SYNTYMÄNIMET

1. ennen syntymää nimeäminen on kuulunut suomalaiseen perinteeseen vain erikoistapauksissa.

2. nimeämisen ajankohta on vaihdellut syntymän jälkeisistä hetkistä useaan vuoteen.

3. nimeä ei olla haluttu antaa ennen kuin ollaan oltu varmoja siitä että lapsi haluaa elää. 

4. nimeämättömiä lapsia on kutsuttu lempinimin ja pientä lasta tarkoittavin nimin (vakahainen, hullukkainen).

5. nimeämisen ajoittajina ovat olleet lapsen kasvuun ja kehittymiseen liittyvät etapit (ensimmäiset ilmeet, sanat, askeleet).

6. erityisen tärkeänä on pidetty hetkeä jolloin lapsi kutsuu emoaan tai tunnistaa emonsa ensimmäisen kerran.

7. oman tahdon ilmaantuminen on ymmärretty merkkinä siitä että lapsesta on tullut ihminen ja suvun täysivaltainen jäsen.

8. tavallisista nimeämistavoista on poikettu jos raskauden aikana, synnytyksessä tai syntymän jälkeen on tapahtunut jotain poikkeavaa (unet, etiäiset, erikoiset tapahtumat, yllättävät vieraat, synnytysvaikeudet, lapsen heikkovointisuus, lapsen sairastelu, esivanhemmilta saadut viestit, haltijoilta saadut viestit, lapsen käytöksessä tapahtuneet muutokset).

9. usko uudestisyntymiseen eli henkisielujen (suomen löyly, mansin lili) jälleensyntymiseen on vaikuttanut syntymänimien antamiseen (ihmisen itsensä ei uskota syntyvän uudestaan vaan henkensä, elinvoimansa).

10. lapsessa on tarkkailtu tuttuja eleitä ja piirteitä, päätelty kenen sukulaisen henki on palannut ja annettu tämän nimi.

11. lapsen alkaessa heikentyä tai sairastaa on nimeä voitu vaihtaa.

12. syntymänimillä on toivotettu lapsille haluttuja ominaisuuksia (terve, vahva) ja taitoja (ompelija, veistäjä).

13. osa syntymänimistä on pidetty salaisina.

14. salaisia nimiä ei olla lausuttu ääneen, etenkään sukuun kuulumattomille. nimien sijasta on käytetty lempinimiä ja kiertoilmaisuja. nimi on voinut olla lapsen ja nimeäjien välinen salaisuus.

15. samaa salaista nimeä on voinut käyttää kerrallaan vain yksi sukuun kuuluva. nimen edellistä kantajaa on alettu kutsua sukulaisuutta ilmaisevalla sanalla ("eno", "täti").

16. salaisia nimiä pidetään lapsiin syntyvien sukulaisten henkien (henkisielu lili) ilmentyminä. 

17. salaisten nimien taustalla ovat periytyvät suvun toteemieläimestä johdetut nimet (toteemieläimen piirteitä ja ominaisuuksia).

18. syntymänimillä voidaan kuvailla syntymän hetkellä vallinneita olosuhteita. syntymän hetkellä uskotaan olevan vaikutusta lapsen kohtaloon ja luonteeseen (tuuli=rauhaton elämä, tyyni=rauhallinen elämä).

19. syntymänimillä voidaan pyhittää lapsi jollekin tietylle haltijalle tai jumalalle, kyseisen henkiolennon suojelukseen (syntymän hetkellä ukonilma->pyhitetään Ukolle).

20. syntymänimiä voidaan antaa useita (salainen ja julkinen, periytyvä ja yksilöllinen).

21. nimien lisäksi lapselle voidaan sepittää syntymälaulu (oma laulu) joka kertoo tämän vaiheista ja sisältää elämän tärkeimmät tapahtumat. vanhemmat aloittavat laulun lapsen jatkaessa sitä varttuessaan. ihmisen uskotaan syntyvän uudestaan niin kauan kun hänet (laulunsa) muistetaan. 

SYNTYMÄNIMIÄ

Ahta, Ahtaja, Ahde, Ahto, Ahti, Ahte, Ahe, Ahtoa, Ahtoja, Ahtoi, Ahtta, Ahtada, Ahtadane, Atta, Ahe, Vuokte, Vuokti, Vuoktini, Vuokteje, Afto, Aftu, Aftuma, Opte, Okto, Oktos, Okti, Oktini, Ekti, Ektini (lapselle joka ahmii / ahtaa ruokaa suuhunsa / josta toivotaan verkkojen / ansojen ahtajaa eli asettajaa), Aja, Ajo, Aju, Ajaja, Ajelehtia, Ajelija, Ajja, Ajoa, Ajokas, Ajattoa, Ajada, Ajadava, Aje, Ajeleda, Aijjo, Ailo, Ajattaja, Ajattelija, Aato, Aatos, Aate, Ajatos, Ajatus, Ajate, Aade, Vuoja, Vuojatallat, Vuoggje, Vuoggjet, Ajatallat, Aggje, Aggjet, Uji, Ujini, Uini, Vojni, Vojli, Vojlini, Vojle, Vojled, Wojt, Ajt, Ojt (lapselle josta toivotaan hyvää ajajaa / takaa-ajajaa / juoksijaa / ompelijaa / matkustajaa / unien / menneiden / ajatusten jäljittäjää eli ajattelijaa), Alku, Alje, Alke, Alkei, Alkua, Alka, Alut, Alo, Aloi, Aloittaja, Alkaja, Algo, Augo, Alg, Algu, Alge, Alged, Alget, Awo, Awol, Owl, Alon, Oto, Oton, Odo, Ulu (lapselle josta toivotaan uutta alkua / jonkin asian aloittajaa / joka aloittaa / keskeyttää mielellään asioita), Amme, Ammi, Ammio, Ame, Amelo, Ammeh, Anu, Anum, Amu, Amun, Amma, Ammas, Ammentaja, Ammu, Amul, Amula, Amulams, Amo, Ompi, Umpo, Umpi (lapselle joka on syntyessään pyöreäkasvoinen / pyöreät muodot omaava / josta toivotaan astioiden tekijää / veden ammentajaa / joka ammentaa mielellään juotavaa), Ammo, Ammottaja, Ammokas, Ammi, Ammu, Ammuli, Ammuda, Amlo, Antlo, Amma, Ammas, Ammased, Ome, Omes, Nane, Naneu, Nanem, Ama, Amak, Amo, Amoi (lapselle joka haukottelee paljon / pitää suutaan auki / jolla on suuri suu), Anne, Anni, Anti, Antti, Ante, Antero, Ande, Andek, Andeks, Anda, Adda, Addagas, Ando, Andos, Annu, Ano, Anoa, Anoja, Anu, Anuo, Anuda, Adno, Adnot, Ana, Anam, Anams, Anno, Antelias, Anta, Antaja, Antava, Antavainen, Anto, Antoa, Andoa, Adde, Addet, Amta, Udi, Udin, Udini, Udni (lapselle joka halutaan antaa / pyhittää jollekin / jonka uskotaan olevan jonkun antama / jonka avulla halutaan hyvittää / kiittää / pyytää anteeksi jotain / joka on luonteeltaan antelias / ruinaaja / pyytelijä), Ase, Asu, Aso, Asso, Aze, Azo, Azeg, Aza, Azza, Asea, Asettaja, Asettuja, Asuja, Asua, Asukas, Asus, Asustaja, Asuttaja, Azu, Azudaja, Asuo, Assu, Assua, Asuma, Assa, Azetaja, Asend, Asi, Asida, Asem, Asema, Asei, Asein, Asen, Aseme, Azum, Assam, Eze, Ezem, Izi, Izim, Ezo, Ezom, Asma, Oso, Osom, Osma, Osmo, Asom, Neso, Naesi, Äzo (lapselle josta toivotaan aseiden / työkalujen käyttäjää / vaatteiden valmistajaa / leirin / kodan pystyttäjää / uutta asujaa / asioiden aloittajaa / pärjääjää / asioiden synnyttäjää / tekijää / joka makoilee mielellään / rauhoittuu / asettuu helposti), Aske, Askel, Askele, Askeltaja, Askeldada, Askle, Esko, Eske, Eskel, Eskelks, Asko, Askolks, Askol, Osko, Oskol, Utski, Utskil, Vosko, Voskol, Uso, Usol, Usi, Usil, Ase, Asse, Asel, Aste, Astu, Astua, Astuja, Astuo, Astuda, Asto, Asta, Asa, Asatta (lapselle josta toivotaan hyvää kävelijää / juoksijaa / liikkuvaista / joka oppii kävelemään tavallista aikaisemmin / myöhemmin / jolla on erikoinen tapa askeltaa), Ava, Avaaja, Avne, Avva, Aue, Anksi, Anksima, Avsi, Avsima, Antsa, Antsama, Enk, Ank, Ano, Avo, Avoi, Avoin, Avonainen, Avonaine, Avoisu, Ave, Avei, Avein, Avolla, Avosu, Aval, Avalik, Avai, Avain, Avoa, Avoan, Aua, Auain, Avadim, Avva, Avvain, Avam, Avame, Avanto, Avato, Avand, Avandus, Ova, Ovat, Avara, Avaro, Avar, Avaru, Avarus, Ovar, Auki, Aukinainen, Auke, Aukea, Auki, Aukia, Aukio, Auko, Aukoa, Aukoja, Aukie, Aava, Aukko, Aukku, Auk, Ouk (lapselle joka aukoo mielellään asioita / tykkää riisuutua / pitää suutaan auki / joka jokeltelee / puhuu paljon / on luonteeltaan avoin / ei pidä päähineistä / jalkineista / rajoittavista / sitovista asioista / joka on syntynyt aukealle / jäälle / avannon / lähteen lähelle / joka pitää avarista paikoista / tykkää katsella avaruuteen / josta toivotaan hyvää nylkijää eli avaajaa), Ehti, Ehtiä, Ehtijä, Ehtiväinen, Ehty, Ehtyä, Ehä, Ehättäjä, Ehtä, Ehtie, Ehit, Ehittä, Ehätteä, Ehtyö, Ehdy, Ehdyttäjä, Ehy, Ehyttejä, Ehtu, Ehtus, Ehtättädä, Ehtta, Ehtitada, Ehe, Ehtida, Ehte, Edo, Eto, Asta, Astat, Aste, Astem, Esti, Estini, Jesti, Jestini, Äst, Öst, Ast, Jetso, Esto, Estom (lapselle josta toivotaan nopeaa / ahkeraa / ehtiväistä / joka syntyy nopeasti / ennen aikojaan / josta toivotaan hyvää kantajaa / kaunista / koristautujaa / asioiden valmistajaa / rakentajaa / kypsentäjää / joka on maidolle ahnas / ehdyttäjä / luonteeltaan rauhaton / vilkas /  menevä / liikuskelija),

Ele, Eleh, Elehtijä, Eleilijä, Elei, Eleih, Eleg, Elegi, Elo, Eloi, Eloisa, Elisa, Elu, Elus, Elä, Elävä, Eloz, Elollinen, Elos, Elossa, Jel, Jelu, Jelud, Aello, Elpy, Elpyä, Elpyjä, Elvy, Elvyttäjä, Elättäjä, Eläke, Ela, Elatus, Elanto, Eläm, Elämä, Ael, Aelle, Aellem, Ole, Olem, Ile, Ilem, Ule, Ulem, Elävä, Eläväinen, Eli, Elli, Elin, Eliö, Eläi, Eläin, Eläjä, Eläjäinen, Elämys, Ellä, Ellävä, Eleä, Elädä, Elada, Eläb, Elav, Jello, Jela, Jelab, Aelle, Aellet, Iele, Ielep, Äle, Älep, Aele, Aelep, Uli, Ulin, Ulini, Ulni, Uwi, Uwin, Uwini, Ule, Ulep, Olni, Ovni, Oni, Ilt, Jält, Jelt, Jalt, Jelo, Jelow, Jeto, Jetop, Jilo, Jilop, El, Jile, Jili, Jilib, Jilibea, Jire, Nile, Ila, Tili, Ili, Ilin, Ilinde (lapselle joka liikkuu / elehtii / puuhailee paljon / josta toivotaan vilkasta / eläväistä / iloista / tekeväistä / hyvää eläinten hoitajaa / parantajaa / synnyttäjää / kätilöä / elämän tekijää / jonka toivotaan elpyvän / jäävän eloon / tuovan eloa / rikkautta taloon / elättävän vanhempiaan / joka edustaa jotakin uutta), Eno, Jeä, Jeänu, Jeänuo, Ätno, Aedno, Jeännä, Enuo, Enä, Ene, Eni, Enni, Enäm, Enämpi, Enentäjä, Enepä, Enim, Ena, Enam, Enämb, Inä, Inäm, Inämb, Jenno, Emi, Emin, Jemi, Jemin, Enim, Aedna, Aednag, Aene, Aeneb, Aenedit, Ine, Jino, Jinow, Jäno, Jänoj, Jänä, Jänäy, Jani, Janiy, Äno, Ani, Anie, Uno, Ino, Una, Won (lapselle joka syntyy suuren joen / järven / puron lähellä / kevättulvien aikaan / joella / suurella selällä / missä vesi on syvää / joen latvoilla / josta toivotaan perheen / suvun lisääjää / kasvattajaa / joka on suurikokoinen / paksuraajainen / vanhin lapsi / vanhin poika), Epä, Epi, Epiä, Ebä, Eba, Ebad, Ep, Äb, Aep, Iehpe, Aeppe, Eb, Eve, Evel, Ebo, Ebow, Ab, Ob, Abu, Abi, Obo, Obol, Epäröivä, Epäröitsijä, Epa, Epakko, Epatsu, Epatto, Äpä, Epätöin, Epäitto, Epe, Epeli, Ebe, Ebel, Ebelane, Eblakas, Ebla, Äbe, Äbel, Äbla, Epäröijä, Eperehtiä, Eperöijä, Epero, Epäys, Epu, Eppu, Epuu, Epäilijä, Ebalene, Ebae, Ebaelene, Aeppe, Aeppeni (lapselle joka epäilee / ujostelee / arastelee / on usein iloinen / epävarma / kahden vaiheilla / peruu päätöksiään / vaikuttaa saamattomalta / hölmöltä / oikukkaalta / kelvottomalta / vallattomalta), Esi, Essi, Eti, Etinen, Esikko, Esikoinen, Ete, Etevä, Eve, Evelä, Evä, Evälä, Etu, Etummainen, Etimäinen, Eteh, Esih, Ezi, Ezimäine, Etine, Ezmä, Ezmäi, Ede, Eded, Edes, Edellinen, Edeline, Ezine, Ezä, Eus, Ees, Eelt, Eele, Edev, Esineda, Esiintyjä, Jed, Jeddi, Eddi, Jeddo, Ezmi, Eizmi, Ieti, Ietis, Äta, Ätas, Il, Ela, Olo, Olon, Ilo, Ilon, Jälo, Jälon, Elt, Ilt, Jet, Jeto, Jea, Iapi, Itpo, Jetpo, Jeapi, Elo, Elol, Elore, Elot, Etelä, Ette, Ete, Eda, Edal, Jeda, Jedal, Edullinen, Edu, Edus, Edustaja, Etui, Etuilija, Eus, Euksi, Evu, Evus, Evusta, Edukas (lapselle joka syntyy ennen aikojaan / ensimmäisenä / kaksosista ensimmäisenä / josta toivotaan muille esikuvaa / asioiden eteenpäin viejää / menestyjää / edistäjää / etevää / esiintyjää / ulospäin suuntautunutta / puoleensa vetävää / perheen / suvun ensimmäistä edustajaa / edessä seisojaa / edeltä tietäjää / joka pyhitetään lounaalle eli etelälle / etelätuulelle / auringolle / joka syntyy etelätuulen aikaan / jonkin edustalla / edustalle / joka tykkää etuilla / on luonteeltaan eloisa / vilkas / esiintymishaluinen), Etä, Etäi, Etäinen, Etäs, Etähinen, Etäh, Etähitte, Etähäin, Etähine, Etähäine, Eda, Edahan, Edah, Edahaine, Edaja, Its, Itsko, Itskozi, Itskozä (lapselle joka on luonteeltaan etäinen / kaukainen / jonka uskotaan tulleen jostain etäältä / kaukaa), Haamu, Haamo, Hahmo, Hahmu, Hoamu, Huamu, Hoamo, Huamo, Amo, Hamo, Hamu, Tsama, Sama, Hapme, Habme, Habma, Häämi, Heämi, Hiämi, Hamme, Hapmo, Haave, Hoave, Huave, Haaveilija, Have, Haaveksija, Haavu, Hoavu, Huavu, Haavus, Hoavus, Hoaveksia, Huavus, Huabu, Huabuz, Huabus, Huabustada, Haama, Hoama, Huama, Haamatti, Haami, Hoami, Huami, Haamitsija, Hama, Hamad, Hamadzone (lapselle joka muistuttaa kasvoiltaan jotain / joka ilmeilee / ilveilee / haaveilee paljon / on usein ajatuksissaan / tuntuu poissaolevalta / näkevän näkyjä / josta toivotaan haaveiden toteuttajaa / työn aloittajaa / hahmottajaa / uutta alkua / tarkkaa / hyvää havaitsijaa / arvioijaa / ennalta arvaajaa / ennustajaa / hyvämuistista / enteiden / etiäisten tulkitsijaa / tietäjää / noitaa),

