LUONTONIMET

1. uralilaiset kansat ovat ottaneet monenlaisia vaikutteita ympäröivästä luonnosta.

2. luontonimiä on valittu etenkin sukujen ja paikkojen nimiksi.

3. luontonimet voidaan jakaa vanhempaan eli omakantaisempaan ja nuorempaan eli naapurikansoilta omaksuttuun kerrostumaan.

4. vierasta luontonimiperinnettä edustavat kaksiosaiset yhdysnimet (grönlund=vihreä lehto, schönberg=kaunis vuori). tämän kaltaisia nimiä saapui suomeen ruotsinvallan aikana ja niitä käännettiin suomeksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.

5. omakantaista nimiperinnettä edustavat yksiosaiset eläin ja kasvisukuja (repo, koivu) kunnioittavat totemistiset nimet.

6. totemistinen nimiperinne on alkuperältään tuhansia vuosia vanhaa ja yhteistä maailman eri kolkissa asustaville luonnonkansoille.

7. totemistiseen sukuun syntyvällä on ollut suvun toteemista (tamga) johdettu syntymänimi (pikku-jänis) ja heimoyhteyttä kuvaava sukunimi (jänö->jänönen). 

8. totemististen sukujen uskotaan saaneen alkunsa eläinten, eläinhahmoisten haltijoiden ja sukujen kantaäitien (ensimmäisten emojen) välisistä liitoista (karhusta polveutuvat, majavasta polveutuvat, porosta polveutuvat).

9. synnyttyään totemistiseen sukuun on ihmisen ajateltu kuuluvan siihen aina (samaan sukuun kuuluvien uskotaan elävän yhdessä tuonpuoleisessakin).

10. sukunimi luodaan yhdistämällä eläimen nimi totemistista sukua (toteemieläimen lapsia) tarkoittavaan nen-sanaan (kurki->kurkinen, kurki-nen=kurjen lapset, kurjen pojat, muinaista nen-sanaa (nganasanin nyuo, nenetsin nyu) tavataan kaikilta uralilaisilta kansoilta, sanasta johdetaan kotoperäiset lapsia ja lapsenlapsia tarkoittavat sanat, nyuononyuo=poikani poika, koptanyuo=tyttäreni tytär, nyonanyuo=lasteni lapsi).

11. vieraan sukunimen ottaminen perhettä perustettaessa ei ole kuulunut totemististen kansojen elämään (miehen nimen ottaminen ja siihen liittyvä naisia alentava ajattelumalli on lähtöisin euroopasta).

12. totemistisen ajattelun vähennyttyä alettiin sukunimiksi kelpuuttaa asuinpaikkojen (syrjälä, saarela), vesistöjen (virtanen, lahtinen) ja muiden luonnonilmiöiden (ilmonen, talvinen) nimiä.

13. vanhimpana ja pyhimpänä on pidetty jokiin liittyvää sanastoa (joki kuvaa uralilaisille kansoille elämän lähdettä ja näkyvän maailman keskipistettä, suullaan alinen, keskellä ihmiselämä, lähteillään ylinen).

14. paikkoja (kazym-joki) ja näiden haltijoita (kazym-joen-vanha-nainen) on nimetty uusille alueille levittäydyttäessä (uudet nimet on voitu johtaa vanhoista tyyliin kazym-joen-vanhan-naisen-pojan-poika).

15. luontonimen valintaan ovat vaikuttaneet unet, syntymäpaikka, syntymän hetkellä vallinneet olosuhteet, lapsessa havaitut taipumukset ja piirteet, suku johon synnytään, eläinhahmoiset suojelushaltijat (ilmestyvät unissa), asuinpaikka, elämän aikana kohdatut eläimet ja luonnossa koetut erikoiset tapahtumat. 

15. luontonimien kaukaa kantavasta suosiosta kertovat kuuluisilta noidilta ja tietäjiltä talteen saadut nimet (väinämöinen=väinä=vesi, joukahainen=jouka=joutsen).

16. alle on kerätty pitkälti koko jäljellä oleva omakantainen luontosanasto (yleisiä luontonimiä, kasvi ja eläinsukujen nimiä).

LUONTONIMIÄ

Aaje, Aaju, Oaje, Uaje, Aja, Aggja, Aggjaga (tarkoittaa lähdettä / suonsilmäkettä / hetteikköä), Aamu, Amu, Aamui, Aamuinen, Aamunen, Aami, Aamia, Aame, Aamei, Aamujainen, Aamullinen, Oamu, Uamu, Aam, Umun, Umu, Oma, Ama (tarkoittaa aamua / aamun ensi hetkiä / aamuruskoa / aamulla tapahtuneita asioita), Aava, Awa, Aavi, Avo, Avok, Ava, Avago, Avagoi (tarkoittaa laajaa / avautuvaa aluetta / järven selkää / suota / niittyä), Aha, Ahava, Ahva, Ahvas, Ahve, Ahvo, Ahvi, Ahvis, Ahha, Ahhava, Ahavo, Ahavas, Ahav, Ahau, Ahelme, Ahe, Aho, Ahatuul, Ahapilv, Ahad, Afe, Afai (tarkoittaa kuivaa / purevaa kevättuulta / ensimmäistä rusketusta / keväistä ukkospilveä), Ahde, Ahe (tarkoittaa mäkeä / törmää), Ahde, Ahdelmus, Ahe, Ahel, Ahelmus, Ahelmo, Aher, Ahermus, Ahermo (tarkoittaa kapeikkoa / solaa / paikkaa minne on muodostunut paksu lumikerros), Ahe, Ahera, Aheri, Aherikko, Ahero, Aherik (tarkoittaa jäykkää / kovaa soramaata / kevättuulen haurastamaa hankea / kiviröykkiötä), Aiti, Aitilas, Aajde, Aajdeles, Aida, Aidalas, Aidi, Aidilas (tarkoittaa hiljaista / rauhallista / syrjäisää paikkaa / aukiota), Aito, Ai´to (tarkoittaa eläinten / porojen lumeen polkemaa polkua), Ajo, Aggjo (tarkoittaa puutonta aukeaa / tasankoa / rantaniittyä), Ala, Alanko, Alai, Alainko, Ale, Alenko, Ali, Alinko, Alangu, Alang, Alangist, Alango (tarkoittaa joen / järven rannalla olevaa alavaa / tasaista maata), Albme-asse, Menel-jozo, Jen-ez (tarkoittaa taivaanlaen / taivaan ihon alapuolta / taivaankantta), Alho, Alhos, Ahl, Ahlu (tarkoittaa painannetta / kosteaa notkoa / syvennystä metsässä / suota / suoniittyä), Alge, Algo, Awo, Awol, Owl, Alon, Oton, Odo, Ol, Ulu (tarkoittaa puun latvaa / tyveä), Alli, Allikko, Allikas, Allik, Halli, Hallikas (tarkoittaa lammikkoa / lampea / suota / jäätymätöntä kohtaa vedessä / lähdettä), Ammus, Ampuja, Ampua, Ammukaar, Ammurgas, Ammurik (tarkoittaa jousimiehen tähtikuviota / ukkosen iskentää / sateenkaarta), Ankka (tarkoittaa synkkää / sankkaa metsää), Aro, Arokko, Aronne, Aru, Ora, Oraj, Oro, Oroj, Wuro, Wuroj, Ura, Uraj, Uri, Uro, Wuri, Ara, Arai (tarkoittaa kosteaa rantaniittyä / notkoa / kuivaa niittyä / tasankomaata / vetelää heinämaata / tuoretta notkelmaa kankaalla / matalaa rehevöitynyttä joenlahtea / järveksi muuttunutta joen uomaa / pudasta / ruohoista lampea), Auer, Aude, Auder, Aute, Autere, Auve, Autereinen, Auterinen, Auver, Auvero, Aur, Auru, Aure, Our, Ouru, Hauri, Hauru (tarkoittaa kuumalla ilmalla nousevaa höyryä / väreilyä ilmassa / sumun tapaista sinerrystä / usvaa), Auhto, Autto, Hauhto, Avcco, Autso (tarkoittaa kosteaa notkelmaa / jokivarsilehtoa / korpea / pehmeää suopohjaista maata / kosteaa / tiheää laaksoa / metsäistä suota), Aukea, Aukio, Aukko, Aukie (tarkoittaa aukeaa / aavaa / puutonta aluetta), Aukko, Aukku, Auk, Ouk (tarkoittaa alavaa metsämaata / aukkoa / koloa / kuoppaa), Auri, Aurinko, Aur, Ovru, Ovrudeh, Omir (tarkoittaa hellettä / hiillosta / liekkiä / loimua), Ava, Avo, Avara, Avar, Ovar, Avaro, Avarus, Avaruus (tarkoittaa avaraa / rajatonta paikkaa / aukeaa), Ehto, Ehtoo, Ehtootähti, Eht, Ehtkoine, Ehtkine, Ehtkeine, Ehta, Ehtago, Ohtu, Öhtu, Ottu, Öttu, Odang, Otak, Ohtune, Öhtune, Edog, Idog, Udog, Ydog, Jookta, Jooktaan, Ikxtu, Iektu, Ikte, Jikte, Jahta, Jot, Jut, Jyt, Dut, Dyt, It, Et, Ito, Iton, Eton, Utö, Ytö, Ude, Yde, Nudi, Niude, Njude (tarkoittaa iltaa / iltatähteä / länttä / eilistä / yötä / auringon laskemista länteen / päivän päättymistä / yön eli yöllisen eli eilisen alkamista), Ehtä, Ehta, Ehka, Öhkä, Ehdan tähti, Ehty, Ehtypimei, Ehtytiähti, Eht, Ehte, Ehtal, Ehtetiähti, Ehtaine, Ehtäline, Eha, Oha, Öha, Ohta, Öhta, Eha, Ehada, Ehas, Ehastada, Ehatada (tarkoittaa iltaa / iltatähteä / kuun ilmestymistä / kuun olemista näkymättömissä / iltapimeää / kuun laskemista / iltaruskoa / iltaruskon antamaa valoa / hohtoa), Eile, Eilen, Eilä, Eilän, Eilään, Eille, Eillen, Eilö, Eilön, Öylö, Öylön, Öylöin, Öylöön, Öyle, Öylen, Eileen, Eele, Eelen, Ekle, Eklen, Eyle, Eylen, Eylö, Eylön, Egle, Eglen, Eglä, Eil, Eilä, Ekle, Eklein, Eglein, Egläin, Egläi, Egla, Eglai, Eglei, Öglä, Eila, Eelä, Iila, Eggi, Eggil, Eglo, Jele, Jeli, Jelin, Eilinen, Eileinen, Eiläinen, Öylöinen, Eklinen, Eylinen, Eellinen, Eirinen, Eglin, Eglellin, Ekline, Eklini, Egline, Egläni, Egläne, Eglälliine, Egläine, Eglaine, Egleine, Egline, Egli, Eglin, Eilne, Eilene, Eilane, Iilane (tarkoittaa eilistä / edellistä iltaa / yötä / aikaa auringonlaskusta nousuun), Elävä, Eläke (tarkoittaa suon silmäkettä), Eno, Eno-vesi, Jeänuo, Ätno, Aetno, Jeänna, Enontekiö, Aenodak, Enuodagc (tarkoittaa emojokea / kevättulvaa / suurta selkävettä / syvää paikkaa / väylää joessa / puroa / suurta jokea jossa on järviä / joen alkua eli enon tekijää),

Etelä, Ettelä, Edel, Edal, Jedal (tarkoittaa etelää / lounasta / etelätuulta / edessä olevaa / suuntaa jota kohti kodan suuaukko avautuu), Haitu, Haituva (tarkoittaa pilven hattaraa), Hakara, Hagar, Hagur (tarkoittaa okaa / piikkiä / tiheäoksaista puuta), Hanki, Hankiainen, Hankiene, Hang, Hangiaine, Antsi, Ange, Hangu, Hanguda, Ang, Cuono (tarkoittaa hankea / kantavaa hankea / kinosta / nietosta / hyytyvää / jähmettyvää), Hapla, Haula, Haplas, Keväthapla (tarkoittaa varhaiskeväistä kuivuuden aikaa / kuivaa ja tuulista säätä / kevätkuivaa maata / tulenarkaa kuloheinää), Hapsu (tarkoittaa lehtipuun / koivun / lepän / haavan norkkoa), Harse, Harseikko, Harsi, Harsikko, Harsiekko (tarkoittaa harva / huonokasvuista metsää / harvaa männikköä), Hauhto, Hauhta, Hauhtu (tarkoittaa hiekkaperäistä / kuohkeaa maata / pehmeää / kepeää lunta), Havi, Havina, Havineh, Abin, Hapin (tarkoittaa pilvien huminaa / metsän kohinaa talvella), Helmi, Helme, Hölmy, Elmi, Helmä, Helmes, Helm, Elm, Elmaz, Helbmu, Helbme, Haelma, Hilme (tarkoittaa helmen muotoista sade / vesipisaraa), Heta, Hetava (tarkoittaa puun kuoresta lumelle karisseita höytäleitä), Hete, Hette, Hetteikkö, Hetehikkö, Hetto, Hetku, Ootsu, Ootssoo, Otsk (tarkoittaa suonsilmäkettä / rimpiä / lähdettä / upottavaa suota / liejua / lettoa / hyllyvää järven rantaa), Hiesu, Hiesukko (tarkoittaa savensekaista hietaa / hiesumaata), Hieta, Hieti, Hietikko, Heta, Hietikkö (tarkoittaa hienoa hiekkaa / hietikkoa), Hiili, Hiillos, Hiila, Hiilas, Hiilakas, Hil, Hili, Ili, Ile, Iile, Hiile, Hile, Ildo, Ilgo, Il, Silla, Hilla (tarkoittaa hiillosta / tulta / tulella annettua merkkiä), Hile, Hili (tarkoittaa jäähiutaletta / ohutta jääkuorta), Hiukka, Hiuka, Hiuke, Hiuve, Hiukkanen, Hiuesmaa, Hiukkamoa, Hiukkaine, Hiuk, Jeugo (tarkoittaa hiekkaa / hiekkamaata / merenrantaa / kuivaa ja hiekkaista maata), Hohi, Hohina, Hoho (tarkoittaa  tuulen huminaa / suhinaa), Hohtaa, Hohde, Huohtaa, Hohta, Hohka, Hohkua, Ohata (tarkoittaa auringon / kuun / tulen loistamista / hehkumista / säteilemistä), Holi, Holina, Hola, Holineh (tarkoittaa  sateen / virran / veden solinaa / loisketta), Horo, Horka, Horkama, Horkko, Horkoinen (tarkoittaa koloa / halkeamaa / rakoa / repeämää maassa / kalliossa), Huhtoa, Huuhtoa (tarkoittaa kylmän tuulen puhaltamista), Huoku, Huokaus, Huoko, Huokonen, Hoku, Hoko, Hooguda, Hoog, Hoou, Ug, Soogedh, Suokket, Sokani (tarkoittaa lämmintä henkäystä / notkoa / laaksoa / syvennystä / sadekuuroa / tuulenpuuskaa / tuulen vinkunaa / huminaa / puron kohinaa), Huikea, Huika, Huikaiseva (tarkoittaa tuimaa / kylmää / hyistä tuulta / jotakin häikäisevää / sokaisevaa), Hula, Hulina, Huli, Hule (tarkoittaa loisketta / solinaa / lorinaa / virtausta / poretta / kuplaa), Hulju, Huljehtia, Hulja, Huljakka (tarkoittaa lainehtivaa / tulvivaa vettä / pitkää / notkeaa vitsaa), Huove, Huovea, Huovi, Huovo, Hobi, Huopea, Huopuinen, Hopelo (tarkoittaa lauhaa kevätsäätä / auringon tuomaa lämpöä / suojasään pehmentämää lunta / jäätä), Hurme, Urma, Vied urma (tarkoittaa pyörrettä / virtaa / vesivirtaa), Hutja, Hudja (tarkoittaa nuorta / ihmisen korkuista koivun vesaa), Huude, Huuveh, Huutehine, Hudeh, Udeh, Hude, Hudegi, Uude, Udas, Huhte, Ud, Udda (tarkoittaa huurretta / härmää / riitettä / kuuraa / puissa olevaa lunta), Huumata, Huumahtaa, Huum, Um (tarkoittaa tuulen / lämmön / kylmän huminaa / hohkaa / hehkua / hämärää / aamuhämärää), Huuru, Huura, Huurre, Hurre (tarkoittaa usvaa / kuuraa / härmää / ikkunaan muodostuvaa sumua / riitettä), Hydä, Hyde, Hydelmä, Hye, Hytelä, Hytelö, Hyti (tarkoittaa jääriitettä / aaltojen ääntä / sammakonkutua), Hyhmä, Hyhme, Hyymä, Hyyhmä, Huma, Hymä, Uhmä, Yhmä, Hyhm, Huhm, Uhm, Yhm, Im, Susmin, Susma (tarkoittaa lumisohjoa / riitettä / jääsohjoa / suojalunta), Hylly, Hylli, Hylleikkö (tarkoittaa hetkuvaa suota / lähdepaikkaa), Hyrsky, Hyrskä, Hyrski, Hyrskeh (tarkoittaa aaltojen pärskettä), Hyy, Hyyte, Hyine, Y, Hy, Ylm (tarkoittaa jää / lumisohjoa / kuuraa / jääriitettä), Hyyde, Hytelö, Hye, Hyve, Hyyveh, Hyyde, Hyde, Hydegi, Hudog, Hyye, Yydes (tarkoittaa jääriitettä / ohutta rantajäätä / kuuraa), Hyöky, Hyökä, Hökö, Ööge, Hööge, Ööke, Hööke, Öök, Höök, Öögamad (tarkoittaa aallokkoa / myrskyaaltoja / rantaan lyöviä maininkeja / myrskyn jälkeisiä suuria aaltoja / rannalta takaisin vieriviä laineita), Häike, Häiki, Häikiintyä, Häiky, Häikke, Häikä, Äigi, Häikida (tarkoittaa tuulen / myrskyn laantumista / hälvenemistä), Häikä, Häikäistä, Häie, Häjä, Häijä, Häigä, Häitää, Häittä, Häiteä (tarkoittaa auringon valosta sokaistumista / häikäistymistä / valoa / häiettä / jotakin häikäisevää / häämöttävää / varjostavaa), Häipä, Häipäle, Häipätä (tarkoittaa lumihiutaletta / hiljakseen satelevaa lunta), Häkä, Häga, Hägu, Haekke, Ciekke, Ciekka, Cieha, Sieha, Cigga, Tsyx, Tsiv, Siw (tarkoittaa ohutta sumua / pilveä / utua / paksua ja sakeaa ilmaa / merisumua / ohutta alhaalla liikkuvaa sumupilveä), Häkärä, Häkkärä, Hagar (tarkoittaa kevyttä sumua / utupilveä / pakkasen huurua / pilvenhattaraa / usvaa / hämyä / härmää),

Häkkyrä, Häkkärö, Häkkärä, Häkkäreh (tarkoittaa juuriltaan olevaa kantoa / lyhyttä ja oksikasta puuta), Hälve, Hälpe, Hälvetä, Hälvi, Hälväkkä, Hälbida, Hälba, Haelbat (tarkoittaa sumun / tuulen / lumisateen / myrskyn hälvenemistä / haihtumista / laantumista / hämärtymistä / varjostumista), Hämy, Hämyinen, Hämu, Ähm, Ämune, Hämune, Ähmune (tarkoittaa hämärää / hämärtyvää / utuista), Hämärä, Hämärikkö, Hämäri, Hämär, Ämärikko, Hämar, Hämarik, Ämar, Dzomit, Tsim (tarkoittaa hämärän aikaa / hämärtyvää), Härtsykkä, Härrikäs, Härttsä, Härtsikäs (tarkoittaa oksikasta puuta / puun haaraa), Häyry, Häyrä, Häyräkkä, Häur, Äur (tarkoittaa usvaa / höyryä / sumuista ja kylmää säätä), Hölkkä (tarkoittaa maininkia / aallokkoa), Hölppä, Hölpö (tarkoittaa kallion kielekettä / maaston kohoamaa / kumparetta), Hölve, Hölvetä, Hölvötä, Hölvö, Hölvä (tarkoittaa tuulen tyyntymistä / sadetta / tulvimista), Höllä, Höllö (tarkoittaa sumua / huurua / lauhaa / kylmää tuulta), Hölmä, Hölmö (tarkoittaa pehmeää / sohjoista lunta), Hönkä, Hönky, Hönkö, Hönkeh, Hönkävö (tarkoittaa tuulenhenkäystä / viimaa / vetoa / kylmän huokua / maininkia), Hölsky, Hölskä, Hölske (tarkoittaa lumisohjoa / rapaa), Hösä, Hözähtelzetä, Hözö, Hözötada (tarkoittaa lumen / jään upottamista / lumen tupruamista), Höyry, Höur, Öyr, Öyri, Öyru, Höuri, Hewru (tarkoittaa sumua / huurua / pakkasessa näkyvää hengitystä), Ihistää, Ihkata, Accet, Acceed, Esi, Osmes, Askas (tarkoittaa jään päälle uhkuvaa vettä / nousevaa merivettä / lähdettä / uhkujäätä), Iljanko, Iljanne, Iljan, Iljen, Iljänä, Iljenä, Illen, Ille-jienna (tarkoittaa liukasta / kierää jäätä / maata / raudasjäätä / sileää / mustaa / uutta syysjäätä), Ilma, Ilm, Ilme, Ilmo, Ilmoine, Ilbme, Albme, In, Im, Jen, Jen-ez, Jelom, Ilom, Elom, Itom, Jeaom (tarkoittaa ilmaa / säätä / rajuilmaa / maailmaa / ilmansuuntaa / avaruutta / taivasta / ilman ihoa / taivaankantta / päivänvaloa / pilvistä päivää), Ilta, Iltainen, Iltama, Iltain, Illattsu, Ild, Iltaina, Ilda, Ildane (tarkoittaa iltaa / alkuiltaa / illansuuta / eilisiltaa / iltamyöhää / myöhäistä), Itä, Itäinen, Ida, Idakagu, Idapohi, Ida-puoi (tarkoittaa itää / koillistuulta / koillista / itäkaakkoa / pohjoiskoillista), Ittet, Ided, Idäntä, Itten, Itto (tarkoittaa auringon ilmestymistä / aamua / huomista), Et, Ät (tarkoittaa kuun syntymistä / näkyviin tulemista), Jaarikka, Jaarun, Järävä, Jeärävä, Diäräu (tarkoittaa lyhyttä ja oksikasta / tyveliästä puuta / visapuuta / kovaa ja visaista puuta), Janhus (tarkoittaa kovaa puuta / lylypuuta), Joki, Dogi, Jogi, Dögi, Jetsi, Jog, Joig, Joug, Jokka, Jov, Ju, Ju-sur, Jo, Joyo, Joyo-wot, Je, Ja, Jiyi, Jexo, Jixi, Joyon, Joxan, Jay, Jax, Jox, Jaxa, Jaha, Joha, Tsaqi, Taya, Tsaga, Joko, Juka (tarkoittaa jokea / virtaa / puroa / virtaavaa vettä), Jokos, Joko, Jokko, Jokoh, Dokko, Cueyyvas, Cuegas, Jolos (tarkoittaa porojen / reen lumeen jättämää uraa / eläinten polkua / talvitietä), Jolma, Coalbme (tarkoittaa salmea), Joro, Doro, Joru, Juro, Duro, Jorpakko (tarkoittaa pientä jokea / puroa / ojaa / lammikkoa), Juka, Juva, Juga, Joa, Eva, Je, Ja, Jiyi, Jexo, Jixi, Joyon, Joxan, Joxon, Jay, Jax, Jox, Jaxa, Jaha, Joha, Tsaqi, Taya, Tsaga (tarkoittaa pientä jokea / vesiputousta / vanavettä / joen uomaa / syvennystä joessa / järvessä / putousta koskessa / köngästä / koskea / virtaa / vesisuihkua / suihkusta heijastuvaa sädettä), Jousi, Juoksa, Joyol, Joxol (tarkoittaa sateenkaarta / otavan / orionin tähtikuviota), Julma, Julmu, Julmus, Julmo (tarkoittaa koivun tuohen pintakalvoa / kelmua), Jummikas, Jummikara (tarkoittaa jääpuikkoa), Jumi, Jumina, Juma, Jumie, Jumiseda (tarkoittaa myrskyn / ukkosen jyminää / kuminaa), Junku, Junko, Junkku, Junkos (tarkoittaa maahan / veteen kaatunutta puuta / kaareksi kasvanutta / taipunutta puuta), Juoma, Juuma, Juova, Juomu, Joma, Juomo, Joom, Juum, Juom (tarkoittaa uomaa / väylää matalassa vedessä / ojamaista painannetta / syvännettä / salmea / virtaa / syvää kohtaa meressä / särkkää / riuttaa), Juoni, Juono, Juone, Juonna, Juodna, Juonne, Juonto, Jan (tarkoittaa uraa / reittiä / tietä / polkua / porojen polkua / jälkiä), Juosta, Juoksu, Josta, Juossa, Juosto, Juostu, Johsu, Johsa, Juokso, Juoks (tarkoittaa veden / joen virtaamista / juoksua / virtaa / virran liikettä / joen tapaa juoda itseään eteenpäin), Jurmu, Jorbme, Jorim, Jurem (tarkoittaa syvännettä joessa / järvessä / puron uomaa), Jurmu, Jurmo, Jorme (tarkoittaa kohoamaa / uurretta / rosoa / poimua kalliossa / maassa), Juuri, Juurakko, Juures, Juri, Juurikka, Dur, Duri, Durak, Durikko, Jur, Juur, Jir, Jurta, Gyöker, Jekor (tarkoittaa kasvin juurta / maanalaista osaa / aihetta / kantaa / juurakkoa / kaatunutta puuta / pensaikkoa), Jyleä, Jylikki, Jolak, Jylittää, Jylittyä (tarkoittaa ryhmyistä / rosoista tietä / iljanteista syyskeliä / jääiljannetta / veden nousemista jäälle / jäätymistä epätasaiseksi rosoksi),

