä, Ylvä, Ylväs, Ylpei, Ylpeilijä, Ylpis, Ylpistyjä, Ylpeys, Ylvästelijä, Ylpi, Ylpiä, Ylve, Ylpie, Ylbe, Hilba, Hilbad (vallaton, tottelematon, raisu, äreä, hävytön, hillitön, röyhkeä), Ylty, Yltyä, Yltyjä, Ylly, Yllyttäjä, Yllytys, Yltyö, Yldy, Yldu, Yldutada, Ildu, Ildud (voimistuva, kiihkeä, innostuva, yllyttäjä, rohkaisija), Ynnä, Ynnääjä, Ynnäh, Ynnällinen, Ynnälline, Ynnäi, Ynä, Ynänen, Ynäne, Yne, Ynei, Yneine, Ino, Yno, Inoz, Yknä (rauhallinen, kokonainen, tasapainoinen), Ynse, Ynseä, Ynseys, Ynssy, Ynsy, Yysy, Yyssy (tyly, kopea, vastahakoinen), Yri, Yris, Yrisijä, Yrhe, Yre, Yreä, Yrhi, Yrhiä, Yres, Yrä, Yräs, Yrös, Yrö, Yreh, Yrehtyjä, Yrel, Yrelik (murisija, yrmeä, äreä, loukkaantuja, tottelematon), Yri, Yrittäjä, Yrittelijä, Yry, Yritada, Yrkä, Yrkäi, Yrkäilijä, Yrky, Yrry, Yrri (hoputtaja, rohkea, riidanhaastaja, yllyttäjä, härnääjä), Yrki, Yrkinen, Yre, Yrje, Yren, Yrty, Yrtyä, Yrtyjä, Yrtty, Yrg, Yru, Yrja, Yyr, Yyri, Yyrikene, Irg, Irgo, Yrgo (aloittaja, lyhykäinen), Yrme, Yrmeä, Yrmi, Yrmiä, Yrmy (murjottaja, tyly), Yökä, Yökkääjä, Yökkä, Yökkäi, Yökkäilijä, Yökö, Yököttäjä, Yökke, Yökkeä, Yöky, Ötsy, Ööki, Öökida, Öklö, Öklä, Ökläs, Ögläs, Öglä, Öglästydä (oksentelija, ruuan pois työntäjä, vastustelija, herkkävatsainen),

Ähki, Ähkiä, Ähkijä, Ähkä, Ähky, Ähkyä, Ähkö, Ähke, Ähkeä, Ähkäi, Ähkida, Ähi, Ähis, Ähisijä, Ähe, Äheltäjä, Ähiseda (ähkijä, itkijä, hyvän ruokahalun omaava, innokas, paiskoja, viskoja, tyrkkijä), Äiki, Äikistelijä, Äikki, Äikis, Äikkis, Äikkiä, Äikkijä, Äiky, Äikä, Äika, Äikai, Äikaidus, Äike, Äikeä (härnääjä, vahingoniloinen, piikittelijä, paukuttaja, takoja), Äimä, Äimi, Äimistelijä, Äimistyjä, Äimistynyt, Äimis, Äime, Äimen, Älmi, Äine (ällistelijä, hämmästelijä, töllistelijä, pökertyjä, tyyni, suuta ammollaan pitävä, tuijottaja), Äite, Äitelä, Äiteliäs, Äyte, Aajti, Aajtie, Äime, Äimelä, Äile, Äileä, Äilä, Äiläkkä (makea, vihainen, kiukkuinen, räikeä), Äity, Äityä, Äityjä, Äyty, Äytyä, Äityö, Äytyö, Äigne, Äigneda, Äjä, Äjäkkä, Äje, Äjeä, Äjy (kiihtyvä, kiihkeä, voimistunut, räikeä), Äki, Äkis, Äkisijä, Ägi, Ägis, Ägiseda, Eggo, Egu (kitisijä, valittaja, ähisijä, vastustelija, ynisijä), Äli, Älis, Älisijä, Älinä, Älä, Äläkkä, Äläh, Älähtäjä, Älähtelijä, Ällö, Äly (mölisijä, ulvoja, itkijä, mylvijä, parkuja), Älli, Ällitön, Ällä, Ällääjä (oikukas, itsepäinen, vaatija, kärttäjä), Älli, Ällistyjä, Ällis, Ällistyttäjä, Ällistelijä, Älliskö (häkeltyjä, hämmästyjä, hölmistyjä, töllistelijä, saamaton), Ällö, Ällöttäjä, Ällötys, Ällöä, Ällöäjä, Ello (inhoaja, oksentelija, pyörtyilijä), Äly, Älys, Älykäs, Älyllinen, Älytön, Älyä, Älyäjä, Älytöin, Häly, Ielve, Ielvet, Älve, Älwä, Al, Av (järkevä, älykäs, oivaltaja, huomaaja, havaitsija, harkitsevainen, malttavainen), Änky, Änkyttäjä, Änkö, Änköttäjä, Änkä, Änkkä, Änkyrä, Hängu, Hängutada (jankuttaja, inttäjä, väittäjä, itsepäinen, naljailija, mongertaja), Äre, Äreä, Ärä, Äräkkä, Ärhä, Ärhäkkä, Ärhe, Ärhentelijä, Ärty, Ärtyä, Ärtyjä, Ärry, Ärtyi, Ärtyisä, Ärsy, Ärsyttäjä, Ärsyyntyjä, Ärsyke, Äri, Ärie, Ärhäkkö, Ärtyö, Ärdy, Ärdyttädä, Äred, Ärdu, Ärdutada, Äre, Ärri, Ärritada, Ert, Aerdo (kipakka, vihastuja, ärsyttäjä, härnääjä, karkeaääninen, yllyttäjä, kiivas, eloisa, närkästyjä), Äri, Äris, Ärisijä, Ärinä, Ärä, Äräh, Ärähtelijä, Ärähtäjä, Ärjy, Ärjyä, Ärjyjä, Ärjyö, Ära, Ärai, Ärinen, Ärineh, Äriseda (huutaja, murisija, karjuja), Äske, Äsken, Äskettäin, Äskei, Äskeinen, Äski, Äskinen, Äskö, Äsköi, Eska, Eskai, Aske, Askei, Aeska (hetki sitten saapunut, pian saapuva), Ääli, Ääliö (saamaton, nahjus), Ääni, Ääne, Eäne, Iäne, Äänekäs, Äänetön, Ääntä, Ääntäjä, Äännä, Äännäh, Äännähtelijä, Äänte, Ääntelijä, Äänne, Eänne, Iänne, Äänti, Ääntiö, Äänteellinen, Ääntyä, Ääntyjä, Ääntö, Eäntö, Iäntö, Äänes, Äänestäjä, Äni, Äne, Änekäs, Eäni, Eänekäs, Eänte, Eänteä, Iän, Iäni, Iändädä, Än, Äne, Änekaz, Hääl, El, Öl, Jiedna, Ene, Enek, Enekel (ääntelijä, äänekäs, kovaääninen, lauleskelija, lauluista pitävä), Öhki, Öhkiä, Öhkijä, Öhkä, Öhi, Öhis, Öhisijä, Öhkä, Öhke, Öhkeä (ähkijä, puhkuja, puhisija), Öki, Ökisijä, Ökö, Ököttäjä, Ökis, Ökötada, Öky, Ökä (ähkijä, uikuttaja, mukisija, mököttäjä, jököttäjä, änkyttäjä, vaitelias), Öli, Ölis, Ölisijä, Ölä, Öläkkä, Öllö, Öllöttäjä (mölisijä, ulisija, parkuja), Öllö, Öllöttäjä, Öllerö, Ölle, Ölli, Öllis, Ölliskö (toljottaja, möllöttäjä, tomppeli), Öri, Öris, Örisijä, Örä, Öräh, Örähtelijä, Örri, Örrinen, Örrine, Öriseda, Örrä, Örräh, Örrähtäjä (murisija, ääntelijä, mörisijä, huohottaja, hengitysvaikeuksista kärsivä), Öykkä, Öykä, Öykkäilijä, Öykkääjä, Öykkäröitsijä, Öyke, Öykeä (rehentelijä, metelöitsijä, tyly, rähinöitsijä, riidanhaastaja, kehuskelija).