Haaska, Hoaska, Huaska, Haiska, Haaski, Hoaski, Huaski, Haaskio, Haaskaaja, Haske, Haska, Haski, Haskit, Haskedit, Haja, Hajanainen, Hajo, Hajottaja, Hajjo, Hajallah, Hajallinen, Hajalline, Hajotada, Hajeta, Hajoma, Haje, Hajes, Hajon, Hadji, Hadjit, Haggji, Haggjit, Hajotit, Sej, Soj, Hauska, Hausku, Hauskuuttaja, Hauskuttaja, Hauski, Hauskies, Hawske (lapselle josta toivotaan hauskaa / kaunista / mukavaa / hupsua / nopeaa / mieluisaa / joka on luonteeltaan hauras / huolimaton / haaskaaja / rikkoja / sotkija / tiputtelija / joka levittelee / hajottaa / kadottelee asioita / eksyy helposti / jolle sattuu paljon vahinkoja), Halke, Halkea, Halko, Halkoa, Halkoja, Halkio, Halkaaja, Halkai, Halkaisia, Halki, Halkinainen, Halku, Halkuo, Halge, Hauge, Halga, Halgaida, Halg, Halgo, Haugo, Halgoda, Houg, Hag, Halu, Halo, Halgas, Halgi, Halgit, Halga, Tsulgo, Tsulgoms, Sula, Sulalni, Sulas, Sulasni, Hakkaaja, Akko, Aka, Akaja, Tsaka, Tsakam, Tsakams, Sukki, Sukkini, Tsukni, Tsuknis (lapselle joka tykkää hakata / koputtaa / paukuttaa / särkeä asioita / kalistella hampaitaan / josta toivotaan halkojaa / halon hakkaajaa / kaskeajaa / metsuria / rakentajaa / ahkeraa / nopeaa / pyydystäjää / paloittelijaa / kuorijaa / leikkaajaa / tuohen kiskojaa / joka syntyy halkihuulisena), Hama, Amma, Ammak, Amas, Amasi, Hamaga, Ama, Sama, Samaw, Samo, Somo, Somoy, Soma, Tsama, Sami (lapselle jonka uskotaan tulevan jostain kaukaa / menevän jonnekin kauas / josta toivotaan suurikokoista / pitkää / joka kävelee suorassa / on hyväryhtinen / nousee seisomaan tavallista aikaisemmin / myöhemmin), Hara, Haro, Hari, Haria, Haroa, Haroja, Haroi, Haroilija, Harittaja, Ara, Aro, Aru, Haru, Haruline, Harutada, Ari, Arli, Arlimi, Arto, Suorre, Sar, Sor, Saro, Sarom, Soro, Sorom, Harau, Harab, Harad, Harak, Harri, Harrikka, Harro, Harrot, Harrit (lapselle jonka silmät harittavat / joka tykkää haroa / hapuilla / kurotella / hajottaa / harata vastaan / levitellä sormiaan / varpaitaan / raajojaan / joka syntyy / pyrkii / haraa johonkin suuntaan / kävelee kädet / jalat levällään / jolla on pörröiset / harottavat hiukset), Harva, Harvas, Harvi, Harvinainen, Harve, Harves, Harvai, Harvei, Arva, Arve, Harv, Ora, Orali, Tsuro, Sura, Toro, Torow, Joro, Jorow, Aoro, Aorop, Turo, Turop (lapselle jolla on harvinainen piirre / joka syntyy vuosien päästä muista lapsista / joka puhuu / kävelee hatarasti / jolla on harvat hiukset / hampaat), Havi, Havia, Habi, Hevi, Havittelija, Tank, Tanx, Lanka, Janka, Anka (lapselle joka havittelee / tavoittelee / haluaa / ahnehtii asioita / on tahdokas / innokas / josta toivotaan nopeaa / sinnikästä / kilpailijaa / voimakastahtoista / rakastavaa), Hetki, Hetkinen, Hätki, Edke, Ska, Tsoz, Tsez (lapselle joka syntyy erikoisena / määrättynä / ennustettuna aikana / nopeasti / hitaasti / jonka elämään liittyy odotuksia / odotettuja hetkiä), Hiero, Hieroja, Hieroa, Hiertä, Hiertäjä, Hiera, Hierta, Hero, Heroja, Hiro, Hiroja, Hertä, Hirtä, Hieru, Hieruo, Hierteä, Hieri, Hieroda, Herda, Heroda, Here, Heretada, Heroa, Hööru, Hööruda, Ero, Eero, Iro, Iiro, Fierro, Fierrot, Ser, Seri, Serini, Hio, Hioa, Hijo, Hijoa, Hivo, Hivoa, Hioja, Hive, Hivelijä, Hiveltynyt, Hivel, Ive, Ivel, Iive, Iivel, Iveldada, Hivu, Hivuttaja, Hiu, Hiutta, Hiuttaja, Hivi, Hivis, Hivistäjä, Hivistelijä, Hipa, Hipai, Hipaisija, Hipo, Hipoa, Hipoja, Hiva, Hivah, Hivahuttoa, Hivuo, Hivoda, Hioda, Hijo, Hijoda, Hiutta, Hivuttoa, Hipu, Hipuo, Hivua, Iho, Ihoa, Ihu, Ihua, Ihuda, Higo, Higoda, Jeuvo, Iuvo, Saggje, Saggjet, Tso, Tsova, Tsovams, Sov, Sova, Sovams, Some, Somem, Sume, Sumem (lapselle joka tykkää hangata / hieroa / hiertää jotakin / itseään johonkin / joka pitää siitä kun hierotaan / silitetään / joka likaa / töhrii asioita / josta toivotaan hyvää hierojaa / hivelijää / silittäjää / rakastajaa / survojaa / hämmentäjää / teroittajaa / hiojaa / kenen toivotaan poistavan / hierovan pois jonkun tapahtuneen / menneen asian / joka kavahtaa / aristelee / hivistää kun kosketetaan / hierotaan / joka liikkuu / liikuttaa silmiään / raajojaan varovaisesti hivuttaen), Hume, Humer, Humertaja, Humentaja, Humeltaja, Tseme, Tsemer, Tsemerdams, Sumo, Sumor, Sumordams, Simi, Simir, Simirtini, Humis, Humisija, Humi, Huma, Humina, Humu, Hummi, Humminen, Hummine, Humma, Hummaaja, Hummailija, Humah, Humahtoa, Huva, Huvah, Huvahtazeta, Huvis, Huvista, Huvi, Umi, Umis, Umiseda, Uma, Umada, Umin (lapselle joka tykkää mutustella / ahmia / puristella / rypistellä asioita / josta toivotaan vaatteiden pesijää / pusertajaa / joka puhuu / äännähtelee epäselvästi / hymisee / humisee / huutaa / oppii tavallista myöhemmin puhumaan / joka syntyy kohinan / jylinän keskelle / myrskyn / riidan aikaan / kosken äärelle / joka käyttäytyy hurjasti / on luonteeltaan villi / rauhaton / joka tykkää mitellä voimiaan / kisailla),

Hupa, Hupi, Huvi, Hupai, Hupaisa, Huvitus, Huvittaja, Huvittunut, Hupainen, Hupe, Hupenija, Huppe, Huppela, Hupaine, Huba, Hubenuda, Hube, Huvitada, Oba, Obaz, Obali, Obbi, Obbo, Hohpe, Hoppe, Hoppel, Tsova, Tsovi, Tsovine, Sova, Sovany, Hupakko, Hupakka, Hupe, Hupelo, Huppe, Huppelo, Hupero, Huppero, Hupi, Hupio, Hupakoitsija, Huppeloitsija, Hupake, Hupakeh, Huppa, Huppana, Hupetti, Huppeloija, Hupattaja, Hupeltaja, Hupertaja, Hubi, Hubiz, Hubizija, Huppelehtija, Hupperoitsija, Hupsa, Hupsakka, Hupsu, Hupsma, Hupsukka, Hupsi, Hupsija, Hupsia, Hupsuttelija, Hupsie (lapselle joka on hauska / mieluisa / pehmeä / nopea liikkeissään / syöksähtelijä / hypähtelijä / ahnas / ruuan / maidon huventaja / heikko / hoikka / pieni / hauras / laiha / ohutkasvoinen / raajainen / hidas ymmärtämään / höperö / joka toikkaroitsee / vaeltelee ympäriinsä / puhuu hiljaa / josta toivotaan hauskaa / höpöttäjää / nopeaa / kirmaajaa / iloa / koko perheen ilahduttajaa / joka syntyy odotettua / muita lapsia myöhemmin), Huuhto, Huuhtoa, Huuhtoja, Huhto, Huhtoa, Huuhtuo, Huhtu, Huuhtu, Huhtoda, Huhtoi, Huhtoida, Uhto, Uhtoa, Uhtu, Uhtuda, Udo, Stam, Stams (lapselle joka huitoo / hosuu / telmii paljon / joka pitää siitä kun huuhdotaan / huljutellaan vedessä / joka pitää vedestä / on liikkeissään nopea / äkkinäinen / hosuja / josta toivotaan pesijää / vaatteiden / astioiden huuhtelijaa / joka syntyy kylmän tuulen / vesisateen aikaan), Hyvä, Hyvittäjä, Hyvi, Hyve, Hyväksyjä, Hyväksytty, Hyväkäs, Hyvy, Hyvyys, Hyväs, Hyvästi, Hyväi, Hyväinen, Hyvys, Hyvvy, Hyvvys, Hyväilijä, Hyvyz, Yvä, Yvy, Yvyz, Hea, Hää, Hästi, Jeva, Jevi, Jevist, Syvä, Suvva, Suvi, Suvies, Sjuve, Sjuves, Savve, Savvet, Tsiv, Tsiva, Su, Suli, Sone, Soner, San, Ig (lapselle joka pitää hyväilystä / lohduttelusta / joka haluaa tulla hyväksytyksi / säteilee hyvyyttä / tyytyväisyyttä / kauneutta / halua / onnea / josta toivotaan tervettä / kelvollista / jotain hyvää / runsauden / rikkauden tuojaa / jonka tulo ymmärretään palkintona / lupauksena jostain / joka halutaan toivottaa nimellä tervetulleeksi), Hype, Hypertäjä, Hypertelijä, Hypeltäjä, Hypelöitsijä, Hyperö, Hyppy, Hyppynen, Hyppi, Hyppinen, Hyppö, Hyppönen, Hyve, Hypis, Hypistäjä, Hypistelijä, Hypi, Hyppysellinen, Hyppyi, Hyppöine, Hypri, Hypris, Hypristäjä, Hyprä, Hypräkkä, Hubrne, Hibri, Tsowo, Tsepi, Tsepe, Csi, Csip, Cieh, Ciehp (lapselle joka hypistelee / sormeilee mielellään asioita / on tohelo / hidas / käpertyy mielellään kokoon / kipristelee / on viluinen / nipistelee / pitää nipistelystä / jolla on erikoiset hyppyset eli sormet tai varpaat), Häkä, Häkääntyjä, Häätä, Häkäi, Häkäistynyt, Häkäisijä, Häkäyttäjä, Häkärä, Hälty, Hältyä, Hältyjä, Häga, Häkärä, Häkkä, Häkkärä, Häkär, Häkärtäjä, Haga, Hagar, Äga, Ägar, Aga, Agar, Ciekke, Ciekka, Cieha, Sieha, Cigga, Tsu, Tsux, Tsi, Tsiw, Siw, Haekke (lapselle joka syntyy sakeaan savuun / sumuun / utuun / joka voi pahoin savusta / jonka silmiä savu ärsyttää / kirvelee muita enemmän / joka pitää tulesta / savusta / savun tuoksusta), Hönni, Hönnä, Hönny, Hönnykkä, Onn, Unn, Hönniä, Hönniäinen, Höntti, Hönttä, Hönttänä, Hönttö, Höntty, Hönttyrä, Hönti, Höntiä, Höntijä, Hönte, Höntelö, Hönterö, Hönty, Höntys, Höntystäjä, Höntystelijä, Höntelö, Höntsy, Höntsä, Höntsäke, Höntsäkkä, Höntsö, Höntsöttäjä (lapselle joka on pieni / heikko / hiljainen / epävarma / kömpelö / hidas / horjuva / hutera / löntystelijä / veltto / ryntäilevä / luonteeltaan hidas / saamaton / hupsu / hölmöilijä / jonka keskittymiskyky on huono), Iha, Ihana, Ihala, Ihalainen, Ihanne, Ihanuus, Ihhala, Ihha, Ihai, Ihailija, Ihaleda, Ozo, Ozolgo, Ezo, Ezolgo, Ihas, Ihastus, Ihastelija, Ihastua, Ihassua, Ihastuda, Ihku, Ihkua, Ihkuja, Ihka, Ihkaaja, Ihkoa, Ihko, Ihaja, Ihkuda, Ihk, Ihi, Iho, Ihok, Ihokas, Ihopeä, Ihu, Asse, Jozo, Joza, Juz, Juzwo, Juzwot, Ez (lapselle joka on / josta toivotaan iloista / hyvää / ihanaa / kaunista / viehkeää / hauskaa / rakasta / hyväluontoista / lohduttajaa / ilostuttajaa / intohimoista / jota on haluttu / odotettu / kaivattu kovasti / kauan / jonka nähdessään ihastuu / tulee hyvälle mielelle / joka itkee / nauraa / ihkuu usein / on äänekäs / kova huutamaan / parkumaan / jonka kasvot / posket / poskipäät / hipiä / iho on erilainen / kaunis / pehmeä / suloinen / tasainen / virheetön / taivaankannen kaltainen),

Iki, Ikinen, Ikihinen, Ikine, Igi, Igine, Igih, Igihine, Itsi, Itsine, Igivana, Ikki, Iku, Ikuri, Ikui, Ikuinen, Ikuhinen, Ikuhine, Ikuisuus, Iguhine, Igune, Igu, Ikä, Iäti, Ikänä, Iäkäs, Iäi, Iäinen, Ikäi, Ikäinen, Iäisyys, Ikkä, Ikähinen, Ikähine, Ikäine, Ijä, Ijäkäs, Igä, Iga, Igäi, Igäine, Igälline, Igahine, Igihine, Itsä, Igane, Igaline, Eane, Eali, Ealine, Eaka, Eakas, Igali, Ihke, Ihkenis, Ikke, Akke, Jakke, Ije, Ij, Iäs, Ija, Ijas, Ev, Eve, Eves, Ikävä, Ikävöijä, Ikävöitsijä, Ikkävä, Igäu, Itsä, Itsävä, Igav, Igab, Akked, Ahhe, Ahheev (lapselle josta toivotaan pitkäikäistä / ikuista / suvun jatkajaa / joka ikävöi / ikävystyy helposti / on surkea / apea / surullinen), Ilma, Ilmo, Ilmoi, Ilmaantunut, Ilmai, Ilmainen, Ilmanen, Ilme, Ilmoih, Ilmes, Ilmestynyt, Ilmestyjä, Ilm, Ilmoinen, Ilmollinen, Ilmas, Ilmali, Ilmallinen, Ilmar, Ilmarinen, Ilmalainen, Ilmatu, Ilmoz, Ilbme, Albme, In, Inm, Inma, Inmar, Il, Im, Jen, Jenm, Jelo, Jelom, Ilo, Ilom, Elo, Elom, Ito, Itom (lapselle joka syntyy rajuilman / myrskyn / pilvisen sään aikaan / johonkin tuulen eli ilman suuntaan / josta toivotaan seuraa koko eliniäksi / joka syntyy eli ilmaantuu yllättäen / ulkosalla / päivän valoon / sinisen taivaan alle / joka halutaan toivottaa tervetulleeksi ilmoille eli ilman alle / josta toivotaan maan ja ilman kävijää / joka halutaan pyhittää ilman haltijalle), Ilma, Ilmaantuja, Ilmo, Ilmoi, Ilmoittaja, Ilmoitus, Ilmes, Ilmestyjä, Ilmestynyt, Ilme, Ilmennyt, Ilmei, Ilmeinen, Ilmi, Ilmoinen, Ilmah, Ilmau, Ilmoine, Ilmoitada, Ilmestuda, Ilmu, Ilmus, Ilmuda, Ilmutada, Ilmne, Ilmneda, Ilmsi, Ilmso, Ilmotit, Ilmoh, Ilmohit, Ilmusit, Ilmestuvvat, Älbmi, Älbmie, Almo, Almos, Elm, Elmse, Elme, Almu, Almus, Almusit, Alb, Albmo, Albmodit, Almo, Almos, Almuo, Almuohtit, Albma, Alma, Amma, Ama (lapselle joka syntyy / ilmestyy yllättäen / tavallisesta poiketen / väärinpäin / väärään aikaan / jota pidetään jonkin henkiolennon ilmoittamana / ilmoituksena / jolle halutaan toivoa pitkää ikää / jolla on vaalea iho / joka syntyy hiljaisena ja sitten toipuu / tulee tajuihinsa / syntyy julkisesti / kylässä / tien päällä / osoittaa syntyessään johonkin suuntaan / jolla ilmenee joku poikkeava piirre / joka valvoo paljon / haluaa tulla huomatuksi / jonka syntymästä ilmoitetaan laajalle / jonka syntymä tapahtuu / tulee ilmi poikkeavalla tavalla), Ilmi, Ilminen, Ilmih, Ilmihin, Alb, Albma, Olma, Elm, Olm, Alm, Alme, Almed, Almedje, Almma, Almmas, Alma, Almat, Almas, Almai, Ilma, Ilmaj, Olma, Olmai, Olmu, Olmus, Elo, Elom, Jel, Jelm (lapselle josta toivotaan oikeaa / todellista / ilmielävää / ilmoihmistä / erinomaista / kunnollista / ihmistä johon suhtaudutaan myötätuntoisesti), Ime, Imeä, Imi, Imijä, Imiä, Imettäjä, Imu, Immi, Immiä, Imie, Imedä, Imeda, Imettädä, Imda, Imetada, Immo, Imto, Nja, Njamma, Njammat, Njama, Njamatit, Nima, Nimas, Nimasni, Nime, Nimet, Nimetni, Em, Emlo, Emi, Emik, Nimne, Nimi, Nimir, Nimiri, Nem, Nim, Nimer (lapselle jota pitää imettää usein / joka imee mielellään rintaa / sormea / joka imee muita kovemmin / eri lailla / josta toivotaan tyttöä / imettäjää / rinnat omaavaa), Jaka, Jata, Jatta, Jaata, Jakaja, Jae, Jakai, Jakainen, Jakaus, Jaottaja, Jao, Jakka, Jako, Jakko, Jakoa, Joa, Jakau, Jakar, Jakarrus, Daga, Dagada, Dago, Jaga, Jagada, Jago, Jäga, Jagu, Jägu, Jage, Jagelda, Jaguneda, Jaotada, Jaggo, Jag, Juokke, Juokket, Juokko, Javo, Javom, Javoms, Java, Javam, Javams, Luki, Lukini, Luk, Juk, Jukni, Duk, Duki, Dukini, Luke, Luket, Juke, Juket, Juk, Jukni, Juknis, Juked, Juken, Jöka, Jökan, Joka, Juka, Jukan, Jax, Jaxti, Jaxtit, Jak, Jakto, Jaktot, Jiy, Jiyli, Jaxo, Jaxol, Jox, Joxo, Joxol, Jaxe, Jaxep, Jay, Jayop, Jiyop, Jayort, Jaxort, Jaxa, Jaxart, Jäyti, Jäy, Jäx, Jäxä, Joh, Johi, Johe, Jakalie, Jag, Jagi, Jagie, Caka, Taga, Tegä (lapselle joka syntyy jakoajalla / vuodenaikojen / kuun vaiheiden välissä / josta toivotaan lihan jakajaa / nylkijää / maistajaa / murentajaa / tuojaa / jolla on syntyessään jakaus päässä / jonka toivotaan / pelätään jakavan perhettä / lähtevän omille teilleen / jolle on jaettu perheen omaisuutta / maata / jonka pelätään aiheuttavan riitoja / joka on riitaisa / pitää kiistelystä / on hyvä ratkaisemaan kiistoja / arvoituksia / josta toivotaan riitojen ratkaisijaa / jolla on erikoinen niskan raja / erikoiset jalkojen / sormien / varpaiden välit / hiukset / jota pidetään suunnanjakajana / perheen kohtalon määrääjänä / joka syntyy joen / polun haarassa / risteyksessä), Jaksa, Jaksaja, Jaksai, Jaksu, Jakso, Jaks, Jäks, Jaksoa, Daksa, Daksada, Jaksta, Jahsa, Jaksata, Jäksa, Jahse, Jahsed, Jaxse, Jaxsed, Jakse, Juokso, Juoksot, Juov, Juovsa, Juovsatit, Ukse, Uksem, Uksems, Jukse, Juksems, Jukso, Juksom, Juksoms, Juts, Jutski, Jutskini, Jus, Juski, Juskini, Duski, Duskini (lapselle joka puhuu raskaasti / hitaasti / josta toivotaan vahvaa / kykeneväistä / voittajaa / suurien asioiden saavuttajaa / tervettä / voimakasta / joka riisuutuu mielellään / pitää siitä kun riisutaan / riistää mielellään tavaroita / ei irrota otettaan / irrottaa heti / telmii mielellään / jaksaa pitempään kuin muut / josta toivotaan noitaa / aukojaa / parantajaa / joka on noidan parantama / pelastama / aukoma), 