Jylhä, Jylheä, Jylhy, Jylhö, Jylheikkö (tarkoittaa synkkää / kolkkoa metsää / koleikkoa), Jyli, Jylinä, Jylä, Jyly, Jyllä, Jalla (tarkoittaa ukkosen / myrskyn jylinää / ääntä), Jymi, Jymy, Jyminä, Jymminä, Jymäkkä, Jumi, Juma, Jumina, Jabma, Jubma (tarkoittaa ukkosen jyminää / jyrinää / kosken kohinaa), Jyri, Jyrinä, Jyry, Jyrä, Jyrrinä, Jyrineh, Dyry, Duru, Guraita, Gyru, Juru, Jyris, Jyriseda, Jarra, Jurra, Juriidit (tarkoittaa ukkosen jyrinää / ukonilmaa / lumen narskumista), Jyrkkä, Jyrkäs, Nyrkkä, Jyrkänne, Dyrk, Myrk, Jerkku (tarkoittaa jyrkännettä / jyrkkää mäkeä / rantaa / mutkaa joessa / polussa), Jyrä, Jyrämä, Jyrhämä, Jyrämö, Järämä, Järä, Jyrähmä, Jyrähmö, Jarem, Jer, Jir (tarkoittaa korkearantaista puroa / syvää notkoa / jyrkkää mäkeä / pientä koskea / suvantopaikkaa / laajentumaa / syvää paikkaa joessa / joen uomaa), Jyskä, Jyske, Jyskiä, Jysky, Jyskytteä, Jyskeh, Jusket (tarkoittaa myrskyn / ukkosen / salamoiden ääntä), Jyti, Jytinä, Jydy, Jydä, Jytä, Jytäjeä, Jytsi, Jytineh, Jydi, Judi, Jucca, Juccat, Jacca (tarkoittaa ukkosen / salamoiden jytinää / tärinää / kohinaa / suhinaa), Jälsi, Jältä, Jälttä, Nälttä, Jänttä, Jält (tarkoittaa puun nilakerrosta / mäihää / mahlaa), Jänkä, Jänkkä, Jaegge, Jegir, Jekor, Jönk, Jankolmo, Jank, Jankolma, Norom, Jenk (tarkoittaa suota / rämettä / soista metsää / puutonta ja pehmeää suota / pientä suolampea / avointa / puutonta / vedetöntä paikkaa suolla), Järvi, Därv, Därvi, Järv, Jarvi, Järi, Jerv, Jara, Jora, Jawre, Erke, Ärkä, Järkä, Jär, Jer (tarkoittaa järveä / lampea), Jää, Jäätikkö, Jäätelö, Jä, Jeä, Diä, Die Jea, Ea, Jäe, Jägi, Jei, Jiegna, Ej, Ev, En, Ij, Jäj, Äj, I, Jö, Ji, Län, Jönk, Jank, Jenk, Jink, Jeg (tarkoittaa jäätä / jäätikköä / vettä / rakeita), Jähty, Jähtyä, Jäkste, Ekse, Äsä, Jäsä, Yksem, Jyksem, Ysto, Dysto, Jöyli, Jäyto, Jiai, Jahtu, Jahtua, Jaahtu, Jodo, Jaksamo, Jaksama, Joosku, Jooske, Juoskie (tarkoittaa viileää / kylmää / varjoisaa paikkaa / pakkasta / kylmyyttä), Kaalo, Gallo (tarkoittaa kylmää / kolkkoa / koleaa ilmaa), Kaari, Vihmakarre, Ukonkoari, Kar, Kareg, Karoi, Karko, Kor, Tjatsa kuonger (tarkoittaa taivaankaarta / sateenkaarta), Kaarko, Kaarkko, Karkko, Kaarkema, Kaaro, Kaarta, Kaarrake, Karvo, Gargo (tarkoittaa kapeaa harjannetta / mätäsjonoa / kivistä hiekkakangasta / suota / kivikkoista rantaa / karia / suosaarta / kahden suon välistä harjannetta), Kaata, Kaade, Kaato, Katu (tarkoittaa viettävää rinnettä / kaatunutta puuta), Kaala, Kaalatos, Koaloa, Kälä, Gallet, Käl, Köl, Kal, Kil, Kel, Kul, Kit (tarkoittaa auringon / kuun näkymistä pilviverhon läpi / paistamista / pilkistämistä pilvien lomitse / rajuilman ennettä / auringon / kuun nousemista / mailleen menemistä), Kaha, Kahina, Kahineh (tarkoittaa tuulen suhinaa / ruohojen kahinaa), Kahlaamo, Kaalaamo, Kahlatin, Kahlo, Kaalo, Koalama, Koalates, Gala, Gaaluo (tarkoittaa kahluupaikkaa / eläinten joenylityspaikkaa), Kahma, Kahme, Kahmakka, Kahmakko, Kahmie (tarkoittaa pientä pakkasta / jäätynyttä maan / vedenpintaa / jääriitettä), Kahne, Kahno, Kahnu (tarkoittaa kohmettunutta / huurtunutta / jäätynyttä maanpintaa / kylmän kohvaa / pakkasta), Kahva, Kahvala, Kahvali, Kahvakka, Kahvakko, Kahv, Kahvakas (tarkoittaa rannalle kasaantunutta jääsohjoa / riitettä), Kaihu, Kaise, Kaisse, Kaisa, Gaisa (tarkoittaa metsäistä selännettä / harjua / korkeaa / karua tunturia), Kaiku, Kaige, Gäjged (tarkoittaa kaikua / säätä jolloin ääni kaikuu kauas), Kajas, Kajos, Kajanne, Kaja, Kaje, Kajo, Kajakka, Kajea, Kajie, Kajak, Kajoz, Kajastus, Guoje, Kuojij, Kuoje, Koja, Kajni, Xajje, Xajjer, Kaija, Kou, Kuete, Kuja, Koje, Chaja (tarkoittaa auringon sarastusta / häämöttämistä / heijastumista / heijastusta / ilman selkenemistä / kirkastumista / selkeää paikkaa pilvisellä taivaalla / kirkasta / selkeää / kuulasta / tyyntä säätä / päivänkoitetta / kuun nousemista / auringon kohoamista / näkyviin tulemista / aurinkoa itseään / kuumuutta / selkeää ja kirkasta säätä), Kallak, Kallaka jussa (tarkoittaa nopeasti nousevaa sumua / syksyisin järvestä nousevaa usvaa), Kama, Kami, Kameikko, Kamakka, Kamie (tarkoittaa meressä ajelehtivia risuja / jäätynyttä / kuivunutta maata / mättäikköä / kivikkomaata), Kamara, Kamar, Kumel, Kem (tarkoittaa maan kovaa pintakerrosta / kuorta / jäätynyttä maanpintaa / niinen ulointa kerrosta / kuorta), Kangas, Kangar, Kankaro, Kankas, Kangasmua, Kangaz, Kanger, Kangur, Kanga, Konko (tarkoittaa kuivaa metsämaata / kuivaa ja kumpareista maata / kiviröykkiöitä / sorakumpuja / harjannetta / särkkää / karua ja kuivaa maata / kuivunutta puuta / kapeaa kannasta), Kankea, Kankia, Kange (tarkoittaa kovaa / kylmää / jäykistävää / rajua tuulta), Kannas (tarkoittaa kahden veden / suon välistä maakaistaletta), Kanne (tarkoittaa sivuun painavaa tuulta / hangen kantavuutta),

Kanto, Kand, Kando, Kannu, Guoddo, Kanda, Konda (tarkoittaa puun tyveä / maasta väännettyä / myrskyn kiskomaa juurakkoa / kaatunutta / kuivunutta puuta), Kapakka, Kapakko (tarkoittaa epätasaiseksi jäätynyttä / kuivunutta maata), Kapi (tarkoittaa rapisevaa keliä syksyllä lehtien pudottua maahan / kylmähköä syyssäätä), Kara, Karahaine, Karaoks, Kora, Karahka, Karah, Karahko, Karakka, Karihka, Karakka, Karhakka, Gahrak, Gahra, Karhak (tarkoittaa kuivettunutta puunoksaa / alaoksaa / kuivaa / oksikasta puuta / puolikuivaa havupuun oksaa / kuivunutta pikku puuta / monihaaraista / kitukasvuista puuta / kaadettua puunkäkkärää), Karanko, Karanka, Karanta, Karanto, Karankakuusi, Karankopetäjä, Karenko, Karanneh, Karangahaine, Karang, Karand, Kardang, Karenga (tarkoittaa pystyyn kuivunutta nuorta puuta / kuusta / kuivunutta oksaa / hitaasti kasvanutta ja vähäoksaista kuusta / petäjää / lylypetäjää / pitkää ja hoikkaa kuivahtanutta kuusta / suolla kasvavaa puunkäkkyrää / kovasyistä kuusta / oksikasta ja kuivunutta puunrunkoa), Karas, Karaste, Karaskuusi, Karasnäre (tarkoittaa kuivunutta kuusta / kuusenrankaa / pitkää kuusenoksaa / kuivunutta pientä kuusta), Kare, Vilunkare, Kari (tarkoittaa väreilyä veden pinnassa / isoa lainetta / tyrskyä / tuulenvirettä / kevyen / kylmän tuulen huokuilua / pientä lainetta), Karhie, Karkie (tarkoittaa tuimaa / ankaraa tuulta / kylmää / tuulista säätä), Karhi, Kartsa, Kurtst, Kartst, Karsa (tarkoittaa oksaa / risuja / vedessä mädänneitä risuja / oksia / ryteikköä), Karike (tarkoittaa pudonneiden lehtien muodostamaa kerrosta), Karmea, Karmakka, Karmanne, Karmu (tarkoittaa hankiaiskeliä / routaantunutta maata / kylmää talvituulta / kylmää ja tuulista ilmaa), Karska, Karske (tarkoittaa jääriitettä / sen karahtelevaa / narskahtelevaa ääntä), Kasi, Kasinen, Kaizi, Kasa, Käzi, Kötol, Kotol, Kelo, Ket, Kaa (tarkoittaa kastetta / aamukastetta / kasteenkosteaa / keväistä kosteutta maassa), Kauruma (tarkoittaa joen mutkaa / pientä järveä / joen lahtea / poukamaa), Kayayol, Xavot, Xovlo (tarkoittaa kuun / tähtien kohoamista / jonkin kohoamista veden pintaan), Kehä, Kehi, Keho, Kehikko, Kehys, Kes, Kesa, Giessa, Geha, Gaeha, Gaehe, Keäha, Keha, Tsi, Si, Ketso, Ketse, Kits, Kus, Kis, Kegy, Kegyelet, Köts (tarkoittaa rengasta / kehää kuun / auringon ympärillä / aurinkoa itseään / sateenkaarta), Keeta, Keeda, Keev, Keedis, Keedus, Kieto, Kitte, Kitted, Kipte, Kukte, Kuktem, Kujukte, Köved, Köve, Kiedo, Kiebo, Kuam, Kyäm, Ku (tarkoittaa veden pulppuamista lähteestä / marjojen kypsymistä / kiehuvaa vettä), Kekäle, Kekälä, Käkälä, Kökäle, Kekele, Kekkäleh, Kekäleh, Kegäleh, Kegeleh, Kegleh, Kegaleh, Tsutsälpu, Tsytsälpä (tarkoittaa palanutta puuta / hiillosta), Kelo, Kelohonka, Kelopuu, Keloi, Keli, Keälu, Keällä (tarkoittaa pystyyn kuivunutta puuta / mäntyä / sileää / kuoretonta / oksatonta mäntyä), Kemi, Kemä, Kemustik, Kemiö (tarkoittaa veteen sortunutta jokiäyrästä / ketoa / kumpuista heinämaata jossa kasvaa katajia), Kenkku, Kenkas, Kengäs, Könkkä, Kungas, Köngas, Kunge, Kunk, Känk, Kenk, Kink, Könk, Kenka, Kinka, Kunka (tarkoittaa kumpua / kunnasta / mäennyppylää), Kenttä, Kentä, Kend, Kendäk, Giedde, Gid, Genda (tarkoittaa joen / järven rantaa / suon laitaa / kodan ympärillä olevaa tasaista / heinää kasvavaa aukeaa / niittyä / korkeaa / hiekkaista rantaa / rantatörmää / soiden välistä korkeaa kumparetta), Keri, Kere, Keres, Garra, Ker, Kär, Kor, Kur, Kar, Kir, Kereg (tarkoittaa hangen kovaa pintakerrosta / puun kuorta / kaarnaa / tuohta / hankea), Kerkkä, Kerkki, Kelkkä, Kelkki, Kelki, Kärkkä, Kälkki, Kerk, Kärkki, Kärkky, Kärkal, Kärkulane (tarkoittaa kuusen / männyn vuosikasvainta / käpyä / terttua / maahan pudonnutta männyn käpyä), Kero, Tjärro, Caerro (tarkoittaa paljasta / tasaista tunturin lakea), Kerte, Kerteh, Kärtoy, Kärtom (tarkoittaa kovaksi jäätynyttä hangen / maanpintaa / mättäikköä / sammalikkoa / siitä lohjennutta sirpaletta / palasta / hienoa hangella olevaa riitettä), Keto, Kedo, Kuzo, Kuza, Kus (tarkoittaa lyhyttä heinää / luonnonheinää kasvavaa aluetta / kesantoa / metsäniittyä / pälveä / paljasta kohtaa metsässä), Kide, Kidet, Kiret, Kire, Kitu, Kitee, Kiteä, Kitevä, Kitie, Kidä, Kideg, Kidegi, Kidu, Kiduhang, Kiduda, Kotsä, Kotsok (tarkoittaa lumihiutaletta / jääriitettä / narisevaa / raskasta talvikeliä / kylmää pakkassäätä / syyssateen jälkeistä jäätä / kovaa pakkasta / huonoluistoista pakkaskeliä / kevyttä tuulen tuiskuttamaa lunta / ihmisen kantavaa hankea / tuiskuavaa / kevyttä / vasta satanutta / kylmällä ilmalla satanutta lunta), Kiekerö, Kiekärö, Kiekirä, Kiehkura, Ciegar, Tsiekerö, Siyr, Sayr, Taxor, Saxor, Sexe, Sexeri (tarkoittaa kovaksi tallautunutta lumikenttää / eläinten tallomaa lunta / polkua / kovaa lunta / talvitietä),

Kieppi, Kiepi, Kieppä, Kieppa, Kieppu, Cieppa (tarkoittaa pientä lumikuoppaa / lumikinosta / kinokseen muodostunutta / eläinten tekemää koloa), Kierre, Kiero, Kierä, Kieru, Kierikka, Kierikkä, Kierikko, Kierros, Kero, Kerräkäs, Kier, Ker, Keer, Keerd, Keeri, Kiermoz, Kerrä, Keeru, Kerik, Gierre (tarkoittaa kieroa / väärää puuta / pyörrettä / kurimusta / vesipyörrettä), Kiho, Kihu (tarkoittaa kuplaa / poretta / tihku / vihmasadetta), Kiille, Kiilto, Tsila, Kiila, Kilta, Kiilas, Kilaz, Kilte, Kiilu, Kiilus, Kiilos, Kilu, Kilava, Kiiltävä (tarkoittaa auringon / veden / tähtien kimallusta / loistetta / välkettä / tuiketta / häikäisevää / sokaisevaa vaikutusta), Giddad, Giddis (tarkoittaa vuolasta virtaa), Kika, Kikale, Kigal, Tjikka, Cakke (tarkoittaa lumipaakkua / palloa), Kilakka, Kileä, Kilie, Kille, Kile (tarkoittaa purevaa / pistelevää pakkasta / kirkasta vettä), Kilikka, Kilkka, Kilikas, Kili (tarkoittaa jääpuikkoa / jäänpalasta / sirpaletta), Kilko, Kilka, Kilkah, Kilke, Kilga, Kilgas, Gilgu, Kilko, Gilga (tarkoittaa kuun / auringon paistetta / pilkettä / siintämistä / häviämistä), Kilo, Kilos, Kila, Kiles, Kile, Kili, Tsiri (tarkoittaa auringon säteiden loistetta / välkettä / heijastumista / kimallusta / sarastusta / kirkasta päivänpaistetta / pilvien lomasta pilkistävää päivää / kuumaa ja kirkasta paahdetta / aikaa jolloin puiden lehdet kellastuvat ja varisevat), Kima, Kimallus, Kimeltävä, Kimmeltävä, Kimoittaa, Kimada (tarkoittaa valon / aamun valkenemista / vedenpinnan välkkymistä / kimaltelemista), Kimeä, Kimakka, Kimi, Kimmiä, Kima, Kime (tarkoittaa kirkasta paistetta / kuumaa / kirkasta säätä), Kina, Kino, Kinu, Kinos (tarkoittaa ohutta jäätä / jäänkuorta), Kinos, Kivos, Kino, Kines, Kiboz, Kinuos (tarkoittaa nietosta / lumihankea), Kipa, Kipakka, Kipakko, Kibakas (tarkoittaa kiivasta / tuimaa / äkillistä tuulenpuuskaa / myrskyä), Kipinä, Kipina, Kipine, Kipenä, Kipene, Kiven, Kivene, Kipuna, Kippuna, Kipeneh, Kibin, Pigin, Kibe, Kibena, Kipen, Kyven, Kypene, Kypenä, Kyve, Kyben, Tsyve, Kybe (tarkoittaa hehkuvaa / kytevää kekälettä / tuhkaa / hiillosta / tuhkahöytyä kekäleessä), Kireä, Kiri, Kirei, Kirie, Kiris, Tsiri, Garra, Garas, Girra, Girrad, Kire, Kiro (tarkoittaa kylmää / kiristyvää / pakastuvaa säätä / sään kylmenemistä / rutikuivaa / ankaraa / kimakkaa ilmaa), Kirkas, Tsirkaz, Kirka, Kirkkaus, Kirgaz, Kirga, Girka, Girkad, Girkis (tarkoittaa säteilevää / valoisaa / helottavaa / loistavaa ilmaa / läpikuultavaa / kiiltävää pintaa), Kirmeä, Kirmakka, Kirmiä, Kirmie, Kirmi, Kirm (tarkoittaa kirpeää / purevaa pakkasta), Kisko, Kiskos, Tsisko, Kisk (tarkoittaa tuohiliuskaa / puun sälettä / säiettä / pärettä / esiinpistävää oksaa / repeämää / lohkeamaa), Kiteä, Kitakka, Kitie, Kitsakka, Kitsak, Kitterä, Kidzo-kylm (tarkoittaa kireää / huonoluistoista pakkaskeliä / kitisevää talvitietä / kovaa / kireää / ankaraa pakkasta / vaivalloista / työlästä keliä), Kivalo, Kiveliä, Kiveliö, Cavel, Cavelk (tarkoittaa asumatonta metsämaata / sydänmaata / erämaata / vuoren harjannetta / selännettä / pitkää ja leveää kumpuilevaa / soista aluetta joka on ympäristöään korkeammalla), Lani, Klani (tarkoittaa sileää / liukasta jääkeliä), Kohista, Kohina, Kohu, Kohissa, Kohineh, Kohiseda, Kohin (tarkoittaa kosken / tuulen kohinaa / pauhua / huminaa), Kohma, Kohme, Kohmelo, Kohmakka, Kohmo (tarkoittaa riitettä / ohutta jääkerrosta / huurretta / jääkuorta / pakkasen aiheuttamaa jäykkyyttä), Kohva, Kohvajää, Kohvanne, Kohvajeä, Kohujeä, Kohv, Kohr, Kohl (tarkoittaa jäälle muodostunutta ohutta jääkerrosta / riitettä / hyhmää / lumi / jääsohjoa / veden pinnasta koholla olevaa jäätä), Koi, Kojo, Koja, Koju, Kointähti, Koi-valge, Kuoi, Koi, Koje, Kia, Kiva, Kuj, Xuj, Kunol, Kui-nol, Xunt, Xunol, Haj, Hajnal (tarkoittaa päivän sarastusta / valkenemista / itää / aamuruskoa / aamutähteä / iltaruskoa), Koillinen, Koilinen, Koiliainen, Koilline, Koiline (tarkoittaa itää / itäpohjoista / aamuruskoa / sarastusta / itätuulta), Koite, Koitto, Kojo, Koit (tarkoittaa päivänkoittoa / aamuruskoa / kirkasta taivasta / päivän sarastamista / valkenemista), Koja, Koj, Hej, Haj (tarkoittaa puun kuorta / kaarnaa / ihoa), Kolakka, Kolak, Kolakas (tarkoittaa epätasaista jäätä / koleaa / kalseaa säätä / routaa / kirsiä / isoa jäälauttaa), Kolaus, Kolina, Kolineh, Kolin, Gola, Skollo, Skoalla, Goalha, Gole, Goled (tarkoittaa ukkosen / veden / kosken kohinaa / jyskettä / pauhua), Kolea, Kolo, Kolu, Kolakka, Koli, Kolie, Kole, Kolle, Kel, Goallo, Goalos (tarkoittaa kylmää / kalseaa / viimaista / kuivaa säätä / jäistä / rosoista / epätasaista keliä), Koljo, Koilo (tarkoittaa suurta / suoraa honkaa), Kolkka, Kolk, Kuolka (tarkoittaa takamaata / merenlahtea / syrjäistä perukkaa),

Kolkko, Kolk, Kolgas, Kole (tarkoittaa koleaa / kalseaa / autiota / ankaraa paikkaa), Kolle, Kollero, Koltto, Kolda, Kolde, Koldas, Kuolta (tarkoittaa poimua / joen äyrästä / onttoa rantaäyrästä / rantaa), Kolo, Koloi, Kolu, Koll, Kollo, Kal, Xal, Kol, Xul, Xol, Halok, Halk, Hajok, Holyk (tarkoittaa lovea / kuoppaa / luolaa / halkeamaa / rakoa / repeämää), Koma, Komah, Komu, Komi, Komina, Goma, Kome, Komin, Kommin (tarkoittaa ukkosen / kosken kuminaa / jylinää / jytinää), Komero, Komelo (tarkoittaa koloa / kuoppaa), Komi, Kome, Kometto, Komu, Komo, Komeikko, Komejikko, Komin, Komik, Goabma (tarkoittaa kuoppaa / onkaloa / koloa / kivistä / kuoppaista maata / louhikkoa / onttoa / alaspäin kaartuvaa reunamaa maassa / kivessä / lumessa), Konkelo, Koggel, Gognel, Kongilo (tarkoittaa mutkaa / lenkoa puussa / kaatumassa olevaa / kaatunutta puuta / käyrää / onttoa puunpökkelöä / toisen puun varaan kaatunutta puuta / väärärunkoista / vääntynyttä puuta), Kontta, Konta, Konti, Kontsi, Kont (tarkoittaa pakkasen aiheuttamaa kohmetta / jähmettä / jäykkyyttä), Kontu, Konto, Konnu, Konno, Kontoneva, Konteikko, Konttosikko, Kontteikko, Kontozikko, Kund, Kond, Konnumaa (tarkoittaa suota / rämettä / korpimaastoa / epätasaista maata / rytöpaikkaa / vetistä ja hedelmätöntä maata / erämaata), Kopano, Kope, Kopetto, Kopelo, Kopero, Kopura, Koppelo, Kopo, Kopojää, Goppe, Goappe (tarkoittaa onttoa / lahoa kantoa / onkaloa / koloa / onttoa puuta / onttoa jäätä / syvennystä), Kopareh (tarkoittaa kumpupilveä), Korea, Korie, Korei, Kore, Korendik, Korestik, Goarrad, Gorris (tarkoittaa hoikkaa / ohutta puuta / pitkää / suoraa / sileää puuta / kuusta / nuorta metsää), Korju, Korjus, Korjuspesä, Korjut, Korjuh, Korjuhus, Korjuvo, Korjivo, Kordivo, Kori, Koarja, Goarjo (tarkoittaa karhun / muun petoeläimen talvipesää / luolaa), Korkea, Guorggo, Korka, Korok, Kir (tarkoittaa hiekkasärkkää / jyrkkää rinnettä / mäkeä), Korko (tarkoittaa luotoa / karia / matalikkoa), Korpi, Korpiainen, Korb, Korbi, Korp, Xorp (tarkoittaa tiheää / synkkää kuusimetsää / kaukaista metsämaata / erämaata / sydänmaata / kosteaa ja synkkää kuusikkoa / tiheikköä / metsää itseään), Korra (tarkoittaa kahden yhteen hankautuvan puun aiheuttamaa ääntä), Korta, Korsta, Korssa, Goarde, Kirta, Kurta (tarkoittaa auringon korvennusta / paahdetta / poltetta), Kortsi, Gorze (tarkoittaa vesiputousta), Kwar, Kor, Kur, Harap (tarkoittaa kuivia lehtiä / oksia / kuivunutta ruohoa / ruohopaloa / palanutta pensaikkoista aluetta), Korve, Korvu, Koru, Korpu, Korbe, Korb, Kuorbo, Kuorba, Kuorpa, Guorba, Kurva, Kirva, Korvä, Herva, Kura, Kurra (tarkoittaa auringon / tulen poltetta / kärvennystä / paahdetta / poltetta / paistetta / leimua / roihua / palomaata / kuihtunutta / kuivuuden / kuumuuden lakastamaa maata), Koski, Kosk, Kehtsi, Guoika, Kuoska, Kasko, Koske, Kosko, Kos, Kost, Goikes, Koskes, Kwas, Kwasmi, Kosmi, Koso, Kuska (tarkoittaa koskea / putousta / virtaavaa / vuolasta jokea / kuivunutta joen uomaa / matalaa vettä), Kosku, Koskus, Koskue, Koskut, Kosus, Kosut, Koskud, Koskhaine, Kesku, Kosk, Koskel, Kuosk, Kats, Katska, Kadz, Kint, Hars, Sesa, Kasu, Qaas, Kozo, Hancs (tarkoittaa puunkuorta / kuusen kuorta / lepän kuorta / petäjän kuoren sisäkerrosta / havupuun kuorta / lehmuksen / niinipuun kuorta), Koste, Kosse, Kosterand, Kiosta (tarkoittaa vastavirtausta / koskeen / jokeen työntyvää niemekettä joka kääntää osan vedestä poukamaan / tyveä / suvantoa / suojaista rantaa johon ei tuule), Kouru, Kopru, Kober, Kobr (tarkoittaa korkeaa aaltoa / kosken kuohua / pyörrettä / vaahtoa), Kova, Kovas, Keva, Goavve, Goaves (tarkoittaa kovaa / ankaraa säätä / tuulta / vuodenaikaa), Kuiri, Kuiru (tarkoittaa pitkää / kapeaa maastonkohtaa), Kukku, Kukk, Kukka, Kukkula, Kukkura, Kukkuri, Kukkuraine (tarkoittaa käpyä / silmua / kukkulaa / harjannetta / vaaran lakea / jyrkkää mäkeä), Golgat, Kolgem, Kolgom, Kilal, Kiled, Kiltni, Xula, Qura (tarkoittaa virtaamista / valumista / tippumista / tihkumista / myötävirtaan kulkeutumista / kulkemista), Kull, Kulk (tarkoittaa vesikuplaa), Kola, Koa, Xota, Xot, Xoaa, Xol, Hull (tarkoittaa kuun / päivän häviämistä / yön kulumista / lehtien varisemista / putoamista), Kulve, Kulvehus, Lumikulvehus, Lumikulvehti, Kulvehto, Kulvahus, Kulvahisko, Kulvahisto (tarkoittaa tuiskun tekemää lumivallia / pientä kinosta / nietosta), Kuma, Kumo, Kumu, Kume (tarkoittaa kuultoa / kajastusta / kajoa / siintoa / hohdetta / loistetta), Kuma, Kumina, Kumineh, Guma, Kumu, Kumin, Kopmot, Komi, Gobma, Gomai, Kumai, Gubmat, Gumaidit, Gubma, Kumi, Kuumman, Gim, Gima, Gimalni, Gime (tarkoittaa kuminaa / jymyä / halkeilevan jään ääntä / tuulen huminaa / ukkosen jyminää),