Jalka, Jalkailija, Jalke, Jalkeilija, Jalkai, Jala, Jalas, Jalkaisin, Jalki, Jalkinen, Jalu, Jalustin, Jalo, Jaloi, Jaloittelija, Jalus, Jalussin, Jalui, Dalg, Dalge, Dalga, Dalgas, Dalgatsed, Dalgu, Daug, Jaug, Dauga, Jauga, Jalkaz, Jalgo, Jalkazi, Jalg, Jalgsi, Jalutada, Jalgi, Jalga, Jolo, Jälu, Juolge, Jalgo, Jal, Jol, Jalon, Jalaks, Jola, Jolas, Gyalo, Jalog (lapselle joka oppii kävelemään tavallista aikaisemmin / myöhemmin / joka kävelee eri lailla / josta toivotaan hyvää kävelijää / jalkineiden kuluttajaa / valmistajaa / ystävää / kumppania / rakastajaa / joka tykkää jaloitella / kävellä itsekseen / jolla on erikoiset jalat / joka syntyy jaloilleen / emon ollessa paljain jaloin / jaloittelemassa), Jama, Jamaaja, Jamo, Jamoa, Jame, Jammo, Jammoa, Jammoja, Jamu, Jammu, Jamuo, Damo, Damoda, Damu, Damuo, Jäma, Jamada, Jämada, Juo, Juom, Juommi, Juommie, Juomme, Juommedje, Jue, Juem, Jueme, Juemehka, Juomi, Juomit, Juome, Juomek, Jumi, Jummi, Jumik, Jumis, Jye, Jyem, Jyeme, Jumme, Jummek, Jummekaz, Jamsa, Jav, Jamatet, Jame, Jamme, Jammed, Jamm, Jammde, Jammded, Jam, Jamezit, Jamovat, Jamni, Jama, Jamakka, Jamoi, Jamoitta, Jamottuja, Jamdo, Jewä, Jewäe, Jewäei, Juomu, Juomuo, Jua, Juam, Juama, Juob, Juobmo (lapselle joka syntyy jollekin rajalle / ovelle / risteykseen / veden äärelle / jonka syntymä kestää kauan / joka on syntymän jälkeen heikko / elämän ja kuoleman rajalla / josta toivotaan vaatteiden / verkkojen kutojaa / erottajaa / yhteen liittäjää / jonka toivotaan yhdistävän kaksi ihmistä / perhettä toisiinsa / luovan rajan näiden väliin / josta toivotaan yhteen liittäjää / lähentäjää / rauhan / liittojen tekijää / joka syntyy kaksosena / kaksinkerroin / kaksi hammasta suussaan / josta toivotaan vahvaa / joka pitää sakeasta maidosta / keitosta / puurosta / suolaheinistä tehdystä ruuasta / joka syntyy pilvisellä / sohjoisella säällä), Jauha, Jauhaja, Jauhattaja, Jauhi, Jauhe, Jauho, Jauhu, Jauhuo, Dauho, Dauhoda, Dauhu, Dauhuo, Dauh, Gauhta, Gauho, Gauhotada, Jouho, Jouhotada, Jouh, Java, Jauhob, Jahva, Jahvatada, Jahvada, Jahu, Jauh, Jouvo, Jou, Jaffo, Jafo, Jaza, Jazam, Jazams, Jäza, Eza, Jango, Jangozem, Jon, Jono, Jonos (lapselle josta toivotaan jauhajaa / musertajaa / pureksijaa / joka pureksii / märehtii ruokansa tarkkaan / pitkään / jolle täytyy pureksia ruoka valmiiksi / tavallista pidempään), Jotka, Jotko, Jokko, Jutko, Jutka, Jät, Jat, Jot, Jut, Jod, Jode, Jodene, Jute, Jutene, Kotä, Dzode (lapselle joka syntyy keskimmäisenä  / rekeen / yöllä / perheen lepäillessä / joka lepäilee / loikoilee mielellään), Julma, Julmi, Julmis, Julmistuja, Julmistunut, Julmu, Julmur, Julmuri, Julm, Julbme, Jun, Jon (lapselle josta toivotaan suurta / vankkaa / lujaa / vahvaa / joka on luonteeltaan tuima / villi / ilkeä / jörö / juro / vaitelias), Juoda, Juoja, Juottaja, Juoma, Juoppo, Juopo, Juopottelija, Juola, Juolas, Jovva, Joma, Jomi, Jotta, Juuva, Juvva, Juotto, Juottoa, Duoda, Duomi, Duomine, Duotta, Duottada, Joda, Jom, Jomne, Jotta, Juv, Jum, Juma, Jutta, Juua, Jook, Joom, Joota, Joot, Joodu, Juodo, Juoi, Juoimi, Juo, Juoji, Juoto, Jukka, Jukkat, Juäm, Duam, Juimi, Juni, Äj, Aj, Jänt, Jes, Jen, Jens, Iszi, Iszik, Inni, Ivo, Juomi, Juominki, Juopu, Juopua, Juopuja, Juovu, Juovus, Juopunut, Juovuttaja, Jope, Jopu, Jopua, Juopuo, Duopu, Duopuda, Joobu, Joobuda, Juobo, Juotto, Juottoa, Duotta, Duottada, Juovuttaja, Juopa (lapselle joka juo mielellään / ahnaasti / joka on usein janoinen / vaikuttaa juopuneelta / pyörtyilee / kärsii huimauksesta), Juoma, Juuma, Juova, Juomu, Juomi, Juominki, Joma, Juuma, Juomo, Juova, Duom, Joom, Jooma, Joomi, Joome, Juum, Juom, Juomi, Juumi, Juomu, Juomunki, Juumi, Juuminki, Juoni, Juono, Juonia, Juonija, Juonittelija, Juonikas, Juonta, Juontaja, Juonikki, Juonikko, Juonie, Joni, Jonikainen, Jonikaine, Jonoi, Joon, Joone, Joones, Joonestada, Juon, Juone, Juonna, Juodna, Jan, Juonne, Juonto, Juontua, Juontu, Juontoa, Juonna, Juodde, Juoddet, Juovo, Juovoa, Juovu, Juovua, Juovattaja, Juovas, Juovastelija, Cuov, Cuovvo, Cuovvot, Cuovo, Cuovotit, Juovuo, Jut, Jutta, Juta, Jutti, Juttia, Jutt, Jutu, Juti, Jutli, Jutlimi, Juotti, Juoto (lapselle jolla on juovia / raitoja / viiruja / uurteita / täpliä / syntymämerkkejä / naarmuja / joka saa helposti naarmuja / joka syntyy / viihtyy matalassa vedessä / joen uoman / ojan / väylän / särkän / syvänteen lähellä / joka tykkää seurata toisia / emoaan / kävellä jonossa / poluilla / teillä / tehdä kepposia / temppuja / asioita salaa / joka antaa verukkeita / on oikukas / puuhakas / touhukas / juoksentelija / kuljeskelija / etsiskelijä / jota etsitään usein / josta pelätään riitojen aiheuttajaa / kulkijaa / rettelöitsijää / joka viivoittaa / juovittaa / ompelee / piirtelee / kaivertaa mielellään / pitää vauhdista / matkoista / josta toivotaan matkustelijaa / tien näyttäjää / tien tekijää / polun polkijaa / juonteen eli suvun jatkajaa / ansatien käyjää / ohjaajaa / opastajaa / johdattajaa / nopeaa kulkijaa / perässä vetäjää / vahvaa / kestävää / tavaroiden kuljettajaa),

Jutte, Juttelija, Jutta, Jututtaja, Jutu, Jutus, Jutustelija, Juttu, Jutto, Juttui, Juttuilija, Juttoi, Jute, Juolla, Ute, Utelda, Öel, Öelda, Utle, Jutustada, Jutlu, Jutlus, Jutus, Jutlus, Jutlustada, Jut, Juti, Jutis, Jutistada, Jovta, Jov, Jof, Jofta, Jovtams, Jovtalmo, Jovks, Jofks, Juttus, Juhtto, Juhte, Juhted (lapselle joka puhuu paljon / keskustelee / kertoilee mielellään tarinoita / joka pitää puheesta / kertomuksista / arvoituksista / joka jankkaa / väittelee / riitelee / on pitkäsanainen / selittelee tekemisiään), Jyrsi, Jyrsiä, Jyrsie, Jursa, Jursat, Jurse, Jurset, Jir, Jirji, Jirjini, Jirni, Jär, Jar, Jura, Jurada, Jyrä, Jär, Järsi, Järsijä, Järsiä, Järsä, Järsääjä (lapselle joka pitää ruuan / esineiden nakertelusta / järsimisestä / joka puree toisia / pureskelee pitkään ruokaansa), Jälki, Jälkimmäinen, Jälke, Jälkei, Jälkeinen, Jälkeläinen, Jälji, Jäjittäjä, Jäljittelijä, Jälje, Jälle, Jälkiä, Jälkeh, Jäle, Jäli, Jälitsys, Dälg, Dälgi, Dälgimäine, Dälge, Dälgeh, Dälgele, Jälg, Jälgmäine, Jälge, Jälgele, Jälges, Jältsi, Jälle, Jäldi, Jälgi, Jälgida, Jael, Jaelga, Jaelgas, Jel, Jelgi, Jal, Jäy, Jäyol, Jaw, Jawol (lapselle joka syntyy toisena / kaksosista jälkimmäisenä / viimeisenä / jonkin tärkeän tapahtuman jälkeen / josta toivotaan jälkien jättäjää eli merkittävän teon tekijää / jäljittäjää / metsästäjää / kalliomaalausten / ihomaalausten tekijää / joka on palannut jälilleen eli eläväisten maailmaan), Kado, Kadonnut, Kato, Katoaja, Katoa, Katoi, Katoilija, Kadottaja, Kadotettu, Kadotus, Kate, Katei, Kao, Kavo, Katu, Katuo, Kadoda, Kadottada, Kawa, Kadu, Kaduda, Kaotada, Kaddo, Koto, Guodde, Guoddet, Gaadu, Gaadud, Gaadudh, Gaahto, Gaahtoot, Gahto, Kahto, Katta, Kattad, Gado, Gadotet, Katotit, Kadons, Kode, Kodem, Koda, Kodam, Kil, Kili, Kilini, Kilni, Kel, Kelti, Keltini, Kolni, Koltni, Kol, Kul, Xul, Xol, Kaj, Xij, Xaj, Hag, Hagy, Hajo, Haje, Koua, Kai, Kueda, Kojo (lapselle joka katoilee usein / on ollut kateissa / jolta häviää / katoilee asioita / joka on ollut lähellä menehtyä / kadota / josta toivotaan vaatteiden kaventajaa / jolle täytyy usein kaventaa vaatteita / joka syntyy kuun / auringon ollessa kateissa / jonka avulla / voimin vältytään kadotukselta / kuolemalta / joka on ainoa eloon jäänyt / joka aiotaan pyhittää jollekin jumalalle), Kahla, Kahlaaja, Kaala, Koala, Kuala, Kahlo, Kaalo, Koalo, Kualo, Kualada, Kolo, Kälä, Galle, Gallet, Gala, Galla, Gallag, Gaalu, Gaaluo, Kele, Kelem, Kelems, Kälo, Kelä, Kela, Kelam, Koli, Kolini, Kolni, Kelni, Käl, Köl, Kal, Kul, Kit, Kil, Kel (lapselle joka kävelee / kahlaa mielellään vedessä / lumessa / joka katselee taivaalle / syntyy auringon / kuun pilkahtaessa / ennen rajuilmaa / kahluupaikan lähellä / joka maistelee / tunnustelee / koettelee mielellään asioita / joka tykkää käydä maaten ja nousta ylös / mennä piiloon ja tulla näkyviin / joka nousee jalkeille ennen muita / muiden jälkeen), Kaiko, Kaikko, Kaikkoa, Kaikkoaja, Kaio, Kaikoa, Kajo, Kaiki, Kaikij, Kaiku, Kaikua, Kaikku, Kaikkua, Kaikka, Kaiju, Kaijua, Kaiu, Kaiuttaja, Kaikuo, Kaikuda, Kaik, Kaigu, Kaige, Kaihe, Kajge, Kajgo, Gajne, Kajgi, Gajge, Gäjge, Gäjged, Kaige, Skaige, Skaiget, Kaitu, Kaitua, Gaida, Gaidat (lapselle joka katoilee / pakenee / väistyy / häviää usein / joka pysyttelee loitolla muista / omissa oloissaan / joka huutaa niin että se saa ihmiset pakenemaan / joka kammoksuu kovia ääniä / pitää huutamisesta / kaiusta / joka syntyy sellaisessa tilassa / säässä missä ensimmäiset huudot kaikuvat kauas / jolla on kuuluva / raikuva / heleä ääni), Kaiva, Kaivaja, Kaivi, Kaive, Kaiver, Kaivertaja, Kaivertelija, Kaivo, Kaiv, Kaev, Kaevu, Kau, Kaju, Kouv, Gaivo, Kajvu, Kajva, Kaivos, Kaivelija, Kaivoa, Kaivada, Kaida, Kaeva, Kouvo, Goaivo, Goaivot, Kaja, Kajam, Kajams, Koem, Kuja, Kujalni, Koj, Kojni, Haji, Hajit (lapselle joka tykkää kaivaa / kaivertaa / tonkia / puskea / heittää / kaataa / nostella / ravistella asioita / josta toivotaan kaivertajaa / veden tuojaa / lumen lapioijaa / joka syntyy lähellä ojaa / kaivantoa), 

Kajo, Kajoa, Kajoaja, Kaje, Kae, Kaeda, Kajeda, Kaja, Gaggjo, Gaggjot, Kwaji, Kwajini, Koj, Kaj, Xoj, Xaj (lapselle joka tutkii / hamuilee / tarkastelee / koskettelee mielellään / joka pitää kosketuksesta / huomioon ottamisesta / joka törmäilee paljon / joutuu usein autetuksi / pelastetuksi / jolle sattuu ja tapahtuu / jonka toivotaan parantuvan / lihovan / josta toivotaan auttajaa / pelastajaa), Kaksi, Kakko, Kakkonen, Kakso, Kaksonen, Kaksinen, Kaksikko, Kahti, Kahtia, Kahta, Kahtalainen, Kaks, Kaksikkoi, Kaksiene, Kahtalaine, Kahtie, Kahte, Kahteh, Kaksinaized, Kahten, Kaksja, Kaksjaized, Kakste, Kaksteized, Kahsi, Kaksikod, Kaksikud, Kahtle, Guokte, Kavto, Kafto, Kafta, Kok, Koka, Kokto, Kik, Kit, Kita, Kito, Kitow, Kitoy, Kiti, Kitiy, Kät, Ket, Kat, Kätko, Käto, Käton, Kato, Katon, Ketto, Side, Sire, Siti, Sede, Sitte, Syda, Kydy, Kidde, Gide (lapselle joka syntyy kaksosena / josta toivotaan kaksosta / lapsille jotka viihtyvät kaksistaan / joista toivotaan paria / lapselle jonka suu on ammollaan / joka on epävarma), Kali, Kalis, Kalisuttaja, Kalisuttelija, Kalina, Kala, Kalaus, Kalah, Kalahdus, Kalistaja, Kalai, Kalistada, Skuol, Skuolla, Skuollat, Kalda, Kaldadoms (lapselle joka pitää kolinasta / kilinästä / kopinasta / helinästä / metelistä / joka kalisuttaa / kilisyttää / kopisuttaa mielellään asioita / jonka syntymän enteeksi / aikaan kolisee / helisee / kilisee), Kanke, Kankea, Kankelainen, Kangi, Kangis, Kangistuva, Kange, Kangertaja, Kanki, Kankia, Kankie, Kanged, Kangelane, Kanges, Kangestada, Kankto, Gagga, Gaggad, Kank, Kanks, Kankstomo, Kango, Kang, Kangu, Kangutada, Gaggat, Ganga (lapselle joka kangistuu / kylmistyy / kohmettuu / jäykistyy helposti / joka syntyy kylmän ilman / viiman / lumimyrskyn aikaan / on kömpelö / uppiniskainen / puheissaan kangerteleva / joka kestää muita paremmin kylmää / josta toivotaan kylmänkestävää / sellaista joka kykenee pystyttämään kotaa kylmässä), Kara, Karka, Karkai, Karkailija, Karkaaja, Karku, Karkulainen, Karkaus, Karko, Karke, Karkelo, Karkeloitsija, Karkau, Karga, Kargai, Karge, Kargei, Karg, Karu, Kargo, Kargu, Kargob, Kargub, Garge, Gargedit, Kargad, Kory, Koryo, Kurza, Kurzam (lapselle joka tykkää karkailla / juoksennella / hyppiä / hyökkäillä / paeta / tanssia / karkeloida / kisailla / kirmata / kiirehtiä / vieriä maassa / josta toivotaan iloista / hyvää kisailijaa / karkeloijaa / juhlamielen ylläpitäjää), Karke, Karkea, Karje, Karka, Karkas, Karkeus, Karai, Karaistunut, Karaisija, Karki, Karkia, Karkie, Karge, Karged, Kargu, Kargus, Kare, Kargeneda, Garka, Gire, Girez, Giri, Giriz, Gori, Goris (lapselle jolla on kova / römeä ääni / joka syntyy kylmällä / tuulisella säällä / on luonteeltaan vahva / hauras / josta toivotaan elinvoimaista / tervettä / vahvaa), Kasi, Kase, Kasinen, Kasittunut, Kasia, Kasiainen, Kasta, Kastaja, Kaste, Kaizi, Kazzi, Kazi, Kasa, Kasanid, Käzi, Käzittid, Köto, Koto, Kotol, Kelo, Ket (lapselle joka syntyy kasteen / aamukasteen / kevätkasteen aikaan / joka pitää kosteista asioista / nestemäisestä ruuasta / vedestä / sateesta / joka kostuttaa / kastelee mielellään asioita / hikoilee / yskii pisaroita), Kat, Katke, Katkera, Kats, Katske, Katso, Kot, Kotso, Katku, Katsku, Koat, Koatsku, Katsk, Katk, Kad, Kadzo, Katsko, Katsa, Katsamo, Kotsis, Kotsi (lapselle joka syntyy savuun / katkuun / joka pitää savun hajusta / jonka syntymä ennustetaan tulesta / savusta / tulipalosta / jonka toivotaan vievän pois surua / katkeruutta / joka on luonteeltaan surullinen / katkera), Katke, Katka, Katkai, Katkaisija, Katko, Katkoa, Katkoja, Katki, Kate, Kata, Katku, Katkuo, Katkoda, Katte, Katteda, Katga, Katt, Kattsi, Kakke, Katke, Katkes, Katkestada, Katkuda, Kwas, Kwaska, Kwaskani, Kwa, Kwat, Kwatska (lapselle joka katkoo / taittaa / nyhtää / repii / nostelee / poimii / kitkee / kynii mielellään asioita / josta toivotaan edellisten asioiden tekijää / joka keskeyttää usein asioita), Katso, Katsoa, Katsoja, Katsa, Katse, Katselija, Katsah, Kattso, Kattsoda, Kattsu, Katsahtada, Kattse, Katsta, Katsu, Kattsoa, Katsuda, Gaec, Gaecca, Gaeccat, Gaeccalit, Kaza, Kazalni, Käsä, Köso, Kasl, Kasa, Käsa, Kasat (lapselle jonka perään pitää katsoa / jota pitää hoitaa paljon / joka tykkää kokeilla / kosketella / tunnustella asioita / ihmisiä / joka on luonteeltaan tarkkaavainen / odottavainen / tuntevainen / epäileväinen / taipumuksiltaan näkijä / katsoja / käden koskija / noita / josta toivotaan sellaista), Kauka, Kaukana, Kaua, Kauan, Kauas, Kaukai, Kaukainen, Kaukamoinen, Kauko, Kauva, Kaukoa, Kauga, Kaugaz, Kauge, Kaugel, Koga, Kogaz, Koug, Kougo, Kougi, Kogi, Kuva, Kuvaka, Kova, Kovaka, Kuvat, Koy, Xow, Kokko, Xowa, Xuw, Xuwa, Xov, Xovi, Koyo, Koyon, Xowo, Xowon (lapselle jonka uskotaan tulevan kaukaa / menneisyydestä / kaukaisista sukulaisista / joka syntyy / joutuu kasvamaan / asumaan kaukana kotoaan / erillään emostaan / perheestään / jota on odotettu / toivottu kauan / joka on varreltaan pitkä / joka tulee pitkästä maasta / jostain kaukaa),

Kavu, Kapu, Kapuaja, Kapua, Kava, Kapa, Kavi, Kapi, Kapia, Kavah, Kavahtaja, Kavahtelija, Kapui, Kabu, Kabui, Kaba, Kabah, Kabahtada, Kabuma, Kay, Kaya, Xav, Xavo, Xavot, Xow, Xowlo (lapselle joka tykkää kiipeillä / kavuta kaulaan / hypähdellä / syleillä / pyrähdellä / nousta ylös / pyörähdellä / ilmestyä yhtäkkiä / joka kavahtaa / pelästyy helposti / syntyy kuun / tähtien valon heijastuessa veden pintaan / kirkkaana yönä), Kei, Keit, Keittä, Keittäjä, Keito, Keitte, Keittädä, Keitto, Keittod, Keitoz, Keitta, Keeta, Keedi, Keedu, Kieto, Kit, Kiti, Kitt, Kitte, Kitted, Kipte, Kukte, Kuktem, Kuju, Kujuk, Köved, Köve, Kue, Kues, Kee, Keeda, Keev, Kiedo, Kiebo, Kuä, Kuäm, Kua, Kuam, Kuja, Kujam, Ku, Kiehu, Kiehua, Kiehuja, Kieha, Kiehauttaja, Kehu, Kehua, Kiehuo, Kiehuda, Kehuda, Keih, Keihta, Tsi, Tsihu, Tsihua, Tsihva, Keje (lapselle josta toivotaan keittäjää / paistajaa / joka on kuumaihoinen / kuumeinen / joka syntyy ruuanlaiton aikaan / jonka kunniaksi keitetään ruoka / keitto / jonka puhe kuulostaa porinalta / pulputukselta / joka tekee pulputtavia ääniä / syntyy pulputtavan lähteen lähellä / jota verrataan kypsään marjaan), Kepe, Kepeä, Keve, Keveä, Kevy, Kevykäinen, Köykä, Köykäi, Köykäinen, Keventäjä, Kevyt, Kepi, Kepie, Kebde, Kebded, Kebje, Kebdeta, Tseb, Tsebjä, Tsebje, Keb, Kebja, Kebi, Keba, Kebam, Keva, Kieva, Gae, Gaep, Gaeppa, Gaeppad, Gep, Geppi, Geppis, Gaeppanit, Gaeppe, Kaptsi, Keves, Sibi, Sebi, Sepe, Sepi, Säpe, Sumke (lapselle joka syntyy hentona / sirona / joka jää pienikokoiseksi / kivulloiseksi / jonka kivut / itkut / huolet vähenevät iän myötä), Ker, Kerho, Kerhu, Gae, Gaer, Gaerse, Kärse, Kersa, Kersam, Kör, Körz, Körs (lapselle joka syntyy aitauksen / piirin / kehän / kodan keskelle / joka kulkee / konttaa ympyrää / jota kiedotaan / kapaloidaan / hierotaan ympyrän muotoisin liikkein / jolle valmistetaan renkaita / joka pitää renkaista / helyistä / koruista / riipuksista), Kerjä, Kerjääjä, Kerjäläinen, Kerju, Kerja, Ker, Kerr, Kerro, Gaer, Gaerje, Gaerjedit, Kuri, Kurini, Kurni, Korni, Kor (lapselle joka kerjää / anoo asioita / pyytää ruokaa / juomaa / joka keräilee mielellään asioita / jota on pyydetty jumalilta / haltijoilta / joka syntyy vanhempien / sukulaisten ollessa keruulla), Kerä, Keri, Keriä, Kerri, Kerriä, Kerie, Kera, Kerida, Kerda, Ker, Kerdä, Kerib, Tser, Tserä, Tseri, Tseriä, Kärä, Kiera, Kierro, Keä, Keäri, Keärie, Kire, Kornä, Kare, Kero, Kerä, Käro, Kar (lapselle joka menee mielellään kerälle / nukkuu kerällä / josta toivotaan kerijää / käärijää / joka leikkii kerillä / palloilla / kietoo itseään toisen ympärille / pitää siitä kun ympärilleen kietoudutaan / joka kävellee / konttaa ympyrää), Keski, Keske, Keskei, Keskeinen, Keskinäinen, Keskimmäinen, Keskeyttäjä, Keskoi, Keskittäjä, Kes, Kesko, Keskonen, Kesku, Keskus, Keskustelija, Kesk, Keskmäine, Keskustada, Tsez, Tsezze, Tsehsi, Tseh, Tsehsimäine, Tsehtsi, Keskmine, Gas, Gaska, Keska, Kus, Kusk, Kos, Kosk (lapselle joka syntyy keskimmäisenä / keskosena / joka keskeyttää / estää / häiritsee mielellään asioita / on suulas / keskustelija / keskikokoinen / joka viihtyy kahden kesken / keskenään / tapahtumien keskipisteenä / on keskivartaloltaan poikkeava), Kiela, Kielas, Kielastaja, Kielastelija, Kielä, Kielastada, Kela, Kelas, Giele, Giella, Giellas, Kieli, Kielo, Keli, Kiel, Kel, Tsel, Tseli, Tsil, Tsili, Keel, Gie, Käl, Kil, Käla, Kälam, Kölo, Kölom, Kalo, Köl, Ket, Sie, Sieja, Se, Sä, Si, Sikä, Seko, Kaste, Kästä (lapselle joka on suulas / lörpöttelijä / valehtelija / viekas / tarkkailija / kyselijä / jolla on erikoinen suu / kieli / puhetyyli / joka oppii helposti uusia sanoja / sanontoja / kieliä / puhumaan muita aikaisemmin / paremmin / jonka toivotaan puhuvan hyvin / tuovan sanaa / viestejä kuolleilta / josta toivotaan matkaajaa / uutisten tuojaa), Kiima, Kiimai, Kiimainen, Kiimo, Kimmo, Kiimoa, Kiimi, Kiimie, Kime, Kim, Kimi, Kimidä, Kimda, Kiim, Gieb, Giebme, Giebma, Gib, Gibme, Gibma, Gik, Gikka, Gikkat, Kii, Koj, Kojni, Kij, Käj, Kaj, Köj, Kej (lapselle joka on luonteeltaan halukas / touhukas / nautinnonhaluinen / puuhakas / leikkisä / peleistä pitävä / jota on haluttu / himoittu kauan / joka on syntynyt suuren halun / himon / lemmen tuloksena / jonka tulon uskotaan nostattavan lempeä / josta toivotaan soittajaa / taikojaa / ennustajaa / noitaa), Kir, Kire, Kireä, Kiri, Kiris, Kiristäjä, Kirei, Kirie, Tsi, Tsir, Tsiri, Kiristada, Gar, Garra, Gara, Garas, Gir, Girr, Girra, Girrad, Kiro (lapselle joka on luonteeltaan tuima / kireä / väkevä / kiivas / joka tykkää kuristaa / pusertaa asioita / joka kärsii tukehtumisen tunteesta / syntyy kylmällä / kuivalla / raskaalla säällä),

Kiro, Kiroi, Kiroilija, Kero, Tsir, Tsiro, Kiru, Kiruda, Gar, Garr, Garro, Xor, Kor, Kar, Koro, Korom, Xur, Xuro, Xurom, Xoro, Xorom (lapselle joka kiroilee / moittii / sättii toisia / jota pitää moittia / sättiä / jonka pelätään tuovan onnettomuutta / vievän perheestä onnea / josta toivotaan noitaa / vahvaa / luonnokasta / kirousten / epäonnen poistajaa), Kisa, Kissa, Kisai, Kisailija, Kiza, Kisada, Gis, Giss, Gissa, Kas, Kes, Käs, Kuz, Kuszö, Kuszöd (lapselle joka kisailee / painii / karkeloitsee / telmii / puuhailee / hyppii / tanssii / pelailee / huutaa / kilpailee mielellään / joka syntyy kisojen eli karkeloiden aikaan / jonka kunniaksi järjestetään kisat / joka on kova parkumaan / riitelemään / meluamaan), Kis, Tsis, Kisko, Tsisko, Kisu, Kisk, Kiskoa, Kiskoja, Kiska, Kiskaisija, Kisku, Kiskuo, Kiskoda, Kiskai, Tsiskoa, Kiskuda, Kiso, Gai, Gaik, Gaiko, Gaikot, Kos, Kes, Kosko, Kesni, Kosni, Kös, Kii, Kiis, Kiisko, Kits, Kitsko, Kitskoi, Kiskodaze (lapselle joka mielellään vetää / nyhtää / nylkee / repii / raapii / riistää / särkee / halkaisee / nipistelee / josta toivotaan tuohen vetäjää / päreiden / halkojen tekijää / joka venyttelee / oikoo jäseniään), Kit, Kitke, Kitkeä, Kitki, Kitkiä, Kitkijä, Kitkie, Kyt, Kut, Kytki, Kutki, Kutkta, Kitkta, Tsi, Tsit, Tsitke, Tsitkea, Kitku, Kitkuda, Kitka, Kitko, Kot, Kots, Kotsko, Kotska, Gas, Gask, Gaske, Gasket (lapselle joka nyhtää / kitkee / kynii / poimii / kerää / lajittelee mielellään / josta toivotaan näiden asioiden tekijää), Kok, Koke, Kokea, Koki, Kokis, Kokia, Kokija, Kokemus, Kokei, Kokeilija, Koe, Koettaja, Koetus, Kokie, Koge, Kogeda, Kokto, Kuo, Kuoha, Kuohad, Xo, Koa, Kua, Qo, Ku (lapselle joka joutuu kestämään vastoinkäymisiä / josta toivotaan verkkojen ripustajaa / kokijaa / joka pelästyy helposti / varoo asioita / pitää kokemuksista / uusista asioista / tuntemuksista / on hyvä etsimään / löytämään / havaitsemaan), Koko, Kokoi, Kokonainen, Kokoinen, Kooka, Kookas, Kokoontuja, Kokooja, Kokou, Kokous, Koos, Kovo, Kogo, Kogonaine, Kogu, Koo, Koos, Kokku, Kogu, Koguda, Koguneda, Kogi, Kogin, Kuak, Kuakne, Kue, Kuey, Kueyo, Kuo, Kuoy, Kuoyya, Kuoyyaed, Koy, Koyo, Kuy, Kuyu (lapselle josta toivotaan kokonaista / ehjää / perheen / heimon kokoajaa / koossa pitäjää / joka syntyy kokouksen / kokoontumisen aikaan / jonka kunniaksi kokoonnutaan yhteen / jonka syntymän odotetaan merkitsevän jotain suurta / tärkeää), Kolme, Kolmas, Kolma, Kolmi, Kolmio, Kolmannes, Kolm, Kou, Koum, Koume, Kouma, Koumas, Kolmaz, Kum, Kume, Kel, Kelme, Kem, Kelma, Kelmai, Kelmaz, Kolmandis, Kuo, Kuol, Kuolm, Kuolmoz, Kuolmo, Gol, Golb, Golbma, Goalmad, Kolmo, Kolmotse, Kom, Kumo, Kumot, Kwi, Kwin, Kuji, Kujim, Kui, Kuim, Koi, Koime, Koimed, Kuj, Kuji, Kujimet, Kor, Koro, Korom, Kur, Kuro, Xur, Xuro, Xurom, Xurm, Xurmi, Xurmit, Kol, Kolo, Kolom, Xut, Xuto, Xutom, Xol, Xolo, Xolom, Kul, Kulmo, Kulmot, Har, Haro, Harom, Harma, Harmadik (lapselle joka syntyy kolmantena / yhtenä kolmosista / kolmantena kolmosista / perheen kolmanneksi jäseneksi / kolmantena kuuna / vuonna / kolmannella yrittämällä / kolmen asian kohdalle / risteykseen / kolmen tähden alle), Kor, Korta, Kortta, Korttaaja, Kors, Korsta, Korssa, Goa, Goar, Goarde, Goardet, Kir, Kirta, Kur, Kurta, Korta, Koro, Koroe, Koroem, Korve, Korventaja, Korventuja, Korpe, Korpea, Korvu, Koru, Korpu, Korbe, Korbendada, Korb, Kuo, Kuor, Kuorbo, Kuorba, Kuorpa, Guo, Guor, Guorpa, Kurva, Kirva, Korvä, Her, Herva, Kura, Kurr, Kurra (lapselle joka syntyy helteellä / auringon paahteessa / kuivuuden / metsäpalon aikaan / joka pitää kuumuudesta / inhoaa kuumaa / joka tykkää haalia / tavoitella / kurkotella asioita / viittoilla aurinkoon päin / penkoa / kähveltää / kaivaa / haalia / kiskoa asioita / josta toivotaan päreen kuljettajaa / savuttajaa / uskonnollisten menojen järjestäjää / ruuan paistajaa / käristäjää / kärventäjää / nuotion sytyttäjää / tulen pitäjää / jonka ympäri kuljetaan tulen / päreen kanssa syntymän jälkeen), Kos, Koske, Koskea, Koskettaja, Koski, Koskia, Koskija, Koskie, Koskettada, Koskta, Guo, Guos, Guoska, Kosk, Kosni, Guosna, Kuo, Kuos, Kuosna (lapselle joka koskettelee mielellään / pitää kosketuksesta / jota koskee / särkee / jolle sattuu vahinkoja / jota on pistänyt eli koskenut käärme / joka pieksee / työntää / sohii / liikuttelee asioita / on kourija / kovakourainen / josta toivotaan käsin tekijää / hyvää käsistään),

Kos, Koso, Koz, Koza, Xo, Xoa, Su, Sun, Xu, Xut, Xuto, Xuton, Suno, Xul, Xulo, Xulon (lapselle jonka toivotaan tuovan runsautta / hyvinvointia / rikkautta / onnellisuutta / joka on luonteeltaan onnellinen / hymyileväinen / säteileväinen / tyytyväinen), Kuj, Kuje, Kujeilija, Kuja, Kujehtia, Kujehtija, Kujei, Kujeh, Kuju, Koju, Kojo, Koj, Kojos, Kajos, Kajo, Kej, Kejto, Kejtol, Kaj, Xo, Xoj, Kad, Kadik, Kadi, Kaji, Kojd, Kod (lapselle joka on temppuilija / ilveilijä / ilkeä / juonikas / miellyttävä / iloinen / vallaton / joka pitää leikeistä / kujeista / tempuista / omasta heijastuksesta / kuvasta / sille ilveilystä), Kul, Kulke, Kulkea, Kulki, Kulkia, Kulkija, Kulje, Kulku, Kule, Kulkie, Kulge, Kulgeda, Kuge, Kugetada, Kulka, Kulg, Kulu, Gol, Golga, Kolge, Kol, Kolge, Kolgem, Kolgo, Kil, Kila, Kilal, Kile, Kiled, Kilt, Kiltni, Koy, Koyol, Koyo, Xoy, Xoyo, Xoyot, Xuy, Xuyo, Hal, Hala, Halad, Hall, Halla, Hallad, Xul, Xula, Qur, Qura, Kal, Xal (lapselle joka liikkuu / kuljeksii / kompuroi / juoksentelee / syntyy virran / putouksen lähellä / sateen / tihkun aikaan / myötävirtaan kuljettaessa / jonka kunniaksi laitetaan lahjoja veteen / myötävirtaan / jonka nenä vuotaa usein / jonka toivotaan kuljettavan eli edistävän asioita), Kul, Kulu, Kulua, Kuluja, Kuluttaja, Kuluo, Kuluda, Kulutada, Kullo, Kulto, Gol, Goll, Golla, Gollat, Gollo, Gola, Golatit, Xol, Xolt, Kol, Kolt, Kola, Koa, Xot, Xota, Hull, Hulla, Hullat (lapselle joka on kova kuluttamaan ruokaa / vaatteita / aikaa / joka on luonteeltaan apea / surullinen / poloinen / joka syntyy kuluvan / vähenevän kuun / päivän aikaan / joka vuodattaa kyyneliä / verta), Kum, Kuma, Kumara, Kumartaja, Kumartelija, Kym, Kymä, Kumma, Kumar, Kumartaze, Kumardada, Kume, Kumea, Kumi, Kumie, Kumer, Gob, Gobma, Gobmaras, Gobme, Gobmer, Kom, Koma, Komam, Komal, Kumal, Hom, Homo, Homoru (lapselle joka kumartelee mielellään / kulkee kumarassa / jonka syntymän kunniaksi kumarrellaan / uhrataan / joka omaa vinon / käyrän nenän / kasvot / jolle valmistetaan kovera lusikka / joka pitää käyristä esineistä / joka syntyy kiemuraisen / käyrän puun alla), Kum, Kumo, Kumos, Kumoa, Kumoaja, Kumou, Kumous, Kumm, Kummu, Kumoh, Kuma, Kumad, Kumai, Kumaiduda, Kummo, Kummutada, Kummi, Kummida, Kumli, Kumliz, Kumto, Gom, Gomo, Gob, Gobmo, Gobmot, Gome, Koma, Komaf, Kom, Komo, Komok, Kumok, Kem, Kemi, Kemin, Kim, Kima, Kimani, Kime, Kimes, Kimi, Kimis, Kimin, Kimni, Kam, Kamo, Xam, Xamo, Xamoj, Komoy, Xom, Xomi, Komta, Komtay, Xomta, Xamta, Xum, Hom, Homlo, Homlok, Xaw, Xawa, Xawda, Kad, Kada, Kaad, Kaada, Kaar, Kaara, Kama, Kamagu, Qamt, Qam, Qami (lapselle joka syntyy kumollaan olevan reen / veneen / kaatuneen puun suojaan / ulos / joka tykkää kumota / kaataa / käännellä asioita / joka kaatuilee usein / viihtyy / syntyy vatsallaan / etukumarassa / ylösalaisin / kasvot alaspäin / jolla on erikoinen / poikkeava otsa / silmäkulmat), Kun, Kunn, Kunne, Kunti, Kuntia, Kunno, Kunnoh, Kundo, Kunde, God, Godd, Godde, Goddet, Kunda, Kundam, Kan, Kant, Xon, Xont, Kon, Kont, Xan, Xanje, Kada (lapselle joka syntyy painanteessa / laaksossa / joka tykkää raapia / penkoa / noukkia / pyydystää asioita / joka saa helposti mustelmia / heltymiä / josta toivotaan kalan / riistan pyytäjää), Kup, Kupla, Kuu, Kuula, Kuulo, Kuplu, Kuplus, Kuplaaja, Kupli, Kuplia, Kuplija, Kuplah, Kuplahtaja, Kuplahtelija, Kuule, Kuuli, Kuulia, Kuplo, Kuploa, Kuplus, Kub, Kubl, Kublu, Kubla, Kublada, Kube, Kubel, Kubli, Kupe, Kuple, Gob, Goblu, Gobluo, Gab, Gabla, Kob, Koble, Kobla, Koblad, Kow, Kuw, Kowo, Kuwo, Kuwol, Kew, Kewl, Kiw, Xiw, Kiwlo, Xiwl, Komlo, Xom, Xomo, Xomol, Xomla, Hol, Holy, Holya, Holyag, Hup, Hul, Hupo, Huly (lapselle jolle tulee helposti rakkoja / kuhmuja / joka syntyy lähteen / hetteikön lähellä / joka pitää kuplista / kuplien puhaltamisesta / joka haluaa kellua / lipua veden pinnassa / joka värisee usein), Kur, Kuro, Kuroa, Kuroja, Kure, Kureh, Kurehtuja, Kura, Kureentuja, Kurro, Kurroa, Kuruo, Kuru, Gor, Gorr, Gorra, Ker, Kerni, Hur, Hura, Kurra, Hure, Kura, Kerlä (lapselle josta toivotaan hyvää ompelijaa / parsijaa / laskostajaa / joka pitää käsitöistä / kankaista / jonka hiuksia laitetaan usein / joka pitää hiusten laittamisesta / joka kastelee / kutistuttaa vaatteitaan),