Kummu, Kummuta, Gobbe, Gobbeldidh, Kumbo, Kumboldoms, Kabbol, Koppoltit, Gobbo, Gobbolas, Kopol, Komba, Gibav (tarkoittaa veden pulppuamista / kuohumista / kalojen kerääntymistä kutupaikalle / vedessä uivaa / kelluvaa hyljettä / aaltoilevaa / lainehtivaa vettä), Kumpu, Kumppu, Kumpare, Komp, Kobbo, Komba, Kumba, Kumbo, Gibed, Gibad, Gubad, Kop, Xop, Kup, Kump, Xump, Xomp, Hab, Xamba, Kaba, Konfu, Qompe, Qomp (tarkoittaa kumpua / sammalta kasvavaa korpimaata / mätästä / kumparetta keskellä metsää / suota / kannon päälle syntynyttä mätästä / mätästä joessa / järvessä / turvetta / lahonneen puun jäännöksiä / hetettä / suomaata / aaltoa / kuohua / vaahtoa), Kumuri, Kumura, Kovol, Kimer, Xomxat (tarkoittaa pientä pilveä / sadekuuroa / kuuropilveä / sumun / lumipyryn aiheuttamaa hämärtymistä), Kune, Kunnu, Konnum, Kuneh, Kundu (tarkoittaa kuivunutta jokea / alentunutta vedenpintaa / laihaa / kuivunutta maata), Kunnas, Kunnare, Kynnäs (tarkoittaa suon keskellä olevaa kumpua / kumparetta), Kuntta, Kunttazikko (tarkoittaa turvemöhkälettä / mättäikköä), Kuohu, Kuoha, Kuoho, Kohu, Kiovva (tarkoittaa veden / kosken kuohuntaa / kohinaa / vaahtoamista), Kuolmus, Kuolmu, Guolmas (tarkoittaa petäjän sisäkuorta / parkkia / mäihän ja koskuen välissä olevaa kerrosta), Kuolpana, Kuolpuna, Guolba, Guolban (tarkoittaa tasaista kangasmaata / kangasta), Kuoppa, Koppa, Kuop, Kuoppe, Koobas, Koop, Gop, Gep (tarkoittaa luolaa / kuoppaa / lammikkoa), Kuori, Kuorre, Kori, Kuor, Kor, Koor, Kirs, Xorp, Xurop, Xaro, Xari (tarkoittaa puun kuorta / parkkia / kaarnaa / koivun vihreää kuorta / punertavaa kerrosta tuohen sisäpinnalla), Kuoste, Guosta (tarkoittaa pilvistä / kosteaa säätä / kylmää tihkusadetta / ohutta / sumumaista pilvikerrosta / tuulista / kylmää kevätsäätä), Kuosto, Goaste, Goastes (tarkoittaa puoliksi kuivunutta mäntyä / pystyyn kuivunutta puuta), Kuotko, Kuotku, Kuotkut, Kuotkuva, Kuotkova, Guotko (tarkoittaa rämeistä notkelmaa / alavaa kohtaa kahden järven välissä / kapeaa niemen kangasta / kapeaa maakaistaa kahden jängän välillä), Kupala, Kupelo, Kupelus (tarkoittaa poukamaa / lahtea / niemeä / notkelmaa), Kupla, Kuplu, Kuplus, Kuplo, Kobla, Kowol, Kuwol, Xiwl (tarkoittaa lähteensilmää / hetteikköä / vedessä uivaa mätästä / pehmeää / upottavaa maata / vesikuplaa / myötävirtaan liukumista / liukuvaa esinettä), Kurimus, Kurimo, Kurmus, Kuris, Kurismus, Kurist, Kuristik (tarkoittaa veden / virranpyörrettä / kuilua / rotkoa / syvännettä), Kurkkio, Kurkio, Gorze (tarkoittaa jyrkkää / ahdasta / louhikkoista koskea / köngästä / pystysuoraa vesiputousta), Kurma, Kurmu, Kuurma, Kurm (tarkoittaa poukamaa / kolkkaa), Kurso, Kursu, Vaarankursu, Värikursso, Kurseikko, Kursikko, Gurso, Gorsa, Korsa, Korca, Kurca (tarkoittaa vesiperäistä maastoa / notkoa / hetettä / vesakkoa / vetelää suota / nevaa / jyrkkärinteistä luonnonojaa / kurua / rotkoa / syvää vaaranrotkoa jossa on pensaita / puita / kiviä / rämeikköä / vetistä rantaa / ryteikköistä notkoa / varvikkoa / pientä puuta kasvavaa suoperäistä maata / tiheikköä / syvää rotkoa / jyrkkäreunaista kourua joen hiekkatörmässä / ahdasta / syvää notkoa jonka pohjalla puro / joki), Kuru, Gurra, Kor, Xor, Horho, Horog (tarkoittaa pitkää syvännettä / jyrkkää rotkoa / uomaa / solaa / koloa / puron kourua / uomaa / aukkoa metsässä / kahden rinteen välistä solaa / rotkoiseen rinteeseen kovertunutta / veden uurtamaa uraa / uurretta), Kutu, Kudo, Kudu, Kud, Godda, Goddo, Kulmi, Kulom, Koj, Xuj, Xoj, Xulom, Xojom (tarkoittaa kalojen kutua / kutupaikkaa joessa), Kuu, Kuudan, Kuutamo, Kuutama, Kuinen, Kuudoma, Kuuda, Kuuhine, Kudam, Kuldain, Kudoi, Kuldoi, Ku, Kudai, Kudain, Kudmoi, Kudmo, Kuojijit, Kov, Kon, Xav, Xuv, Ho, Hava, Ki, Kitada, Kiij, Kistin, Kistit (tarkoittaa kuuta / kuukautta / kuukauden ikäistä / kuutamoa / kuun nousemista), Kuuma, Kuhma, Kuuhma, Kuumma, Kumma, Kuume, Kuumo, Kuma, Kume, Kuum, Kumi, Gumes, Gubmo (tarkoittaa kuumuutta / valoa / kajastusta / kylmää / kuumotusta / himmenevää kuvajaista / tulipunaista / hohtavaa / siintävää / kaukana häämöttävää asiaa / säteilevää / hehkuvaa / polttavaa / hellettä / paahdetta), Kuura, Kuuro, Kuuru, Kuurugene, Kuureg, Korralahka, Korre, Ger, Gör, Gier, Kir, Ker, Kuro (tarkoittaa jäähilettä / huurretta / tuiskun muodostamaa lumijuovaa / jääkuorta maassa / puissa / puissa olevaa kuuraa / jäätynyttä kastetta / hankea / pienihiutaleista lunta), Kuurre, Kuurra, Kuurto, Kuure, Gurde, Gurdo (tarkoittaa vedenalaisen kiven kohdalle virran synnyttämää juovaa / viriä / uurretta / joen uomaa / kovertunutta / kääriytynyttä lehteä), Kylki, Kylkeinen, Kyljes, Kylg, Kylgi, Kilg, Tsyltsi, Gilga (tarkoittaa koivun kylkeä / kuvetta / sivua / puussa olevan huolaimen kovaa reunaa),

Kylmä, Kylme, Kylmyys, Kylm, Kylmy, Tsylmä, Kilma, Kylma, Galmas, Galbma, Kelme, Kelmä, Kolmo, Kilmo, Kin, Kim (tarkoittaa pakkasta / jäätä / jäätynyttä / kylmyyttä), Kymi, Kam, Kom, Käm (tarkoittaa suurta / runsasvetistä jokea / virtaa), Kynk, Könk, Kyngas, Kynge (tarkoittaa puunjuurta / siitä riippuvaa turvetta / kumparetta / kasaa), Kyte, Kytö, Kydös, Kydö, Kyttä, Kytös, Tsyty, Kyde, Kytis, Kitto, Kys, Käs, Kos, Köts (tarkoittaa kytevää / hiljakseen palavaa liekkiä / nuotiota / maata), Kähi, Kähinä, Kähy (tarkoittaa veden / tuulen kohinaa), Kähmä, Kähmi, Kähmäkkä (tarkoittaa pahkaa / pimenevää / hämärtyvää iltaa), Käkkärä, Käkkyrä, Käkkä, Käkä, Käkkiäinen (tarkoittaa mutkaista / käyrää / kitukasvuista / väärää puuta), Kälvä, Kälväkkä, Kälvi, Kälviä, Kälpi, Kälpiö, Galva (tarkoittaa kuivunutta / lakastunutta puuta / lehtipuuta), Kämä, Käme, Kämi, Keme, Kemä, Kemeny (tarkoittaa kuivaa / lujaa / kovaa maata), Kämärä, Kämy, Käme, Kämmärä (tarkoittaa käppyräistä / kitukasvuista puuta / kumparetta / kohoumaa maassa), Känkky, Känkkä, Känkylä, Känkkyrä, Känkkänä, Känkärä, Känkkäle, Känkky, Känkelö, Känk (tarkoittaa väärää / kieroa / kitukasvuista puuta / juurikkoa / lohkaretta / möykkyä / möhkälettä), Käntty, Känttyrä, Käntti, Käntäle, Kändrik, Kännas, Käntsy, Käntsäkas, Käntsik (tarkoittaa isoa kimpaletta / möykkyä / puun pahkaa / vänkyräistä / oksikasta puuta / pensasta / marjaterttua), Käpri, Käpry (tarkoittaa murtuvaa aaltoa / vaahtopäätä / veden pärskäystä / havupuun käpyä / lepän urpua / kosken kuohua), Käpy, Käbu, Tsäpy, Käbi, Käba, Gäpa, Gaeppa, Käbo, Kuli, Kol, Tsäpä, Käba, Keba (tarkoittaa puun / havupuun käpyä / kaarnaa / männyn kaarnaa), Kärhi (tarkoittaa männyn vuosikasvainta), Kärnä, Kärnäkäs, Tsärnä, Gaerdne, Kierne, Kärne, Kärni, Kärno, Kerni, Kerne (tarkoittaa rosopintaista / kovaa puunkuorta / paksukaarnaista puuta / ohutta lumenkuorta / jääriitettä), Kärtsäkkä, Kärtsy, Kärtsi (tarkoittaa monihaaraista puuta / kylmänpurevaa tuulta / pakkasta / mutkikasta / väärää koivua), Kärva, Kärvas (tarkoittaa purevaa / kylmää säätä / tuulta), Käsar, Käsaras, Käsarik, Käsä, Kässä (tarkoittaa vänkyräistä / oksaista puuta), Kääppä, Kääpä, Kääbas, Kääp, Kääbus, Käp, Kap (tarkoittaa kivikasaa / tulvaveden ympäröimää saareketta / mätästä / korkeahkoa mätästä suolla / kiviröykkiötä / kivikkoa / kumpua), Köngäs, Gaewnes (tarkoittaa jyrkkää vesiputousta), Köngäs, Köngas, Kyngas (tarkoittaa mäennyppylää / kunnasta / töyrästä / kangasmaata / kumparetta / kukkulaa), Laaja (tarkoittaa litteää kiveä), Laakso, Lakso, Laksu, Laks, Laeksa, Laekse, Laksuo, Laksaka, Los (tarkoittaa sateen synnyttämää lammikkoa / aukeaa / tasaista paikkaa metsässä / notkoa / vetistä kohtaa suossa / notkelmaa / lammikkoa / suurta rämettä / kuoppaa / alannetta / kaislaa kasvavaa kosteaa niittyä), Laama, Laamu, Loama, Laam, Labma (tarkoittaa lammikkoa / lätäkköä / jäälauttaa), Lahea, Lahie (tarkoittaa leutoa ilmaa / haurasta / helposti lohkeavaa puuta), Laikkua, Laikko (tarkoittaa loiskumista / tulen leimahdusta / liekkiä), Laippa, Laipa, Lahpa (tarkoittaa täplää / pilkkaa puussa / ulkonevaa kallionkielekettä), Laju (tarkoittaa pientä lainetta), Lampi, Lammi, Lammikko, Lampare, Lamb, Lammikas, Lamm, Lammik, Luobbal, Lompolo, Lambe, Labbek, Labbak, Lymbad, Limpä, Lap, Lop (tarkoittaa lampea / muta / vesilammikkoa / pientä ja matalaa lahtea / joen laajentumaa / suota / rämettä / nevaa / alankoa / kosteaa laaksoa), Langeta, Lanketa (tarkoittaa pölyn / savun laskeutumista / veden laskemista / veteen vajoamista / sateen ropisemista), Lansi, Lansa, Lanto, Lantea, Lantto, Laas, Land, Lonts, Laddo, Landaka, Lud, Lamdo, Lamdi (tarkoittaa syvännettä / alavaa / kosteaa maastonkohtaa / kalliolla / kallionraossa seisovaa vettä / notkelmaa / lammikkoa / kosteapohjaista / tiheää lehtoa / korpea / metsäistä alankoa / alavaa paikkaa / uhrilehtoa), Laskea, Lasku, Lask, Laskuda, Ledzni (tarkoittaa veden virtaamista / auringon laskeutumista / laskua), Lattea, Lawtok, Lota, Lapta (tarkoittaa matalaa / laakeaa / tasaista paikkaa), Latva, Larva, Lalva, Latvus, Latvusto, Ladva, Ladv, Ladvaz, Lada, Ladve (tarkoittaa puun latvaa / latvustoa / oksaa), Laueta, Lauge (tarkoittaa veden / vesien sulamista / avautumista), Laukea, Lauka, Lauku, Lauge, Laug, Lauk (tarkoittaa laakeaa / loivaa paikkaa / matalaa rantaa / tyyntä merta / matalikkoa), Lehahtaa, Lehahdus, Lehua, Lehuta, Lehos, Lehata, Lehazotta (tarkoittaa tuulen havinaa / tulen / liekin lepattamista / leiskumista / loimua), Leija, Leijas, Leijain, Liehu (tarkoittaa hyllyvää / kosteaa maata / suota / suonsilmäkettä / upottavaa maata),

Leimuta, Leimahtaa, Leimu, Leimahta, Leimahtoa, Leimoa, Leimahtelda, Lemkta, Loomata, Leäjmuoht (tarkoittaa salamoitsemista / roihuamista / syttymistä / tulen leiskumista / hehkumista / tuulen lehahtamista), Leiskua, Leiskata, Leiskahtaa, Leiskaus, Leiske, Leiskuo (tarkoittaa tulen / salamoiden loimua / leimua), Lekko, Lekka, Lekkua, Lekottaa, Lekotella, Lekkoi, Lekkuo, Lekahtoa, Lekahtada, Lekotab, Lokatada, Loke, Lokata (tarkoittaa liekkiä / auringonpaistetta / kuumuutta / poltetta / loimua / välkettä / leimausta / hehkua / nuotiota), Lellua, Lellyä, Lella, Lellu, Lellukka, Lelluo (tarkoittaa notkuvaa / vetelää maata / suota), Lelvä, Velvä, Letveikkö, Lotv (tarkoittaa pehmeää maata / suota), Lemi, Lemeikkö, Lemejikkö, Lemikkö (tarkoittaa pehmeää suota / vetisen paikan päällä kasvavaa sammalta / vetistä / upottavaa kohtaa suolla / liejua / mutaa), Lengätä, Lenkätä (tarkoittaa kylmän / lämpimän tuulen huokumista / leyhähtämistä), Lenseä, Lisok (tarkoittaa leutoa / haaleaa / lämmintä ilmaa), Leppeä, Lopkä, Lopkätä (tarkoittaa leutoa / miellyttävää ilmaa / vienoa / leutoa tuulta), Letto, Leijas, Liehu (tarkoittaa suota / hyllyvää / upottavaa kohtaa suossa / kelluvaa sammalkerrosta), Leuto (tarkoittaa lauhaa / lämpimähköä säätä), Leyhyä, Leyhkyö (tarkoittaa tuulen henkäilyä / tulen loimuamista), Liehme, Liehma, Lezmotta, Liesma, Liezm, Liesmo, Liesm (tarkoittaa loimua / paahdetta / lieskaa), Liehua, Lehua, Lehu, Liehuo, Liehata (tarkoittaa tulen loimua / kajoa / leiskuvaa tulta / hulmuavaa tuulta / hyllyvää suota), Lieju, Liejuinen, Liehu (tarkoittaa pehmeää savea / upottavaa maata), Liekki, Lieketteä, Leek, Liejkie (tarkoittaa tulen liekihtimistä / lepattamista / salamaa), Lientää, Lientyä, Lienne, Lientyö, Liemakka (tarkoittaa usvaista / tasaiseen pilvistyvää säätä / ohutta ja tasaista pilveä), Liepeä, Lepeä, Liebdo, Liwo, Lewe (tarkoittaa lauhaa / leutoa säätä / haaleaa vettä / lämmintä ilmaa), Lieputtaa, Liepottoa, Liepetteä (tarkoittaa tuulen hulmuamista / tulen loimuamista), Lieska, Lieskuta, Leska, Leskata, Leskua, Lieskuo, Leskab, Loosk, Loosata (tarkoittaa tulen / liekin leiskumista / loimua), Liete, Lete, Leede, Liedog, Lietta (tarkoittaa liejua / hienoa / matalaa rantahiekkaa / hiekkarantaa / hiekkasärkkää / kosteaa ja valkeaa ajohiekkaa), Lieto, Lietos, Lietomaa, Led, Slähto (tarkoittaa vesiperäistä / pehmeää maata / aaltojen kuljettamaa rantahiekkaa / joen rantatöyrästä / joenpohjahietikkoa), Lietsoa, Lietsuo, Lootsuda, Letsto (tarkoittaa tuulen puhaltamista), Liklittää, Liklitteä, Ligletädä (tarkoittaa veden liplattamista / solisemista / tulen palamista / lepattamista), Lita, Litakka, Litjakka (tarkoittaa liejua / savea / rapakkoa), Litma, Litmakka (tarkoittaa liukasta / mutaista / soista paikkaa), Liuka, Liukas, Livakas, Levke (tarkoittaa sileää / liukasta ensi jäätä), Liula, Liblu, Lablo (tarkoittaa suurta lumihiutaletta / tiheää lumisadetta), Lohto, Lohahtaa, Lohistua (tarkoittaa kivilohkaretta / sortumaa / sortumista), Loikka (tarkoittaa aaltoa / maininkia), Loikko, Loik, Luoik, Loilo, Loila, Loilanne, Loilas (tarkoittaa loisketta / lammikkoa / notkelmaa / kuilua / laaksoa / alavaa kohtaa niityllä / lätäkköä / matalikkoa), Loima, Loihma, Loim, Loisma, Loizma (tarkoittaa puun koloa / lammikkoa / notkoa / hiekkamaata / vesiperäistä maata), Loimuta, Loimotella, Loimu, Loimottoa (tarkoittaa tulen / taivaan loistamista / leimuamista / palamista), Loiro (tarkoittaa laihaa hiekkamaata), Loiva, Loivakka, Loiv, Loive talv (tarkoittaa matalaa / kaltevaa rantaa / laskeutuvaa maastoa / heikkoa tuulta / sellaista talvea / kevättä jolloin tulee lunta paljaalle maalle), Lojottaa, Loju (tarkoittaa kovaa sadetta), Loka, Loga (tarkoittaa lätäkköä / kosteaa notkelmaa / laaksoa), Lomp (tarkoittaa lammikkoa / notkoa), Lompalo, Lompolo, Luobbal (tarkoittaa joen laajentumaa / lampea), Longoitez (tarkoittaa rotkoa / maanvyörymää), Lonkero, Lonka (tarkoittaa kiemurtelevaa oksanhaaraa / rönsyä / pitkulaista pilveä), Lonsahtaa, Lonsea, Loazze, Lanson, Lonson (tarkoittaa lauhkeaa / lauhtuvaa / lämmintä ilmaa / haaleaa vettä / heikkoa / rauhallista tuulta), Lontto, Lonto, Lonne, Lonnikko, Lont, Lontsik (tarkoittaa alavaa maastonkohtaa / kosteikkoa / lammikkoa / notkoa / painumaa), Lopakka, Lopakko, Loppa, Lopakoida, Lopp, Lobjakas (tarkoittaa lumisadetta / räntää / sohjoa / lätäkköä / isoa lumihiutaletta / pyryä / vedensekaista / märkää lunta), Lovissa, Lopottaa (tarkoittaa satamista / lepattamista / kahisemista), Lope, Lop (tarkoittaa merenlahtea / merenloppua), Loska, Losko, Losku, Loskua, Losjkos, Lucskos (tarkoittaa lumisohjoa / märkää / sulaa), Loso, Loseikko (tarkoittaa notkelmaa / lätäkköä / koloa / kosteaa / kivikkoista maastoa), Lotko (tarkoittaa kurua / rotkoa / notkoa), Lotma, Lotmo, Lotmake, Lotmanne, Lodmo, Lozmo, Lazmid (tarkoittaa notkoa / laaksoa / syvännettä / onkaloa / alavaa paikkaa / matalaa vettä),