Kut, Kuto, Kutoa, Kutoja, Kude, Kudi, Kutto, Kuttoa, Kue, Kutu, Kutuo, Kuve, Kudo, Kudoda, Kudeg, Kudegi, Kudu, Kududa, Kuddo, Kudgo, Kui, Kuigo, Kuigoz, God, Godd, Godde, Goddet, Goda, Godad, Koda, Kodam, Kot, Kotx, Koe, Koem, Kuem, Kuini, Kin, Kini, Kij, Kijni (lapselle joka kutoo / punoo / ompelee mielellään / josta toivotaan näiden asioiden tekijää), Kuu, Kuulla, Kuulo, Kuulu, Kuului, Kuuluisa, Kuuli, Kuulia, Kuuliainen, Kuulua, Kuuluja, Kuuluttaja, Kuulus, Kuulustelija, Kulla, Kulu, Kulua, Kuluja, Kului, Kulus, Kuuluo, Kulda, Kulo, Kuluz, Kuluda, Kuda, Kuul, Kuulda, Kuula, Kuulutada, Gul, Gull, Gulla, Gullat, Gullo, Gullu, Gullut, Kule, Kul, Kulem, Kulom, Kula, Kulä, Kol, Kola, Kolam, Kil, Kili, Kilini, Kilni, Kiv, Kivni, Kal, Xul, Xut, Xoa, Xol, Hall, Kuuntelija, Kunne, Kunde, Kundo, Kanta, Kontl, Xunt, Xont, Kuny, Kunyol, Kunto, Hadla (lapselle joka on / josta toivotaan hyvää kuuntelijaa / tunnustelijaa / tuntijaa / tottelevaista / kovaäänistä / kuuluisaa / julistajaa / tiedottajaa / viestinviejää / tuojaa / ymmärtäjää),  Kys, Kysy, Kysyä, Kysyjä, Kyse, Kyselijä, Kysä, Kysäi, Kysäisijä, Kysymys, Kyssy, Kyssä, Kysyö, Kuz, Kuzu, Kuzuda, Tsus, Tsusu, Tsusua, Kusi, Kusida, Kiz, Kizz, Kizzo, Kuz, Kuzz, Kuzzo, Gac, Gacc, Gacca, Gaccat, Kev, Kevste, Kizo, Kizof (lapselle joka kyselee / anelee / tiedustelee / jonka kyselyikä ei tunnu loppuvan / joka on kova kerjäämään / pyytämään asioita / luonteeltaan utelias / tiedonhaluinen / jonka syntymään liittyy jotain arvoituksellista / epävarmaa / kyseenalaista), Kyt, Kyte, Kyteä, Kytö, Kytöä, Kydös, Kydö, Kyttä, Kyttääjä, Kyttö, Kyti, Kytie, Kudo, Kudoda, Tsut, Tsuttä, Tsutu, Kud, Kude, Kudeda, Kut, Kutta, Kuti, Kutu, Kutus, Kit, Kiti, Kitt, Kitto, Kutto, Kytta, Kus, Käs, Kos, Köt, Köts, Kots (lapselle joka kasvaa kytien eli hiljakseen / josta toivotaan tulen vaalijaa / joka pitää tulesta / viihtyy tulen  / lämmön lähellä / joka syntyy tulen kytiessä / aamuyöllä), Kyy, Kyynel, Kyyne, Kyynelehtijä, Kyn, Kyne, Kynel, Kyynä, Kyynäl, Kun, Kuna, Kunal, Kynde, Kunde, Kyndä, Tsu, Tsun, Tsune, Tsy, Tsyn, Tsyne, Tsunel, Kin, Kindo, Kindol, Kundi, Kind, Kindlo, Kund, Kundlo, Kundloz, Gan, Ganja, Ganjal, Kil, Kili, Kön, Könny, Haj, Haje, Hajel, Haja, Hajal, Kod, Kodi, Koi, Koiri, Kel, Keli, Koi, Kejel, Kej, Keje, Kaj, Kajol, Kajo, Kaji, Kajil (lapselle joka kyynelehtii / itkee paljon / jolla on vetiset silmät / joka syntyy surun / ilon / kyynelten keskelle / jonka pelätään / toivotaan aiheuttavan kyyneliä), Kyy, Kyyn, Kyyny, Kyynö, Kyynä, Kyynäh, Kyynähtäjä, Kyynähtelijä, Kon, Kona, Konam, Kom, Kome, Komem, Kum, Kume, Kumem, Kin, Kini, Kinini, Kun, Kunn, Kunni, Konk, Konka, Konkat, Xon, Hun, Huny, Haj, Haje, Hajem, Kaj, Kaje, Kajes, Qon, Qoni, Qonij, Qonijqo, Kaj (lapselle joka nukkuu / syntyy silmät puoliraollaan / ummessa / tihrusilmäisenä / huononäköisenä / joka siristelee / ummistelee / räpyttelee / iskee silmiään usein / uinahtelee / torkahtelee helposti / omaa hyvät unenlahjat), Kär, Kärsi, Kärsiä, Kärsijä, Kärsimätön, Kärsivällinen, Kärsie, Kärsy, Kärzi, Kärzida, Tsär, Tsärsi, Tsärsiä, Gie, Gier, Gierda, Kir, Kirde, Kirdem, Kirdo, Kirdom, Ker, Kerdä, Kerta (lapselle joka sietää hyvin / huonosti kipua / puutetta / näläntunnetta / jota pitää tyynnytellä / ruokkia usein / joka on ruokkimiseen / hoitoon tyytyväinen / tyytymätön / luonteeltaan malttamaton / kärsimätön), Käs, Käsi, Käsittäjä, Käsitys, Käsite, Käsittelijä, Tsäz, Tsäzi, Käsitada, Gie, Giet, Gietta, Kie, Kieh, Kiehta, Kiehtadit, Keh, Kehta, Kieta, Kietatallat, Kät, Kätte, Kättelijä, Käto, Kätol, Kätt, Kat, Kato, Katoa (lapselle joka tuntuu ymmärtävän / hahmottavan hyvin asioita / joka tavoittelee / hypistelee / sormeilee asioita / pitää kättelystä / syleilystä / käsien koskettamisesta / josta toivotaan kätevää / käsiksi käyjää / kiinni pitäjää / käsistään vahvaa), Käs, Käsk, Käske, Käsketty, Käskeä, Käsky, Käskyläinen, Käski, Käskiä, Käskijä, Käskie, Käskedä, Käskta, Kästta, Käsko, Tsä, Tsäh, Tsähsi, Tsähsiä, Tsähsu, Kästa, Käsu, Käsuline, Gae, Gaes, Gaesko, Keä, Keäs, Keäsku, Kos, Kosi, Kosini, Kosni, Koson, Kes, Kesji, Kosji, Kus, Kuste (lapselle josta toivotaan käskijää / ennustajaa / henkien kutsujaa / viestinviejää / tuojaa / joka tottelee hyvin / huonosti pyyntöjä / neuvoja / joka syntyy käskyn eli toivomuksen / lupauksen kautta / mukaisesti / on luonteeltaan tahdokas / sallivainen / määräilevä), Köy, Köysi, Köyt, Köyttä, Köyttäjä, Köytetty, Köys, Key, Keysi, Keu, Keutte, Tseu, Tseuttä, Köi, Köis, Koi, Koie, Köita, Kie, Kieu, Kieuz, Kiedo, Kiedu, Kiev, Kievda, Keute, Gie, Giew, Giewda, Kol, Kal, Kel, Käl, Kälo, Köl, Kölo, Kal, Kalo, Kaloj, Kali, Kaliy, Ket, Keto, Kea (lapselle joka on hyvä solmujen / narujen kanssa / joka pitää köysistä / langoista / nuorista / josta toivotaan punojaa / köyttäjää / sitojaa / nuotan vetäjää / köyden tekijää), Kää, Kään, Kääntä, Kääntäjä, Käänne, Käänte, Kääntelijä, Käännös, Käännö, Käänty, Kääntyä, Kääntyjä, Kääntyilijä, Kääntymys, Käänny, Käännynnäinen, Käännyttäjä, Käntä, Känty, Käntyä, Keä, Keän, Keänte, Keänteä, Keännö, Keännös, Keänty, Kiä, Kiät, Kiätä, Kiättä, Kie, Kiet, Kietta, Kiändy, Kien, Kiendu, Kienduda, Kät, Käta, Kätä, Tsä, Tsän, Tsäntä, Kän, Käntä, Tsänty, Tsäntyä, Kääna, Käända, Käändi, Käändida, Käänd, Käänu, Kääni, Kääne, Ken, Kenn, Känn, Gae, Gaen, Gaende, Gaendet, Gen, Gendu, Gendut, Kendi, Kendid, Kod, Kodzi, Kodzini, Koz, Kozi, Kozini, Kez, Kezni (lapselle joka tykkää kääntyillä / pyöriä / käännellä / kiertää / kääriä / kaataa asioita / jonka mieli muuttuu eli kääntyy helposti / joka syntyy sään / tuulen kääntyessä / joka haluaa käännellä / väännellä omia / toisten sanoja / tekoja / kääntää maata / kiviä / poiketa polulta / kääntyä takaisin / muuttaa suuntaa / jonka tulo / elämä muuttaa suuntaa),

Lep, Lepp, Leppe, Leppeä, Leppo, Leppoi, Leppoisa, Leppy, Leppyä, Leppyjä, Leppynyt, Lepy, Lepyttäjä, Leppi, Leppie, Leppida, Lie, Lieppo, Läp, Lop, Läpä, Lopkä, Lew, Lewo, Lewot, Tep, Tepo, Teppo, Lepo, Läh, Lähpo, Lähpokis (lapselle josta toivotaan ystävällistä / kilttiä / hyväntuulista / nopeasti leppyvää / viihtyvää / tyytyväistä / rauhallista / helposti suostuteltavaa / suostuttelijaa / sovittelijaa), Liik, Liikku, Liikkua, Liikkuja, Liika, Liikah, Liikahtelija, Liikahtaja, Liike, Liikehtijä, Liiku, Liikuttaja, Liikuttuja, Liikutus, Likku, Likkua, Lika, Liikkuo, Likkuda, Liku, Likuttada, Liigu, Liiga, Liigatada, Likko, Likka, Likkat, Luk, Läk, Lak, Läkö, Tok, Lax, Laxa, Lay, Laya (lapselle joka liikkuu / hyppii / syöksähtelee / huojuu paljon / on luonteeltaan vilkas / levoton / joka vaihtaa usein paikkaa / pitää muuttamisesta / kulkemisesta / kärsii nyrjähdyksistä / sijoiltaan menoista / pitää liikkeestä / tuudittamisesta / keinumisesta / joka hämmentää / sekoittaa mielellään asioita), Lon, Longo, Lonko, Lonkoa, Lonkoja, Longa, Lonku, Longoi, Lonkku, Lonkkua, Lonkkuja, Longu, Longutada, Longus, Lonki, Log, Logg, Loggo, Logge, Luv, Luvo, Lun, Lungi, Lungo, Lan, Lanma, Lanki, Lanko (lapselle joka raottelee / aukoo mielellään ovia / irrottelee / vääntelee / heiluttelee / halkoo asioita / liikkuu pää riipuksissa / kallellaan), Lon, Lonso, Lonsa, Lonsi, Lonse, Lonsea, Lonsu, Lonsua, Loa, Loaz, Loazz, Loazzo, Loazze, Loazza, Lantso, Lan, Lanso, Lonso, Lun, Lunto, Lag, Lagy, Langy, Lontto, Lonto, Lonne, Lonni, Lonnikko, Lont, Londi, Lontsi, Lond, Londsa, Londi, Londa, Londä (lapselle joka irrottaa / heiluttaa / riiputtaa mielellään asioita / käsiä / jalkoja / joka tykkää lorvia / lompsia / kävellä omia polkujaan / joka rauhoittuu nopeasti / on luonteeltaan rauhallinen / veltto), Luk, Luke, Lukea, Luki, Lukia, Lukija, Lue, Luettelija, Lukematon, Lukio, Luennoija, Lukki, Lukkia, Lukie, Luv, Lug, Luve, Luge, Lugeda, Lugo, Lugoittelda, Lukta, Luggo, Lok, Lokk, Lokka, Lokkat, Lov, Lovo, Luvo, Luvom, Lid, Lidd, Liddzi, Liddi, Low, Lowi, Lon, Lono, Ol, Olva, Olvas, Lova (lapselle jolla on erikoinen / miellyttävä / rauhoittava ääni / josta toivotaan loitsujen / tarinoiden lukijaa / lausujaa / kertojaa / hyvää laskijaa / jonka toivotaan lisäävän perheen / suvun lukua eli määrää), Luo, Luod, Luoda, Luoja, Luonti, Luonta, Luonno, Luonnos, Lov, Lovv, Lovva, Luu, Luuv, Luuva, Lod, Loda, Lodas, Luv, Luvv, Luvva, Lova, Luua, Luodo, Lok, Lokno, Lak, Lakni, Loknoni, Luov, Luovv, Luovva, Luovvat, Lij, Lije, Lijem, Lijo, Lijom, Lon, Longa, Lona, Lona, Lonam (lapselle josta toivotaan asioiden luojaa / tekijää / aikaan saajaa / uudelleen järjestelijää / uuden aloittajaa / joka on luonteeltaan heittäytyvä / toimelias / rohkea / ennakkoluuloton / uusista asioista pitävä / joka syntyy ennen aikojaan / joka kohotetaan syntymän jälkeen ilmaan luojaa eli päivää kohti), Lyk, Lykä, Lykkä, Lykkääjä, Lykki, Lykkiä, Lykkijä, Lyke, Lykkäys, Lykkie, Lykkävys, Luk, Lukki, Lukkidä, Lukta, Lyktä, Lytsä, Lytsiä, Lytsijä, Lik, Likk, Likko, Luk, Lukk, Lukko, Likto, Lykto, Läk, Läkö, Lok, Loke, Luke, Luko, Lök, Loy, Loye, Lek, Leka, Lekani, Luka (lapselle joka tykkää työnnellä / sysäillä / lykätä / heitellä / viskoa / pujottaa / pinota / pukata asioita), Lyö, Lyödä, Lyöjä, Lyöty, Lyöttä, Lyönti, Lyömä, Lyötty, Löv, Lövvä, Lök, Lökki, Lyy, Lyyvä, Lyötte, Lyötteä, Löd, Löda, Lön, Lönd, Lyvvä, Luu, Luua, Löö, Lööm, Lööma, Löök, Löögi, Luö, Luöb, Lue, Luem, Luj, Luje, Lujem, Lij, Lijni, Läw, Läj, Laj (lapselle joka hankaa / hiertää itseään johonkin / joka tykkää paiskautua / heittäytyä maahan / jotakin vasten / heitellä / hakata / lyödä asioita / jolla on arat / heltyvät hampaat), Läh, Lähi, Lähe, Läs, Läsnä, Lässä, Lästä, Lähes, Lähestyjä, Lähentäjä, Lähentyjä, Lähei, Läheinen, Lähimmäinen, Läheline, Lähembaine, Läheneda, Lei, Leiz, Leizgo, Lez, Lezgo, Leizgi, Leizgili, Lis, Lisne, Lisä, Lisa, Liisa, Lisko, Liske, Liso, Lise (lapselle joka pitää läheisyydestä / lähellä olosta / joka pyrkii viereen / kainaloon / lähelle / josta toivotaan läheisintä ihmistä / perheen / suvun lähentäjää), Läh, Lähte, Lähteä, Lähti, Lähtiä, Lähtijä, Lähdi, Läksi, Lähtö, Lähde, Lähe, Lähettäjä, Lähetti, Lähi, Lähtä, Lähtta, Lätä, Lädo, Lie, Lieh, Liehta, Liv, Livte, Lis, Loz, Listo, Lozto, Läk, Lek, Lik, Lok, Lak, Läktä, Lekta, Likti, Lokni, Lakni, Vok, Vokni, Luy, Luyo, Luyot, Tiw, Tiwo, Tiwot (lapselle joka on rauhaton / menevä / poistuja / lähtijä / joka erottuu / irtaantuu mielellään joukosta / haluaa olla itsenäinen / tulla joksikin / joka syntyy kaivon / lähteen lähellä / auringonnousun aikaan), Läm, Lämm, Lämmi, Lämmin, Lämpi, Lämpy, Lämmiä, Lämpö, Lämpöi, Lämpöinen, Lämme, Lämmittäjä, Lämmä, Lämmeä, Lämpöine, Läm, Lämbi, Lämbittädä, Lämbu, Lämb, Lem, Lämo, Läma, Lämmö, Lembe, Lämbä, Lembi, Lembine (lapselle joka on lämpöinen / lämminverinen / joka pitää lämmöstä / kesästä / joka syntyy tulen / lämmön lähelle / helteellä / keskellä päivää / kuumuuteen / joka kestää hyvin / huonosti kuumuutta / tukehtuu / hengästyy / pyörtyilee helposti / josta toivotaan lämmittäjää / kesän / lämmön / lämpimien tunteiden tuojaa),

Mah, Mahta, Mahtava, Mahtai, Mahtailija, Mahdo, Mahdollinen, Mahdoton, Mahtu, Mahtua, Mahtuja, Mahto, Mahtoa, Maho, Mahotoin, Maht, Mahtta, Mahtte, Mahu, Mahutu, Mat, Mas, Matte, Masto, Mastom, Maste, Mos, Moste, Mahtuo, Mahtuda, Mod, Modo, Matu, Matta, Mattad (lapselle josta toivotaan taitavaa / osaavaa / kykenevää / lumoavaa / suunnatonta / suurta / vaatteisiin mahtuvaa / joka on kova liioittelemaan / mahtipontinen / vaikea / mahdoton / omapäinen / vahvaluonteinen / itsevarma), Mas, Mase, Masea, Masentuja, Masentunut, Masi, Masis, Masa, Mud, Mudz, Mudzni, Mid, Midz, Midzni, Man, Mon, Mans, Mons, Monse, Mun, Munse, Mant, Mos, Mas (lapselle joka on taipuvainen surumielisyyteen / hiljaisuuteen / väsymykseen / joka on voimaton / heikko / uupuu helposti / joutuu usein pulaan / ei halua tehdä omia päätöksiä / jota on helppo / vaikea taltuttaa), Men, Mennä, Meni, Meniä, Menijä, Mene, Meneh, Menehtyjä, Män, Männä, Menes, Menestyjä, Meno, Mäne, Mändä, Min, Mine, Minde, Mines, Minestada, Man, Manna, Mie, Miem, Mij, Mije, Mijem, Mini, Minini, Mun, Munni, Munnis, Meg, Megy, Menni, Mende, Mente, Menda, Mänte, Mon (lapselle joka pyörtyilee / taintuu / nukahtelee usein / on luonteeltaan meneväinen / lähtijä / tulija / josta toivotaan reen ajajaa / matkustelijaa / kulkijaa), Mie, Mieli, Miele, Mielei, Mieleinen, Mieletön, Mielevä, Mielis, Mielistyjä, Mielty, Mieltyjä, Mel, Meli, Miel, Meel, Meele, Miella, Mäl, Mil, Miv (lapselle jolle toivotaan hyvää mieltä / muistia / tahtoa / mielipiteitä / jolla on toisista poikkeava ymmärrys / ajattelutapa / luonto / joka tuntuu ajattelevan / pohtivan / ymmärtävän asioita / jonka mieliala / mielipiteet vaihtelevat usein / jonka aistit ovat hyvät), Mui, Muik, Muike, Muikea, Muiki, Muikia, Muikiainen, Muikku, Muie, Muikis, Muikistelija, Muj, Muja, Mujakka, Muikie, Muijo, Muige, Muigo, Muiga, Muigu, Muigutada, Muia, Mujga, Moj, Mojge, Muo, Muoi, Muoige, Mujo, Mujoa, Mujada, Muju, Mujuda, Moju, Moi, Moij, Moijjo, Mojo, Mojoa, Muje, Moa, Moam, Mua, Muam, Maj, Maja, Mad, Madi, Mojd, Mod, Mojt, Mojdni, Modni, Mujwo, Muta (lapselle joka irvistelee / muikistelee / myhäilee / maistelee / haistelee / silittelee / lörpöttelee / mutisee / näyttää myrtynyneeltä / maistelee / liikuttelee huuliaan / joka syntyy helteellä / ei pidä helteestä / jota voidellaan / pyyhitään / silitellään usein / joka pitää koskettelusta / hemmottelusta / joka kertoo / jolle kerrotaan satuja / arvoituksia / lauluja / josta toivotaan kertojaa / ennustajaa / laulajaa / asioiden selittäjää / osoittajaa), Mur, Muru, Mure, Murunen, Murentaja, Murentelija, Murus, Murustaja, Murustelija, Murendada, Mor, Mori, Moro, Mari, Mar, Marda, Mardo, More, Morei, Maru, Marua, Morru, Morna, Mura, Boru (lapselle joka tapaa murustella / murentaa / paloitella / rikkoa / murskata / purra asioita / joka pitää muruista / muruista tehdystä ruuasta / jolle täytyy murentaa ruokaa tavallista pidempään / joka kuluttaa / särkee paljon asioita / leluja / vaatteita), Myö, Myötä, Myöntä, Myöntäjä, Myöntelijä, Myöstä, Myöte, Myöten, Myötäi, Myötäinen, Myödä, Möt, Möte, Mötä, Mötäin, Myötäine, Möd, Möde, Mödhe, Mödhä, Me, Mu, Möda, Mödaine, Möta, Mööd, Mööda, Muo, Muodo, Man, Manne, Mane, Manna, Mej, Mejle, Mel, Mek, Melä, Meke, Meki, Mon, Mön, Mongo, Möngo, Monge, Mis, Mist, Mi, Mänt, Mänto, Mänti, Meg, Mög, Möge, Mögö, Mögu (lapselle joka syntyy jonkun luvalla / myöntymyksen / myönnytyksen kautta / myötäisten olosuhteiden / tuulien / tunteiden aikaan / josta toivotaan onnekasta / menestyksekästä / joka syntyy merkittävän asian aikana / jälkeen / myöteessä / takaperin), Nar, Nark, Narki, Narkis, Narkistaja, Narg, Nerg, Narge, Narget, Nerge, Nergem, Nöy, Nöyo (lapselle joka syleilee mielellään / joka tykkää polkea jalkojaan / jaloillaan / painella / puristella asioita), Nie, Niel, Niellä, Nieli, Nieliä, Nielijä, Niela, Nielai, Nielaisija, Niele, Nieles, Nieleskelijä, Nel, Nelo, Nellä, Nelu, Nellu, Neela, Neelda, Neel, Neelu, Neeld, Nielo, Nji, Njie, Njiel, Njiella, Nil, Nile, Nilo, Niilo, Nelä, Nela, Nili, Nilini, Nilni, Nul, Nuli, Nulini, Nilni, Nila, Nilalni, Näl, Nöl, Nält, Nölt, Nal, Nalt, Net, Nye, Nyel, Nala, Nod, Noddo, Nalta (lapselle joka nieleskelee paljon / vähän / erilailla / jolla on erilainen suu / nielu / kita / joka syntyy kurimuksen / nielun lähellä), Nim, Nimi, Nimittäjä, Nimeä, Nimeäjä, Nimittelijä, Nime, Nimetada, Nimetön, Nimto, Naw, Nam, Nawde, Nama, Lem, Lemde, Lemdo, Lum, Lumde, Näm, Nämt, Nem, Nemto, Nemo, Nimti, Nimte (lapselle joka nimittelee / haukkuu / matkii / määräilee muita / joka pitää nimistä / toistelee / keksii nimiä / jolle ei haluta antaa muuta nimeä / joka on kova ajattelemaan / uskomaan / epäilemään),