Loukko, Louku, Loukas, Louk, Lougas, Lokandoks, Loawko, Luk, Lyuk (tarkoittaa koloa / merenlahtea / koloa jäässä / mutkaa / onkaloa), Louru, Lovra (tarkoittaa syvennystä / rotkoa / solaa / luolaa / railoa / rakoa jäässä), Lumi, Luminen, Lum, Luim, Lubme, Lov, Lon, Lom, Limi, Lim, Jomtse, Dumu, Tsomna (tarkoittaa lunta / loskaa / keväällä joesta lähtevää jäätä / huurretta puiden oksissa / lumisadetta / heikkoa lumisadetta), Luksa, Lulle, Luwi (tarkoittaa etelää / joen alajuoksua), Luode, Luuve, Luoteinen, Loe, Luuveh, Luodeh, Lode, Loode, Looe, Luod, Päeva loode ajal, Päev läheb loode, Loojak, Loojang, Päivykäs laskija loja, Päva läb luojo (tarkoittaa pohjoisen ja lännen välistä ilmansuuntaa / länttä / lounasta / auringonlaskun suuntaa / auringonlaskun aikaa / auringon laskemista / auringonlaskua), Luola, Luolikko, Luolakko, Lool, Lulle, Luv, Luve, Luvela (tarkoittaa onkaloa / louhikkoa / kivikkoa / kivien välissä olevaa kuoppaa / lähdettä / syvää suolätäkköä puron rannalla / matalaa / märkää maastonkohtaa / joen alajuoksun suuntaa), Luoska, Luosku (tarkoittaa vetistä maata), Luoto, Loto, Luod, Luodo, Lodo, Lood, Luotto (tarkoittaa pientä ja kallioista saarta / metsäsaareketta / kivistä / kallioista paikkaa / karia / muta / hiekkapohjaista matalikkoa / kuivaa liuskakivitasankoa / metsätöntä pientä saarta / hiekkasärkkää / erämaata / kesälaidunta), Luru (tarkoittaa pientä puroa), Lusto, Lusta, Luste, Lustu, Lustuva, Lasto (tarkoittaa vuosirengasta / puun kovaa pintakerrosta / kiven halkeamissuuntaa / vitsaa / pajua), Luppo, Luppa, Luppu, Lappo, Nupon, Lupon (tarkoittaa naavaa / sammalta), Luda, Luga (tarkoittaa kaislaa / ruokoa), Luusua, Luspa, Luspe, Lusme, Luusna (tarkoittaa joenniskaa / järven laskukohtaa / joen mutkaa), Lyly, Lylypuu, Lylyinen, Lylykäs, Lylys, Lylyksine, Lylypu, Lyl, Lylykaz, Lyli, Lylikylg, Roosk kylg, Lylikas, Lil, Lilli, Lo, Lol, Loled, Lel, Läl, Tät, Lälon (tarkoittaa kovaa / tummahkoa puuainesta havupuun selkäpuolella / janhusta / kesäistä puuta jonka kuori voidaan vetää halkeamatta / luonnonkäyrää puuta / puun pahkaa / puun tummempaa ja kovempaa sisäosaa / puun kovempaa ja punertavaa ulkopuolta / puun pehmeämpää sisäpuolta / ylöspäin kasvanutta puuta jossa on kovempi punertava sisäpuoli ja pehmeämpi sisäpuoli / käyräksi kasvanutta havupuuta / puun mutkan kovaa puolta), Lynkä, Lynkäpuu (tarkoittaa kallellaan olevaa puuta), Lähde, Lähe, Lähte, Läte (tarkoittaa lähdettä / avantoa), Listoma, Loxtoma, Läktäm, Lektam (tarkoittaa lähdettä / auringon esiin tulemista / nousemista), Läikkyä, Läikyttää, Läikkä, Läikkyö, Läikkydä, Läikitas, Läik, Läikuda, Läigatada (tarkoittaa veden lainehtimista / loiskumista / välkehtimistä / salaman / revontulien leiskumista / pälveä / lainetta / välkettä / liekihtimistä / kimaltamista), Läimähtää, Läimä, Läimeä, Läimähytteä, Läimähtädä, Läimähtelda (tarkoittaa leimahtamista / kiiltämistä / loistamista / välkehtimistä / kuultamista), Läiskyä, Läiskiä, Läiskä, Läiskyö, Läiskeä, Läiskätä, Läiskytteä, Läisky (tarkoittaa roiskumista / paljasta paikkaa / pälveä / tulen / salamoiden leiskumista / kimaltamista / välähtelyä), Lämmä, Lämmeä, Lämpöine, Läm, Lämmi, Lämme, Lämm, Lämb, Lembe, Lämbä, Lembine, Liwo, Lewe (tarkoittaa lämpöä / kuumuutta / tukahduttavaa lämpötilaa / lauhaa), Lämbuz (tarkoittaa taipunutta puuta), Länkä, Länkky, Lönkä, Laegge (tarkoittaa mutkaista / väärää puuta / pitkää notkelmaa / painannetta), Läpättää, Lävähtää, Läpätteä, Läpetädä (tarkoittaa haavan / lehtipuun lehtien lepattamista / tulen leimahtamista / lehahtamista), Lätäkkö, Lätäkkä, Lätikkä, Lätikkö, Lätäk, Lätik (tarkoittaa lammikkoa / rapakkoa), Läyli, Läylö, Läylöttää, Läylemä, Aia, Aya (tarkoittaa auringon porottamista / hiostavaa / tukahduttavaa ilmaa / kylmää / kevätkylmää), Löhötteä (tarkoittaa tulen loimua / veden lorinaa), Lököttää, Lökötteä (tarkoittaa auringon porottamista / tulen liekehtimistä / loimua), Maa, Ma, Makas, Maalline, Mua, Makaz, Mo, My, Mu, Me, Mey, Mex, Mow, Mou, Mava (tarkoittaa maata / multaista maata / maalta päin puhaltavaa tuulta / maallista / mantereenpuoleista ilmansuuntaa / maailmaa), Mahi (tarkoittaa sisältä mustunutta puuta / halkeamaa puun kuoressa), Mahla, Mahala, Mahlaja, Mahl, Mahle, Maihle, Malle (tarkoittaa koivun mahlaa), Marasto, Morosto, Murista, Marras, Moorast, Merast, Moarast, Maras, Maras-tievva (tarkoittaa matalaa koivikkoa kasvavaa vaaran rinnettä / harjannetta / koivuvyöhykettä tunturin rinteessä / metsän peittämää tunturin harjannetta),

Marja, Marjikko, Marikko, Marjakas, Marjakko, Muord, Mard, Marg, Mari, Mora, Muorje, Mar, Mör, Möro, Moori, Morin, Morip, Murop, Murow (tarkoittaa maan marjaa / hyvää marjapaikkaa / marjaterttua / kimpuksi sidottuja muuraimia), Masea (tarkoittaa leutoa ilmaa), Mastata, Mastoa (tarkoittaa jään röykkiytymistä), Matalikko, Madalik (tarkoittaa matalikkoa / alankoa), Matka, Muotke, Muotkot, Muotka, Matke (tarkoittaa kangasta / taivalluspaikkaa / kankaan / kosken sivua / kahden järven välistä kangasta jonka yli ruuhi vedetään), Muottet (tarkoittaa lumen satamista), Meuruta, Meuru (tarkoittaa tuulen / veden myllerrystä / jyryä / myrskyä), Miestää, Miestyä (tarkoittaa lehteen puhkeamista / metsän vihertämistä), Mojottaa, Mojo, Mojuta, Moju (tarkoittaa kylmän hohkaamista / kylmää ilmavirtaa / jyminää / pauhua), Moita, Myejdi, Mojda, Motse, Mote, Mat, Majda (tarkoittaa metsää / talvista metsää / talvista peuranpyyntiä / syvän lumen aikaista metsää), Molista, Molina (tarkoittaa veden solinaa), Mora, Moarre, Mur, Muri (tarkoittaa kovaa mutta upottavaa lunta / höytylunta puun oksilla / paksua huurretta puissa / keväistä hyhmää jäällä), Muikie (tarkoittaa kirpaisevaa säätä), Muju (tarkoittaa soraa / pientä / pyöreää / sileää kiveä / kivensiruja), Mulista, Mulina, Mulin (tarkoittaa kuohua / kohinaa / solinaa), Munninkainen, Munt, Munn, Männimunn (tarkoittaa kuusen / männyn käpyjä eli munia), Mura, Morre, More, Murju (tarkoittaa mutaa / turvemultaa / soran / savensekaista multaa / karkeaa hiekkaa / tomua / moskaa / murskaa), Murkku, Murko, Murkko (tarkoittaa usvaa / sumua / pakkasusvaa), Murto, Murd, Murded, Murdo, Mortet, Morto (tarkoittaa myrskyn / tuulen taittamia / kaatamia puita / kaatunutta puuta / ryteikköä / risukkoa / ukkosen särkemää / kaatamaa puuta), Muta, Muda, Modde, Moda, Motte (tarkoittaa merilevää / meren mutaa / liejua / maata / multaa / mutaista / liejuista vettä), Myhistä, Myhiseda, Myhin (tarkoittaa ukkosen hiljaista jyminää / kohinaa / pauhua / huminaa), Mykkylä, Mygar, Mygarik (tarkoittaa pientä kumpua / mäennyppylää / suurehkoa ja ohutta pilveä / ohuessa pilvessä olevaa taivasta), Mylläkkä (tarkoittaa myrskyä), Myristä, Myrinä, Myrissä, Myrätä, Myriseda, Myrin, Myrz, Myrs (tarkoittaa jyrinää / tuulen ulinaa / jyminää / pauhua), Myrsky, Myrsk, Myräkkä (tarkoittaa myrskyä / rajuilmaa / ukkosta / tuulista ja pilvistä säätä), Myreä (tarkoittaa synkkää ilmaa), Myötäinen, Myötäine, Myödäine, Mödaine, Mödeine, Miette (tarkoittaa myötätuulta), Mähje, Mähke (tarkoittaa hiillosta / kuumaa tuhkaa), Mäihä, Maiha, Määhä, Mäjäz, Mejaz, Mähä, Mähk, Mähi, Mäih, Myjsie, Mueisek (tarkoittaa petäjän / koivun mäihää / jälsiä / hienokuorista puuta / lähimpänä puuainesta sijaitsevaa ohutta kuorta / syksyllä kiskottua huonosti irti lähtevää tuohta), Mäki, Mägi, Mätsi, Mäg, Myy, Miy, Miw (tarkoittaa mäkeä / kukkulaa / kumpua / mätästä / ruohokumpua), Mätäs, Mättäikkö, Mätäsikko, Mättähikkö, Mätäz, Mätas, Mätastik, Mätal, Miekta, Met, Mäkte, Mekte, Mäkto, Bäkte (tarkoittaa mäkeä / kumpua / harjannetta / mättäikästä maata / pehkoa / pensasta / kunnasta / kukkulaa / turvetta), Möyrytä, Möyreä (tarkoittaa ukkosen jyrinää / aaltojen pauhua / kuohua / myrskyä / tyrskyjä), Nahkea, Nahkia, Njuoskas, Njuoska, Natska, Natsko, Notsko, Nasax (tarkoittaa kosteaa säätä / sadesäätä / tuoretta / alastonta puuta), Nasakka (tarkoittaa kovaa / kireää pakkasta), Natta, Naatta, Nata, Njetti, Nijetti (tarkoittaa veden pinnalle kertynyttä siitepölyä / sammalta / limaa vedessä / meressä / liejua / mutaa), Ner, Nayor, Naxor, Noxor, Naxar (tarkoittaa sembramännyn siementä / käpyä / pajun / lehtipuun norkkoa), Navakka, Navea, Napakka (tarkoittaa voimakasta / kovaa tuulta / siitä syntyvää vinkuvaa ääntä), Nenä, Nenäke, Nina, Nona, Njuonne, Njunne, Njunnje (tarkoittaa niemekettä / niemeä / niemen nokkaa / kallion kielekettä / matalahkoa / kaitaa tunturin rinnettä), Nepsa, Nepsä, Nepseä, Nepsi, Nepsak, Nepsjas (tarkoittaa tyyntä suojasäätä / kosteaa / lauhkeaa ilmaa / leutoa säätä), Neste, Nesse (tarkoittaa puun mahlaa / kosteaa / hikevää maata), Neva, Nova, Neev, Neeb (tarkoittaa aukeaa / puutonta suota / hyllyvää suoniittyä / hetettä / jokea / vesistöä / vetelää suopaikkaa / virtapaikkaa / ojaa / kanavaa / entistä joenuomaa), Niemi, Niemeke, Nemi, Niemes, Niemekeh, Niemukka, Niemyt, Niem, Nem, Nemak, Nemud, Neem (tarkoittaa niemeä / rantaniittyä), Nietos, Niatos, Nijatos, Ijatos, Nivatos, Nivotus, Nios, Nijos, Niake, Nijake, Nivake (tarkoittaa kinosta / kostean tuiskun muodostamaa sitkeää ja kovettunutta lunta / nietoksen pinnalle muodostuneita aaltoilevia viivoja), Nihkeä, Nehkeä, Nihkie (tarkoittaa tahmeaa / raskasta keliä / kosteaa nuoskaa),

Niini, Nin, Ninna, Ni, Nij (tarkoittaa lehmuksen / pajun kuorta / nuoren lehmuksen kuorta josta tehdään virsuja), Niiska, Niska, Liiska, Nisk, Niisk, Niske, Näntsi, Nins, Nison, Neyson, Nenkson (tarkoittaa kalan maitia), Nika, Nikapuu, Niko, Niga (tarkoittaa pystyyn kuivunutta havupuuta / kuivettunutta / sinistynyttä puuta), Nikama, Nikara, Nikales, Nikaleinen (tarkoittaa kasvin varressa olevaa solmua / mäen nyppylää / pientä vesiputousta / törmää / epätasaista tietä), Nila, Njalle, Nola, Näl, Nel (tarkoittaa puun jälsiä / mäihää / kuorta / tuohta / kuorenlähdön / mahlanjuoksun aikaa / koivun / pajun mahlaa / puun limaa), Nilva, Nilvakka, Nilpa, Nilppu (tarkoittaa liukasta / luistavaa keliä), Niro, Niru, Nire (tarkoittaa pientä puroa / noroa), Niska (tarkoittaa kosken alkukohtaa / yläpäätä), Niva, Njavve (tarkoittaa virtapaikkaa joessa / pientä koskea / vesiperäistä / alavaa kohtaa), Niva, Niverä, Iver (tarkoittaa visaa / kovaa ja kierosyistä puuainesta / loimukoivua / koivun juurta), Nojailla, Nojed, Njuoijal (tarkoittaa puiden huojumista / taipuisaa / notkeaa nuorta puuta / vitsaa / risua / koivun oksaa), Nolv, Nolvak, Nolvik (tarkoittaa rinnettä / törmää), Norkko, Norko, Norkonen, Norkkuo, Norguda, Nurg (tarkoittaa lehtipuun kukintoa / urpua / havupuun vuosikasvainta / kerkkää / pisaraa / tihkumista), Noro, Nur, Ner, Nar (tarkoittaa pientä puroa / uomaa / uraa / vesiperäistä notkoa / soista maata / puron reunaa), Njoaske, Nocka, Notka (tarkoittaa notkoa / laaksoa), Notko, Notkelma, Notkelmo, Notkelmus, Notk, Netku, Notku (tarkoittaa laaksoa / notkopaikkaa / alannetta / hyllyvää paikkaa), Nousu, Nouzu, Neisu (tarkoittaa auringonnousua), Nalo, Nolo, Nel, Nila vilin, Nolip, Naa, Nali, Nalu (tarkoittaa mahlaa / nilaa / mahlanjuoksun aikaa / irtoavaa puun kuorta / tuohta / puun nilakerrosta), Nummi, Nemmi, Nomm, Num, Nome, Nom, Numi, Numk, Nomen, Numon, Nomon, Nop (tarkoittaa kanerva / hiekkapohjaista maata / kangasta / ylistä / taivasta / tasaista mäen lakea jolle on hyvä pystyttää kota / säätä / jumalaa), Nuoha, Nuuha (tarkoittaa roskakerrosta veden pinnalla / lentävää pölyä / siitepölyä / lumipyryä / tuiskua), Nordi (tarkoittaa uutta / pehmeää heinää), Ner, Ner-kidz (tarkoittaa nuorta koivua), Nuorikko, Nuorejikko (tarkoittaa nuorta metsää), Nuortea, Nuortua, Norelle, Nuortelee (tarkoittaa lumen pehmenemistä suojasäällä / taivaan menemistä pilveen / sään muuttumista kosteaksi), Nuoska, Nuoskea, Noska, Njuoskas, Njuoska, Natsko, Natska, Notsko (tarkoittaa leutoa talvisäätä / suojalunta / kosteaa / nihkeää keliä / märkää / sateista säätä), Nuotio, Nuorio, Nuotivo, Nuodiu, Nuodivo, Nodjo, Nodi, Notjo, Nodja, Nötna, Nuta, Nota (tarkoittaa leiritulta / rakovalkeaa), Nupu, Nupukivi, Nupula (tarkoittaa pientä ja pyöreää kiveä / kumparetta / mäennyppylää), Nuristaa, Nurista, Nuru, Nurissa (tarkoittaa veden noroa / norisemista / valumista), Nurmi, Nurmikko, Nurmikka, Nurmoi, Nurmittsu, Nurm, Norm, Norma, Nurom, Norom (tarkoittaa nurmikkoa / niittyä / nurmikenttää / ruohottunutta paikkaa / ketoa / vedessä / saarella sijaitsevaa heinikkoa / mättäistä / pientä mäntyä kasvavaa suota / rantaniittyä), Nysty, Nystyrä, Nystermä, Nystyrikkö (tarkoittaa mäennyppylää / epätasaista maata), Näljä, Näljy (tarkoittaa mahlaa / limaa), Näre, Näreikkö, Näräisikko, Närejikkö, Närestik (tarkoittaa nuorta kuusta / havupuuta / pientä / keskenkasvuista puuta / kitukasvuista metsää / pieniä kuusia kasvavaa aluetta / kuusikkoa), Nätä, Njacco, Njazos, Njacco-muotta, Njieccat, Näc, Nac, Nätsäkkä (tarkoittaa kosteaa lunta / nuoskaa / suojasäätä / suojalunta / kostuvaa säätä / kosteaa / vetistä maata), Nöyrä, Neyrä, Naewre (tarkoittaa huonoa säätä / pyryä / tuulista säätä / huonoa maaperää), Voz, Woz (tarkoittaa joen haaraa / sivujokea), Ohto, Oakte (tarkoittaa äkillistä sadetta / lumikuuroa / synkkää sadepilveä / kuuroa), Oiva, Oaive, Wuj (tarkoittaa pyöreähköä tunturia / tunturin huippua / puun latvaa), Oja, Ojanne, Ojanneh, Ojandeh, Eja, Voja, Vuoja, Vuojj (tarkoittaa uomaa / puroa / kosteaa notkelmaa / puroa / puron uomaa / vartta / vanhaa joen uomaa / lammikkoa / veden täyttämää notkelmaa), Oksa, Oks, Ehsa, Ohsa, Oakse, Uks, Usj, Oso, Vos (tarkoittaa oksaa / oksanhaaraa / piikkiä), Onkalo, Ongelma, Onkura, Ungas, Unk, Vuoggo, Ogge, Oaggi, Wanka, Wonxo, Wonx, Wonk, Onk, Wank, Baggo, Banka, Qoqqa (tarkoittaa luolaa / onttoa kohtaa puussa / onkaloa / kosken alla olevaa syvännettä / kapeasuista pientä lahtea / kuoppaa),

Onsi, Ontelo, Ontto, Ons, Ondz, Ondus, Onz, Esi, Oos, En, Oansa, Undo, Unda, Udur, Odu, Vuowda, Onot, Onte (tarkoittaa onteloa / koloa / notkelmaa / notkoa / syvennystä / onkaloa / luolan / puun koloa / onkaloa / mehiläispesän aukkoa / vesilinnun pesäkoloa), Ontua, Ontuo (tarkoittaa puun taipumista / huojumista), Orko, Orkko, Oro, Orkonen, Orkama, Org, Oorgaa, Oorge, Orgo, Urge (tarkoittaa kosteaa notkoa / laaksoa / koloa / noroa / kahden korkeahkon mäen välissä olevaa laaksoa / vesiperäistä kuusikkoa kasvavaa notkoa / rotkoa / kuusikkokorpea / hiekkaharjannetta / nummea / hiekkaista metsämaata / harjannetta), Otava, Ottava, Pien otava, Atama, Odama, Lapin otava, Adam, Odamus, Odav (tarkoittaa ison karhun / pienen karhun tähtikuviota), Oulu, Oulo, Ouloi, Ouru (tarkoittaa tulvaa / tulvavettä / sulanutta lunta / lumisohjoa / lumensekaista vettä), Ouru, Ouranne, Ouring, Oavrre (tarkoittaa notkoa / kapeaa / syvää laaksoa / syvännettä / koloa / onkaloa puussa), Outa, Vuowde, Unt, Wont, Vad (tarkoittaa metsää / metsämaata / saloa / asumatonta aluetta), Ovi, Aw, Ew, Ow (tarkoittaa joen suuta), Paahtaa, Pahtaa, Pahde, Paahde, Pahutada, Poahtoa, Poahe, Puahtada, Pahted, Pahta, Pasta, Piz, Pez (tarkoittaa auringon porotusta / kuumuutta / paahdetta / poltetta / paistetta / kovaa tuulta), Paakku, Paakale, Poakku, Paak (tarkoittaa kimpaletta / lumimöhkälettä / kokkaretta / palloa), Paaltaa, Palto (tarkoittaa veden pohjan kuultamista / auringon valon heijastumista veden pinnassa), Paanne, Panne, Baddat, Baddas, Pattatahka, Baaddetes, Bandat (tarkoittaa uhkujäätä / virtaavan veden muodostamaa monikerroksista jäätä / tilapäistä / jään muodostamaa tukkeumaa joessa / paannekeliä / pohjaan asti jäätynyttä / tulvivaa jokea), Pahta, Poahto, Bakte (tarkoittaa jyrkkäseinäistä kalliota / rantatörmää / lohkaretta / kallioseinämää), Pakista, Paata, Pakina, Pakize, Pagi, Pagin (tarkoittaa myrskyn jyrinää / räiskettä / tuulen / sateen puuskaa / puhetta), Pakkanen, Pakainen, Pakastua, Pakkain, Pakkaine, Pakkavuo, Pakastada, Pakaine tsylmä, Pakkaina, Pakane, Bakkas, Bakka (tarkoittaa yltyvää / kiristyvää pakkasta / kylmää / kylmentyvää ilmaa / pakastumista / kovaa / läpitunkevaa / viiltävää kylmyyttä / hyvin kylmää / kuumaa), Pako, Pakovesi, Paeta, Pago, Pageta, Pageda (tarkoittaa laskeutuvaa / pakenevaa merivettä / laskuvettä / juoksevaa / virtaavaa vettä / laskevaa jokea), Palo, Palava, Palavaine, Palau, Palada, Palla, Pelo, Poleda, Polendik, Palu, Palavus, Palami, Buollet, Paloms (tarkoittaa palavaa / metsäpaloa / kuumuutta / tulipaloa / palanutta / palavaa paikkaa metsässä / loistavaa / tulista / nummea / kangasta), Palas, Pallas, Balges (tarkoittaa eläinten polkua / porojen oleskelupaikkaa / jäniksen / hirven polkua / porojen kesälaidunta), Päivänpalaus, Päivänpalaaminen, Pallat, Palavni (tarkoittaa kesä / talvipäivänseisausta / päivän kimpoamista takaisin / tulemista tajuihinsa), Palella, Paleltumus, Buolas, Paloms, Poj, Paj, Pajot, Fagy (tarkoittaa palelemista / pakkasta / kylmää / paksua hankea / jäätymistä), Palsa, Balsa (tarkoittaa roudan synnyttämää turvemätästä / kumpua / mätästä suolla), Pamahtaa, Pamaus, Pamu, Pamahella, Pammahos, Pamissa, Pamahtoa, Pamakko, Pamahus, Pamahtada (tarkoittaa myrskyä / ukkosen jyrinää / pauketta), Paras (tarkoittaa lauhkeaa ilmaa), Parvi, Parv, Parva, Paro, Por (tarkoittaa lintu / kalaparvea / peuralaumaa), Pata, Patama (tarkoittaa pyöreää syvännettä / lampea), Patvi, Patvinen, Padv, Badva, Balma, Balva, Palvi (tarkoittaa kovaa puuta / visaa / koivun kylkeen kasvanutta kovaa ainesta / koivun kylkeä / kelopuuta), Pauhata, Pauhina, Pauhu, Pauhuta, Pahvata, Baffat (tarkoittaa kosken / veden kohinaa / kuohua / loisketta / pauhua), Pehko, Paju pehko, Pehe, Peheikko, Pöheikkö, Pehkosikko, Pehkozikko (tarkoittaa pensasta / pensaikkoa / pajupensaikkoa / sakeaa pensaikkoa), Pehku, Pehka, Pehk (tarkoittaa kuivaa puun jätettä / lahoa puuta / lahoa / mädäntynyttä puuta / kantoa / koivua), Pehme, Pehmeä, Piemdo (tarkoittaa leutoa / lauhaa ilmaa), Pensas, Pensaikko, Pensikko, Pensasto, Pendzahaine, Penzaz, Penzhist, Pezaz, Poosas, Poosastik, Pezoz, Baesse, Bessudak, Bestak, Biesta (tarkoittaa pensasta / pehkoa / pensaikkoa / tuohta / koivua / koivuista vitsaa), Penseä (tarkoittaa leutoa / lauhkeaa ilmaa), Porm, Perm, Parma (tarkoittaa tomua / maata / metsäistä ylänköä), Perukka (tarkoittaa pientä lahtea / pohjukkaa), Perin tule, Perälin tuli (tarkoittaa myötätuulta), Pesä, Pesäkkö, Peza, Pesa, Pieza, Baesse, Pize, Piza, Pozäs, Pozas, Puz, Piz, Pus-kar, Poz, Piti, Pit, Pel, Feszek, Pide, Fide, Fote, Pito, Phidä (tarkoittaa eläimen / linnun pesää / pientä kuoppaa / munaa / munia / saukon pesää),

Pieska, Peski, Baeske (tarkoittaa soiden välistä kapeaa kangasta / vaarojen välistä kangasmaata / ajoittain kuivuvaa joen sivuväylää / matalikkoa joessa / vetisen heinikon muodostamaa kangasta / kahden saaren välistä matalikkoa / kapeaa heinikkoista salmea / notkelmaa / tunturipolkua), Pihka, Pihkavesi, Pihk, Pihke, Pihku, Pihkuzikko, Pihestik, Pekke, Piyoa, Piyli (tarkoittaa havupuun pihkaa / koivun mahlaa / tiheää havu / lehtimetsää / mäntyä / männikköä / metsää / pöheikköä / vesakkoa / tiheää nuorta metsää / pihkaa jolla paikataan venettä), Pii, Piilevä, Piimaa, Pikivi, Binal, Päe, Fu, Fala, Py, Pi, Hilä, Hyla (tarkoittaa piikiveä / piihappoa sisältävää levää / piilevää sisältävää huokoista maata / kovaa puuainesta lengon puun alapuolella / kiveä / vuorta / kalliota / malmia), Piiska, Piiskoa, Piisk, Piisata, Pisk (tarkoittaa sadepisaraa / pisaroimista / vihmomista / tihuttamista), Pilpa, Pilva, Pilpaleh (tarkoittaa hitua / lastua / männyn kaarnasta maahan / hangelle putoavaa hilsettä / kariketta / roskaa), Pilvi, Pilvinen, Pilves, Pilvettyä, Pilvine, Pilvetöin, Pilv, Pilvestuda, Pilvez, Pilvin, Pila, Pilu, Balva, Pejel, Pel, Pol, Pilem, Pildini, Pil, Piv, Pelon, Peton, Pälon, Felho, Felleg (tarkoittaa pilveä / pilvistä / pilvetöntä säätä / pilvipeitettä / varjopaikkaa / pilveen menevää taivasta / myrsky / ukkospilveä), Pimeä, Pimennys, Pimeys, Pimento, Pimmehys, Pimie, Pimetä, Pimevys, Pimitteä, Pimed, Pimenzuda, Pimeduz, Pimitada, Pimiä, Pime, Pimedus, Pimdo, Pimdom, Ku pimdoks, Päva pimdoks, Pelmit, Pejmit, Pejmini, Tolez pejmitomon, Pemid, Pemdini, Päewde, Feide, Faemei, Pimedä, Pilmitä (tarkoittaa pimeyttä / kuun / auringon pimennystä / pimentyvää / hämärtyvää / tummuvaa säätä / aikaa), Pent (tarkoittaa auringon peittymistä / menemistä pilveen), Pirakka, Pirhakka (tarkoittaa kovaa pakkasta / raikasta / rapeaa / viileää säätä), Piristä, Pirata, Pirauttaa, Piristää, Pirisytteä, Pirahuttoa, Pirskoa, Pirskuo (tarkoittaa sateen / veden tihkumista / valumista / roiskumista / kuuroja / kuurosadetta / lehtien varisemista / karisemista / rapinaa), Pirjanne, Pirjanki, Pirjanti, Pirjo, Tuulenpirjo, Piring (tarkoittaa myrskyä / tuiskua / tuulenpuuskaa / lumisadetta / kovaa tuulta / rajuilmaa), Pisara, Pisaroida, Pisota, Pisareh, Pizar, Pizerta, Pisar, Pisu, Pizems, Pizeme, Pizom, Pisko, Piskottaa, Pesk, Pesy, Pess, Posoy, Poso, Posi (tarkoittaa tihkumista / pisaraa / sadetta / satamista), Pitkäinen, Pitkänen, Pikne, Pitki (tarkoittaa ukonilmaa / ukkosta / salamaa), Pohja, Pohjonen, Pohjoinen, Pohjantähti, Pohjannaula, Pohjain, Pohjukka, Pohjaine, Pohd, Pohdaine, Pehja, Pohi, Pohine, Puoi, Puoj, Boahje, Boaihe, Boje-nawle, Pohjanael, Puoi-Naggol (tarkoittaa pohjoista / syrjäseutua / pohjoistuulta / pohjantähteä / pientä lahtea / pohjukkaa / pohjoisnapaa), Pohjan maa, Pohja-maa, Pohjola, Pohjala (tarkoittaa saloseutua / sydänmaata / äärimmäistä pohjolaa), Pohjanpalo, Pohjavalgus, Pohjalased, Pohjalesed (tarkoittaa revontulia), Pohja-meri (tarkoittaa jäämerta), Poikki, Poikkinen (tarkoittaa lounastuulta / sivutuulta), Polku, Polanne (tarkoittaa kovaa / pinnalta kantavaa ja alta upottavaa lunta / hankea / poljettua lunta / uraa), Pono, Ponojää, Spoadna, Spoadnot (tarkoittaa kohojäätä / uhkujäätä vanhan jään päällä / lumetonta jään pintaa / ohutta / kovaa lumipeitettä / sileää / kokkareista jään pintaa), Pore, Poreilla, Porettuo, Pori, Poret, Boara (tarkoittaa säröä / halkeamaa / railoa / sulaa paikkaa jäässä / veden kuplimista / jään halkeilua / rantasulaa / jään päälle nousevaa vettä / vedestä nousevia ilmakuplia / sulaa aukkoa joka keväällä ilmestyy jäähän / kirkasta kevätjäätä jonka päältä lumi on sulanut / heikkoa kevätjäätä), Porhuta (tarkoittaa veden pulppuamista koskessa), Porista, Porina, Porottaa, Porissa, Borato, Purams, Bired (tarkoittaa veden / sateen ropinaa / lorinaa / kosken kuohua / jyrinää / jään päälle noussutta vettä), Poro, Porokko, Pori, Por, Puure, Bor (tarkoittaa pölyä / tomua / hietikkoa / lentohiekkaa / kuraa / lokaa / savua / tuhkaa), Porottaa, Porotta, Porotada (tarkoittaa auringon paahdetta / tuulen puhaltamista / kovaa tuulta / pakkasen puremista / sitä kun tuuli puhaltaa jään puhtaaksi), Boatka (tarkoittaa kapeikkoa / solaa / salmea), Potkasto (tarkoittaa salaman lyömistä), Poukama, Poukamo (tarkoittaa lahtea / joen mutkan pohjukkaa / syvännettä / lahdelmaa), Poukkaa, Poukta, Poukahtada, Tulipoukko (tarkoittaa tulen räiskymistä / rätinää / palavien puiden paukkumista / kipinöitä), Pounu, Pounikko, Bowdna (tarkoittaa mättäikköä / isoa mätästä), Pudas, Puvas, Budes, Bovces, Poovtes, Pasol, Posol, Posal, Past, Posoa, Parad, Parod (tarkoittaa joen sivuhaaraa / joenhaaraa joka muodostaa kuivana aikana erillisen lahden / järven / syvännettä / joen pyörrettä / kolmen päivämatkan pituista / päässä olevaa sivujokea / joen käsivartta), Putous, Putovus (tarkoittaa vesiputousta), Puhaltaa, Puhaltoa, Puhaldus (tarkoittaa tuulen puhaltamista / puhuria / puuskaa), Puhde, Puhe, Boktet, Puvtams (tarkoittaa aamun / illankoittoa / aamuhämärää / iltahämärää / heräämis / nukkumaanmenoaikaa),

Puhi, Puhikko (tarkoittaa pehmeää hiesumaata), Puhista, Puhina, Puhissa, Puhin (tarkoittaa tuulen suhinaa / puhallusta / pauhua), Puhti, Pohti (tarkoittaa tuulen puuskaa / ilmavirtaa / kovaa tuulta), Puhua, Puhhua, Puhuri, Puhuda, Puoto, Puotso, Bossot (tarkoittaa tuulen puhaltamista / puhuria), Pujo (tarkoittaa pitkää ja taipuisaa oksaa / vitsaa / nuorta puuta), Bokke (tarkoittaa kapeikkoa), Pulakka, Pulake (tarkoittaa heikkoa / rikkoutuvaa jäätä / suonsilmäkettä), Pulista, Pulahtaa, Pulissa, Bulisa, Puliseda, Pulin, Bulikso, Puljahtaa, Puljata, Pulkita (tarkoittaa veden solinaa / lorinaa / loisketta / pulputusta / aaltoilua / kalojen hyppimistä / molskimista / nousemista pintaan), Pulju, Buolza (tarkoittaa harjua / kumpua), Pulputa, Pulpettoa, Bulbotada, Bulbutob, Pulbitseda (tarkoittaa lähdeveden kuplimista / pulppuamista / poreilemista / solisemista), Punni, Punnimi, Punno (tarkoittaa punaista / punertuvaa / aamu / iltaruskoa / revontulia), Punkol, Ponxol, Ponkol, Bog (tarkoittaa lumipaakkua / puun pahkaa / oksan / tuohen rosoa / silmua), Puosta, Puost, Puostas (tarkoittaa rannalle ajautunutta jääkerrosta / vaahtoa / roskaa / jäälohkareita / röykkiöitä / jyrkkää / korkeaa joen / puronrantaa), Puoto, Puotto, Buoddo (tarkoittaa patoa / vesiputousta), Puras, Puraz, Pura, Purikas (tarkoittaa jääpuikkoa), Purha, Purhottaa, Purhuaa, Purhata, Purhuta, Burhu, Puras, Burz, Borsot (tarkoittaa vesiputousta / kosken / virran kuohua / vaahtoa / pyörrettä / kuohuvaa / poreilevaa virtaa / kohisevaa koskea / ilmakuplia vedessä), Purista, Purina, Pure, Purissa, Purata, Purineh, Puriseda (tarkoittaa poretta / kuplaa / vaahtoa / veden solinaa / pulputusta), Purku, Purkaa, Purkoa, Purgu, Purguta, Purg, Borga, Porf, Puryoz, Purya, Purdzini, Pira, Pirzini, Porke, Pork, Porzaj, Porki-wat, Parxa, Porxa, Porto, Parto, Parontaj, Purqat, Purqaltse (tarkoittaa lumipyryä / kinosta / tuiskua / lumituulta / aaltojen särkymistä vaahdoksi / tuiskuttamista / pyryttämistä / lehtien pyörimistä ilmassa / umpeen tuiskuamista / peittymistä lumeen / hiekkaan / pölyyn / lumimyrskyä / tuuletonta / suuria lumihiutaleita satavaa ilmaa / tuulista ja kylmää tihkusadetta), Puro, Purakko (tarkoittaa puroa / kosteaa maastonkohtaa / lampea / rapakkoa), Purra, Purema, Borrat (tarkoittaa pakkasen puremista / puremaa), Putskahtoa (tarkoittaa tulen hulmahtamista), Putu, Putista (tarkoittaa rikkoja / roskia / varisemista / karisemista), Puu, Puusto, Puihisto, Puukas, Pu, Puistu, Pui, Fa, Pa, Po, Cha, Hä, Chy (tarkoittaa puuta / suurta määrää puita / metsikköä / runsaspuista metsää), Puurtaa, Puurtelee, Puurre, Puurto, Puurtava, Puurtamo, Lähteenpuurto, Meripuurto, Purde, Purtkist, Purdi (tarkoittaa virtaavan veden jättämää vanaa / värinää / vedenpinnan alapuolella olevan kiven aiheuttamaa vanaa / pyörrettä / kuohua / lähdettä / pientä lähdettä / merenpinnan nousua / laskua / soista / lähteistä paikkaa metsässä), Puuska, Puska, Pusku (tarkoittaa äkillistä tuulenpuuskaa / tuulispäätä / vihuria), Pylväs, Pylväke, Pylvänne (tarkoittaa pientä ylännettä / kumpua / ympäristöstään erottuvaa metsäkumparetta / mäennyppylää), Pyry, Pyryttää, Pyräkkä, Porrad, Pyra, Pöry, Myry, Myräkkä (tarkoittaa lumipyryä / pyryttämistä / tuiskuttamista), Pysty, Pystö (tarkoittaa ukkospilveä / pystyjyrkkää seinämää), Pyterä, Pyteriäinen, Pydel (tarkoittaa sameaa / sumeaa vettä / ilmaa), Pyöhtää, Pyöhätteä, Pyörre, Pyörte (tarkoittaa lumen / veden pyörimistä / tuiskuamista / pyörrettä vedessä), Päivä, Päiväinen, Päivettyä, Päiväys, Päivittyö, Päiv, Päiduda, Päev, Päevituda, Päva, Päuvi, Baeive, Bi, Bia, Feabe, Py, Pö, Pötpi, Pejwä (tarkoittaa aurinkoa / ruskettumista / päivän matkaa / päivän valkenemista / tulta / valoisaa / lämpöä / lämmittävää), Pälgatada, Pälk (tarkoittaa elosalaman välähtämistä / elosalamaa), Pättärä (tarkoittaa kumpua / töyryä), Pöhö, Pöhistä, Pöhissä (tarkoittaa tuulen suhinaa / kohinaa / puuskaa), Pöhlö (tarkoittaa kantoa / pökkelöä / lahoa puunrunkoa), Pökkö, Pökö, Pökkelö, Pökkilö, Pökkylä, Pökkä, Pökköi (tarkoittaa pölkkyä / lahopuuta / käpyä / havupuun kerkkää / lahoa kantoa), Pölhö (tarkoittaa onttoa / lahoa puuta / kantoa / kääpää), Pöly, Pölly, Pölu, Pelu, Pölly (tarkoittaa pölyä / tomua / siitepölyä), Pönttö (tarkoittaa onttoa puuta / pökkelöä), Pöyry (tarkoittaa vilunvärettä),

Raatikko, Ratikko, Räätikkö, Niitunräätikkö (tarkoittaa savensekaista / kivistä / kuivaa maata / vesiperäistä mättäikköä), Rahn, Ron, Ronoz (tarkoittaa pölkkyä / lohkaretta / järkälettä / kaatunutta juurakkoa / meren pohjassa olevaa puunrunkoa), Raikas, Raikea, Raiketa, Raikostuo (tarkoittaa raikasta / kylmää ilmaa / tuulen / sateen tyyntymistä / tulen hiipumista / savun hälvenemistä / taivaan kirkastumista), Railo, Raito, Rairo, Raivo, Roiro, Roilo, Roila, Lairo, Rairo, Raira, Rajlu (tarkoittaa halkeamaa jäässä / säröä / uurretta), Raisu, Raisa (tarkoittaa rajua / koleaa / ankaraa säätä / myrskyä), Raju, Rajuilma, Rajumyrsky, Railakka, Raimakka (tarkoittaa ankaraa / rankkaa säätä / sadetta / myrskyä), Rakka, Rakas (tarkoittaa tunturissa sijaitsevaa kivikkoa / louhikkoa), Ramu, Ramakka (tarkoittaa kovaa tuulta / rankkaa sadetta), Rani, Ranimoa (tarkoittaa kivikkoista maata), Rankka, Rank, Ränk, Metsaränk, Rang, Ränka (tarkoittaa koleaa / sateista / myrskyistä ilmaa / rajua sadekuuroa / lohkaretta / järkälettä / tiheää metsää / paksuja pilviä / autiota ja sankkaa metsää), Rapa, Rapakivi, Rapahine, Rapatsivi, Rapapu, Rapaso, Raba, Rappe, Rappa, Ropa (tarkoittaa lokaa / kuraa / liejua / pölyä / soraa / haurasta kiveä / puuta / hyllyvää suota / rämettä / jään kappaletta), Rapakko, Ropakko (tarkoittaa kuralätäkköä / lammikkoa / soista / vetistä maata / mutaa / liejua / kuraa), Rapista, Ravissa, Rapina, Rapineh, Rabin (tarkoittaa oksien / sateen rapinaa / ropinaa), Rapista, Ravissa (tarkoittaa lehtien varisemista / rapinaa), Rasea, Rassi (tarkoittaa raskasta / painostavaa ilmaa), Raueta, Raugeda (tarkoittaa jään sulamista / tulen hiipumista / tuulen laantumista), Ravauttaa, Rabaita (tarkoittaa äkillistä sadetta / hallan panemista), Rehakka, Rehissä, Rehka, Rehahtoa (tarkoittaa roihuavaa tulta / roihua / hehkua / leimahtamista / kytemistä), Rehevä, Reheä, Rehie, Rehed (tarkoittaa runsaskasvuista / vehmasta / tuuheaa), Rehu, Reu, Riuv, Rähk, Rohk, Rohu (tarkoittaa havupuun kariketta / ruohoa / soraa), Remahtaa (tarkoittaa liekkiin leimahtamista), Retu, Redu, Reo (tarkoittaa likaa / kuraa / lokaa), Riehua, Riehuo, Rehuda (tarkoittaa tuulen / tulen pääsemistä valloilleen / roihuamista / kytemistä), Riemu, Riemuta (tarkoittaa pyryilmaa / tulen roihuamista), Riena (tarkoittaa lokaa / riitettä), Rihk, Rähk, Rohk (tarkoittaa mutaa / soraa / rikkaa), Riistää, Riista, Riiste (tarkoittaa ukkosen pirstomaa puuta / sälöjä / tikkuja), Riittää, Riittyä, Riite, Riitta, Riitto, Riitteä (tarkoittaa riitteeseen jäätynyttä vettä / veden jäähtymistä / hiilloksen hiipumista / ohutta jääkuorta vedessä), Riivanne, Riive, Riivannes, Riivannos, Riivanneh (tarkoittaa lasimaista / karkeaa jääkerrosta hangen päällä / jäistä keliä / lumen pinnalle muodostuvaa kohvaa), Rimpi, Rimmi, Rimmikko, Rimpe, Riipi (tarkoittaa hyllyvää / vetistä suota / suonsilmää / hetteikköistä ja puutonta suota / suolampea), Rinne, Pilverinne, Radda, Baeive-radda (tarkoittaa mäen viettävää puolta / rinnettä / pilvijuovaa / päivän puoleista rinnettä), Ripottaa, Ripotella, Rippoa, Ripeksiä, Riputada, Roppad (tarkoittaa harvakseen satamista), Ripsaa, Ripsahtaa, Ripsiä, Ripsata, Ripsed (tarkoittaa ripottelevaa ilmaa / pisaroimista), Ritva, Rihva, Rilva, Ritvakka, Ritv (tarkoittaa hentoa lehtipuun oksaa / kerkkää), Rohista, Rohissa (tarkoittaa tulen roihuamista), Roihu, Roihuta, Roihahtaa (tarkoittaa liekkiä / tulen roihua / loimuamista), Roju, Rojakka, Rojeikko, Rojuilma, Rojukas, Rojusta (tarkoittaa ryteikköä / sateista / tuulista / myrskyistä ilmaa / vanhaa / mädäntyvää metsää), Rome, Romo, Romottaa, Romottoa, Romie, Romssu, Rompsu, Rompsi, Romsi (tarkoittaa loimua / kajoa / ruskoa / nuotiota / roviota / kajastusta / paistetta / auringon / taivaan / nuotion paloa), Romista, Romahtaa, Romeikko, Romahtada (tarkoittaa puun kaatumista / rytinää / kivien sortumista / ryteikköä), Ropista, Ropina, Ropaus, Rovissa, Ropissa, Roappat, Ropsia, Ropsta (tarkoittaa sateen ropinaa / sadekuuroa), Roppa, Roppasade, Roppavihma (tarkoittaa rankkasadetta), Roso, Rusa (tarkoittaa halkeamaa / rosoa puun kyljessä / koloa / pahkaa), Roitova (tarkoittaa rankkasadetta), Rotko, Rötkö, Roatko (tarkoittaa jyrkännettä / maaston halkeamaa / vesiperäistä notkelmaa / rämeikköä / sortumaa joenuomassa / kivistä aluetta), Rousk, Rousane (tarkoittaa muhkuraiseksi jäätynyttä tietä / jäätä), Rouskua, Rouskaa, Roawsket, Röyskeä (tarkoittaa hangen / risukon narskumista / ritinää), Rouste, Rousteinen, Rousteikko, Roustikko, Roustanne, Roustale, Röyste, Röysteikkö (tarkoittaa rosoiseksi jäätynyttä maan / lumen pintaa / teräväsärmäistä jäätä / routaa / kelirikkoa / sohjoa / pintaroutaa), Rova, Roavve, Rava (tarkoittaa metsäistä harjua / mäkeä / harvametsäistä / kivikkoista ylänköä / vaaraa / kangasmaata / vanhaa paloaluetta / mäntyjä kasvavaa harjua / vaaraa / kivikkoa / vedenalaista kiveä / kivikkoista merenpohjaa / särkkää / karikkoa),

Ruija, Ruijat, Rutja, Rutjat (tarkoittaa revontulia), Rujo, Ruja, Ruju (tarkoittaa huonoa ilmaa / risuja / roskia), Ruka, Ruakas, Ruga (tarkoittaa kovettunutta kuusenpihkaa / kuivaa pihkaa), Rumauttaa, Rumissa (tarkoittaa rankkaa sadetta / myrskyn jyrinää), Runka, Rogge (tarkoittaa lumeen painunutta jälkeä / kuoppaa / syvännettä / joen uomaa), Runnata (tarkoittaa jäiden liikehtimistä / kasaantumista röykkiöiksi), Ruznaz, Runses (tarkoittaa suurikokoista eläintä / kalaista vettä), Ruoja, Roja (tarkoittaa mutaa / liejua / likaa / lokaa), Ruona (tarkoittaa puroa / pientä / matalaa lahtea / vesiperäistä rantaa), Ruopas, Ruopikko, Ruopastuo, Ruopaz, Roppaz, Ropas, Ropak, Ryöpäs (tarkoittaa kiviröykkiötä / jääkasaa / jään ahtautumista röykkiöiksi / jäälauttaa / sorakumpua / törmää), Rupa, Ruupu, Ruuppu, Ruppa, Rupakko (tarkoittaa mutaa / rapaa / kuivunutta mutaa / kuralammikkoa), Rupajaa, Rupista (tarkoittaa sateen ropisemista), Rusahtaa, Rutsahtoa, Rutsata (tarkoittaa risujen / jään ritinää / murtumista / narinaa), Ruzu, Rocce (tarkoittaa kiviröykkiötä / kapeikkoa), Ruska, Ruske, Rusjka, Rusko, Ruso, Ruskottoa (tarkoittaa ruska-aikaa / lehtien punertumista / ruskoa / punerrusta taivaalla), Ruta, Rutainen, Rutakka (tarkoittaa suomutaa / ruoppaa / risukkoa), Ruto, Ruteikko, Rotto (tarkoittaa kostealla paikalla kasvavaa rantapensaikkoa / ryteikköä / tiheää pensaikkoa / lehtoa), Ryti, Ryty, Rytä, Rydi (tarkoittaa rannalle kerääntyneitä kuivia kaisloja / aaltojen tuomia roskia), Ryönä, Ruona, Ryöneikkö, Ryönäkkö (tarkoittaa rannalle ajautunutta törkyä / vesikasveja / risukkoa / ryteikköä / puroa / lahdeketta), Ryöpytä, Ryöppy, Ryöpäkkä (tarkoittaa rankkaa sadetta / tuulta / pyryä / lumituiskua / myrskyä / kosken putousta / rajuilmaa), Rähmane, Rähk (tarkoittaa likaista / usvaista / soraa), Räikkä, Räikää, Räike (tarkoittaa tulen / nuotion pauketta / rätinää / kirkasta ilmaa), Räjähtää, Räjähys, Räjahtada (tarkoittaa ukkosen pauketta / jyrinää / salaman leimahdusta), Räkittää, Räköttää, Räkki, Räkittä, Räkitteä, Räkittada, Räkitada, Räkkevys, Räkatada, Raeaehad (tarkoittaa auringon paistetta / kuumuutta / hiostavan lämmintä ilmaa / hellettä / äkkikuumaa), Rägin, Rägastik (tarkoittaa räiskettä / rätinää / tiheikköä / ryteikköä), Räme, Rämeikkö, Rämäkkö, Rämäkkä, Rämejikkö, Rieme, Riemejikkö, Rämik (tarkoittaa kitukasvuista puuta kasvavaa suota / suoperäistä maata), Rämäkkä, Rämie (tarkoittaa laihaa maata / onttoa / lahoa), Ränsy, Ränsä, Ränsyilma, Räntsä, Räntsätä (tarkoittaa räntäsadetta / huonoa säätä), Räpeikkö, Räpejikkö, Räbastik (tarkoittaa rämeikköä / vesakkoa / pensaikkoa), Räpsiä (tarkoittaa vihmomista), Räsähtää, Räsähteä, Räzaita, Räzeleda (tarkoittaa kaatuvien puiden / oksien rytinää / pauketta / murtumista / huojumista tuulessa), Räteikkö, Rätäsikkoi, Räde, Rätäzikko, Rädi, Rädine, Rädastik (tarkoittaa ryteikköä / tiheää kuusikkoa / risukkoa), Rätistyä, Rätsistyö, Rätsäkkä, Rätsäkkö (tarkoittaa lakastuvaa / lakoutunutta metsää / rosoista maata), Rätistä, Rätinä, Rädin (tarkoittaa rätinää / rytinää / sadekuuroa), Rätkähteä, Rätkeä, Rätky, Rätskähtää, Rätskeä, Rätskäitä (tarkoittaa ukkosen jyrinää / pauketta / salaman iskuja), Räykeä, Räätyä, Räytyö (tarkoittaa kuumaa / hautovaa ilmaa / palavaa / hiipuvaa / roihahtavaa tulta), Rääseikkö, Räseikkö, Rääsikkö, Räsikkö (tarkoittaa kitukasvuisia puita kasvavaa rämettä / ryteikköä), Räätää, Räätyä, Reäteä (tarkoittaa auringon kuumuutta / paahdetta / tulen palamista / kuumottamista), Römpsy, Römsy, Römsytä, Römssytä, Rönsy, Röntsä, Röntseilma, Rönttäilma, Röntsytä, Rönttsä, Röntsäkkä, Rönäkkä (tarkoittaa räntäsadetta / sateista ilmaa / myrskysäätä / loskakeliä), Rönsy, Röntsy, Rönsytä (tarkoittaa kasvien vaakasuoraan kasvavia versoja / marjaterttuja / kasvin vesomista), Röyheä, Röyhevä, Röyhelö, Röyhy, Röyhätä, Röyhkytä (tarkoittaa rehevää / rehevöityvää / heinäkasvin kukintoa / tulen roihuamista / savun tupruamista), Saajo, Saijo, Saajio, Saatio, Saario (tarkoittaa suon ympäröimää metsäsaareketta), Saari, Saaristo, Saareke, Sari, Soari, Soarekeh, Suar, Suari, Sar, Saar, Sor (tarkoittaa saarta / saareketta / metsää / saloa / korpea / metsäsaareketta suossa), Sahi, Sahista, Sahu (tarkoittaa pientä koskea / kahluupaikkaa / matalaa rantaa  / kohinaa / heinän kahinaa), Suar, Sar (tarkoittaa joen / sivujoen haaraa / puron haaraa), Sakkia, Sakie, Soata, Sakevuo (tarkoittaa rankkaa sadetta / pilvistä ilmaa / pilvistymistä), Salama, Salahma, Salasma, Salma, Salanko, Salava, Samalta, Samata, Samaldus, Sel, Sal, Salna, Sat, Päj-sat, Sot, Salomt, Sotomt (tarkoittaa salamaa / revontulia / salamointia / ukkosen nuolta / leimahtelua / ukkosen iskemää tulta),