Nul, Nuli, Nulikka, Nulia, Nulis, Nulistuja, Nula, Nulava, Nal, Nalo, Nol, Nolo, Nel, Nil, Nila, Noli, Nali, Nat, Nato, Noa, Noai, Nalu, Nale (lapselle joka syntyy / kasvaa paljaspäisenä / pienikokoisena / joka syljeskelee paljon / sylkee ruokaansa / liukastelee / tykkää luistella / laskea mäkeä / sujahdella / pujahdella / luikkia pakoon / josta toivotaan puun kuorijaa / kalojen perkaajaa), Nuo, Nuol, Nuolla, Nuoli, Nuolija, Nuolia, Nuole, Nuoles, Nuoleskelija, Nuolai, Nuolaisija, Nuoleksija, Nol, Nolla, Nuolda, Nuolta, Nole, Nolo, Nolda, Nola, Nooli, Nuolo, Nuolu, Njo, Njoa, Njoal, Njoallo, Nul, Nule, Nuli, Nulini, Nulni, Nuv, Nuvni, Nal, Nala, Nalo, Nat, Nya, Nyal, Nan, Nant, Nantsa, Non, Nonto, Nu (lapselle joka nuolee / nuoleskelee mielellään / joka pitää siitä kun nuollaan / joka nuolee / lipoo huuliaan / sormiaan), Nyh, Nyhtä, Nyhtäjä, Nyhi, Nyhtäisijä, Nyhtö, Nyhti, Nyhtie, Nyhteä, Nyhte, Nyhä, Nyht, Nyhttä, Nev, Nef, Nevta, Nefto, Nek, Nok, Nektä, Nokta, Nyk, Nyke (lapselle joka tapaa repiä / kiskoa / nyppiä / nyhtää asioita / pelehtiä / telmiä / jyrsiä / kaluta ruokaa / esineitä), Nyk, Nyki, Nykiä, Nykijä, Nykki, Nykkiä, Nykä, Nykänen, Nykie, Nyv, Nyvä, Nug, Nugi, Nugida, Nuw, Naw, Nay, Nayo, Nayos, Nuy (lapselle joka nyppii / nykii / tönii / kiskoo / tökkii / sysii asioita / josta toivotaan kynijää / kalojen perkaajaa), Näh, Nähdä, Näe, Näet, Näes, Nää, Nääs, Näen, Näki, Näkijä, Näkiä, Näke, Näkevä, Näkeväinen, Näkemä, Nähtä, Nähtävä, Näky, Näkyä, Näy, Näyttä, Näyttäjä, Näyttävä, Nähhä, Nähä, Näkeväine, Näg, Näge, Nähta, Nägi, Nägija, Nädo, Näb, Nej, Neji, Nie, Nieg, Niega, Neje, Näj, Näjo, Naa, Naan, Naani, Niy, Niyl, Nil, Ney, Neyl, Ni, Niw, Nez (lapselle jonka syntymä nähdään etukäteen / josta on nähty / uneksittu / ennustettu jotain / josta toivotaan näkijää / kokijaa / katsojaa / unien tulkitsijaa / ennustajaa / jolle toivotaan hyvää näköä / havaintokykyä / sietokykyä / aisteja / joka syntyy eli tulee näkyviin poikkeavasti / valon häämöttäessä / aamulla / aamuyöllä), Näl, Nälvä, Nälvi, Nälviä, Nälvijä, Nälve, Nälme, Nälmo, Nälmotada, Nälva, Nälba, Nja, Njal, Njalbme, Jol, Jolmo, Jolme, Nil, Nel, Nilo, Nelo, Nälo, Nät, Näto, Nye, Nyel, Nyelv (lapselle joka näykkii / puree / lipoo asioita / joka tykkää pureskella / mutustella / näykkiä ruokaansa / on ruokahaluton / nirso), Odo, Odottaja, Odotettu, Vuo, Vuot, Vuotta, Vuottaja, Odottelija, Ote, Vuotto, Vuottoa, Vuote, Vuoto, Vuotos, Vuottada, Vuotte, Vot, Votta, Vottatada, Ood, Oot, Ooda, Ootu, Ootus, Vod, Vuod, Vodlo, Vuodlo, Od, Ut, Odso, Utso, Wot, Wut, Wotse, Wutse, At, Aat, Atti, Aatsa (lapselle joka on luonteeltaan malttavainen / odottelija / toivoja / haaveilija / jota täytyy odottaa usein / jota on odotettu / toivottu pitkään / jota täytyy vahtia / pitää silmällä), Oik, Oike, Oikea, Oikei, Oikeus, Oie, Oiko, Oikoa, Oikoja, Oika, Oikai, Oikaisija, Oiti, Oje, Ojentelija, Ojentaja, Oiki, Oikia, Oikehus, Oikie, Oikevus, Oij, Oig, Oije, Oige, Oikeg, Oigei, Eik, Eike, Eikea, Eiku, Eikuz, Oigu, Oigus, Oigeneda, Oiguda, Eig, Eigi, Eigo, Eiko, Eikoz, Vuo, Vuoi, Vuoiga, Vuoigad, Vid, Vide, Vidä, Vit, Vite, Wie, Wij, Wiem, Wija, Wijas (lapselle josta toivotaan asioiden / vääryyksien oikaisijaa / suoristajaa / puolustajaa / oikeudentuojaa / luonteeltaan rehellistä / suoraa / joka tykkää ojennella / oikoa jäseniään / oikaista polulta / joka syntyy erikoisesti / poikettaessa tutulta reiltiltä), Oiv, Oiva, Oivallinen, Oivaltaja, Hoi, Hoiv, Hoiva, Hoivaltaja, Oivalline, Oive, Oai, Oaiv, Oaive, Oaivalas, Oaiva, Ujf, Ujfte, Wuj, Näe, Näewa, Ewa, Nai, Naiw, Naiwu, Naiwuo, Aj, Ajba, Ajbaj, Aiba, Aibada (lapselle joka on / josta toivotaan kelpoa / huomaavaista / ymmärtäjää / ajattelijaa / mainioita / järkevää / lahjakasta / neuvojaa / asioiden aloittajaa / joka syntyy ensimmäisenä / vaaran / tunturin laella / jonka syntymämenot suoritetaan vaaran / tunturin laella / josta toivotaan päämiestä / päällikköä), Oll, Olla, Ole, Olei, Oleilija, Oli, Olli, Olija, Oles, Oleskelija, Oleellinen, Olennainen, Olemus, Olio, Olle, Olettaja, Olja, Olo, Olomatoin, Olda, Uda, Oleh, Olehtada, Ella, Vol, Volda, Old, Ule, Ulema, Ola, Ula, Ulam, Vil, Vili, Vilini, Vel, Velni, Al, Ol, Wal, Ut, Vol, Val, Valo, Vag, Vagy, Van, Vole (lapselle jonka toivotaan lisäävän omaisuutta / vievän köyhyyden / jonka pelätään elävän vähän aikaa / viivähtävän / jonka toivotaan elävän kauan / tulevan pitkäikäiseksi / joksikin tärkeäksi), Oma, Omi, Omia, Omija, Omaksuja, Ominainen, Omai, Omainen, Omis, Omistaja, Omituinen, Omaisus, Ema, Uma, Omandada, Um, Om, Oa, Oab, Oabme, Obmu, Oam, Oame, Umo, Umoj (lapselle jota pidetään omana / vaaditaan omaksi / joka kuuluu omiin eli omaisiin / jonka toivotaan hankkivan / saavuttavan tärkeitä asioita / lisäävän omaisuutta / josta toivotaan hyvää eli omanlaista / omansuvun tavat omaavaa / mukavaa / oikeanlaista / miellyttävää / joukkoon / perheeseen sopivaa),

One, Onhe, Onea, Onhea, Onho, Onehka, Onehko, Oneh, Oad, Oadne, Oa, Oan, Oane, Oanekas, On, Unx, Wun, Wunk, Ona, Onam, Unm (lapselle joka on heikko / saamaton / outo / surkea / raihnas / surullinen / lyhyt), Onk, Ong, Onka, Onga, Onge, Ongertaja, Onku, Ongu, Ung, Unga, Ungas, Unk, Vuo, Vuog, Vuogg, Vuoggo, Ogg, Ogge, Oa, Oag, Oaggi, Wan, Won, Wanka, Wonxo, Wonko, Wonxa, Wonk, Wonx, Onk, Wank, Bag, Baggo, Ban, Banka, Qoq, Qoqqa, On, Ons, Onsi, Onta, Onteva, Ontelo, Ontto, Ontta, Onttu, Onni, Onnis, Onnistaja, Ond, Ondz, Onde, Ondu, Ondus, Esi, Oos, Oon, Oone, Oonsu, Oone, Oones, Oonestada, En, Oonsa, Vuo, Vuow, Vuowda, Un, Und, Undo, Unda, Ud, Udur, Ontor, Oa, Oan, Oante, Ont, Unt, Unto, Untor, Odu, Om, Omte, Onot, Onte (lapselle josta toivotaan kovertajaa / kaivajaa / rakentajaa / joka tapaa kurotella / tavoitella asioita / joka syntyy onkalon / kuopan / luolan / syvänteen / puun kolon / pesäkolon lähellä / jonka arvellaan saapuvan kodan katon / savuaukon / kolon / kohdun kautta / jolla on erikoinen vatsa), Op, Opp, Oppi, Oppia, Oppija, Oppe, Oppea, Ope, Oppenen, Opettelija, Opettaja, Oppilas, Opa, Opas, Oppie, Ep, Epp, Eppe, Eppea, Epe, Epeta, Oppida, Opetada, Oppo, Opa, Epto, Öp, Öpto, Wop, Wopl, Wopi, Wap, Wapi, Oa, Oap, Oappa (lapselle joka syntyy pitojen aikaan / jonka kunniaksi järjestetään pidot / josta toivotaan innokasta oppijaa / uteliasta / kokeilijaa / opettajaa / näkijää / loihtijaa / rohtojen tuntijaa / verkkojen kokijaa / jota tutkitaan / tunnustellaan / suojellaan taikakeinoin / jota täytyy pitää silmällä / joka tarkkailee / tutkii ympäristöään / oppii katselemalla / kuuntelemalla), Ot, Ott, Otta, Ottaja, Otto, Ote, Otte, Ottelija, Ota, Otaksuja, Oto, Otollinen, Ottoa, Ottada, Vet, Vetta, Veti, Vot, Votta, Vott, Votu, Vote, Voti, Votadada, Vetto, Vetim, Votni, Wet, Wat, Vuo, Vuot, Vuott, Vuotte, Vetni, Wed, Wede (lapselle joka tykkää telmiä / poimia / nyhtää / maistella asioita / josta toivotaan painijaa / teurastajaa / nyhtäjää / marjanpoimijaa / takaa-ajajaa / selville ottajaa / tarkastajaa / usuttajaa / avaimen haltijaa / oppijaa / opettelijaa / maistelijaa), Pai, Paina, Painaja, Painava, Paini, Painija, Painu, Painua, Painaltaja, Painajainen, Paino, Painokas, Painoa, Painuo, Painada, Painda, Painge, Painutada, Pae, Paena, Paindo, Bai, Baid, Baidne, Pano, Panga, Pon, Ponta, Pono, Poni, Pando, Pango (lapselle josta toivotaan kankaiden / verkkojen tekijää / värjääjää / hiihtäjää / kaatajaa / painelijaa / vaivaajaa / parkitsijaa / murskaajaa / astioiden tekijää / taivuttelijaa / joka on syntyessään painava / joka pitää painelusta / hieromisesta / hieronnasta), Pala, Paloi, Paloittelija, Pali, Palikka, Palla, Palo, Palottelija, Palainen, Palaine, Palokkeine, Palu, Buo, Buola, Pua, Puala, Pal, Pulto, Pol, Pul, Pulo, Fal, Fala, Pale, Poli, Poldo (lapselle joka syö / ahmii / pureskelee asioita / nielee / siemailee suuria annoksia / joka pitää lihasta / paloitellusta ruuasta / viipaleista / tykkää pilkkoa / paloitella asioita), Pala, Palo, Palava, Palva, Palas, Palastaja, Palastus, Palla, Paloa, Palavainen, Palavaine, Palavus, Palah, Palahtuda, Palau, Pel, Pol, Pelo, Pole, Palu, Palav, Pallo, Palaz, Buo, Buol, Buolle (lapselle joka on kuumeinen / kuumaverinen / hikinen / tunteellinen / palavatunteinen / joka ikävöi / kiintyy helposti / tuijottaa), Pal, Pale, Palelija, Paleltuja, Palle, Buo, Buol, Buola, Buolas, Palo, Pol, Poj, Paj, Pajo, Fag, Fagy (lapselle jota palelee usein / joka paleltuu helposti / jonka veri hyytyy nopeasti / joka kiintyy helposti / palelluttaa / polttaa itsensä / hengästyy / tuskastuu / pahoittaa helposti mielensä), Pel, Pelä, Pelkä, Pelkääjä, Peläs, Pelästyjä, Pelko, Pelo, Pelokas, Peloton, Pelottelija, Pelätin, Pölä, Pölätin, Pölgä, Pöl, Pölgäs, Pölgästuda, Pölgö, Pölgöi, Pölga, Pelgä, Pellä, Pelgo, Pelja, Pelg, Pele, Pelgu, Päl, Bal, Ball, Pälg, Balla, Balde, Puw, Puwi, Puwini, Pul, Pol, Puli, Polni, Pole, Polem, Pil, Pal, Pet, Pea, Fel, Pil, Pilu, Fie, Fil, Fili, Filiti, Piti, Pim, Pym, Pyml, Pymlja, Ime (lapselle joka on arka / pelokas / joka säikähtää / pelästyy helposti / josta toivotaan rohkeaa / pelotonta / joka pitää säikyttelystä / inhoaa sitä / jolla on tapana säikytellä / karkottaa ihmisiä), Perä, Perättäin, Perätysten, Perillä, Peri, Perääntyjä, Peru, Perukka, Perätön, Pere, Pereh, Perehtyjä, Periä, Perijä, Perua, Peruja, Pera, Peraduda, Peratoine, Perrä, Perin, Pär, Pära, Päri, Pie, Piera, Pierro, Bae, Baer, Baerre, Baerra, Baerrai, Pira, Pirä, Prad, Prado, Ber, Bere, Beri, Päro, Pertä, Pärta, Parta, Perta (lapselle joka syntyy perä jälkeen / toisena kaksosista / tavallista aikaisemmin / myöhemmin / joka liikkuu takaperin / antaa helposti periksi / josta toivotaan perillistä / perinnön jatkajaa / perheen asioihin perehtyjää / perän pitäjää / joka puhuu / josta puhutaan perättömiä / joka syntyy lahden / kodan perukassa / peräpää / pää edellä / myötäisessä / myötätuulen aikaan / jonka toivotaan saavan valmiiksi / ottavan selvää kesken jääneistä asioista / jota vaaditaan takaisin jonkin toimesta / joka syntyy lapsista viimeisenä eli perimmäisenä / joka on luonteeltaan suostuvainen / myötäilijä / toisten mukana menijä / josta toivotaan jotain suunnatonta / ääretöntä / loppumatonta / ikuista),

Pie, Pies, Piestä, Pieksi, Pieksiä, Pieksijä, Piek, Piekse, Pieksä, Pieksu, Pek, Peksä, Piessä, Peks, Peksta, Pes, Pess, Pessä, Peg, Pegze, Piekso, Piv, Pivse, Pivtse, Pik, Pos, Pikso, Posni, Pesni, Pid, Pidi, Fia, Fie, Fed, Fede, Fedea, Petku, Phi (lapselle joka kurittaa / pieksee muita lapsia / josta toivotaan hämmentäjää / kirnuajaa / vatkaajaa / hierojaa / hienontajaa / puijaa / nahan pehmittäjää / joka pieksee suutaan / jota täytyy nuhdella usein), Pin, Pinn, Pinne, Pinte, Pinni, Pinnis, Pinnistelijä, Bah, Baha, Bahai, Bin, Binda, Pinde, Pindes, Pod, Podi, Podini, Ped, Pän, Pedni, Pänt, Pan, Pant, Pent, Fed (lapselle joka joutuu usein pulaan / puristuksiin / ahtaalle / joka syntyy kovina / tiukkoina aikoina / puuhun / kiveen sidottuun ahkioon / auringon / kuun ollessa pilvessä / joka peittää / sulkee asioita / tykkää upota / vajota veteen / mutaan), Pis, Pistä, Pistäjä, Piste, Pistelijä, Pisti, Pistäytyjä, Pistäi, Pisto, Pistos, Pistämä, Pistiä, Pistiäinen, Pys, Pysty, Pus, Pustyjä, Pisse, Pisteä, Pisso, Pissos, Pystä, Pistta, Pissä, Pista, Pist, Pistle, Pysto, Bis, Biste, Bas, Baste, Pos, Poste, Pise (lapselle josta toivotaan pystyttäjää / ahtajaa / sullojaa / istuttajaa / joka on rauhaton / edestakaisin viilettäjä / altis hyönteisten / eläinten pistoksille / josta toivotaan rohkeaa / kelvollista), Pit, Pitkä, Pitki, Pitkäi, Pitkäinen, Pitkällinen, Pitko, Pitkos, Pitku, Pitkulainen, Pitkäkäs, Pitkittäjä, Pitkäs, Pitkästyjä, Pite, Pid, Pir, Pil, Pide, Pire, Pile, Pis, Pisi, Piti, Pista, Pidentäjä, Pitui, Pituinen, Pitke, Pittu, Pittui, Pituine, Pitk, Pitkas, Pitkastuda, Pittune, Pitt, Pittsä, Piteline, Pitu, Pitukkaina, Pikk, Pika, Pike, Pikeneda, Päl, Pal, Pält, Pali, Palit, Pet, Pel, Pelä, Peta, Päla, Fel, Föl, Fele, Fölö, Pirtse, Fid, Fide, Pirgä, Pur, Purg, Prit, Pritse, Hir, Hur, Hirge, Hurgi (lapselle joka on / josta toivotaan pitkää / miehen mittaista / joka viihtyy pitkällään / makuullaan / jolla on kaidat / pitkulaiset piirteet / jonka syntymä pitkittyy / viivästyy / joka pitkästyy helposti / jonka uskotaan tulevan jostain korkealta / pitkän matkan päästä / joka syntyy pitkän puun alle), Pit, Pitä, Pite, Pitelijä, Pide, Pidä, Pidättäjä, Pidättäytyjä, Pitäytyjä, Pidi, Piti, Pitämys, Pito, Pittä, Piä, Piättä, Piteä, Pij, Pijä, Pije, Pid, Pidädä, Pidättädä, Pida, Pea, Peata, Peatu, Piddo, Bit, Bitte, Ped, Peda, Pät, Pat (lapselle jonka uskotaan syntyneen jonkin uskomuksen / pitämyksen johdosta / joka pitää kiinni / tarrautuu / pitelee / kantaa mielellään asioita / pysähtelee / keskeyttää / hillitsee / torjuu asioita / jota koitetaan pitää kotona taikakeinoin / joka halutaan pitää itsellään pitkään / jonka toivotaan pysyvän lujana / voittavan vastoinkäymiset / pelätään joutuvan / putoavan johonkin tuntemattomaan), Pon, Ponsi, Ponne, Ponta, Ponsa, Pontto, Ponte, Ponteva, Ponneton, Ponni, Ponnis, Ponnistaja, Ponnistelija, Ponnah, Ponnahtaja, Ponna, Ponkai, Ponkaisija, Ponka, Ponnia, Ponda, Pondo, Pud, Bod, Bodi, Pod, Bed, Poa, Poad, Poadda, Boa, Boad, Boadde (lapselle joka on / josta toivotaan tarmokasta / puhdikasta / tervettä / vahvaa / kestävää / hyvää ponnistajaa / reen työntäjää / suksilla lykkijää / vauhdin antajaa / keppien / sauvojen / varsien tekijää / rotevaa / isokokoista), Puh, Puhu, Puhua, Puhuja, Puhuttelija, Puhe, Puhelija, Puhelias, Puho, Puhuda, Puhuttada, Puhtta, Puheh, Puo, Puoto, Puot, Puotso, Bos, Bosso, Pot, Put, Poto, Puta, Putas, Pol, Pola, Pat, Poa, Puto, Puttu (lapselle joka syntyy puhurin aikaan / silloin kun tulta puhalletaan / joka puhuu / juttelee / puhaltelee / puhisee mielellään / syntyy puhallusten / loitsujen avustuksella / josta toivotaan loitsijaa / puhujaa / puhaltajaa / joka pirskottaa / purskuttaa / sylkee / roiskii vettä / juomiaan), Pun, Puno, Punoa, Punoja, Punos, Punonnainen, Punno, Punu, Punuo, Punoda, Pune, Punea, Punuda, Bod, Bad, Bodne, Badne, Pon, Pona, Pone, Puni, Punini, Pinni, Pin, Pono, Puntto, Ponoa, Pan, Pank, Panka, Fon, Fonu, Fonua, Par, Parpa, Panpa, Puna, Pune (lapselle josta toivotaan hyvää kutojaa / punojaa / kehrääjää / joka kiertää / pyörittää asioita / ihmisiä / itseään / jonka hiuksia palmikoidaan / joka pitää hiustensa laittamisesta / punoo mielellään toisten partaa / hiuksia), Pun, Punk, Punke, Punkea, Punka, Punki, Punkero, Pung, Punga, Pungi, Bun, Bog, Bug, Bunga, Bogge, Bugge, Poko, Bugi, Pox, Poxlo, Punko, Pon, Ponx, Ponxo, Ponko (lapselle joka syntyy lyhyenä / pulskana / josta toivotaan paksua / pulleaa / jolla on pömppömaha / erikoiset silmät / joka syntyy paakkuisen lumen / puiden silmujen aikaan), Pun, Puna, Punaltaja, Puno, Punoa, Punoja, Pune, Punah, Punaltazhe, Bod, Bodn, Bodnja, Bodnje, Bin, Bini, Binini, Pon, Pan, Pen, Bon, Bony, Bonyo (lapselle joka kääntelee / ravistelee päätään / joka tykkää riuhtoa / vääntää / kietoa / keriä / hämmentää / sotkea asioita / joka syntyy pyörteen lähellä / pyöriskelee / kääntyilee paljon / kiertää itseään kerälle / jolla on taipumusta kierouteen / kiertelyyn / sanojen vääntelyyn / vääristelyyn / tarinoiden sepittämiseen / josta toivotaan hyvää käsistään / kerijää / punojaa),