Salmi, Salmeke, Salmes, Salm, Soum, Coalbme, Salma, Sum, Son (tarkoittaa salmea / lahtea / solaa), Samea, Samakka, Samie, Sameta, Samistuo, Samissa (tarkoittaa sumeaa vettä / pilvistä / sumuista ilmaa / pilvistyvää / hämärtyvää säätä), Sammal, Sammale, Sammalikko, Sammalisto, Sammau, Samal, Samou, Sammale, Somal, Samel, Saemol, Saeimol, Seänul, Seänuleädneme (tarkoittaa sammalta / sammalta kasvavaa maastoa), Sankka, Sanka, Sangdo (tarkoittaa paksua / sakeaa sumua / synkkää ilmaa), Sarastaa, Sarastos, Sarana, Särada, Sorada, Cuorrijed, Säre, Saerrad, Säredä (tarkoittaa päivän sarastusta / kajoa / loistetta / taivaan valkenemista / kirkasta taivasta / säätä), Sataa, Sadella, Sade, Satu, Satama, Satta, Sae, Vihmasae, Satoa, Saje, Sajeh, Sata, Sadada, Saddo, Cuoccet, Tjatet, Saro, Sare, Sorua, Soruo, Saron, Surnu, Suruno, Sirru, Sjuru (tarkoittaa veden / lumen satamista / sadetta / hiljakseen vihmomista), Sato, Vihmasato, Sadu, Sad (tarkoittaa irtoavassa vaiheessa olevaa tuohta / sadetta / rankkasadetta / eläinten sulkasatoa), Savi, Savvi, Sau, Säv, Säuv, Saauva, Sovon, Sun, Sun-soj, Sowl, Sol, Sul, Sayi, Sawo, Sowi, Cuje, Suj, Sy, Se (tarkoittaa savea / sinistä / mustaa / kovaa savea / savimaata / liejuista / upottavaa paikkaa), Savu, Sauhu, Sauvu, Sau, Savvu, Savvuta, Sou, Suovva, Suvtams (tarkoittaa savua / savuttamista / savuamista), Sees, Sekeä, Seies, Seestyä, Seesteinen, Säes, Säe, Sies, Siestyö (tarkoittaa taivaan / sään kirkastumista / juonnetta taivaanrannalla / kirkasta / selkenemistä), Seita, Seitakivi, Sieide (tarkoittaa erikoisen muotoisia / värisiä kiviä / palvottuja kiviä / kallioita), Sekava (tarkoittaa epävakaata säätä), Selkeä, Seljetä, Selitä, Selko, Selkiä, Selittä, Seletä, Selged, Selgitä, Suuged, Selge, Selgida, Sieldo, Selto, Cielgas, Cielgat, Saelgad, Saelgat (tarkoittaa kirkasta / pilvetöntä säätä / selkenevää / kirkastuvaa ilmaa), Selkä, Sölkä, Selänne, Selkonen, Selänneh, Selg, Seljak, Sälga, Cielge (tarkoittaa selännettä / ulappaa / erä / sydänmaata), Seutu, Sous (tarkoittaa tienoota / syvänteen ja rannan välistä matalampaa kohtaa joessa), Sieni, Siena, Seni, Sien, Sen, Sini, Seen, Cadna, Sin, Senki, Sinow, Senoj, Senoy, Seniy, Sänöy, Säno, San (tarkoittaa sientä / helttasientä / kääpää / koivun pahkaa), Sieruo, Sierottuo (tarkoittaa puun / maan halkeilemista / kuivumista), Sihahtaa, Sihuuttaa, Tsihestädä (tarkoittaa sateen tihuttamista), Siide, Siite, Siitää, Sijje, Tsiitteä, Tsiite, Tsitata, Tsittada, Tsite, Tsidada, Sidig, Siidar, Sidardid (tarkoittaa jäätävää tihkua / hienojakoista lunta / tihkusadetta / vedensekaista lunta / riitettä / hienoa sumua / pilvistä / kosteaa säätä / veden ja lumensekaista sadetta), Siintää, Sintää, Sinteä (tarkoittaa kumotusta / häikäistymistä / tulen / puun tummumista / hiipumista), Siimes, Siimeke, Siimestää, Siimesteä (tarkoittaa varjopaikkaa / katvetta / tuulensuojaa / varjostamista), Sileä, Siled (tarkoittaa oksatonta puuta), Silpa, Silve, Silvettö (tarkoittaa puunkuoren irtoavaa pintaa / tuohen / männyn kuoren ohutta pintakerrosta / nuoria mäntyjä kasvavaa metsikköä / hienokuorista mäntyä), Silmäkeh, Silma (tarkoittaa suon / lähteen silmäkettä / meren poukamaa), Sipsu, Tsipsu, Sips (tarkoittaa lumisohjoa / pehmeää hankea / auringossa sulavaa lunta), Siristä, Sirissä, Tsiritteä, Sirie, Sirakka, Tsirakka (tarkoittaa kirkasta auringon paistetta / häikäisyä / paahdetta / kirkasta säätä), Sirkka, Sirkkalehti, Sirk, Csira (tarkoittaa ensimmäisiä näkyviä lehtiä / versoja / ituja), Sohjo, Sohju, Sohja, Sohka, Sohma, Suhju (tarkoittaa loskaa / tihkusadetta), Soihtu, Soihto, Soitto, Soittu (tarkoittaa valojuovaa / sädettä / revontulia / pitkänomaisia pilviä / pitkäliekkistä tulta / loimua), Soilahtaa, Soilehtia, Soilu (tarkoittaa leimahtamista / välkkymistä / pitkänomaista leimahdusta), Soga (tarkoittaa vetistä lumisohjoa / jääkuorta), Solea, Solakka, Solkeva, Solkikoivu, Soleikko (tarkoittaa pitkää / suoraa / oksatonta puuta / solakkarunkoista koivua / suorarunkoista ja oksatonta mäntymetsää), Somero, Somera, Somer, Somerikko, Semer, Sumar, Cuomar, Suemar-muotta (tarkoittaa karkeaa soraa / vierinkiviä / harjusoraa / rapakiven muruja / soraista maata / karkearakeista pohjalunta), Sondalla, Sondistunnu (tarkoittaa vääristynyttä / vääräksi kasvanutta puuta), Soppi, Sopp (tarkoittaa perukkaa / lahtea), Sorie (tarkoittaa suoraa ja vähäoksaista puuta), Sore, Soro, Soronen, Tsorissa, Sorie, Sorissa, Sorisa, Sorida, Sory, Sari, Taro, Sury, Surr, Simi, Sormba (tarkoittaa veden lorinaa / kaatosadetta / lirinää / solinaa / veden virtaamista / tippumista / kuplaa / poretta veden pinnalla), Sorppa, Tsorppa, Sorp (tarkoittaa oksaa / oksan haaraa / haarukkaa / piikkiä), Sose, Sostaa, Suossa (tarkoittaa lumisohjoa / auringon pehmittämää lumen / jään pintaa / sohjoista / upottavaa lunta), Suihkoa (tarkoittaa leiskumista / loiskumista), Suitsu, Suitsuta, Suittsa, Suits, Cokcet (tarkoittaa savua / sumua / savun tupruamista / veden suihkuamista),

Sula, Sola, Solams, Solem, Sulem, Sil, Silni, Tal, Talan, Tol, Lolo, Jolo, Tato, Jola, Tat, Lola, Lal, Olvad (tarkoittaa sulaa / sulavaa / suojailmaa / suojasäätä / sulapaikkaa jäässä), Sumu, Sume, Sumea, Sumie, Sumevuo, Sumeg, Sumotada, Sobmo, Suv (tarkoittaa sumua / utua / tihkusadetta / sumuista / pilvistyvää säätä / vihmaa), Suo, So, Soine, Aapasuo, Suohine, Soo, Suoji, Ti, To, Toy, Tew, Tuw, Turku, Tu, Toa (tarkoittaa suota / soista maata / lampea / pientä järveä / jokea / sivujokea), Suokko, Suoco, Sokk, Soakke (tarkoittaa koivua / koivun lehteä / hieskoivua / pehmeälehtistä koivua), Suosto, Suosno (tarkoittaa pystyyn kuivunutta mäntyä / puuta / puunrungon lahonnutta sisusta), Supettoa (tarkoittaa tihuttamista), Suppo, Suppu, Suppujää, Supp, Soppa (tarkoittaa jääsohjoa / hyhmää / lumisohjoa / kuraa), Suppu (tarkoittaa kukintoa / muuraimen raakiletta / suojuslehteä / kukan nuppua), Suvanto, Suvanne, Savo, Suvvene, Suvvan, Syventö (tarkoittaa ennen koskea / kahden kosken välissä olevaa tyyntä kohtaa / järvimäistä laajentumaa joessa / syvää kohtaa järvessä), Suvi, Suveta, Suveilla, Suveuttua, Suvakka, Suvea, Suviene, Suveutuo, Suitada, Seu, Seuv, Siu, Siuv, Suuv, Suvv-iggja, Suuvviz-peivi, Sagnat, Sanas, Toj, Tuj, Tuw, Lon, Jon, Ton, Ta, To, Tana, Tan, Tagi, Tai, Tano, Taga, Dagan, Dana (tarkoittaa kesää / suojasäätä / etelää / sään lauhtumista / vesien / ilmojen lämpenemistä / lämpimähköä vettä / tuulta / etelätuulta / kevätkesää / kesän tuloa / kesäöitä / päiviä / jääkerroksen sulamista / jäätöntä / lumetonta / sulanutta maata), Syksy, Syksyinen, Sykysy, Syys, Sygyz, Sytsyzy, Sygis, Sykys, Siks, Syks, Cakca, Soks, Sozo, Sizo, Sizil, Tyks, Täks, Täx, Taks, Söyos, Sewos, Sus, Osz (tarkoittaa syksyä), Synkkä, Synketä, Synkistyä, Synkeä, Synky, Synkie, Synge (tarkoittaa synkistyvää / pimenevää iltaa / ilmaa / tiheää / pimeää metsää), Sysi, Sysimusta, Siz, Syz, Cadda, Sed, Sy, Syj, Syli, Söj, Sij, Tun sij, Sio, Tu-sio, Siitj, Si (tarkoittaa hiiltä / nokea / sammunutta / hehkuvaa hiiltä), Syttyä, Sytty, Syttö, Syöttyö, Sytytteä, Sytutada, Syttida (tarkoittaa rajuilman nousemista / tulen syttymistä / sytyttämistä), Syvä, Syvänne, Syvennös, Teva, Tiva, Davve, Tavven, Tu, Tynö, Tivä (tarkoittaa syvännettä / pohjoista / ulappaa / vedenselkää / kauempana rannasta olevaa / lännempänä olevaa / joen vuolteiden välistä tyyntä kohtaa), Syy, Syu, Sir, Syr, Siggja, Soj, Soja, Sija, Siti, Pot-ty, Ty (tarkoittaa puun vuosirengasta / syytä / kasvin kuitua / säiettä / sienen helttaa), Säde, Sätenöidä, Säteillä, Sädehtiä, Sätiä, Sädeg, Säeh, Sädendada, Sädgoz, Säen, Säkenöidä, Säe, Säjehtiä, Säkkehet, Säveh (tarkoittaa auringon / valon sädettä / tulikipinää / halkeamaa / kipinöintiä / puun sirua / pirstaletta / säkenöintiä), Säjähtää, Säijähteäkseh, Säikähyö (tarkoittaa tulen leimahtamista / salamien välkettä / leimua), Sälpä (tarkoittaa liuskoiksi särkynyttä kiveä / kivimurskaa / soraa), Caergot (tarkoittaa ukkosen jyrinää / rytinää), Särkkä, Särkke (tarkoittaa vedenalaista hiekkakohoumaa / pientä mäenharjannetta / kukkulaa / hiekkaharjua / töyrästä / jyrkkää joen rantaa), Suossa, Suzu, Suz, Sez (tarkoittaa jääsohjoa / karheaa / lahoutuvaa  puuta / heikkoa jäätä / karkeaa lunta), Sävähtää, Säväys (tarkoittaa leimahtamista / välähtämistä / leimausta), Sää, Sä, Seä, Siä, Sined, Eg, Säne (tarkoittaa myrskyä / rajuilmaa / sadetta / ukkosta / tuulta / kuumalla säällä näkyvää auerta / taivasta / ilmaa), Sääriä, Säärii, Sääri, Seärie, Särada, Sära (tarkoittaa auringon säteilyä / pilven takaa tulevia säteitä / sädekimppua / loistetta), Söhlö (tarkoittaa sohjoa), Tahkea, Tahe (tarkoittaa tahmeaa keliä / viileää / poutaista säätä), Taimi, Taimen, Taimikko, Taimisto, Taime, Taimeh, Taim, Taimes (tarkoittaa taimea / taimikkoa / kasvia / pientä lasta), Taipale, Taival, Taipaleh, Taibal, Taibalo, Taebla (tarkoittaa kahden paikan / vesistön välistä kangasta / matkaa / pitkää pilveä / metsäsaareketta), Taima (tarkoittaa taivetta / mutkaa kasvavassa puussa), Taittuo (tarkoittaa pakkasen taittumista / lauhtumista), Takkikeli, Takkilumi, Takki, Takkela, Takkala (tarkoittaa nuoskaa / nuoskalumista keliä / tarttuvaa lunta / huonoa keliä), Talttua, Talttaa (tarkoittaa talven / pakkasen / tuulen tyyntymistä / lauhtumista), Talvi, Talv, Tola, Tala, Talu, Dalve, Tele, Tala, Tel, Telo, Tol, Täl, Töl, Tal, Teloy, Teto (tarkoittaa talvea / vuotta), Tanner, Tantere, Tannar, Tandara, Duoddar (tarkoittaa kovaksi tallautunutta maata / lunta / tasaista paikkaa / lumikenttää / kukkulaista / aukeaa paikkaa / tunturia), Tärom, Tarom (tarkoittaa kovaa / ankaraa pakkasta), Teno, Daedno (tarkoittaa isoa jokea / pääjokea), Terho, Toro, Turu, Toru, Termoz (tarkoittaa tammen hedelmää / terhoa), Terttu (tarkoittaa marja / kukkarykelmää / havupuun latvatupsua), Terä, Tiera, Daerre, Tyr (tarkoittaa auringon kehrää / sädettä / jyvää / pähkinän ydintä / reunaa / rantaa), Teuhata (tarkoittaa tuivertamista / tuiskuttamista),

Tieva, Dievva, Di (tarkoittaa kumpua / töyryä / harjannetta / saarta / niemekettä / metsäsaareketta / kukkulaa), Tihti, Tiuha (tarkoittaa tihkuista), Tihuuttaa, Tihuttaa, Tihvata, Tihahuttoa, Tihutada (tarkoittaa kevyttä sadetta / tihkua / ryöpsähtelyä), Tihku, Tihkusade, Tihkua, Tihkuvihma, Tsihkuttoa (tarkoittaa tihkusadetta / vihmaa / kevyttä sadetta), Tihma, Tihmasade, Tihmusade, Tihmoi, Tihmoa, Tihmua, Tsihma, Tsihmerä, Tihmak, Tsihmer, Tsihmerta (tarkoittaa vihmomista / tihkusadetta / sumua), Tikahtua, Tikahtuda (tarkoittaa läkähtymistä / kuumuutta / auringon laskemista), Tohu (tarkoittaa pölyä / sumua), Tohlo (tarkoittaa lahoa / onttoa puuta / pökkelöä), Tohmero, Tohma (tarkoittaa pehmeälumista / raskaskulkuista keliä / kuraa / mutaa), Tola, Doalle (tarkoittaa eläinten polkua / uraa / lumen peittämää polkua / jälkiä), Tomu, Tomahtaa, Tomuttoa, Tömy (tarkoittaa tomua / pölyä / pölyämistä / sumua / höyryä), Torri (tarkoittaa sojottavaa puuta / oksaa), Toukka, Touk, Teukka (tarkoittaa kovakuoriaista / hyönteisen toukkaa), Touko, Tundo, Tunda, Tud, Tud-vu, Tulis, Tuwis, Tuni, Tulini, Tujo, Tuja, Toyi, Täwo, Tow, Towi, Tawi, Tavasz (tarkoittaa kevättä / kevättulvaa / tulvan aikaa / lisääntyvää / nousevaa vettä), Tuhertaa (tarkoittaa sataa tihuttamista), Tuhu, Tuhusade, Tuhuuttaa, Tuhuta, Tuhurdada, Tuho, Tuhutan (tarkoittaa tihkusadetta / lumituiskua / pyryä / myrskyä / rajua sadekuuroa), Tuijottaa, Tuiju (tarkoittaa kituliaasti / pienellä liekillä palavaa tulta), Tuikkia, Tuike, Tuikku, Tuikkoi, Tuikkoa, Tuigata (tarkoittaa pientä / heikkoa tulta / valoa / välkkymistä / tuikahtelua), Tuiskoa, Tuisku, Tuiskahtoa, Tuisata, Tuiska, Tuiskuta, Tuiskuttaa, Tuisata, Tuiskuo, Tuisk (tarkoittaa tuulen pauhaamista / meren aaltoilua / kovatuulista lumipyryä / lunta maasta ryöpyttävää tuulta / tuiskua / puuskaista tuulta), Tujakka, Tujissa, Tujuta, Tuju (tarkoittaa lumipyryä / tuiskua / tuulista ilmaa / pyryttämistä), Tukahtua, Tukehtua, Tukahtoakseh, Tukehtuo (tarkoittaa tulen / liekin sammumista / tukahtumista), Tokka, Dukka (tarkoittaa pensasta / pehkoa / lintuparvea), Tuli, Tulinen, Tulekas, Tul, Tulli, Dolla, Tol, Til, Tu, Tui, Ty, Siy, Siu, Tue, Dui (tarkoittaa tulta / tulista / kuumaa / valoa / salamaa / nuotiota / tuluksia), Tulva, Tulvia, Tulvavesi, Tulv, Tulvata, Dulve, Dulvat (tarkoittaa tulvavettä / tulvimista), Tuma, Tuuma, Tumi, Tuumi, Tuum, Tov, Ton, Tomu, Tom (tarkoittaa pähkinän / hedelmän sydäntä / marjan luuta / siementä / ydintä), Tumma, Tummua, Tummeta, Tummea, Tum, Tommu, Tumea, Tumie, Tumakka, Tuma, Tume, Tumeneda (tarkoittaa tummaa / sumuista ilmaa / pimeää / hämärää / pimentyvää / pilvistyvää / synkistyvää), Tunturi, Duoddar, Tundar (tarkoittaa tunturia / tunturialuetta / puutonta aluetta), Tupehtua, Tupehtuo, Tupehtuda (tarkoittaa tulen sammumista / tukehtumista), Tupruta, Tupruttaa, Tupru, Tupero, Tuppura, Tuprakka, Tupruttoa, Tupera, Tupertuo, Toppar (tarkoittaa lumipyryä / tuiskua / raskasta / tarttuvaa lumikeliä / tuulenpuuskaa / nuoskalunta / synkistyvää / pilvistyvää ilmaa), Turo, Turas, Tura, Tureikko (tarkoittaa liejuista / soistuvaa matalikkoa / ryteikköä / tiheikköä), Dutkum, Dutkun, Dutkamak, Tulim, Talok, Talox, Talk, Töj, Tej, Täj (tarkoittaa lehden silmua / koivun norkkoa / puun latvan nuorta versoa / joen latvaa / puun / joen huippua / loppupäätä), Tuuhea, Tuhea, Tuheikko (tarkoittaa tiheikköä / pensaikkoa), Tuuli, Tuulonen, Tuulinen, Tuli, Tulla, Tul, Tulda, Tuli, Tullij, Tuul, Tuuline, Tuldo, Tel, Tea, Tuxli (tarkoittaa tuulta / tuulemista / tuulensuuntaa / tuulista ilmaa / myrskyä / myrskytuulta / säätä), Tukta (tarkoittaa liekin lepattamista), Tylkyvä (tarkoittaa kovaa maata), Tymeä, Tymä, Tymäkkä, Tyme (tarkoittaa hämärää / pimeää), Tympeä (tarkoittaa hämärää), Tymä, Tymäkäz, Tyma (tarkoittaa veden päällä kelluvaa limaa / limaista vettä / pehmeää / liejuista maata), Typehtyä, Typehtyö (tarkoittaa tulen tukahtumista / sammumista), Typpy, Murointyppy (tarkoittaa marjan raakiletta / muuraimen suppua), Tyrsky, Tyrskiä, Tyrskähtää, Tyrske, Tyrskyö, Tyrskeä (tarkoittaa vaahdoten murtuvaa lainetta / kuohua / tuulen rannalle / rantakivien päälle kasaamaa jäätä / aaltojen tyrskettä), Tyven, Tyyni, Tyventö, Tyvetä, Tyventyä, Tyni, Tyntyä, Tyyntyö, Tyn, Tyun, Tynduda, Tyvene, Tyyn, Tywet, Täwot, Tawant, Teyon, Tewen, Tivä (tarkoittaa tyyntä ilmaa / tuulen tyyntymistä / tuuletonta säätä), Tyvi, Tyvekäs, Teu, Tiuv, Tyu, Ton, Tyn, Din, To (tarkoittaa paksutyvistä puuta / puun ala / juuriosaa / runkoa), Tyty, Tyry (tarkoittaa pientä risupatoa / tukosta purossa), Tuz (tarkoittaa auringon poltetta), Tähti, Teähti, Tiäht, Tiähti, Tähtiz, Täht, Ted, Daste, Dawle, Teste, Tästä (tarkoittaa tähteä / kointähteä / pyrstötähteä / täplää / lumitäplää / läikkää / maatilkkua / pälveä), Töherteä, Töhissä, Töhy (tarkoittaa lumen pyryttämistä / savun tupruamista / maan pölisemistä / tomua / pölyä / lunta), Töhmerö, Töhmerä (tarkoittaa suojakeliä / tuiskuista ilmaa), Töppy, Töppö, Töppä, Töpäz, Töpäs, Töppähäine, Top (tarkoittaa kimppuna kasvavia heiniä / ruokoja / tupsuja / tiheää pensas / puuryhmää / sammalmätästä), Törmä, Tölmä, Termä, Daerbme (tarkoittaa rantajyrkännettä / mäenrinnettä / äyrästä / kumparetta), Törröttäjä (tarkoittaa pystyyn kuivunutta / hangesta törröttävää kasvinvartta), Töyräs, Töyrä, Töyräke, Töyry, Teuru, Tölläs, Tönnäs (tarkoittaa kumparetta / äyrästä / kumpua),

Uhku, Uhkujää, Uhkuvesi, Uhkuta, Uhk, Uhkua, Uhku-raige (tarkoittaa jäälle noussutta vettä / jääsohjoa / hyhmää / hyydettä joessa / kylmää höyryä / keväistä luonnon luomaa avantoa), Uho, Uhota (tarkoittaa viimaa / kylmää huokua / vetoa / lumituiskua / tuiskuttamista), Ujeltaa, Ujellus, Ujo, Ujakka (tarkoittaa tuulen ujellusta / vinkunaa / viimaa), Ukko, Ukkonen, Ukkostaa, Uk, Hukko, Uku, Ukk (tarkoittaa ukkosta / ukostamista), Ulappa, Ulle, Olle, Ulli, Ullivesi (tarkoittaa veden selkää / aavaa / suota / aukeaa / nousuvettä / tulvavettä), Ulta, Ulise (tarkoittaa jään paukkumista / tuulen vinkumista), Ulgu, Ulgumeri, Ulguvesi (tarkoittaa avomerta / vettä), Ume, Umea, Umeh, Umakka, Umettoa, Umosine, Omokis, Homokis (tarkoittaa sumua / usvaa / hämärää / tihkuista / pilvistä ilmaa / tihkusadetta / leutojen talvipäivien sadetta), Untuo, Unnakka, Unnukko (tarkoittaa pilvistyvää taivasta / utuista / synkkää ilmaa), Uoma, Vuobme, Vuoma (tarkoittaa joen uraa / veden maahan syövyttämää uraa / metsää kasvavaa laaksoa / jokilaaksoa / suurta suota / tunturien välistä laaksoa), Uppokeli, Upakka, Upakko, Upetto, Opa, Opamoms (tarkoittaa upottavaa lumikeliä / kosteaa / soista paikkaa / lämmintä ja seisovaa ilmaa / tulen tukahtumista / sumuista ja kosteaa säätä), Ura, Uru, Urksä, Oraj, Oroj, Wuroj, Uraj, Uri, Uro, Wuri (tarkoittaa uurretta / polkua / uomaa / solaa / rotkoa / jälkeä / joenjuomaa / järveksi muuttunutta vanhaa joenuomaa / pudasta), Urkama, Urkkonen, Urkka, Urgas, Urk, Urg, Urga, Orge, Urge, Urkoi (tarkoittaa syvennystä / uomaa / uraa / koloa / onkaloa / pientä puroa / vuorenharjannetta), Urpa, Urpamaa, Urbne, Urve (tarkoittaa kuohusavea / kuivuessaan murenevaa savea / huokoista / kuohkeaa maata), Urpu, Urpa, Urpi, Urpo, Urva, Urb, Urbe (tarkoittaa lehtipuun kukintoa / norkkoa / silmua / koivun urpua / koivun / lepän norkkoa / aikaa keväällä kun silmut puhkeavat / aikaa syksyllä kun lehdet putoavat), Usva, Usma, Usvainen, Usve, Utsve, Udzve, Osve (tarkoittaa sumua / utua / kuuraa / huurretta / kevyttä lunta / märkää ja takertuvaa lunta), Utu, Utusade, Utuinen, Udu, Udune, Ud, Uddi (tarkoittaa sumua / usvaa / höyryä / vihmaa / tihkusadetta / utuista / sumuista ilmaa), Uu, Uuttu, Uukku, Uukko, Uttu, Ut, Uk, Une, Onte (tarkoittaa linnun pesäkoloa / metsälinnun lumeen tekemää makuupaikkaa / onkaloa / koloa puussa), Uumen, Uumi, Umen, Ume, Wim, Wum, Umi, Ompi, Umpo (tarkoittaa onkaloa / rakoa / pesäkoloa / onttoa puuta / vesilinnun pesäkoloa), Uumottaa, Huum, Um, Uumata, Uumoa (tarkoittaa kumoa / kajastusta / hohdetta / aamuhämärää / kylmän / lämpimän huokumista), Uve, Uveavanto, Uuve, Upesavento, Uvehavanto, Uvehlähe, Ubehlähte, Uva, Eva (tarkoittaa itsestään syntynyttä / virran synnyttämää avantoa / aukkoa jäässä / virtausta / virtaa), Vaalottaa, Valahtaa, Valev, Valendada, Vallo, Valdo, Valda, Val, Tsil-val, Olk, Wall, Woly, Woai, Vilag, Villam (tarkoittaa kajastusta / valkenevaa / valoisaa / loistetta / kajoa / valoa / salamaa), Vaara, Voara, Varre, Or, Wor, Wur, Ur, Yr (tarkoittaa metsäistä kukkulaa / vuorta / metsää / harjua), Vaaru, Varakka, Varre (tarkoittaa pientä pilveä / sade / ukkospilveä / sadekuuroa / vaaraa / maankohoumaa), Vaikku, Vaikko, Vaihko, Vaihku, Vaik, Merevaik (tarkoittaa pihkaa / kuusen / kirsikkapuun pihkaa / meripihkaa), Vaidot (tarkoittaa tuulen tyyntymistä), Vakava, Vakautuo, Vaga, Vagane (tarkoittaa tyyntä / tyyntyvää ilmaa), Valla, Vale, Valella, Valoms (tarkoittaa rankkasadetta / sateen kastelemaa / syvännettä / virtapaikkaa), Valju, Valjo (tarkoittaa kovaa / ankaraa säätä), Valkama, Valgamo, Vougma, Valga-mo, Valgam (tarkoittaa ylimenopaikkaa joen / järven rannassa / kalastuspaikkaa), Valkea, Valkoinen, Päivänvalkea, Valkie, Valeta, Valged, Valgeta, Vauged, Päivavouktal, Valko, Vaugneda, Valge, Päevavalgel, Valgus, Valk, Valkto, Walyaltam, Wolyaltam, Wolyentso, Villam (tarkoittaa valoa / valkenevaa / päivänvaloa / tulta / valoisaa / kirkastuvaa ilmaa / välkettä / salamaa / salamoitsemista / kirkkautta / kajoa / loistetta), Valo, Valu, Valoisa, Valottaa, Valostaa, Kuvvalo, Valge-valu, Valus, Val, Ku val, Valeva, Valistaa (tarkoittaa kajoa / hohdetta / valoa / kuutamoa / valkeutta / päivänvaloa / valoisaa / kuunvaloa), Valvakka, Valvas, Valvendada, Vaalmas (tarkoittaa valoisaa / valkenevaa / kajoa / vaahtopäätä), Valvanne, Valvanneh, Valvatus, Valvas (tarkoittaa uhkuavantoa / sulapaikkaa / silmäkettä), Vana (tarkoittaa kasvinvartta / lehdetöntä ja niveletöntä kukanvartta / railoa / rotkoa), Varista, Varistaa, Varistella, Varissa, Variseda (tarkoittaa lehtien varinaa / siitä syntyvää ääntä), Varpa, Varvikko, Varpukasvi, Barbe, Barbik, Barb, Varb, Varbik, Varvik, Varpe (tarkoittaa oksaa / varpua / pientä puuvartista kasvia / marjanvartta / vesakkoa / nuorta lehtimetsää / lehtien varinaa), Vataja, Vata, Wuotse (tarkoittaa vesiperäistä / alavaa maata / suvantoa / matalaa / tuuheaa pensasta / ketoa / nurmimaata), Velloa (tarkoittaa voimakasta aaltoilua), Venkura (tarkoittaa mutkalla olevaa puuta), Vesa, Vesakko, Vesaikko, Vesoa, Vesuo, Veza, Vezazik, Veso, Vosa, Vosu, Viza, Vezzo, Veässud (tarkoittaa lehtipuun juurella / juuresta kasvavaa vartta / taimea / nuorta lehtipuuta / nuorta vesaa kasvavaa aluetta), Vesi, Vezi, Veiz, Veizi, Ved, Wot, Wyt, Vu, Va, Yt, Wit, Viz, Ji, Bi, Be, Bu (tarkoittaa vettä / märkää / merta / järveä), Vieno, Vientyä (tarkoittaa leutoa / lauhtuvaa), Vieri, Verus, Vierra, Vir (tarkoittaa mäen rinnettä / metsäistä kunnasta / harjua / metsää),

Vieru, Vierikko, Veru, Verukaz, Vero, Veer (tarkoittaa viettävää rinnettä / maata / notkelmaa / auringonlaskua), Vihlakka, Vihlingö (tarkoittaa purevaa / ankaraa tuulta), Vihma, Vihmoa, Vihmoja, Vihmuo, Vihm, Vihme, Vihmuda, Vihmda, Vim, Vihmasadu, Vasbme, Vasmalit, Vasmadit (tarkoittaa sadetta / vastasatanutta lunta / vitiä / kevyehkön pakkaslumen varisemista), Vihreä, Vihertää, Viheriöidä, Viher, Ozar, Uzar, Virit, Virul, Virag, Voz, Vez (tarkoittaa vihreää / vihantaa / keltaista / kukkivaa / kukkaa / ruohonvihreää / niitynkeltaista), Viileä, Vileä, Viilakka, Vilakka, Viiletä (tarkoittaa viileää / viilentyvää ilmaa), Viima, Viimainen, Viimakka, Viimata, Vijma-piegga, Vijme, Viibmai (tarkoittaa kylmää / kovaa / purevaa tuulta / vetoa), Vikke (tarkoittaa osittaista auringonpimennystä / auringossa olevaa vikaa), Vikevä, Vakkad (tarkoittaa vuolasta / nopeaa virtaa), Vilkkua, Vilkka, Vilkoa, Vilkuttoa, Vilgutada, Vilko (tarkoittaa välkkymistä / valon pilkahtelua / häivettä / tulen vilkkumista), Vilpoinen, Vilvoinen, Vilpoisa, Vilpeä, Vilpas, Vilvakka (tarkoittaa raikasta / viileää / vilpoisaa ilmaa / tuulenvirettä), Viltto, Vilttorinne, Vielte, Fielte (tarkoittaa viettävää / kaltevaa maastoa / rinnettä), Vilu, Viluhine, Vilustuo, Vilus, Vilune, Vill, Villi, Vilt (tarkoittaa kylmää / koleaa / hallaa / pakkasta / pakastuvaa / viilenevää ilmaa / varjopaikkaa), Vina, Vine, Vinakka (tarkoittaa koleaa / navakkaa / purevaa tuulta), Vinka, Vinkka, Vinkeä, Vinkiä, Vingel (tarkoittaa kylmää / purevaa tuulta / pakkasta / kuivaa / kirpeää tuulta), Vinkua, Vinkuo, Vinguda (tarkoittaa tuulen ujellusta), Vipattaa, Vipajaa, Vabaidit (tarkoittaa tulen / liekin värinää / tuulen lepatusta), Vireä, Vire (tarkoittaa navakkaa / purevaa tuulta), Viri, Vire, Vira, Viristä, Virehtiä, Tuulevire, Viru, Viro, Vir, Virt (tarkoittaa tuulenvirettä / pientä lainetta / värettä / tuulen henkäystä / veden väreilyä / tuulahdusta), Virittää, Virite, Viri, Vire, Viritä, Viritada, Virizuda, Viritez (tarkoittaa tulen syttymistä / sytyttämistä / sytykettä), Virkeä (tarkoittaa raikasta / raitista ilmaa / vettä), Virva, Virvatuli, Virve, Virvendada (tarkoittaa tuulenvirettä / suoperäisillä mailla itsestään palavaa heikkoa tulta / tuulen väreilyä / tulen lepatusta), Visa, Visakoivu, Visapahka, Vizakoiv, Visa puu, Viza, Visse (tarkoittaa koivun tyvessä olevaa kovaa pahkaa / visautuneen lehtipuun kovaa ja koristeellista puuainesta / koivunvisaa / sitkeää puuta), Vita (tarkoittaa vedessä olevaa limaa), Viti, Vitilumi, Vitisade, Vitiseä, Vidi, Vacca (tarkoittaa vasta satanutta kevyttä pakkaslunta / pakkaslumen pinnalla kimaltelevia kiteitä / kevyttä lumisadetta / lumimyrskyä), Viuhkoa (tarkoittaa lumen tuiskuttamista), Viuhua, Viuha, Viuhakka, Viuhottoa (tarkoittaa tuulen vinkunaa / viimaa / koleaa tuulta / säätä), Vohkata, Vohkaa, Vohottaa (tarkoittaa lämpimän / kylmän huokua / puuskaa), Volista, Volina, Volize, Voliseda, Volin (tarkoittaa veden solinaa / kaatosadetta / tuulen / veden kohinaa / huminaa / pulputusta), Vonkua, Vonka, Vonguda (tarkoittaa tuulen ulvontaa / viimaa / vetoa), Vuo, Vuoksi, Vuolle, Vuolas, Vuolaisa, Voog, Voo, Voogata, Voolas, Vool, Uwe, Uvwe, Ow, Oy, Aw, Oya (tarkoittaa virran uomaa / virtaa / suurta jokea / vuorovettä / virtaisaa kohtaa / kovaa virtaa / joen keskivirtaa / virtausta / aallokkoa / virta / väyläpaikkaa koskessa / kosken niskassa), Vuono, Vuodna (tarkoittaa pitkää / kapeaa meren / järven lahtea), Vuopio, Vuopaja, Uopaja, Vuopa, Vuoppe (tarkoittaa kapeaa / pitkää joen / järven lahdeketta / lammikkoa), Vuori, Voor, Vir, Ver, War, Wor, Wur, Ur, Yr (tarkoittaa selännettä / harjua / kukkulaa / metsää / jalokuusta / harjannetta joen rannalla / vuorenhuippua / metsäistä vuorenselännettä), Vote, Vota, Vomin (tarkoittaa virtaamista / valumista / veden virtausta), Vuottua, Vuotos, Vuttut, Vuottos (tarkoittaa uutta lunta / jälkiä uudessa lumessa), Vyöryä, Vyöry, Vyörymä, Vööri (tarkoittaa maan / lumen vyörymää), Väkevä, Vägev, Vägo, Väkegaz (tarkoittaa vahvaa / hedelmällistä maata), Väl, Väli, Väljameri, Väljak (tarkoittaa laihaa maata / huonoa säätä / aukeaa / ulappaa), Välkeä, Välkki, Välkky, Välk (tarkoittaa avaraa / valoisaa paikkaa / aukeaa metsässä / pälveä), Välkkyä, Välkehtiä, Välke, Välkky, Välkeh, Välgatada, Välk (tarkoittaa loistetta / välkettä / salamaa), Välpähtää (tarkoittaa sateen hellittämistä), Välähtää, Väläyttää, Välytä, Väly, Välähteä, Välu (tarkoittaa revontulen loimua / salamaa / salamointia / loistetta / leimua / metsäaukeaa), Väristä, Värinä, Väre (tarkoittaa pientä lainetta / ilman / veden värettä), Ylänkö, Ylähäine (tarkoittaa ylävää maata), Yläkuu (tarkoittaa kasvavaa kuuta), Yö, Ö, Y, Öö, Ie, Iggja, Ve, Vä, Uj, Voj, Ji, Jiy, Ej, Jej, Ej (tarkoittaa yötä), Ähky, Ähkyä (tarkoittaa tuulenpuuskaa), Äimässä (tarkoittaa liikkumatonta veden pintaa), Äityä, Äityö, Äigneda (tarkoittaa yltyvää / kiihtyvää tuulta), Äristä, Ärjyä, Ärjy (tarkoittaa myrskyä / myrskyn pauhua / kovaa tuulta).

ELÄIN JA KASVISUKUJEN NIMIÄ

Ahven, Ahve, Ahvena, Ahveni, Ahn, Ahvakko, Ahva, Ahvenjas, Ahvenas, Ahnes, Ahne, Ahnik, Ahni, Ahu, Ahun, Ahunas, Ounoz, Ouno, Vuosko, Vuskun, Vusku, Viezva, Viezvan (ahven), Alli, Allo, Alloke, Alla, Allaj, Aul, Aulik, Auli, Avlik, Avli, Awlox, Awlo, Awlex, Awle, Avlyk, Avly, Änlaj, Änla (alli), Ammu, Ammujainen, Ammulintu, Ammusorsa (härkälintu), Ampi, Ampiainen, Ampu, Ampujainen, Ampinen, Ampujaine, Ampulaine, Ampulahaine, Ampuraine, Ampurahaine, Ampiaine, Ambu, Ambujaine, Amburiaine (ampiainen), Ange, Angervo, Angerva, Angervoinen, Angerma, Angermainen, Angelma, Änge, Ängermä, Ängelmä, Anke, Ankerva, Ankervo, Ankeri, Änge, Ängeriäni, Angerhein, Angerva, Angervarsikas, Anga, Angas, Angastob-aina (mesiangervo), Arho (pihatähtimö), Haahka, Aahka, Hahka, Ahka, Haha, Hoahka, Hahk, Ahkas, Aha (haahka), Haapa, Hapa, Hoapa, Huab, Huabe, Hoabu, Hab, Habi, Habik, Apa, Haab, Haav, Obo, Oboz, Abo, Aboz, Suppe, Sapki, Sapi, Sopke (haapa), Haapana, Hoapalo, Hoapana, Huabal, Hoabalo, Hapana, Haapasorsa, Haapasuorsa (haapana), Haili, Haila, Haala, Haula, Haalakala, Haulakala, Aili, Ail (silakka), Hakki, Hakkinen, Hakk, Haak, Ak (naakka), Hapro, Äbro, Häbro, Aewro (hapro), Hiiri, Hiirikka, Hiirakko, Hiiro, Hiri, Hir, Iri, Hiir, Ir, Tsejer, Tsever, Sejor, Sir, Tankor, Lönkor, Jönkor, Jankar, Tenkor, Lenkor, Eger, Ainer, Sinere (metsähiiri), Hiistakka (kivitasku), Hilla, Hillo, Hillu, Hilli, Hillikka, Hillukka, Hilloi, Ill (suomuurain), Hohka (rahkasammal), Hohka, Hohko, Hohkaharakka, Ohk, Ohkalind (närhi), Honka, Honkio, Honko, Honkoi, Hong, Honge, Hongi, Hongoi, Hongist, Hongas, Hongaspuu, Ongas, Onga, Konda (mänty), Horsma, Horma, Hormaheinä, Hormu, Horsku, Orsku, Vormu, Hormhein, Horm, Hörmhin, Horbma, Xorma (horsma), Vorm, Vormikene (mesiangervo), Hosia, Hosiainen, Hosio, Hossi, Hose, Huosia, Huosiain, Huosio, Huosja, Huodze, Hozj, Ezza, Osi, Oosi, Voza, Hoassa, Ossje, Ossie (kangaskorte / järvikorte), Hotti, Hotta, Hottinen, Hötto, Höttine, Höttiaine (muikku), Huuhkaja, Uuhkaaja, Huuhkaaja, Huhka, Huuhka, Uhkaja, Huhkaja, Huhkuri, Huuhkai, Huuk, Jänesehuuk (tunturipöllö), Vuuk, Hung, Hungei, Hunkta, Unge, Ungö (huuhkaja), Hyttynen, Hyttinen, Hyttönen, Hytikkä, Hytikkäinen, Hyttiäinen, Hytykkä, Hytykkäinen, Hyde, Hidas, Sicca, Cicca (hyttynen), Hyypiä, Hyypiö, Hyppiäs, Hypiäine, Hyypie, Hyybi, Hybd, Hybu, Hybö, Ypiäine, Hypäinä, Hyyp, Jipp, Jippe, Jiehpaga, Oppuv, Yppeye, Heppi, Hippii, Jäpow, Jipoj, Jipiy, Jewoy, Jepo, Jipi (huuhkaja), Hähnä, Häähnä, Hähni, Hähn, Ähn, En, Enoz, Caihne, Sisto, Siz (käpytikka), Seksej, Tsektsem (tikli), Hämähäkki, Hämmähäkki, Hämmäshäkki, Hämöi, Hämöläin, Hämähikkö, Hämähikki, Hämärik, Hämäräkkö, Hämane, Hämähouk, Hami, Häpei, Hämö, Hämöläin, Ämblik, Ämmelgas, Ämälane, Emriki, Emelki, Ebriks (hämähäkki), Häntimys, Häntti, Hännikäs, Händikaz, Händ, Händo (susi / kettu), Ilves, Ilvez, Ilbez, Ilboks, Ilbuks, Alpas, Albas, Iilvas (ilves), Jevikaz, Johvik, Johvikas, Jovik, Jovikas (karpalo), Joutsen, Joeksin, Joukkonen, Joukkainen, Joukhainen, Douttsen, Doutsim, Doutsin, Jousne, Joudsin, Joos, Jues, Njukca, Loksij, Lokstim, Loksti, Dukso, Juktsö, Jus (joutsen), Juola, Juolas, Juole, Juolo, Juolanen, Juoliainen, Juoliene, Juolis, Juolies, Juolea, Juoleva, Juolava (juolavehnä), Juolukka, Juolas, Juolukas, Juoli, Juolikka, Juomikka, Juomukka, Juomo, Juopikka, Juopukka, Juovikka, Juovukka, Huolukka, Jomukka, Juomukkaine, Juominkaine, Juomunkaine, Juomo, Juomoi, Duomoi, Jonikaine, Jomukas, Jomukez, Joovikas, Joovik, Johvik, Joobik, Juoimki, Juoipki, Juoipkoz, Juogok, Jolukka, Jobukka (juolukka), Juomu, Juobmo (suolaheinä), Jäkälä, Jäkäle, Jäkärä, Dägäl, Jaegel, Jaekkal (jäkälä), Jänis, Jänö, Jänönen, Jänöi, Jänöine, Jänkkä, Jänkkö, Jänez, Jännäs, Jänds (jänis), Kaakkuri, Kakkuri, Kaakuri, Kaakkeri, Kaakari, Kaakko, Kaakkonen, Kaakkolintu, Kakara, Gagara, Gegera, Kakari, Kaakertaja, Kakats, Gagats, Kakar, Kakardaja, Kakerlane, Kakul, Kakoul, Gakkur, Kaatra, Kaatro, Katra, Katar, Kaader (kaakkuri / kuikka), Kaarne, Karne, Koarneh, Koarnis, Kaaren, Kaarnes, Kaarnas, Karnaz, Garanaz, Krents, Krandos, Kurnoz, Kurmoz, Kurnuz, Kirniz, Kirnidz, Kirnis, Harona, Harna, Harna, Chargoi, Karhul (korppi), Kaarnikka, Kaarne, Kaarnu, Koarnehus, Koarnahus (variksenmarja), Kaarel, Kaarnas, Kaarmas, Kaarmari, Kabal, Kapar (suomuurain), Kajava, Kajaa, Kajain, Kajaja, Kajakka, Kajjava, Kaja, Kajai, Kajoa, Kajag, Kajuoi, Kajagi Kajang, Kajaga, Kajakas, Kajuha, Gaggjeg, Kaaijuv, Kajji, Kajjeg, Gada, Kala, Kojex, Xojex, Kalak (lokki), Kanerva, Kanerma, Kanarva, Kannarvo, Kanapro, Kanabro, Kanar, Kanarik, Kamarik, Kanabor, Kanermo (kanerva / suopursu),

Kara, Karainen, Koskikara, Koskikarakka, Kaaranen, Koskaraine, Koskorahaine, Koskenkarango, Guoik-gahrek, Kuoihka-karek (koskikara), Karpalo, Karpala, Karpale, Karpola, Karpula, Garbal, Garbalo, Garbol, Karpolo, Karbal, Karbalas, Garban (karpalo), Kaskas, Kaska, Kaaska, Kaaskanen, Kaaskainen, Kaskhaine, Kastkhaine, Kasko (kaskas), Kataja, Kattaja, Kadai, Kadag, Kataga, Kadakas, Kadak, Kataj, Kadajas, Kadajane, Gadag, Kats (kataja), Katkiainen, Kakkiainen, Hapsenkatkiainen, Hapsenkakkiainen, Hiukse-katkuja, Karva-katk, Katikas, Karva-katikas (sarvijäärä), Katti, Hapsenkatti, Heinäkatti, Hepokatti, Kittikatti, Marjakatti, Pihkakatti, Marjukatti, Martkat, Mardkatti, Kattimard (hepokatti), Kiekki, Kiekiäinen, Kiekkinen, Tsieksa, Ciefca, Ciekca (sääksi), Kieri, Kieririsu, Kierikoivu, Skierre (vaivaiskoivu), Kiiri, Kirri, Kirra, Kiir, Kira, Kir, Kirkajag (tiira), Kiiski, Kiiskinen, Kiski, Kiiskoi, Kiskine, Kiis, Kiisk, Kis (kiiski), Kimalainen, Kiimalainen, Kimaleh, Tsimo, Tsimolain, Kimalane, Kimeline, Kimulane, Kymaline (kimalainen), Koivu, Koivas, Koivi, Koiv, Keuv, Kiu, Kiuv, Kuu, Kuuv, Koaivu, Ki-lej, Ki-len, Ke-lu, Kiv-ger, Kuj-gor, Kuyi, Koyi, Kue, Kel, Xal, Ho, Ko, Kua, Koa, Qwä, Kye, Koju, Kuju, Kyjy, Kuo (koivu / koivun tuohi), Kojama, Kojamo, Goaggjem (uroslohi), Kokko, Kokkolintu, Kokkoi, Kokuoi, Kokas (maakotka), Kontio, Kontia, Kontja, Kontii, Kontiain, Kontie, Kondi, Konja (karhu), Konna, Konnikka, Konnakas, Konn, Kond, Kuona (rupikonna), Koppelo, Koppali, Koppeli, Koppala, Koppalo, Koppal, Koppau, Goappel, Kuwoltso (naarasmetso), Korento, Korenta, Korend, Korendo, Korond, Korilo, Pittsä kere, Suekere, Kelikorend, Kereta (sudenkorento), Koro, Koroi, Kora, Torolind, Puukoristaja, Puukoristi, Kohran, Koaras, Koarattoh, Muora-koarattoh, Korra (palokärki), Korri, Skoarra (pilkkasiipi), Korra (silkkiuikku), Korte, Korteh, Kortes, Korre, Kortez, Gordeg (korte), Koskelo, Koskela, Koskel, Kosklane, Kostlane, Kostal, Kossal, Kosla, Koslas, Korskla, Koskus, Koosel, Kosis, Kosk, Koske, Goalse, Kolsa (koskelo), Koururuoho, Kourulehti (ratamo), Kotka, Kotku, Kotkoi, Kotke, Kotko, Kotkas, Kodask, Goaskem, Koackem, Kutskan, Kutskoz, Kutkoz, Kutkos, Kuts, Kits, Tsuni-kits (kotka), Kuiri, Kuigas, Skuika, Kulli, Kullittsa, Kulikka, Kulik, Kulikke, Kulling, Kuovi, Koovi, Koovitaja, Koov, Koovitas, Koovit, Koovis, Koovisk, Koovik, Koove (kuovi), Kuikka, Kuikko, Kuiko, Guik, Guikke, Guikku, Kuikke, Guikastak, Skuikastak (kuikka), Kukkulintu, Kukulind, Kuko, Kukov, Kuku, Kiki, Kuki, Kek, Kukku, Kaku (käki), Kukertaja, Kujertaja, Kudrutada, Kudres, Kodor, Kudor, Kutori, Kutor (teeri), Kuoksa, Kuoksi, Kuovse (majavanpentu / majava), Kuore, Kuores, Kuoret, Kuorre, Kore, Kuoreh, Kuoris, Kuoriene, Kuoroi, Kuoriz, Kuoroi, Koreh, Kurvi (kuore), Kor, Kuor, Kur (muksun), Kurki, Kurgi, Kurg, Kurtsi, Kure, Kurgoz, Guorga, Gurgi, Kargo, Karga, Xaru, Kori, Qara, Kuro, Kurujo, Kurou, Koru (kurki), Kurppa, Kurpa, Kurvi, Kurvilo, Kurvitsa, Kurmitsa, Kurmoi, Kurvoi, Suogurbits, Suokurmoi, Kurmittsu, Gurbits, Gurb, Kurp, Kurb, Kurbiits, Korbits, Korbitsikas, Kormozak, Kurmozak, Korr-pits, Korpiitsak (kurppa), Kusiainen, Kusilainen, Kusiljainen, Kusilaine, Kutsahaine, Kutsoi, Kudzuoi, Kudzoi, Kuzihaine, Kuziaine, Kuzjane, Kusikas, Kusilane, Kuzili, Kudzili, Kodzul, Kodzil, Kuns, Xons, Xosyoj, Hangya, Hangyal (muurahainen), Kuuja, Kuujo, Kuujas, Koja, Guggjur, Gujar, Kujeri, Kueri, Kuveri (naarastaimen), Kuukkeli, Kuukso, Kuuksilainen, Kuusko, Kuuskain, Kuuskilainen, Kuuksiainen, Kuusinkainen, Kuusanka, Kuuhanka, Kuukkainen, Kuukka, Kuukkajainen, Kuuksoi, Kuuksa, Kuksoi, Kuksa, Guovsak, Kuovska, Kuusek, Kusenge, Kisinge, Kopsolo, Kupsulo, Kuksulo, Qaasera, Kazora, Kaisrae, Gaeschira (närhi / pähkinähakki / kuukkeli), Kuusama, Kuusamo, Kuusain, Kuuselma, Kusan, Kuseme, Kusimi, Kuusami, Kuutsain, Kudzain, Kuslapuu, Kuusman, Kuhlapuu, Kuhlap, Koslapuu, Kuzo, Kuzo-wando, Kuze, Koza, Os-kuzo, Guzem-pu, Gizen-pu, Közan-pu (kesän puu / valkea-kuusama / kuusama), Kuusi, Kuusa, Kusi, Kuzi, Kuz, Kuusk, Kuus, Kuzo, Guossa, Koz, Kiz, Kez, Xowt, Kowt, Kayt, Kol, Koa, Xut, Xol, Xoa, Xoa-jux, Xadi, Kat, Kari, Kadi, Kua, Qut, Ko, Kot, Kat (kuusi), Kyyhkynen, Kyhkynen, Kyhky, Kyyhkyläinen, Kyyhköi, Kyyhkyöi, Tsyhkyläine, Kyhklane, Kyyhkyläne (kyyhkynen), Kyy, Ki, Kyi, Kuj, Kijov, Kju, Kosko, Kisko, Kij, Kigyo, Kijo, Sijet, Su, Sy (kyy), Kynnepää, Kynnäppä, Kynnäpäs, Kynetpää, Kynnepuu, Kynnäppuu, Kynnöppää, Tsynnä-puu, Kynnöppä, Kynnäspä, Kyynäspuu, Kynnap, Kynnapas, Kynnis, Kinda, Kyndabä (jalava), Kärki, Kärg, Kärgi, Kärik, Kerga, Kärgä, Kärga, Keryo (palokärki), Kärppä, Tsärppä, Kärp, Kärbik, Kärk, Kärpa (hilleri / näätä / vesikko / kärppä),