Pur, Purr, Purra, Pura, Purai, Puraisija, Pure, Pures, Pureskelija, Pureutuja, Purema, Puru, Purda, Puri, Puria, Purija, Purro, Purto, Bor, Borra, Pore, Poro, Pora, Purla, Purini, Purni, Por, Par, Hor, Horna, Horsu, Horsi (lapselle joka tykkää pureksia / järsiä / kalvaa  asioita / joka murentaa ruokaansa / haluaa nipistellä / kosketella / jota vihloo / kolottaa / kouristelee / joka kärsii pakkasen / hyönteisten puremista / on kova kinaamaan / torailemaan / joka puree muita ihmisiä), Pur, Purs, Purska, Purskah, Purskahtelija, Purskauttelija, Pursku, Purskua, Purskuttaja, Pursko, Purskoa, Purskuo, Purskta, Pursa, Purskuda, Bur, Burs, Burske (lapselle joka purskahtelee itkuun / nauruun / joka tykkää polskia / molskia / roiskia / purskutella / pärskiä / joka pitää laineiden kuohuista / roiskeista / kosken kuohuista / syntyy näiden lähelle), Pur, Purs, Pursu, Pursua, Purso, Pursottaja, Pursuo, Bur, Burza, Pursta, Por, Porsu (lapselle joka niistää / polskii / parkuu / purskuttaa / purskahtelee itkuun / lysähtää kasaan), Pus, Puse, Pusertelija, Puz, Buz, Puze, Puserdada, Buza, Piz, Pizi, Pizirtini, Pid, Pidzi, Pos, Poso, Puso, Fac, Facsa, Poz, Päs, Pozo, Päso, Pet, Peto (lapselle joka on kova tuhertamaan / pusertamaan itkua / vääntämään / pusertamaan pyykkiä / vatvaamaan taikinaa / josta toivotaan näiden töiden tekijää / joka pitää siitä kun puristetaan syliin / joka ahdistuu helposti / tuntee asioiden pusertavan), Pus, Puske, Puskea, Puski, Puskija, Puskia, Pusku, Puskes, Puskeskelija, Puskiainen, Puse, Puskie, Pusko, Puskos, Puskeda, Puskta, Puskelikko, Pusi, Puslo, Bos, Boska, Pos, Poska, Puskä, Pow, Puw, Powt, Puwt, Poy, Poylo, Pox, Poxo (lapselle joka puskee / työntää itseään muita vasten / josta toivotaan rehkijää / survojaa / joka on altis eläinten / hyönteisten puskuille eli pistoille), Pää, Päi, Päinen, Päätön, Peätön, Piätön, Päihtynyt, Päihittäjä, Pääkkö, Peäkkö, Piäkkö, Pääkkönen, Päälli, Päällikkö, Päättä, Päättäjä, Pääty, Päätyjä, Pä, Pätöi, Päissä, Peä, Peäkkä, Piäkkä, Piä, Peäk, Peäkse, Peäkkäh, Peänä, Peännä, Peätöin, Pie, Piäi, Pai, Päh, Päha, Pea, Peatu, Bag, Bagne, Pun, Pum, Pon, Pe, Pom, Pän, Pänk, Punk, Fej, Fo, Pa, Fe, Fea, Feai, Feae (lapselle jolla on suuri pää / joka syntyy pää / alapää / jalat edellä / päät vastatusten / kaksosena / peräkkäin / isättömänä / josta toivotaan ajattelijaa / puhujaa / johtajaa / asioiden päättäjää / päihittäjää / päällikön päähineen kantajaa), Rii, Riis, Riisu, Riisuja, Riisua, Riisuutuja, Riit, Riitsi, Riitsiä, Risu, Riisuo, Riitsie, Riitsidä, Riz, Rizu, Riza, Rizah, Rit, Rits, Ritsta, Ritsi, Riisuda, Rizo, Rih, Riht, Rihttjo, Dze, Dzez, Dzezi, Dzezini, Rez, Res, Reza, Resp, Ricco, Risso, Ritte (lapselle joka riisuutuu mielellään / pitää riisumisesta / jota pitää pukea / riisua usein / vanhempana kuin muita lapsia / joka riistää / purkaa / ratkoo / aukoo / repii / anastaa asioita / on luonteeltaan kieltäytyjä / hylkääjä / omapäinen / kiivas / huolimaton / kova ponnistelemaan / joka viihtyy alasti), Saa, Saad, Saam, Saada, Soada, Suada, Saaja, Soaja, Suaja, Saama, Soama, Suama, Saamaton, Saatava, Saata, Soata, Suata, Saak, Saakka, Saali, Soali, Suali, Saalis, Saapu, Saapua, Saapuja, Saatta, Saati, Soati, Suati, Sav, Savv, Savva, Sama, Samatoin, Soa, Soaha, Soama, Soamatoin, Soata, Sua, Suada, Sad, Sat, Sam, Sada, Sata, Same, Sametoi, Saamatu, Sod, Sodo, Sakka, Sams, Saj, Sajo, Saje, Säv, Sävo, Soam, Suam, Sun, Suni, Täe, Täew, Täewa, Tae, Toe, Tua, Tu (lapselle josta toivotaan saalistajaa / ruuan hankkijaa / noutajaa / tulijaa / tuojaa / perille pääsijää / voittajaa / lapsen saajaa / siittäjää / synnyttäjää / jonka pelätään kasvavan saamattomaksi / kykenemättömäksi / avuttomaksi), Sal, Sala, Salai, Salainen, Salailija, Salaisuus, Salla, Salain, Salatuz, Saladus, Salli, Suo, Suol, Suolle, Suole, Suola, Salava, Solo, Solos, Sols, Solsta, Tol, Tul, Tolma, Tulmo, Tolmo, Tulmox, Tulma, Tulmax, Tul, Tuli, Lil, Lilo, Liloy, Lal, Lalo, Lalom, Tot, Toto, Totom, Totma, Totmax, Lalma, Lalmax, Tal, Tale, Tali, Tola, Tolar, Tel, Tho, Thol, Teli, Thole, Tholi, Tole, Tele (lapselle joka syntyy salaisesti /  jonka syntymä / nimi salataan / joka on luonteeltaan salaperäinen / salailija / urkkija / piiloutuja / varastelija / jonka syntymään / elämään liittyy salaisuus), Sat, Sata, Sad, Sade, Sada, Sadattelija, Sadi, Sadin, Sato, Satu, Satama, Satta, Sae, Satoa, Saje, Sajeh, Sada, Sadada, Saja, Saddo, Cuo, Cuoc, Cuocc, Cuocce, Tja, Tjat, Tjate, Sar, Saro, Sare, Sor, Soru, Soruo, Saron, Sur, Surnu, Suru, Suruno, Sir, Sirru, Sju, Sjuru (lapselle joka syntyy lumi / vesisateen aikaan / joka pitää sateesta / juoksentelee sateessa / vierastaa sadetta / joka putoilee usein / katkoo / nyrjäyttää jäseniään), Sat, Sattu, Sattua, Satu, Satuttaja, Satunnainen, Sattuva, Sattumus, Sattuma, Sata, Sattuo, Satta, Satattada, Sato, Satom, Sam, Sams, Saj, Sajo, Cuo, Cuoc, Cuocce, Tsut, Tsutsa (lapselle joka syntyy sattumalta / jota sattuu syntyessään / joka satuttaa syntyessään emoaan / on altis sattumille/ jonka syntymä saa aikaan sattumia / tapahtumia / jonka toivotaan saavuttavan suuria / sattuvia asioita / tulevan hyväksi metsästäjäksi eli satuttajaksi / jonka syntymään / tekoihin suhtaudutaan tunteellisesti),

Sei, Seis, Seiso, Seisoa, Seisoja, Seistä, Seista, Seisottaja, Seisa, Seisah, Seisahtaja, Seisauttaja, Seisaus, Seissa, Seisu, Seisuo, Seizu, Sis, Sista, Sai, Sais, Cuo, Cuoz, Cuozzo, Sta, Stam, Son, Sonze, Sin, Sint, Sintse, Sonzä, Sintsa, Sid, Sidz, Sidzni, Ton, Tont, Tun, Tus, Tust, Lin, Lint, Las, San, Sanca, Sonso (lapselle joka syntyy istuallaan / istualleen / seisaallaan / seisaalleen / joka oppii istumaan / seisomaan tavallista aikaisemmin / myöhemmin / josta toivotaan seisauttajaa / parantajaa / rakentajaa / pystyttäjää), Sil, Sile, Sileä, Sili, Silittäjä, Silittelijä, Sila, Silo, Siloi, Siloinen, Silottaja, Silja, Siljä, Silli, Silliä, Silie, Siled, Silittada, Siliä, Salla, Sallad, Sji, Sjil, Sjilla, Silla, Cal, Calla, Sel, Sela (lapselle joka koskettaa / silittää mielellään / joka pitää silittämisestä / hyväilystä / josta toivotaan asioiden rauhoittajaa / pehmentäjää / silittäjää / esineiden / pintojen hiojaa / tasoittajaa / joka on luonteeltaan säyseä / tasainen / oksaton / kaunis / yksinkertainen), Sil, Silmä, Silmäi, Silmäilijä, Silmäke, Silmi, Silmitön, Silmu, Silmukka, Silmikko, Silmukko, Silm, Silma, Suu, Suuma, Silmätoi, Silmus, Cal, Calb, Calbme, Sel, Selme, Selmä, Son, Sonzä, Sintsa, Sint, Sin, Säm, Sam, Sem, Szem, Sew, Sei, Säi, Säime, Sai, Saj, Sim, Sima, Simo, Schime, Sji, Sjimi, Sal, Salb, Salbme (lapselle jolla on erikoiset silmät / joka katsoo maailmaa omalla tavallaan / hyvin / lempein silmin / jota toivotaan katsottavan lempein silmin / jonka pelätään olevan altis ilkeille / pahoille silmille / joka silmäilee / tarkkailee ympäristöään tarkasti / on tarkkanäköinen / huomaa asioita mitä muut eivät / jonka silmät ovat vioittuneita / josta toivotaan noitaa / silmääjää), Soi, Soid, Soit, Soida, Soitta, Soittaja, Soitto, Soiti, Soin, Soini, Sointu, Sointuja, Soidi, Soidin, Soittu, Soija, Sei, Seit, Seitta, Seite, Soide, Seito, Cuo, Cuog, Cuogg, Cuoggja, Cuoja, Soa, Soai, Soaite, Sak, Sakte, Sok, Sokte, Soj, Suj, Sej, Söj, Sij, Zaj (lapselle joka koskettelee / soittaa soittimia / joka pitää laulusta / soitosta / josta toivotaan soittajaa / laulajaa / juoksijaa / ajajaa / jolla on tapana vinkua / suhista / joka riitelee paljon / jonka korvat suhisevat / suonet tykyttävät / jolla on erikoinen / sointuva / kuuluva ääni / huuto / josta toivotaan uutisten / sanomien / tiedon välittäjää), Sor, Sori, Soris, Sorisija, Sorina, Sora, Sorah, Sorahtelija, Soro, Soronen, Sorottaja, Tsor, Tsori, Sorie, Sorotada, Sorin, Sore, Tso, Tsor, Tsork, Sory, Sur, Surr, Sury, Tor, Toro, Toroy, Tar, Taro, Sar, Sari, Csu, Cso, Csuro, Csoro, Sur, Surm, Surmpa, Sim, Simi, Sorm, Sormba (lapselle joka puhuu vuolaasti / sekavasti / sorisevalla / särisevällä äänellä / jolta lorisee / lirisee usein / joka hälisee / lörpöttelee / jonka veri juoksee vuolaasti / joka pitää veden sorinasta / lorinasta / soitinten / helistimien äänestä / joka syntyy juoksevan veden ääreen / sateella / jolla on sorahteleva ääni / puheessa erikoinen ässä / ärrä / puhujan lahja), Sul, Sula, Sulattaja, Sulava, Sulautuja, Sulo, Suloi, Suloinen, Sulla, Suloa, Sulada, Sulatada, Sullo, Sol, Sola, Sole, Sule, Silmi, Silmini, Sil, Silni, Tal, Tala, Tol, Lol, Lolo, Jol, Jolo, Tat, Tato, Lal, Lola, Jola, Tat, Lal, Ol, Olva, Olvad, Olvas (lapselle josta toivotaan notkeaa / vikkelää / lempeää / lepyttäjää / morsianta / sulhasta / joka on rakas / herttainen / kylmien aikojen / tunteiden lievittäjä / sulattaja / joka syntyy suojasäällä / sulapaikkaan / keväällä / lumen sulaessa), Suo, Suom, Suomu, Suomus, Suomuinen, Suomus, Suomustaja, Somu, Somus, Somukas, Suomi, Suomie, Suomustada, Somuz, Soo, Soomu, Soomus, Suon, Suongo, Cuo, Cuob, Cuobma, Sav, Savk, Sum, Sem, Sam, Som (lapselle josta toivotaan kalastajaa / suomustajaa / lapioijaa / lumen luojaa / joka tykkää raapia / raaputtaa / riisua / riuhtoa / tempoa asioita / on kuriton / jolle tehdään vaatteet / kengät kalannahasta),

Suu, Suul, Suula, Suulas, Suut, Suud, Suute, Suude, Suutelija, Suup, Suupu, Suupua, Suupa, Suupe, Suut, Suuta, Su, Suulastaja, Suuv, Suuve, Tjuv, Tjuvve, Cod, Codda, Sue, Sun, Suez, Sunt, Sup, Szaj, Sza, Szad, So, Suo, Suol, Suolj, Soi, Soj (lapselle jolla on erikoinen suu / kaula / ääni / jonka suu kuivuu / joka jättää ruokaa syömättä / valuttaa ruokaa suustaan / uupuu / nääntyy helposti / pitää suukottelusta / siitä kun suukotetaan / joka syntyy joen suulla / kodan suuaukolla / kynnyksellä / luolan suulla), Suu, Suuk, Suukko, Suukottelija, Suukku, Suukki, Suukka, Suk, Sukko, Sukkoi, Sukku, Tsu, Tsukka, Tsuk, Tsukta, Tsuko, Tsiu, Tsiuku, Cuw, Cso, Cuwke, Csok, Csoko (lapselle joka suukottelee mielellään / pitää suukottelusta / joka tykkää maiskutella / tehdä ääniä suullaan / joka on suulas / puhelias / josta toivotaan viihdyttäjää / tarinan kertojaa / hyvää suustaan), Syd, Sydän, Sydä, Sydämellinen, Sydäntynyt, Syönty, Syöntyä, Sydämistynyt, Sydämetön, Syän, Syäm, Syä, Syö, Seä, Syön, Seän, Seäm, Seämikäs, Sydäi, Sydäin, Siä, Siän, Syä, Syda, Sydame, Sydametu, Sydakas, Söa, Söan, Sid, Sida, Sidam, Cad, Cada, Cade, Cadda, Caddam, Sed, Sede, Sedej, Seden, Sedi, Sum, Sym, Sule, Sele, Sulem, Selem, Säm, Sim, Sem, Szi, Sziv, Sej, Seo, Sei, Seijo, Sa, Soa, Sit, Sitse, Side, Si, Kej, Keje, Kei, Gei, Geide (lapselle joka vimmastuu / suuttuu / sydämistyy helposti / on luonteeltaan kiukkuinen / äkkipikainen / joka kantaa asioita sydämellään / ottaa asiat vakavasti / josta toivotaan sydämellistä / lempeää / rohkeaa / sisukasta / pelotonta / jonka sydämen / sisimen toivotaan olevan kunnossa / kohdallaan), Syl, Sylk, Sylki, Sylke, Sylkeä, Sylkä, Sylkäi, Sylkäisijä, Sylkijä, Sylje, Syljeksijä, Sylky, Sylkky, Sylkiä, Sylkie, Sylg, Sul, Sulg, Sylge, Sylgedä, Syu, Syug, Suu, Suuk, Suukta, Sul, Sult, Sultsi, Sylt, Syltsiä, Sil, Silgo, Sylgo, Sulgo, Col, Colga, Sel, Selge, Selgä, Selgo, Sow, Suw, Sowo, Suwo, Sowe, Suwa, Sal, Sala, Salani, Sela, Selalni, Sylk, Säl, Säly, Säll, Saly, Söjo, Söjoy, Sujo, Sujoy (lapselle joka kuolaa / sylkee paljon / joka leikkii syljellä / jolla on runsas / heikko syljeneritys), Sär, Särk, Särke, Särkeä, Särky, Särkyä, Särki, Särkiä, Särkijä, Särkie, Särkyö, Särkta, Särg, Särge, Cer, Cergi, Sae, Saer, Saerga, Säry, Ser, Sery, Tsär, Tsärk, Säry, Sar, Sarr, Sary, Sari, Sariy, Tero, Teroy, Tär, Täro, Cie, Cier, Cierga, Cae, Caer, Caerge, Caergo (lapselle jolla on kolotuksia / kivistyksiä / jomotuksia / särkyjä / haavoja / joka tykkää rikkoa / särkeä / lyödä / koputtaa / pilkkoa / halkoa / kiskoa asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / jonka kädet / jalat puutuvat helposti / joka valittaa / huutaa paljon), Tai, Taip, Taipu, Taipua, Taipuja, Taiv, Taivu, Taivuttaja, Taivuttelija, Taipumus, Taive, Taima, Taipuo, Taibu, Taivutada, Dai, Daiba, Taipo, Tuj, Tujni, Täjo, Täj, Taj, Tij, Tuj, Tujo, Tajlo, Taje, Toj, Toje, Doa, Doag, Doagg, Doaggje (lapselle joka koukistelee / vääntelee itseään / joka tykkää taivutella / särkeä / murtaa asioita / on luonteeltaan myöntyväinen / mukautuvainen / suostuvainen / jolla on luontainen halu miellyttää / joka kumartelee / jonka syntymän kunniaksi kumarrellaan / taivutellaan hartaasti / joka syntyy joen / tien mutkassa), Tap, Tappa, Tappaja, Tapp, Tapo, Tappo, Tappelija, Tape, Tappe, Tappoa, Tappada, Tapta, Taple, Taplo, Tapa, Tapi, Tapso (lapselle joka tykkää loveta / oikoa / survoa / hienontaa asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / jolla on tapana riidellä / kiusata / tapella / polkea / katkoa / hakata / taputtaa asioita), Ter, Terä, Terävä, Teräs, Terästäjä, Teroi, Tero, Teroittaja, Teri, Terhi, Teriö, Tere, Tera, Teraz, Teräu, Terav, Teräz, Teras, Terane, Teritada, Tie, Tiera, Tierab, Dae, Daer, Daerr, Daerre, Tur, Tyr, Tir, Tor, Dur, Dor (lapselle josta toivotaan tarmokasta / järkevää / älykästä / etevää / nopeaa / kätevää / valpasta / tarkkaa / herkkää / tervettä / työkalujen valmistajaa / teroittajaa / joka syntyy auringon kehrään / säteisiin / suvun alueen reunamilla / syrjässä), Tor, Tora, Torai, Torailija, Toru, Tore, Tori, Torua, Toruja, Torru, Toruttu, Torrua, Tur, Turu, Doa, Doar, Doarro, Ture, Turem, Turo, Turom, Torle, Dor, Dorga, Dorgal, Tar, Taro, Taru, Taruna, Toratu, Tja, Tjaar, Toro, Torony, Doares, Tores (lapselle joka riitelee / kiistelee / jota täytyy nuhdella / moittia usein / josta toivotaan komeaa / kopeaa / hyvää painijaa / rohkeaa / voimakasta / uljasta / perheen puolustajaa), Tul, Tulla, Tulo, Tulos, Tuli, Tulia, Tulija, Tule, Tuleva, Tulevaisuus, Tuliainen, Tulokas, Tuloi, Tulda, Tulokaz, Tuda, Tulev, Tulevik, Tulu, Tulus, Tulab, Tulbo, Tulli, Tol, Tolla, Tollad, Tola, Tolam, Tal, Tala, Talal, To, Toa, Toaro, Tua, Tu, Sol, Sola (lapselle josta odotetaan runsauden / rikkauden tuojaa / tekeväistä / menijää / tulijaa / jonka tuloa on odotettu kauan / hartaasti / joka tuoksuu / maistuu erikoiselle / jolla on hyvät aistit / joka on löytölapsi / lapsista eli tulokkaista seuraava),