Kärsilintu, Kärsimälintu, Kärsittäjä, Kärsyttäjä, Kärsälintu, Kirestei, Kerstij, Käros, Gerskan, Gertskan (ruisrääkkä), Lahna, Lahn, Lasn, Lonoz (siika / lahna), Lakla, Laklut, Lagla, Lagle (hanhi), Latikka, Latikko, Latsikka, Latik, Latikas (särki / nuori lahna), Lehmus, Lesmus, Löhmys, Lehmuz, Lohmus, Levs, Levos (nuori lehmus / lehmus), Lepakko, Yölepakko, Yölipakko, Yölipakka, Yöläpäkkä, Yöräpäkkö, Ölapakeine, Eläpäk, Yöleikko, Yölilakko, Yöliloi, Yölevoi (lepakko), Lillukka, Lillikka, Lillikkain, Lillikez, Lillakas, Lillikas, Lillekas, Lillukas, Lintikka (lillukka), Liro, Liras (liro), Lokki, Lokka, Loue, Louke, Lougas, Lovkäi (kalalokki / selkälokki), Luikka, Luikko, Luikku, Luike (luikka), Luikko, Luiko, Luikkoi, Luikku, Luik (joutsen), Lude, Lutikka, Lutikkainen, Lutu, Lutikkain, Lutti, Lutik, Lutsikka, Lutikas, Luttihas, Ludik, Lutaki, Totek, Tatek, Tatäek (lude), Lumme, Lumpe, Lumpukka, Lupukka, Luppo, Lummeh, Lumpukkaine, Lommuleht, Lemmalehe, Luubbask, Lumpont, Lopant (lumme / ulpukka), Löpö, Lötti, Lötty, Löttö, Slöttö, Löpsöi, Lotoi, Lötyöi, Löksyöi, Lötoi, Lopei, Löpshäne, Lötsöi (sammakko), Made, Matikka, Mae, Majeh, Moah, Madeh, Madez, Madas (made), Majava, Maja, Majai, Majag, Majaja, Majajas, Maggjeg, Mijav, Mijal, Mij, Miji, Moj (majava), Marjas, Marjos, Maarias, Marjus (naaraslohi), Mettinen, Toukomettinen, Mettiäinen, Meigas, Mehik, Mehikas, Moo, Metse, Metsa, Pormets (uuttukyyhky / sepelkyyhky / tunturikyyhky), Mettos, Mettus, Motus, Metuks, Mituks, Mytuks, Mänsom, Mansin, Mäntsim (vanha metso / metso), Muikku, Muje, Mujeh (muikku), Mullo, Mullonen (järvilohen poikanen / järvilohi), Mustikka, Mussikka, Mustoi, Mustik, Mustikaine, Mustikeine, Musikaz, Musikka, Mustikas, Muskoz (mustikka), Muurain, Muurama, Muramet, Muuramet, Suomuurain, Maamuurain, Muran, Muuroan, Muuroi, Muroi, Murm, Murikeine, Murask, Muraga, Murakas, Mir, Mir-pon, Morak, Marox, Morok, Morax, Murox, Morox, Marana, Modagga, Moragga, Muraka (muurain), Myyrä, Myyri, Mykrä, Myyriäinen, Myriäinen, Mygrä, Mygr, Mygre, Mygri, Myger, Mykr, Migriki, Megriki (maamyyrä), Mäkärä, Makara, Mäkäräinen, Mäkäräine, Mägär, Mägar, Muoger, Miekker (mäkäräinen), Mäkättäjä, Mäketaja, Maekkastak, Meäkkatas, Mököttäjä, Mögitäjä, Mokitaja (taivaanvuohi), Mäyrä, Mäkrä, Mägr, Mägre, Mäger, Mäggor (mäyrä), Mönni, Mörkö, Mörisijä, Möyryäjä (karhu), Naakka, Snakka, Noakka, Nuak, Nuakke, Nak, Näk, Naak (naakka), Naali, Njalla (naali), Nauska (kivitasku), Nieriä, Nieriäinen, Nieriäs, Nieriene, Nieries, Noorijas, Noorjas, Norjas (nieriä), Niini, Niinipuu, Nini, Ninipu, Nin, Niin, Niinepuu, Ninna, Ni, Nij, Nin-pu (lehmus), Nikko, Nikk (lohen poikanen / nuori purolohi), Nirkko, Nirkki, Luminirkku, Nirk, Nirt, Nirkku, Nirppa, Nirppi, Nirppo, Nirppu, Nirppi (lumikko), Nokko, Nois, Nugis, Niz, Naz, Noks, Noxs, Noxos, Noyos, Nyuszt, Noxo (näätä / soopeli), Nokkonen, Nokilainen, Nokulainen, Nukulainen, Neken, Noges, Nogene, Noes, Mukkonen, Mukuliainen, Nukulainen, Nodal (nokkonen), Norppa, Norp, Noarvve, Norva, Nerpa (norppa), Närhi, Närri, Näri, Näris, Näryöi, Näriz, Näre, Näär (närhi), Nätä, Nätäruoho, Näty, Nätty, Nätsä, Nätsäheinä, Nädzä, Nädzähein, Nätsehin, Nädzälikke, Nätselmu, Nätse-hain (pihätähtimö), Ohto, Oksi, Ott, Ota, Ote, Oti, Oks, Ovto, Ofto, Ofta (karhu), Oivukka, Oivuke, Oivikka, Ojukka, Ojuke (mustaherukka), Orava, Orrava, Orau, Orav, Ora, Erava, Voraboz, Orab, Oarre, Ur, Orop (orava), Osma, Osmo, Ozmut (pieni karhu / ahma), Paarma, Parma, Paarmo, Parmas, Poarma, Puorm, Poarmu, Parm, Parmaz, Paarm, Puromo, Purom, Parmo, Pormo, Boaro, Booruve (paarma), Paatsama, Padzama, Paatsain, Paattama, Paahtama, Paatsema, Patsapu, Paakspuu, Paatsapuu, Pahaksipuu, Paaksmapuu, Ohopaats, Payatsma, Pajakka, Pajakki, Pajatti, Pajastin, Pajatsin, Pajatin, Pakatsu, Pakatsinpu, Pagatsin (paatsama), Paju, Paiju, Paj, Bad, Badpu, Pew, Pe, Po, Poajui, Pi-pu, Pojo, Paijo (paju), Pakkunen, Pakuine (tummarusokki), Pallas, Baldes, Paltassu (ruijanpallas), Paltta, Pallo, Palta, Palla, Pallas (kyyhky), Partti, Parkki, Parkkisuorsa, Part, Par (sorsa), Partti, Parkki, Lahnanpartti, Parttilahna, Paru, Paruli, Parkkoi, Parikka, Paso, Pasu (pieni lahna / lahna), Peippo, Peipponen, Peiponen, Peipoinen, Peipuinen, Peipinen, Peipoi, Peipoine, Peibuoi, Peippe, Peibelane, Beibus (kiuru / metsäkirvinen / peippo), Perhonen, Perho, Pörhönen, Pelhonen, Peronen, Perholintu, Pörhöinen, Permunen, Perpunen (päiväperhonen), Petäjä, Petäjäs, Petäjäinen, Petäinen, Pettu, Pettäjä, Petäjäin, Petäjähine, Pedai, Pedajine, Pedai, Pedam, Petäin, Pedajas, Petäi, Piedag, Piedagi, Baecce, Pitse, Pitsä, Pontso, Pyntsö, Puzim, Pozem (mänty), Piekana, Piehani, Biekkan (piekana),

Pihlaja, Pihjala, Pihlas, Pihlajainen, Pihloja, Pihjava, Pihlai, Pihl, Pihle, Pihlä, Pihlak, Pihläm, Pyhläm, Pihlaga, Pihlakas, Pihel, Pihelgas, Pilog, Pilgoz, Pilgo-pu, Pihlejaz, Pizol, Pizolks, Pizle, Pozle, Palez-pu, Paledz-pu, Pelis, Pelidz-pu, Pitsär, Päsor, Petor, Petar, Pisar (pihlaja), Piitiäinen, Piitoi, Piitiene, Piitsiene, Pidahaine, Pidzahaine (pillike), Pilli, Pillike, Pilliäinen, Pillis, Pilles, Pilliheinä (peipi), Pilpero, Pilperoinen, Pilvikköinen, Pilpo, Pilpoi, Pilvisieni, Pilvik (hapero), Pinniäinen, Pinoi (hyttynen), Polttiainen, Polttajainen, Polttainen, Polttarainen, Poltikkain, Peltikkaine, Poltsikaz (nokkonen), Polttiainen, Polttajaine, Poltelaine, Poutteine, Boldijas (mäkärä), Popo, Popottaja, Puputtaja, Pupu, Puputti, Pupeltaja, Pupertaja (jänis), Poro, Boazo, Putso, Pytso, Pudzej, Pasiy, Petsoy, Petso, Pesi, Pez, Podu, Podo, Poca, Pocoj (vasa / sarveton poro / peura), Pujo, Puju (pujo), Pulkka, Pulu, Buloi, Buluine, Bulbune, Pulpukka, Pulppa, Pulppo, Pulpukkain, Pulppu, Bulbuk, Bulboi, Bulbune, Pulpukas, Bulbukaz (ulpukka / lumme), Pulmunen, Pulmuinen, Pulmu, Pulmukainen, Lumipulmunen, Lumipurmu, Pulmuine, Purmuine, Bulmog, Bulmogas (pulmunen), Pulu, Pula, Puli (kyyhkynen), Punkki, Pung, Metspung, Puukki, Puukke, Pukki, Puuk, Metspuuk, Puutiainen, Puuntäi (puutiainen), Puola, Puolain, Puolamet, Puolama, Puolukka, Puolakka, Pola, Puolaine, Buol, Bol, Bolane, Polaz, Polekez, Pohl, Poolas, Poolgas, Puhulgas, Pohlakas, Poolakas, Buolgoz, Buolgon, Puolut, Pul, Pol, Pil, Bogyo (puolukka), Putki, Putkiheinä, Butki, Butk, Putk, Putkeline, Putke, Boska, Potska, Puts (väinönputki / karhunputki / ukonputki), Pyy, Py, Pyvi, Piki, Baggo, Pov, Povnä, Penk, Fogoly, Peke, Puze (pyy), Pähkinä, Pähken, Pähkynä, Pähkänä, Päähkinä, Päähke, Päähkäin, Päähkänä, Pähkänikko, Pähtsenä, Pähtsenikko, Pähkel, Pähme, Pähknä, Pegoz, Peste, Pästä, Pyks, Pas-pu (pähkinäpensas), Pärnä, Pernä, Pärn, Pärna (jalava / lehmus), Pääsky, Pääskynen, Pääskönen, Päsköi, Päskyläine, Peätsköi, Peäsköine, Peätskyine, Piätsköi, Päskheine, Pätsko, Päsko, Pääsukene, Päästlane, Päästal, Peslinki, Beskus, Pizgun, Pezgata, Pizgata, Pizgun, Poski, Pisti, Pistsi, Fecske (pääsky), Päästäinen, Päästäin, Päästäjäinen, Päistäinen, Päistäjäinen (päästäinen), Pöllö, Pöllöi, Pulo, Hirpulo (pöllö), Pörhäpää (voikukka), Raate, Raade, Radake, Raake, Ralake, Rarake, Rajake, Roateh, Raakeleht (raate), Raita, Raid, Raida (raita), Repo, Repoi, Rebo, Reboi, Rebane, Rebu, Rebbi, Repäinen, Rieban, Rievan, Riemnjis, Rebäs, Repäs, Rebis, Riepij, Rives, Rowoz, Dzitsi, Ruts, Ravasz, Roka (kettu), Riekko, Riekka (riekko), Ronkku, Ronku, Ronk, Kronk, Runka (korppi), Rousku, Rouskusieni (rousku), Rätvänä, Retvana, Rättänä (rätvänä), Räyskä, Räiskä (räyskä / kihu), Rääkkä, Räkki, Ruisrääkkä, Rukkirääk, Heinarääk (ruisrääkkä), Rääpys, Räpys, Reäpöi, Riäpyz, Riäpöi, Räpuz, Rääbis, Rääbus, Reps, Raevas (muikku), Rökäs (kiiski), Saarni, Saarne, Saarniaispuu, Saarenpuu, Sarni, Saar, Saarepuu, Saarna, Särna, Sarn, Särni, Särtni, Sertne, Sartne (saarni / raita / hopeapaju), Saarva, Soarva, Sagarvo, Sagarv, Sagarm, Saarmas, Sagermas, Sagrob, Sagroboz, Sayarma, Caewres, Saukko, Saukoi, Saya (saukko), Salakka, Salahka, Salkki, Salkka, Salakki, Salatti, Salag, Salakas, Salak (salakka), Salava, Salahva, Salaja, Selej, Säli, Sol, Solo, Szil, Szilfa (salava / jalava), Sammakko, Sammakka, Samba, Cuobbo (sammaleen kulkija eli sammakko), Sampi, Sämpi, Sempi, Samme, Sammekala, Sampiaiset (sammen poikanen / pieni kala / sampea pienempi kala), Samb, Samm, Supu, Sopoj, Supin, Supiy (sampi), Sananjalka, Sanajalka, Saniainen, Sannikkain, Sänijoug, Sonajalg (sananjalka / kallioimarre), Sarapuu, Sarapisto, Sarava, Sarakas, Sarap, Tarab (saarni / pähkinäpuu), Sieppo (sieppo), Siestar, Siestarmarja, Siestarlainen, Siehtar, Siehtarlainen, Siester, Hiestain, Hiestama, Siestama, Sestara, Sestarain, Siehtarla, Sestroi, Sestrikäine, Sessar, Sostar, Sukstoru (mustaherukka / punaherukka), Siili, Tsiili, Sili, Siil, Sil, Sejel, Sejol, Sylo, Soule, Syn, Syl, Szyl (siili), Siippo, Nahkasiippo, Sippoi (lepakko), Silmu, Silm (nahkiainen), Sipi, Tsipi, Rantasipi (rantasipi), Sirkka, Serkka, Tsirkka, Tsirkku, Tsirk, Sirk (heinäsirkka), Sirkku, Sirkkunen, Sirkkulain, Tsirkkulain, Tsirkku, Tsirkkuine, Tsirk, Sirk (sirkku / varpunen), Sisilisko, Sisalisko, Sisuliusku, Sisälieska, Tsisiliusku, Siziliuhku, Sizlik, Sizelikko, Tsidziliusk, Sizalikki, Daezalagges, Säksälö, Kendzali, Tzodsul, Soslä, Sosla, Sosol, Sas, Tysi, Tants, Tansu, Tanza, Tanze, Cinsil, Cisil (sisilisko), Sonsar, Sonsari, Tsontsoi, Sonzar, Tsitsav, Sitsav, Surso, Sos, Sons, Sus, Tsunts, Tunt (kirppu), Sorsa, Suorsa, Sorz, Sorzaz, Sors, Soorsk, Soosk, Sortsas, Suorsso, Duorsso, Duorse (sorsa), Sotka, Sotk, Sotke, Sotkas, Coadge, Sulgo, Sulga, Soe, Sue, Suli, Sul-tsez, Sel, Sal, Saj, Soj (telkkä / sotka / koskelo), Supiainen, Supihiiri, Tsupi, Tsupihiiri, Tsubi, Tsubihir (päästäinen), Surviainen, Survojainen, Surviaissääski, Surviaine, Surusääsk (parvessa tanssiva sääski),

Säkiä, Säkä, Säekala, Säga, Sogi, Sije, Sijä, Si-kol, Sij-kol, Syw, Siy, Sey, Sex (monni / made), Tsäkutaja (kivitasku), Särki, Saergi, Särg, Särgi, Särtsi, Serge, Särgä, Serenyo, Tärow, Töroj, Taroy, Tarka, Läroy, Järoy, Täro, Lär (särki / kiiski), Sätkin (leinikki), Säynävä, Säynäs, Säynäjä, Säyne, Sääne, Säyneä, Säynäg, Säune, Säynijä, Säinas, Saewnjad, Senej, Seni, Son-tsorig, Sin, On, Onyhal, Yn (säynävä), Sääksi, Kalasääski, Sääskeläinen, Sääsk, Sääskas, Ciekca, Syyos, Siwos (sääksi), Sääski, Sääksi, Säski, Seäksi, Seäski, Säsk, Säks, Säske, Sääsk, Säskud, Cuoika, Cuoska, Saske, Seske, Säskä (sääski), Taimen, Taimin, Tajmen (taimen), Talvikki (pikkutalvikki), Talviainen (lumikko), Talvikko (joessa talvehtiva lohi), Tammi, Tammipuu, Tamm, Täm, Tumo, Tuma, Tum, Ti-pi, Tu-pu (tammi), Tammukka, Tammakko, Dabmuk (tammukka), Tatti, Tatt, Tatikas (tatti), Tavi, Tavisorsa, Tapi, Tapisuorsa, Tavikkain, Tavisorz, Davits (tavi), Teeri, Terri, Teyri, Töyri, Teiri, Tedri, Tetri, Tedre, Teder, Teddorz, Tedroz, Tur, Tar, Kodor, Kotor, Kudres, Kudrutada, Tedra (teeri), Tevana, Teva, Tevanes, Tevane, Deävene, Ti, Tia, Ta (naarashirvi / poro), Tiainen, Tyainen, Tiianen, Tihanen, Tintti, Tijaine, Tiaine, Tsejane, Tiäine, Tihane, Tigane, Tiitinen, Titinen, Tiitiäinen, Did (tikli / punatulkku / tiainen), Tihi, Tihu, Tiho, Tihijäine, Tihoi, Tihaine, Tihikkein, Tihulane (sääski), Tiira, Tiiri, Tiiro, Tiroi, Tsiirakko, Tsirak, Tirine, Tiir (tiira), Tikka, Tik, Tikk (tikka), Tilhi (tilhi), Tiltaltti, Tiltalttinen, Silksolk, Tsilk-tsolk (tiltaltti), Tsirska, Tsirskada (västäräkki), Tohtaja, Tohtava, Dovta, Tokto, Tokto-ludu, Tokti, Tetka, Taxt, Takt, Tayt, Taytan, Taxton (kuikka / kaakkuri), Toutain, Touta, Tougjas, Toudjas, Toudas (toutain / turpa / karppi), Tuomi, Tuomipuu, Tomi, Tuom, Tuompu, Tuomik, Tom, Tomikpu, Toom, Toomingas, Tuoimki, Duobma, Lom, Lajmä, Lombo, Lem, Lem-pu, Lam, Jom, Jum, Tsem, Tew (tuomi), Turpa, Turpakka, Turpukka, Turpikka, Turb, Durba, Turba (turpa / säyne / karppi), Tylli, Rantatylli, Pikkutylli, Tylly, Tyll, Tyllyk (tylli / pikkutylli / rantasipi), Tähtimö (pihätähtimö / heinätähtimö), Täi, Tiäi, Tei, Ti, Tij, Tej, Toj, Täkom, Töxom, Takom, Töytom, Tewtom, Tetu, Dikke (täi), Tädynruoho, Tädyke (nurmitädyke / rantatädyke), Töppyheinä (suovilla), Törö, Rantatörö (törö / kivennuoliainen), Uikuttaja, Uikku, Silkkiuikku, Mustakurkku-uikku, Uikka (uikku), Uivelo, Ungelo, Uinelo, Njunjaloh, Nunnel, Nunel, Njunnalak (mustakurkku-uikku / uivelo), Ulpukka, Upukka (ulpukka), Uuvana, Uuvanaruoho (uuvana / vanamo), Vaahtera, Vaahder, Vahtera, Vahder, Vahteri, Vaher, Vahtere, Vahtara, Voahteri, Vahtar, Vaherpu, Vahter, Vodor, Ukstor, Ukstur, Ustor, Wastar (vaahtera), Vaapukka, Vapukka, Vapukkain, Poapukkaine, Babukaz, Vaabaka, Vaarain, Vaarama, Vaarami, Faarama, Vaarik, Vaarikas, Vadelma, Fadelma, Valerma, Vavarno, Babarm, Vevvar, Vabarn (vadelma), Vahveroinen, Vahvero, Vahveroine, Vahoi, Vahvoi, Vahvoine, Vahalauk, Bahalouk, Vahelik (keltavahvero / suppilovahvero / karvarousku), Valokki, Valokka, Valokas, Valakka (suomuurain), Vanamo (vanamo), Varis, Vares, Varoi, Varez, Variks, Vuorrazas, Vuorces, Varaka, Varsej, Varsi, Urin, Urin-jekwä, Urin-eka, Urni, Warnaj, Warna, Varju, Warnäe, Kerä, Kwerä, Bari, Bare, Bere (varis), Vata (pihätähtimö), Vatukka, Vattu, Vaduk, Vadok, Vaddak, Vatikka (vattu / mesimarja), Vehka, Suovehka, Peuranvehka, Vehk, Vohk, Vohu (vehka / raate), Vesikko, Vesikkö (vesikko), Vilisijä (kyy), Viklo, Vikla, Vikli, Viglu, Vigli, Vigle, Viglitaja, Vigla-coawzo, Figle-coawso (viklo / kuovi / mustapyrstökuiri), Viiri, Viiropääsky, Viir, Viires (tervapääsky / tiira), Vilukko (vilukko), Virmajuuri (lehtovirmajuuri), Virna, Virne, Virnas, Virnajainen, Virn (virna / ahomatara / peltohatikka), Vita, Vitta, Vitsa (pohjanpalpakko / leinikki), Västäräkki, Vestrikka, Väistäräkki, Västärö, Västi, Västöi, Päistärikkö, Väisti, Vässo, Västrik, Bestur, Baesteragas, Pesnirik, Pieste-rieggez, Uskerej, Voskorej, Wärsok, Wärsox, Ruxnon wursok (västäräkki).