Tun, Tunte, Tuntea, Tuta, Tunne, Tuntei, Tunteikas, Tunteeton, Tunnelma, Tunni, Tunnis, Tunnistaja, Tuntu, Tuntua, Tunnu, Tunnus, Tunto, Tunti, Tuntia, Tuntija, Tuntie, Tuntuo, Tutta, Tundo, Tundu, Tunduda, Tundi, Tundistada, Tundis, Tunda, Tunde, Dow, Dowda, Tod, Todi, Todini, Ted, Tedni, Tud, Tum, Tumta, Tudda, Tumtu, Tumtua, Tom, Tomno, Tym, Tymne, Tumdu (lapselle jolla on / jolle toivotaan hyviä aisteja / josta toivotaan tuntijaa / tietäjää / noitaa / joka tuntuu tunnistavan / aistivan / hahmottavan ympäristöä paremmin / erilailla kuin muut / joka erottuu muista lapsista / tykkää esiintyä / olla esillä / joka tunnistaa läheiset ihmiset muita aikaisemmin / ymmärtää / huomaa asioita / on hyvä arvaamaan / ennustamaan / tunnustelemaan asioita / tunteikas / syntyy sokeana), Tym, Tymä, Tymäkkä, Tymäkäs, Tyme, Tymeä, Tymäkäz, Tum, Tuma, Dab, Dabme, Lym, Lymö, Lem, Ilo, Ilom, Elo, Ejo, Äjo, Ajo, Elom, Ejom, Äjom, Ajom, Eny, Enyv, Jib, Jibe, Ji, Jim, Jime, Tsi, Tsim, Tsimo, Nom, Nim, Nome, Nime, Äd, Id, Ädme, Idme (lapselle joka pitää / ei pidä sakeasta puurosta / vellistä / liemestä / joka on kankea / jäykkä / liikuntarajoitteinen / vankka / luja / vahva / jonka veri sakenee / tyrehtyy nopeasti / jonka jäsenet puutuvat / turtuvat helposti / ovat tunnottomia), Tyr, Tyrmä, Tyrmääjä, Tyrmi, Tyrmistyjä, Tyrmis, Tyrmistynyt, Tyrm, Tyrme, Tyrmeä, Tyrnä, Tyrnävä, Tyrne, Tyrneä, Dar, Darra, Tir, Tiri, Tirini, Tirmi, Tirni, Tero, Terom, Tar, Taro, Tarom, Tirti, Tur, Ture, Tyre (lapselle joka taintuu / menee helposti pökerryksiin / hämmästelee / nolostuu / mykistyy helposti / on vankka / kankea / jäykkä / väkevä / tukeva / kestävä / ryhdikäs / joka jäykistyy / kangistuu helposti / on kylmänarka / tulee helposti kylläiseksi / on viimeinen lapsi / astian / suvun täyttäjä), Tyv, Tyve, Tyven, Tyy, Tyyni, Tyynä, Tyynäs, Tyve, Tyventö, Tyynty, Tyyntyä, Tyyntyjä, Tyynny, Tyynnyttäjä, Tyynnyttelijä, Tyni, Tynty, Tyntyä, Tynis, Tyyntyö, Tyynis, Tyyn, Tyn, Tuuni, Tuunis, Tuunistuda, Tun, Tundu, Tynistuda, Tuni, Tuv, Tuvene, Tuve, Tuw, Tyw, Täw, Taw, Tuwe, Tywe, Täwo, Tawa, Tey, Teyo, Teyon, Tew, Tewe, Tewen, Tiv, Tivä (lapselle joka on rauhallinen / kesy / ujo / hiljainen / joka syntyy tyynen / tuulettoman sään / elämänvaiheen aikana / suojaisessa / tuulettomassa paikassa / jota pitää tyynnytellä / rauhoitella usein / joka rauhoittuu kuullessaan nimensä / jonka ääni / läsnäolo rauhoittaa), Työ, Työn, Työntä, Työntäjä, Työnty, Työntyjä, Työntyä, Työnte, Työntelijä, Työntö, Työnteä, Tön, Töntä, Työnny, Työttä, Työndä, Työndy, Työndydä, Tönt, Töntta, Töndu, Tönduda, Tuu, Tyy, Tuuna, Tyyna, Tuj, Toj, Tujni, Tojni, Täw, Täy, Tay, Tök, Töki, Töko, Tökon, Tek, Tok, Teko, Toko, Tuz, Töv, Tövi, Tövis, Teke (lapselle joka tekee mielellään työtä / työntää / heittelee asioita / purskauttelee ruokaa / juomaa / jolla on tapana koskettaa / puskea / työntää eläimiä / josta toivotaan asioiden alulle panijaa / joka tönii / tyrkkii muita / survoo / rouhii / iskee / kiinnittää mielellään asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / joka syntyy auringon työnteessä eli poltteessa), Täh, Tähti, Tähde, Tähdentäjä, Tähdellinen, Tähtimö, Teä, Teäh, Teähti, Tiä, Tiäh, Tiäht, Tiähti, Tähtiz, Täht, Tähe, Täheline, Tähtis, Tähendada, Ted, Das, Daste, Tie, Tiet, Tietta, Tes, Täs, Tis, Teste, Tästä, Tisto, Tiste (lapselle jolla on ihossaan merkkejä / täpliä / arpia / luomia / josta uskotaan tulevan jotain tärkeää / josta toivotaan tarkkaa / huolellista / merkkien / kuvioiden / enteiden tekijää / havaitsijaa / ennemerkkien tulkitsijaa / suvun tunnuksen / puumerkin kirjailijaa / jatkajaa / joka syntyy tähtikirkkaana yönä / tietyn tähden tuikkiessa / alla / tähdenlennon aikaan), Ui, Uid, Uit, Uida, Uija, Uitta, Uittaja, Uitto, Uis, Uisti, Uiste, Uistelija, Uiske, Uiskentelija, Uima, Uimar, Uju, Ujua, Ujut, Ujutta, Ujuttaja, Uj, Ujju, Ujjua, Uito, Uitoa, Ujuo, Uittoa, Uiv, Uiva, Uivada, Uive, Uittada, Ujuda, Ujutada, Voi, Voigo, Vuoi, Vuoig, Vuoigo, Vuoigu, Vuog, Vuogg, Vuoggja, Uje, Ujem, Ujo, Ujom, Iä, Iäm, Ija, Ijam, Uja, Ujani, Ujni, Oj, Wuj, Yj, Ot, Ut, Os, Uz, Uszi, Nu, Urk (lapselle joka tykkää kahlata / uida / valuttaa / uittaa asioita / joka syntyy / viihtyy veden äärellä / rannalla / jolla on tapana liikehtiä / kiemurrella kuin kalalla / sammakolla / käärmeellä / matkia veden eläväisiä / ottaa näistä oppia / joka on ottolapsi / löytölapsi / joka löydetään kellumasta virrasta / vedestä / rannalta),

Ui, Uin, Uinu, Uinua, Uinuja, Uinai, Uinah, Uinailija, Uinahtaja, Uintu, Uintua, Uinuo, Uino, Uinuda, Uinutada, In, Inno, Inu, Un, Yn, Unu, Ynu, Ajo, Ajow, Oj, Ojwo, Oja, Ojawe, Waj, Waja, Wajo, Wajom, Woj, Wojo, Wojom, Uj, Uje, Uime, Uimi (lapselle joka nukkuu mielellään / torkahtelee usein / ympäri vuorokauden / joka nukahtaa / rauhoittuu nopeasti / helposti / saa muut rauhoittumaan / joka katoilee / hukkaa tavaroitaan / jolla on hyvät unenlahjat / poikkeava yhteys unimaailman kanssa / josta toivotaan enneunien näkijää / selittäjää), Vaa, Vaal, Vaale, Vaalea, Vaaleva, Voale, Vuale, Vaala, Vaalakka, Vaalentuja, Vaalakoituja, Vaalo, Vaalottaja, Voalo, Vualo, Vali, Valia, Vala, Valakka, Voa, Voali, Voalie, Voala, Voalakka, Voalakko, Voalappa, Vua, Vuala, Vualap, Valah, Valahtava, Vaali, Vaalik, Voali, Vuali, Vale, Valeva, Vala, Valahtaja, Valappa, Valakki, Valakko, Valap, Valev, Valendada, Vallo, Valdo, Valda, Val, Vol, Vola, Volalni, Olk, Wal, Waly, Wall, Wol, Woly, Woa, Woai, Vil, Vila, Vilag, Villa, Villam (lapselle joka on hiusten / ihon väriltään vaaleampi / kalpea / joka kalpenee helposti / jonka hiukset vaalenevat iän myötä / joka syntyy valkeuteen / auringon / tähtien / salamien loisteeseen / aamun valjetessa / valoisan aikaan / jolla on loistavat silmät / häikäisevä olemus), Vaj, Vajo, Vajoa, Vajoaja, Vaju, Vajua, Vajottaja, Vajutada, Vai, Vaijo, Vaito, Vuo, Vuog, Vuogg, Vuoggjo, Vuojo, Vaja, Vajam, Vij, Viji, Vijini, Vej, Vejni, Uj, Ujt (lapselle joka tykkää piilotella / upota / vaipua / vajota / heittäytyä maahan / joka on tunteellinen / jolla on tapana vaipua tunnetiloihin / jolla on vaikeuksia nielemisen kanssa), Val, Valk, Valke, Valkea, Valko, Valkoi, Valkoinen, Valkeus, Valje, Valka, Valkai, Valkaisija, Valku, Valkua, Valkuainen, Valkko, Valkku, Valkki, Valkka, Vala, Valakka, Valki, Valkie, Vale, Valkoine, Valge, Valged, Vou, Vouk, Vau, Voukta, Vaug, Vaugne, Vaugo, Valgu, Valgus, Valkto, Valda, Wal, Waly, Walyo, Wol, Woly, Walya, Wolya, Wolye, Vil, Villa, Villam (lapselle joka syntyy kirkkaan sään / valoisan aikaan / päivän valjetessa / tähtien / salamien välkkeessä / sään kirkastuessa / joka pitää tulesta eli valkeasta / valosta / maidosta / valkoisista asioista / eläimistä / jolle annetaan lahjaksi valkoinen eläin / poro / joka on vaaleaihoinen / hiuksinen / kalpea), Vat, Vatka, Vatkaaja, Vatkai, Vatku, Vatkuttaja, Vatkuda, Vak, Vakku, Vats, Wats, Vatska, Watska, Waska, Vac, Vuo, Vuot, Vuor, Vacka, Vuotki, Vuorke, Vuö, Vuörke, Vuod, Vuedhke, Vye, Vyet, Vyetki, Vatka, Wot, Wak, Wok, Wat, Wotke, Wakta, Wokta, Wata (lapselle joka tykkää hämmentää / vispata / sekoittaa / vaivata / pöyhiä / piiskata / ravistella / nakata / kasata / taputella / sirotella / kuoria asioita / josta toivotaan näiden asioiden tekijää / joka jankuttaa / vatvoo samaa / josta toivotaan tuohen kiskojaa), Vei, Veis, Veistä, Veistäjä, Veiste, Veistelijä, Vestä, Veisto, Veistos, Ves, Vesse, Vesseli, Veisteä, Vestädä, Vest, Vestta, Vessä, Veste, Vestelda, Vez, Vezni, Wän, Wänt, Was (lapselle joka veistelee mielellään / josta toivotaan veistelijää / vuolijaa / piiluajaa / halkojaa / kaivertajaa / joka on iloinen / laulelija / puhelija / hyvä keskustelija / josta toivotaan laulajaa / puhujaa / tarinankertojaa), Ver, Veri, Verinen, Vere, Verevä, Veres, Verestävä, Verine, Verez, Verestada, Verekaz, Verev, Veris, Veristada, Verri, Var, Varra, Vara, Varas, Varde, Wor, Wur, Vir, Wiy, Wär, Wiyr, Wärt, Wärö, Wer, Vör, Vörö, Vörös (lapselle joka syntyy verisenä / punaihoisena / punastuu helposti / jonka posket / iho punoittaa / joka tahritaan syntymän jälkeen / kunniaksi verellä / jonka tulon uskotaan virkistävän / verestävän / uudistavan perheen / suvun elämää / joka kärsii huonosta verestä / verenpaineesta / verenvuodosta),

Vuo, Vuol, Vuolla, Vuoli, Vuolia, Vuolija, Vuolu, Vuola, Vuolake, Vuole, Vuolema, Vuoltu, Vol, Volla, Voli, Vuolta, Voldä, Volm, Voo, Vooli, Voolida, Uo, Uolo, Fuo, Fuolla, Vel, Veli, Velini, Vela, Wal, Wol, Walt, Wolt, Wat, Watto (lapselle josta toivotaan hyvää vuolijaa / höylääjää / leikkelijää / kuorijaa / pilkkojaa / kovertajaa / joka pitää näiden asioiden tekemisestä / on jonkin taudin heikentämä / jonka hampaat heltyvät / ovat irtoamassa), Vyö, Vyöt, Vyöttä, Vyöttäjä, Vyötetty, Vyöte, Vyötä, Vyötäi, Vyötäinen, Vyötikäs, Vyöti, Vyötiäinen, Vö, Vyötte, Vyötteä, Vyös, Vyöste, Vyötelys, Vyödä, Vös, Vöst, Vöstta, Vöd, Vöda, Vötä, Vötäz, Vy, Vöö, Vöötada, Vööt, Vööd, Vöödi, Av, Avve, Ost, Ust, Osto, Usto, Öv, Ni, Ji, Nie, Niei, Nieijo, Ned, Neda, Tsu, Tu, Tsi, Ti, Dze, Yvä, Yx, Yxje (lapselle jolla on erikoinen vyötärö / jolle valmistetaan syntymälahjaksi vyö / jota pitää vyöttää pitkään / joka osaa vyöttää itsensä aikaisin / jolla on juovia / raitoja / viiruja ihossa / vyössä), Väk, Väki, Väe, Väkinäinen, Väi, Väittä, Väke, Väkevä, Väkeväinen, Väg, Vägi, Väge, Vägekaz, Vägitoin, Vät, Vätsi, Väe, Väetada, Väeti, Väga, Veg, Vie, Viek, Viekka, Vae, Vaek, Vaekka, Vij, Vi, Wi, Wij, Wäw, Wö, Wa, Way, Wöy, Wey, Wej, Vele, Vel, Val, Wayo, Wayol, Wik, Wika (lapselle josta toivotaan voimakasta / väkevää / mahtavaa / kyvykästä / johtajaa / jonka toivotaan tuovan perheeseen / heimoon lisää väkeä / hedelmällisyyttä / joka on voimaton / vastahakoinen / heikko / jonka jäsenet / nivelet ovat suuret / vahvat / jolla on voimakas ote / joka tarttuu / tarrautuu lujasti / pitää voimankoitoksista / voimaa vaativista töistä), Yk, Yh, Yksi, Yhde, Yhte, Yhtei, Yhteinen, Yhtehinen, Yhdy, Yhdys, Yksityinen, Yksilö, Yksiö, Yksikkö, Ykkö, Ykkönen, Yks, Yhte, Yhtehin, Yhe, Yhes, Yhteh, Yhtehine, Yhtehys, Yhy, Yhys, Yhtes, Yhthji, Yhthijne, Yhsi, Yhez, Yhtein, Yhzi, Yhzikko, Yhi, Yhine, Yhis, Yhtne, Iks, Okta, Akta, Vej, Vejke, Ve, Fkä, Ikto, Iktot, Ik, Odi, Odig, Ok, Og, Eti, Etik, Et, Uki, Yki, Äko, Äkoy, Aka, Uk, Yk, Äk, Äw, Ak, Ejo, Ejol, Ejot, It, Ej, Eg, Egy, Yke (lapselle jota pidetään koko suvun yhteisenä / lempilapsena / perheiden / sukujen yhdistäjänä / joka on erilainen / eristäytyvä / yksin viihtyvä / yksinäinen / ainoa lapsi / vanhempiensa yhyttäjä / liiton vahvistaja), Yl, Ylä, Ylö, Ylös, Yli, Yllä, Ylle, Yltä, Yltäjä, Ylen, Ylei, Yleinen, Ylinen, Ylimys, Ylittäjä, Ylentäjä, Ylis, Ylistäjä, Ylistetty, Ylettäjä, Ylpe, Ylpeä, Ylty, Yltyä, Ylhä, Ylhäinen, Yles, Yläz, Ylez, Yletada, Il, Yl, Ilzo, Ild, Ildzo, Ildo, Yldo, Al, Alle, Ala, Alas, Alde, Nal, Nalde, Vel, Velde, Veldä, Velga, Velf, Wol, Wyl, Wolno, Wylno, Wolä, Wolän, Wole, Vil, Vile, Vilin, Vilis, Vili, Älk, Äly, Aly, Älyo, Alya, Ni, Nin, Nine, Niro, Nini, In, Innä, Nig, Nigi, Nigindo, Nyg, Nygna (lapselle joka syntyy yläkuun aikaan / yläjuoksulla / ihmisten eli yleisön läsnäollessa / joka kehuu eli ylistää mielellään asioita / jota ylistetään / joka pitää siitä kun ylistetään / joka ylitti syntyessään rajan / ylittää eli rikkoo mielellään säädettyjä rajoja / sääntöjä / kurkottelee / tavoittelee asioita / jonka uskotaan tulleen ylisestä / ylhäältä / kokevan läheisyyttä yliseen / joka pyhitetään ylisen haltijoille).